GÖKYÜZÜNÜN MÜJDESİ

Transkript

GÖKYÜZÜNÜN MÜJDESİ
GÖKYÜZÜNÜN MÜJDESİ
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Ocak 2014 Sohbeti,
Salamun qawlan min Rabbin Rahim, Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Size de evladınıza da, size
nasip olanlara da Allah selametlik versin, gününüz gün olsun. İşiniz doğru gitsin. Sahib'le müşerref
olasınız, Sultanlara hizmet edesiniz. Eviniz, yeriniz şen olsun. Bize de sıhhat afiyet, size de sıhhat afiyet
olsun oğlum. Fatiha. Hay fakir. Allah Allah. Selametle. -Sağolun. Selametle oğlum.
Hoş geldin Şeyh Mehmed Efendi. Nasılsın? -İyi Allah'a şükür. Oku bana. Bugün Bismillahi r-Rahmani rRahim, Mevlid-i Şerif'in günüdür. On dördüncü değil mi? On dört Efendimiz'in şeref verdiği günün on
dördüncü; şeref geldi. Ümmete şeref geldi, bize de sıhhat afiyet gelir. Biz de şereflendik, Allahu zül
Celal'in Habibi'nin dünyaya şeref verdiği muazzam gün.
Ey Rabbimiz O'nun hürmetine bizi azad eyle. Habibi'nin hürmetine bize şeref ver ya Rabbi.
Hastalarımıza afiyet ver. Yoldan kaçanları yola toplayacak mübarekler gelsin. Azgınların azgınlığını
durduracak, onları yola getirecek mübarek zatlar gelsin, sultanlar gelsin ya Mevla. Fatiha. Biz de onlarla
beraber olalım. Vücudumuzda ağrı kalmasın, hastalık, dert kalmasın. Allah yolunu tutanlar, onlar elbette
ki Cenabı Hakk'ın lütfuyla ileri geçeceklerdir. O yolu bırakanlar kaybolacak. Bir şeye yaramayacaklar.
Allah bizi sevgili Habibi'nin güzel yolundan ayırmasın. Vücudumuza sıhhat afiyet versin.
Bu Mevlid-i Şerif yer gök ehlinin sevindiği, ferah ettiği mübarek gün ve gecedir. Gökyüzü parlamıştır,
yeryüzü de parlar. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz biz aciziz. Aczimizi bizden alıp Senin yolunu tutacak mesleğe
bizi yürütecek bize Sultan gönder ya Rabbi. Vücudumuza afiyet ver ya Rabbi. İhsan, ikramını ziyade
kılarsın Mevlamız. Ey Rabbimiz diyelim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim.
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Allahu akbar wa Lillahi l-hamd.
Ümidimiz odur ki bundan sonra küfür, ilhat, kötülüklerin önü alınmıştır. Bir kuvvet geliyor şimdi. Allah
bize de o kuvvetten nasip versin. Sıhhat afiyet versin. Size de, sizin atalarınıza da versin, ümmete de
versin. Güzel günler görelim. Fatiha. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Rabbi, ma li siwahu. Allahu Allah,
ey Rabbimiz aciz sınıfına düşürme.
Sen'in yolunu güzel tutanlarla beraber eyle. Aciz sınıfına bırakma ya Rabbi. Evladımıza, ihvanımıza,
ahbabımıza ver ya Rabbi güzellikleri ver. Habibi'ne verdiğin güzelliklerden bize de nasip olsun ya Rabbi.
Gökyüzünün haberi yetişsin. Gökyüzünün müjdesi yetişsin. Sultanlar gelsin. Onlarla beraber olalım.
Fatiha.
www.saltanat.org
Page 1
Açılayım inshaAllah, hepimiz açılalım. Allah. Ömrünüz çok olsun, hizmetiniz makbul olsun. Şerefiniz
ziyade olsun, atanızın da sizin de hayrınız olsun. Fatiha. Cemaat var mı? -Var mashaAllah. Cemaat geliyor.
MashaAllah nereden geliyorlar? Rabbimiz'in lütfu keremi çok. Hadi oğlum günümüz gün olsun, hayrınız
çok olsun. Atalarınızın şanı artsın. Evlatlarınızın da şerefi ziyade olsun.
Salamun alaikum. La ilaha illa Allah. Illa Allah. Sayyidina Muhammadun Rasulullah. Yaşa Mehmedler,
yaşayın. Allah. Kapanacak değildir, açılacaktır. Allah'ın yolu, Rasulu Kibriyası'nın yolu açılacaktır,
kapanacak değildir. Rabbimiz'in yolundan bizi ayıracak kuvvet yoktur. Fatiha. Bu mübarek Mevlid-i
Şerif'in münasebetiyle bir ferah gelecektir. Gelecektir. Mısır'dan başlayacaktır. Allahu akbar.
Ya Rabbi Sen bilirsin halimizi. Fatiha. -Mevlid günü, mevlid bugün mü? İki gün evvel yapmadık mı
Mevlid'i? Bu başka, bu Mevlid ikincisidir asıl, bu ikincisidir. Şenlik var gökyüzünde. Mısır'da da şenlik
başladı. Mısır Mısır'dan başladı. Mısır'dan başladı. Mısır yıkacaktır, küfrü yıkacaktır. Şüphe yoktur. Fatiha.
Mısır birincidir. Kuvvet iner. İleridedir Mısır. Wa min Allahi tawfeeq. Sawfa tara itha-n jala l-ghubaru
afarasun tahtaki am himaru. Terbiye edecektir. İslam'a karşı gelenleri terbiye edecektir. Geliyor kuvvet.
Fatiha.
http://saltanat.org/videopage.php?id=10348&name=2014-0115_tr_GokyuzununMujdesi.mp4
Video Link:
www.saltanat.org
Page 2

Benzer belgeler

bugünkü durumun basit izahı

bugünkü durumun basit izahı önce, şimdi 2 rekat da korunmak için kılın uyumadan önce. 3 'Kul huvAllahu ahad' okuyarak ve sonra da Ayetel Kürsi okuyup üzerinize üfleyin ve korunmanız devam etsin. Sizi ve ailenizi korusun, malı...

Detaylı