Şubat 2013 Tarihli Verici Kayıt İstatistikleri

Transkript

Şubat 2013 Tarihli Verici Kayıt İstatistikleri
Aylık Bağışçı Dağılımı
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
WEB
184
1361
2187
2898
1011
0
16
406
150
707
311
11
Doğrudan
108
437
357
288
62
17
103
150
406
165
127
47
WEB
Doğrudan
Yıllara Göre Yeni Bağışçı Dağılımı
10000
8000
6000
WEB
4000
Doğrudan
2000
0
2011
2012
2013
WEB
1010
9438
11
Doğrudan
2027
2687
47