7. sınıf deneme 3 ingilizce.qxp

Transkript

7. sınıf deneme 3 ingilizce.qxp
7. Sýnýf Deneme 1601 / 03
ÝNGÝLÝZCE TESTÝ
A Kitapçýðý 4. Soru
B Kitapçýðý 12. Soru
Cevap: D
Yapýlan Düzeltme;
4.
4.
I. football
outdoor sports
I. football
outdoor sports
II. chess
indoor sports
II. chess
indoor sports
III. roller-skate
indoor sports
III. roller-skate
outdoor sports
IV. backgammon
outdoor sports
IV. backgammon
outdoor sports
Yukarýdaki eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr?
Yukarýdaki eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr?
A) I
A) I
B) II
C) III
D) IV
B) II
C) III
D) IV
III. öncüldeki “indoor sports” ifadesi “outdoor
sports” olarak deðiþtirildi.

Benzer belgeler

tek kitap

tek kitap 1-B 2-B 3-C 4-C 5-A 45. TEST 1-A 2-B 3-C 4-C 5-A 46. TEST 1-C 2-A 3-C 4-B 5-B 47. TEST 1-C 2-A 3-C 4-B

Detaylı

Downloads

Downloads Sitemizin Downloads bölümlerinde, kullanmakta olduðunuz Elit programlarýna ait ürün güncelleme bilgilerini, eklenti dosyalarýný tanýtým sunumlarýný bulabilirsiniz.

Detaylı

Kitap Adı : Gökkuşağı Türkçe 2 Konu : Müzeye Gidelim mi? Test No

Kitap Adı : Gökkuşağı Türkçe 2 Konu : Müzeye Gidelim mi? Test No 20. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi farklýdýr? A) Koþarak yanýmýza geldi. B) Eve gidip çantasýný aldý. C) Gülünce çok güzel oluyorsun. D) Verilen söz yerine getirilmelidir.

Detaylı

USEFUL WORDS AND PHRASES MODULE 4

USEFUL WORDS AND PHRASES MODULE 4 (play) backgammon (v.) a game played with two persons, using flat round pieces and dice on a board. I’m bored. Let’s play backgammon. (Çok sıkıldım. Hadi tavla oynayalım.) successful (adj.) having ...

Detaylı