Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Asvit

Transkript

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Asvit
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Asvit-C
Oral Çözelti Tozu
Vitamin
BİLEŞİMİ
Beyaz, krem renkli, ekşi lezzette, kristalize bir toz olan Asvit-C Oral Çözelti Tozu; 1 gramında 1000 mg
vitamin C (askorbik asit) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Asvit-C Oral Çözelti Tozu’nun etkin maddesi vitamin C, suda eriyen vitaminlerden olup, yapısal
yönden glukoz ve diğer heksozlarla yakından ilişkili, altı karbonlu bir bileşime sahiptir. Organizmada
stres ve yorgunluk nedeniyle artan C vitamini gereksinmesini karşılar. Kapillar damar çeperlerinin
dayanıklılığını artırarak hemorajileri önler. Hematopoetik sistemi uyararak kan yapımını hızlandırır.
Hayvanlarda mezenşimal kaynaklı dokuların (bağ dokusu, kemik, kıkırdak, dentin gibi) yapımında ve
bütünlüğünün korunmasında önemli rol oynar. Belirtilen dokularda pirolin ve lizin kalıntılarının
hidroksipiroline ve hidroksilizine çevrilmesini kolaylaştırır. Bu olay kollajen sentezinde son derece
önemlidir. Dolayısıyla, askorbik asidin en belirgin fonksiyonu kollajen biyosentezinde yer almasıdır. Bu
vitamin, ayrıca, adrenal kabukta kortikosteroidlerin sentezinde, folik asidin folinik aside çevrilmesinde
ve tirozin metabolizmasında görev yapar. Askorbik asidin sayılan bütün bu işlevleri, vücutta meydana
getirdiği yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları ile ilişkilidir. Organizmada meydana gelen
oksidasyon olaylarında hidrojen taşıyıcı olarak rol oynar. Kalp - damar sistemi üzerine etkimek
suretiyle artan kalp atışlarını normale döndürür. Enfeksiyöz hastalıklara karşı organizmanın direnç
kazanmasına katkıda bulunur. Kalsiyum, demir, bakır metabolizmasında rol alması nedeniyle, bunların
kanatlı organizması tarafından daha iyi değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
Vitamin C, ağızdan verildikten sonra, gevişenlerin rumeninde parçalanırken, diğer hayvanlarda ince
bağırsaklardan hızlı ve tam olarak emilir. İshal olgularında bile emilme gerçekleşir. Emilen vitamin
plazma proteinlerine düşük oranda bağlanır ve hücre içi de dahil tüm vücuda dağılır. Lökosit ve
trombositlerdeki yoğunluğu plazma ve alyuvarlardakinden daha yüksektir. Aynı şekilde bezsel
yapılardaki yoğunluğu, kas ve yağ dokularına göre daha yüksektir. Alınan C vitamininin fazlalığı
vücuttan hızla atılır. Vücutta sınırlı ölçüde depolanır. Büyük bir kısmı, organizmada oksidasyona
uğrayarak parçalanır. Vitamin C, kandaki miktarın yükselmesiyle, çoğunluğu değişmemiş halde
böbreklerden ve az oranlarda da dışkı, süt ve terle atılır.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Asvit-C Oral Çözelti Tozu; tüm evcil hayvanlarda vitamin C ihtiyacının karşılanması, hastalık hallerinde
artan vitamin C ihtiyacının takviye edilmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, hastalık ve stres
hallerinde vücut direncinin kuvvetlendirilmesi, anemiler, entoksikasyonlar, hemoraji, gastroenteritlerde,
kısırlığın önlenmesi ve tedavisinde destekleyici olarak, aşırı efor gerektiren durumlarda, büyüme ve
gelişmede destekleyici olarak, kanatlılarda yumurta kabuğunun kuvvetlendirilmesinde, ayrıca
metabolizmayı düzenleyici etkisi nedeniyle etlik piliçlerde karkas kalitesinin yükseltilmesi ve ağırlık
kazancının hızlandırılması, yumurta tavuklarında ve damızlıklarda verim ve kalitenin artırılması gibi
üretimi destekleyici amaçlarla, kalsiyum ve birçok minerallerin biyoyararlılığının artırılması, atlarda
ayrıca; miyoglobinüri, gıdaya bağlı furbür, yarış atlarının epitaksisi, kassal yorgunluk hallerinin
giderilmesi, kısraklarda döl tutma oranı ve aygırlarda aşım gücünün desteklenmesi amacıyla kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Asvit-C Oral Çözelti Tozu;
hayvanların içme suyuna karıştırılarak oral yol ile kullanılır. Sürü halindeki hayvanların içme suyu
deposuna katılarak, diğer hayvanlara ise bir miktar su ile karıştırılarak verilir. İlaçlı su 3 - 4 saat içinde
tüketilmeli ve her gün taze olarak hazırlanmalıdır.
Hayvan Türü
Kanatlılarda
At - Sığır
Dana - Düve - Tay
Koyun - Keçi
Kuzu - Oğlak
Destekleyici olarak
Koruyucu olarak
Ana tedaviyi destekleyici olarak
Yumurta kabuğunun kalınlaşması için
Uygulanacak Pratik Doz
1 ton içme suyuna 25 g
1 ton içme suyuna 75 g
1 ton içme suyuna 300 g
1 ton içme suyuna 500 g
10 - 25 g/gün
5 - 10 g/gün
1 - 2 g/gün
0.5 - 1 g/gün
İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ
Önerilen sağaltım dozlarında bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Seyrek olarak sindirim sistemi
bozukluklarına neden olabilir. Yüksek dozlarda duyarlı hastalarda ürat, oksalat, sistin taşları
oluşumuna neden olabilir. Serum bilirubin seviyesini düşürebilir. Ayrıca vitamin C’nin büyük dozlarının
alımından sonraki 48 - 72 saat içerisinde amine bağlı, dışkıda gizli kan testi analizlerinde yanlış negatif
sonuçlar alınmasına neden olabilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
İdrarda asitleşmeye neden olabileceğinden, idrarda aminoglikozidler, eritromisin gibi bazı
antibiyotiklerin etkinliğini azaltabilir. Günlük 10 mg üzerinde alınan vitamin C’nin antikoagulanların
(kumarin veya inandion türevleri) mide-bağırsaklardaki emilimini azalttığı bildirilmiştir. Askorbik asit,
başta şeker için idrar testi olmak üzere, laboratuvar test sonuçlarını etkileyebilir. Meksiletin, timidin gibi
ilaçların atılmasını hızlandırır. Deforoksamin ile sinerjistik etki görülebilir.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Aşırı dozlarda kullanıldığında asidozis, ishal, deride kızartı, halsizlik, kusma, mide krampları ve
ürinasyonda artışa neden olabilir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et, süt ve yumurta için 0 (sıfır) gündür.
KONTRENDİKASYONLARI
Ürolithiasis şüphesi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Bakır, demir ile zehirlenmelerde klinik tabloyu
kötüleştirebilir. Bu nedenle, demir zehirlenmelerinin tedavisinde dikkatli kullanılmalıdır. Kalpte demir
birikmesine sebep olabilir.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde, oda ısısında (15 - 25 °C), nem ve
ışıktan koruyarak saklayınız. Açık ürünler hava ve ışıktan korunmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden
itibaren 2 yıldır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılan ambalajlar uygun şekilde imha edilmelidir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Asvit-C Oral Çözelti Tozu; kutu içerisinde 20 g’lık beyaz renkli polietilen şişelerde, 10 x 100 g’lık
alüminyum folyo poşetlerde ve kutusuz olarak 500 g, 1 kg ve 5 kg’lık beyaz renkli polietilen
ambalajlarda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ
05.10.2011
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO
05.10.2011 - 24/087
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ
TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok No: 290 34670 İkitelli / İSTANBUL

Benzer belgeler

VİTBE Enjeksiyonluk Çözelti

VİTBE Enjeksiyonluk Çözelti Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde, oda ısısında (15 - 25 °C...

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde, oda ısısında (15 - 25 °C), nem ve ışıktan koruyarak saklayınız. Açık ürünler hava ve ışıktan korunmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden ...

Detaylı

Prospektüs

Prospektüs ışıktan koruyarak saklayınız. Açık ürünler hava ve ışıktan korunmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıldır. KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR Kullanılan ambalajlar ...

Detaylı

Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları

Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları ışıktan koruyarak saklayınız. Açık ürünler hava ve ışıktan korunmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıldır. KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR Kullanılan ambalajlar ...

Detaylı

compovit prospektüs

compovit prospektüs Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde, oda ısısında (15 - 25 °C), nem ve ışıktan koruyarak saklayınız. Açık ürünler hava ve ışıktan korunmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden ...

Detaylı

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır VETFOS

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır VETFOS ışıktan koruyarak saklayınız. Açık ürünler hava ve ışıktan korunmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıldır. KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR Kullanılan ambalajlar ...

Detaylı