Erdem AKINCI Şube Müdürü T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Transkript

Erdem AKINCI Şube Müdürü T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Evrak Tarih ve Sayısı: 04/01/2016-101
T.C
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sayı
: 35677068-934.99
Konu : Teklife Davet
04/01/2016
Sayın : …………………
Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampusü Merkezi yemekhane, Mutfak, Konferans salonu, Sosyal Tesisler, Restaurant kafterya ve Yüzme
havuzu binalarında her türlü Haşere ve Kemirgenlere karşı ilaçlama mücadelesi hizmeti alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 Nci
Maddesinin (D) Fıkrası Uyarınca Doğrudan Temin Usulü İle Alınacaktır..
İlgilendiğiniz takdirde k.d.v. hariç fiyat teklifinizi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza ulaşacak şekilde göndermenizi rica
ederim.
Erdem AKINCI
Şube Müdürü
Son Başvuru Tarih ve Saati
:
06/01/2016 – 16:00
Teklif Başvuru Yeri
:
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Teslimat Yeri
:
Taşlıçiftlik Kampüsü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Teklif Türü
:
İşin Tamamı
İHTİYAÇ LİSTESİ
S.N.
1
2
MAL/İŞİN ADI,CİNSİ
VE ÖZELLİĞİ
İLAÇLAMA (Haşere ve Kemirgen)
İLAÇLAMA (Haşere ve Kemirgen)
AÇIKLAMALAR
Yemekhane 1
Yemekhane2
Mutfak
Konferans salonu
: 1500m²
: 748m²
:1350m²
:2000m²
Sosyal Tesisler
:748m²
Restaurant kafetreya:240m²
Yüzme Havuzu
:4072m²
MİKTARI
KDV HARİÇ
BİRİM FİYAT
KDVHARİÇ
TOPLAM
FİYAT
12 adet
12 adet
KDV HARİÇ TOPLAM
Yukarıda cinsi, özelliği ve miktarı yazılı mal/malzeme/işi TAMAMI KDV HARİÇ (RAKAMLA)………………………………TL…………………KR
(YAZI İLE)…………………………………………TL………………KR karşılığında yapmayı taahhüt ederim.
KDV.Oranı % . . . . . . . .
FİRMA KAŞE İMZA
NOT :
1- Talep edilen hizmete ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı’nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda
Mal/Hizmet teslim edildikten sonra yapılacaktır.
2- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
3- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
4- İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş. LTD. gibi)-Adres-Telefon–
Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa e-posta adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.
5- İsteklilerin İlaçlama yapacağı hizmet alanını yerinde görerek fiyat vermesi uygundur.
Taşlıçiftlik Kampüsü/ TOKAT
Telefon: 0 356 252 11 46 Faks: 0 356 252 12 26
e-posta: skultur @gop.edu.tr.
Elektronik ağ: www.gop.edu.tr.
T.C
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
2016 YILI İLAÇLAMA İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME
İŞİN KONUSU:
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde bulunan sosyal tesisler, yarı olimpik yüzme havuzu, restaurant
kafeterya, konferans salonu, merkezi yemekhane binası ve mutfağında tüm kapalı ve açık alanlarının dış çevresi ile birlikte haşere
ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçlama hizmetinin yapılması.
GENEL ŞARTLAR:
1- Yüklenici firmanın Tokat Sağlık İl Müdürlüğünden alınan Biyosidal ürün uygulama belgesinin bulunması.
2- Mesul Müdürlük Belgesi (mesul müdür her uygulamada bizzat bulunmak durumundadır.)
3- Enaz 6 (altı) haşereye karşı Sağlık Bakanlığından Ruhsatlı, 3 aktif maddeli, Mikrokapsül formülasyonlu halk sağlığı ilaçları
kullanılacaktır.
4- İlaçlama işinin yürütülmesi sırasında gerekli her türlü ilaç, araç gereç malzeme ve işçilik giderleri firmaya aittir.
5- İlçalama uygulamasında kullanılacak Haşere ilaçlarının Etiket, Ruhsat, Satış ve Uygulama Yetki Belgesinin teklif ekinde sunulması
mecburidir.
6- İstekliler TSE veya İSO belgelerini idareye teklif ekinde sunmalıdır.
7- Kapalı alan ilacı kokusuz olmalı leke bırakmamalıdır.
8- Firma haşere ve kemirgenlerin bulunabileceği bölgeleri tesbit edip rapor etmeli, SKS Daire Başkanlığından uygulamaya hazır hale
getirilmesini istedikten sonra pest kontrol uygulamasını yaparak uygun yerlere istasyon koyacaktır.
9- Firma ilaçlamada etkili ve sağlıklı yöntemi tesbit ederek, haşerelere karşı uygulama yaparken Konferans salonu, Yemekhane, Mutfak,
Sosyal tesisler, Yarı olimpik yüzme havuzu ve Restaurant kafeterya personeli ve diğer insanlara, çevreye, temel tüketim gıda
maddelerine zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alarak uygulamakla yükümlüdür. Aksi durum tesbit edildiği takdirde genel ve
idari açıdan verilen zararı firma maddi açıdan karşılamakla yükümlüdür.
10- Haşere ile mücadele haşerelere karşı yetersiz kalındığı takdirde ilaçlama, sorunu ortadan kaldırana kadar (bir tek sorun kalmayana kadar)
ilaç uygulaması yapılacak ve buna karşılık herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
11- Pest kontrol hizmetinde yemekhane ve Mutfak ve diğer binalardaki tüm katlar, tavan, depo ve haşerelerin üreyebileceği tüm birimler
ilaçlanmakla birlikte bina çevresinde, dışardan gelebilecek kemirgen ve haşerelere karşıda (logarlar) ilaçlanacak ve gerekli önlemler
alınacaktır.
12- Kullanılacak ilaçlar orijinal ambalajlarında taşınmalı ve ilk defa uygulama yerinde açılmalıdır.
13- İlaçlama yapacak personelin sağlığı ve emniyeti ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasından yüklenici firma sorumludur.
14- İlaçlama yapacak personel ilaçlama esnasında firma adını belirten önlüğü ve yaka kartı bulunacaktır.
15- Firma ilaçlama yapıldığına dair imzalatılmış raporu sunacaktır.
16- İlaçlama işi her ay periyodik olarak yapılacak olup gerekli görüldüğü hallerde ise tekrarlanacak ve herhangi bir ücret talep
edilmeyecektir.
17- Yapılacak olan ilaçlama hizmeti 2 ayrı kalem olarak (yemekhaneler, mutfak ve konferans salonu- sosyal tesisler, olimpik yüzme
havuzu ve Restaurant kafeterya) fiyatlandırılacak ve ayrı fatura düzenlenecektir.
FİRMA KAŞE İMZA