ramazan gürkan - Fen Bilimleri Enstitüsü

Transkript

ramazan gürkan - Fen Bilimleri Enstitüsü
RAMAZAN GÜRKAN
PROFESÖR
E-Posta Adresi
:
[email protected]
Telefon (İş)
:
3462191010-2136
Telefon (Cep)
:
Faks
:
3462191186
Adres
:
C.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü 58140
Sivas
Öğrenim Durumu
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL)
1998-2002
Tez adı: Selenyumun katalizlediği (indikatör-redoks) tepkimelere dayalı olarak eser derişimde
selenyumun kinetik-spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi (2002) Tez Danışmanı:(PROF.
DR. MEHMET AKÇAY)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL)
1995-1998
Tez adı: Bazı metal komplekslerinin TLC/IR birleşik sistemi ile tuz kaması yöntemi kullanılarak
ayrılması ve tanısı (1997) Tez Danışmanı:(Şahin Savaşçı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Lisans
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ
1981-1985
Görevler
PROFESÖR
2014
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA
ANABİLİM DALI)
DOÇENT
2009-2014
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA
ANABİLİM DALI)
YARDIMCI DOÇENT
2002-2008
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA
ANABİLİM DALI)
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
1.
OLGAÇ ESRA, (2015). Bulutlanma noktası ekstraksiyonu ile ayırma ve zenginleştirme sonrası indirekt
spektrofotometri ile alkollü ve alkolsüz bazı içecek ve sebzelerde eser nitritin belirlenmesi, Cumhuriyet
Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı
2.
KIR UFUK, (2014). Bazı içeceklerde inorganik arsenik türlerinin ( As(III) ve As(V)) bulutlanma noktası
ektraksiyonu / spektrofotometrik yöntemle eş anlı belirlenme olanaklarının araştırılması, Cumhuriyet
Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı
1
3.
ESER MERVE, (2013). CPE/FAAS (bulutlanma noktası ekstraksiyonu/alevli AAS) yöntemi ile gerçek
örneklerde çözünür inorganik Sb türlerinin [Sb(III) ve Sb(V)] ve toplam Sb belirlenmesi, Cumhuriyet
Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı
4.
YILMAZ ÖZNUR, (2012). Çevresel su örneklerindeki spektroskopik (faas) eser siyanür tayini için
bulutlanma noktası ekstraksiyonu (cpe) ile ayırma ve zenginleştirme yöntemi, Cumhuriyet Üniversitesi>Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı
5.
ALTUNAY NAİL, (2011). Alev atomik absorpisyon spektrometresi (FAAS) ile Fe(II) ve Fe(III)'ün
türlenmesi için misel destekli ekstraksiyonun kullanımı, Cumhuriyet Üniversitesi->Fen Bilimleri
Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı
6.
EMEKTAŞ CAN, (2011). Eser miktarlarda vanadyumun kinetik yöntemlerle belirlenmesi için uygun
indikatör tepkimenin araştırılması ve tayini üzerine faklı surfaktanların etkilerinin incelenmesi,
Cumhuriyet Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı
7.
CESUR ÇEPKEN TUĞBA, (2010). Surfaktan ortamda bazı azo grubu içeren bileşiklerle eser düzeylerde
civanın spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü>Kimya Anabilim Dalı
8.
KARAKURT AYSEL, (2009). Vanadyumun katalizlediği (indikatör?redoks) tepkimelerine dayalı eser
derişimde vanadyumun kinetik-spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi->Fen
Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı
9.
ÇAYLAK OSMAN, (2008). İndikatör tepkime sistemi kullanarak eser düzeylerde manganezin katalitik kinetik spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü>Kimya Anabilim Dalı
Doktora
10. ALTUNAY NAİL, (2015). Ultrasonik destekli bulutlanma noktası ekstraksiyonu yardımıyla bazı gıda
örneklerinde sülfitin (serbest sülfit, tersinir organik bağlı sülfit ve toplam sülfit) zenginleştirilmesi ve
spektroskopik olarak (UV-görünür, FAAS) tayini, Cumhuriyet Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü>Kimya Anabilim Dalı
Projelerde Yaptığı Görevler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ayırma ve Zenginleştirme sonrası Spektrofotometri ile
İnorganik As Türlerinin (As(III), As(V) ve Toplam As) Eşanlı Belirlenme Olanaklarının Araştırılması,
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 29/04/2014 22/08/2014 (ULUSAL)
Gerçek örneklerdeki eser düzeydeki selenyum türleri için zenginleştirme ve tayin yöntemi
geliştirilmesi (ECZ-002 Grup Araştırma Projesi), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli
bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 12/02/2013 - 18/02/2015 (ULUSAL)
Misel Etki Yardımıyla, Bazı Gıda Örneklerinde Sülfitin (serbest sülfit, tersinir organik bağlı sülfit ve
toplam sülfitin) Spektroskopik (UV-Görünür, FAAS) Belirlenme Olanaklarının Araştırılması,
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 11/01/2014
(Devam Ediyor) (ULUSAL)
Bazı kozmetik ürünlerinde mevcut ağır metallerin (Sn, Pb ve Cd) ultrasonik destekli bulutlanma
noktası ekstraksiyonu ile zenginleştirilmesi sonrası alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi ile eşanlı
tayin olanaklarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma
projesi, Yürütücü, , 08/04/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Ultrasonik destekli-bulutlanma noktası ekstraksiyonu (UA-CPE) ile ayırma ve zenginleştirme sonrası
alev atomik absorpsiyon spektrometrisi (FAAS) ile gıdalarda molibden ve vanadyumun eşanlı
belirlenme olanaklarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel
araştırma projesi, Yürütücü, , 30/09/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Çevresel Su Örneklerinde Spektroskopik (UV-Görünür, FAAS) Eser Siyanür Tayini İçin Bulutlanma
Noktası Ekstraksiyonu (CPE) ile Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemi, Yükseköğretim Kurumları
tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 05/11/2012 - 30/11/2013 (ULUSAL)
Gerçek Örneklerde İnorganik Çözünür Sb Türlerinin (Sb(III), Sb(V) ve Total Sb) Belirlenmesi ve
Türlenmesi için CPE/FAAS Arayüzey Tekniğinin Kullanımı, Yükseköğretim Kurumları tarafından
destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 28/12/2012 - 09/01/2015 (ULUSAL)
Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ayırma ve Zenginleştirme sonrası İndirek Spektrofotometri ile
Alkollü ve Alkolsüz Bazı İçecek ve Sebzelerde Eser Nitritin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları
tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 10/10/2013 - 25/03/2015 (ULUSAL)
Surfaktan Ortamda Bazı Azo Grubu İçeren Bileşiklerle Eser Düzeylerde Civanın, Hg(II)
Spektrofotometrik Yöntemle Belirlenmesi, DİĞER, Danışman, 2008-2010)
İndikatör Tepkime Sistemi Kullanarak Eser Düzeylerde Manganezin Katalitik KinetikSpektrofotometre ile Belirlenmesi, DİĞER, Danışman, 2007-2010)
Spektrofotometrik Krom Türlenmesi ve Belirlenmesinde Surfaktanların Kullanım Olanaklarının
Araştırılması, DİĞER, Araştırmacı, 2007-2010)
Vanadyumun Katalizlediği (İndikatör-Redoks) Tepkimelerine Dayalı Eser Derişimde Vanadyumun
Kinetik Spektrofotometrik Yöntemle Belirlenmesi , DİĞER, Danışman, 2006-2009)
Selenyumun Katalizlediği (İndikatör / Redoks) Tepkimelere Dayalı Olarak Eser Derişimde
Selenyumun Kinetik-Spektrofotometrik Yöntemle Belirlenmesi, DİĞER, Araştırmacı, 1998-2002)
2
14.
15.
16.
17.
Bazı Metal Komplekslerinin TLC/IR Birleşik Sistemi ile Tuz Kaması Yöntemi Kullanılarak Ayrılması ve
Tanısı, DİĞER, Araştırmacı, 1995-1997)
Eser Miktarlarda Vanadyumun Kinetik Yöntemlerle Belirlenmesi için Uygun İndikatör Tepkimenin
Araştırılması ve Tayini Üzerine Farklı Surfaktanların Etkilerinin İncelenmesi, DİĞER, Danışman,
2009- )
Alev Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi (FAAS) ile Fe(II) ve Fe(III)?ün Türlenmesi için Misel
Destekli Ekstraksiyonun Kullanımı, DİĞER, Danışman, 2009- )
Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ayırma ve Zenginleştirme sonrası Spektroskopik Yöntemlerle
Hg ve Sn Belirleme ve Türleme Olanaklarının Araştırılması , DİĞER, Proje Danışmanı, 2009- )
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı
2008-2010
Bölüm Başkan Yardımcısı
2006-2008
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA
ANABİLİM DALI
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA
ANABİLİM DALI
Ödüller
1.
7.
Ultrasound assisted-cloud point extraction combined with flame atomic absorption spectrometry
for selective preconcentration and determination of As(v) in selected water and beverage sample,
TÜBİTAK, 2015
Ultrasound assisted-cloud point extraction combined with flame atomic absorption spectrometry
for selective preconcentration and determination of As(v) in selected water and beverage samples,
TÜBİTAK, 2015
A new ultrasonic-assisted cloud-point-extraction procedure for pre-concentration and
determination of ultra-trace levels of copper in selected beverages and foods by flame atomic
absorption spectrometry, TÜBİTAK, 2015
A new ultrasonic-assisted cloud-point-extraction procedure for pre-concentration and
determination of ultra-trace levels of copper in selected beverages and foods by flame atomic
absorption spectrometry, TÜBİTAK, 2015
DEVELOPMENT OF A NEW ANALYTICAL METHODOLOGY BASED ON THE CATALYTIC EFFECT OF AG
(I) IN A NEW FUCHSIN-PEROXODISULFATE-1,10-PHENANTROLINE SYSTEM: APPLICATION TO THE
DETERMINATION OF TRACE AMOUNTS OF SILVER, TÜBİTAK, 2014
Micellar sensitized catalytic kinetic spectrophotometry for highly accurate and reproducible
determination of V(IV) and V(V, TÜBİTAK, 2014
Yayin Tesvik ödülü, TÜBİTAK, 2013
8.
Yayin Tesvik ödülü, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 2012
9.
Uçüncülük Yayin Onur Plaketi, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 2012
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Yayin Tesvik ödülü, TÜBİTAK, 2012
11.
Yayin Tesvik ödülü, TÜBİTAK, 2011
12.
Yayin Tesvik ödülü, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 2011
13.
Yayin Tesvik ödülü, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 2010
14.
Yayin Tesvik ödülü, TÜBİTAK, 2010
15.
Yayin Tesvik ödülü, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 2009
Dersler *
Öğrenim Dili
Ders Saati
Lisans
(2013-2014)
KİM1032-Genel Kimya-II (Kimya Müh., I ve II. Ö)
Türkçe
3
(2013-2014)
BKM-2010 Enstrümental Analiz (Biyokimya)
Türkçe
3
(2013-2014)
KİM1032-Genel Kimya-II (Kimya Müh., I ve II. Ö)
Türkçe
3
(2013-2014)
KİM1031-Genel Kimya-I (Kimya Müh., II. Ö)
Türkçe
3
(2013-2014)
KİM-2058 Kimyasal Enstrümentasyon
Türkçe
2
3
(2013-2014)
KİM4065 ELEKTROANALİTİK KİMYA
Türkçe
2
(2013-2014)
KİM3504 ENSTRÜMENTAL ANALİZ LAB.
Türkçe
4
(2013-2014)
KİM3005 ENSTRÜMENTAL ANALİZ
Türkçe
4
Yüksek Lisans
(2015-2016)
KİM-5525 Kimyasal Türleme
Türkçe
1
(2015-2016)
KİM-5507 Analitik Kimyada İyonik Sıvılar
Türkçe
3
(2013-2014)
KİM5525 KİMYASAL TÜRLEME
Türkçe
3
* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL Preconcentration and indirect quantification of trace nitrite,
nitrate and total nitrite in selected beverage and milk samples using ion-pairing cloud-point
extraction with acridine orange. Journal of Food Composition and Analysis, Doi: 10.1016/j.jfca.
2015.04.009 (Yayın No: 1978419)
2.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN A New Micellar Mediated Cloud-Point Extraction Procedure for
Sensitive and Selective Determination of Trace Amounts of Total Iodine in Milk-Based Nutritional
Products by Means of Indirect Spectrophotometry. Food Analytical Methods, Doi: 10.1007
/s12161-015-0220-9 (Yayın No: 1983218)
3.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN A Simple, Low-Cost, and Useful Preconcentration Method for
Quantification of Soluble, Insoluble, and Total Oxalate in Selected Vegetables Through
Spectrophotometry. Food Analytical Methods, Doi: 10.1007/s12161-015-0265-9 (Yayın No:
1979066)
4.
GÜRKAN RAMAZAN,Aysel Tamay,ULUSOY HALİL İBRAHİM Speciative determination of total V and
dissolved inorganic vanadium species in environmental waters by catalytic–kinetic
spectrophotometric method. Arabian Journal of Chemistry, Doi: 10.1016/j.arabjc.2012.06.006
(Yayın No: 1987969)
5.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL (2016). A new simple UV-Vis spectrophotometric method for
determination of sulfite species in vegetables and dried fruits using a preconcentration process.
Anal. Methods, 8(2), 342-352., Doi: 10.1039/C5AY02710A (Yayın No: 1970148)
6.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL,Kır Ufuk (2015). Spectrophotometric determination of low
levels arsenic species in beverages after ion-pairing vortex-assisted cloud-point extraction with
acridine red. Food Additives & Contaminants: Part A, 1-12., Doi: 10.1080/19440049.
2015.1118561 (Yayın No: 1976678)
7.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN (2015). Simultaneous determination of antimony and boron in
beverage and dairy products by flame atomic absorption spectrometry after separation and preconcentration by cloud point extraction. Food Additives & Contaminants: Part A, Doi: 10.1080
/19440049.2015.1131335 (Yayın No: 1970387)
8.
KARTAL TEMEL NUKET,GÜRKAN RAMAZAN,Fırat Ayan (2015). <title>
Photocatalytic TiO
<sub>2</sub>
-catalyzed degradation of bromophenol blue-mediated Mo(VI)-peroxo complexes in the presence
of SDS
</title>. Desalination and Water Treatment, 1-8., Doi: 10.1080/19443994.2015.1111813 (Yayın
No: 1976389)
9.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN,Kadriye Sertakan (2015). Indirect Determination of Free,
Total, and Reversibly Bound Sulfite in Selected Beverages by Spectrophotometry Using UltrasonicAssisted Cloud Point Extraction as a Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 8(8), 20942106., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1007/s12161-015-0094-x (Yayın No: 1984098)
10.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL (2015). Quantification of 5-hydroxymethylfurfural in honey
samples and acidic beverages using spectrophotometry coupled with ultrasonic-assisted cloud
point extraction. Journal of Food Composition and Analysis, 42, 141-151., Atıf Sayısı: 1, Doi:
10.1016/j.jfca.2015.03.012 (Yayın No: 1976920)
11.
GÜRKAN RAMAZAN,Kır Ufuk,ALTUNAY NAİL (2015). A Novel Preconcentration Procedure Using
Neutral Red as Ion-Pairing Reagent for Determination of Inorganic Dissolved Arsenic Species in
Different Water and Beverages by Spectrophotometry. Food Analytical Methods, 8(7), 1637-
4
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1651., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1007/s12161-014-0039-9 (Yayın No: 1985260)
12.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL,Kır Ufuk (2015). Development of a simple, sensitive and
inexpensive ion-pairing cloud point extraction approach for the determination of trace inorganic
arsenic species in spring water, beverage and rice samples by UV–Vis spectrophotometry. Food
Chemistry, 180, 32-41., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1016/j.foodchem.2015.01.142 (Yayın No:
1977752)
13.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL,Ukaş Orhan (2015). A new ultrasonic-assisted cloud-pointextraction procedure for pre-concentration and determination of ultra-trace levels of copper in
selected beverages and foods by flame atomic absorption spectrometry. Food Additives &
Contaminants: Part A, 32(9), 1475-1487., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1080/19440049.2015.1067725
(Yayın No: 1977279)
14.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL (2015). Determination of total Sn in some canned beverages
by FAAS after separation and preconcentration. Food Chemistry, 177, 102-110., Atıf Sayısı: 2,
Doi: 10.1016/j.foodchem.2015.01.015 (Yayın No: 1977965)
15.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN (2015). A new cloud point extraction procedure for
determination of inorganic antimony species in beverages and biological samples by flame atomic
absorption spectrometry. Food Chemistry, 175, 507-515., Atıf Sayısı: 6, Doi: 10.1016/j.
foodchem.2014.12.012 (Yayın No: 1978683)
16.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN (2015). An Inexpensive and Sensitive Method for Speciative
Determination of Sn(IV), Sn(II), and Total Sn as Sn(IV) in Selected Beverages by Micellar
Improved Spectrophotometry. Food Analytical Methods, 8(4), 994-1004., Atıf Sayısı: 4, Doi:
10.1007/s12161-014-9974-8 (Yayın No: 1985465)
17.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL,Korkmaz Sema (2015). A new preconcentration procedure to
quantify total acid hydrolyzed fluoride in selected beverages and foods by spectrophotometry.
Anal. Methods, 7(12), 5081-5091., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1039/C5AY00672D (Yayın No: 1983813)
18.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN (2015). A simple, inexpensive and convenient procedure for
determination of inorganic Sb species in milk and beverage samples in PET containers by flame
atomic absorption spectrometry. Anal. Methods, 7(23), 9850-9860., Doi: 10.1039/C5AY01669J
(Yayın No: 1978869)
19.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN,Kır Ufuk (2015). <title>
Ultrasound assisted-cloud point extraction combined with flame atomic absorption spectrometry
for selective preconcentration and determination of As(
<scp>v</scp>
) in selected water and beverage samples
</title>. Anal. Methods, 7(16), 6629-6639., Doi: 10.1039/C5AY01109D (Yayın No: 1981313)
20.
GÜRKAN RAMAZAN,Can Emektaş (2014). Micellar sensitized catalytic kinetic spectrophotometry
for highly accurate and reproducible determination of V(IV) and V(V). Rare Metals, 33(4), 466478., Doi: 10.1007/s12598-014-0240-4 (Yayın No: 1984857)
21.
GÜRKAN RAMAZAN,Kır Ufuk (2014). A fast and reliable method for quantitative determination of
total mercury in vegetables. Toxicological & Environmental Chemistry, 95(10), 1659-1674., Atıf
Sayısı: 1, Doi: 10.1080/02772248.2014.899364 (Yayın No: 1987391)
22.
GÜRKAN RAMAZAN,Yılmaz Öznur (2014). Cloud point extraction of trace cyanide from
environmental waters for indirect flame atomic absorption spectrometric determination.
Toxicological & Environmental Chemistry, 95(9), 1455-1469., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1080
/02772248.2014.895364 (Yayın No: 1986524)
23.
GÜRKAN RAMAZAN,Ulusoy Halil İbrahim (2014). DEVELOPMENT OF A NEW ANALYTICAL
METHODOLOGY BASED ON THE CATALYTIC EFFECT OF AG(I) IN A NEW FUCHSINPEROXODISULFATE-1,10-PHENANTROLINE SYSTEM: APPLICATION TO THE DETERMINATION OF
TRACE AMOUNTS OF SILVER. Journal of the Chilean Chemical Society, 59(3), 2531-2536., Doi:
10.4067/S0717-97072014000300001 (Yayın No: 1984623)
24.
Gürkan R, Altunay N (2013). A reliable determination of zinc levels in beverages with and without
alcohol by flame atomic absorption spectrometry after cloud point extraction. Analytical Methods,
5(7), 1755-1763., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 543091)
25.
Gürkan R, Altunay N (2013). A RELIABLE METHOD OF QUANTIFICATION OF TRACE COPPER IN
BEVERAGES WITH AND WITHOUT ALCOHOL BY SPECTROPHOTOMETRY AFTER CLOUD POINT
EXTRACTION. Quimica Nova, 36(8), 1146-1154., Atıf Sayısı: 3 (Yayın No: 543088)
26.
Gürkan R, Altunay N (2013). Determination of Trace Cadmium in Nonalcoholic Beverages
by Coupling Cloud Point Extraction with Spectrophotometry. Pol. J. Food Nutr. Sci., 63(4), 253260., Atıf Sayısı: 4 (Yayın No: 543173)
27.
Gürkan R, Altunay N (2013). Speciative Determination of Dissolved Inorganic Fe(II), Fe(III) and
Total Fe in Natural Waters by Coupling Cloud Point Extraction with FAAS. Pak. J. Anal. Environ.
5
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Chem., 14(2), 16-27. (Yayın No: 543170)
28.
GÜRKAN RAMAZAN,ümmügülsüm Aksoy,ULUSOY HALİL İBRAHİM,AKÇAY MEHMET (2013).
Determination of low levels of molybdenum (VI) in food samples and beverages by cloud point
extraction coupled with flame atomic absorption spectrometry. Journal of Food Composition and
Analysis, 32(1), 74-82., Doi: 10.1016/j.jfca.2013.08.005 (Yayın No: 2244378)
29.
GÜRKAN RAMAZAN,Yılmaz Öznur (2013). Indirect quantification of trace levels cyanide in
environmental waters through flame atomic absorption spectrometry coupled with cloud point
extraction. Journal of the Iranian Chemical Society, 10(4), 631-642., Doi: 10.1007/s13738-0120195-z (Yayın No: 2245653)
30.
ULUSOY HALİL İBRAHİM,yılmaz öznur,GÜRKAN RAMAZAN (2013). A micellar improved method for
trace levels selenium quantification in food samples, alcoholic and nonalcoholic beverages through
CPE/FAAS. Food Chemistry, 139(1-4), 1008-1014., Doi: 10.1016/j.foodchem.2013.01.087 (Yayın
No: 2244203)
31.
Gürkan R, Ulusoy HI, Dönmez M (2012). Determination of trace amounts of Cu(II) in drinking and
wastewater samples by a novel catalytic kinetic spectrophotometric method. INTERNATIONAL
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY , 92(2), 148-165., Atıf Sayısı: 2 (Yayın
No: 543117)
32.
GÜRKAN RAMAZAN,ULUSOY HALİL İBRAHİM,AKÇAY MEHMET (2012). Simultaneous determination
of dissolved inorganic chromium species in wastewater/natural waters by surfactant sensitized
catalytic kinetic spectrophotometry. Arabian Journal of Chemistry, Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1016/j.
arabjc.2012.10.005 (Yayın No: 1988333)
33.
songül ulusoy,ULUSOY HALİL İBRAHİM,AKÇAY MEHMET,GÜRKAN RAMAZAN (2012). Inexpensive
and versatile method for trace Sn(II) and Sn(IV) ions in food samples by CPE/FAAS. Food
Chemistry, 134(1), 419-426., Doi: 10.1016/j.foodchem.2012.02.084 (Yayın No: 2244087)
34.
ULUSOY HALİL İBRAHİM,GÜRKAN RAMAZAN,Demir Özlem,songül ulusoy (2012). Micelle-Mediated
Extraction and Flame Atomic Absorption Spectrometric Method for Determination of Trace Cobalt
Ions in Beverage Samples. Food Analytical Methods, 5(3), 454-463., Doi: 10.1007/s12161-0119268-3 (Yayın No: 2245952)
35.
GÜRKAN RAMAZAN,Tuğba Çepken,ULUSOY HALİL İBRAHİM (2012). Surfactant-sensitized
spectrophotometric determination of Hg(II) in water samples using 2-(2-thiazolylazo)-p-cresol as
ligand and cetylpyridinium chloride as cationic surfactant. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 36
(1), 159-177. (Yayın No: 2246417)
36.
ULUSOY HALİL İBRAHİM,GÜRKAN RAMAZAN,Yılmaz Öznur,AKÇAY MEHMET (2012). Development
of a cloud point extraction and preconcentration method for chromium(III) and total chromium
prior to flame atomic absorption spectrometry. Journal of Analytical Chemistry, 67(2), 131-139.,
Doi: 10.1134/S1061934812020141 (Yayın No: 2245155)
37.
ULUSOY HALİL İBRAHİM,GÜRKAN RAMAZAN,songül ulusoy (2012). Cloud point extraction and
spectrophotometric determination of mercury species at trace levels in environmental samples.
Talanta, 88, 516-523., Doi: 10.1016/j.talanta.2011.11.026 (Yayın No: 2243302)
38.
Gürkan R (2011). Catalytic spectrophotometric determination of Mn(II) at trace levels using
Celestine blue-KIO4-1,10-phenantroline redox reaction’’. Bull. Chem. Soc. Ethiop., 25(3), 333346. (Yayın No: 530069)
39.
GÜRKAN RAMAZAN,ULUSOY HALİL İBRAHİM,AKÇAY MEHMET (2011). Surfactant EnhancedSpectrophotometric Determination of Uranium (VI) at Trace Levels by Using Eriochrome Black T as
a Chelating Agent. Ecletica Quimica, 36(3), 37-46. (Yayın No: 2021164)
40.
Gürkan R (2011). CATALYTIC SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF Mn(II) AT TRACE
LEVELS USING CELESTINE BLUE-KIO4-1,10-PHENANTROLINE REDOX REACTION. BULLETIN OF
THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA , 25(3), 333-346. (Yayın No: 543137)
41.
Gürkan R, Gürkan O (2011). Catalytic-kinetic spectrophotometric determination of vanadium (V)
based on the Celestine blue-bromate-vanadium (V)-citric acid reaction. Rare Metals, 30(4), 348358., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 543134)
42.
ULUSOY HALİL İBRAHİM,AKÇAY MEHMET,songül ulusoy,GÜRKAN RAMAZAN (2011).
Determination of ultra trace arsenic species in water samples by hydride generation atomic
absorption spectrometry after cloud point extraction. Analytica Chimica Acta, 703(2), 137-144.,
Doi: 10.1016/j.aca.2011.07.026 (Yayın No: 2243144)
43.
ULUSOY HALİL İBRAHİM,GÜRKAN RAMAZAN,ümmühan gülsüm Aksoy,AKÇAY MEHMET (2011).
Development of a cloud point extraction and preconcentration method for determination of trace
aluminum in mineral waters by FAAS. Microchemical Journal, 99(1), 76-81., Doi: 10.1016/j.
microc.2011.03.013 (Yayın No: 2243412)
6
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
44.
ULUSOY HALİL İBRAHİM,AKÇAY MEHMET,GÜRKAN RAMAZAN (2011). Development of an
inexpensive and sensitive method for the determination of low quantity of arsenic species in water
samples by CPE–FAAS. Talanta, 85(3), 1585-1591., Doi: 10.1016/j.talanta.2011.06.053 (Yayın
No: 2243529)
45.
ULUSOY HALİL İBRAHİM,GÜRKAN RAMAZAN,AKÇAY MEHMET (2011). Kinetic spectrophotometric
determination of trace
copper(II) ions by their catalytic effect on the reduction
of brilliant cresyl blue by ascorbic acid. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 35(4), 599-612., Doi:
10.3906/kim-1101-968 (Yayın No: 2245505)
46.
Gürkan R, Ulusoy HI, Akçay M, Bulut P (2011). A novel indicator system for catalytic
spectrophotometric determination and speciation of inorganic selenium species (Se (IV), Se (VI))
at trace levels in natural lake and river water samples’’. Rare Metals , 30(5), 477-487., Atıf
Sayısı: 2 (Yayın No: 530756)
47.
Gürkan R, Caylak O (2010). Catalytic Spectrophotometry for the Determination of Manganese at
Trace Levels by a Novel Indicator Reaction’’. Journal of the Korean Chemical Society , 54(5), 556566. (Yayın No: 529975)
48.
Gürkan R, Ulusoy HI, Akçay M (2010). A New Analytical Method for the Kinetic
Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of Nitrite in Some Environmental Water
Samples’’. Eurasian Journal of Analytical Chemistry , 5(1), 16-31., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No:
529861)
49.
Gürkan R, Ulusoy HI (2010). The Investigation of a Novel Indicator System for Trace
Determination and Speciation of Selenium in Natural Water Samples by Kinetic
Spectrophotometric Detection’’. Bulletin of the Korean Chemical Society , 31(7), 1907-1914., Atıf
Sayısı: 6 (Yayın No: 530250)
50.
Gürkan R, Ulusoy HI, Akçay M (2009). ‘‘Micellar-Sensitized Spectrophotometric Determination of
Magnesium in Drinking Water’’. Eurasian Journal of Analytical Chemistry , 4(2), 127-140. (Yayın
No: 529520)
51.
Ulusoy HI, Gürkan R (2009). ‘‘A novel indicator reaction for the catalytic determination of V(V) at
ppb levels by the kinetic spectrophotometric method’’. Ecletica Química, 34(4), 49-64., Atıf
Sayısı: 6 (Yayın No: 529750)
52.
KUBİLAY ŞENOL,GÜRKAN RAMAZAN,SAVRAN ALİ,Şahan T (2007). Removal of Cu(II), Zn(II) and
Co(II) ions from aqueous solutions by adsorption onto natural bentonite. Adsorption, 13(1), 4151., Doi: 10.1007/s10450-007-9003-y (Yayın No: 2242734)
53.
Ozkan MH, Ozkan A, Gürkan R, Akçay M (2006). ‘‘Determination of Sodium and Potassium in
Certified Rock Samples by AES after Ultrasonic Leaching’’. J. Serb. Chem. Soc. , 71(8), 949-955.
(Yayın No: 525232)
54.
KUBİLAY ŞENOL,GÜRKAN RAMAZAN,SAVRAN ALİ,Yalçınkaya Z (2006). Determination of the
surface properties of untreated and chemically treated kaolinites by inverse gas chromatography.
Colloid Journal, 68(3), 274-284., Doi: 10.1134/S1061933X06030033 (Yayın No: 2244995)
55.
ceylan Ö,Şahan Ö,GÜRKAN RAMAZAN,KUBİLAY ŞENOL (2005). Removal of Some Heavy Metal
Cations from Aqueous Solution by Adsorption onto Natural Kaolin. Adsorption Science &
Technology, 23(7), 519-534., Doi: 10.1260/026361705775212475 (Yayın No: 2244739)
56.
MH özkan,GÜRKAN RAMAZAN,özkan A,AKÇAY MEHMET (2005). Determination of Manganese and
Lead in Roadside Soil Samples by FAAS with Ultrasound Assisted Leaching. Journal of Analytical
Chemistry, 60(5), 469-474., Doi: 10.1007/s10809-005-0121-y (Yayın No: 2243953)
57.
Gürkan R, Savasçi S (2005). ‘‘Investigation of Separation and Identification Possibilities of Some
Metal-DEDTC Complexes by Sequential TLC/IR System’’. Journal of Chromatographic Science, 43
(6), 324-328., Atıf Sayısı: 6 (Yayın No: 520739)
58.
Gürkan R, Ceylan H, Sahan T, Savran A
and Kubilay S (2005). ‘‘Evaluation of the thermodynamic parameters for the adsorption of some
hydrocarbons on chemically treated-bentonites by inverse gas chromatography’’. Adsorption:
Journal of the International Adsorption Science, 15(5), 603-612., Atıf Sayısı: 2 (Yayın No:
524817)
59.
Gürkan R, Savasci S, Ozkan MH, Akçay M (2005). ‘‘Investigation of Separation and Identification
Possibilities of Some Metal-Dithizonates Complexes by Sequential TLC/IR System’’. Russian
Journal of Analytical Chemistry, 60(9), 800-804., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 521223)
60.
Biçer N, Gürkan R, Akçay M, Altunata T (2004). ‘‘Investigation of Pd-catalysed Co(III)EDTA/Hypophophite inhibition reaction kinetics, mechanism and the evaluation of its analytical
application possibilities’. Journal of the Serbian Chemical Society , 69(2), 123-135. (Yayın No:
519968)
7
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
61.
GÜRKAN RAMAZAN,Nilgün Biçer,MH Özkan,AKÇAY MEHMET (2004). Determination of Trace
Amounts of Iodide by an Inhibition Kinetic Spectrophotometric Method. TURKISH JOURNAL OF
CHEMISTRY, 28(3), 181-192. (Yayın No: 2246253)
62.
Özkan A,MH Özkan,GÜRKAN RAMAZAN,AKÇAY MEHMET (2004). Photocatalytic degradation of a
textile azo dye, Sirius Gelb GC on TiO2 or Ag-TiO2 particles in the absence and presence of UV
irradiation: the effects of some inorganic anions on the photocatalysis. Journal of Photochemistry
and Photobiology A: Chemistry, 163(1-2), 29-35., Doi: 10.1016/S1010-6030(03)00426-X (Yayın
No: 2242972)
63.
GÜRKAN RAMAZAN,AKÇAY MEHMET (2003). Kinetic spectrophotometric determination of trace
amounts of selenium based on the catalytic reduction of maxilon blue-SG by sulfide.
Microchemical Journal, 75(1), 39-49., Doi: 10.1016/S0026-265X(03)00049-3 (Yayın No:
2243739)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
1.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN,Ulaş Orhan,Yıldırım Emre (2015). ’A New Eco-friendly and
Rapid Ultrasound Assisted Cloud Point Extraction to Preconcentrate and Determine Sulfite from
Vegetables and Dried Fruit Matrices’’. II. International Turkish Congress on Molecular
Spectroscopy (TURCMOS 2015) (Poster)(Yayın No:2010569)
2.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN,Ulaş Orhan,Yıldırım Emre,Korkmaz Sema (2015). A New
Preconcentration Procedure to Quantify Total Acid Hydrolyzed Fluoride in Selected Beverages and
Foods by Spectrophotometry’. II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy
(TURCMOS 2015), (Poster)(Yayın No:2010614)
3.
Altunay N, Gürkan R, Kir U (2013). ’A Novel Preconcentration Procedure Using Cloud Point
Extraction for Determination of Inorganic Dissolved Arsenic Species in Some Beverage Samples
Using Spectrophotometry’’. 6BBCAC, 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry
(Poster)(Yayın No:545210)
4.
Altunay N, Gürkan R (2013). ‘’Simultaneous Preconcentration of Sb And B in Food and Beverage
Samples and Determination by Atomic Absorption Spectrometry’’. 6BBCAC, 6th Black Sea Basin
Conference on Analytical Chemistry (Poster)(Yayın No:545283)
5.
Altunay N, Gürkan R, Olgaç E (2013). ’Indirect Cloud Point Extraction and Spectrophotometric
Determination of Trace Nitrite in Beverages with and Without Alcohol’’. 6BBCAC, 6th Black Sea
Basin Conference on Analytical Chemistry (Poster)(Yayın No:545109)
6.
Altunay N, Gürkan R, Eser M, Olgaç E, Kir U (2013). ’ Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle
Zenginleştirme Sonrası FAAS İle Bazı İçme Suyu Ve Asidik İçeceklerde Çözünür İnorganik Antimon
Türlerinin Belirlenmesi’’. Uluslararası Katılımlı, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın
No:544645)
7.
Gürkan R, Gürkan N (2013). ‘’ Doğal Kaplıca Suları Ve Çay Örneklerinde Mevcut Eser Selenyumun
Aktivasyon Etkisine Dayalı Katalitik Spektrofotometrik Belirlenmesi’’. Uluslararası Katılımlı, XIII.
Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın No:545011)
8.
Kir U, Gürkan R, Olgaç E, Altunay N (2013). ‘’ Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle
Zenginleştirme Sonrası Spekrofotometri İle Bazı Asidik Meyve Suyu Örneklerinde Arsenik
Belirlenmesi’’. Uluslararası Katılımlı, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın No:
544779)
9.
Olgaç E, Gürkan R, Kir U, Altunay N (2013). Karışık Misel Ortamda Klorpromazin İle Eser
Düzeylerde Nitritin Katalitik Kinetik Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı, XIII. Ulusal Spektroskopi
Kongresi, (Poster)(Yayın No:544514)
10.
Altunay N, Gürkan R, Olgaç E, Kir U (2013). ’ Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle
Zenginleştirme Sonrası FAAS İle Bazı İçecek Örneklerinde Çözünür İnorganik Toplam Antimonun
Belirlenmesi’’. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın No:544705)
11.
Gürkan R, Dagdeviren S (2013). ‘’Bazı İçecek Ve Meyve Sularında Toplam Kalayın Belirlenmesi
İçin Misel Duyarlı Spektrofotometrik Yöntem Geliştirilmesi’’. Uluslararası Katılımlı, XIII. Ulusal
Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın No:544940)
12.
Kir U, Gürkan R, Altunay N, Olgaç E (2013). ‘’ Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle
Zenginleştirme Sonrası Spektrofotometri İle Bazı Kozmetik Örneklerinde Eser Kadmiyum
Belirlenmesi’’. Uluslararası Katılımlı, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın No:
544855)
13.
Ulusoy HI, Akçay M, Gürkan R (2011). ’Su örneklerindeki eser düzeydeki arsenik türlerinin tayini
için CPE/FAAS yöntemi’’. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın
No:544072)
8
14.
Gürkan R, Ulusoy HI, Sevinç B, Ulusoy S (2011). ’Bulutlanma noktası ekstraksiyonu ile ayırma ve
zenginleştirme sonrası bazı çevresel örneklerinde spektrofoptometrik Hg(II) belirlenmesi’’.
Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın No:543910)
15.
Gürkan R, Ulusoy HI, Aksoy ü, Akçay M (2011). ’CPE-FAAS ile gerçek örneklerde molibden
belirlenmesi için yeni bir analitik yöntem’’. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi
(Poster)(Yayın No:543956)
16.
Ulusoy HI, Yilmaz O, Gürkan R, Ulusoy S (2011). Eser düzeydeki Se(IV iyonlarının belirlenmsei
için CPE/FAAS yöntemi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın No:
544220)
17.
Ulusoy HI, Gürkan R, Eser M, Akçay M (2011). ’Eser düzeyde Hg(II) iyonlarının tayini için CPE
sonrası spektrofotometrik tayin yöntemi’’. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi
(Poster)(Yayın No:544405)
18.
Gürkan R, Emektas Can, Ulusoy HI (2011). ’Coomassie brillant blue R 250-BrO3- -Formik asit
sistemine dayanan surfaktan duyarlı kinetik spektrofotometrik vanadyum belirlenmesi ve
türlenmesi’’. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster)(Yayın No:544026)
19.
Gürkan R, Tamay A (2009). ‘’Kinetic Spectrophotometric Determination of Vanadium at Trace
Levels based upon its Catalyzed Reaction of Celestine Blue by Bromate. 5th Black Sea Basin
Conference on Analytical Chemistry (Poster)(Yayın No:543820)
20.
Gürkan R, Dönmez M (2009). ’Determination of Trace Amounts of Copper in Different Water
Samples by a Novel Catalytic-Kinetic Spectrophotometric Method. 5th Black Sea Basin Conference
on Analytical Chemistry (Poster)(Yayın No:543841)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.
MH Özkan,GÜRKAN RAMAZAN,Özcan A,AKÇAY MEHMET (2008). Dissolution Kinetics of Magmatic
Rocks via Ultrasonic
Leaching for Calcium, Magnesium and Aluminum. G.U. Journal of Science , 21(4), 117-122.
(Kontrol No: 2246744)
2.
Gürkan R, Akçay M (2003). ‘‘Kinetic of Reduction of Maxilon Blue-SG by Sulfide Ion: Kinetic Salt
Effect in Elucidation of Reaction Mechanism’’. C.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, 23
(2), 25-38. (Kontrol No: 543750)
3.
Gürkan R, Savaşçı Ş, Akçay M (2003). Bazı Metal-Oksinat Komplekslerinin Ardışık TLC/IR Sistemi
ile Ayrılma ve Tanı Olanaklarının Araştırılması. C.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Dergisi, 24(1),
51-63. (Kontrol No: 543180)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL,Ulaş Orhan (2015). Ultrasonik destekli-bulutlanma noktası
ekstraksiyonu ile zenginleştirmeden sonra kutu içeceklerde toplam bakırın FAAS ile Tayini. XIV. Ulusal
Spektroskopi Kongresi, (Yayın No:2010915)
2.
GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL,Kadriye Sertakan,Yıldırım Emre (2015). Spektrofotometre ile sıcak
/ soğuk kaynak suları ve atık su örneklerinde eser tiyosülfatın belirlenmesi öncesinde yeni bir
zenginleştirme işlemi. XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, (Yayın No:2010830)
3.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN,Yıldırım Emre (2015). Alkollü ve alkolsüz içeceklerdeki inorganik
antimon ve kalay türlerinin alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile eşzamanlı tayini için yeni bir
ultrasonik destekli bulut noktası ekstraksiyon metodu. XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, (Yayın No:
2010792)
4.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN,Yıldırım Emre,Ulaş Orhan (2015). Süt ve meyve aromalı süt
örneklerinde toplam iyodun spektrofotometrik tayini öncesi basit, kullanışlı ve çevre dostu önderiştirme
yöntemi. XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, (Yayın No:2010877)
5.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN,Koçer Fatih (2014). A new micellar mediated based on
preconcentration method, prior to determination of 5-HMF in different honey samples and acidic
beverages by spectrophotometry. 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, (Yayın No:2010752)
6.
ALTUNAY NAİL,GÜRKAN RAMAZAN (2014). After separation and preconcentration, determination of Sb
(III), Sb(V) and total Sb in beverage samples bottled in PET by flame atomic absorption spectrometry.
7. Uluysal Analitik Kimya Kongresi, (Yayın No:2010717)
7.
Tuğçe Metin,GÜRKAN RAMAZAN,ALTUNAY NAİL (2014). ’A new cloud point extraction method based
on separation and preconcentration prior to determination of periodate in milk and fruid-flovered milk
samples by spectrophotometry’’. 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, (Yayın No:2010696)
8.
Gürkan R, Ulusoy HI, Gencer S, Altunay N (2012). ‘’Bazı İçecek Örneklerinde CPE Sonrası Kadmiyum
Belirlenmesi’’. EsAn-2102, II. Eser Analiz Çalıştayı, (Yayın No:553986)
9.
Ulusoy S, Ulusoy HI, Gürkan R, Akçay M (2012). ‘’Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu Yönteminin
Safranin T Zenginleştirilmesi Ve Tayinine Uygulanması’’. EsAn-2102, II. Eser Analiz Çalıştayı, (Yayın
No:552964)
9
10.
Gürkan R, Ulusoy HI, Kir U, Akçay M (2012). ’Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirme
Sonrası Çevresel Örneklerde Spektrofotometrik Civa Belirlenmesi’’. EsAn-2102, II. Eser Analiz
Çalıştayı, (Yayın No:553771)
11.
Gürkan R, Ulusoy HI, Kartal N, Cetin O (2012). ‘’Spektrofotometrik Dedeksiyon İle Gerçek Örneklerde
Eser Düzeydeki Fe(II)’nin Katalitik Kinetik Belirlenmesi’’. EsAn-2102, II. Eser Analiz Çalıştayı, (Yayın
No:553562)
12.
Ulusoy S, Gürkan R, Ulusoy HI, Dagdeviren S (2012). ’Bazı İçecek Ve Meyve Sularında Toplam Kalayın
Belirlenmesi İçin Surfaktan Duyarlı Spektrofotometrik Yöntem Geliştirilmesi’’. EsAn-2102, II. Eser
Analiz Çalıştayı, (Yayın No:553212)
13.
Ulusoy HI, Gürkan R, Akçay M (2012). ’Çeşitli Su Örneklerindeki Eser Düzeydeki Civanın
CPE/Spektrofotometrik Yolla Tayini’’. EsAn-2102, II. Eser Analiz Çalıştayı, (Yayın No:553398)
14.
Aksoy U, Ulusoy HI, Gürkan R, Akçay M (2010). ’Gerçek Örneklerde Eser Düzeydeki Al(III)’ün
Belirlenmesi için Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu//FAAS Tayin Yöntemi Geliştirilmesi’’. 5. Ulusal
Analitik Kimya Kongresi (5th National Analytical Chemistry Congress), (Yayın No:552050)
15.
Altunay N, Gürkan R, Ulusoy HI (2010). ’Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu/FAAS ile Bazı Çevresel Su
Örneklerinde İnorganik Fe Türlerinin Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Belirlenmesi’’. 5. Ulusal Analitik
Kimya Kongresi (5th National Analytical Chemistry Congress), (Yayın No:552373)
16.
Demir O, Ulusoy HI, Gürkan R (2010). ’Çeşitli İçecek Türlerinde Eser Düzeydeki Co(II) İyonlarının
Zenginleştirilmesi ve Belirlenmesi için CPE/FAAS Yöntemi’’. 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (5th
National Analytical Chemistry Congress), (Yayın No:552179)
17.
Gürkan R, Cepken T (2010). ’ Surfaktan Ortamda Bazı Azo Grubu İçeren Bileşiklerle Eser Düzeylerde
Civanın Spektrofotometrik Yöntemle Belirlenmesi’’. 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (5th National
Analytical Chemistry Congress), (Yayın No:552745)
18.
Gürkan R, Bas H, Ulusoy HI, Akçay M (2010). ‘’Celestine Blue-H2O2-2,2’-Bipiridil Sistemini Kullanarak
Çevresel Örneklerde Surfaktan Duyarlı Kinetik Cr6+ ve Cr3+ Türleme Yöntemi Geliştirilmesi’’. 5.
Ulusal Analitik Kimya Kongresi (5th National Analytical Chemistry Congress), (Yayın No:552588)
19.
Ulusoy HI, Gürkan R, Bas H, Demir O (2009). ’p-Nitro Fenil Hidrazin Varlığında Metil Oranj’ın Bromat
İle Yükseltgenme Tepkimesine Dayalı Kinetik Spektrofotometrik Se(IV) Belirlenmesi’’. 23. Ulusal
Kimya Kongresi, (Yayın No:551507)
20.
Kartal Temel N, Gürkan R, Simsek M (2009). ‘’Ultrasonik Bozundurma ile Tekstil Boyar Maddesinde
Renk Giderimi’’. 23. Ulusal Kimya Kongresi, (Yayın No:551865)
21.
Ulusoy HI, Gürkan R, Eninanç O (2009). ‘’Brilliant Cresyl Blue’nun Askorbik Asit İle İndirgenme
Tepkimesine Katalitik Etkisine Dayanan Eser Düzeyde Kinetik Spektrofotometrik Cu(II) Belirlenmesi’’.
23. Ulusal Kimya Kongresi, (Yayın No:551671)
22.
Gürkan R, Caylak O, Ulusoy HI (2009). ‘’Celestine Blue-Kıo4-1,10-Fenantrolin Sistemine Mn(II)’nin
Katalitik Etkisine Dayanan Eser Düzeyde Kinetik Spektrofotometrik Mn(II) Belirlenmesi’’. 23. Ulusal
Kimya Kongresi, (Yayın No:550555)
23.
Gürkan R, Ulusoy HI, Caket A (2009). ‘’Sülfosalisilik Asit Varlığında Ponceau Xyldyine’in Bromat İle
Yükseltgenmesi Tepkimesine Dayanan Katalitik Kinetik Spektrofotometrik V(V) Belirlenmesi’’. 23.
Ulusal Kimya Kongresi, (Yayın No:550432)
24.
Ulusoy HI, Gürkan R, Akçay M (2008). Cresyl Violet Perkloratın İndirgenme Tepkimesine Dayanan
Kinetik Spektrofotometrik Eser Düzeyde Nitrit Tayini. IV. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, (Yayın
No:549992)
25.
Bagda E, Karaca N, Gürkan R, Akçay M (2008). ‘’Kinetik Spekrofotometrik Bromat Tayini’’. IV.
ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, (Yayın No:550147)
26.
Bagda E, Gürkan R, Akçay M (2008). ‘’Metilen Mavisi ile Kinetik Spektrofotometrik Demir Tayini’’. IV.
ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, (Yayın No:550292)
27.
Gürkan R, Yigit S, Ulusoy HI, Akçay (2008). ’Surfaktan Varlığında Eriochrome Black T ile Eser
Düzeydeki Uranyumun Spektrofotometrik Tayini’’. IV. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, (Yayın No:
549666)
28.
Gürkan R, Oztürk Y, Ulusoy HI, Akçay M (2008). ‘’Surfaktan Varlığında Eriochrome Black T ile Eser
Düzeydeki Magnezyumun Spektrofotometrik Tayini’’. IV. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, (Yayın
No:549833)
29.
Ulusoy HI, Gürkan R, Akçay M (2007). Aktivatör olarak 1,10-Fenantrolin varlığında New Fuchsin’in
peroksidisülfat ile yükseltgenme tepkimesine katalitik etkisine dayanan eser düzeyde kinetik
spektrofotometrik Ag(I) belirlenmesi’’. XXI. Ulusal Kimya Kongresi, (Yayın No:549259)
30.
Gürkan R, Bulut P, Akçay M (2007). ‘Celestine Blue’nun sülfür iyonu ile indirgenme tepkimesine
katalitik etkisine dayanan eser düzeyde kinetik spektrofotometrik Se(IV) belirlenmesi’’. XXI. Ulusal
Kimya Kongresi, (Yayın No:549416)
31.
Gürkan R, Savasci S, Akçay M (2004). ‘‘ Bazı Metal-Dithizonat Komplekslerinin Ardışık TLC/IR Sistemi
ile Ayrılma ve Tanı Olanaklarının Araştırılması’’. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, (Yayın No:548762)
10
32.
Gürkan R, Savasci S, Akçay M (2004). ‘‘ Bazı Metal-DEDTC Komplekslerinin Ardışık TLC/IR Sistemi ile
Ayrılma ve Tanı Olanaklarının Araştırılması’’. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, (Yayın No:548975)
33.
Gürkan R, Akçay M (2002). Maxilon Blue-SG’nin Sülfür ile Se(IV) Varlığında Katalitik İndirgenmesiyle
Eser Miktarlarda Selenyumun Kinetik-Spektrofotometrik Belirlenmesi’. XVI. Ulusal Kimya Kongresi,
(Yayın No:548522)
34.
Gürkan R, Akçay M (2002). ‘‘Maxilon Blue-SG’nin Sülfür ile İndirgenme Kinetiği: Kinetik Tuz Etkisi’’.
XVI. Ulusal Kimya Kongresi,, (Yayın No:548399)
35.
Gürkan R, Savasçi S (1997). TLC/IR-Birleşik Sitemi için Yeni Bir Arayüzey: ‘‘Tuz Kaması’’. Kimya–97
XI. Kimya Kongresi, (Yayın No:548244)
Üniversite Dışı Deneyim
1991-1995
Kimya Öğretmeni
MEB Divriği İmam Hap Lisesi, Sivas, Eğitim ve Araştırma, (Diğer)
1987-1989
Araştırma Görevlisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Van., , (Diğer)
11

Benzer belgeler

C.V.

C.V. Optimization of Bioactive Compounds Extraction by Simplex Lattice Mixture Design, Food Analytical Methods, (doi: 10.1007/s12161-013-9679-4) 6. Karaman, S., Toker, Ö.S., Yüksel, F., Çam, M., Kayacıe...

Detaylı