ÖZELL KLER EŞLEŞT REL M HZ. NUH HZ. MUSA HZ. EYYÜB HZ

Transkript

ÖZELL KLER EŞLEŞT REL M HZ. NUH HZ. MUSA HZ. EYYÜB HZ
ETKİNLİK
KUR’AN’DAN KISSALAR
ÖZELLİKLERİ EŞLEŞTİRELİM
BİLGİ KÜPÜ
Sevgili çocuklar! Hepimizin bildiği kutsal kitabımız
K.Kerim’de dinimiz ile ilgili bir çok bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler bize
aktarılırken kullanılan yöntemlerden biri de peygamberlerin hayatlarından
kıssalar anlatmadır. Yüce Rabbimiz bize peygamber kıssalarından haberler
vererek onların yaşantılarından örnekler çıkarmamızı ve kendi hayatımıza da
buna göre yön vermemizi istemiştir. Gönderilmiş tüm peygamberler belli bir
özelliği ile öne çıkmış ve bizlere yaşantıları ile örnek omuşlardır.
Aşağıda peygamberler va bazı özellikleri verilmiştir. Karışık olan bu özelliklerin hangi
peygambere ait olduğunu bularak çizgilerle birleştirelim ve karşılıklarına gelen renge boyayalım.
Yıldızlara bakarak Yüce
Rabbimizi bulan
peygamber.
HZ. NUH
Güzel ahlakı
tamamlamak için gelen
peygamber.
HZ. MUSA
Sevgi ve merhameti ile
örnek olan peygamber.
HZ. EYYÜB
Sabrı ile bize büyük bir
örnek olan peygamber.
Bilgeliği ve tıp ilmi ile
bize ışık tutan büyük
insan.
Habil ile Kabil’in babası
olan ilk peygamber.
Yaptığı gemi ile insan ve
hayvan neslinin
kurtulmasını sağlayan
peygamber.
Firavun’un Kızıldeniz’de
boğulmasını sebep olan
büyük peygamber
Kavmi Semud’un
azgınlıktan dolayı helak
edildiği peygamber.
Ölüleri diriltmesi ve
Havarileri ile bilinen
peygamber.
ÜÇ KİŞİNİN DAVRANIŞLARI
Ebû Vâkıd el Leysî anlatıyor: Peygamber
aleyhisselâm
insanlarla
birlikte
mescitte
otururken hemen üç kişi yanına geliverdi.
Bunlardan ikisi Peygamber'in huzuruna doğru
yürüdü. Birisi ise dönüp gitti. Bu ikisi Peygamber
aleyhisselâmın huzuruna gelince, bunlardan biri,
cemaat arasında bulduğu boş yere oturdu, ikincisi
ise, cemaatın arkasına oturdu. Üçüncüsü de
oturmayıp döndü ve gitti. Bunun üzerine
Peygamber aleyhisselâm mescitten ayrıldıktan
sonra:
Bu üç kişiyi size anlatayım mı, dedi. Ve ilâve etti:
— Birincisi, Allah'a sığındı. Allah da onu ilim
mescidinde oturmakla mükâfatlandırdı, ikincisi,
Allah'tan haya etti, Peygamber'in meclisinde
bulunanları sıkıştırıp rahatsız etmekten kaçındı.
Allah da ,onu cezalandırmaktan kaçındı ve ona,
ihsanda bulundu. Üçüncüsüne gelince, o yüz
çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi, buyurdu.
(Buharı, Müslim. Tirmizî, Neseî)
www.DinDersi
www.DinDersiHocasi
DinDersiHocasi.
Hocasi.com
HZ. ADEM
HZ. LUT
HZ. LOKMAN
HZ. MUHAMMED
HZ. İBRAHİM
HZ. İSA
HZ. YUSUF

Benzer belgeler

HZ. MUHAMMED ( SAV ) GÜVENİLİR BİR İNSANDI Peygamberlerin

HZ. MUHAMMED ( SAV ) GÜVENİLİR BİR İNSANDI Peygamberlerin HZ. MUHAMMED ( SAV ) GÜVENİLİR BİR İNSANDI Peygamberlerin sıfatlarına baktığımız zaman onlardan birisi de emanettir yani güvenilir olmalarıdır. Bütün Peygamberler emin, güvenilir insanlardı. Hz. Pe...

Detaylı