Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi

Transkript

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisans Programı
Ders Katalog Formu
Dersin Adı : Göksel Seyir-2
Derece: Lisans
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Kodu
Yıl/Yarıyılı
DECK 221
2/4 (bahar)
Kredisi AKTS Kredisi
4
5
Ders
Uygulama
Laboratuar
3
-
2
Bölüm
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
Şems AKTUĞ (Kaptan-Öğretim Görevlisi)
İletişim Bilgileri
[email protected].
[email protected]
0505 6275147
Görüşme Saatleri
0900-1000 Her gün.
Ders Notları için web adresi
www.pirireis.edu.tr/pruonline/
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Önkoşulları
Yoktur.
Dersin mesleki bileşene katkısı,
%
Temel
Bilim
70
Dersin Dili
Temel
Mühendislik
İngilizce
Mühendislik Tasarım
İnsan ve Toplum
Bilim
20
10
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Bu ders güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine ilişkin
konuların lisans programı dahilinde STCW kapsamındaki modüler yapısını
oluşturmaktadır. Ders öğrencilere Güverte Vardiya Zabiti ve nihai olarak Gemi
Süvarisi olarak ihtiyaç duyacakları temel konuların kapsamlı olarak verilmesine
yöneliktir. Bu kapsamda göksel seyir –I dersinin devamı olarak mevki koymak
dahil göksel seyir kapsamında yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır.
Ticaret gemilerinde güverte vardiya zabitliği ve Kaptanlık yapacak öğrencileri;
Amplitüd, Zaman ve zaman denklemi, Notik almanak, Yıldız ve gezegen bulma,
Meridyen geçişinde enlem bulma, Astronomik seyir cetvellerinin kullanılması,
Astronomik fiks mevki bulma konularında görev yapacak seviyeye çıkarmaktır.
I.
Notik almanağın kullanılması
II.
Göksel cisimlerin gözlenmesi suretiyle, mevki hattı hesaplanması.
III.
Göksel gözlem ile mevki konulması.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
İlgili görsel yardımcılar ve aletlerle birlikte, tartışmalı ders ortamı.
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Varsa, Uygulamanın (staj)
yapıldığı yer
Eş dönemli koşul
Yoktur
Ders Kitabı
Bowditch, N., The American Practical Navigator. Defence Mapping Agency.
1.
2.
3.
Diğer Kaynaklar
4.
5.
Admiralty Manual of Navigation, 2011, Vol-2
Hobss, Marine Navigation 1&2
Cotter CH — The elements of Navigation and Nautical Astronomy (Brown,
Son and Ferguson, 1992) ISBN: 0851745431
Nautical almanac
Norie J — Nautical Tables (Imray, Laurie, Norie and Wilson, 1991) ISBN:
0852881606
Ödevler ve Projeler
-
Laboratuar Uygulamaları
Tüm dersleri, soru çözme uygulaması takip edecektir. Sextant uygulamaları hava
koşullarına göre açık havada yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PRU online kullanılacak ve diğer uygulamalar için temel bilgisayar kullanma
becerisine sahip olacaklardır.
Yarıyıl içi Çalışmaları
Adedi
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
EVET
1
3
1
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
5
30
10
5
50
100
30
50
80
Dersin
Çıktıları
Konular
Notik almanak; Güneş doğuş batışı
Notik almanac; Ayın doğuş batışı
Quiz
Notik almanac; Alacakaranlık hesaplanması.
Gök cisimlerinin rasatı; Meridyen geçişi (LAN), Başucu mesafesinin hesaplanması.
Quiz
Gök cisimlerinin rasatı; Azimuth (Zn), Amplitude (SIA), Güneş ve Kutup yıldızından
pusula düzeltmesi.
Gök cisimlerinin rasatı; Kutup yıldızından enlem bulma, kutup yıldızı azimutu.
Yarıyıl sınavı
Gemi mevkisi; Sight reduction (Görüş indirgeme) temelleri, Notik almanac ve Pub. No.
229,Sight Reduction Tabloları, AP’nin seçimi.
Gemi mevkisi; Sight reduction, hesaplanan ve gözlenen irtifa değerlerinin karşılaştırması,
LOP’un çizimi.
Quiz
Gemi mevkisi; Sight Reduction işlem süreci.
Gemi mevkisi; Göksel mevki koyma metodları (Aynı anda yapılan gözlem, ayrı ayrı yapılan
gözlem vs.)
Quiz
Gemi mevkisi; Diğer mevki koyma metodları.
Gemi mevkisi; Diğer metodlar, Göksel seyirde günlük yapılacak işlemler.
Gemi mevkisi; Tekrar ve ilave problem çözümü
I
I
I
II
II
II
I,II
III
III
III
III
III
III
III
Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
Şems AKTUĞ
Kaptan-Öğretim Görevlisi
Tarih
İmza
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

Göksel Seyir-I - Piri Reis Üniversitesi

Göksel Seyir-I - Piri Reis Üniversitesi Admiralty Manual of Navigation, 2011, Vol-2 Hobss, Marine Navigation 1&2 Cotter CH — The elements of Navigation and Nautical Astronomy (Brown, Son and Ferguson, 1992) ISBN: 0851745431 Nautical alma...

Detaylı

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı

Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi

Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı

Makine Bölümü Vardiya Tutma Standartları

Makine Bölümü Vardiya Tutma Standartları Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı

Can Kurtarma Araçlarını Kullanma

Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının huk...

Detaylı