Searchlight Installation Guide

Transkript

Searchlight Installation Guide
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
GE
Lighting
Montaj Talimatları
RM4 LED Sinyalleri – 93 Serisi - Yol Kenarı Renkli Işık
Elektrik Kablolarını Hazırlayın
Elektrik Gereklilikleri


Yaş mekanlarda kullanmayın.
Tüm ülkenizde geçerli kural ve düzenlemelere uyun.
Çalışma Teknik Özellikleri:
Voltaj Aralığı:
Giriş Voltaj Aralığı:
Giriş Voltaj Aralığı (gece modu):
Çekilen Akım:




8V ila 18V AC
10V ila 12V AC
8V ila 10V AC
Minimum 1,4 A
Yalnızca alternatif akım (AC) bağlantıları ile kullanın.
Sinyallerin üzerinde her zaman bir siperlik veya kaput gibi güneşten koruyan bir aparat kullanın.
LED modülünü açmaya çalışmayın. Birleştirme gerekmemektedir.
LED sinyalinin verilmesi için onaylanmış tek ekipman röle flaşörleridir.
Test:

Montaj öncesi test yapılacaksa, LED sinyalinin doğru çalıştığından emin olmak için
minimum 10V AC / 2 A anma değerine sahip sabit bir güç kaynağı kullandığınızdan emin olun.
NOT: Aksi takdirde, LED sinyalinin patlama güvenliği algılama özelliği etkinleştirilecek
ve lambanın çalışması durdurulacaktır.
Montaj Adımları:
NOT: Bu talimatların takip edilmemesi sinyalin arızalanmasına neden olabilir.
1.
4.
Sahadaki mevcut sinyal başlığı: Merceği ve akkor ampul grubunu muhafazadan çıkarın.
2. Sahadaki mevcut hat içi reostat: Reostatı (değişken direnç) “0” sıfır değerine ayarlayın veya tamamen sökün.
3. Voltaj ayarları: Voltajın sistem gerilimine karşılık geldiğinden emin olmak için LED modülünün arkasındaki
etiketi kontrol edin. Sinyal başlığında önerilen voltaj 10 ila 12V’tur (A).
Renk Kodlu Kablo Bağlantısı: Modül kabloları, sinyal kapalı iken sinyalin rengini tanımlamak için renk
kodlarına sahiptir. Örneğin, yeşil sinyaller yeşil kablolara (B) sahiptir.
…Sayfa 2
Montaj Talimatları (devamı)
RM4 LED Sinyalleri – 93 Serisi - Yol Kenarı Renkli Işık
5.
LED modülünün sinyal başlığına takılması: LED modülünü mercek yuvasına takın, ok yukarı(C) bakana kadar
çevirin ve metal şeritleri sıkın veya LED modülünü harici halka tutucuya geçirin.
DİKKAT
(C)
Doğru ışın hizalaması için
okun yukarı baktığından
emin olun
(A)
Gerekli voltaj için etiketi
kontrol edin
Elektrik Çarpması Riski
Üniteyi yalnızca yaş mekanlar
için uygun olduğu test edilmiş
bir çevrime monte edin.
DİKKAT
Yüzey sıcak olabilir!
Dirence dokunmayın.
(B)
Kablo rengi LED sinyalinin
rengini belirtir
Bu ürün yalnızca ray sinyalizasyonu kullanımı için tasarlanmıştır ve başka herhangi bir uygulamada kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Güvenlik cihazlarının periyodik fonksiyonel kontrolleri ve bu üründe sunulan özellikler için önlemler alınmalıdır.
GE, lambadaki üçüncül aşırı gerilim korumasına ek olarak birincil ve ikincil aşırı gerilim koruması eklenmesini tavsiye etmektedir.
NOT: Bu Montaj Talimatları belgesini başka dillerde edinmek
istiyorsanız, resmi internet sitemizi ziyaret edin:
www.geolighting.com/LightingWeb/apac/
GE Lighting Solutions • 1-888-MY-GE-LED • www.gelightingsolutions.com
1-888-69-43-533
• veya
•
+1.216.266.2419
GE Lighting Solutions, LLC, General Electric Company’ye bağlı bir şirkettir. GE markası ve logosu, General Electric Company’nin ticari markalarıdır.
© 2012 GE Lighting Solutions, LLC. Verilen bilgilerde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir. Tüm değerler tasarım değerleri veya laboratuvar
koşullarında ölçülen tipik değerlerdir.
RAIL057- R061614