ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ EPOXY TOP COAT PAINT EPOKSİ SON

Transkript

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ EPOXY TOP COAT PAINT EPOKSİ SON
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
EPOXY TOP COAT PAINT
EPOKSİ SON KAT BOYA
(Top coat glossy paint)
(Son kat parlak boya)
Revizyon Tarihi : 02/02/2009
Product Description:
Epoxy resin based, two-component, reaction drying
epoxy resin based finishing paint cured with
polyamide hardener.
Ürün Tanımı :
Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon
kurumalı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi
sonkat boyadır.
Properties:
Perfect adhesion to metal sheet, galvanized and
aluminium surfaces. Used on any wood, metal and
mineral surfaces exposed to water, seawater,
chemicals and corrosion. Provides very good
performance in applications of general industry,
machine manufacturing, protection of metal and
marine applications.
Özellikleri :
Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral
yüzeylere
mükemmel yapışır. Su, deniz suyu,
kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap,
metal ve mineral yüzeylerde kullanılır. Genel sanayi,
makine üreticileri, metal korunumu ve marin
uygulamalarında kullanılır.
Specifications:
Colour : See katalog
Gloss 60 º: Min. 90 gloss
Density (g / cm3, 20ºC): Up to colour.
Viscosity ( DIN4 , 21±2°C) : 80-90 KU
Impact resistance : 20-25 kg.cm
Application:
Coverage :
7-8m²/1 kg ( paint+hardener/50 micron dry film
thickness)
Dry film thickness: 40-50 micron
Application Temperature : 5 °C - 40 °C
Spesifikasyonlar :
Renk : Renk kataloğuna bakınız.
Parlaklık 60 º: Min. 90 gloss
Yoğunluk(g/cm 3 ,20ºC) : Renge göre değişir.
Viskozite ( DIN4 , 21±2°C) : 80-90 KU
Darbe dayanımı : 20-25 kg.cm
Boyanabilen ( Kaplanabilen) Alan :
8-9m²/ kg ( boya+sertleştirici/50 mikron kuru film
kalınlığı)
Kuru film kalınlığı: 40-50 mikron
Uygulama sıcaklığı: 5 °C - 30 °C
8 Kuruma Zamanı ( 20 °C):
9 (23 °C’de ve % 50 bağıl nemde)
6 Drying Time ( 20 °C):
Dokunma kurumasını: 5 saatte
7 (23 °C’de ve % 50 humidity)
Üzerine kat uygulamak için gerekli zaman: En az 24
Touch dry : 5 hours
saat
The time needed between coats is minimum 24 Kimyasal dayanıklılığını kazanma süresi : 7 gündür.
hours.
Uygulama :
Chemical resistance is reached in 7 days.
a) Yüzey Hazırlama :
Recommended Application:
Yeni boyanacak yüzeyler: Yüzeyden yağ ve kirler
a) Surface Preparation:
temizlenmeli, uygulanacak yüzey zımparalanarak
If to be applied on unprimed surfaces: Surface
boyamaya uygun hale getirilmelidir.
must be free of oil and dirt and should be sanded
Metal yüzeyler en az Sa1/2 derecesinde kumlanmalı 6
before application.
saat içerisinde epoksi antikorozif astar ile
Metal surfaces must be sanded at least at grade
astarlanmalıdır. Astar kurumasını tamamladıktan
Sa1/2
sonar (4-6 saat sonra) sonkat uygulamasına geçilir.
Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyde bulunan gevşek
and primed with epoxy anticorrosive primer (4-6)
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
hours.
If to be applied on painted surfaces: Loose and
swelled parts on previously painted surfaces should
be removed. In order to create a uniform and leveled
surface, it should be filled and sanded with an epoxy
putty. All surfaces should be cleaned of dusts.
b) Application
After mixing the two components at given ratio wait
for 30 minutes before application. Surface
temperature should be at least 10 °C. Application
should not be done around dew point
(between 2-5 °C).
c) Tools: Applied with conventional air pistol. The air
pressure should be 3-4 bar and, the calibre should
be 1,4-1,6 mm or for small area can be applied with
brush or roller.
Check for formation of bubbles when applied with a
roller, and slightly spread with soft long haired brush.
d) Thinning Ratio:
4 part epoxy paint
1 part epoxy hardener
%10-15 epoxy thinner
kabarmış boyalar temizlenmeli yüzeydeki seviye
bozuklukları epoksi macun ile doldurulmalı ve
zımparalanmalıdır. Yüzeydeki tüm serbest tozlar
temizlenmelidir.
b) Tatbikat Şekli :
Belirtilen oranlarda karıştırıldıktan sonra ön reaksiyon
için uygulama öncesi 30 dakika beklenmelidir. Yüzey
sıcaklığı en az 10 °C olmalıdır. Suyun çiğlenme
noktası civarında (2-5 °C aralığında) kesinlikle
uygulama yapılmamalıdır.
c) Kullanılan Aletler :
Konvansiyel
tipte
boya
tabancası ile hava basıncı 3-4 bar, meme çapı 1,4-1,6
mm , havasız tabanca, rulo ve küçük alanlarda fırça
kullanılabilir.
Rulo uygulamalarında kabarcık oluşumu izlenmeli ve
eğer varsa yumuşak uzun kıllı bir fırça ile hafif
taramalar yapılmalıdır.
Storage Conditions:
Should be stored in closed packs without being
exposed to direct sunlight. The ambient temperature
while storage should be between 5–35 °C. Keep
packs closed when not in use. Preserve against
freezing.
Storage stability : 1year
Depolama Koşulları :
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı
ambalajlarda, 5-35 C arasında depolayınız.
Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz.
Dondan koruyunuz.
Packaging (A+B):
1 kg, 3 kg, 20 kg
Ambalaj Bilgisi (A+B) :
1 kg, 3 kg, 20 kg
POZ NO : 04.506
Flash point : > 23 C
İnceltme / Karışım Oranı :
4 kısım epoksi sonkat
1 kısım epoksi sertleştirici
%10-15 epoksi tiner
Raf ömrü : 1yıl
Parlama Noktası : > 23 C
Remarks:
Safety Warnings :
S2. Keep out of reach of children.
S16. Keep away from sources of ignition-No smoking
S23. Do not breathe gas/fumes/vapour/spray.
S26. In case of contact with eyes, rinse immediately
with plenty of water and seek medical advice.
S29. Do not empty into drains.
S36/37/39. Wear suitable protective clothing and
eye/face protection.
S46. If swallowed, seek medical advice immediately
and show this container or label.
Hazard Warnings:
R10. Flammable
Uyarılar :
Güvenlik Uyarıları:
S2. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S16. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara
içmeyin.
S26. Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora
başvurun.
S28. Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29. Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın
S46 . Yutulması halinde hemen doktora başvurun,
kabı veya etiketi gösterin.
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
R20/21/22. Harmfull by inhalation , in contact with
Tehlike Uyarıları:
R10. Alevlenebilir.
skin and if swallowed.
R36/37/38. Irrıtating to eyes, respiratory system and R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile
skin.
temasta sağlığa zararlıdır.
R36/37/38. Gözleri,solunum sistemini ve cildi tahriş
edicidir.

Benzer belgeler

ürün teknik bülteni

ürün teknik bülteni olmalıdır. Suyun çiğlenme noktası civarında (2-5 °C aralığında) kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. c) Kullanılan Aletler : Konvansiyel tipte boya tabancası ile hava basıncı 3-4 bar,meme çapı 1,4-1...

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan poliüretan antikorozif astar ile astarlanmalıdır. Astar kurumasını tamamladıktan sonar (6-8 saat sonra) sonkat uygulamasına geçilir. Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyde bulunan gevşek kabarmış boyalar te...

Detaylı

Sikadur Combiflex SG / TR

Sikadur Combiflex SG / TR Çimentolu yüzeyler: Kuru, en fazla mat nemli. Yapıştırıcı, nemli mat betona uygulandığı zaman yüzeye iyi bir şekilde fırça ile uygulanmalıdır.

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan not to apply on very hot or very cold, windy and damp weather and also at night or very early in the morning. Ideal air temperature should be between 10-30 °C c) Tools: Applied with airless sprey, ...

Detaylı

PU Transparent Impregnated Primer-49 PU Şeffaf

PU Transparent Impregnated Primer-49 PU Şeffaf Should be stored in closed packs without being exposed to direct sunlight. The ambient temperature while storage should be between 5–35 °C. Keep packs closed when not in use. Preserve against freez...

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan 8-9m²/ kg ( boya+sertleştirici/50 mikron kuru film

Detaylı

ÜRÜN TEKNiK ÜRÜN TEKNiK BÜLTENi

ÜRÜN TEKNiK ÜRÜN TEKNiK BÜLTENi 8-9m²/ kg ( boya+sertleştirici/50 mikron kuru film

Detaylı

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ PUR- ACRYL TOP COAT PAINT

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ PUR- ACRYL TOP COAT PAINT Should be stored in closed packs without being exposed to direct sunlight. The ambient temperature while storage should be between 5–35 °C. Keep packs closed when not in use. Preserve against freez...

Detaylı

hı-pro spray paınt florescent hı-pro sprey boya floresan

hı-pro spray paınt florescent hı-pro sprey boya floresan Safety Warnings : S2. Keep out of reach of children. S16. Keep away from sources of ignition-No smoking S23. Do not breathe gas/fumes/vapour/spray. S26. In case of contact with eyes, rinse immediat...

Detaylı