CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi

Transkript

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
TÜRKAY ÖZTÜRK
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YARDIMCI DOÇENT
22.12.2014
Adres
: Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Telefon
: 3682876265-3112
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 03.03.1974
Faks
:
Kadro Yeri
: SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
BÖLÜMÜ/HASTALIKLAR ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI (DR)
Yüksek Lisans-Tezli
1999-2005
Tez adı: Sarıkum lagün gölü'nde (Sinop, Tüekiye) bulunan dere pisisi Platichthys flesus L., 1758 ve
dişlisazancık Aphanius chantrei Gaillard, 1895 balıklarının paraziter faunasının belirlenmesi
(2005)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI (YL)
Yüksek Lisans-Tezli
1995-1998
Tez adı: Kullanılma Süresi Geçmiş Alabalık Yemlerinin Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus Mykiss
Walbaum 1792) Gelişmeleri Ve Karaciğerinde Oluşturacakları Değişikliklerin Araştırılması (1998)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
Lisans-Anadal
1991-1995
Akademik Ünvanlar
YARDIMCI DOÇENT
2005
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
BÖLÜMÜ/HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1996-2005
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
BÖLÜMÜ/HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2005 (Bahar), Puan: 66.250
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı : Su Ürünleri
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
ÇAM ARZU, (2012). Bafra balık göllerinde (Kızılırmak Deltası, Samsun) yaşayan ve invasiv özellikteki kaya
1.balıklarının parazit faunasının konak ve çevresel faktörlere göre belirlenmesi ve histopatolojisi, Sinop
Üniversitesi
Eserler
Uluslararası
hakemli
EXPANDED,AHCI)
dergilerde
yayımlanan
makaleler
:
(SSCI,SCI,SCI-
1.Özer Ahmet, Öztürk Türkay, Özkan Hakan, Çam Arzu (2014). First Report of Enteromyxum leei (Myxozoa)
in the Black Sea in a Potential Reservoir Host Chromis chromi.. Fish Pathology, 49(2), 57-60.
2.Özer Ahmet, Öztürk Türkay, Korhyushin Vadim V, Kornyychuk Yulia, Yurakhno Violetta (2014). Grillotia
erinaceus (van Beneden, 1858) (Cestoda:Trypanorhyncha) from whiting in the Black Sea, with observations
on seasonality and host-parasite interrelationship.. Acta Parasitologica, 59(3), 420-425.
3.OZTURK Turkay, OZER Ahmet (2014). Monogenean Fish Parasites, Their Host Preferences and Seasonal
Distributions in the Kızılırmak Delta (Turkey).. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14(2),
367-378.
4.Öztürk Türkay (2013). Parasites of juvenile golden grey mullet Liza aurata Risso, 1810 in Sarıkum Lagoon
Lake at Sinop, Turkey. ACTA PARASITOLOGICA, 4(58), 531-540., Atıf Sayısı: 1
5.Öztürk Türkay, Çam Arzu (2013). Trichodinid parasites (Protozoa: Ciliophora: Peritrichida) of invasive gobiid
fish inhabiting The Lower Kızılırmak Delta in Samsun, Turkey. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 45(6),
1517-1524.
6.Öztürk Türkay, Özer Ahmet (2010). The occurrence of epizoic ciliates (Protozoa: Ciliophora) of the juvenile
flounder, Platichthys flesus L., 1758, from Sarıkum Lagoon Lake (Sinop, Turkey). Turkish Journal of
Zoology(34), 321-332., Atıf Sayısı: 2
7.Öztürk Türkay, Özer Ahmet (2007). Trichodinid fauna of the toothcarp Aphanius danfordii (Boulenger, 1890)
(Osteichthyes: Cyprinodontidae), an endemic fish from Sarıkum Lagoon Lake in Sinop (Turkey). ACTA
PROTOZOOLOGICA(46), 73-80., Atıf Sayısı: 2
8.Özer Ahmet, Öztürk Türkay (2005). Dactylogyrus cornu Linstow, 1878 (Monogenea) Infestations on Vimba
(Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840)) Caught in the Sinop Region of Turkey in Relation to the Host
Factors. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES(29), 1119-1123., Atıf Sayısı: 13
9.Özer Ahmet, Öztürk Türkay, Öztürk M Oğuz (2004). Prevalence and Intensity of Gyrodactylus arcuatus
Bychowsky, 1933 (Monogenea) Infestations on the Three-Spined Stickleback, Gasterosteus aculeatus L.,
1758. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES(28), 807-812., Atıf Sayısı: 7
10.Özer Ahmet, Öztürk Türkay (2004). Trichodina puytoraci Lom, 1962 and Trichodina lepsii Lom, 1962
(Peritrichida: Ciliophora) Infestations on Mugilids Caught at the Black Sea Coast of Sinop in Turkey. Turkish
Journal of Zoology(28), 179-182., Atıf Sayısı: 14
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı
dergilerde yayımlanan makaleler
dışındaki
Uluslararası
hakemli
CAB I DATABASE, COPERNICUS, DATABASE, SCIRIUS, DATABASE, GENAMICS JOURNAL SEEK
1.DATABASE,
Özer Ahmet, Öztürk Türkay, Kornyychuk Yuliya (2013). First report of Mazocraes alosae (Herman, 1782),
Pronopryma ventricosa (Rudolphi, 1891) and Lecithaster confusus Odhner, 1905 in pontic shad Alosa
immaculata Bennet, 1835 near Tuskish coasts of the Black Sea. Lucrari Ştiintifice-Seria Tehnie(59), 311314.
Fish & Fisheries Worldwide, ASFA, FSTA, ULAKBİM, Academic Search Complete, AGRICOLA, Oceanic
2.Öztürk Türkay, Özer Ahmet, Taşkaya Gökay, Öz Meryem, Aral Orhan (2010). Japon balığında (Carassius
auratus) Ichthyophonus hoferi enfeksiyonu.. Journal of FisheriesSciences.com, 4(4), 304-309.
Fish & Fisheries Worldwide, ASFA, FSTA, ULAKBİM, Academic Search Complete, AGRICOLA, Oceanic
3.Öztürk
Türkay, Özer Ahmet, Ünsal Gökçe (2010).
Ichthyophthirius multifiliis
TERAPÖTİKLERİN İN VİTRO ETKİSİ. Journal of FisheriesSciences.com, 3(4), 209-215.
ÜZERİNE
BAZI
2
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
Fish & Fisheries Worldwide, ASFA, FSTA, ULAKBİM, Academic Search Complete, AGRICOLA, Oceanic
4.Öztürk Türkay, Özer Ahmet (2008).
Sarıkum Lagün'ünde (SİNOP) bulunan ve endemik bir tür olan
Dişlisazancık Aphanius danfordii (Boulenger, 1890) (Osteichthyes: Cyprinodontidae) Balığının parazit faunası.
Journal of FisheriesSciences.com, 3(2), 388-402., Atıf Sayısı: 3
Fish & Fisheries Worldwide, ASFA, FSTA, ULAKBİM, Academic Search Complete, AGRICOLA, Oceanic
5.Öztürk Türkay, Özer Ahmet (2008).
SARIKUM LAGÜN'ünden YAKALANAN PİSİ BALIĞININ, Platichthyes
flesus L., 1758, PARAZİT FAUNASI VE KONAK FAKTÖRLERİNE GÖRE BULUNUŞU.
Journal of
FisheriesSciences.com, 3(2), 403-418., Atıf Sayısı: 1
Fish & Fisheries Worldwide, ASFA, FSTA, ULAKBİM, Academic Search Complete, AGRICOLA, Oceanic
6.Öztürk Türkay, Erdem Orhan (2007). Okside olmuş yemin Gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792) büyümesi ve karaciğeri üzerine etkisi.. Journal of FisheriesSciences.com, 1(2), 81-87.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Öztürk Türkay, Özer Ahmet (2014). Comparative invasive Asian tapeworm Bothriocephalus acheilognathi
infections from Lower Kızılırmak delta fishes. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture,
1, 1-7.
2.Öztürk Türkay, Didinen Behire Işıl, Doğan Gaye, Özer Ahmet, Bircan Recep (2013). Lactococcosis in rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaumi 1792) in the middle Black Sea Region in Turkey and antimikrobial
susceptibility of the aeti. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 24(1), 7-12.
3.Özer Ahmet, Öztürk Türkay, Çam Arzu, Yılmaz Derya (2011). Kapımızdaki Potansiyel Risk: Gyrodactylus.
Türk Bilimleri Derlemeler Dergisi, 4(1), 11-18.
Yayın Hakemliği
Dergi SCI-Expanded,
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Hakemlik Sayısı:4
Turkish Journal of Zoology Hakemlik Sayısı:1
Proje
Görevleri
Araştırmacı
TÜBİTAK PROJESİ:Karadeniz’in Güney ve Kuzey Bölgelerindeki Mezgit Balığı
2011-2014 Endoparazitlerinin Bileşensel Topluluklarının Karşılaştırmalı Analizi
TÜBİTAK PROJESİ:Aşağı Kızılırmak Deltasındaki Bafra Balık Gölleri’nde (Samsun) yaşayan
balıkların parazit faunasının ve biyoçeşitliliğinin fizikokimyasal ve konak faktörlerine göre
2010-2012 belirlenmesi.
BAP:Kefal balıklarının (Mugil spp.) paraziter yönden incelenmesi ve mevcut parazit
2005-2006 faunasının belirlenmesi.
BAP:Sarıkum Gölündeki dere pisisi (Platichthys flesus l., 1758) balığının paraziter
2003-2005 faunasının belirlenmesi
3
BAP:Karadeniz’de yakalanan ekonomik değeri yüksek ve yaygın bulunan Bazı deniz
balıklarının ve Karadeniz’e dökülen Sırakırkağaçlar Deresi’nden yakalanan bazı balıkların
2000-2003 paraziter yönden incelenmesi ve mevcut parazit faunasının belirlenmesi
Üyelikler
Üye
Mersin balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (MERKODER) , 2004
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
BESLENMEYE BAĞLI VE EKOLOJİK BALI HASTALIKLARI
Türkçe
2
SU ÜRÜNLERİ MİKROBİYOLOJİSİ
Türkçe
4
GENEL MİKROBİYOLOJİSİ II. ÖRGÜN
Türkçe
4
GENEL MİKROBİYOLOJİSİ I. ÖRGÜN
Türkçe
4
BALIK HASTALIKLARI TANI YÖNTEMLERİ VE LABORATUAR
Türkçe
4
BALIK İMMUNOLOJİSİ
Türkçe
2
BESLENMEYE BAĞLI VE EKOLOJİK BALI HASTALIKLARI
Türkçe
2
SU ÜRÜNLERİ MİKROBİYOLOJİSİ
Türkçe
4
GENEL MİKROBİYOLOJİSİ II. ÖRGÜN
Türkçe
4
GENEL MİKROBİYOLOJİSİ I. ÖRGÜN
Türkçe
4
GENEL PATOLOJİ
Türkçe
4
BALIK HASTALIKLARI TANI YÖNTEMLERİ VE LABORATUAR
Türkçe
4
2013-2014
Doktora
2012-2013
Doktora
4

Benzer belgeler