3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015

Transkript

3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015
3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ
(08Aralık 2014 - 23 Ocak 2015)
Sayın Velimiz,
Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları
yürütülmektedir.
Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri
size tüm yıl boyunca her 6 haftada bir iletilmektedir.
08 Aralık 2014 –23 Ocak 2015 tarihleri arasındaki temamıza ait
bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı
düzenlediğimiz MEB kazanımlarına hangi yollarla ulaştığımız
örneklerle paylaşılmaktadır. Çalışmalar sırasında; öğrencilerimizde
hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca
verilmiştir.
ANAFİKİR:
Duygu ve düşüncelerimizi sanat aracılığıyla ifade ederiz.
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü,
inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme
yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında
düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve
yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik
olanı takdir etmemiz.
SORGULAMA HATLARI
- Sanat aracılığıyla iletişim kurma,
- Farklı kültürlerdeki sanat ürünleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar,
- Bir sanat ürünü ortaya çıkarmanın önemi.
Sınıfımızda yerli ve yabancı hikâyeler, şiirler, resimler, drama örneklerinin olduğu
istasyonları dolaşarak izlenimlerimizi not aldık. Ana fikrimizin ne olabileceğini
düşünerek bulduk. Galeri yürüyüşünün ardından “Bak-Düşün-Merak Et “tekniğiyle
dönüşümlü düşünme yaptık. ”Ne gördük?, Bu bize neyi merak ettirdi? “sorularını
cevaplayarak “Kavram haritamızı” doldurduk. Yapılan çalışmanın ana fikirle olan
ilişkisini açıkladık.
Sanat dallarından resim-edebiyat-müzik - tiyatro- sinema ve bu dalların
belli başlı temsilcilerinin eserlerinden örneklerin yer aldığı bir sunu izledik.
Sanatçıların ve sanat eserlerindeki kahramanların profil özelliklerini ve
tutumlarını çalışma kağıdına yazdık ve panoda sergiledik.
Mizahın anlamı hakkında konuştuktan sonra gruplara ayrıldık. Canlandırmak
istediğimiz fıkrayı, bilmeceyi, şarkıyı, bulmacayı, kukla oyununu, pandomimi seçtik.
Hazırlığımızı yaptıktan sonra duygu ve düşüncelerimizi arkadaşlarımıza yansıttık.
“Gölge” ile ilgili bildiklerimizi beyin fırtınasıyla bulduk. Nasıl gerçekleştiği
hakkındaki görselleri akıllı tahtadan inceledik. Boyutlarını gözlemledik. Gölge
boyu ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Çalışmalarımızı panolara asarak
arkadaşlarımızla paylaştık.
Türkçe dersinde; Ezop masallarından “Tilki ile Leylek “ve “Şehir Faresi ile
Tarla Faresi” masallarını okuduk. “Ezop’un kim olduğunu” araştırdık. Grup
arkadaşlarımızla öğrendiklerimizi paylaştık. Masal incelemesi bittikten sonra
dağıtılan çalışma kağıdına yazarın masal aracılığıyla duygu ve düşüncelerini
nasıl belirttiğini yazdık. Masalın hikaye haritasını çıkardık ve masalın öğelerini
belirttik. Henri Rousseau tekniğiyle yapılan resimleri inceledik. Hikayenin
kahramanlarının sahip olduğu profil özellikleri ve tutumları belirttik.
“Oynamıyorum (İngiliz masalı)” ile “Saka Kuşunun Tüyleri Neden Çok Renklidir?
(Rus Masalı)” masallarını okuduk. İngiliz Masalı ve Rus Masalı’ nın benzer ve
farklı yönleri hakkında konuştuk.
“Grimm Brothers” ve “Dede Korkut” masallarından da örnekler okuduk. Hikaye
haritalarımıza okuduğumuz hikayelerin konularını ve ana fikirlerini yazdık. Ortak
ve farklı yönlerini tartıştık.
“Eskiyen Masallar” şiirini okuduk ve işledik. Şiir üzerinde sesli ve sessiz harfleri
bularak çalışmalar yaptık.
”İsmin hal ekleri ve iyelik ekleri” ile ilgili cümleler okuduk.
Daha sonra gruplar halinde kelimelere ismin hal ve iyelik
eklerini getirerek cümleler oluşturduk. Panoya asarak
yapılan çalışmaları
inceledik.
Matematik dersinde; örüntü ile ilgili akıllı tahtadan görseller izleyerek
üzerinde konuştuk. El işi kâğıtları ve değişik materyaller ile örüntüler yaptık.
Yaptığımız çalışmaları sınıf panomuzda sergiledik.
Sınıf içinde ve bahçede birim alanla ilgili çalışmalar yaptık. A3 büyüklüğündeki
kartonlara oynadığımız oyunlarla ilgili görseller yaparak öğrenme çıktılarımızı
post- itlere yazdık ve sunumunu yaptık.
Çıkarma denince aklımıza gelenleri beyin fırtınası yaptıktan sonra defterimize
yazdık. Akıllı tahtadan yansıtılan işlemleri zihinden yaptık. Grup
çalışmalarıyla kartonlara yapılan “Problem Çözme Çemberi” üzerinde
çıkarma ile ilgili problemleri yazarak çözdük.
ANAHTAR KAVRAMLAR
* Bakış Açısı,
* Bağlantı,
* Dönüşümlü Düşünme.
Kütüphane çalışmalarında; “Genç Bakış – “Kendini İfade Etmekte
Zorlanmak” (Yalan Dünya dizisinden) sunumunu ve duygu
düşünceleri anlatan sunumu izledik. Kütüphanede bulunan şiir, masal,
hikaye, roman, resim ve müzik kitaplarını araştırarak örnekler
üzerinden beyin fırtınası yaptık. “Duygu ve düşüncelerimizi sanat
aracılığıyla ifade ederiz.” ana fikrimize ulaştık.
İngilizce dersinde; sınıfın çeşitli yerlerine asılmış
sanat eserleri ve resimlerden oluşan “Imaginary
Art Gallery” sini gezdik. “I think / to my mind
/in my opinion” gibi kalıpları kullanarak
birbirimize o sanat eserinin ne ifade ettiğini
belirttik. “I agree/I disagree” gibi fikir belirtme
yapılarından yararlandık. Aynı sanat eserinin,
kişiler için farklı şeyler ifade ettiğinin farkına
vardık. Ardından en sevdiğimiz sanat tarzını
nedeniyle birlikte yazdık.
Beden Eğitimi dersinde; spor salonunda heykel oyunu oynadık. Müzik eşliğinde
dağılarak koştuk. Müziğin durmasıyla birlikte duygularımızı yansıtacak yüz
mimik durumlarını değişik şekillerde ifade eden heykellere dönüştük ve duruş
pozisyonumuzu aldık.
ÖĞRENEN PROFİLLERİ

Araştıran-Sorgulayan,

Dönüşümlü Düşünen,

İletişim Kuran.
Müzik dersinde; farklı müzik eserlerini
dinledik. Dinleme sonrası sınıf içerisinde
bestecilerin hangi duygu ve düşünceyle
bu besteleri yaptığı ile ilgili tahminlerde
bulunduk. Tahminlerimizi sınıf
arkadaşlarımızla paylaştık.
Görsel Sanatlar dersinde; ressam “Joan Miró” ile ilgili çeşitli röprodüksiyonlar,
katalog örnekleri, kitaplar inceledik ve konu ile ilgili sorular sorduk.
Düşüncelerimizi birbirimizle paylaştık.
Sabancı Müzesi’nde sergilenen ressam Miró’nun, kadın, kuş ve yıldız temalarına
ait resim, baskı, heykel ve seramiklerinin bulunduğu sergiyi ziyaret ettik.
Sergilenen yağlı boya ve akrilik tablolar, taşbaskı ve baskılar da dahil olmak
üzere Miró’nun assemblage tekniğiyle bir araya getirdiği heykellerinin tüm
aşamaları model ve çizimlerle beraber inceledik. Gruplara ayrılarak kuş heykelleri
tasarladık ve heykellerimizi okulumuzda sergiledik. Farklı kültürlerde ve
zamanlarda yaşamış olan sanatçıyı tanımaya çalıştık.
Rehberlik dersinde; duygu ve düşünceler ile ilgili örnek hikâye okuduk.
Çıkarımlarımızı post-itlere yazarak arkadaşlarımızla paylaştık. “Duygu ve
Düşüncelerimle Varım” adlı çalışma kâğıtlarında yer alan olası durumlarla ilgili
duygu ve düşüncelerimizi belirledik.
Bilişim Teknolojileri dersinde; seçtiğimiz bir sanatçıya ait
bilgileri internetten araştırdık ve sanatçının çalışmalarının
görselleriyle ilgili bir sunum oluşturduk.
Önümüzdeki PYP ünitesinde ne yapacağız?
09 Şubat -20 Mart 2015 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca “Dünya’nın İşleyişi”
disiplinler üstü teması kapsamında “Güneş sistemi, birbirine bağlı ve birbirini
etkileyen gök cisimlerini içerir.” ana fikri üzerinde çalışılacaktır.
Tema sonunda yapılan çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar bilgilendireceğiz.
IB ÖĞRENEN PROFİLi

Düşünen,

Araştıran,

Sorgulayan.
ANAHTAR KAVRAMLAR
 İşlev,
 Bağlantı,
 Şekil.

Benzer belgeler

4_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

4_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

Detaylı

2_Sinif_PYP_Bulteni_9_16 ARALIK 2013

2_Sinif_PYP_Bulteni_9_16 ARALIK 2013 Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada bir ile...

Detaylı

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 – 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl...

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 2014 –9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, PYP çalışmaları kapsamında hazırladığımız, 24 Mart 2014 – 9 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki beş...

Detaylı

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (08Aralık 2014 - 23 Ocak 2015)

Detaylı

1_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

1_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (08Aralık 2014 - 23 Ocak 2015)

Detaylı