Faaliyet Raporu 2013

Transkript

Faaliyet Raporu 2013
2013 ÇALIŞMA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
 Özet
 Yönetim Kurulu tarafından 12 adet üst düzey resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir.
 Yönetim Kurulu’nun 12 olağan toplantısına toplam 1 Yedek Üye ile 4 Gözlemci Üye
iştirak etmiştir.
 3 şirketin üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 1 şirket ise üyelikten
ayrılmıştır.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner Yıldız ile Bakan Yardımcısı Sn. H.Murat
Mercan’ın resmi yurtdışı seyahatlerinde oluşturulacak ‘Enerji Takımı’ isimli işadamı
heyetlerine PETFORM üyelerinin katılımı konusunda ETKB Dış İlişkiler Dairesi ile
mutabakata varılmış ve bu kapsamda Ocak ayında Nijer’e, Mayıs ayında Yemen’e
yapılan ziyaretler üyelerimize duyurulmuştur.
 Elektrik Piyasası Kanunu ve Türk Petrol Kanunu görüşmeleri hem TBMM Enerji
Komisyonu’nda hem de TBMM Genel Kurul’unda yakından takip edilmiş, ilgili kanunlar
hakkında gelişmeler ivedilikle üye şirketlerimizi ile paylaşılmış ve PETFORM görüşlerinin
kanun metinlerine eklenmesi yönünde çalışmalar yürütülmüştür.
 Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı, Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim
Programı’na Ocak 2013’te “Vocational Education and Training of Natural Gas
Traders for Turkish Natural Gas Trading Hub Vision” isimli projeyle başvuruda
bulunulmuştur. Sonrasında 7 aylık süreçte Ankara ve Brüksel’de kapsamlı bir
değerlendirme sürecinden geçen proje “Türkiye’de Yılın En İyi Projesi” seçilerek 1. sırada
onaylanmıştır. 2 yıl (Ekim 2013 – Ekim 2015) sürecek projede Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, EFET (European Federation of Energy Traders) ve ICIS Heren partner
kuruluşlar olarak yer almaktadır ve projenin toplam bütçesi 400.000€’dur.
 TRGas-Hub Projesinin toplam hibenin ilk taksiti olan 119.993,40 Euro Kasım ayı itibariyle
PETFORM’a gönderilmiş, buna müteakip 13 Aralık 2013 tarihinde Enerji Tabi Kaynaklar
Bakanı Sn. Taner Yıldız ve EPDK Başkanı Sn. Hasan Köktaş’ın katılımları ile Ankara’da
gerçekleştirilen “TRGAS-HUB Proje Lansman Toplantısı” ile proje resmi olarak
başlatılmış bulunmaktadır.
 Arama – Üretim Grubu, 4 toplantı gerçekleştirmiştir.
 Gaz Grubu, 9 toplantı gerçekleştirmiştir.
 Gaz Grubu bünyesinde ilgili konularda uzman temsilcilerden müteşekkil 5 daimi Alt
Çalışma Grubu bulunmaktadır.
 PETFORM ve DİVİD tarafından bu yıl ilk defa, doğalgaz sektörünün gelişim sürecinin yol
haritasını çizmek amacıyla Doğalgaz Piyasası İstişare Toplantıları düzenlenmiştir.
1
 Bu toplantıların birincisi 29.03.2013 tarihinde Antalya'da, ikincisi 6-7.09.2013 tarihlerinde
Bolu'da sektör temsilcilerinin ve kamunun üst düzey katılımıyla gerçekleşmiştir.
 EPDK’nın talebi doğrultusunda, PETFORM ve DİVİD ortak olarak Accenture danışmanlık
firmasından Doğalgaz Borsası Raporu yazılmasına ilişkin danışmanlık alınmıştır. Rapor
sonuçlandırıldıktan sonra Doğalgaz Ticaret Üssü (HUB) / Borsası Geliştirilmesi
Raporu Lansman Toplantısı 24 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da basının, sektör
temsilcilerinin ve kamu üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılmıştır.
 Doğalgaz Piyasası Kanununda yer alan Damga Vergisi konusuna yönelik bir çalışma
yapılması amaçlanarak danışmanlık firmasından hizmet alınmasına karar verilmiş ve bu
kararı gerçekleştirmek için danışmanlık firmalarına çağrı yapılmıştır.
 7.Taşıtanlar Forumu, 140 üst düzey davetlinin katılımıyla 25 – 26 Nisan 2013 tarihinde
Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Forumun hem içerik hem de formatında değişiklik yapılmış,
EPDK, BOTAŞ ve özel sektör temsilcileri sunum ve konuşmalar gerçekleştirmiştir.
 27 adet basılı yayın organında, 5 TV ve 1 radyo canlı yayınında görünürlük sağlanmıştır.
 Çeşitli kurumlar tarafından yayımlanan 54 adet duyuru ve 50 adet rapor, PETFORM
tarafından hazırlanan 15 adet özel rapor üyelerle paylaşılmıştır.
 Profesyonel tercüme bürosu ve PETFORM Sekretaryası tarafından tercüme edilen 12
adet doküman (Kanun taslakları, EPDK Kurul Kararları, ÖİB ilanları, rapor özetleri, kanun
karşılaştırmaları) üyelerle paylaşılmıştır.
 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 55 adet
ilan, PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
 25 etkinliğe ilişkin detaylı bilgi notu ve bu etkinliklerin 10’unda yapılan sunumlar,
PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
 2’si eğitim, 14’ü konferans olmak üzere toplam 16 etkinlikte PETFORM üyelerine özel
indirimler sağlanmıştır.
 49 adet e-bülten PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
 Yönetim Kurulu
Başkan
: Orhan Duran
(Genel Energy)
Başkan Yardımcısı
: Nusret Cömert
(Shell Enerji)
Asil Üyeler
: Abdullah Nezihi Erdem
(SOCAR)
Ali Arif Aktürk
(NaturGaz)
Aytaç Eren
(Güney Yıldızı Petrol)
Bekir Sami Acar
(EWE)
Seda Ertorun
(Akfel)
2
 Yönetim Kurulu’nun Resmi Ziyaretleri
Sn. Orhan Duran
gerçekleştirilmiştir.
Tarih
14.01.2013
başkanlığındaki
Yönetim
Kurulu
tarafından
Kişi
12
adet
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı
M.Mücahit Fındıklı
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı
Hasan Köktaş
EPDK Başkanı
Selami İncedalcı
Petrol İşleri Genel Müdürü
26.03.2013
M.Mücahit Fındıklı
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı
24.04.2013
Metin Kilci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
03.05.2013
Abdullah Gül
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Selami İncedalcı
Petrol İşleri Genel Müdürü
Ömer Koca
Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı
Salim Koşar
Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı
Zafer Demircan
ETKB Enerji İşleri Genel Müdürü
Metin Kilci
ETKB Müsteşarı
14.06.2013
ziyaret
Unvan
M.Mücahit Fındıklı
04.03.2013
resmi
15.01.2014
3
 Yönetim Kurulu Toplantılarına Yedek ve Gözlemci Üye Katılımları
Yönetim Kurulu’nun 12 olağan toplantısına 1 Yedek Üye ve 4 Gözlemci Üye iştirak etmiştir.
No
Tarih
Yedek Üye
2013/1
30.01.2013
2013/2
04.03.2013
2013/3
28.03.2013
2013/4
24.04.2013
2013/5
24.05.2013
2013/6
21.06.2013
2013/7
12.07.2013
2013/8
29.08.2013
2013/9
24.09.2013
2013/10
25.10.2013
2013/11
20.11.2013
2013/12
24.12.2013
Gözlemci Üye
Ali Cömert ve Osman Erdemci
Erdoğan Arkış
Fuat Celepçi ve Mete Gürel
 Üye Profilindeki Değişiklikler
2013 yılı çalışma döneminde 3 şirketin üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış,
sadece E.ON Ruhrgas dernek üyeliğinden istifa etmiştir.
Yeni Üye
Yönetim Kurulu Kararı
No
Tarih
PETRAKO
2013/7
12.07.2013
TBS Petrol
2013/7
12.07.2013
Hipot Enerji
2013/11
20.11.2013
4
 Arama – Üretim Grubu Toplantıları
Sn. Aytaç Eren başkanlığındaki PETFORM Arama – Üretim Grubu, bu dönemde 4 grup toplantısı
gerçekleştirmiştir. Toplantıların hazirun ortalaması 19’dur.
Tarih
Mekân
Katılımcı Üye Şirket
Katılımcı Temsilci
01.03.2012
Sayer Group – Ankara
12
19
04.06.2013
Sayer Group – Ankara
10
18
19.06.2013
PETFORM – Ankara
14
21
23.08.2013
PETFORM – Ankara
11
17
İlk iki toplantıda TBMM Enerji Komisyonunda tartışılma sürecinde olan Türk Petrol Kanununu
sürecinde izlenecek PETFORM eylem planı istişare edilerek Enerji Komisyonu üyelerine
gerçekleştirilecek sunumun oluşturulması ve Arama - Üretim yatırımları için hedef ülkelerin
belirlenmesi konuları görüşülmüştür.
Üçüncü ve dördüncü toplantıda onaylanan Türk Petrol Kanunu’nun değerlendirilmesi ve
çıkartılacak olan Yönetmeliğe ilişkin PETFORM görüşlerinin ve eylem planının hazırlanması
konuları görüşülmüştür.
 Türk Petrol Kanunu Çalışmaları
PETFORM’un önerisi doğrultusunda, Petrol Arama Üretim Sektörü 1. İstişare Toplantısı’nın hemen
ardından, arama – üretim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren bir çalışma grubu
oluşturulmuştur. Petrol İşleri Genel Müdürü Sn. Selami İncedalcı’nın başkanlığındaki çalışma
grubuna katılım sağlanmıştır.
1 hafta süren yoğun çalışmaların nihayetinde çalışma grubu üyeleri tarafından üzerinde mutabık
kalınan kanun taslağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunulmuştur. Bakanlığın kısmi tadilinin
ardından taslak, 30 Mart 2012 tarihinde Başbakanlık’a gönderilmiş, 16 Nisan 2012 tarihli Bakanlar
Kurulu toplantısında da sunumu yapılarak imzaya açılmıştır. Ardından kamu kurumlarının görüşüne
açılan taslağa 17 kamu kurumundan değişiklik önerisi gelmiş, bu öneriler doğrultusunda revize edilen
taslak, hükümet tasarısı olarak 21 Aralık 2012 tarihinde TBMM’ye gönderilmiştir.
Bu yılın Şubat ayında TBMM Enerji Komisyonunda görüşmeye başlanmış olan Kanun, 12 Nisan 2013
tarihinde Enerji Komisyonu tarafından onaylanarak Genel Kurul’a sevk edilmiştir. Enerji Komisyonu
görüşmeleri Sekretaryamız tarafından takip edilerek üyelerimize raporlanmıştır. Enerji Komisyonunun
onayının ardından 30 Mayıs’ta Genel Kurul’da görüşülerek onaylanan Kanun, 10 Haziran’da
Cumhurbaşkanı’nın onayına müteakip 11 Haziran 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.
5
 Petrol Yönetmeliği Çalışmaları
Türk Petrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesine müteakip Ağustos ayında Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından yönetmelik çalışmalarına başlanmıştır. 21 Ağustos’ta yayınlanan ilk taslak
sonrasında Petrol İşleri Genel Müdürü Sn. Selami İncedalcı’nın daveti ile bir çalıştay
düzenlenerek tüm sektör paydaşları davet edilmiştir. 26 Ağustos – 2 Eylül 2013 tarihleri
arasında PİGM’de gerçekleştirilen çalıştayda sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak 20 Eylül
tarihinde ikinci taslak yönetmelik yayınlanmıştır. PETFORM tarafından katılım sağlanmış olan
çalıştayda üyelerimizin görüşleri iletilmiştir. Sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanmış
olan Petrol Yönetmeliği’nin Ocak 2014 itibariyle onaylanması beklenilmektedir.
 Gaz Grubu Toplantıları
Sn. Seda Ertorun başkanlığındaki PETFORM Gaz Grubu, bu dönemde toplam 11 toplantı
gerçekleştirmiştir. Toplantıların hazırun ortalaması 28’dir.
Tarih
Mekân
Katılımcı Üye Şirket
Katılımcı Temsilci
07.01.2013
EnerjiSA – İstanbul
23
37
12.02.2013
Akfel – İstanbul
22
37
19.03.2013
SOCAR – İstanbul
26
31
09.04.2013
Aygaz – İstanbul
24
27
14.05.2013
OMV – İstanbul
20
24
11.06.2013
BosphorusGas - İstanbul
22
27
20.08.2013
Enerco – İstanbul
17
29
16.09.2013
SOCAR – İstanbul
15
20
08.10.2013
EnerjiSA – İstanbul
11
18
12.11.2013
Medgaz – İstanbul
15
23
10.12.2013
Aygaz – İstanbul
14
20
6
 Gaz Grubu Alt Çalışma Grupları & Temsil Heyetleri
Gaz Grubu bünyesinde ilgili konularda uzman temsilcilerden müteşekkil 5 daimi Alt Çalışma Grubu
(Enerji Borsası, EBT, Taşıtanlar Forumu, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Mevzuat), 3 Ortak Çalışma
Grubu (DİVİD, ETD ve GAZBİR) ve 1 Temsil Heyeti bulunmaktadır.
İsim
Çalışma Dönemi
Katılımcı
Üye Sayısı
Katılımcı Üye Şirketler
Akenerji, Akfel, Angoragaz, Avrasya Gaz,
Aygaz, Batı Hattı, BosphorusGaz, BP, Doğan
Enerji, Edison, EgeGaz, Enel, Enerco Enerji,
EnerjiSA, Erdgaz, ExxonMobil, EWE, Hattuşa
Enerji, Medgaz, NaturGaz, Kibar Enerji, OMV,
SOCAR, Palmet, Zorlu
Akfel, Angoragaz, Avrasya Gaz, Aygaz, Batı
Hattı, BosphorusGaz, Doğan Enerji, EgeGaz,
Edison, Enel, Enerco, EnerjiSA, Erdgaz,
ExxonMobil, EWE, Hattuşa Enerji, Medgaz,
NaturGaz, OMV, Kibar Enerji, SOCAR,
Palmet, Zorlu
Akenerji, Akfel, Angoragaz, Avrasya Gaz,
Aygaz, Batı Hattı, BosphorusGaz, Doğan
Enerji, Edison, EgeGaz, Enel, Enerco Enerji,
EnerjiSA, Erdgaz, ExxonMobil, EWE, GDF
SUEZ, Hattuşa Enerji, Kibar Enerji, Medgaz,
NaturGaz, OMV, Palmet, Shell Enerji,
SOCAR, TURCAS, Zorlu
Akfel, Angoragaz, Avrasya Gaz, Aygaz, Batı
Hattı, BosphorusGaz, Doğan Enerji, Edison,
EgeGaz, Enel, Enerco, EnerjiSA, Erdgaz,
ExxonMobil, EWE, Hattuşa Enerji, Kibar
Enerji, Medgaz, NaturGaz, OMV, SOCAR,
Palmet, Zorlu
Akenerji, Akfel, Angoragaz, Avrasya Gaz,
Aygaz, Batı Hattı, BosphorusGaz, BP, Edison,
Doğan Enerji, EgeGaz, Enel, Enerco,
EnerjiSA, Erdgaz, ExxonMobil, EWE, Hattuşa
Enerji, Kibar Enerji, Medgaz, NaturGaz, OMV,
Shell Enerji, Palmet, SOCAR, Statoil, Zorlu
Enerji Borsası
Alt Çalışma Grubu
06.2011 – Devam
25
EBT Alt Çalışma Grubu
11.2011 – Devam
23
Mevzuat Alt Çalışma
Grubu
03.2013 - Devam
27
Taşıtanlar Forumu Alt
Çalışma Grubu
02.2012 – Devam
23
Doğalgaz Piyasası
Kanunu Alt Çalışma
Grubu
10.2012 – Devam
26
12.2012 - Devam
11
Akfel, Aygaz, Egegaz, Enerco, EnerjiSA,
EWE, Palmet, SOCAR
01.2013 – Devam
12
Akfel, Aygaz, BosphorusGaz, Ege Gaz,
Enerco, EnerjiSA, EWE, Kibar Enerji,
NaturGaz, OMV, Palmet, SOCAR
PETFORM – DİVİD
Miktar Devri Alt
Çalışma Grubu
PETFORM – ETD
Enerji Borsası Ortak
Çalışma Grubu
7
 Enerji Borsası Alt Çalışma Grubu
Haziran 2011’de oluşturulan Enerji Borsası Alt Çalışma Grubu, çalışmalarını Sn. Arif Aktürk
liderliğinde yoğun şekilde sürdürmüştür. 'turkish-ng-hub’ isimli Yahoo e-grubu üzerinden görüş
alışverişinde bulunulan çalışma grubu, ayrıca 3 toplantı gerçekleştirmiştir. PETFROM ve DİVİD
ortaklığında Accenture Danışmanlık firmasından hizmet alımı yoluyla hayata geçirilen “Türkiye
Doğalgaz Ticaret Üssü (Hub) / Borsası” raporunun ihale dokümanlarının hazırlanmasından, raporun
içeriğine ilişkin yorumların rapora derç edilmesi ve raporun finalize edilmesine kadar geçen tüm
süreç, ETKB, EPDK, BOTAŞ, Borsa İstanbul gibi kamu kurumlarının da sürece katılımlarının temin
edilmesine kadar geçen tüm süreç Enerji Borsası AÇG tarafından koordine edilmiştir. Proje
paydaşları arasında etkin bir iletişim yürütülebilmesi açısından, PETFORM & DİVİD & Accenture
Yahoo Group kurulmuş ve raporun hazırlanması aşamasında bu grup üzerinden tüm proje
katılımcıları fikir alış verişinde bulunmuşlardır. Ayrıca, EPDK tarafından EPİAŞ’ın kurulmasına ilişkin
şirket ana sözleşmesi sürecine katılım gösterilmiş, PETFORM görüşleri ilgili kamu kurumlarına
iletilmiştir.
 EBT Alt Çalışma Grubu
Kasım 2011’de oluşturulan EBT Alt Çalışma Grubu, 2013 çalışma dönemine ziyaretlerle başlamıştır.
EBT Alt Çalışma Grubu Lideri Sn. Mehmet Can başkanlığındaki bir heyet, BOTAŞ Doğalgaz
İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Telekom-Scada ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı ile EPDK Doğalgaz
Piyasası Dairesi nezdinde temaslarda bulunmuştur. 16 Ocak 2013 tarihinde, PETFORM üyesi
şirketlerin EBT’ye ilişkin 182 görüş 17 ana başlık altında konsolide edilerek BOTAŞ İletim ile
paylaşılmıştır. Bu görüşlerin ardından, BOTAŞ İletim 6 Şubat 2013 tarihinde Elektronik Bülten
Tablosu (EBT) Yenileme Projesi Yazılımı’na ilişkin bir ihale şartnamesi yayınlanmıştır. Bu ihale
şartnamesine ilişkin üye şirketlerimizden gelen görüşler konsolide edilerek 21 Şubat 2013 tarihinde
BOTAŞ İletim’e aktarılmış ve Mehmet Can liderliğindeki AÇG üyeleri BOTAŞ İletim’e resmi bir ziyaret
gerçekleştirilerek BOTAŞ uzmanları ile fikir alış verişinde bulunulmuştur. Krizma Yazılım’ın ihaleyi
kazanmasının ardından süreç yakından takip edilmiştir. Eylül ayında EPDK, Ekim ayında da BOTAŞ
İletim’de gerçekleştirilen yeni EBT tanıtım ve eğitim toplantıları neticesinde yeni EBT’ye ilişkin üye
şirketlerimizin görüşleri derlenerek BOTAŞ İletim ile paylaşılmıştır.
 Mevzuat Alt Çalışma Grubu
Mart 2013’te faaliyetlerine başlayan Mevzuat Alt Çalışma Grubu, Sn. Agah Hınç liderliğinde,
doğalgaz piyasasındaki yoğunluk ve acil çözüm bekleyen konuların çokluğu nedeniyle çalışmalarına
ivedilikle başlamıştır. 1. ve 2. Çok Tedarikçili Doğalgaz Piyasası İstişare toplantılarının çıktılarının
takibini etkin bir şekilde yürüten Alt Çalışma Grubu, 4168-4169 sayılı Kurul kararlarında değişiklik
yapılması, Dengeleme Gaz Piyasası Mevzuatının hazırlanması, TAHİS ve TEHİS’in oluşturulması ve
EPDK Kurul kararı ile sektöre kazandırılması, İletim Tarife Metodolojisinde değişiklik yapılması gibi
önemli konularda çalışmalar yapmış ve somut sonuçlar elde etmiştir. Mevzuat Alt Çalışma Grubu yıl
boyunca 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, Antalya’da gerçekleştirilen 1. Çok Tedarikçili
Doğalgaz Piyasası İstişare Toplantısı sonucunda “Türkiye Doğalgaz Piyasasının 21 Temel Sorunu”
başlıklı doküman hazırlanmış ve Mevzuat Alt Çalışma Grubunun yoğun çalışmaları sonucunda bu 21
sorunun 6 tanesi ivedilikle çözülmüştür.
8
 Taşıtanlar Forumu Alt Çalışma Grubu
25 – 26 Nisan 2013 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen 7.Taşıtanlar Forumu’nda yapılacak
sunumlar, konuya münhasır ayrı bir Alt Çalışma Grubu bünyesinde 23 üye şirketin temsilcilerinin 2
toplantı ve sayısız e-posta yazışması neticesinde hazırlanmıştır. Nihayetinde Forum’da sunumları
yapmak üzere, yine Alt Çalışma Grubu üyelerinin mutabakatıyla bir Sunum Ekibi oluşturulmuştur. Bu
sunum ekibini yoğun mesaisi çerçevesinde oluşturulan nihai sunumlar 7. Taşıtanlar Forumu
çerçevesinde sektör paydaşları ile istişare edilmiştir.
 PETFORM – ETD Enerji Borsası Ortak Çalışma Grubu
Enerji Ticareti Derneği (ETD) tarafından iki dernek arasında 5 ayrı konu başlığı altında ortak çalışma
grubu oluşturulması önerilmiştir. Enerji Borsası Alt Çalışma Grubu’nun 7 Ocak 2013 tarihli
toplantısında, ETD tarafından önerilen ortak çalışma gruplarından sadece birine (‘Trading Gas on
Turkish Energy Exchange / OTC’) katılım sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda ortak çalışma
grubuna PETFORM’u temsilen katılacak 12 üye belirlenerek ETD’ye bildirilmiştir. Ortak çalışma
grubunun faaliyetlerine Şubat 2013’te başlanmıştır.
 Doğalgaz Piyasası Kanunu Alt Çalışma Grubu
25 Eylül 2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan 4646 sayılı
Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’na ilişkin olarak
üyelerimizden gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan PETFORM Görüş Belgesi, 10 Ekim 2012
tarihinde Bakanlığa sunulmuştur. Ardından Yönetim Kurulu’nun talebi doğrultusunda, üyelerin ilave
görüş ve önerilerini içerecek şekilde ikinci Görüş Belgesi’nin hazırlanması için 17 üye şirketten
temsilcilerin katılımıyla münhasır bir alt çalışma grubu oluşturulmuştur. Üyelerin ilave görüşleri, alt
çalışma grubu bünyesinde gerçekleştirilen 2 toplantı neticesinde derlenerek 5 Aralık 2012 tarihinde
Bakanlığa ulaştırılmıştır. Doğalgaz Piyasası Kanunu 2012 – 2013 yasama döneminde TBMM Enerji
Komisyonu’na getirilememesi nedeniyle, Kanunun ilgili maddelerinde güncelleme yapılma
zorunluluğunun ortaya çıkmasıyla, Bakanlık tarafından Eylül 2013’te taslak Kanun tekrar sektörün
görüşüne açılmış, 26 Eylül 2013’te gerçekleştirilen Alt Çalışma Grubu toplantısı neticesinde finalize
edilen taslak görüş metni, PETFORM Yönetim Kurulu’nun onayının ardından ETKB ile paylaşılmıştır.
 PETFORM & DİVİD Miktar Devir Alt Çalışma Grubu
PETFROM ve DİVİD Yönetim Kurullarının almış oldukları karar neticesinde, yurt dışı örnekler ve
Türkiye piyasasının mevcut durumu ışığında, ülkemiz için çalışabilir ve uygulanabilir bir Kontrat /
Miktar Devri raporunun oluşturulması hedeflenmektedir. Aralık 2013’te faaliyetlerine başlayan Alt
Çalışma Grubu, 2 toplantı gerçekleştirmiştir. 23 Aralık tarihinde, gerçekleştirilen ilk grup toplantısında
bir yol haritası çizilmiş, 15 Aralık’ta gerçekleştirilen ikinci grup toplantısında E.ON Global Stratejik
Portföy Geliştirme Departmanı Başkanı Dr. Thomas Jung tarafından Avrupa örnekleri ışığında Miktar
ve Kontrat Devirleri başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir.
9
 ‘Enerji Takımı’ İşadamı Kafilelerine Katılım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner Yıldız ile Bakan Yardımcısı Sn. H.Murat Mercan’ın resmi
yurtdışı seyahatlerinde oluşturulacak ‘Enerji Takımı’ isimli işadamı heyetlerine PETFORM üyelerinin
katılımı konusunda ETKB Dış İlişkiler Dairesi ile mutabakata varılmıştır. Önümüzdeki dönemde
özellikle petrol ve doğalgaz potansiyeli bulunan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde oluşturulacak
seyahatler öncesinde üyelere bu konuda bir ön bilgilendirme bulunulacak, katılımını teyit eden
üyelerimizin tüm prosedürleri Sekretaryamız tarafından halledilecektir.
Bu işbirliği kapsamında ilk olarak Bakan Yardımcısı Sn. H.Murat Mercan başkanlığındaki Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyetinin Ocak ayında Nijer’e ve Mayıs ayında Yemen’e gerçekleştirdiği
resmi ziyarete üyelerimize duyurulmuş ve üyelerimizden katılım sağlanmıştır.
 Çok Tedarikçili Doğal Gaz Piyasası İstişare Toplantıları
Çok Tedarikçili Doğal Gaz Piyasası 1. İstişare Toplantısı
PETFORM ve DİVİD tarafından bu yıl ilk defa 29 Mart Cuma günü Rixos Downtown Otel'de
gerçekleştirilmiş olan Doğalgaz Piyasası 1. İstişare Toplantısı’nda doğalgaz sektörünün içerisinde
bulunduğu gelişim sürecine yol haritası çizmek amaçlanmıştır. EPDK ve BOTAŞ'ın da katılımıyla
gerçekleştirilmiş olan toplantıda, Türkiye doğalgaz piyasasında aktif olarak faaliyet gösteren
Taşıtanların karşılaştığı 21 ana sorun bulunduğu tespit edilmiş ve bu sorunlara yönelik çözüm
önerileri masaya yatırılmıştır.
10
Çok Tedarikçili Doğal Gaz Piyasası 2. İstişare Toplantısı
PETFORM ve DİVİD tarafından ilki Antalya’da gerçekleştirilen Çok Tedarikçili Türkiye Doğalgaz
Piyasası İstişare Toplantısı’nın ikincisi 6 – 7 Eylül 2013 tarihlerinde Bolu Gazelle Resort’ta
sektör temsilcileri ile EPDK ve BOTAŞ’ın üst düzey katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu İstişare
toplantıları neticesinde gündeme getirilen 21 sorunun 6 tanesi tamamen çözülmüş, 9 tanesinde
çözüm yolunda önemli adımlar atılmıştır. Geriye kalan 6 sorunun çözümü için birincil mevzuat
değişikliklerinin yapılması gerektiği tespit edilmiş, bu hususlar hakkında bir tartışma ortamı
yaratılarak Doğalgaz Piyasası Kanun taslağına ilişkin değişiklik önerileri halinde PETFORM
görüş metni olarak ETKB ile paylaşılmıştır.
 Avrupa Birliği Hibe Programı
Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı, Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı
çerçevesinde derneğimiz:
“Vocational Education and Training of Natural Gas Traders for Turkish Natural Gas Trading
Hub Vision” isimli projeyle Ocak 2013'de Avrupa Birliği’nin Yenilik Transferi (Transfer of Innovation)
isimli hibe fonuna başvuruda bulunulmuştur. 7 aylık süreçte Ankara ve Brüksel’de kapsamlı bir
değerlendirme sürecinden geçen proje toplam 138 proje başvurusu arasından “Türkiye’de Yılın En İyi
Projesi” seçilerek 1. sırada onaylanmıştır.
2 yıl (Ekim 2013 – Ekim 2015) sürecek projede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EFET (European
Federation of Energy Traders) ve ICIS Heren partner kuruluşlar olarak yer almaktadır. Toplam
400.000€ bütçeli projenin 4 temel hedefi bulunmaktadır:
1. PETFORM üyelerinin Avrupa’da EFET ve EEX uzmanları tarafından Energy Trader olarak
yetiştirilmesi
2. Ankara’da bir Doğal Gaz Ticareti Eğitim Merkezi kurulması ve bu eğitimleri alan PETFORM
üyeleri ile Enerji Bakanlığı bürokratlarının bu bilgi ve deneyimlerini başkalarına aktarması
3. Doğalgaz ticareti eğitimlerinde kullanılacak bir örnek müfredatın oluşturulması
4. Doğalgaz borsasına ilişkin Stratejik Yol Haritasının hazırlanması
11
Projenin zaman çizelgesi:
1. Ekim – Aralık 2013: Projenin teknik altyapısının oluşturulması, açılış toplantısının
gerçekleştirilmesi, EFET online eğitim modüllerine ücretsiz erişimin sağlanması
2. Ocak – Mayıs 2014: AB deneyimleri ışığında Türkiye’de doğalgaz borsası ve OTC piyasasının
yasal çerçevesinin, altyapı ve iletim sistemlerinin tartışılacağı, EFET ve EEX uzmanlarının eğitim
vereceği 3 ayrı çalıştayın gerçekleştirilmesi
3. Haziran – Eylül 2014: Yurtdışında 1st International Shippers Forum’un gerçekleştirilmesi,
Türkiye’de doğalgaz borsası kurulmasına yönelik olarak atılması gereken adımların
raporlaştırılacağı Strategic Roadmap’in Enerji Bakanlığı ile birlikte hazırlanmaya başlanması
4. Ekim 2014 – Ocak 2015: Strategic Roadmap’in yayınlanması, üyelerimizin katılacağı Eğitici
Eğitimleri’nin tamamlanması (3 gün Amsterdam/EFET + 2 gün Leipzig/EEX), Ankara’da bir Doğal
Gaz Ticareti Eğitim Merkezi kurulması ve ilk eğitimlerin başlaması
5. Şubat – Mayıs 2015: Merkezde ikinci eğitimlerin başlaması ve Ankara’da 2nd International
Shippers Forum’un düzenlenmesi
6. Haziran – Eylül 2015: Eğitim çıktılarının analiz edilmesi, iç ve dış denetçiler tarafından
değerlendirilmesi
 TRGAS-HUB Proje Lansman Toplantısı
TRGas-Hub projesinin kamuoyuna tanıtılması ve projenin içeriği ile ilgili olarak sektör
paydaşlarına detaylı bilgi vermek amacıyla 13 Aralık 2013 tarihinde, Ankara Sheraton Hotel'de
PETFORM'un ev sahipliğinde lansman toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, başta Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner Yıldız ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sn.
Hasan Köktaş olmak üzere, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler katılım göstermiştir.
Projenin ana partnerleri olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,
European Federation of Energy Traders ve ICIS Heren temsilcileri de toplantı da hazır
bulunmuşlardır.
12
 Doğalgaz Ticaret Üssü (HUB) / Borsası Geliştirilmesi Raporu
Lansman Toplantısı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun katkılarıyla, PETFORM ve DİVİD tarafından Accenture
Danışmanlıktan alınan hizmet çerçevesinde Türkiye Doğalgaz Ticaret Üssü (Hub) / Borsası
Geliştirilmesi başlıklı rapora ilişkin çalışmanın sonuçlarının kamu ile paylaşılabilmesi için, 24
Aralık 2013 tarihinde, PETFORM ve DİVİD'in ev sahipliğinde, Ankara Sheraton Hotel'de bir
lansman toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 7 aylık yoğun bir çalışma sürecinin sonucu olan
raporun oluşumunda, PETFORM ve DİVİD üyelerinin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, BOTAŞ, Borsa İstanbul gibi sektör paydaşları da
önemli katkı sağlamışlardır. Üst düzey kamu ve özel sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği
toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Murat Mercan ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Başkanı Sn. Hasan Köktaş ve basın mensupları hazır bulunmuşlardır.
7.Taşıtanlar Forumu
PETFORM ve DİVİD işbirliğiyle gerçekleştirilen Taşıtanlar Forumu’nun yedincisi, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Rekabet Kurumu, BOTAŞ, TPAO ve iki dernek üyesi toplam 130 üst
düzey temsilcinin katılımıyla 25 – 26 Nisan 2013 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir.
Toplantı iki güne yayılan 5 ayrı oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda PETFORM ve
DİVİD olarak 3 ayrı sunum yapılmıştır (ŞİD Değişiklik Önerileri, Serbest Tüketici & Taşıma Teslim
Sözleşmeleri ve Dengeleme). Buna ek olarak ETKB, EPDK, BOTAŞ, TPAO Rekabet Kurumu, Genel
13
Energy, TANAP ve ICIS Heren tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir. Bu sene ilk olarak Bursagaz
Scada Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.
 3. Doğalgaz Piyasası Sistem Çalıştayı
EPDK tarafından 19 – 20 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara’da üçüncüsü gerçekleştirilen çalıştaya,
EPDK, BOTAŞ, TPAO, özel sektör (ŞİD ve Silivri KUE’ye ilişkin değişiklik önerisi veren şirketler ile
aktif Taşıtanlar) ve sektörel dernek temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda, iki ana gündem maddesi (ŞİD
ve Silivri Yeraltı Depolama Tesisleri KUE) masaya yatırılmıştır. PETFORM üyesi şirketlerin
temsilcileri 2 gün boyunca istişare toplantılarına katılarak görüşlerini belirtmişlerdir.
 Medyada Görünürlük
27 adet basılı yayın organında, 5 TV ve 1 radyo canlı yayınında görünürlük sağlanmıştır.
Tarih
Yayın
Başlık
Ocak 2013
Enerji
Yeni Petrol Kanunu ile Gerçek Yatırımcının Önü Açılıyor
09.01.2013
Dünya
Petrolde Yatırımcının Önü Açılıyor
14.01.2013
Dünya
TPAO’nun Önü Kapanmıyor
02.2013
Gas&Power
PETFORM'da Orhan Duran Dönemi Devam Ediyor
02.2013
Enerji Dergisi
Petrolde Yatırımın Yeni Adresi Komşu Ülkeler Olmalı
03.2013
Energyworld
Yeni Kanun "Çantacıların" Önünü Kesip Gerçek Yatırımcıya
İvme Kazandıracak
17.04.2013
Gas&Power
Doğalgazda Çözüm Süreci
24.04.2013
Hürriyet
Şampiyonluk Rotası Irak
14
20.05.2013
Bloomberg HT
(TV) Akıllı Para
30.05.2013
Bloomberg HT
(TV) Yatırım Bülteni
31.05.2013
Gas&Power
Arama Faaliyetlerinin Önünün Açılacağını Umuyoruz
06.2013
Global Enerji
Kanun Sektörün Beklentilerini Karşıladı
03.06.2013
TRT Ankara
13.06.2013
CNBC-e
(TV)
21.06.2013
Bloomberg HT
(TV) Akıllı Para
25.09.2013
Bloomberg HT
(TV) Ana Haber Bülteni
01.07.2013
Dünya Gazetesi
“Petrol Arama ve Üretiminde Gerçek Yatırımcının Önü Açılacak”
09.2013
Gas & Power
Doğal Gaz Piyasasının Gündemi EPİAŞ
25.09.2013
Gas&Power
All Energy Turkey’e EPİAŞ Damgası
25.09.2013
Gas&Power
Taşıtanlar EPDK’da Buluştu
09.09.2013
Hürriyet
FT: Osmanlı'dan bugüne en büyük tarihi fırsatı enerjide
yakaladınız
31.09.2013
Gas&Power
Türkiye'de Shale Gas İçin Çeşitli Projeksiyonlar Yapılmalı
31.09.2013
Gas&Power
Enerji Borsası Adımı Önemli
05.11.2013
Yeni Şafak
Doğalgaz Piyasası İstihdam Kapısı
14.12.2013
Dünya
Doğalgazda Teyakkuz Halindeyiz
14.12.2013
Dünya
Güneydoğu’daki 6 Kentte Zorunlu Elektrik Kesintisi
14.12.2013
Gas&Power
PETFORM’dan Bir İlk Geleceğin Gaz Uzmanları Yetiştirilecek
17.12.2013
Global Enerji
Doğalgazda Büyük İstihdam
(Radyo)
Gündem
Finans Cafe
15
 Enerji Sektörü İnsan Kaynakları Envanteri Projesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK tarafından desteklenen, EnerjİK İnsan Kaynakları şirketi
tarafından yürütülen “Enerji Sektörü İnsan Kaynakları Envanteri Projesi”ne PETFORM Proje Paydaşı
olarak katılım sağlamıştır. Proje kapsamında ilk olarak arama – üretim sektörü ve doğalgaz
piyasasına yönelik anketlerin hazırlanması sürecinde PETFORM üyesi şirketlerle istişare toplantıları
gerçekleştirilmiş, ardından hazırlanan anketler üye şirketlerimiz tarafından doldurulmuştur. Tüm
bilgiler Sekretaryamız tarafından konsolide edilerek Mart ayında EnerjİK Danışmanlık’a
gönderilmiştir. EPDK tarafından regüle edilen 4 piyasanın (elektrik, doğalgaz, petrol, LPG) istihdam
verilerini ortaya koyacak proje kapsamında Doğalgaz Piyasası Sonuç Raporu tamamlanmıştır. Kasım
ayında Ankara’da gerçekleştirilen, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Orhan Duran’ın da bir konuşma
yaptığı basın toplantısında Doğal Gaz Piyasası’na ilişkin rapor lanse edilmiştir. Çalışma sonucunda
Türkiye Doğalgaz Piyasasında 16.258 kişinin istihdam edildiği, doğalgaz dağıtım şirketlerinin
sektördeki toplam istihdamın %73’ünü gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.
16
 Resmi Duyurular
Resmi kurumlar tarafından yayımlanan 54 adet duyuru, PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
Tarih
Kurum
Konu
21.02.2013
ETKB
Brezilya’da Gerçekleştirilecek Petrol ve Doğalgaz Bloku İhaleleri
28.02.2013
BOTAŞ
EBT İhalesi Sonuçları
07.03.2013
EPDK
Doğalgaz Dağıtım Bölgelerinde Şebeke Yapım Hükümlerine
İlişkin Kurul Kararı
14.03.2013
EPDK
BOTAŞ’ın Transit Doğalgaz İletimi Dâhil Ulusal İletim Şebekesi
Yatırım Programını Revize eden Kurul Kararı (4295)
20.03.2013
Bakanlar Kurulu
TransAnadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Hükümetler
Arası Anlaşma
22.03.2013
BOTAŞ
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
02.04.2013
EPDK
ŞİD Değişiklikleri 4319 Sayılı Kurul Kararı
02.04.2013
EPDK
E-imza Bildirim Formları
17.04.2013
EPDK
Yumurtalık-Kırıkkale ve Batman – Dörtyol Ham Petrol Boru
Hatlarının İletim Tarifesine İlişkin Duyuru
17.04.2013
EPDK
4323 ve 4347 Sayılı Kurul Kararları
26.04.2013
EPDK
E-imza Bildirim Sistemi Duyurusu
30.04.2013
Bakanlar Kurulu
Dağıtım Bölgeleri Dışında Kalan İlçelere Doğalgaz
Ulaştırılmasına İlişkin BOTAŞ Görevlendirilmesi
08.05.2013
Bakanlar Kurulu
Türkiye ile Danimarka Arasında İmzalanmış Olan Milletlerarası
Andlaşma
17.05.2013
Bakanlar Kurulu
Türkiye ile Mısır Arasında İmzalanmış Olan Milletlerarası
Andlaşma
17.05.2013
EPDK
BOTAŞ’ın 2013 Yılı Transit Doğalgaz İletimi Dahil Ulusal İletim
Şebekesi Yatırım Programına İlişkin 4393 Sayılı Karar
22.05.2013
TPAO
Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Sahası İhalesi
29.06.2013
EPDK
İletim Şirketlerinin Tarifelerine Esas Gelir Tavanına İlişkin
Duyuru
15.07.2013
EPDK
Dağıtım Şirketlerinin Tarifelerine İlişkin 4481 Sayılı Kurul Kararı
22.07.2013
EPDK
BOTAŞ’ın Ham Petrol İletim Tarifelerine İlişkin 4493 Sayılı Kurul
Kararı
17
29.07.2013
Bakanlar Kurulu
Turang Transit Taşımacılık A.Ş.’ye Verilen İran – Almanya
Doğalgaz Boru Hattı Belgesine İlişkin Kamulaştırma Kararı
31.07.2013
EPDK
Doğalgaz Tüketimi Bildirimlerine İlişkin Veriler
15.08.2013
EPDK
Armagaz’ın Tarifesi ve Çordaş’ın Tarifesi’ne İlişkin Kurul Kararı
15.08.2013
TPAO
Kuzey Marmara Sahasındaki İleri Temel Mühendislik ve Dizayn
Çalışmalarına İlişkin İhale İlanı
15.08.2013
EPDK
Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve
Esasları
10.09.2013
ETKB
Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı
11.09.2013
EPDK
Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve
Esasları Kurul Kararı
07.10.2013
TPAO
Akçakoca Doğalgaz Proses Tesisinden Doğalgaz Satışına İlişkin
İhale İlanı
09.10.2013
TBMM
TBMM Enerji Komisyonu Üyeleri
10.10.2013
EPDK
Çinigaz’ın Tarifelerine İlişkin 4633 Sayılı Kurul Kararı
10.10.2013
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Gönüllü Karbon Piyasası’na İlişkin Tebliğ
14.10.2013
EPDK
TAHİS ile TEHİS’e İlişkin Kurul Kararı
14.10.2013
EPDK
Tarifeler Dairesine Yapılan Bildirimlere İlişkin Duyuru
30.10.2013
TPAO
Kuzey Marmara Sahasındaki İleri Temel Mühendislik ve Dizayn
Çalışmalarına İlişkin İhale
01.11.2013
Bakanlar Kurulu
Resmi İstatistik Programı (2012 – 2016)’nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar
01.11.2013
TPAO
Değirmenköy Doğalgaz Depolama Tesisindeki Faz-II Projesine
İlişkin İhale İlanı
04.11.2013
Bakanlar Kurulu
2014 Yılı Programı
07.11.2013
EPDK
Yeraltı Doğalgaz Tesisi Yapımına İlişkin İlan
08.11.2013
EPDK
Yurtiçi ve Yurtdışından Petrol Ürünü Temininde E-imza
Kullanımına İlişkin Duyuru
08.11.2013
Bakanlar Kurulu
KİT’lerin 2014 Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman
Programı
11.11.2013
EPDK
Kırgaz’ın Tarifelerine İlişkin 4685 Sayılı Kurul Kararı
11.11.2013
EPDK
ŞİD’te Değişiklik Öngören 4670 Sayılı Kurul Kararı
13.11.2013
EPDK
Toptan Satış ve Spot LNG İthalat Lisansı Duyurusu
18
14.11.2013
TPAO
Akçakoca Doğalgaz Proses Tesisi’nden Doğalgaz Satış İhalesi
25.11.2013
EPDK
Sinop Doğalgaz Dağıtım Lisansı İhalesi Sonucu
03.12.2013
TÜİK
Ocak – Haziran 2013 Dönemi Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları
Bültenini ve Veri Tabloları
04.12.2013
EPDK
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği Taslağı
16.12.2013
EPDK
Toptan Satış Lisansı Verilmesine İlişkin Kurul Kararı
17.12.2013
ETKB
TPAO Yönetim Kurulu Atama Kararı
17.12.2013
ETKB
BOTAŞ Yönetim Kurulu Atama Kararı
27.12.2013
EPDK
4763 sayılı Kurul Kararı
31.12.2013
EPDK
4763 sayılı Kurul Kararı
02.01.2014
EPDK
Serbest Tüketici Limitine İlişkin Kurul Kararları
02.01.2014
EPDK
İletim ve Sevkiyat Kontrol tarifelerine ilişkin Kurul Kararı
02.01.2014
EPDK
2014 Yılına ilişkin Doğal Gaz Piyasasında Uygulanacak Asgari
Sermaye Miktarları
 PETFORM Özel Raporları
Sekretarya tarafından hazırlanan 15 adet rapor, PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
Tarih
Rapor Başlığı
16.01.2013
2013 Investment Programme – Oil & Gas Chapters
20.01.2013
New Turkish Petroleum Law Media Coverage
11.03.2013
Elektrik Piyasası Kanunu Enerji Komisyonu Görüşmeleri Raporu
27.03.2013
Türk Petrol Kanunu Enerji Komisyonu Görüşmeleri Raporu
18.05.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Raporu
30.05.2013
Türk Petrol Kanunu Genel Kurul Görüşmeleri Raporu
19
29.06.2013
Mevcut Petrol Kanunu ile Türk Petrol Kanunu Karşılaştırılması (Revize)
29.06.2013
Mevcut Petrol Kanunu ile Türk Petrol Kanunu Karşılaştırılması (İngilizce Tercümesi)
03.07.2013
20 Maddede Yeni Türk Petrol Kanunu
26.08.2013
Petrol Yönetmeliği Sektör Toplantıları Görüşmeleri Raporu
11.09.2013
Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ilk
Taslak ve Revize Taslak Karşılaştırması
19.09.2013
Doğalgaz Piyasası Kanunu Tasarısındaki Değişiklikler
20.09.2013
Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (İngilizce
Tercümesi)
23.09.2013
Petrol Yönetmeliği’nin İlk Versiyonu ile Çalıştay Sonrası Yayımlanan İkinci Versiyon
Arasındaki Farklar
09.10.2013
TBMM Enerji Komisyonu Üyeleri Bilgilendirme Raporu
 Raporlar
Çeşitli kurumlar tarafından yayımlanan 50 adet rapor, PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
Tarih
Kurum
Rapor Başlığı
04.01.2013
PİGM
Türk Arama – Üretim Sektörünün 2012 Yılı Verileri
16.01.2013
Bakanlar Kurulu
2013 Yılı Yatırım Programı
18.01.2013
BP
BP Energy Outlook 2030
18.01.2013
PWC
Enerji Anlaşmaları 2012 – Türkiye Enerji Piyasasında Birleşme
ve Devralmalar
18.01.2013
Deloitte
Annual Turkish M&A Review 2012
29.01.2013
TCMB
Enflasyon Raporu (2013 – I)
04.02.2013
EIA
Turkey Country Analysis
07.02.2013
Dünya Ekonomik
Forumu
The Global Energy Architecture Performance Index Report 2013
08.02.2013
EurObserv
The State of Renewable Energies in Europe 2012
20
25.02.2013
Enerji Komisyonu
Elektrik Piyasası Kanunu Komisyon Raporu
06.03.2013
IAEE
Economics of Energy & Environmental Policy
11.03.2013
Shell
New Lens Scenarios
11.03.2013
IEA
Developing a Natural Gas Trading Hub in Asia
19.03.2013
Deloitte
Ekonomik Görünüm
25.03.2013
PWC
Shale Oil: The Next Revolution
25.03.2013
Rekabet Kurumu
Yıllık Rapor 2012
25.03.2013
Rekabet Kurumu
Rekabet Politikası Perspektifinden Kamu Müdahaleleri
03.04.2013
IAEE
Energy Journal
05.04.2013
EPDK
LNG Piyasası Raporu 2012
10.05.2013
Deloitte
Oil & Gas Reality Check 2013
12.04.2013
Enerji Komisyonu
Türk Petrol Kanunu Komisyon Raporu
15.05.2013
Ernst&Young
2013 Türkiye Yatırım Çekiciliği Raporu
13.06.2013
BP
Statistical Review of World Energy (June 2013)
14.06.2013
EIA
Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources
21.06.2013
EPDK
Petrol Piyasası Sektör Raporu 2012
27.06.2013
TUİK
Elektrik & Doğalgaz Fiyatları Bülteni
27.06.2013
TPAO
2012 Yılı Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu
04.07.2013
IAEE
Energy Journal
19.07.2013
PİGM
2012 Yılına İlişkin Petrol ve Doğalgaz Arama – Üretim
İstatistikleri
19.07.2013
McKinsey&Company
Game Changers: Five Opportunities for US Growth and Renewal
24.07.2013
SETA
Türkiye Enerji Borsası
24.07.2013
Deloitte
Alternative Thinking 2013 – Renewable Energy Under the
Microscope
21
05.08.2013
Ernst&Young
Global Oil and Gas Tax Guide 2013
09.08.2013
EPDK
Petroleum Market Sectoral Report 2012
23.08.2013
EPDK
2012 Yılı Faaliyet Raporu
04.09.2013
Rekabet Kurumu
Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu
18.09.2013
IAEE
Energy Journal
09.10.2013
IMF
World Economic Outlook
09.10.2013
DPT
Orta Vadeli Program (2014 – 2016)
09.10.2013
Accenture
Energy Industry Trends Review: Navigating a Volatile Energy
Landscape
20.10.2013
PİGM
Upstream Activities and Shale Gas in Turkey – Turkish
Petroleum Law
21.10.2013
Avrupa Komisyonu
Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu
21.10.2013
Dünya Enerji Konseyi
World Energy Scenarios – Composing Energy Futures to 2050
24.10.2013
Deloitte Türkiye
Ekonomik Görünüm (Ekim 2013)
04.11.2013
EnerjİK Danışmanlık
Doğalgaz Piyasası Sonuç Raporu
14.11.2013
EPDK
Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu 2012
14.11.2013
ETKB
2014 Yılı Bütçesine İlişkin Bakanlık Sunumu
16.11.2013
OPEC
World Oil Outlook 2013
20.12.2013
EIA
Annual Energy Outlook 2014 (Early Release)
28.12.2013
Ernst&Young
Shale Gas in Europe: Revolution or Evolution
22
 PİGM İlanları
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 55 adet ilan,
PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
Tarih
İlanda Bahsi Geçen Şirketler
10.01.2013
Arar Petrol, DMLP, Era Enerji, N.V.Turkse Perenco, TPAO, TPIC
16.01.2013
Baran Oil, Hanedan Enerji, TPAO, TPIC
20.01.2013
Exile Resources, Güney Yıldızı, TPAO, TPIC
24.01.2013
Atlı Makine, TPIC
02.02.2013
Aladdin Middle East, Corporate Resources, Isısan, Merty Enerji, TPAO, TPIC
06.02.2013
TPAO
07.02.2013
Atlı Makine, Çalık Petrol Arama Üretim, İpek Enerji, Petrogas
12.02.2013
Amity Oil, Marsa Turkey, Mavigöl Gaz, Merty Enerji, Petrako, TPAO
17.02.2013
Anatolia Energy, Atlı Makine, Corporate Resources, Çalık Petrol Arama Üretim, İpek
Enerji, Petrako, TPAO
24.02.2013
Arar Petrol, Çalık Petrol Arama Üretim, Foinavon Energy, Isısan, Tiway Turkey,
Transatlantic
27.02.2013
İş Enerji
06.03.2013
Aladdin Middle East, Güney Yıldızı Petrol, Madison Turkey, N.V. Turkse Perenco,
Petrogas, Sonar Petrol, TPAO
10.03.2013
Amity Oil, Atlı Makine, Gümüş Madencilik, Petrako, TPAO, TransAtlantic Turkey
13.03.2013
Arar Petrol, Petrako, TPAO
17.03.2013
Corporate Resources, Gümüş Madencilik
21.03.2013
Marsa Turkey, Merty Enerji, TPAO
26.03.2013
Arar Petrol, İbbank Madencilik, TPAO
30.03.2013
N.V. Turkse Perenco, TPAO
04.04.2013
Chevron Kara Deniz BV & TPAO, Güney Yıldızı Petrol, Melrose Resources, Southwind
Energy
23
07.04.2013
Aladdin Middle East, Alpay Enerji, Arar Petrol, Arp Petrol, Corporate Resources, Delta
Petrol, Era Enerji, Foinavon Energy, Gümüş Madencilik, Hanedan Enerji, Marsa Turkey,
N.V. Turkse Perenco, Petrako, Sonar Petrol Arama Üretim, Summa Enerji, TBS Petrol
Arama Üretim, Tiway Turkey, TPAO, TPIC, Uğur Yan Sanayi, Yıldız Grup, ZTM Yer
Mühendislik Hizmetleri
14.04.2013
Arar Petrol, Corporate Resources, DMLP, Era Enerji, Merty Enerji, TPAO, TPIC
05.05.2013
TPAO
09.05.2013
Atlı Makine, Aytur Madencilik, Güney Yıldızı Petrol, Hema Enerji, TPAO, TPIC
13.05.2013
Akçapet Petrol, Öz Oil, TPAO, TPIC
15.05.2013
ExxonMobil & TPAO
18.05.2013
Arar Petrol, DMLP
30.05.2013
Arar Petrol, İpek Enerji, Merty Enerji, Okyanus Madencilik, STC Elektronik, TPAO, TPAO &
Shell Upstream Turkey B.V
04.06.2013
Arp Petrol, Corporate Resources, Hanedan Enerji, Öz Oil, Pinnacle Turkey, Thrace Basin
Natural Gas Türkiye, Tiway Turkey, TPAO
08.06.2013
Atlı Makine, Aytur Madencilik, İpek Enerji, TPAO
11.06.2013
Güney Yıldızı Petrol, Teknik Sondaj, TPAO
09.07.2013
Amity Oil, N.V. Turkse Perenco, TPAO, TPIC
10.07.2013
Marsa Turkey, Merty Enerji, TPAO, TPIC
14.07.2013
Era Enerji, Hanedan Enerji, Summa Uğur Enerji, Tiway Turkey, TPAO, TPIC, Uğur Yan
Sanayi, Yerbil Petrol
19.07.2013
Aladdin Middle East, Arar Petrol, Gümüş Madencilik, Güney Yıldızı Petrol, Madison
Turkey, Sonar Petrol, TBS Petrol
21.07.2013
DMLP, Güney Yıldızı Petrol, Madison Turkey, Valeura Energy, Yıldız Grup Enerji
26.07.2013
Delta Uluslararası Petrol
01.08.2013
Extrem Enerji
03.08.2013
Yerbil Petrol
13.08.2013
Foinavon Energy, TPAO, TPIC
16.08.2013
Aladdin Middle East, Foinavon Energy, TPAO
24.08.2013
Alpay Enerji, Marsa Turkey, Merty Enerji, TPAO – ExxonMobil – Petrobras
24
07.09.2013
Arp Petrol, Corporate Resources, Extrem Enerji, Summa Enerji
14.09.2013
Aladdin Middle East, Summa Enerji, TPAO
26.09.2013
Corporate Resources, Petrogas
06.10.2013
TPAO
06.10.2013
Aladdin Middle East, Petrako, Petrogas, Sonar Petrol
11.10.2013
Atlı Makine, Corporate Resources, TPAO
22.10.2013
TransAtlantic Turkey Ltd.
30.10.2013
Petrako, TPAO, TPIC, Valeura Energy
06.11.2013
Corporate Resources, Pinnnacle Turkey, Thrace Basin Natural Gas Türkiye, TransAtlantic
Exploration Mediterranean
10.11.2013
Alpay Enerji, Arar Petrol, Atlı Makine, Corporate Resources, TPAO, Valeura Energy
20.11.2013
Corporate Resources, Çalık Enerji, Pinnacle Turkey, Thrace Basin Natural Gas Türkiye,
TransAtlantic Exploration Mediterranean Int., TransAtlantic Turkey, Valeura Energy
24.11.2013
TPAO, TPIC
26.12.2013
TPAO
02.01.2014
Exile Resources, Güney Yildizi
 Etkinlik Duyuruları
25 etkinliğe ilişkin detaylı bilgi notu, PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
Tarih
23.01.2013
Düzenleyen Kurum
Etkinlik
EnerjiPort
Doğalgaz ve Elektrik Arz Güvenliği Zirvesi
ACI
Türkiye Uluslararası Şeyl Gaz ve Petrol Konferansı
27.02.2013
TOBB
Afrika’da İş Ortamı ve İş Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı
5-6.03.2013
TOBB&DEİK
5.Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu
20-21.02.2013
25
13-14.03.2013
Gas to Power Journal
Gas to Power Turkey
Platts ve Thomson
Reuters
Oil Market Briefing for Turkey and the Mediterranean
The Energy Exchange
TUROGE 2013
7-8.05.2013
Euroforum
Energy Investment Conference
8-9.05.2013
Argus
Turkish Power&Gas Trading Summit
15-16.05.2013
ACİEU
Tight and Shale Gas Summit
21-22.05.2013
Synergy Events
EMART Turkey
30.05.2013
STEAM
2. Uluslararası Erbil Enerji Arenası
01.06.2013
GazDay Enerji
Danışmanlık
Türkiye Doğalgaz Piyasası Eğitimi
4-5.06.2013
Marcusevans
Black Sea Oil & Gas Exploration and Development Forum
4-5.06.2013
Euroforum
Energy&Risk Management Conference
IEA
Energy Workshop
SETA
Türkiye Enerji Borsası
11-12.09.2013
Euroforum
All Energy Turkey
19-20.09.2013
EPDK
Doğalgaz Piyasası Sistem Çalıştayı
24-25.10.2013
Global Enerji Derneği
EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı
BOTAŞ
Yeni EBT Kullanıcı Eğitimi
30-31.10.2013
The Economist
European Energy Summit
30.1001.11.2013
Clarion Events
CIS Oil&Gas Transportation
6-7.11.2013
Gas to Power Journal
Gas to Power Turkey
EnerjiPort
PMUM Uygulamaları ve Güniçi Piyasa Mekanizması Eğitimi
09.04.2013
10-11.04.2013
19-21.06.2013
23.07.2013
25.10.2013
15-16.11.2013
26
 Etkinlik Sunumları
10 etkinlikte yapılan sunumlar, PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
Tarih
23.01.2013
Düzenleyen Kurum
Etkinlik
EnerjiPort
Doğalgaz ve Elektrik Arz Güvenliği Zirvesi
Gas to Power Journal
Gas to Power Turkey
09.04.2013
Platts ve Thomson
Reuters
Oil Market Briefing for Turkey and the Mediterranean
7-8.05.2013
Euroforum
Energy Investment Conference
8-9.05.2013
Argus
Turkish Power&Gas Trading Summit
IEA
Energy Workshop
PETFORM
Çok Tedarikçili Türkiye Doğalgaz Piyasası 2. İstişare Toplantısı
19-20.09.2013
EPDK
Doğalgaz Piyasası Sistem Çalıştayı
11-12.09.2013
Euroforum
All Energy Turkey
Clarion Events
CIS Oil&Gas Transportation
13-14.03.2013
19-21.06.2013
6-7.09.2013
30.1001.11.2013
 Etkinliklerde PETFORM Üyelerine Özel İndirimler
2’si eğitim, 14’ü konferans olmak üzere toplam 16 etkinlikte PETFORM üyelerine özel indirimler
sağlanmıştır.
Tarih
PETFORM Üyelerine
Özel İndirim Oranı
23.01.2013
%20
Doğalgaz ve Elektrik Arz Güvenliği Zirvesi
20-21.02.2013
%10
Türkiye Uluslararası Şeyl Gaz ve Petrol Konferansı
13-14.03.2013
%15
Gas to Power Turkey
10-11.04.2013
%20
TUROGE 2013
7-8.05.2013
%15
Energy Investment Conference
8-9.05.2013
%30
Turkish Power&Gas Trading Summit
15-16.05.2013
%15
Tight and Shale Gas Summit
Etkinlik
27
21-22.05.2013
%20
EMART Turkey
01.06.2013
%10
Türkiye Doğalgaz Piyasası Eğitimi
4-5.06.2013
%15
Black Sea Oil & Gas Exploration and Development Forum
4-5.06.2013
%10
Energy&Risk Management Conference
24-25.10.2013
%20
EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı
30-31.10.2013
%20
European Energy Summit
30.10-01.11.2013
%15
CIS Oil&Gas Transportation
6-7.11.2013
%15
Gas to Power Turkey
15-16.11.2013
%20
PMUM Uygulamaları ve Güniçi Piyasa Mekanizması Eğitimi
 PETFORM Oil & Gas Bulletins
47 adet e-bülten, PETFORM üyeleriyle paylaşılmıştır.
Sayı
Gönderim Tarihi
Dönem
239
04.01.2013
29.12.2012 – 04.01.2013
240
11.01.2013
05.01.2013 – 11.01.2013
241
18.01.2013
12.01.2013 – 18.01.2013
242
25.01.2013
19.01.2013 – 25.01.2013
243
01.02.2013
26.01.2013 – 01.02.2013
244
08.02.2013
02.02.2013 – 08.02.2013
245
15.02.2013
09.02.2013 – 15.02.2013
246
22.02.2013
16.02.2013 – 22.02.2013
247
01.03.2013
23.02.2013 – 01.03.2013
248
08.03.2013
02.03.2013 – 08.03.2013
249
15.03.2013
09.03.2013 – 15.03.2013
250
22.03.2013
16.03.2013 – 22.03.2013
28
251
05.04.2013
23.03.2013 – 05.04.2013
252
12.04.2013
06.04.2013 – 12.04.2013
253
19.04.2013
13.04.2013 – 19.04.2013
254
26.04.2013
20.04.2013 – 26.04.2013
255
03.05.2013
27.04.2013 – 03.05.2013
256
10.05.2013
04.05.2013 – 10.05.2013
257
17.05.2013
11.05.2013 – 17.05.2013
258
24.05.2013
18.05.2013 – 24.05.2013
259
31.05.2013
25.05.2013 – 31.05.2013
260
07.06.2013
01.06.2013 – 07.06.2013
261
14.06.2013
08.06.2013 – 14.06.2013
262
21.06.2013
15.06.2013 – 21.06.2013
263
28.06.2013
22.06.2013 – 28.06.2013
264
05.07.2013
29.06.2013 – 05.07.2013
265
12.07.2013
06.07.2013 – 12.07.2013
266
19.07.2013
13.07.2013 – 19.07.2013
267
26.07.2013
20.07.2013 – 26.07.2013
268
02.08.2013
27.07.2013 – 02.08.2013
269
16.08.2013
03.08.2013 – 16.08.2013
270
23.08.2013
17.08.2013 – 23.08.2013
271
06.09.2013
24.08.2013 – 06.09.2013
272
13.09.2013
07.09.2013 – 13.09.2013
273
20.09.2013
14.09.2013 – 20.09.2013
274
27.09.2013
21.09.2013 – 27.09.2013
275
04.10.2013
28.09.2013 – 04.10.2013
276
11.10.2013
05.10.2013 – 11.10.2013
277
01.11.2013
12.10.2013 – 01.11.2013
278
08.11.2013
02.11.2013 – 08.11.2013
29
279
15.11.2013
09.11.2013 – 15.11.2013
280
22.11.2013
16.11.2013 – 22.11.2013
281
01.12.2013
23.11.2013 – 29.11.2013
282
06.12.2013
30.11.2013 – 06.12.2013
283
13.12.2013
07.12.2013 – 13.12.2013
284
20.12.2013
14.12.2013 – 20.12.2013
285
27.12.2013
21.12.2013 – 27.12.2013
286
03.01.2013
28.12.2013 – 03.01.2014
287
10.01.2013
04.01.2013 – 10.01.2014
288
17.01.2013
11.01.2014 – 17.01.2014
30

Benzer belgeler

Uluslararası Enerji Kongresi 2013

Uluslararası Enerji Kongresi 2013 ABD Shale Gas Devrimi Işığında Türkiye İçin Politika Önerileri

Detaylı

Faaliyet Raporu 2011

Faaliyet Raporu 2011 2011 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012

Faaliyet Raporu 2012 kalınan kanun taslağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunulmuştur. Bakanlığın kısmi tadilinin ardından taslak, 30 Mart 2012 tarihinde Başbakanlık’a gönderilmiş, 16 Nisan 2012 tarihli Bakanl...

Detaylı