3 ARTı BILGISAYAR

Transkript

3 ARTı BILGISAYAR
iLK
BiLişiM ŞiRKETi
Türk.iye
iLK BEŞYÜZ BiLişiM
ŞiRKETi
2011
Bilişim Pazarının Gelişimi
Eğilimler ve Beklentiler
•
•
3 ARTı BILGISAYAR
ilk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2011 Araştırması sonuçlarına göre ilk 500 şirket arasında yer almıştır.
r;qijita,TÜrkiye
'\:J
Içerik Desteği
Onterpromedya
16 Temmuz 2012