Untitled

Transkript

Untitled
Sayın Meslektaşlarımız,
18-21 Eylül 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
ve Gastroenteroloji Bilim Dalı
olarak Trabzon’da
düzenleyeceğimiz “KRONİK HEPATİTLERDE GÜNCEL
YAKLAŞIMLAR KRONİK HEPATİT C’DE YENİ JENERASYON
İLAÇLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ, KRONİK HEPATİT B ve D’DE
GÜNCEL DURUM” başlıklı bilimsel etkinliğimize sizleri
davet ediyoruz.
Bu etkinliğimizde ağırlıklı olarak hepatit C’deki gelecek
tedaviler ele alınacak olup, hepatit B ve C’deki mevcut
durum, sorunlar, aşılar, gerçek yaşamdan olgu tartışmaları,
poster ve seçilmiş sözel bildiriler yer alacaktır.
Yurtdışından ve ülkemizden konusunun uzmanı olan
meslektaşlarımızın konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer
alacağı bu bilimsel etkinliğimizde sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla.
Prof. Dr. İftihar Köksal
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Orhan Özgür
Sempozyum Başkanı
Kronik Hepatitlerde Güncel Yaklaşımlar
DÜZENLEYEN KURULUŞLAR
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE SAVAŞIM DERNEĞİ (ENFEKDER)
SEMPOZYUM DÜZENLEME KOMİTESİ
Dr. İftihar Köksal
Dr. Orhan Özgür
Bilimsel Sekreterya
Dr. Gürdal Yılmaz
Dr. Arif Mansur Coşar
Üyeler
Dr. Yusuf Uzun
Dr. Mehmet Arslan
Dr. Selçuk Kaya
Dr. Firdevs Aksoy
Dr. Ebru Emel Sözen
Toplantı Merkezi
NovOtel, Trabzon
GENEL BİLGİLER
Kongrenin Yeri
Dünya Ticaret Merkezi Arkası, Cumhuriyet Mahallesi
Kaşüstü Beldesi, Yomra TRABZON
Toplantı Tarihleri
19 – 21 Eylül 2014
Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe’dir. İngilizce oturumlarda eş zamanlı tercüme yapılacaktır.
Yaka Kartı
Kayıt yaptıran tüm katılımcılara yaka kartı dağıtılacaktır. Toplantı düzeninin sağlanabilmesi
için yaka kartlarının toplantı süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica
olunur.
Katılım Belgesi
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri 20 Eylül 2014 tarihinde dağıtılacaktır.
Kredilendirme
Toplantı kredilendirilmesi için TTB onayına sunulmuştur.
Davet Mektubu / İzin yazısı
Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan toplantı davet yazıları
Toplantı Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları
sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama
ücretleri kendilerine aittir.
Web Sayfası
Toplantının resmi internet adresi olan www.kronikhepatitler.org adresinden toplantı
programı, kayıt, konaklama-transfer koşulları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
İPTAL KOŞULLARI
• 30 Mayıs 2014 – 27 Haziran 2014 tarihinden önce bildirildiği takdirde %50 si
• 27 Haziran 2014 tarihinden sonra bildirildiği takdirde iade yapılmayacaktır.
Tüm iadeler toplantı bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kronik Hepatitlerde Güncel Yaklaşımlar
BİLİMSEL PROGRAM
19 EYLÜL 2014, CUMA
08.30 – 09.00
Açılış Töreni
09.00 – 09.30
KONFERANS Mevcut HCV Tedavilerinin SWOT Analizi
Oturum Başkanları: Dr. Cihan Yurdaydın, Dr. Fehmi Tabak
Konuşmacı: Dr. Ulus Akarca
09.30 – 10.00
KONFERANS HCV Yaşam Siklusu Antivirallerin Hedefleri DAA’larda Direnç
Oturum Başkanları: Dr. Abdülkadir Dökmeci, Dr. Hakan Leblebicioğlu
Konuşmacı: Dr. Reşat Özaras
10.00 – 11.00
PANEL
Oturum Başkanları: Dr. Canpolat Eyigün, Dr. Orhan Sezgin, Dr. Yusuf Uzun
Hepatit C Epidemiyolojisi
Dr. Şaban Esen
Tarama ve Tanı
Dr. Mithat Bozdayı
Kronik Hepatit C’de Non-İnvaziv Fibrozis Göstergeleri
Dr. Gürdal Yılmaz
11.00 – 11.15
KAHVE ARASI
11.15 – 12.15
GILEAD UYDU SEMPOZYUMU
Hepatit C Tedavisinde Dönüşüm Başlıyor
12.15 – 13.15
PANEL Standart HCV Tedavilerinden Öğrendiklerimiz
Oturum Başkanları: Dr. Yılmaz Çakaloğlu, Dr. Nurcan Baykam, Dr. Yüksel
Gümürdülü Hepatit C Tedavisinde Histopatolojik İyileşme
Dr. Yücel Üstündağ
Boceprevir’den Öğrendiklerimiz
Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
Telaprevir ‘den Öğrendiklerimiz
Dr. Rahmet Güner
13.15 - 14.15
ÖĞLE ARASI
BİLİMSEL PROGRAM
14.15 – 15.15
PANEL Hepatit C Tedavisinde Yeni Dönem; IFN İçeren Kombinasyonlar
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Bektaş, Dr. Orhan Özgür, Dr. Deniz Akduman
PEG-IFN/RBV+ 2. Jenerasyon Proteaz İnhibitörleri
Dr. Çetin Karaca
PEG-IFN/RBRV+ 2. Jenerasyon Proteaz İnhibitörleri Dışındaki Ajanlar
Dr. Kenan Hızel
DAA 4’LÜ Kombinasyonlar
Dr. Fulya Günşar
15.15 – 16.15
PANEL
Hepatit C Tedavisinde Yeni Dönem; IFN’suz Kombinasyonlar
Oturum Başkanları: Dr. Sait Bağcı, Dr. Hürrem Bodur, Dr. Ömer Şentürk
Nükleotid Bazlı Kombinasyonlar
Dr. Necati Örmeci
Nükleotidsiz Kombinasyonlar
Dr. Ramazan İdilman
Proteaz İnhibitörleri
Dr. Dilara İnan
16.15 – 16.45
ARA ve Poster Başı Tartışma
Oturum Başkanları: Dr. Fatma Sırmatel, Dr. Cansel Türkay
16.45 – 17.45
ABBVIE UYDU SEMPOZYUMU
17.45 – 18.45
YUVARLAK MASA TARTIŞMALI OTURUM
Kronik Hepatit C’li Naif, Relapser ve Non-Responder Hastalarda Siz
Olsanız Ne Yapardınız?
Oturum Başkanları: Dr. Hikmet Akkız, Dr. Halis Şimşek, Dr. Özlem Kandemir,
Dr. Ömer Topalak
Beklerim
Dr. Oğuz Karabay ve Dr. Mesut Akarsu
Beklemem, Mevcut Tedavileri Veririm
Dr. Cem Kalaycı ve Dr. Ediz Tütüncü
19.00
AKŞAM YEMEĞİ
Kronik Hepatitlerde Güncel Yaklaşımlar
BİLİMSEL PROGRAM
20 EYLÜL 2014, CUMARTESİ
09.00 – 09.30
Kronik Hepatitlerde Akılcı İlaç Kullanımı Oturum Başkanları: Dr. İsmail Balık, Dr. Mehmet Parlak
Konuşmacı: Dr. Abdullah Sonsuz
09.30 – 10.00
KONFERANS
Delta Hepatiti Oturum Başkanları: Dr. Hasan Salih Zeki Aksu, Dr. Ömer Özütemiz
Konuşmacı: Dr. Cihan Yurdaydın
10.00 – 10.40
PANEL
Oturum Başkanları: Dr. Önder Ergönül, Dr. Mehmet Bakır, Dr. Murat Aladağ
Hepatit C Aşıları
Dr. Bülent Ertuğrul
Hepatit Delta Aşıları
Dr. Şükran Köse
10.40 – 11.10
ARA ve Poster Başı Tartışma
Oturum Başkanları: Dr. Selçuk Kaya, Dr. Birol Özer
11.10 – 12.10
YUVARLAK MASA TARTIŞMALI OTURUM
Hepatit B Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Nurdan Tözün, Dr. Mehmet Arslan, Dr. Tansu Yamazhan
Kronik Hepatit B’de Tedavi ve Aşılar Kronik Hepatitlerin Epidemiyolojisinde
Değişiklik Yaptı mı?
Dr. Mustafa Kemal Çelen
Hedef S Antijen Kaybı mı? Dr. Kadir Demir
Tedavi Siroz ve Kanser Oranlarını Azalttı mı?
Dr. Zeki Karasu
12.10 – 13.30
19:00
ÖĞLE ARASI
AKŞAM YEMEĞİ
21 EYLÜL 2014, PAZAR
09.00 – 10.00
Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Akdoğan, Dr. Yaşar Tuna
10.00 – 10.30
KAPANIŞ
KAYIT, KONAKLAMA VE TRANSFER BİLGİLERİ
KAYIT BİLGİLERİ
Ücretler
Uzman
175 Euro
Asistan
150 Euro
Firma Temsilcisi
175 Euro
• Toplantı kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, kayıt ücretinin yatırıldığına dair dekontun Serenas Turizm’ e fax (0 312 – 441 45 63) veya mail ile gönderilmesi ve ardından teyit alınması gerekmektedir.
• Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.
KONAKLAMA BİLGİLERİ
Ücretler
Tek Kişilik Oda Ücreti
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı Ücret
NOVOTEL 600 EURO
490 EURO
GRAND ZORLU OTEL
630 EURO
515 EURO
• Konaklama şekli oda kahvaltı olup fiyatlar 3 geceyi (giriş 18.09.2014 – çıkış 21.09.2014
kapsamaktadır. Konaklamalar 3 gecelik paket olarak satılmaktadır.
• Rezervasyonlar için ücretler yatırılmadan önce Otel’ de yer olup olmadığına dair Serenas
Turizm’ den mutlaka teyit alınması gerekmektedir. Aksi taktirde konaklama rezervasyonları
geçersiz sayılacaktır.
• Otel giriş saati 13:00, çıkış saati ise 12:00’ dir. 12:00’yi geçen saatler için extra ücret talep
edilecektir.
• Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.
Kronik Hepatitlerde Güncel Yaklaşımlar
TRANSFER BİLGİLERİ
18-21 Eylül 2014 tarihleri arasındaki transfer detaylarını Serenas Turizm’ e bildirmiş olan tüm
katılımcıların transferleri Havaalanı-Otel-Havaalanı şeklinde gerçekleştirilecektir.
Çift Yön Transfer Ücreti: 50 EURO + KDV’dir.
• Uçak saati değişikliklerinizi yazılı olarak 48 saat önceden bildirmeniz ve ardından teyit almanız
durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır.
• Otogar için transfer hizmeti verilmemektedir.
KAYIT, KONAKLAMA VE TRANSFER ÜCRETLERİ
HESAP NUMARALARI
HESAP ADI: SERENAS ULUSLARARASI TURİZM KONGRE ORG. A.Ş.
BANKA ADI
HSBC BANK A.Ş.
BANKA SWİFT KODU
HSBCTRIX
BANKA EFT KODU
123
ŞUBE ADI
ANKARA KURUMSAL ŞUBE
ŞUBE KODU
106
ŞUBE ADRESİ
NERGİZ SOK. BAYRAKTAR VIA TOWER K:12 SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
TL
106-1026647-282-00
TL IBAN
TR760012300106102664728200
EURO
106-1026647-773-99
EURO IBAN
TR210012300106102664777399
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
ONLİNE BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
1. Bildiriler online olarak http://kronikhepatitler.org/ adresinden yapılacaktır. Bildiriler POSTER
kategorisinde kabul edilecek olup, Değerlendirme Kurulu uygun gördüğü çalışmaları SÖZEL
sunum olarak da kabul edebilecektir. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul
edilmeyecektir.
2. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 2500 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana
2500 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
3. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm
bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
4. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği
kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
5. Bildirilere iki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.
6. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir
parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
7. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin
kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
8. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak
gösterilmelidir.
9. Bildiri kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red”
mektupları olarak e-posta adresinize gönderilecektir. Ayrıca kongre web sayfasındaki “Bildiri
Sonuçları” bölümünden de sonuçları takip edebilirsiniz.
*Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız ve ek yardım için “0 312 440 50 11” nolu telefonu arayabilirsiniz.
DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme
yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı-anlaşılabilir olması ve üzerine değişiklik
yapılmaması önem taşımaktadır.
Kronik Hepatitlerde Güncel Yaklaşımlar
SON GÖNDERİ TARİHİ
Son bildiri özeti gönderme tarihi 25 Temmuz 2014’ dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri
özetleri kabul edilmeyecektir.
GERİ BİLDİRİM
Bildirilerin kabul edilip edilmediği ile ilgili bildirim 6 Eylül 2014 tarihinden itibaren yapılacaktır.
Haberleşmeyi kolaylaştırmak için, e-posta yoluyla ön kabul/red bildirimleri gönderilecektir;
bu nedenle, e-posta adreslerinize 16 Eylül 2014 tarihine kadar yazılı bir bildirim almadıysanız,
lütfen SERENAS Turizm ile temas kurunuz.
Mert Özel
Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.
Telefon : +90 (312) 440 50 11
Faks : +90 (312) 441 45 62
BİLİMSEL SEKRETERYA
Dr. Gürdal Yılmaz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
[email protected]
Dr. Arif Mansur Coşar
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Gastroentereloji Anabilim Dalı, Trabzon
[email protected]
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Mert Özel
Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.
Telefon : +90 (312) 440 50 11
Faks : +90 (312) 441 45 62
e.mail: [email protected]
Kronik Hepatitlerde Güncel Yaklaşımlar