karar teorisi ve optimizasyon

Transkript

karar teorisi ve optimizasyon
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
KARAR TEORİSİ VE OPTİMİZASYON
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Zorunlu
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
8
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
1.Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
2. Yarıyıl
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Lojistik yönetimi için karar sistemi kavramlarının, elemanlarının
ve optimizasyon tekniklerinin açıklanması
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. Yönetimde karar teorisinin öğrenilmesi
ÖÇ2. Karar verme optimizasyon tekniklerinin öğrenilebilmesi ve
uygulanabilmesi
Dersin İçeriği
Karar teorilerinin kavram ve elemanları, karar süreci ve
modelleme teknikleri, matematiksel programlama, optimizasyon
teorisi ve yöntemlerine giriş, problem analizleri, matematiksel
modellerinin kurulması ve lojistik karar problemlerinde
optimizasyon tekniklerinin kullanılması konuları ayrıntılı olarak
ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
Yönetim biliminin tarihsel perspektifi
Doğrusal Programlama: Model Formülasyonu
Doğrusal Programlama: Model Formülasyonu
Doğrusal Programlama: Bilgisayar Uygulamaları
Doğrusal Programlama: Bilgisayar Uygulamaları
6. Hafta
Duyarlılık Analizleri
7. Hafta
Tam Sayılı Programlama, Doğrusal Olmayan
Programlama
8. Hafta
Vize
9. Hafta
Ulaştırma, Atama Ve Ağ Modelleri
10. Hafta
Ulaştırma, Atama Ve Ağ Modelleri
11. Hafta
Proje Yönetimi
12. Hafta
Karar Kuramı
13. Hafta
Kuyruk Modelleri
14. Hafta
Tahmin Modelleri
15. Hafta
Stok Modelleri
16. Hafta
Final
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
Ghiani Gianpaolo,Gilbert Laporte ve Roberto Musmanno (2004),
Introduction to Logistics Systems Planning and Control
2T
2T
Marakas, G. M., (2002), “Decision Support Systems”, 2nd Edition,
Prentice Hall.
İlgili tüm makaleler
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Devam
-
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
-
Ara sınavlar
20
Final
80
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
80
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
14
1
14
Sunum / Seminer Hazırlama/
12
2
24
Ödevler
20
1
20
Ara sınavlar
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
2
20
1
2
2
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
2
40
1
2
2
80
TOPLAM
126
13
230
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
230/30=8 AKTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ 1
ÖÇ 2
Program Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
(Öncelikle öğrenme çıktılarının hangi program çıktılarıyla ilgili olduğunu belirleyiniz. Daha
sonra, öğrenme çıktılarının ilgili program çıktılarına katkı düzeyini, yukarıda verilen
seçeneklere göre yazınız. Örneğin, ÖÇ1 PÇ1 ile ilişkiliyse ve ÖÇ1’in PÇ1’e katkısının orta
düzeyde olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kutucuğa 3 rakamını yazınız.)

Benzer belgeler

operatıons research ı

operatıons research ı Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Sunum / Seminer Hazırlama/ Proje

Detaylı

Kurumsal Koçluk ve Mentorluk

Kurumsal Koçluk ve Mentorluk Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

busıness

busıness Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı

İşletmeye Giriş (ING)/Introduction to Business

İşletmeye Giriş (ING)/Introduction to Business Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı

Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme

Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Stratejik Pazarlama Yönetimi Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

fransızca ı

fransızca ı Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Arazi Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Sunum / Seminer Hazırlama/ Proje Ödevler

Detaylı

stratejik perakende yönetimi

stratejik perakende yönetimi Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Sunum / Seminer Hazırlama/ Proje

Detaylı

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı

ders öğretim planı

ders öğretim planı Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı