Bilgisayar ve teknolojiyle büyümek

Transkript

Bilgisayar ve teknolojiyle büyümek
Basın Bülteni
Meltem Demiryonar, Caretta İletişim
Tel: 0216 470 93 43 - 119
[email protected]
Gaye Kökten, Intel Türkiye
Tel: 0212 349 15 18
[email protected]
Bilgisayar ve teknolojiyle büyümek
Halihazırda hayatımızın birçok alanına yoğun biçimde girmiş olan bilgi teknolojileri
gelecekte hayatımızı çok daha yoğun etkileyecek. Bu yeni dünyada başarıyla yol
alabilmeleri için çocuklarımızın gerekli beceri ve bilgilerle donanmış olmaları gerekiyor.
Bilgisayar kullanmak, geleceğimiz olan çocuklarımız için son derece doğal. Artık
bilgisayar neslinin büyümesine ve genişlemesine izin verme zamanı.
Çocuklar için karmaşık teknolojiyi kullanmak nefes almak kadar doğaldır, internette dolaşmak onlar
için hoplayıp zıplamak kadar kolaydır ve bilgisayarların dili onlar için alfabenin ABC’si kadar
basittir. İnternette dolaşmayı severler, akıllı ve sürekli bağlıdırlar. Teknolojiyle araları iyidir ve onu
rahat kullanırlar.
İnsanlık tarihi boyunca her yeni teknoloji dalgası biraz korku ve yanlış bilgi ile karşılandı. Özellikle
de konu çocukları ilgilendiriyorsa. Sinema ve filmler ilk ortaya çıktığında, radyo icat edildiğinde,
televizyon hayatımıza girdiğinde, bu yeni teknolojilerden rahatsızlık ve endişe duyan, hayatı
olumsuz etkileyeceklerini savunan insanlar oldu. Benzer endişe ve kaygılar, günümüzde
bilgisayarlar söz konusu olduğunda da kimi ebeveynlerin aklını kurcalıyor. Bazı ebeveynler, her
geçen gün evlerimize daha fazla giren bilgisayarların çocukları miskin ve uyuşuk olmaya teşvik
ettiğine inanıyor.
Intel Türkiye olarak 2009 yılında Türkiye’de bilgisayar tutumlarına yönelik görüşleri değerlendirmek
amacıyla yaptırdığımız araştırma Türkiye’deki kullanıcılarla ilgili de benzer sonuçları ortaya
koyuyor. Araştırmaya göre bilgisayarın faydaları ülkemizde halen yeterince bilinmiyor. Yapılan
ankette evde bilgisayar olmasının zararları konusundaki görüşleri sorulan kişilerin yüzde 81’i
bilgisayar başında çok zaman geçirildiğini, yüzde 76’sı bilgisayarın sosyal ilişkilere zarar verdiğini,
yüzde 69’u ise zararlı internet sitelerine erişim sağladığını belirtiyor. Örnek kitlenin sadece yüzde
13’ü bilgisayarın bir zararı olmadığını söylüyor. Araştırmaya göre ülkemizde bugüne kadar hiç
internet kullanmayanların oranı yüzde 19’ken, kadınların üçte biri hiç internet kullanmadığını ifade
ediyor.
Oysa tıpkı radyo, televizyon ve sinema gibi, bilgisayar ve teknoloji de hayatımızın gelişiminde
önemli rol oynuyor ve önümüzdeki dönemde hayatımızdaki olumlu etkileri daha da iyi kavranacak
gibi görünüyor. Çocukların açık görüşlülüğü ve çabucak güven duyan yapıları da, onların bilgisayar
teknolojilerine çok hakim olmalarına ve çoğu zaman bu konuda ailelerinin önüne geçmelerine yol
açıyor.
Intel Türkiye’nin “Bilgisayar Kullanımı ve Tutum Araştırması”nda da yaş ilerledikçe internete ilişkin
bilgi düzeyinin zayıfladığı ve internet kullanımının düştüğü, ancak internetin gençlerin önemli
bölümü için bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda olduğu görülüyor. Araştırmaya göre ülkemizde
16-19 yaş grubunun dörtte üçü internette her gün en az bir saat zaman geçiriyor. Şu anda
bilgisayara sahibi olmayan fakat almayı planlayan hanelerin satın alma nedenlerinin başında da
üçte iki ile “internete bağlanabilmek”, ikinci sırada “çocukların ödevleri” geliyor. Bu veriler
ülkemizde de yeni neslin teknolojiyi kabullendiğini ve benimsediğini gözler önüne seriyor.
Bilgisayar kullanımı çocukların gelişiminde büyük önem taşıyor
“Çocuklar için bilgisayarlar gerçek dünyanın ta
kendisi, öğrenme ve gelişme süreçlerinin birer
parçası. ” diyen Amerikalı ünlü pedagog Dr. Richard
Woolfson,
bilgisayarların
çocukların
öğrenme
dünyalarını genişlettiğini, onlara yeni bir sosyal
iletişim yolu sunduğunu söylüyor. Woolfson,
“Çocukların sosyal ağlar kurmalarını, gerçek
hayatlarında yeni insanlar tanımalarını sağlıyor.
Ayrıca eğitim süreçlerinde daha aktif katılımcılar
olmalarını
sağlayarak
öğrenme
biçimlerini
değiştiriyor. Sosyal hayata dahil olma, müzik ve
resim yapma, okur -yazarlığa yardımcı olması gibi
yararlarıyla karşılaştırıldığında, çevrimiçi dünyanın
zararları çok daha az” diye konuşuyor. Çocukların
tüm diğer etkinlikleri gibi bilgisayar kullanımının da
dengeli olması gerektiğini vurgulayan Woolfson,
çocuklara çevrimiçi tehlikeler hakkında bilgiler
verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Çevrimiçi ortamda
kesinlikle kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiği
konusunda bilgilendirilmeleri, istenmeyen e-postalar
ve siber saldırılar gibi negatif hareketler konusunda
bilinçlendirilmeleri, bunlara uygun biçimde tepki
vermeleri konusunda teşvik edilmeleri gerektiğini
belirtiyor. Woolfson, korkunun ebeveynin öncelikli
motivasyon aracı olmaması gerektiğinin de altını
çiziyor.
Bilgisayarlar çocuklar için neler yapar?
 Gelişmiş sosyal ağların bir parçası
olmalarını sağlarlar.
 Yaşıtları ve büyüklerle iletişim
kurmalarını sağlarlar.
 Soyut konuları canlandırarak öğrenme
dünyalarını genişletir.
 Ekip çalışması ve işbirliğini güçlendirir,
çocukların öğrenme sürecinin aktif
katılımcıları olmalarını sağlar.
 Yeni fikir ve teknolojiler için açık fikirli
olmaya teşvik eder.
 Herhangi bir maliyet olmaksızın herşeyi
sanal ortamda yaparak yaratıcılıklarını
geliştirir, örneğin kitap, müzik, film ya da
fotoğraflar yapabilirler.
 Aile üyelerinin etkileşimli etkinliklere dahil
olmalarını teşvik ederek aile yaşamını
kolaylaştırır.
 Büyük bilgi yığınlarının işlenmesi
aracılığıyla el ve göz koordinasyonunu,
analitik becerileri ve karar verme yetisini
geliştirir.
 Kazandırdığı becerilerle onları
gelecekteki iş yaşamlarına hazırlar.
Ekonomik ilerlemenin motoru: Bilgi teknolojileri
Dünyanın birçok ülkesinde hükümetler, ekonominin büyümesinde ve gelecekte daha iyi duruma
gelmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini çoktan kavramış durumdalar. Endüstriyel
rekabetçiliği geliştirmek, büyümeyi desteklemek, istihdam yaratmak ve temel sosyal zorluklarla
mücadele edebilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin güçlü temelinin oluşturulmasına yönelik
birçok politika belirleniyor. Dr. Woolfson’ın da dediği gibi, “Bugün dünya için büyük önem taşıyan
bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomiyi ileri taşıyacak, hem bireyler hem de toplumlar olarak nasıl
ilerlediğimizi gösteren bir ölçüt olacak. Bir çocuğa bu dünyayı sunmamak, onun yoluna büyük taş
koymak anlamına geliyor.”
Birçoğumuz bilgisayarların internete eriştiğimiz, iş yaptığımız ya da çocuklarımızın oyun
oynadıkları araçlar olduğunu düşünüyoruz. Oysa bu günlük kullanım biçimlerimizin dışında,
farkında olmadan gözümüzle görmediğimiz birçok ağın da birer parçası oluyoruz. Örneğin
beğendiğimiz bir kıyafeti denediğimizde bir mağazanın tedarik zinciri sürecine katılmış oluyoruz. Ya
da hava durumunu dinleyip sabah evden çıkarken yanımıza bir şemsiye almamız, tamamen yeni
teknolojilerle donatılmış meteoroloji sistemlerinin sayesinde gerçekleşiyor. Bu nedenle günümüz
dünyasında ilerleyebilmek için teknolojideki gelişmeleri anlamak, bilgisayar tabanlı becerilere sahip
olmak gerekiyor. Teknolojinin hayatımızdaki yaygın etkisini ve gelecekte çocuklarımızın
hayatlarında daha da artacak etkisini anlayan okullar, bilgi teknolojisine en az okuma yazma kadar
önem veriyor, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim programlarının merkezine yerleştiriyorlar.
Sınıfta yaratıcılık
Sınıfta teknoloji kullanımı, çocukların yaş gruplarına bağlı olarak değişiklikler gösteriyor. Erken
yaşlardaki öğrenciler bilgisayarlarla temel yazma ve sayı becerileri gibi basit etkileşimli programlar
aracılığıyla iletişim kuruyor, bilgisayar programlarını çizim ve boyama için kullanıyorlar. Bu temel
kullanım seviyeleri onları sadece klavye ve ekrana alıştırmakla kalmıyor, el ve göz
koordinasyonlarını geliştirmelerine de yardımcı oluyor. Çocuklar büyüdükçe bilgisayar kullanımı
daha karmaşık bir hal alıyor, öğrenme biçimlerini değiştirmeye başlıyor. Örneğin öğrencilerin
matematik ve fen bilimlerini daha iyi anlamalarını sağlamak için konuların animasyonlarla
anlatıldığı ve canlandırıldığı programlar, öğrencilere birbirlerinin anlattıklarına katılma ve onları
eleştirme, böylece bilgiyi ve çalışma biçimlerini geliştirme şansı veriyor.
Bilgisayarlar sadece eğitimde değil; ekip çalışması, işbirliği ve
yaratıcılığın gelişiminde de büyük rol oynuyor. Avrupalı
öğretmenler, öğrencilerinin büyük bölümünün bilgisayarların
faydalarından etkin biçimde yararlandıklarını belirtiyorlar.
Örneğin istatistiksel bir tablodan haritalar çıkarmanın
öğrenciler için son derece kolay olduğunu ve ilgilerini daha
fazla çektiğini ifade ediyorlar. Teknoloji ve çevrimiçi öğrenme,
çocukların matematik formüllerini hızlı öğrenme yollarını
keşfetmelerine ve konuyu daha hızlı kavramalarına da
yardımcı oluyor. Karmaşık figürlerle ifade edilen teorileri bir
bilgisayar programı ve görsel sunumlarla beslerseniz, bu
teoriler çocuklar için son derece eğlenceli, anlaşılır ve
düşünmeye teşvik eden bir hal alabiliyorlar.
Bilgisayar oyunları çocukların gelecek iş hayatını etkiliyor
Peki ya bilgisayarda oyun oynamak zararlı mı? Popüler medya
çoğu zaman bilgisayar oyunlarının olumsuz etkilerini gündeme
getiriyor, bilgisayar takıntılı ve güçlükle iletişim kurabilen
karakterlerle ilgili resimler çiziyor ve toplumda negatif bir algı
yaratıyor. Oysa Dr. Woolfson oyun oynamanın aslında birçok
faydası bulunduğunu söylüyor. Woolfson’a göre oyunlar,
çocukların bilgi yığınlarını önlerindeki ekrandan okuma ve bu
bilgilere inanılmaz hızlarda tepki verme yeteneği kazanmasını
sağlıyor. Bunun için son derece hızlı bir görsel işleme
gerekiyor. Bu da analitik becerilerinin, el ve göz
koordinasyonunun gelişmesini sağlıyor. Bu bilgileri işleme ve
analiz etme sürecinde öğrenilen beceriler, doğrudan iş
dünyasına transfer edilebiliyorlar.
Dahil olun…
Amerikalı Pedagog Dr. Richard
Woolfson, ebeveynlerin korkuyla
uzak durmak yerine, çocuklarının
bilgisayar ve teknoloji kullanım
sürecine dahil olmaları gerektiğini
söylüyor. Dr. Woolfson’ın
ebeveynlere önerileri şöyle:
 Çocuğunuzdan daha az
anlasanız bile teknolojiden
korkmayın.
 Geride durmayın. Bu sizinle
çocuğunuz arasında engeller
yaratır.
 Teknolojiyi içinize sindirin,
çocuklarınızın bilgisayar
kullanımını paylaşın.
 Çocuğunuzla konuşun.
 Eğer emin değilseniz
çocuğunuzun öğretmenleri ile
konuşun ve onların önerilerini
alın.
Woolfson’a göre bu davranışlar,
ebeveynlerin çocuklarının
bilgisayar kullanımını
dengelemelerine yardımcı oluyor
ve bilgisayar başında fazla vakit
geçirmek gibi negatif eğilimlerini
hızlıca fark etmelerini sağlıyor.
Michigan State University’de 3 yıl boyunca 12 yaş altı çocuklarla çalışmalar yapan Profesör Linda
Jackson da, bilgisayar oyunları oynamanın görsel ve zihinsel becerileri geliştirdiğini belirtiyor.
Resim ve şekilleri kullanarak düşünmeyi öğrenen çocuklar bu sayede aslında bilim, teknoloji,
mühendislik, matematik ve tıp gibi disiplinler için bir altyapı oluşturuyorlar. Bu da gelecekteki iş
dünyası için onlara yardımcı oluyor. Özetle bilgisayar ve interneti kullanmak, çocuklara geleceğin
yeni dünyasına güvenle ve kolaylıkla girebilecekleri kapılar açıyor.
Intel: Bilgi toplumuna geçişin öncüsü
Intel ülkelerin bilgi toplumlarına dönüşümü ve gelişebilmeleri için çocukların doğru araçlara sahip
olmalarının, doğru becerilerle donatılmalarının ve eğitimin büyük önem taşıdığına inanıyor. Bu
nedenle bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, çocukların ve gençlerin teknoloji eğitimi alabilmeleri
için yoğun çaba harcıyor. Eğitime her yıl 100 milyon dolar ayıran Intel, özellikle matematik, bilim ve
teknoloji alanlarında dünyanın dört bir yanında öğretmenlere, öğrencilere ve üniversitelere yardım
etmek için eğitim alanındaki projelere önemli yatırımlar yapıyor. Intel 7 kıtada 50'nin üzerinde
ülkede, Intel Öğretmen Programı ve Intel Öğrenci Programı gibi özel projelerle eğitimi geliştirmek
için çalışıyor.
Türkiye’de 2003 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile uygulanan “Intel Öğretmen
Programı" kapsamında bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okullarda görev yapan
130 bin öğretmene eğitimler verildi. Yine Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 2005 yılından bu yana
uygulanan “Intel Öğrenci Programı” ile de, ev ve okullarında teknolojiye sınırlı erişim imkânı
bulunan 50 bin öğrencinin okul saatleri dışında bilgisayar tabanlı öğrenme deneyimi yaşamaları
sağlandı.
Intel hakkında:
Silikon tabanlı teknolojilerde dünya lideri Intel, insanların çalışma ve sosyal ortamlarındaki yaşam kalitelerini sürekli
artırmak amacıyla yeni teknolojiler ve ürünler geliştirir; yeni inisiyatifler oluşturur. Intel hakkında daha fazla bilgiye
www.intel.com.tr/pressroom ve www.intel.com/pressroom adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Benzer belgeler

Ben ve Bilgisayarım

Ben ve Bilgisayarım Basın Bülteni Meltem Demiryonar, Caretta İletişim Tel: 0216 470 93 43 - 119 [email protected]

Detaylı

MasterCard ve Intel Online Alışverişler için İşbirliğine Gitti

MasterCard ve Intel Online Alışverişler için İşbirliğine Gitti Forrester Research’ün yaptığı araştırmaya göre, online alışveriş tutarı geçtiğimiz yıl sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 176.2 milyar dolara yükseldi. Aynı araştırma, önümüzdeki beş yıl boyunc...

Detaylı