Özgeçmiş - Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Kimya

Transkript

Özgeçmiş - Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Kimya
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
(Güncelleme: Mayıs 2016)
Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=COvIFKEAAAAJ&hl=en
Adı Soyadı: Güralp ÖZKOÇ
Doğum Tarihi: 19 Şubat 1979
Doğum Yeri: Sinop
Akademik Dereceler:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Kimya Mühendisliği
Gazi Üniversitesi
1997-2001
Doktora
(Bütünleşik doktora
programı)
Polimer Bilimi ve
Teknolojisi
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
2001-2007
Doçent
Kimya Mühendisliği
Bölümü,
Mühendislik Fakültesi,
Kocaeli Üniversitesi
Haziran 2011-
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanları:
“ABS/Poliamid-6 Karışımları, Bu Karışımların Kısa Cam Elyaf Kompozitleri ve Organokil
Bazlı Nanokompozitleri: Üretimi ve Karakterizasyonu”, ODTÜ Polimer Bil. Ve Tekn. ABD,
2001 – 2007.
Danışmanlar: Prof. Dr. Göknur Bayram (Kim. Müh.) ve Prof. Dr. Erdal Bayramlı (Kimya
Böl.).
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Arş. Gör.
Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü ODTÜ
2002-2007
Dr. Arş. Gör.
Kimya
Mühendisliği
Bölümü,
Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik
2007
Yard. Doç. Dr.
Kimya
Mühendisliği
Bölümü,
Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik
2007-2011
Doç. Dr.
Kimya
Mühendisliği
Bölümü,
Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik
2011-
1
Müdür Yardımcısı
KOÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
2012-2015
Anabilim Dalı
Başkanı
KOÜ FBE Polimer Bilimi ve Teknolojisi ABD
2010-
Kurucu-Yönetici
TG
ARGE
Danışmanlık
Kocaeli Üniv. Teknopark A.Ş.
2012-
Bilimsel
Danışmanlar
Kurulu Üyesi
Xplore Instruments BV., Hollanda
2015-
BAP Komite
Üyeliği
KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komitesi
2015-
ve
Mühendislik
Yönetilen Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri:
- Doktora (Tamamlananlar):
1. Şebnem Kemaloğlu Doğan, “Biyo-Malzeme Olarak Kullanılabilecek Poli(Laktik
Asit)/Poliüretan Polimer Karışımları”, Doktora, 2009-2014.
2. Mehmet Kodal, “Farklı POSS Tiplerinin Plastikleştirilmiş ve Plastikleştirilmemiş
PLA’nın Kısa ve Uzun Vadeli Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Doktora,
2010-2015.
3. Canan Yeniova, “PLA/Halloysite Nanokompozitlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu”,
Doktora, 2010 – 2015 (Ortak Tez Danışmanlığı, ODTÜ, Prof. Dr. U. Yilmazer ile).
4. Hümeyra Şirin, “SİLİKON ELASTOMER/SÜREKLİ ELYAF KOMPOZİTLERİNDE ARA
YÜZEY
YAPIŞMASININ
VE
MATRİS
ÖZELLİKLERİNİN
FONKSİYONEL
NANOPARÇACIKLAR İLE GELİŞİTİRİLMESİ”, Doktora, 2012-2016.
- Yüksek Lisans (Tamamlananlar):
1. Şebnem Kemaloğlu, “Termal Arayüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek
Hekzagonal Bor Nitrür Mikro ve Nano Kompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin
Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, 2008–2009.
2. Dilek Turan, Organokil Esaslı Nanokompozit Endüstriyel Liflerin Üretimi ve
Karakterizasyonu” , Yüksek Lisans Tezi, 2009-2012.
3. Hümeyra Şirin, “POSS Esaslı Nanokompozit Endüstriyel Elyafların Üretimi ve
Karakterizasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, 2009-2012.
4. Zeynep Dizdar, "Plastikleştirilmiş ve Plastikleştirilmemiş Poli(Laktik Asit) Filmlerin
Kendi Kendine ve Çeşitli Sübstratlara Yapışma Davranışının İncelenmesi", Yüksek
Lisans Tezi, 2009–2012.
5. Serkan Karagöz, “Poli(Laktik Asit)/Termoplastik Nişasta Polimer Karışımlarının
Üretimi ve Karakterizasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, 2010-2012.
6. Zeynep Demir, “Poli(Laktik Asit)/Keten Lifi Kompozitleri”, Yüksek Lisans Tezi,
2010–2013.
2
7. Başak Tuna, “PLA’nın İşlenme Özelliğinin
Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, 2011–2013.
Zincir
Uzatıcılar
Kullanılarak
8. Yağmur Çavuşoğlu, “Silicone elastomer/Bentonite Nanocomposites: Preparation
and Characteization”, (Ortak Tez Danışmanlığı, İTÜ, Prof. Dr. N. Uyanık ile),
Yüksek Lisans Tezi, 2011-2013.
9. Özge Gökçe, “Keratin Elyaf/Biyobozunur-TPU Kompozitlerinin Üretimi ve
Biyomateryal Olarak Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması”, (Polimer Bil. ve Tekn.
ABD), Yüksek Lisans Tezi, 2011–2013.
10. Hilal Güneysu, “PP Kompozitlerin Çizilme Direncinin Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans
Tezi, 2012-2014 (Ortak Tez Danışmanlığı, İTÜ, Prof. Dr. N. Uyanık ile).
- Doktora (Devam Edenler):
1. Selen Özkoçer Filizgök, “Karbon Esaslı Nanoparçacıkların PBS’in Kristalizasyon
Kinetiğine Etkilerinin İncelenmesi”, Doktora, 2011- Devam Ediyor.
2. Hümeyra Şirin, “Yeni Nesil Turbo Bağlantı Parçalarının Başarımını Arttıracak POSS
Aşılı Silikon Kauçuk Reçetesi Geliştirilmesi”, Doktora, 2012 – Devam Ediyor.
3. Abdulmounem El Checkwis, “Tamamen doğal PLA/Jut esaslı kompozitlerin üzerine
enjeksiyon ile üretilmesi”, Doktora, 2014- Devam Ediyor.
4. Nilay Tüccar, “POSS nanoparçacıkların biyobozunur polimer karışımlarında
uyumlaştırıcı olarak kullanılma potansiyelinin incelenmesi”, 2014-Devam Ediyor.
5. Serkan Akpınar, “Biyobozunur şekil hafızalı poliüretan-POSS
hazırlanması ve karakterizasyonu”, Doktora, 2015- Devam Ediyor.
hibritlerinin
-Yüksek Lisans (Devam Edenler):
1. Buse Nur Can, “PBAT/Okside nişasta karışımalrının uyumlaştırılması
özelliklerinin belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, 2014-Devam Ediyor.
ve
2. Özden Beste Özcan, “Süperhidrofilik biyouyumlu kaplamaların hazırlanması ve
özelliklerinin incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, 2014-Devam Ediyor.
3. Gizem Turgut, “Yeni Nesil Hibrit Katkıların Polipropilen (PP) Harmanların Yanma
Davranışına Etkisinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, 2015-Devam Ediyor.
4. Seyhan Boyacıoğlu, “Biyobozunur şekil hafızalı PLA/PCL/TPU polimer karışımlarının
hazırlanması ve karakterizasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, 2015-Devam Ediyor.
5. Özge Yoğurtçu, “”, Yüksek Lisans Tezi, 2015-Devam Ediyor.
6. Ezgi Biçer, “Çapraz bağlı polietilen nanokompozitlerinin şekil hafıza özelliklerinin
araştırılması ve karakterizasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, 2015-Devam Ediyor.
3
Projelerde Yaptığı Görevler:
1. G. Özkoç (Araştırmacı), G. Bayram ve E. Bayramlı, “Kısa Cam Elyaf ile
Güçlendirmenin Yapısal Kompozitlerin Özellikleri Üzerine Etkileri: Üretimi ve
Karakterizasyonu”, ODTÜ (BAP-08-11-DPT.2002K120510), 2002-2004.
2. M. Quaedflieg, G. Özkoç (Araştırmacı) “Microcompounding
Nanocomposites” , DSM Research Project, 2006.
of
ABS/PA6
3. Köksal, S. Mersin, G. Özkoç (Danışman), “Azot Jenaratörü İmalatı”, TÜBİTAK
TEYDEP-1501”, 2007- 2009.
4. G. Özkoç (Yürütücü), Ş. Kemaloğlu, A. Aytaç, “Termal Arayüzey Malzemesi
Olarak Kullanılabilecek BN/Polimer Mikro ve Nanokompozitlerinin Üretim
Teknolojilerinin Araştırılması”, BOREN (2008.Ç0148), 2008-2010.
5. G. Özkoç (Yürütücü), H. Şirin, D. Turan, Ç. Dilek ve S. Gürdağ, “ Lastik Takviye
Malzemesi Olarak Kullanılan Endüstriyel Elyafların Mekanik Özelliklerinin ve
Boyutsal Kararlılıklarının Farklı Kimyasal ve Fiziksel Özelliklere Sahip
Nanoparçacıklar ile Geliştirilmesi”, SANTEZ (00420.STZ.2009-2), 2009-2011.
6. G. Özkoç (Yürütücü), Ş. Kemaloğlu, A. Aytaç, “Poli(Laktik Asit)/Poliolefinik
Termoplastik
Elastomer
Karışımlarından
Biyobozunur
Film
Üretimi
ve
Karakterizasyonu ”, TÜBİTAK 1001 (109M209), 2009-2011.
7. G. Özkoç (Yürütücü), Ş. Kemaloğlu, A. Eker Sarıboyacı, E. Karaöz, “ Eriyik
İşleme Teknolojilerinin Kullanımı ile Doku Mühendisliği Uygulamalarında
Kullanılabilecek Polimerik Yapı İskelelerinin Üretimi“, Kocaeli Üniversitesi BAP
(2009/017), 2009-2010.
8. G. Özkoç (Yürütücü), D. Turan ve H. Şirin, “Plastikleştirilmiş veya
Plastikleştirilmemiş PLA/POSS Nanokompozitlerinin Mekanik, Termal ve Morfolojik
Özelliklerinin İncelenmesi”, KOU-BAP (Hızlı Destek Projesi), Ağustos-Kasım 2010.
9. V. Deniz, A. Aytaç, B. Karaağac, G. Özkoç (Araştırmacı), M. Öter, “Düşük
Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) İçerikli Proses Yağları ile Lastik Karışımları
Geliştirilmesi” KOU-BAP, 2010-2011.
10.T. Yılmaz, G. Özkoç (Yard. Araş.), A. Aytaç, G. Karslı, “Farklı Dolgu Maddeleri ile
Takviye Edilmiş ABS/PA-6 Polimer Karışımlarının Erosif Aşınma Davranışının
İncelenmesi”, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi (110M025), 2010-2011.
11.G. Özkoç (Danışman), “Depo Kapağı Olarak Kullanılacak Yerli Hammadde
Geliştirilmesi”, Tofaş Firması TÜBİTAK TEYDEB Projesi, 2011-2013.
12.G. Özkoç (Danışman), “Decoskin”, Faurecia Firması TÜBİTAK TEYDEB Projesi,
2011-2013.
13.İ. Göcek, R. Keskin, Ü. Kıvanç, H. Şirin, G. Özkoç (Danışman) "Nanokompozit
Polipropilen (PP) Lifinin Mekanik, Termal ve Kimyasal Davranışlarının İncelenerek
Son Ürün Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi", İTÜ BAP, 2012-Devam Ediyor.
14.G.
Özkoç
(Yürütücü),
M.
Kodal,
H.
Şirin,
“Plastikleştirilmiş
veya
Plastikleştirilmemiş POSS/PLA Nanokompozitlerinin Fiziksel Özellikleri ve
Kristallenme Davranışının İncelenmesi”, TÜBİTAK 1001 Projesi, 2012 – 2014.
4
15.G. Özkoç (Yürütücü), U. Yılmazer, C. Yeniova, “Modifiye Edilmiş Yerli Halloysit
Nanotüpler ile Takviye Edilmiş Poli(Laktik Asit) Nanokompozitlerin Üretimi ve
Karakterizasyonu”, TÜBİTAK 1002 Projesi, 2012 – 2013.
16.G. Özkoç (Danışman), “R-PP Nanokompozit Geliştirilmesi”, Faurecia/Emaş Ortak
TÜBİTAK TEYDEB Projesi, 2013-2015.
17.G. Özkoç (Danışman), “Oksijen geçirgenliği yüksek poliolefin ambalajların
Geliştirilmesi”, Sepaş A.Ş. TÜBİTAK TEYDEB Projesi, 2014-2016.
18.G. Özkoç (Danışman), “Termoplastik nişasta esaslı biyobozunur polimer
karışımlarının hazırlanması”, Sunar NP. A.Ş., (115M576)2014-Devam ediyor.
19.G. Özkoç (Yürütücü), B. Karaağaç, M. Kodal, H. Şirin, “Yeni Nesil Turbo Bağlantı
Parçalarının Başarımını Arttıracak POSS Aşılı Silikon Kauçuk Reçetesi
Geliştirilmesi”, TÜBİTAK 1001 Projesi, 2013 – 2015.
20.T. Gökkurt, B. Şentürk, G. Özkoç (Danışman), T. Yılmaz “Termal Ara Yüzey
Olarak Kullanılabilecek Malzemelerin Üretimine Olanak Sağlayacak, Nano ve Mikro
Hekzagonal
Bor
Nitrür
Katkılı
Termoplastik
Elastomer
Kompaund'ların
Geliştirilmesi ve Üretimi”, TÜBİTAK TEYDEB, 2013 – 2014.
21.G. Özkoç (Danışman), “PS Mikrobead Üretim Reçetesi Geliştirilmesi”, Biot A.Ş.
TÜBİTAK TEYDEB Projesi, 2014-2016.
22.O. Baykara, G. Özkoç (Danışman), “Yeni Bir Radyasyon Soğurucu Malzeme:
Nano-Bor Katkılı Kompozitler”, TÜBİTAK 1001 (213M500) Projesi, 2014-Devam
Ediyor.
23.G. Özkoç (Danışman), “Demir bağlayıcı solüsyon geliştirilmesi”, Barkan Kimya
Ltd., Kosgeb Projesi, 2015-2015.
24.G. Özkoç (Danışman), “Serbest İzosiyanat İçeriği EU Normlarına Uygun
Poliüretan Aeresol Köpük Geliştirilmesi”, Promast A.Ş. TÜBİTAK TEYDEB Projesi,
2015-Devam Ediyor.
25.G. Özkoç (Yürütücü), M. Kodal, N. Tüccar, B. Can, “Epoksi-POSS Nanoparçacıklarının Poli(Laktik Asit) Temelli Polimer Karışımlarında Uyumlaştırıcı Olarak
Kullanılabilme Potansiyelinin Araştırılması”, TÜBİTAK 1001 (115M576), Projesi,
2015-Devam Ediyor.
26.G. Özkoç (Yürütücü), “Kocaeli Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Polimer
Malzemeler)”, 2016-Devam ediyor.
27.G. Özkoç (Danışman), “Elastik kulak geliştirilmesi”, Hayat Kimya A.Ş. , Tübitak
Teydeb, 2016-Devam Ediyor.
28.G. Özkoç (Danışman), “Geri kazanılmış poliamit atıkların zincir uzatıcılar ile
iyileştirilmesi”, Alfa Polimer, Tübitak Teydeb, 2016-Devam ediyor.
29.G. Özkoç (Danışman), “Yeni nesil P/N bazlı yanma geciktirici katkıların
geliştirilmesi ve poliamit harmanlarda kullanılmasıi”, Alfa Polimer, Tübitak Teydeb,
2016-Devam ediyor.
30.Gç Özkoç (Danışman), Tijen Pamir, Elif Ercan, “Farklı polimerizasyon
yöntemleriyle üretilmiş direk, endirek ve CAD/CAM esaslı polimer restoratif
5
malzemelerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi”, TUBİTAK 3001, 2015-Devam
ediyor.
2-2007.
Bilimsel Kuruluşlara ve Komisyonlara Üyelikler:
•
2004 - 2006 Society of Plastic Engineers Üyeliği
•
2008 – Devam Ediyor, Polymer Processing Society Üyeliği
•
2009 – 2011, T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı KKGM, Gıdalarla Temas Eden
Plastikler İhtisas Alt Komisyon Üyeliği
Ödüller ve Dereceler:
•
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 3.’lük derecesi ile mezuniyet
derecesi, 2001.
•
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bilim/Sanat/Teşvik Ödülleri kapsamında “Bilim Ödülü”,
Kocaeli Üniversites”i Rektörlüğü, Kocaeli, 2010.
•
Şebnem Kemaloğlu, Güralp Özkoç, “2nd Best Poster of Student Poster
Competition”, PPS-İstanbul Regional Meeting, 2010.
•
Bizim Kocaeli Gazetesi, Doruktakiler-2011, “Yılın Bilim İnsanı Ödülü”, 2011.
•
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) tarafından
düzenlenen 2. Uluslararası Katılımlı Kimya ARGE Proje Pazarı, Plastik ve Kauçuk
kategorisinde “Poli(Laktik Asit)/Silikon Kauçuk Harmanlarının Mekanik ve Termal
Özellikleri” başlıklı proje ile birincilik ödülü (2013).
•
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) tarafından
düzenlenen 2. Uluslararası Katılımlı Kimya ARGE Proje Pazarı, Plastik ve Kauçuk
kategorisinde “Doğal Keratin Elyaf ile Güçlendirilmiş Biyobozunur Termoplastik
Poliüretan Kompozitlerinin Özelliklerinin ve Yapı İskelesi Olarak Kullanılabilme
Potansiyelinin İncelenmesi” başlıklı proje ile ikincilik ödülü (2013).
•
KOÜ Mühendislik Fakültesi performans değerlendirilmesi 2014 yılı birinciliği
(2014).
•
KOÜ Akademik Teşvik Puanı sıralamasında üniversitede birincilik, 2015.
Patentler:
1. Sezen Gürdağ, Nacide Nurçin Cevahir, Güralp Özkoç, Dilek Turan, Hümeyra Şirin,
“Yüksek Kararlılığa Sahip Polyester Elyaf Üretim Yöntemi”, Türk Patent Enstitüsü,
PT-2011/12456.
2. Sezen Gürdağ, Hümeyra Şirin, Dilek Turan, Güralp Özkoç, “Gelişmiş Mekanik Ve
Termal Özelliklere Sahip Polyester Elyaf Üretim Yöntemi”, Türk Patent Enstitüsü,
PT-2011/12490.
3. Güralp Özkoç, Nilay Tüccar Kılıç, Gizem Turgut, Aysun Yıldırım, Özge Yoğurtçu,
Seyhan Boyacıoğlu, “Yüzeyine Fonksiyonel Özellik Kazandırılmış Polimerik
Mikroküre Üretim”, Türk Patent Enstitüsü, (Başvuru), 2015.
6
Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri:
•
•
Firmalar:
o DSM Xplore (Hollanda),
o Tofaş,
o Faurecia,
o Elif Plastik,
o Hayat Kimya,
o Kordsa Global,
o Epsan,
o Emaş,
o Polipro,
o Baymel Poliüretan,
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Murat Ticaret,
Albar Kimya,
Promast,
Farplas,
B-Plas,
Sunar Mısır,
Alfa Polimer,
Gema Polimer,
Assan-Hanil
Üniversiteler ve Kurumlar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Loughborough University (Prof. S. Rastogi, UK),
Oklahoma University (Prof. C. Altan),
ODTÜ, (Prof. Dr. U. Yilmazer),
İTÜ (Prof. Dr. N. Uyanık ve Dr. İ. Göcek),
İÜ (Prof. Dr. T. Yalçınyuva),
YTÜ (Prof. Dr. Tarık EREN),
Tübitak MAM Gıda ve Kimya Enstitüsü,
Erciyes Üniv. (Dr. Mehmet Doğan),
Marmara Ünversitesi (Prof. Dr. Mehmet Eroglu)
ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, "Effects of Polyamide 6 Incorporation to the
Short Glass Fiber Reinforced ABS Composites: An Interfacial Approach", Polymer,
45, 8957–8966, 2004.
2. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, "Short Glass Fiber Reinforced ABS and
ABS/PA6 Composites: Processing and Characterization", Polymer Composites,
26, 745–755, 2005.
3. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, "Effects of Olefin-Based Compatibilizers on the
Morphology, Thermal and Mechanical Properties of ABS/Polyamide-6 Blends",
Journal of Applied Polymer Science, 104, 926–935, 2007.
4. G. Bayram ve G. Ozkoc, "Processing and Characterization of Multilayer Films of
Poly(Ethylene Terephthalate) and Surface-modified Polytetrafluoroethylene",
Journal of Adhesion Science Technology, 21(9), 883–898, 2007.
5. G. Ozkoc, G. Bayram, J. Tiesnitsch, "Microcompounding of Organoclay–ABS/PA6
Blend-Based Nanocomposites", Polymer composites, 29, 345–356, 2008.
6. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, "Impact Essential Work of Fracture Toughness
of ABS/Polyamide-6 Blends Compatibilized with Olefin Based Copolymers",
Journal of Materials Science, 43, 2642–2652 pp., 2008.
7
7. G. Ozkoc, G. Bayram, M. Quaedflieg, "Effects of Microcompounding Process
Parameters on the Properties of ABS/Polyamide-6 Blends Based Nanocomposites",
Journal of Applied Polymer Science, 107, 3058–3070, 2008.
8. G. Ozkoc, S. Kemaloglu, "Morphology, Biodegradability, Mechanical, and Thermal
Properties of Nanocomposite Films Based on PLA and Plasticized PLA", Journal of
Applied Polymer Science (ISI) , Cilt 114, 2481–2487 pp., 2009.
9. G. Ozkoc, S. Kemaloglu, M. Quaedflieg, "Production of Poly(Lactic
Acid)/Organoclay
Nanocomposite
Scaffolds
by
Microcompounding
and
Polymer/Particle Leaching", Polymer Composites, 31, 674–683, 2010.
10.S. Kemaloglu, G. Ozkoc, A. Aytac, "Properties of Thermally Conductive Micro and
Nano Size Boron Nitride Reinforced Silicon Rubber Composites", Thermochimica
Acta, 499, 40–47, 2010.
11.N. A. Isitman, M. Aykol, G. Ozkoc, G. Bayram, C. Kaynak, "Interfacial Strength in
Short Glass Fiber Reinforced Acrylonitrile-Butadiene-Styrene /Polyamide 6
Blends", Polymer Composites, 31, 392–398, 2010.
12.S. Kemaloglu, G. Ozkoc, A. Aytac, "Thermally Conductive Boron Nitride/SEBS/EVA
Ternary Composites: ‘‘Processing and Characterization", Polymer Composites,
31 (8) , 1398-1408, 2010.
13.M. Aydın, H. Tozlu, S. Kemaloglu, A. Aytac, G. Ozkoc, “Effects of Alkali Treatment
on the Properties of Short Flax Fiber-Poly(lactic acid) Eco-Composites”, Journal
of Polymers and Environment, 19 (1), 11-17, 2011.
14.D. Turan, H. Sirin, G. Ozkoc, “Effects of POSS Particles on The Mechanical,
Thermal and Morphological Properties of PLA and Plasticized PLA, Journal of
Applied Polymer Science, 121 (2), 1067-1075, 2011.
15.S. Gumus, G. Ozkoc, A. Aytac, “Plasticised and Unplasticised PLA/Organoclay
Nanocomposites: The Short and Long-term Thermal Properties Morphology and
The Non-isothermal Crystalization Behaviour”, Journal of Applied Polymer
Science, 123 (5), 2837-2848, 2012.
16.N. Gamze Karsli, Taner Yılmaz, Ayse Aytac, Guralp Ozkoc, “Investigation of
Erosive Wear Behavior and Physical Properties of SGF and/or Calcite Reinforced
ABS/PA6 Composites”, Composites Part B: Engineering, 44 (1), 385-393,
2013.
17.D. Turan, H. Sirin, S. Gurdag, G. Ozkoc, “A Modified Method for Processing and
Characterization
of
Organoclay-based
Poly(Ethylene
Terephthalate)
Nanocomposite Fibers”, Polymer Composites, 34 (6), 887-896, 2013.
18.S. Karagoz, G. Ozkoc, “Effects of a Diisocyanate Compatibilizer on The Properties
of Citric Acid Modified Thermoplastic Starch/Poly(Lactic Acid) Blends”, Polymer
Engineering & Science, 53 (10), 2183-2193, 2013.
19.H. Sirin, D. Turan, G. Ozkoc, S. Gurdag, “POSS Reinforced PET Based Composite
Fibers: Effect of POSS Type and Loading Level”, Composites Part B:
Engineering, 53, 395, 2013.
20.S. Kemaloglu, S. Gumus, A. Aytac, G. Ozkoc, “Properties of Modified Ethylene
Terpolymer/PLA Blends Based Films”, Fibers and Polymers, 14, 1422-1431,
2013.
2
21.S. Yılmaz, M. Kodal, T. Yilmaz, G. Ozkoc, “Fracture Toughness Analysis of OPOSS/PLA Composites Assessed by the Essential Work of Fracture Method”,
Composites Part B: Engineering, 56, 527-535, 2014.
22.S. Yıldız, B. Karaagac, G. Ozkoc, “Thoughening of Poly(Lactic Acid) with Silicone
Rubber”, Polymer Engineering and Science, 54 (9), 2029-2036, 2014.
23.S. Kemaloglu Dogan, E.Reyes, S. Rastogi, G. Ozkoc, “Reactive Compatibilization
of PLA/TPU Blends with a Diisocyanate”, Journal of Applied Polymer Science,
131 (10), 2014.
24.H Sirin, B Tuna, G Ozkoc, “The Effects of Thermomechanical Cycles on the
Properties of PLA/TPS Blends”, Advances in Polymer Technology, 33 (S1),
2014.
25.M Kodal, H Sirin, G Ozkoc, “Effects of Reactive and Nonreactive POSS Types on
The Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Plasticized Poly (Lactic
Acid)”, Polymer Engineering & Science, 54 (2), 264-275, 2014.
26.M. Kodal, S. Erturk, S. Sanli, G. Ozkoc, “Properties of Talc/Wollastonite/Polyamide
6 Hybrid Composite”, Polymer Composites, 36 (4), 739-746, 2015.
27.Gocek I., Keskin R., Ozkoc G., “Mechanical and Morphological Properties of
Buckminster Fullerene (C60) Added Glass Fiber Reinforced Polyamide 66
Multiscale Composites”, Advanced Materials Research, 1119, 218, 2015.
28.Gocek I., Keskin R., Ozkoc G., “Effect of Fiber Content on Failure Modes of Glass
Fiber Reinforced Injection Molded Polyamide 66 Composites”, Advanced
Materials Research, 1119, 296, 2015.
29.Nigiz F.U., Ozkoc G., Hilmioglu N.D., “A Study on the Separation Performance of
Zeolite Filled Thin Film Composite Poly (Dimethyl Siloxane) Membrane”,
Materials & Design, 88, 942-949, 2015.
30.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Non-Isothermal Crystallization Kinetics of PEG
Plasticized PLA/G-POSS Nanocomposites”, Polymer Composites, DOI:
10.1002/pc.23704, 2015.
31.M. Kodal, Z. Demir Topuk, G. Ozkoc, “Dual Effect Of Chemical Modification and
Polymer Precoating of Flax Fibers on the Properties of the Short Flax
Fiber/Poly(Lactic Acid) Composites”, Journal of Applied Polymer Science, DOI:
10.1002/app.42564, 2015.
32.C. Esma Yeniova Erpek, G. Ozkoc, U. Yilmazer “Effects of Halloysite Nanotubes on
the Performance of Plasticized Poly(Lactic Acid)-Based Composites”, Polymer
Composites, DOI: 10.1002/pc.23511, 2015.
33.C. Esma Yeniova Erpek, G. Ozkoc, U. Yilmazer, “Comparison of Natural Halloysite
and Synthetic Carbon Nanotubes in Poly(Lactic Acid) Based Composites”,
Polymer Composites, DOI:10.1002/pc.23816, 2015.
34.H. Sirin, M. Kodal, G. Ozkoc, “The Influence of POSS Type on the Properties of
PLA”, Polymer Composites, DOI: 10.1002/pc.23319, 2016.
35.H. Sirin, M. Kodal, B. Karaagac, G.Ozkoc, “Effects of Octamaleic Acid-POSS Used
as the Adhesion Enhancer on the Properties of Silicone Rubber/Silica
Nanocomposites”,
Composites
Part
B:
Engineering,
DOI:
10.1016/j.compositesb.2016.05.024, 2016.
3
36.S. Kemaloglu Dogan, G. Ozkoc, M. Kasap, “Shape Memory, Cell Viability and
Biocompatibility of PLA/TPU Blends”, Submitted.
37.Özge Gökçe, Murat Kasap, Gürler Akpınar, Güralp Özkoç, “Waste chicken
feather/TPU composites as potential biomedical materials, Submitted.
38. Basak Tuna, Güralp Özkoç, “Chain extension of recycled
reactive extrusion”, Submitted.
Poly(lactic acid) via
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. E. Biçer, M. Bahçeci, T. Özbalaban, Ş. Kemaloğlu Doğan, G. Özkoç, “Biyobozunur
Polimerik Hammadde Üretimi: Poli(Laktik Asit)/Termoplastik Poliüretan(TPU)/Talk
Üçlü Kompozitlerin Geliştirilmesi, PAGEV Plastik Dergisi, Mayıs Sayısı, 2014.
2. Z. Dizdar, G. Özkoç, “Farklı Bileşimlere Sahip Poli(Laktik Asit) Esaslı Filmlerin
Mekanik Özellikleri, Kaynaklanabilme (SEAL) Ve EVOH’a Yapışma Davranışının
İncelenmesi”, PAGEV Plastik Dergisi, Kasım Sayısı, 2012.
Uluslararası hakemsiz dergilerde yayımlanan makaleler:
1. C. Erpek, G. Ozkoç, U. Yilmazer, “Nanoclay Fibers for the Reinforcement of
Poly(Lactic Acid)-Based Composites’’, Society of Plastics Engineers, DOI:
10.2417/spepro.006234, 2015.
Uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1. S. Kiralp, P. Camurlu, G. Ozkoc, M. Dogan, T. Baydemir, S. Erdogan, “Plastikler”,
ODTU Yayıncılık, 2006.
2. G. Bayram, G. Ozkoc, P. Kurkcu, K. Mittal, “Polymer Surface Modification:
Relevance
to
adhesion
(Improvement
of
Adhesion
Between
Poly(tetrafluoroethylene) and Poly(ethylene terephthalate) Films)”, (4) 1-10, The
Netherlands, VSP, 2007.
3. M. Kodal ve G. Ozkoc, “Micro and Nanofiller in Rubber Based Blends” in “
Advances in Elastomers: Their blends, interpenetrating networks (IPNs),
Composites and Nanocomposites – Vol.2”, editted by Sabu Thomas (India), A. K.
Chandra (India), Aji. P. Mathew (Sweden), Visakh. P. M (India), Springer, ISBN:
978-3-642-20924-6, 2013.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
1. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, The Third Eastern Mediterranean Chemical
Engineering Conference konferansı dahilinde "EMCC-3 Proceedings" bildiri
kitapçığındaki "An Alternative Processing Method for Short Glass Fiber
Reinforcement of Thermoplastics", 133 pp., Selanik-Yunanistan, Haziran 2003.
2. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, Annual Technical Conference (ANTEC)
konferansı
dahilinde
"Annual
Technical
Conference
Poceedings"
bildiri
kitapçığındaki "A Study on Processing and Characterization of Short Glass Fiber
Reinforced ABS/Nylon 6 Blends", 2723-2727 pp., Chicago-USA, Nisan 2004.
4
3. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, Materials Research Society Fall Meeting
konferansı dahilinde "MRS Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Processing and
Characterization of Short Glass Fiber/ABS/Polyamide-6 Composites", 109-114 pp.,
Boston-USA, Kasım 2004.
4. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, 21st Annual Meeting of Polymer Processing
Society konferansı dahilinde "PPS-21 Proceedings (CD)" bildiri kitapçığındaki "Twin
Screw Extrusion of Short Glass Fiber Reinforced ABS/PA6 Blends: Mechanical and
Morphological properties", 169 pp., Leibzig-Germany, Haziran 2005.
5. G. Bayram, G. Ozkoc, P. Kurkcu, Fifth International Symposia on Polymer Surface
Modification: Relevance to adhesion konferansı dahilinde "Fifth International
Symposia on Polymer Surface Modification: Relevance to adhesion" bildiri
kitapçığındaki "Improvement of Adhesion Between Polytetrafluoroethylene and
Poly(ethylene terephthalate) Films", CD pp., Toronto-Kanada, 2005.
6. G. Ozkoc, G. Bayram,E. Bayramli, Annual Technical Conference (ANTEC)
konferansı dahilinde "ANTEC Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Compatibilization
of ABS/PA6 Blends Using Olefine Based Polymers", 650-654 pp., Charlote-USA,
Mayıs 2006.
7. G. Ozkoc, G. Bayram, J. Tiesnitsch, M. Quaedflieg, 22nd Annual Meeting of
Polymer Processing Society konferansı dahilinde "PPS-22 Proceedings (CD)" bildiri
kitapçığındaki "Micro-compounding of ABS/PA6 Blends Based Nanocomposites:
The Effects of Screw Geometry and Processing Conditions", CD pp., YamagataJaponya, Nisan 2006.
8. G. Ozkoc, G. Bayram, M. Quaedflieg, 23rd Annual Meeting of Polymer Processing
Society konferansı dahilinde "PPS-23 Proceedings (CD)" bildiri kitapçığındaki
"Effects of Microcompounding Conditions on the Morphology and Mechanical
Properties of ABS/PA6 Blends and Their Nanocomposites", 182 (CD) pp.,
Salvador-Brezilya, Mayıs 2007.
9. G. Ozkoc, M. Quaedflieg, 24rd Annual Meeting of Polymer Processing Society
konferansı
dahilinde
"PPS-24
Proceedings
(CD)"
bildiri
kitapçığındaki
"Microcompounding of porous PLA/Organoclay Nanocomposite Scaffolds", 420
(CD) pp., Salerno-İtalya, Haziran 2008.
10.S. Kemaloglu, G. Ozkoc, A. Aytac, Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler
Sempozyumu ve Sergisi konferansı dahilinde "Polymer Composites Symposium
Exhibition And Workshops" bildiri kitapçığındaki "Bor Nitrür Katkılı SEBS/EVA
Termal Arayüzey Malzemeleri: Üretimi ve Özellikleri", 107 (CD) pp., İzmir-Türkiye,
Kasım 2008.
11.G. Ozkoc, S. Kemaloglu, O. Dogan, Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler
Sempozyumu ve Sergisi konferansı dahilinde " Polymer Composites Symposium
Exhibition And Workshops " bildiri kitapçığındaki "Plastikleştirilmiş PLA/Organokil
Nanokompozit Filmlerin Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi", 77 pp., İzmirTürkiye, Kasım 2008.
12.G. Ozkoc, S. Kemaloglu, A. Aytac, M. Quaedflieg, 25th Polymer Processing Society
Annual Meeting konferansı dahilinde "PPS-25 Proceedings (CD)" bildiri
kitapçığındaki "Processing and Characterization of thermoplastic composite
thermal interface materials", 43 pp., Goa-Hindistan, Mart 2009.
13.S. Kemaloglu, G. Ozkoc, A. Aytac, 4. Uluslararası Bor Sempozyumu konferansı
dahilinde "4. Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki
5
"Bor Nitrür Tane Boyutu ve Yapısının SEBS/EVA Temelli Termal İletken Polimer
Kompozitlerin Fiziksel Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi", 102 pp., EskişehirTürkiye, Ekim 2009.
14.S. Kemaloglu, G. Karsli, A. Aytac, G. Ozkoc, 10th European Symposium on
Polymer Blends konferansı dahilinde "10th European Symposium on Polymer
Blends" bildiri kitapçığındaki "Boron nitride filled SEBS/EVA blends: Processing and
properties", 98 pp., Dresden-Almanya, Mart 2010.
15.E. Uslu, S. Atmaca, S. Kemaloglu, S. O. Ozkoc, G. Ozkoc, 10th European
Symposium on Polymer Blends konferansı dahilinde "10th European Symposium
on Polymer Blends" bildiri kitapçığındaki "Investigation of physicochemical
properties and microstructure of citric acid/glycerol blended corn starch", 154 pp.,
Dresden-Almanya, Mart 2010.
16.S. Gumus, G. Ozkoc, A. Aytac, 10th European Symposium on Polymer Blends
konferansı dahilinde "10th European Symposium on Polymer Blends" bildiri
kitapçığındaki "The Non-Isothermal Crystallization Kinetics of Unplasticized and
Plasticized Poly(Lactic Acid)/Organoclay Nanocomposite Films", 156 pp., DresdenAlmanya, Mart 2010.
17.H. Sirin, D. Turan ve G. Ozkoc, PPS-İstanbul Regional Meeting-2010 konferansı
dahilnde PPS-Istanbul Regıonal Meeting tam metin kitabında “ Influence of POSS
nanofiller on the Properties of PLA and Plasticized PLA”, İstanbul, Ekim 2010.
18.S. Kemaloglu, G. Ozkoc, A. Aytac, PPS-İstanbul Regional Meeting-2010 konferansı
dahilnde tam metin kitabında “ Effect of Particle Size/Shape and Interfacial
Interactions on the Properties of Thermally Conductive Boron Nitride/SEBS-EVA
Composites”, İstanbul, Ekim 2010.
19.S. Kemaloglu, G. Ozkoc, S. Gümüş, PPS-İstanbul Regional Meeting-2010
konferansı dahilnde tam metin kitabında “Properties of Plasticised and
Unplasticised PLA/Organoclay Nanocomposites”, İstanbul, Ekim 2010.
20.T. Taskin, H. Sirin, G. Ozkoc, “Effects of Recycling on the Properties of
PLA/Thermoplastic Starch Blends”, PPS-27, Marakeş/Fas, Mayıs 2011.
21.S. Kemaloglu, S. Gumus, G. Ozkoc, A. Aytaç, “Properties of Poly(lactic
acid)/ThermoplastIc
Polyolefin
Elastomers
Blends”,
BIOPOL-2011,
Strazburg/Fransa, Ağustos 2011.
22.D. Turan, H. Sirin, G. Ozkoc, “Thermal, Mechanical and Morphological Properties
of Thermoplastic Polyester Elastomer/POSS Nanocomposites”, Lyon Frontiers in
Polymer Science, Lyon/France, May 2011.
23.C. Yeniova, G. Ozkoc, U. Yilmazer “Production of Poly(lactic acid) Nanocomposites
by Using Halloysite Nanotubes Originated from a Local Source”, EMCC-7, (Poster
Presentation), Corfu/Greece, April 2012.
24.U. K. Sahin, I. Gocek, G. Ozkoc, H. Sirin, R. Keskin, E. O. Karaoglu, M. Dursun, E.
Arslan, S. Durucali, “Design of a Chemically Reactive Nanocomposite
Polypropylene Fiber”, CEC 2012, (Oral Presentation), Portorose/Slovenia,
September 2012.
25.I. Gocek, R. Keskin, G. Ozkoc, K. Yilmaz, Y. Kamac, “Mechanical and Electrical
Properties of Polyamide 66 Nanocomposites Reinforced with Buckminster
6
Fullerene C60”, CEC 2012, (Oral Presentation), Portorose/Slovenia, September
2012.
26.N.G. Karsli, T. Yilmaz, G. Ozkoc, A. Aytac, "Investigation of Erosive Wear Behavior
of ABS/PA6 Polymer Composites Reinforced With Different Fillers", Polymeric
Composites 2012, (Oral Presentation), Izmir/Turkey, October 2012.
27.S.
Kemaloglu
Dogan,
G.
Ozkoc,
“Compatibilization
of
Poly(Lactic
Acid)/Thermoplastic Polyurethane Blends“, Polymeric Composites 2012, (Poster
Presentation), Izmir/Turkey, October 2012.
28.M. Kodal, G. Ozkoc, “Effects of POSS Particles on the Mechanical, Morphological
and Thermal Properties of PLA”, Polymeric Composites 2012, (Oral Presentation),
Izmir/Turkey, October 2012.
29.C. Yeniova, B. Tuna, G. Ozkoc, U. Yilmazer, “Preparation and Characterization of
PLA/Halloysite Nanocomposites”, Polymeric Composites 2012, (Oral Presentation),
Izmir/Turkey, October 2012.
30.Z. Dizdar, B. Tuna, G. Ozkoc, “Investigation of Seal Behaviour and Adhesion to
EVOH of PLA Based Films by the Help of Heat and Pressure”, Polymeric
Composites 2012, (Poster Presentation), Izmir/Turkey, October 2012.
31.C. Yeniova, G. Ozkoc, U. Yilmazer, “Use of Halloysite Nanotubes for the Production
of Poly(lactic acid) Nanocomposites”, MRS Fall, Boston/USA, (Oral Presentation),
November 2012.
32.M. Kodal, G. Ozkoc, “Comparison of Reactive and Non-reactive POSS Types on the
Mechanical, Thermal and Morphological Properties of PLA”, PPS-28, (Oral
Presentation), Pattaya/Thailand, December 2012.
33.S. Yildiz, B. Karaagac, G. Ozkoc, “Mechanical and Thermal Properties of
PLA/Silicone Rubber Blends”, PPS-28, (Poster Presentation), Pattaya/Thailand,
December 2012.
34.H. Sirin, D. Turan, S. Gurdag, G. Ozkoc, “Improved Mechanical Properties in
Nanoparticle Reinforced PET Fibers”, PPS-28, Pattaya/Thailand, December 2012.
35.S. Kemaloglu Dogan, G. Ozkoc, “Poli(laktik asit)/Termoplastik Poliüretan
Karışımları: Şekil Hafızası ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”, ISPART, (Oral
Presentation), Ankara/Turkey, 2013.
36.M. Sacar, G. Ozkoc, “PLA/PBS/Halloysit Üçlü Kompozitlerinin Hazırlanması ve
Karakterizasyonu”, ISPART, (Poster Presentation), Ankara/Turkey, 2013.
37.Y. Cavusoglu, N. Uyanik, G. Ozkoc, “Synthesis and Characterization of CrossLinked Poly(Dimethyl Siloxane) Nanocomposites”, ISPART, (Poster Presentation),
Ankara/Turkey, 2013.
38.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Properties of Plasticized PLA/POSS Composites: of
Residence Time in Compounding”, ISPART, (Poster Presentation), Ankara/Turkey,
2013.
39.H. Sirin, M. Kodal, M. B. Sudemen, G. Ozkoc, “Enviromentaly-Friendly Citrate
Ester Based Plasticizers for Poly(Lactic Acid): “Structure-Property Relationship”,
PPS-29, (Poster Presentation), Nuremberg/Almanya, 2013.
7
40.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Effects of Screw Speed on the Properties of
Plasticized
PLA/POSS
Composites”,
PPS-29,
(Poster
Presentation),
Nuremberg/Almanya, 2013.
41.S.
Kemaloglu
Dogan,
G.
Ozkoc,
“Compatibilization
Efficiency
of
Different Reactive Compounds in PLA/TPU Blends”, PPS-29, (Poster Presentation),
Nuremberg/Almanya, 2013.
42.G. Ozkoc, O.Gokce, M.Kasap, “Properties of Biodegradable TPU/Waste Chicken
Feathers Composites and Their Investigation of Potential Use as Tissue
Engineering Scaffold”, PPS-29, (Poster Presentation), Nuremberg/Almanya, 2013.
43.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Short- and Long-Term Thermal Properties of
Plasticized PLA Composites”, IUPAC Annual Meeting, (Poster Presentation),
Istanbul/Turkey, 2013.
44.Y. Cavusoglu, G. Ozkoc, N. Uyanık, “The Exfoliated Structure of Cross-Linked
Poly(Dimethyl Siloxane) Nanocomposites, IUPAC Annual Meeting, (Poster
Presentation), Istanbul/Turkey, 2013.
45.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Effects of Residence Time in Compounding on the
Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Plasticized PLA Composites
Including Hydroxyl and Epoxy POSS Particles”, BIOPOL, (Poster Presentation),
Rome/Italy, 2013.
46.Kodal M., Şirin H., Özkoç G., Effects of residence time in compounding on the
mechanical, thermal and morphological properties including hydroxyl and epoxy
POSS particles, 4th International Biodegradable and Biobased Polymers (BIOPOL
2013), Roma, İtalya , 2013.
47.H. Güneysu, G. Ozkoc, N. Uyanik, “Effects of Anti-Scratch Additives on the
Properties of Polypropylene Composites”, 1st Joint Turkey-Japan Workshop on
Polymeric Composite Materials, (Poster Presentation), Sabanci University, 12-13
May, Istanbul/Turkey, 2014.
48.T. Aydin, G. Ozkoc, “Short Glass Fiber Reainforced PPR/POSS Composites”, 1st
Joint Turkey-Japan Workshop on Polymeric Composite Materials, (Poster
Presentation), Sabanci University, 12-13 May, Istanbul/Turkey, 2014.
49.Z.D. Tokmak, S.K. Dogan, G. Ozkoc, “Improved Mechanical Performance of PLA
Coated Flax Fiber/PLA Eco-Composites, 1st Joint Turkey-Japan Workshop on
Polymeric Composite Materials, (Oral Presentation), Sabanci University, 12-13
May, Istanbul/Turkey, 2014.
50.M.Kodal, H.Sirin, G. Ozkoc, “Non-Isothermal Crystallization Kinetics of Plasticized
PLA/POSS Composites”, 1st Joint Turkey-Japan Workshop on Polymeric Composite
Materials, (Oral Presentation), Sabanci University, 12-13 May, Istanbul/Turkey,
2014.
51.O. Gokce, G. Ozkoc, “Investigation of Potential Use of Keratin Fiber/Thermoplastic
Polyurethane Composites as Scaffold”, 1st Joint Turkey-Japan Workshop on
Polymeric Composite Materials, (Oral Presentation), Sabanci University, 12-13
May, Istanbul/Turkey, 2014.
52.H. Sirin, M. Kodal, B. Karaagac, G. Ozkoc, “Polyhedral Oligomeric
Silsesquioxane/Silicone Rubber Composites, 1st Joint Turkey-Japan Workshop on
Polymeric Composite Materials, (Oral Presentation), Sabanci University, 12-13
May, Istanbul/Turkey, 2014.
8
53.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Effects of Octaisobutyl-POSS Particles on the NonIsothermal Crystallization Kinetic of PLA and Plasticized PLA”, ICCE-22, (Oral
Presentation), Malta, 13-19 July 2014.
54.M. Kodal, K. Koca, G. Ozkoc, “Precoated Flax-Fiber/PLA Eco-Composites:
Mechanical and Morphological Properties”, ICCE-22, (Oral Presentation), Malta,
13-19 July 2014.
55.S. Filizgok, M. Kodal, G. Ozkoc, “Non-Isothermal Crystallization Kinetics of
Biodegradable Poly(butylene succinate/Carbon Based Nanoparticles”, 1st Joint
Tukey-Germany Workshop on Polymeric Nanocomposites, (Poster Presentation),
ITU Ayazaga, 29-31 August 2014.
56.C.E. Yeniova Erpek, G. Ozkoc, U. Yilmazer, “Comparison of Natural Inorganic
Halloysie and Synthetic Carbon Nanotubes as Filler in Poly(lactic acid) Based
Composites”, 1st Joint Tukey-Germany Workshop on Polymeric Nanocomposites,
(Poster Presentation), ITU Ayazaga, 29-31 August 2014.
57.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Non-Isothermal Crystallization Kinetics of PLA/APOSS Nanocomposites”, 1st Joint Tukey-Germany Workshop on Polymeric
Nanocomposites, (Poster Presentation), ITU Ayazaga, 29-31 August 2014.
58.H. Sirin, M. Kodal, B. Karaagac, G. Ozkoc, “POSS/Silicone Rubber
Nanocomposites: The Comparison of Chemical Groups of POSS”, 1st Joint TukeyGermany Workshop on Polymeric Nanocomposites, (Poster Presentation), ITU
Ayazaga, 29-31 August 2014.
59.M. Bahceci, E. Bicer, T. Ozbalaban, S. Kemaloglu Dogan, G. Ozkoc, “Production of
Biodegradable PLA/TPU-Talc Composites”, Advanced Materials World Congress,
Izmir/Turkey, 2014.
60.S. Filizgok, M. Kodal, G. Ozkoc, “Poli(Bütilen Suksinat) Nanokompozitlerinde
Partikül Şeklinin Kristalizasyon Kinetiğine Etkileri”, 4th International Polymeric
Composites Symposium, Exhibition & Brokerage Event, (Poster Presentation),
Cesme/Izmir, 7-9 May 2015.
61.H. Sirin, M. Kodal, B. Karaagac, G. Ozkoc, “Development of Silicone Rubber/POSS
Nanocomposite Formulation to Improve Interfacial Adhesion Between Kevlr and
Silicone”, 4th International Polymeric Composites Symposium, Exhibition &
Brokerage Event, (Oral Presentation), Cesme/Izmir, 7-9 May 2015.
62.S. Boyacioglu, G. Turgut, A. Yildirim, O. Yogurtcu, N. Tuccar Kilic, M. Kodal, G.
Ozkoc, “Production of Nanocomposite Polystyrene/POSS Microbeads”, 4th
International Polymeric Composites Symposium, Exhibition & Brokerage Event,
(Poster Presentation), Cesme/Izmir, 7-9 May 2015.
63.O. Baykara, A. Alchekhwis, S. G. Irim, F. Kuluöztürk, G. Ozkoc, A. Avcı, M. Dogru,
M. Aker Keskin, “Mechanical, Thermal and γ-Ray Shielding Properties of
HDPE/BN/Gd2O3 Ternary: Effects of Particle Concentration”, 4th International
Polymeric Composites Symposium, Exhibition & Brokerage Event, (Poster
Presentation), Cesme/Izmir, 7-9 May 2015.
64.C. E. Yeniova Erpek, G. Ozkoc, U. Yilmazer, “Poli(Laktik Asit)/Halloysit
Nanokompozitlerinde Uyumlaştırıcı Kullanımı, 4th International Polymeric
Composites Symposium, Exhibition & Brokerage Event, (Poster Sunum),
Cesme/Izmir, 7-9 May 2015.
9
65.T. Pamir, E. Ercan, G. Ozkoc, “Farklı Polimerizasyon Teknikler ile Sertleştirilen
Kompozit Esaslı Direkt, İndirekt ve CAD/CAM Restoratiflerin Kimyasal Özelliklerinin
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Bir Ön Çalışma”, 4th International Polymeric
Composites Symposium, Exhibition & Brokerage Event, (Sözlü Bildiri),
Cesme/Izmir, 7-9 May 2015.
66.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Hidroksil POSS’un Plastikleştirilmiş PLA
Nanokompozitlerin İzotermal Olmayan Kristalizasyon Kinetiğine Etkisi”, 4th
International Polymeric Composites Symposium, Exhibition & Brokerage Event,
(Poster Sunumu), Cesme/Izmir, 7-9 May 2015.
67.N. Uyanik, Y. Cavusoglu, G. Ozkoc, “The Exfoliated Structures of Cross-Linked
Polydimethyl Siloxane Nanocomposites”, 4th International Polymeric Composites
Symposium, Exhibition & Brokerage Event, (Poster Presentation), Cesme/Izmir, 79 May 2015.
68.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Correlation Between Crystallization Behaviour and
Interfacial Interactions in Plasticized PLA/POSS Nanocomposites”, PPS-31, (Oral
Presentation), Jeju Island/Korea, 7-11 June 2015.
69.H. Sirin, D. Turan, S. Gurdag, G. Ozkoc, “The Comparison of PET/Clay and
PET/POSS Nanocomposite Fibers: Mechanical, Thermal and Morphological
Properties”, PPS-31, (Poster Presentation), Jeju Island/Korea, 7-11 June 2015.
70.M. Kodal, R. Erbay, M. Sezer, G. Ozkoc, “Shape Memory Blends Based on
LDPE/EVA”, PPS-31, (Poster Presentation), Jeju Island/Korea, 7-11 June 2015.
71.H. Sirin, M. Kodal, B. Karaagac, G. Ozkoc, “Adhesion Between Reinforcing Fibers
and Silicone Rubber/POSS Composites”, PPS-31, (Poster Presentation), Jeju
Island/Korea, 7-11 June 2015.
72.C. Yeniova, G. Ozkoc, U. Yilmazer, “Comparison of Natural Halloysite and
Synthetic Carbon Nanotubes in Poly(Lactic Acid) Based Composites”, MRS-Fall,
(Poster Presentation), Boston/Massachusetts, 29 Kasım-4 Aralık 2015.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
konferansı dahilinde "UKMK-6 Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Kısa cam elyaf/ABS
kompozitlerinde arayüzeydeki yapışmanın poliamit katkısı ile arttırılması", İzmirTürkiye, Eylül 2004.
2. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, 1. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi
konferansı dahilinde "1. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi Bildirileri
(CD)"
bildiri
kitapçığındaki
"ABS/PA6
karışımlarının
hazırlanması
ve
karakterizasyonu", 51 pp., Ankara-Türkiye, Haziran 2006.
3. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
konferansı dahilinde "UKMK-7 Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "ABS/PA6 karışımları
ve nanokompozitleri", 78 pp., Eskişehir-Türkiye, Eylül 2006.
4. G. Ozkoc, G. Bayram, E. Bayramli, 1. Kompozit Sempozyumu ve Sergisi
konferansı dahilinde "Kompozit Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Kitabı" bildiri
kitapçığındaki "Kısa cam elyaf takviyeli ABS/PA6 karışımlarının mekanik özellikleri
ve morfolojileri", 417 pp., İzmir-Türkiye, Kasum 2006.
10
5. G. Ozkoc, G. Bayram, E.Bayramli, II. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi
ve Sergisi konferansı dahilinde "II. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi ve
Sergisi" bildiri kitapçığındaki "ABS/Poliamit-6 Karışımlarının Darbe İle Kırılma
Tokluğu Davranışının İncelenmesi", 34 pp., Şanlıurfa-Türkiye, Nisan 2008.
6. G. Ozkoc, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi konferansı dahilinde "UKMK-8
Bildiri
Özetleri
Kitabı"
bildiri
kitapçığındaki
"Poli(laktik
asit)/Organokil
nanokompozit yapı iskeleleri: Üretimi ve Karakterizasyonu", YMN-17 pp., MalatyaTürkiye, Ağustos 2009.
7. S. Kemaloglu, G. Ozkoc, A. Aytac, “ Bor Nitrur Tane Boyutu ve Yapısının
SEBS/EVA Temelli Termal İletken Polimer Kompozitlerin Fiziksel Özelliklerine
Etkisinin İncelenmesi” , 4. Uluslararası Bor Sempozyumu, Eskişehir, 2009.
8. S. Gümüş, S. Kemaloglu, G. Ozkoc, A. Aytac, 3. Ulusal Polimer Bilimi ve
Teknolojisi Kongre ve Sergisi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri
kitapçığındaki “ Plastikleştirilmiş Pla/Organokil Nanokompozitleri: “Kısa Ve Uzun
Süreli Fiziksel, Termal Ve Morfolojik Özellikleri, İzotermal Olmayan Kristalizasyon
Kinetiği”, 39 pp., İzmit-Türkiye, Mayıs 2010.
9. N. G. Karsli, S. Kemaloglu, A. Aytac, G. Ozkoc, 3. Ulusal Polimer Bilimi ve
Teknolojisi Kongre ve Sergisi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri
kitapçığındaki “ Farklı Yöntemlerle Hazırlanan SEBS/EVA Harmanlarının
Karışabilirliklerinin İncelenmesi ”, 60 pp., İzmit-Türkiye, Mayıs 2010.
10.P. Kaner, Y. Cavusoglu, S. Kemaloglu, A. Aytac, G.
Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongre ve Sergisi
Özetleri” bildiri kitapçığındaki “ Termomekanik
Plastikleştirilmiş ve Plastikleştirilmemiş Poli(Laktik
Etkileri ”, 174 pp., İzmit-Türkiye, Mayıs 2010.
Ozkoc, N. G. Karsli, 3. Ulusal
konferansı dahilinde “Bildiri
Etki Şiddeti ve Süresinin
Asit)’ in Özellikleri Üzerine
11.S Kemaloglu, G. Ozkoc, A. Aytac, 3. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongre ve
Sergisi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “ Termal Ara
Yüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Polimer/Bor Nitrür Mikro ve Nano
Kompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması ”, 224 pp., İzmit-Türkiye,
Mayıs 2010.
12.E. Uslu, S. Atmaca, S. Kemaloglu, S. O. Ozkoc, G. Ozkoc, 3. Ulusal Polimer Bilimi
ve Teknolojisi Kongre ve Sergisi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri
kitapçığındaki “ Sitrik Asit/Gliserol Yardımıyla Plastikleştirilen Mısır Nişastasının
Fizikokimyasal Özelliklerinin ve Mikroyapısının İncelenmesi ”, 233 pp., İzmitTürkiye, Mayıs 2010.
13.H. Tozlu, M. Aydın, S. Kemaloglu, A. Aytac, G. Ozkoc, 3. Ulusal Polimer Bilimi ve
Teknolojisi Kongre ve Sergisi konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri
kitapçığındaki “ Kısa Keten Elyaflara NAOH Uygulamasının Keten/Poli(Laktik Asit)
Eko-Kompozitlerin Özelliklerine Etkileri ”, 234 pp., İzmit-Türkiye, Mayıs 2010.
14.B. Tuna, S. Yesil, G. Ozkoc, Poli(Etilen-Co-Vinil Asetat)-Karbon Nanotüp
Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi, UKMÖK1, Çorum,
2011.
15.S. Kemaloglu Dogan, A. Aytac, G. Ozkoc, “Termal Arayüzey Malzemesi Olarak
Kullanılabilecek Termal İletken Mikro Ve Nanokompozitler”, 1. Kimya ARGE Proje
Pazarı (Özet, Poster), İstanbul, Aralık 2011.
11
16.S. Karagöz, G. Ozkoc, “Otomotiv Uygulamalarına Özel Olarak Geliştirilmiş
Biyobozunur Polimer Karışımı Geliştirilmesi”, 1. Kimya ARGE Proje Pazarı (Özet,
Poster), İstanbul, Aralık 2011.
17.B. Tuna, S. Yesil, G. Ozkoc, “Geri Kazanılmış Poli(Laktik Asit)'in Özelliklerinin
İyileştirilmesi”, 1. Kimya ARGE Proje Pazarı (Özet, Poster), İstanbul, Aralık 2011.
18.M. Kodal, G. Ozkoc, “POSS İlavesinin PLA ve Plastikleştirilmiş PLA’nın Mekanik, Isıl
ve Morfolojik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi”, (Özet, Sözlü Sunu), 4. Ulusal
Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Eylül 2012.
19.B. Tuna, G. Ozkoc, “Geri Kazanılmış PLA’nın Özelliklerinin Reaktif Ekstrüzyon
Yöntemi ile İyileştirilmesi: “Model Çalışma”, (Özet, Poster), 4. Ulusal Polimer Bilimi
ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Eylül 2012.
20.D. Turan, H. Sirin, S. Gurdag, G. Ozkoc, “Organokil Esaslı Nanokompozit
Endüstriyel Liflerin Üretimi ve Karakterizasyonu”, (Özet, Poster), 4. Ulusal Polimer
Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Eylül 2012.
21.S. Karagöz, S. Ertürk, S. Sanlı, G. Ozkoc, “Partikül Dolgulu Poliamid 6’nın
Özelliklerinin İncelenmesi”, (Özet, Poster), 4. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi
Kongresi, Çanakkale, Eylül 2012.
22.M. Saçar, G. Ozkoc, “Mikrodalga Yardımıyla POSS Aşılı PLA Sentezi ve
Karakterizasyonu”, (Özet, Poster), 4. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi,
Çanakkale, Eylül 2012.
23.T. Aydın, G. Ozkoc, “PPR Bazlı Kısa Cam Elyaf/Nanoparçacık Kompozitleri”, (Özet,
Poster), 4. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Eylül 2012.
24.M. Kodal, G. Ozkoc, C. Ergul, G. Ergul, N. Isbilir, “Polipropilen/Poliamit-6
Karışımlarının Uyumlaştırılmasında POSS Taneciklerinin Etkisi”, (Özet, Poster), 4.
Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Eylül 2012.
25.S. Yıldız, B. Karaagac, G. Ozkoc, “Poli(laktik asit)’in Silikon Kauçuk ile
Toklaştırılması”, (Özet, Poster), 4. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi,
Çanakkale, Eylül 2012.
26.H. Sirin, D. Turan, S. Gurdag, G. Ozkoc, “Poli(Laktik Asit)/Poliüretan Polimer
Karışımları “, (Özet, Poster), UKMK-10, İstanbul, Eylül 2012.
27.S. Kemaloglu, G. Ozkoc, “POSS Nanoparçacık Takviyeli PET Esaslı Nanokompozit
Endüstriyel Liflerin Üretimi ve Karakterizasyonu
POSS Nanoparçacık Takviyeli PET
Esaslı Nanokompozit Endüstriyel Liflerin Üretimi ve Karakterizasyonu“, (Özet,
Poster), UKMK-10, İstanbul, Eylül 2012.
28.C. Yeniova, G. Ozkoc, U. Yilmazer, “Poli(Laktik Asit)/Halloysit Nanokompozitlerinin
Eriyik Halde Karıştırma Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu”, (Özet, Poster),
UKMK-10, İstanbul, Eylül 2012.
29.O. Gokce, G. Ozkoc, “Doğal Keratin Elyaf ile Güçlendirilmiş Biyobozunur
Termoplastik Poliüretan Kompozitlerinin Özelliklerinin ve Yapı İskelesi Olarak
Kullanılabilme Potansiyelinin İncelenmesi”, Kimyevi Maddeler ve Mamüller
Sektöründe 2. ARGE Proje Pazarı (Özet, Poster), İstanbul, Eylül 2012.
30.S. Yıldız, B. Karaaggac, G. Ozkoc, “Poli(Laktik Asit)/Silikon Kauçuk Harmanlarının
Mekanik ve Termal Özellikleri”, Kimyevi Maddeler ve Mamüller Sektöründe 2.
ARGE Proje Pazarı (Özet, Poster), İstanbul, Eylül 2012.
12
31.O. Gokce, G. Ozkoc, “Doğal Keratin Elyaf ile Güçlendirilmiş Biyobozunur
Termoplastik Poliüretan Kompozitlerinin Özelliklerinin ve Yapı İskelesi Olarak
Kullanılabilme Potansiyelinin İncelenmesi”, Ulusal Kimya Kongresi, Muğla (Özet,
Poster), Eylül 2012.
32.M. Kodal, G. Ozkoc, “POSS Türünün ve Yükleme Oranının Plastikleştirilmiş veya
Plastikleştirilmemiş PLA/POSS Kompozitlerinin Mekanik, Isıl ve Morfolojik
Özelliklerine Etkisi”, Ulusal Kimya Kongresi, Muğla (Özet, Poster), Eylül 2012.
33.O. Gökce, G. Ozkoc, “Doğal Keratin Elyaf ile Güçlendirilmiş Biyobozunur
Termoplastik Poliüretan Kompozitlerinin Özelliklerinin ve Yapı İskelesi Olarak
Kullanılabilme Potansiyelinin İncelenmesi”, Türkiye İnovasyon Kongresi, İstanbul
(Özet, Poster Sunu), Aralık 2012.
34.S. Kemaloglu Dogan, G. Ozkoc, M. Kasap, “Şekil Hafızalı ve Biyouyumlu PLA/TPU
Karışımlarının Damar İçi Stent Uygulamalarında Kullanılabilme Potansiyeli”,
Kimyevi Maddeler ve Mamüller Sektöründe 3. ARGE Proje Pazarı (Özet, Poster),
İstanbul, Kasım 2013.
35.B. Şentürk T. Gökkurt, G.Ozkoc, “Termal Ara Yüzey Olarak Kullanılabilecek
Malzemelerin Üretimine Olanak Sağlayacak, Nano ve Mikro Hekzagonal Bor Nitrür
Katkılı Termoplastik Elastomer Kompaund’ların Geliştirilmesi ve Üretimi”, Kimyevi
Maddeler ve Mamüller Sektöründe 3. ARGE Proje Pazarı (Özet, Poster), İstanbul,
Kasım 2013.
36.G. Ozkoc, “Petro-polimerlere Yeşil ve Yenilenebilir Alternatif-Poli(laktik asit):
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, (Çağrılı Konuşma, Sözlü,
Özet), V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Tokat, 1-4 Eylül 2014.
37.S. Portakal, M. Kodal, G. Ozkoc, “Polipropilen (PP) Yüzeyine Mikrodalga Yardımıyla
POSS Aşılanması”, (Özet, Poster), V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi,
Tokat, 1-4 Eylül 2014.
38.M. Kodal, B. Şanlı, H. Kara, J. Filiz, G. Ozkoc, “Polipropilen/Silikon Kauçuk
Harmanlarının Mekanik, Fiziksel, Isılı ve Morfolojik Özellikleri”, (Özet, Poster), V.
Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Tokat, 1-4 Eylül 2014.
39.M. Kodal, H. Sirin, G. Ozkoc, “Plastikleştirilmiş Poli(laktik asit)/Epoksi-POSS
Nanokompozitlerinin İzotermal Olmayan Krsitalizasyon Davranışının İncelenmesi,”,
(Özet, Sözlü Sunu), V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Tokat, 1-4
Eylül 2014.
Diğer yayınlar:
1. G. Ozkoc, G. Bayram, M. Quaedflieg, Interactive Workshop on Micro-compounding
of Polymer Nanocomposites, “Lecture on Microcompounding of ABS/PA6 blends
based nanocomposites”, ITRI, Taipei/Taiwan, 2006.
2. G. Ozkoc, 2nd Workshop on New Trends in Micro-processing, “Microcompounding
of PLA Nanocomposite Scaffolds for Bone and Cartilage Tissue Engienering”,
Taipei/Taiwan, 2008.
3. G. Ozkoc, “Doku Mühendisliği ve Doku Mühendisliği Uygulamalarında
Biyomalzemeler, yapı iskeleleri ve biyoreaktörler”, Temel Kök Hücre Teknikleri ve
13
Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kurs Kitapçığı, Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve
Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kocaeli, 2008.
4. Guralp Ozkoc, Martin Quaedflieg, Erdal Karaoz, Ayla Eker Sarıboyacı, Alpaslan
Okçu, Ayça Aksoy and Selda Ayhan, Interactive Workshop by DSM Xplore and
Rheolabo "Application of microcompounding in tissue engineering: A new route to
prepare scaffolds", Tokyo/Japan, 2008.
5. G. Ozkoc, “Eriyik işleme teknolojilerinin kullanımı ile doku mühendisliği
uygulamalarında kullanılabilecek polimerik yapı iskelelerinin üretimi“, Kocaeli
Universitesi I. ARGE Proje Pazarı, Kocaeli, 2008.
6. G. Ozkoc (Invited Speaker), “Applications of micro-processing equipments in
different fields of polymer processing technology”, Public Seminar in Tokyo
Institute of Technology, Tokyo/Japan, 2009.
7. G. Ozkoc, S. Kemaloglu, O. Dogan, "Biyobozunur Poli(Laktik Asit) Nanokompozit
Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu", Plastik ve Ambalaj , Cilt Mart-Nisan, 50-57
pp., 2009.
8. G. Özkoç (Davetli Konuşmacı), “Biyobozunur
Nanokompozitleri”, TOFAŞ, Bursa, Haziran, 2011.
Polimerler,
Kompozitleri
ve
9. B. Tuna,
S. Yeşil, G. Özkoç, “Poli(etilen-ko-vinil asetat) Karbon Nanotüp
Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi”, PAGEV Plastik
Dergisi, Ocak-Şubat, p:82, 2012.
14

Benzer belgeler

Sempozyum Programı

Sempozyum Programı Bestenur YALÇIN: “ Effect of Cationic and Zwitterionic Comonomers on Polymeric Mechanical Properties and Swelling Behaviours of Traditional and Composite Composite 16:50-17:10 PNIAAM Hydrogels / Ge...

Detaylı

2013 Raporu - Kocaeli Üniversitesi Ar

2013 Raporu - Kocaeli Üniversitesi Ar 8. T. Gökkurt, B. Şentürk, G. Özkoç (Danışman), T. Yilmaz, “Termal Ara Yüzey Olarak Kullanılabilecek Malzemelerin Üretimine Olanak Sağlayacak, Nano ve Mikro Hekzagonal Bor Nitrür Katkılı Termoplas...

Detaylı

Geniş Bantlı İletim Hattı Yüksek Güç RF Empedans

Geniş Bantlı İletim Hattı Yüksek Güç RF Empedans GENİŞ BANTLI İLETİM HATTI YÜKSEK GÜÇ RF EMPEDANS ÇEVİRİCİLERİ ve BALUN YAPILARI Necip Şahan1, M.Erim İnal1, Canan Toker2, Şimşek Demir2

Detaylı