Yeşil Anahtar Nedir? Yeşil Anahtar çevrenin

Transkript

Yeşil Anahtar Nedir? Yeşil Anahtar çevrenin
Yeşil Anahtar Nedir?
Yeşil Anahtar çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen,
iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan
uluslararası bir eko-etikettir.
Yeşil Anahtar Programı ilk kez 1994 yılında Danimarka’ da ulusal düzeyde uygulanmaya
başlanmıştır. 2002 yılında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental
Education-FEE)’ nın beşinci programı olarak FEE koordinasyonunda başlamıştır. Ülkemizde ise bu program,
Ekim 2011 tarihi itibariyle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı(TÜRÇEV) tarafından uygulanmaya başlanmıştır.
2011 yılı itibariyle 29 ülkede uygulanmakta olup 1500 üzerinde ödüllü tesis bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgilere www.turcev.org.tr veya www.green-key.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.
What is Green Key?
The Green Key is an international eco-label for tourism facilities that aims to contribute to prevention of
climate change and sustainable tourism by awarding and promoting good initiatives
The Green Key was originated for hotels in Denmark in 1994. It has been adopted as the fifth programme of
Foundation for Environmental Education(FEE) in 2002.The programme is applied by Foundation For
Environmental Education in Turkey(TÜRÇEV) in Turkey since October 2011.
29 countries involve in the programme in 2011 with over 1500 awarded sites.
You can find more information at www.green-key.org
Yeşil Anahtar Kriterleri Nelerdir?/ What Are The Green Key Criteria?
Kriterler genel olarak aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmıştır/ The criteria has been divided into the
following topics;
Çevre Yönetimi / Environmental Management
Personel Katılımı/ Staff Involvement
Su Tasarrufu/ Saving Water
Yıkama ve Temizleme / Washing and Cleaning
Atık Yönetimi / Waste Management
Enerji Tasarrufu /Saving Energy
Yiyecek ve İçecek / Food and Beverage
Misafirlerin Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi / Guest information
İç Çevre / Indoor Environment
Park ve Otoparklar / Parks and Parking Areas
Yeşil Aktiviteler / Green Activities
İdare ve Yönetim / Administration
TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI
Foundation For Environmental Education

Benzer belgeler

turçev mavi bayrak 2012

turçev mavi bayrak 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey

Detaylı

golf resort - BlueBird Tour

golf resort - BlueBird Tour sahas› ile Akdeniz Rivieras› olarak adland›r›lan bölgenin 45 deli¤e sahip tek kulvar› olan Gloria Golf Club sahalar›n› kullanabilme ayr›cal›¤›na sahiptir. 2.122.000 m2’lik alana kurulu olan Gloria ...

Detaylı

istek vakfı kemal atatürk ilköğretim okulları

istek vakfı kemal atatürk ilköğretim okulları edinmelerini, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmelerini sağlıyor. Programla, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çev...

Detaylı