Doğan Cüceloğlu ile bilinçlendik

Transkript

Doğan Cüceloğlu ile bilinçlendik
CIP E-Bülten
Kasım 2015
İçindekiler
• Doğan Cüceloğlu ile bilinçlendik......................................... 2
• Takım olmanın dayanılmaz mutluluğu-ilk All CIP............... 3
• Takım liderlerimiz aldığı eğitimlerle seneye hazır.............. 4
• Uluslararası öğrencilerimizle kültüre dair bir proje........... 5
• Gözlerimize duyar, ellerimizle konuşuruz............................ 6
• CIP-TEMA el ele.................................................................... 7
• Kampüsümüz liseli gençlerle daha duyarlı.......................... 8
• Suriyeli çocuklar için biz ne yapabiliriz dedik! ................... 9
• Geçmiş kermes olur ki!......................................................... 10
• Mavi yeşil bir kendini keşfet................................................ 11-12
cip.sabanciuniv.edu
facebook.com/cipkurumsal
instagram.com/cipkurumsal
twitter.com/cipkurumsal
youtube.com/cipkurumsal
[email protected]
CIP E-Bülten
Kasım 2015
BİLİNÇLİ
EBEVEYNLİK
PROJESİ
T
oplumsal Duyarlılık Projeleri (CIP)
baba olmak, sağlıklı bağlanma, yaratıcı
teorik ve bir baba olarak pratik bilgiler
olarak; Sabancı Üniversitesi'nde
çocuk, öfke yönetimi, teknoloji ve
paylaşarak konuklarıyla oldukça verimli bir
çalışan anne ve babaların ve çocuk
zorbalık gibi değişik konularda her ay
seminer gerçekleştirdi.
sahibi olmak isteyen bireylerin çocuk
iki seminer ve ebeveynlerin birbirleriyle
2016 Mayıs ayına kadar ayda iki defa
yetiştirmede dikkat etmeleri gereken
görüş alışverişinde bulunacağı toplantılar
gerçekleştirilecek bu seminerlerde
konular ile ilgili bilinçlendirici çalışmalar
düzenlenecek.
alanında uzman psikologlar ve blog
içeren Bilinçli Ebeveynlik Projesi 4
Açılış seminerini “Ailem, çocuğum,
yazarları sunum yapmak üzere
Kasım’da Doğan Cüceloğlu’nun açılış
beklentilerim” başlığıyla sunan Doğan
Üniversitemize konuk olacaklar. ▪
semineriyle başladı.
Cüceloğlu, konuşmasında ebeveynlik ve
Proje kapsamında aile yaşamı, anne
beklentiler hakkında bir psikolog olarak
İçindekiler
2
CIP E-Bülten
Kasım 2015
12 Eylül 2015 cumartesi günü, uzun
bir
yaz
tatilinin
ardından
hasret
kaldığımız proje yürütücülerimiz ve
gönüllülerimizle ALL-CIP toplantısında
bir araya geldik. Yeni projelerimizin
tanıtımının yapıldığı ve önümüzdeki
dönem
bizleri
nelerin
beklediğini
konuştuğumuz ALL-CIP toplantısında,
süpervizörlerimiz ve danışmanlarımız
bir dönem boyunca yürütmek istedikleri
projeleri seçtiler. Bunun yanı sıra CIP
ekibi ile birlikte, takım olmak ve takım
Takım Olmanın
içi iletişimin önemi ile ilgili farkındalık
arttırıcı oyunlar oynadık.▪
Dayanılmaz Mutluluğu
İçindekiler
3
CIP E-Bülten
Kasım 2015
Takım liderlerimiz
aldığı eğitimlerle seneye hazır
H
er dönemin başında olduğu
yaratıcı çalışmalar yapabilmek için,
gibi yeni eğitim döneminde de
şuan reklam sektöründe çalışan
projelerin daha iyi yürüyebilmesi için
ve 2003 Sabancı Üniversitesi ve
süpervizörlerimiz ve danışmanlarımıza
CIP mezunu Ömür Kula Çapan ile
bir dizi eğitim düzenledik. CIP ekibi
yaratıcılıkla ilgili ufuk açıcı bir sohbet
süpervizörlük hakkında teknik bir
gerçekleştirdik. CIP’nin ilk yıllarına
bilgi aldıktan sonra, okulumuz
tanıklık eden biri olarak öğrencilere
psikoglarından Pelin Atasoy tarafından
hem projelere dair tecrübelerini
“Liderlik İletişimi” konusunda
hem de yaratıcılığa dair bilgilerini
bilgilendirildiler.
aktardı. Bu genel eğitimler dışında
Eğitimde akranlarına liderlik eden
da süpervizörler çalışmak istedikleri
süpervizörlerin iletişim konusunda
konular özelinde çocuk iletişimi,
dikkat etmesi gereken konular
engellilerle ve yaşlılarla iletişim gibi
konuşuldu. Ayrıca projelerde daha
farklı konularda eğitimler aldılar. ▪
İçindekiler
4
CIP E-Bülten
Kasım 2015
Yeni Projemiz:
B
Kültürel Miras
u dönem, birbirimizin
Sultanahmet Camii’ yi gezerken farklı
kültürlerini daha yakından
kültürlerden gelmiş olmanın verdiği
tanıyabilmek, tanıtabilmek, ortak
birbirinden farklı bakış açılarıyla
kültürel miraslarımız ve korunmaları
bu mirasları hep beraber yeniden
konusunda bilinçlenmek adına
keşfettik. Kültürel mirasımızın
"Kültürel Miras" adındaki projemizi
korunamadığı bazı örneklere de
başlattık.
tanık olarak bu miraslarımızın nasıl
Süpervizörlüğünü Ayça Şenol ve
İpek Efe'nin üstlendiği projemizin
Kültür deyince olmazsa olmaz
takım elemanları da 8 farklı ülkeden
yemek kültürümüzü tattırmadan da
gelen uluslararası öğrencilerimizden
geçemedik: )
oluşuyor. Bu da proje takımımızda
büyük bir kültürel çeşitlilik sağlıyor.
İçindekiler
koruyabileceğimizi tartıştık.
Projemizin sonraki aşamalarında
da farklı yerlere gerçekleşecek
Projemiz kapsamında ilk gezimiz
olan gezilerimiz ile diğer kültürel
kültürel ve tarihi olarak çok
miraslarımızı yerinde görmeyi,
değerli bir mirasımız olan, birçok
yapacağımız kültürel gün etkinlikleri
uygarlığa ev sahipliği yapmış Tarihi
ile birbirimizin kültürünü birçok
Yarımada bölgesineydi. Ayasofya ve
açıdan tanımayı planlıyoruz. ▪
5
CIP E-Bülten
Kasım 2015
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan
edindiğimiz bilgiye göre (2012 yılı) Türkiye’de
toplam 1.559.222 engelli birey olup, bunların
156.573’ü işitme engellidir. Engellilerin toplum
hayatında karşılaştıkları pek çok sorun ise
engelli olmalarından dolayı değil, çevrenin ve
toplum düzeninin engellilere yeterince destek
olmamasından kaynaklıdır. Engelli olmayan
toplum bireylerinin, bilerek ya da bilmeyerek
yaptıkları pek çok davranış engellilerin hayatını
zorlaştırmaktadır.
Öğrencilerimiz tarafından ilginin yoğun
olduğu kurs, 18 Kasım-20 Aralık 2015 tarihleri
arasında her çarşamba Serkan Ural tarafından
verilecektir. ▪
Projenin ilk görüntüleri için tıklayın
Toplumsal Duyarlılık Projeleri olarak İşitme
engelli bireylere destek olmak ve onlarla iletişim
kanallarımızı zenginleştirmek çabasıyla, Sabancı
Üniversitesi kampusunda “İşaret Dili Eğitimi”
başlatıyoruz.
İçindekiler
6
CIP E-Bülten
Kasım 2015
Genç Tema
H
er yıl gerçekleştirdiğimiz STK Programı’mızın
ediyor ve kampüs içerisinde çevre konusunda
bizlere çok güzel dönüşleri oluyor. Yaz
çeşitli çalışmalarda bulunuyor. Genç Temacıların
aylarında CIP STK Programı kapsamında Tema’da
ilk etkinliklerinden biri de tohum toplamaydı.
çalışan Begüm Ateşsaçan, bu dönemin başında
Üniversitemizin peyzajından sorumlu Kartepe
bizlere gelerek Genç Tema’yı üniversitemizde
Peyzaj’dan Fatma Betos’un yönlendirmeleriyle
kurmak istediğini söyledi. Çevre konusunda
okulumuzda yer alan meşe ağaçlarının tohumları
duyarlı öğrencilerin bir araya gelmesiyle büyüyen
toplandı ve saksılara ekildi. Topluluk şu sıralar
Sabancı Üniversitesi CIP Genç Tema Topluluğu,
kampüs içerisinde geri dönüşümle ilgili bir
Genç Tema camiasında üniversitemizi temsil
kampanya yapmaya hazırlanıyor. ▪
İçindekiler
7
CIP E-Bülten
Kasım 2015
Kampüsümüz liseli gençlerle
daha duyarlı
L
ise Yaz Okulu gençleri; çocuk ve yaşlıları sevindirdi
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu Programı’na 2014 yazı
itibariyle Toplumsal Duyarlılık Projeleri de eklenmişti. Bir çok
farklı ilden gelen 70 kişilik liseli öğrenci ekibiyle Toplumsal
Duyarlılık Projeleri 2015 yazında da 3 farklı kurumda tüm
hızıyla devam etti. Gençlerin bir kısmı Çayırova Sevgi
Evleri’nde yaşayan bakıma muhtaç çocuklar için oyunlar
üretir ve onlarla büyük bir neşe içinde oynarken; bir kısmı
KASEV Huzurevi’ndeki yaşlıların zihinlerini zinde tutmaya
ve eğlendirmeye çalışıyordu. Bir diğer gönüllü grubumuz
ise Tepeören Hayvan Barınağı’ndaki köpeklerin bakımını
üstlendi.
1 ay süren bu çalışmalarda gençler; bir araya geldikleri
kişilerin hayatlarında kısa da olsa unutulmaz anlar yaşatmaya
çalışırken aslında kendilerine unutulmaz anılar bıraktıklarını
ifade ettiler.▪
İçindekiler
8
CIP E-Bülten
Kasım 2015
Suriyeli Çocuklar için
biz ne yapabiliriz!
2010 yılından beri devam eden Suriye’deki iç
konusunda ise çocuklar kadar, öğretmenlerinin de
savaştan belki de en çok etkilenen kesim oldu
zorlandıkları Türkçe öğrenimine Toplumsal Duyarlılık
çocuklar. Ne olduğunu, neden olduğunu bilmeden,
Projeleri olarak bir nebze de olsa destek olmak
evsiz, okulsuz, oyunsuz kaldılar. Büyük bir kısmı
istedik. 10 öğrencimiz ve 3 süpervizörümüz ile her
Türkiye olmakla beraber, çevredeki pek çok ülkeye
hafta salı günleri merkeze giderek çocukların Türkçe
yüz binlerce Suriyeli göç etti. Bunlardan bir kısmı
öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. Yaklaşık 400
da kampüsümüze çok yakın bir bölgede yaşıyorlar.
mülteci çocuğun bulunduğu merkezde biz şimdilik
Gebze ve çevresinde yaşayan Suriyeli mültecilerin
4 sınıf ile çalışıyoruz. Proje grubumuzun her hafta
çocukları, Gebze Eğitim ve Uygulama Merkezi’ne
çocukların seviyelerine göre hazırladıkları basit
giderek, Suriyeli öğretmenler tarafından sağlanmaya
kelime çalışmaları, oyunlar ve çeşitli aktiviteler ile
çalışılan eğitime devam ediyorlar. Yaşadıkları çevreye çocuklar keyifli vakit geçirerek Türkçe öğreniyorlar.▪
uyum sağlamalarını zorlaştıran bir faktör olan dil
İçindekiler
9
CIP E-Bülten
Kasım 2015
Geçmiş Kermes
Olur ki 
Üniversite Merkezinin önünde alışkın olunmayan bir telaş.
Yemekhanenin önünden çimlere uzanan bir tutam lezzet, bir tutam eğlence.
Kiminin eleriyle yaptığı, kiminin ise annesini de ortak ettiği tatlı, dolma, pasta.
Pakistanlı öğrencimizin, ülkesine ait geleneksel pilav ve baharatlı tavuk yemeği.
Projenin haşarı çocuğunun kendine yakışan yaralatıcılıkta ve şakacılıkta bulduğu
orijinal fikir.
Ve huzurlarınızda monoton kampus hayatını renklendiren CIP Kermesi!
Az veren candan verirmiş, damakları şenlendiren lezzetlerin, gülümseten
bağırış ve telaşın karşılığı Kış Güneşi Etkinliği’nde bir çocuğun gülümsemesi, bir
engellinin eğlencesi, bir yaşlının güzel anısı olarak dönecek bizlere.. Emek veren
ve katılan herkese teşekkürlerimizle... ▪
İçindekiler
10
CIP E-Bülten
Kasım 2015
Mavi - Yeşil bir
Kendini Keşfet
2015 Kendini Keşfet Yaz Projesi
için yeşilin her tonunu ve denizin
mavisini bünyesinde barındıran Batı
Karadeniz’in şirin ilçesi Cide’deydik.
İki hafta boyunca, Güneş’in doğuşunu
sahilde karşıladığımız, 5 ders
saati boyunca okulda çocuklarla
çalıştığımız, her öğleden sonra ertesi
gün için hazırlık yaptığımız, güneşi
yine sahilden uğurladığımız, akşam
saatlerinde çalışmaya devam ettiğimiz
güzel günler yaşadık. Projeden arda
kalan zamanlarda Cide, Kastamonu ve
çevresinin doğal ve tarihi güzelliklerini
de keşfetme imkanımız oldu. →
İçindekiler
11
CIP E-Bülten
Kasım 2015
25 Temmuz-7 Ağustos
tarihleri arasında, Cide Atatürk
İlkokulu ve Cide Şehit Necmi Yıldırım
Ortaokulu’nun öğrencileriyle bir arada
çalışarak projemizi gerçekleştirdik.
Sanatsal, sözel ve sayısal beceriler, kitle
iletişim araçları, özgüven kazandırma,
engellilere dönük empati geliştirme
ve daha bir çok konuda çocukları
bilgilendirici ve ufuk açıcı çalışmalar
yaptık.▪
İçindekiler
12

Benzer belgeler

cip.sabanciuniv.edu facebook.com/cipkurumsal instagram.com

cip.sabanciuniv.edu facebook.com/cipkurumsal instagram.com Köyü’nün lise mezuniyet oranının %100 olduğunu belirtti. Soru-cevap kısmının ardından kampüs içerisinde farkındalık çalışmalarına yönelik broşür ve poster dağıtıldı. İçindekiler

Detaylı