Göster - Kamu Sertifikasyon Merkezi

Yorumlar

Transkript

Göster - Kamu Sertifikasyon Merkezi
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ TALİMATI
Doküman Kodu
Yayın Numarası
Yayın Tarihi
TALM-001-006
01
21.11.2012
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
1/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
DEĞİŞİKLİK KAYITLARI
Yayın No
Yayın Nedeni
Yayın Tarihi
00
İlk Çıkış
03.01.2012
01
Döküman Yeniden Düzenlendi
21.11.2012
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
2/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
İÇİNDEKİLER
1
Amaç ve Kapsam...................................................................................................7
2
Tanımlar .............................................................................................................7
3
İzlenmesi Gereken Adımlar ................................................................................7
3.1
Akis Akıllı Kart İşlemleri ve Sürücüleri......................................................................7
3.1.1 Sürücü İndirme Sayfası ..............................................................................................7
3.1.2 Kart Okuyucular....................................................................................................7
3.2
Gemplus Kart Okuyucu ..........................................................................................8
3.2.1 Gemplus Kart Okuyucusunun Çalışırlığını Kontrol Etme Adımları ...............................8
3.2.2 Gemplus Kart Okuyucuya AKİS Akıllı Kart Yerleştirme Adımları ..............................10
3.2.3 Gemplus Kart Okuyucu Sürücü Yükleme Adımları...................................................13
3.3
Ominikey Kart Okuyucu....................................................................................21
3.3.1 Omnikey Kart Okuyucu Sürücüsü Yükleme Adımları.......................................21
4
Akıllı Kartlar ......................................................................................................28
4.1
Akis Akıllı Kart Yükleme Adımları.....................................................................28
4.2
64 – Bit Windows İşletm Sistemi Sürücüsü Yükleme Adımları.........................35
5
Java Kurulumu .................................................................................................36
5.1
Akis Akıllı Kart ve Kart Okuyucuları Sürücülerinin Yüklenmesi ........................40
5.2
Akis Akıllı Kart’ın PIN’ini Değiştirme Adımları ..................................................43
5.3
Kilitlenmiş Akis Akıllı Kart’ın Kilidini Çözme Adımları .......................................51
6
Gemplus Akıllı Kart...........................................................................................56
6.1
Gemplus Akıllı Kart Sürücüsü Yükleme Adımları .............................................56
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
3/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1 Akis Kart İzleme Aracı ...........................................................................................................................9
Şekil 2 Çipli Parçanın Sökülmesi.....................................................................................................................10
Şekil 3 Kart Okuyucu Kapağının Çıkarılması ...................................................................................................11
Şekil 4 Kart Okuyucu Kapağına Kartın Takılması ............................................................................................12
Şekil 5 Kart Okuyuc Kapağının Tekrar Takılması ............................................................................................13
Şekil 6 Sürücünün Yüklendiği Web Sayfası ....................................................................................................14
Şekil 7 Windows’a Kaydetme İşlemi ..............................................................................................................15
Şekil 8 Kaydedilen Sürücüyü Çalıştırma İşlemi...............................................................................................15
Şekil 9 Sürücü Kurulum Adımları ...................................................................................................................16
Şekil 10 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................17
Şekil 11 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................18
Şekil 12 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................19
Şekil 13 Sürücü Kururlum Adımları ................................................................................................................20
Şekil 14 Omnikey Sürücü Kurulum Dosyası ...................................................................................................21
Şekil 16 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................22
Şekil 17 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................22
Şekil 18 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................23
Şekil 19 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................24
Şekil 20 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................25
Şekil 21 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................26
Şekil 22 Sürücü Kurulum Adımları .................................................................................................................27
Şekil 23 Akis Sürücü Yükleme Web Sayfası ....................................................................................................28
Şekil 24 Akis Sürücü Yükleme Adımları ..........................................................................................................29
Şekil 25 Akis Sürcü Yükleme Adımları ............................................................................................................30
Şekil 26 Akis Sürücü Yükleme Adımları ..........................................................................................................31
Şekil 27 Sürücü Yükleme Adımları .................................................................................................................32
Şekil 28 Akis Sürücü Yükleme Adımları ..........................................................................................................33
Şekil 29 Akis Sürücü Yükleme Adımları ..........................................................................................................34
Şekil 30 Sistem Özellikleri ..............................................................................................................................37
Şekil 31 Ortam Değişkenleri...........................................................................................................................38
Şekil 32 Sistem Değişkeni Düzenleme Ekranı.................................................................................................39
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
4/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 33 Kamusm Sürücü Yükleme Adımları Sayfası.......................................................................................40
Şekil 34 Kamusm Sürücü Yükleme Adımları Sayfası.......................................................................................41
Şekil 35 Kamusm Sürücü Yükleme Adımları Sayfası.......................................................................................42
Şekil 36 Adım 1 ..............................................................................................................................................43
Şekil 37 Adım 2 ..............................................................................................................................................43
Şekil 38 Adım 3 ..............................................................................................................................................44
Şekil 39 Adım 4 ..............................................................................................................................................44
Şekil 40 Adım 5 ..............................................................................................................................................45
Şekil 41 Adım 6 ..............................................................................................................................................45
Şekil 42 Adım 7 ..............................................................................................................................................46
Şekil 43 Adım 8 ..............................................................................................................................................46
Şekil 44 Adım 9 ..............................................................................................................................................47
Şekil 45 Adım 10 ............................................................................................................................................47
Şekil 46 Adım 11 ............................................................................................................................................48
Şekil 47 Adım 12 ............................................................................................................................................48
Şekil 48 Adım 13 ............................................................................................................................................49
Şekil 49 Adım 14 ............................................................................................................................................49
Şekil 50 Adım 15 ............................................................................................................................................50
Şekil 51 Adım 16 ............................................................................................................................................50
Şekil 52 Adım 1 ..............................................................................................................................................51
Şekil 53 Adım 2 ..............................................................................................................................................51
Şekil 54 Adım 3 ..............................................................................................................................................52
Şekil 55 Adım 4 ..............................................................................................................................................52
Şekil 56 Adım 5 ..............................................................................................................................................53
Şekil 57 Adım 6 ..............................................................................................................................................53
Şekil 58 Adım 7 ..............................................................................................................................................54
Şekil 59 Adım 8 ..............................................................................................................................................54
Şekil 60 Adım 9 ..............................................................................................................................................54
Şekil 61 Adım 10 ............................................................................................................................................55
Şekil 62 Adım 11 ............................................................................................................................................55
Şekil 63 Gemplus Akıllı Kart Sürücüsü............................................................................................................56
Şekil 64 Adım 1 ..............................................................................................................................................57
Şekil 65 Dosyalar Kopyalanır..........................................................................................................................57
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
5/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 66 Gemplus Sürücüsü Kurulumu ...........................................................................................................58
Şekil 67 Lisans Sözleşmesi Ekranı...................................................................................................................58
Şekil 68 Gemplus Sürücü Kurulumu...............................................................................................................59
Şekil 69 Gemplus Sürücü Kurulumu...............................................................................................................59
Şekil 70 Gemplus Sürücü Kurulumu...............................................................................................................60
Şekil 71 Gemplus Sürücü Kurulumu...............................................................................................................60
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
6/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
1
Amaç ve Kapsam
Kamu SM’den Mobil Nitelikli Elektronik Sertifika hizmeti alan müşterilerin akıllı kart işlemleri ve sürücü
kurulumları için izlemesi gereken adımları anlatmak.
2
Tanımlar
NES: Kanunun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,
3
3.1
İzlenmesi Gereken Adımlar
Akis Akıllı Kart İşlemleri ve Sürücüleri
Akıllı Kartlara ve Kart Okuyucularına ait işletim sisteminizde bulunması gereken sürücüleri ve yapılması
gerekenleri içerir.
3.1.1
İşletim
Sürücü İndirme Sayfası
sisteminize
uygun
tüm
Akıllı
Kart
ve
Okuyucu
sürücülerini
http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/ linkinden indirebilirsiniz.
3.1.2
Kart Okuyucular
Kart Okuyucular, akıllı kartları bilgisayarınızda kullanabilmenize yarayan USB benzeri (Masaüstü modelleri
de bulunmaktadır), içerisinde kartı tutmaya yarayan bir hazne bulunan okuyuculardır. Akıllı kart, kart
okuyucunun bu haznesine takılır. Kart okuyucu, üzerinde takılı olan karta bilgisayarın USB girişinden
erişmek amacıyla kullanılır. Kamu SM, Gemplus ve Omnikey olmak üzere iki çeşit kart okuyucu
kullanmaktadır.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
7/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
3.2
Gemplus Kart Okuyucu
Gemplus Kart Okuyucusunun Çalışırlığını Kontrol Etme Adımları
3.2.1
Gemplus kart okuyucuları Windows XP ve VISTA Kurulu bilgisayarlarda otomatik olarak tanınmaktadır ve
sürücülerin ayrıca yüklenmesi gerekmez. AKİS kartı kullanabilmek için AKİS kart izleme aracının,
sürücülerinin
kurulması
yeterlidir.
AKİS
kartı
sürücüsü;
Bu
linkten
indirilebilir
http://www.akiskart.com.tr/tr/destek.html.
Kart okuyucunuzun çalıştığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Kart okuyucunuzu bilgisayarınıza taktığınızda yeşil ışığın yandığından emin olun. Eğer kart
okuyucunuzun ışığı yanmıyor ise bilgisayarınız kart okuyucuyu tanımamış olabilir veya kart okuyucunuz
arızalı olabilir.
Adım 1:
oBilgisayarınızın kart okuyucunuzu tanıdığını kontrol etmek için:
oMasaüstünde Bilgisayarım'ı sağ tuş ile seçenekleri açın ve Yönet'e girin
oAygıt Yöneticisine tıklayarak ekranın sağında bulunan aygıt listesinden Akıllı Kart Okuyucular
Listesinde Gemplus USB Key Smart Card Reader var mı kontrol edin.
Adım 2:
oAdım 1 deki kontrollere göre bilgisayarınız kart okuyucunuzu tanıyorsa fakat kart okuyucunuzun
ışığı yanmıyorsa kart okuyucunuz arızalı olabilir. Bu durumda AKİS kartınızı farklı bir kart okuyucuya
takarak
işlem
yapmayı
deneyiniz.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
8/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
oNormal şartlarda düzgün çalışan bir kart okuyucu ve kartın AKİS Kart İzleme aracı ekran görüntüsü
aşağıdaki gibidir:
Şekil 1 Akis Kart İzleme Aracı

Kart okuyucunuzun ışığı yanıyorsa fakat AKİS Kart izleme aracı ile kartın içerisini
görüntüleyemiyorsanız kartınız arızalı olabilir.
Adım 1: Öncelikle kartınızı farklı bir kart okuyucuya takın ve AKİS Kart İzleme Aracı ile kartın içerisini
görüntüleyin.
Adım 2: Farklı bir kullanıcıya ait düzgün çalışan bir AKİS kartı kendi kart okuyucunuza takarak işlem
yapmayı deneyin.
Adım 3: Bilgisayarınızı yeniden başlatarak AKİS Kart İzleme Aracı ile kartın içerisini görüntüleyin.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
9/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Yukarıdaki kontrol adımlarını uyguladıktan sonra, aşağıdaki ekran görüntüsünü almaya devam ediyorsanız
kartınız arızalı olabilir. Bu durumda KamuSM çağrı merkezi ile (0262 648 1818) irtibata geçerek destek
alabilirsiniz.
3.2.2
Gemplus Kart Okuyucuya AKİS Akıllı Kart Yerleştirme Adımları
Sertifikanın yüklü olduğu çipli parçayı yerinden çıkartarak kart okuyucuya yerleştirme işlemi esnasında
okuyucuya ve çipe zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Kart okuyucuya, çipli parça şekillerde anlatılan
yönde takılmalıdır.

Nitelikli Elektronik Sertifikanın yüklü olduğu çipli parça Şekil 2 deki gibi hasar vermeden işaretli
yerlerinden kırılarak çıkarılır. Eğer kenarlarında çapak kaldıysa uygun bir alet ile zarar vermeden temizlenir.
Şekil 2 Çipli Parçanın Sökülmesi

Kart okuyucunun kapağı Şekil 3 'deki gibi çıkarılır. Kapağı çıkarmak için uygun bir araçtan
faydalanılabilinir.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
10/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 3 Kart Okuyucu Kapağının Çıkarılması

Kart okuyucunun kapağına çipli parça Şekil 4 deki gibi yerleştirilir. Çipli parça kapak tırnakları
arasında kalacak ve çipi dışarıyı bakacak şekilde kapağa yerleştirilir.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
11/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 4 Kart Okuyucu Kapağına Kartın Takılması

Kart okuyucunun kapağı, tekrar kart okuyucunun üzerine çip takılı olarak Şekil 5 deki gibi
yerleştirilir.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
12/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 5 Kart Okuyuc Kapağının Tekrar Takılması
3.2.3
Gemplus Kart Okuyucu Sürücü Yükleme Adımları
Gemplus Akıllı Kart Oyucusuna ait sürücüyü yüklemek için aşağıdaki adımlar takip edilir.

Gemplus Akıllı Kart Oyucusunun son sürüm kurulum dosyalarını bilgisayarınıza indirmek için
Gemplus Kurulum Sitesine gidilir. Kurulum dosyaları Fransızca ve İngilizce olarak sunulmuştur. Aşağıdaki
gibi işletim sisteminize uygun olan ve uydun dildeki dosya indirilir.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
13/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 6 Sürücünün Yüklendiği Web Sayfası

"USB Shell Token V2 PC/SC drivers" (32 bit winXP için İngilizce sürücü kurulumudur) linkine
tıkladığınızda kurulum dosyası indirmeye başlanacaktır. "Save / Kaydet" butonuna basılır.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
14/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 7 Windows’a Kaydetme İşlemi

Dosya bilgisayarınıza kaydedildikten sonra, indirdiğiniz dosyanın üzerine çift tıklayarak dosya
çalıştırılır. Windows XP ve üstü versiyonlarda güvenlik için çalıştırma onayı isteyebilir. Bunun için "Run /
Çalıştır" butonuna basılarak kurulum sihirbazı çalıştırılır.
Şekil 8 Kaydedilen Sürücüyü Çalıştırma İşlemi
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
15/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Kurulum sihirbazında "Next / İleri" seçeneğine tıklanır.
Şekil 9 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
16/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

"I accept the terms in the License Agreement" Lisans sözleşmesini kabul ettiğinize dair ilgili buton
işaretlenip "Next / Kaydet" butonuna basılır.
Şekil 10 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
17/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Gemplus Akıllı Kartı yükleme işlemini başlatmak için "Install / Yükle" butonuna basılır.
Şekil 11 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
18/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Yükleme işlemi devam eder.
Şekil 12 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
19/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Gemplus Akıllı Kart Okuyucusu sürücüsü bilgisayarınıza kurulmuştur. "Finish / Bitir" butonuna
basılabilir.
Şekil 13 Sürücü Kururlum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
20/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
3.3.
Ominikey Kart Okuyucu
3.3.1 Omnikey Kart Okuyucu Sürücüsü Yükleme Adımları
Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlar için Omnikey Kart Okuyucu sürücüsü yüklenmesi.

32 bit Windows için bu sürücü, 64 bit Windows için bu sürücü, diğer işletim sistemleri için bu
sürücü indirilir (Varsa sıkıştırılmış dosya açılır).
32 bit windows sürümleri için indirmiş olduğunuz OMNIKEY3x21x86_for_R1_2_1_2.exe , 64 bit için ise
indirmiş olduğunuz OMNIKEY3x21x64AMD_for_R1_2_1_2.exe dosyası çalıştırılır.
Şekil 14 Omnikey Sürücü Kurulum Dosyası
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
21/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Yükleme işlemi başlar.
Şekil 16 Sürücü Kurulum Adımları

Yükleme dosyaları oluşturulur.
Şekil 17 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
22/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Next butonuna basılır.
Şekil 18 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
23/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

I accept the terms in the license agreement seçeneği işaretlenip Next butonuna basılır.
Şekil 19 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
24/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Install butonuna basılır.
Şekil 20 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
25/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Yükleme işlemi devam eder.
Şekil 21 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
26/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Finish butonuna basılır. Yükleme işlemi tamamlanmıştır.
Şekil 22 Sürücü Kurulum Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
27/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
4
Akıllı Kartlar
4.1.
Akis Akıllı Kart Yükleme Adımları
Akis Akıllı Kart sürücüsünü bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki adımlarını takip ediniz.

Sürücü için gerekli olan dosya http://www.akiskart.com.tr/tr/destek.html adresinden indirilir ve
sıkıştırılmış dosya açılır.
Şekil 23 Akis Sürücü Yükleme Web Sayfası
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
28/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Açılan klasör içerisinde yer alan dosya çift tıklanarak kurulum işlemine geçilir. Gelen ekranda "ileri"
butonuna basılır.
Şekil 24 Akis Sürücü Yükleme Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
29/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Karşımıza lisans sözleşmesi gelecektir. Bu kısımda "Lisans sözleşmesi koşullarını kabul ediyorum"
seçeneğini işaretledikten sonra "İleri" ile devam edilir.
Şekil 25 Akis Sürcü Yükleme Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
30/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Kullanıcı Adı" alanına ve "Kuruluş Alanına" gereken bilgi girilir. Uygulama kimin için yükleneceği
seçilerek "ileri" butonuna basılır.
Şekil 26 Akis Sürücü Yükleme Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
31/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Kurulumu tam olarak gerçekleştirmek için "Tam" seçeneği işaretlenip "ileri" butonuna basılır.
Şekil 27 Sürücü Yükleme Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
32/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Yüklemeyi başlatmak için "Yükle" butonuna basılır.
Şekil 28 Akis Sürücü Yükleme Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
33/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

"Son" butonuna basarak kurulum tamamlanır.
Şekil 29 Akis Sürücü Yükleme Adımları
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
34/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
4.2
64 – Bit Windows İşletm Sistemi Sürücüsü Yükleme Adımları
Windows 7, 64 Bit İşletim sistemine sahip bilgisayarlarda Kart Okuyucusu ve Akis Akıllı Kart sürücüsü
kurulumu aşağıda belirtilen açıklamalar ile anlatılmıştır. Bu açıklamaların sırasıyla yapılması gerekir.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
35/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
5

Java Kurulumu
Java Runtime Environment 6.0 sürümünün bilgisayarda kurulu olması gerekir. Java kurulumu
yapılırken Windows 7, 32 Bit için olan Java sürümünü kurmaya dikkat etmek gerekir. Gerekli Java sürümü
http://www.java.com./tr/download/manual.jsp adresinden indirilir ve bilgisayara kurulur.

Java kurulumu tamamlandıktan sonra bilgisayarınıza Java Path tanımlaması yapmanız gerekir.
Bilgisayarım üzerinde sağ tık ile özellikler seçeneği tıklanarak ekrandaki sistem özellikleri sayfası açılır. Ve
ardından Gelişmiş sekmesine tıklanır (Şekil 29). Gelişmiş sekmesinin altındaki "Ortam Değişkenleri"
butonuna tıklanır.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
36/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 30 Sistem Özellikleri

Altta yer alan "Sistem değişkenleri" bölümünden "Path" seçilerek "Düzenle" butonuna tıklanır
(Şekil 30).
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
37/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 31 Ortam Değişkenleri

Burada ki "Değişken değeri" bölümünde Java Path tanımlaması yapılır. Fakat bu alan sistemin
bütün path tanımlarının yapıldığı yer olduğu için var olan tanımların silinmemesine dikkat etmek gerekir
(Şekil 31).
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
38/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 32 Sistem Değişkeni Düzenleme Ekranı

C: dizininde yer alan java'ya ait bin klasörünün adresi kopyalanır ve "Değişken değeri" alanında
bulunan ifadelerin en sonunda noktalı virgül (;) koyduktan sonra kopyalanan bu değer yapıştırılır (Şekil 31).
Yapıştırılacak değer " ;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin" gibi bir değer olacaktır.

Java Path Tanımlaması bittikten sonra geçerli ayarların aktif olması için bilgisayarı kapatıp yeniden
başlatmak gerekir.
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
39/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
5.1

Akis Akıllı Kart ve Kart Okuyucuları Sürücülerinin Yüklenmesi
Akis Akıllı Kart sürücüsü ve Kart Okuyucu Sürücüsü www.kamusm.gov.tr adresinden uygun olan
sürücü seçenekleri seçilerek kaydedilir. Doğru sürücülerin yüklenebilmesi için işletim sistemi (Windows 7,
64 Bit) seçeneği doğru seçilmelidir! (Şekil 32).
Şekil 33 Kamusm Sürücü Yükleme Adımları Sayfası
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
40/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Mevcut Kart Okuyucunun seçilmesi doğru olan Kart Okuyucu sürücüsünün yüklenmesi açısından
önemlidir. Örnek resimde ACS 38T olduğu varsayılmıştır (Şekil 32).

Sürücülerin Bilgisayara yüklenebilmesi için "Sürücüleri Göster" butonuna tıklanır (Şekil 32).

Örneğimizde seçtiğimiz ACS 38T kart okuyucusu için 64 bitlik sürücü indirilir ve kurulur (Şekil 33:
Kur 1). İndir seçeneği Akis Akıllı Kart sürücüsü için gelmeyecektir (Şekil 33: Kur 2). Bunun sebebi 64 bit
işletim sistemi için uygun sürücüsünün olmamasından kaynaklanmaktadır.
Şekil 34 Kamusm Sürücü Yükleme Adımları Sayfası
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
41/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI

Akis Akıllı Kart sürücüsü 64 Bit sürüm güncellemesi yapılana kadar 32 Bit versiyonu ile
kullanılacaktır. Akis Akıllı Kart için uygun sürücüyü indirmek için, bu işlemler tekrar 32 Bit seçeneği
işaretlenerek yapılmalıdır (Şekil 32: Adım 1). Açılan sayfada bu kez sadece Şekil 34 : Kur 2 deki Akis Akıllı
Kart sürücüsü indirilir ve kurulur.
Şekil 35 Kamusm Sürücü Yükleme Adımları Sayfası
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
42/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
5.2
Akis Akıllı Kart’ın PIN’ini Değiştirme Adımları
Akis Kart İzleme Aracı kullanarak akıllı kart parolasını değiştirme adımları.
Şekil 36 Adım 1
Şekil 37 Adım 2
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
43/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 38 Adım 3
Şekil 39 Adım 4
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
44/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 40 Adım 5
Şekil 41 Adım 6
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
45/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 42 Adım 7
Şekil 43 Adım 8
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
46/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 44 Adım 9
Şekil 45 Adım 10
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
47/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 46 Adım 11
Şekil 47 Adım 12
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
48/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 48 Adım 13
Şekil 49 Adım 14
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
49/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 50 Adım 15
Şekil 51 Adım 16
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
50/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
5.3
Kilitlenmiş Akis Akıllı Kart’ın Kilidini Çözme Adımları
Akis Kart İzleme Aracı kullanarak akıllı kart parolasını değiştirme adımları.
Şekil 52 Adım 1
Şekil 53 Adım 2
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
51/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 54 Adım 3
Şekil 55 Adım 4
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
52/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 56 Adım 5
Şekil 57 Adım 6
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
53/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 58 Adım 7
Şekil 59 Adım 8
Şekil 60 Adım 9
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
54/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 61 Adım 10
Şekil 62 Adım 11
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
55/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
6
Gemplus Akıllı Kart
6.1 Gemplus Akıllı Kart Sürücüsü Yükleme Adımları
Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlar için Gemplus Akıllı Kart sürücüsü yüklenmesi.
GemPlus Akıllı Kart Okuyucusu sürücüsünü bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki adımlarını takip ediniz.

GemPlus
Akıllı
Karta
ait
işletim
http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/
sisteminize
linkinden
uygun
indirilir.
İndirilen
sürücüsü
dosya
içerisindeki yükleme uygulama dosyası çalıştırılır. Gelen ekranda dil seçimi olarak "Turkish" seçilir. Sonraki
ekran Tamam ile geçilir.
Şekil 63 Gemplus Akıllı Kart Sürücüsü
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
56/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 64 Adım 1
Şekil 65 Dosyalar Kopyalanır
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
57/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 66 Gemplus Sürücüsü Kurulumu
Şekil 67 Lisans Sözleşmesi Ekranı
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
58/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 68 Gemplus Sürücü Kurulumu
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
59/60
TASNİF DIŞI
Kamu SM
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ
KART OKUYUCU VE AKILLI KART İŞLEMLERİ
TALİMATI
Şekil 69 Gemplus Sürücü Kurulumu
Şekil 70 Gemplus Sürücü Kurulumu
Şekil 71 Gemplus Sürücü Kurulumu
Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt
baskılar KONTROLSÜZ KOPYA’dır
TALM-001-006
21.11.2012
TASNİF DIŞI
60/60

Benzer belgeler

doküman arşiv ve elektronik belge yönetim sistemi kullanıcı giriş

doküman arşiv ve elektronik belge yönetim sistemi kullanıcı giriş http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17718 2-)Akıllı kart sürücüsü kurulumundan önce işletim sisteminizin bitine göre JAVA yüklenmelidir. 32 Bit İşletim Sistemleri için : http://www...

Detaylı

internet sitesi yükümlülüğüne tabi şirketlerin veya mths`lerin

internet sitesi yükümlülüğüne tabi şirketlerin veya mths`lerin ALMASI GEREKEN TEKNİK KRİTERLER REHBERİ 6. MTHS verdiği hizmette, Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişilerin bilgilerini kendi sisteminde

Detaylı