İlgili Kişi/Kurum Dikkatlerine, CE Uygunluk Deklarasyonu CE Label

Transkript

İlgili Kişi/Kurum Dikkatlerine, CE Uygunluk Deklarasyonu CE Label
İlgili Kişi/Kurum Dikkatlerine,
CE Uygunluk Deklarasyonu
CE Label: 06
Aşağıda firmayı temsilen imzası bulunan;
ELEKTRAL Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.
İ.A.O.S.B. - M.K. Atatürk Blv. 23 Çiğli
35620 İZMİR – TÜRKİYE
Işbu listelenmiş elektriksel cihazların, ELEKTRAL A.S. Tescilli Markası “ThruScan®” adı altında


Kapı Tipi Metal Dedektörleri
El Tipi Metal Dedektörleri
Model:
“ThruScan/s3”
Model:
“ThruScan/s6”
Model:
“ThruScan/s9”
Model:
“ThruScan/sX”
Model:
“ThruScan/s15-i”
Model:
“ThruScan/sX-i”
Model:
“ThruScan/SX WP”
Model:
“Thruscan”
Model:
“Thruscan-dX”
Model:
“Thruscan/dX-X”
Cihazlar ile birlikte sunulan ürün kullanım kılavuzları ve teknik dokümantasyonunda belirtildiği şekilde
montaj ve kullanımında aşağıda belirtilen Avrupa Birliği normlarına (EU Directive(s)):
73/23/EEC
Elektriksel Güvenlik-Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)
89/336/EEC
Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeliği (EMC)
ve altta belirtilen harmonize standartlara,
EN 60950-1
Bilgi Teknolojileri - Güvenlik – Bölüm 1: Genel Gereklilikler
(ІЕС 60950–1:2001)
EN 61000-6-3
Elektromanyetik Uygunluk (EMC) – Bölüm 6-3: Jenerik Standartlar – Emisyon
evsel standartlar, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar
EN 61000-6-1
Elektromanyetik Uygunluk (EMC) – Bölüm 6-1: Jenerik Standartlar - Uyumluluk
evsel, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar
ekli CE ve AB normlarına uygunluk raporunda “Bilirkişi Raporu” EBSO – Ege Bölgesi Sanayi Odası
7 Haziran 2004 belirtildiği üzere uygundur.
Dr. Erdem DİNÇSOY E.E.
Izmir, 22.02.2011