günlük bülten - Global Menkul Değerler

Transkript

günlük bülten - Global Menkul Değerler
global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
8 Temmuz 2010
Kapanış
Değ.(%) Vadeli İşlemler
İMKB 100
56,798.55
0.02 VOB Endeks
Dow Jones
10,018.28
2.82 VOB Dolar
S&P 500
1,060.27
Bovespa
63,283.80
444 0 321
Kapanış
72.225
1.571
Değ.(%) Para Piy.
Kapanış
-0.97 Dolar/TL
-0.32 Faiz
3.13 VOB 30 Açık Pozisyon
0 Euro/Dolar
1.96 Dolar Açık Pozisyon
Değ.(%)
1.5528
0.14
8.45
0.48
1.2654
0.14
0 Dollar Index
83.9
0.13
DAX
5,992.86
0.87 Fut. Dow Jon.
9,975
-0.05 Brent Petrol
73.825
-0.36
Nikkei
Şangay
9,279.65
2,421.12
-0.63 Fut. S&P 500
0.49 Fut. DAX
1,059
5,985
-0.02 Altın (Ons)
1.02 VIX
1204
27.86
0.14
-9.48
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Anayasa Mahkemesi, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanuna ilişkin iptal davasında, Anayasa Mahkemesi ve HSYK
ile ilgili bazı maddelerin kısmen iptaline karar verdi. Karar
7'ye karşı 4 oyla alınırken kısmen iptal edilen maddeler
dışında Anayasa paketi referanduma götürülecek.
IMF, bugün yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü
raporunda, 2010 için büyüme beklentisini yükseltirken, 2011
için büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 4.3 olarak
korudu.
Dallas FED Başkanı Richard Fisher, ABD ekonomisinde
canlanmaya ilişkin birçok belirsizlik bulunduğunun altını
çizerken, FED'in ekonomiyi desteklemek için yeterince adım
attığını düşündüğünü ifade etti. FED'in yeniden mortgage
tahvili alımlarına başlamasını tahmin etmediğini aktaran
yönetici, "Daha fazla likidite girişi ekonomiye zarar verebilir"
açıklamasında bulundu.
ABD piyasaları önceki gün aşırı satım bölgesinden bankacılık
hisseleri ile çıkma çabası gelen olumsuz ekonomik veriler nedeniyle
başarısız olmuştu. Dün ise 20 Temmuz’da bilançosunu açıklayacak
olan State Street Bank’ın vergi öncesi karının beklentileri aşması,
ABD’de %3’ü aşan bir yükselişi beraberinde getirdi. Ekonomide
olumsuzluklar baki kalmak üzere, gelecek hafta açıklanacak
bilançolar bahane olmak üzere aşırı satım bölgesinden
çıkıldı. Bugün yurtdışında ECB faiz kararı sonrasında Başkan
Trichet’e stres testi ile ilgili soruların cevapları, ABD’de
tüketici kredileri ve işsizlik başvuruları takip edilecek.
Anayasa Mahkemesi çok tartışılan iki maddenin iptaline, diğer
maddelerin ise referandumda oylamasına karar verdi. Piyasalara
olan etkisini muhalefetin tutumu belirleyecektir. Referandum eğer
mini seçim noktasına giderse, ekonomi bir kenara bırakılacak ve
siyaset önümüzdeki iki ay gündeme taşınacaktır CHP Meclis
görüşmelerinde
Anayasa
Mahkemesi
tarafından
iki
maddenin hariç kalması durumunda, Anayasa Paketi’ni
Meclis’ten geçirmeyi teklif etmişti. Referandum seçim
provası olmadığı taktirde bir risk oluşturmayabilir.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB
dün
yine
56.700
direncinden
kapanış
gerçekleştirdi.
Anayasa
Mahkemesinin
kararı
sonrasında döviz piyasasında TL’nin değerlenmesi ve
yurtdışı borsaların aşırı satımdan çıkması ile birlikte
56.700 destek yapılabilir ve 58.800’e yönelim
yaşanabilir. Faizlerde yaşanan hareketler yönelimin
hızını belirler.
Dün belirttiğimiz kritik 71,200 desteği üzerinde tutunan vadeli
endeks
kontratında
kısa
vadeli
yön
yukarı
dönmüş
bulunmaktadır.
Kısa
vadeli
trendin
72,000
seviyesini
güçlendirerek 73,500-74,00 aralığı denenmek üzere devam
etmesini bekliyoruz. 71,200 önemli destek seviyesi olarak
önemini korumaya devam ediyor.
Yurtdışı Piyasalar
Avrupa borsalarında stres testlerine ilişkin metot ile ilgili ilk ayrıntıların gelmesi ve bugün ECB Başkanı Trichet’in
açıklamalarında stres testinin detaylarının açıklanacağı beklentisi ile birlikte yükseldi. ABD’de olumsuz beklenen
finansalların bilanço beklentisi, State Street Bank’ın vergi öncesi karının beklentiler üzerinde gelmesiyle birlikte kırıldı ve
ABD’de finansallara gelen alımlar ile birlikte %3’ün üzerinde yükselişle kapanış sağlandı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
T a r ih
Ü lke
D ön e m
8 T em m uz
T ürk iy e
M a yıs
P e rş e m be
T ürk iy e
T ürk iy e
T emmu z
H az ira n
A ç ı k l a n a c a k V e ri
S aat
B e kle nti
S an ay i Ü ret im i
10 : 00
1 4 .8 %
Ö n ce k i
17%
Y ıls o n u T Ü FE ( T C M B B e k le nt i A n k e ti-116
) : 30
17 : 30
H a zine N a k it D e ng es i
15 : 30
İş siz lik B a ş v uru la rı
4 6 0,0 0 0
47 2 ,0 00
22 : 00
-2 ,0 m lr$
9 54 .8 m ln $
+ 8 .01 %
6 .30 m lr T L
A BD
H a ft alık
A BD
M a yıs
T ük et ic i K re dile ri
A lm an ya
M a yıs
C a ri İş lem le r D e ng es i
09 : 00
11 .3 m lr€
1 1 .8 m lr€
A lm an ya
M a yıs
S an ay i Ü ret im i
13 : 00
1 .0 %
+ 0 .9 %
İn g ilte re
M a yıs
S an ay i Ü ret im i
11 : 30
0 .3 %
-0 .4 %
A v ro B ö lg.
İn g ilte re
T emmu z
T emmu z
E C B F a iz K a ra rı
B O E F aiz K a ra rı
14 : 45
14 : 00
1 .0 0 %
0 .5 0 %
1 .00 %
0 .50 %
1
Şirket Haberleri
AFMAS: AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin % 88.01'ini temsil eden ve Eurasia Cinemas B.V.'ye ait
hisseler Esas Holding A.Ş.'ye 82.386.160 ABD Doları karşılığında satılmıştır.
Şirketin toplam satış değeri 108 Milyon TL ve hisse başına 10.80 TL olarak gerçekleşti. Borsa fiyatı satış fiyatı aynıdır.
CMENT: Simest S.p.A. sahip olduğu Çimentaş Türk A.Ş. hisse senetlerinden 326.508,00 TL nominal değere sahip kısmını 1.519.949,00 Avro
fiyatla (07.07.2010 TCMB Döviz Alış Kuru ile toplam 2.968.916,38 TL) Cementir Holding S.p.A. 'ya satmış ve devretmiştir.
Hisse başına satış değeri 9.09, piyasa kapanışı 8,65 olan hisse senedini olumlu etkileyecektir.
TRNSK: Şirketiin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Anasözleşmemizin Sermaye ile ilgili 8.
maddesinin değiştirilmesine ilişkin başvuru 07.07.2010 tarihinde (dün) Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
MTEKS: Şirket 25 Milyon TL olan sermayesini, %78,13 oranında sermaye azaltımı ile 5.000.000 TL’ye düşürmek ve ardından
%357,31 oranında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirerek geçmiş dönem zararlarını kapatacağını açıkladı.
TTRAK: CNH Grubu ile yeni model traktör ailesinin Türk Traktör tarafından üretilmesine olanak verecek 10 yıl süreli bir Lisans
Anlaşması ve söz konusu traktörlerin yurtdışı pazarlara ihraç edilmesini sağlayacak bir Temin Anlaşması imzalanmıştır. Üretilmesi
planlanan yeni model traktörlerin piyasa talebine göre gerektiğinde yurt içi piyasaya da satış imkanı olacaktır. Söz konusu traktörlerin
ihracatına 2010 yılının sonunda başlanması planlanmaktadır. Yeni model traktörlerin üretilmesi ile ilgili olarak yaklaşık 5 milyon
avro'luk bir yatırım yapılması ve şirketimize yıllık olarak ortalama 50 milyon avro ilave ciro yaratması beklenmektedir.
Yıllık satış gelirlerinin %15’ine denk gelecek bir anlaşma hisse senedini olumlu etkileyecektir.
08.07.2010 tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, "Yeni" sırası
açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır.
Günlük Hisse Önerileri
H is seler
K apan ış
Kıs a Vade li
A lım Ar alığı
Kısa Vad eli
Sa tım A ralığı
Stop -loss
B eta
AKS A
2.66
2.64-2.68
2.74-2.76
2.60
0.82
G ARAN
7.25
7.25-7.30
7.50-7.55
7.15
1.35
S KBNK
1.58
1.56-1.60
1.66-1.70
1.55
1.08
THYAO
4.12
4,10-4,14
4,28-4,30
4.08
0.88
TOAS O
TTK OM
5.75
5.15
5.70-5.80
5.15-5.20
5.95-6.05
5.30-5.35
5.60
5.05
0.94
0.51
TTR AK
12.20
12.20-12.40
12.70-12.9
12.00
0.68
Haftalık Hisse Önerileri
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
KV Satış
Fiyatı
Agresif Porföy Önerilerimiz
Potansiyel
Prim
Hisse
AKCNS
KV Alış Fiyatı
6.30
7.15
13.49
Hisse
AKSA
AKENR
3.08
3.50
13.64
BANVT
TATKS
3.18
3.60
13.21
GOODY
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
2.52
2.80
11.11
5.10
5.60
9.80
15.20
17.40
14.47
KV Alış Fiyatı
THYAO
4.00
4.40
10.00
MUTLU
2.42
2.70
11.57
TUPRS
29.25
33.75
15.38
SKBNK
1.48
1.66
12.16
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
A Tipi
Değişken Fon
Karma Fon
Kar Payı Fon
Bugünkü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşına Göre
$
TL
$
15.136284
0.73%
2.04%
-9.01%
-12.90%
0.035169
0.85%
2.16%
-0.57%
-4.81%
0.011722
1.45%
2.77%
11.70%
6.94%
Aktif Strateji Fon
0.033496
0.11%
1.40%
3.58%
-0.84%
Piri Reis Fon
0.291868
-0.57%
0.72%
0.33%
-3.95%
Likit Fon
0.101370
0.048555
0.60%
0.13%
1.90%
1.42%
-2.85%
2.96%
-7.00%
-1.43%
Tahvil Bono Fon
0.948552
0.32%
1.62%
2.96%
-1.43%
B Tipi
Değişken Fon
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek
amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan
Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler
A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde
bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya
dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2010 Global Menkul Değerler A.Ş.
2

Benzer belgeler

günlük bülten - Global Menkul Değerler

günlük bülten - Global Menkul Değerler Fon Adı A Tipi Değişken Fon Karma Fon Kar Payı Fon

Detaylı

günlük bülten - Global Menkul Değerler

günlük bülten - Global Menkul Değerler Fon Adı A Tipi Değişken Fon Karma Fon Kar Payı Fon

Detaylı

günlük bülten - Global Menkul Değerler

günlük bülten - Global Menkul Değerler Fon Adı A Tipi Değişken Fon Karma Fon Kar Payı Fon

Detaylı