“Mavi Gezegen” in yeni resmi

Transkript

“Mavi Gezegen” in yeni resmi
“Mavi Gezegen” in yeni resmi
1.5 milyon km uzaktan selfie...
NASA’nın Şubat ayında fırlattığı ve
kısa süre önce Dünya ile Güneş
arasındaki sabit görev yerine
oturttuğu Derin Uzay İklim
Gözlemevi (Deep Space Climate
Observatory -DSCOVR) uydusunun,
yaklaşık 1.5 milyon kilometre
uzaklıktan gönderdiği görüntüde,
Dünyamız, “Mavi Gezegen”
sıfatına hak verdiren tüm güzellik
ve görkemiyle izleniyor.
Gezegenimize sıfatını kazandıran
maviliği yalnızca yüzeyinin yüzde
71’ini kapsayan okyanuslardan
gelmiyor. Güneş ışığının görünür
(optik) aralığındaki mavi ışık kısa
dalgaboylu olduğu için Dünya
atmosferinde öteki renklerden
daha çok saçılıyor ve maviliğe
katkıda bulunuyor.
DSCOVR, Güneş etkinliklerinden
kaynaklanan ve zaman zaman
Dünya çevresindeki uydular,
astronotlar ve yeryüzündeki enerji
santral ve ağları için tehlike
oluşturan Taç Kütle Atımları gibi
elektrik yüklü parçacık akımları
türünden “uzay iklimi” olaylarıını
gözleyecek. Ayrıca, gezegenimizi
çevreleyen ozon ve aerosol
katmanlarını , bulut yüksekliklerini
ölçecek, bitki örtüsündeki
değişimleri izleyecek.
Güneş’ten gelen yüklü parçacık
bulutları, DSCOVR’a Dünya’dan
bir saat önce ulaşacağından, uydu
tehlike yaratabilecek gelişmeleri
önceden haber vererek gerekli
önlemlerin alınabilmesi için zaman
sağlayacak.
Raşit Gürdilek
LAGRANGE NOKTALARI
DSCOVR, Güneş, Dünya ve Ay’ın kütleçekimlerinin birbirlerini
dengelediği beş noktadan biri olan ve bunların yerlerini hesaplayan
İtalyan asıllı Fransız matematikçi Joseph-Louis Lagrange’ın onuruna
“Lagrange 1” ya da kısaca L1 diye adlandırılan bir noktanın çevresinde
dolanıyor. Güneş’e, Dünya-Güneş mesafesinden (150 milyon km) daha
yakın olan bir cismin, konumunu koruyabilmek için Güneş çevresinde
Dünya’dan daha hızlı dönmesi gerekir. Ancak, Güneş ile Dünya
doğrultusu üzerindeyse, Dünya’nın kütleçekimi, Güneş’in uydu
üzerindeki çekimini biraz azaltacağından, uydu yerini korumak için eskisi
kadar hızlı döönmek zorunda kalmaz. Ve eğer doğru mesafedeyse,
(Güneş’e Dünya’dan yüzde 1, yani 1.5 milyon km daha yakınsa) yörünge
periyodu, Dünya’nınkiyle aynı olur. Bir başka deyişle sürekli olarak
Dünya’nın Güneş gören yüzüne bakar.
KAYNAKLAR:
“NASA satellite camera provides ‘EPIC’ view of Earth”, NASA Goddard Space FlightCenter, 20
Temmuz 2015
“What Are Lagrange Points?”,
http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/What_are_Lagrange_points