AD Planet I_erik-1

Transkript

AD Planet I_erik-1
AD PLANET
REKLAMCILIK SERTĐFĐKA PROGRAMI
PROGRAM MENTÖRÜ:
ÖZGÜR DOĞAN / SPRINGER&JACOBY KREATĐF DĐREKTÖR
EĞĐTĐM KONU BAŞLIKLARI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pazarlama 1.0
Bütünleşik Pazarlama Đletişimi
Ajanslar Dünyası
Brief ve Konkur Süreci
Ajans-Marka-Müşteri Đlişkisi
Tüketiciyi Anlamak ve Araştırma Süreci
Stratejik Planlama Süreci
Kreatif Süreç
Đnteraktif Pazarlama Đletişimi
Medya Planlama
Kampanya Sunumları
NELER KATAR?
AdPlanet programının en önemli faydası, Đnteraktif içeriğiyle iletişim fakültesi
öğrencileri ve kariyerini reklamcılık alanında sürdürmek isteyen genç profesyonelleri,
reklamları yaratanlar ve reklam veren üst düzey yöneticilerle bir araya getirmesidir.
Program, reklamcılık alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri ve 1-5
yıl arası deneyimli tüm çalışanların katılımına açıktır.
Programda, katılımcılar reklam ustalarıyla birlikte ajans koridorlarında dolaşarak marka
reklam stratejilerinin nasıl oluştuğunu ve reklam sektöründeki gelişmeleri ilk ağızdan
dinleme fırsatı yakalarken diğer taraftan da büyük markalar için reklam
kampanyaları hazırlamak ve Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarıyla tanışma
fırsatını elde ediyorlar.
“AD Planet” European School of Economics tarafından akredite edilmiş bir program
olup, uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. Sertifikayı almaya hak kazanan
katılımcılar, yurtdışında ESE networku’nde yeralan kurumlarda kredi indirimi gibi önemli
avantajlar elde ederken, uluslararası geçerliliği olan bir sertifika sahibi olmanın kariyer
avantajlarını elde ediyor.
Ayrıca, Türkiye Đş Kurumu tarafından yetkilendirilmiş istihdam bürosu olan
Eğitişim Kariyer Enstitüsü; Đşe Yerleştirme Programı (Youth Headhunting)
kapsamında, yeni mezunlar ve iş hayatında 1-5 yıl arası deneyimli genç yetişkinleri
şirketlerde uygun pozisyonlara yerleştirmeye başlıyor.
KATILIMCI PROFĐLĐ:
Pazarlama, reklam, iletişim alanlarında gelişen en son trendleri ve kampanyaları takip
etmek isteyen; şirketlerin, 1-5 arası deneyimli çalışanları, ve farklı sektörler hakkında
bilgi almak, fikir edinmek isteyen tüm kariyer ve gelişim meraklılarının katılımına açık.
AdPlanet, tüm katılımcılarına; geniş bir network kurma imkanı da sunuyor.
1. HAFTA
I. Oturum - Pazarlama 1.0
•
•
•
•
•
Pazarlama Karması
Pazar ve Rekabet Analizi
Pazarlama Planının Oluşturulması
Pazarlama ve Markalaşmada Reklamın Rolü
Reklamveren Ajans Ilişkisi
II. Oturum - Bütünleşik Pazarlama Iletişimi
•
•
Reklam, PR, Doğrudan Pazarlama
Sponsorluk, Etkinlik Yönetimi, Promosyon
III. Oturum - Ajanslar Dünyası
•
•
•
•
•
•
Çizgi Altı-Çizgi Üstü Kavramı
Spor ve Gençlik Pazarlaması
Alternatif Medyalar
Interaktif Pazarlama Ajansları
Medya Satın Alma Ajansları
Ajans Organizasyon Yapısı
2. HAFTA
I. Oturum - Brief ve Konkur Süreci
•
•
•
•
Brief Nedir?
Brief Hazırlama
Konkur Neden Açılır?
Konkura Nasıl Hazırlanılır?
II. Oturum - Ajans-Marka-Müşteri Ilişkisi
III. Oturum - Stratejik Planlama Süreci
•
•
•
Marka Stratejisi ve Planı
Marka-Kampanya Đlişkisi
Stratejik Çatı
•
Kampanya Planlaması
3. HAFTA
I. Oturum - Kreatif Süreç
•
•
•
•
•
•
Yaratıcılık
Yaratıcı Süreç
Teknikler, Uygulamalar
Fikrin Bulunması
Yaratıcılıkta Trendler
Yaratıcı Bir Gözle Marka
II. Oturum - Kreatif Süreç
III. Oturum - Interaktif Pazarlama Iletişimi
•
( SEM, E-mail&SMS Pazarlama, Internet Reklamları, Mikro Siteler
Uygulama
•
Reklam Filmleri üzerinden bütün süreçlerle ilgili pratikler yapılır.
4. HAFTA
I. Oturum - Medya Planlama
•
•
Medya Yönetiminin 4 Aşaması:
o Brief
o Medya Planı
o Medya Satınalma
o Değerlendirme
Mecra Karması
II. Oturum - Medya Planlama
III. Oturum - Kampanya Sunumları
•
•
Sunumlar ve değerlendirmeleri
Örnek Reklam Kampanyaları
EĞĐTĐM VERENLER (*)
Alper Pal / Alametifarika Reklam Yazarı
Anet Tokatlioglu / Y&R Reklam Evi Marka Direktörü
Aytül Gülçelik / Ogilvy&Mather Ülke Başkanı
Başak Tetik / Marcom Leo Burnett Müşteri Direktörü
Betül Çığır / Anadolu Hayat Reklam Müşaviri
Burak Kürtün / Starcom Direktör
Bülent Fidan / Safari Yaratici Yönetmen
Cenk Gümüsçüoğlu / Ajans Yirmiyedi Kreatif Direktör
Cumhur Güçer / BBDO Metin Yazarı
Emrah Kaya / the uniclub Ajans Başkanı
Emre Özkan / Fikir Merkezi Metin Yazarı
Esin Ünüvar / Veritas Media Medya Planlama Direktörü
Esra Ayas / Manajans Art Direktör
Esra Işgören Sata / Ogilvy&Mather Müşteri Đlişkileri Yöneticisi
Gila Franses / Republica Ajans Eş Başkani
Goncafem Başçelik / Grey Müşteri Direktörü
Gökçen Yücel / TBWA Reklam Yazarı
Gökhan Selamet / ADD Medya Direktörü
Gökhan Yücel / TBWA Reklam Yazarı
Güven Pürmüş / Publizon Reklam Yazarı
Hakan Senbir / Art Grup Ajans Baskan Yardimcisi
Ipek Özgüden / On Iletişim Ajans Başkanı
Kaan Uskanli / Gode Reklam Ajans Başkani
Karpat Polat / DDB&Co. Kreatif Direktör
Kerim Gürsel / Manajans Metin Yazarı
Mehmet Çelen / Publizon Reklam Yazarı
Milka Karaağaçli / Manajans Müşteri Đlişkileri Direktörü
Neslihan Olcay / Mindshare Media Group Director
Nevra Çankaya / Marjinal Reklam ve Tanıtım Medya Ilişkileri Direktörü
Nihat Germeyan / Reklam Şefi
Niyal Akmanalp / Concept Iletişim Yaratıcı Yönetmen
Özgür Doğan / Springer&Jacoby Reklam Yazarı
Özgür Metin / Ogilvy& Mather Stratejik Planlama
Özlem Turhan/ Fora Iletişim Hizmetleri Kurucusu
Reyyan Avdan / Altinci Duyu Reklam Yazarı
Rosita Habib / Ogilvy&Mather Müşteri Đlişkileri Yöneticisi
Seda Şamlı / Rafineri Stratejik Planlama Direktörü
Sinem Yazıcı / Digiturk Reklam Müdürü
Şölen Yücel Koç / EURO RSCG Kreatif Direktör
Türker Kurt Onur / WMC Yaratıcı Direktör
Yakup Bayrak/Ajans Yirmiyedi Müşteri Đlişkileri Direktörü
Eğitim 4 hafta süreyle Cumartesi günleri 10:30-17:30 arası ĐTÜ Maçka
Kampüsünde gerçekleştirilecektir.
(*) Eğitişim Kariyer Enstitüsü eğitimlerin tarih, yer, saat ve konuşmacı değiştirme
hakkını saklı tutar.
(*) Her programda 10 konuşmacı yer almaktadır.
(*) Eğitimler en az 20 kişilik katılımcı ile açılmaktadır.

Benzer belgeler