İnternette Yer Alan Türkiye`de Yayınlanmış Kaynakçalar

Transkript

İnternette Yer Alan Türkiye`de Yayınlanmış Kaynakçalar
İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE’DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR
Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 25 Şubat 2009
İÇİNDEKİLER
KONULAR ................................................................................................................................................................. 4
ARKEOLOJİ................................................................................................................................................................ 4
ARŞİVCİLİK................................................................................................................................................................ 4
ASKERLİK .................................................................................................................................................................. 4
ASTRONOMİ.............................................................................................................................................................. 5
BASIN ....................................................................................................................................................................... 5
BİLGİ TEKNOLOJİSİ .................................................................................................................................................... 6
BİLİM ........................................................................................................................................................................ 6
BİLİM TARİHİ ............................................................................................................................................................. 7
COĞRAFYA ............................................................................................................................................................... 7
DEPREMLER............................................................................................................................................................... 7
DERGİLER.................................................................................................................................................................. 7
DİLBİLİM ................................................................................................................................................................... 8
DİN......................................................................................................................................................................... 12
EDEBİYAT................................................................................................................................................................ 15
EĞİTİM.................................................................................................................................................................... 20
EKONOMİ................................................................................................................................................................ 22
FELSEFE .................................................................................................................................................................. 23
FEN BİLİMLERİ ......................................................................................................................................................... 24
FİZİK ....................................................................................................................................................................... 24
FOLKLOR ................................................................................................................................................................ 24
FOTOĞRAF.............................................................................................................................................................. 25
GEZİ........................................................................................................................................................................ 25
HALKLA İLİŞKİLER.................................................................................................................................................... 25
HUKUK.................................................................................................................................................................... 26
İLETİŞİM.................................................................................................................................................................. 28
İLLER ...................................................................................................................................................................... 28
İSTATİSTİK .............................................................................................................................................................. 29
İŞLETME .................................................................................................................................................................. 29
JEOLOJİ ................................................................................................................................................................... 30
KAMU YÖNETİMİ ..................................................................................................................................................... 30
KAYNAKÇA ............................................................................................................................................................. 30
KİMYA..................................................................................................................................................................... 30
KİTAPLAR................................................................................................................................................................ 30
KÜTÜPHANECİLİK.................................................................................................................................................... 31
MADENCİLİK ........................................................................................................................................................... 33
MAKALELER ............................................................................................................................................................ 33
MATEMATİK............................................................................................................................................................ 33
MİMARLIK ............................................................................................................................................................... 33
MÜHENDİSLİK ......................................................................................................................................................... 33
MÜZİK..................................................................................................................................................................... 34
NÜFUS .................................................................................................................................................................... 34
ORMANCILIK ........................................................................................................................................................... 34
SANAT .................................................................................................................................................................... 34
SİNEMA................................................................................................................................................................... 35
SİYASET .................................................................................................................................................................. 35
SOSYOLOJİ .............................................................................................................................................................. 39
SPOR ...................................................................................................................................................................... 39
TARIM..................................................................................................................................................................... 39
TARİH ..................................................................................................................................................................... 40
TEKNOLOJİ.............................................................................................................................................................. 41
TERÖR .................................................................................................................................................................... 41
TIP-SAĞLIK ............................................................................................................................................................. 41
TİYATRO................................................................................................................................................................. 43
TURİZM................................................................................................................................................................... 44
2
TÜRKLER................................................................................................................................................................. 44
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ......................................................................................................................................... 46
ÜLKELER ................................................................................................................................................................. 48
VETERİNERLİK ......................................................................................................................................................... 49
YEREL YÖNETİMLER................................................................................................................................................. 49
YÖNETİM ................................................................................................................................................................ 50
ŞAHISLAR
ŞAHISLAR ................................................................................................................................................................ 50
ATATÜRK................................................................................................................................................................ 50
ŞAHISLAR................................................................................................................................................................ 54
TEZLER ................................................................................................................................................................... 89
DERGİLER................................................................................................................................................................
92
DERGİLER
KATALOGLARI................................................................................................................................... 102
KÜTÜPHANE KATALOGLARI
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ................................................................................................................................. 102
DİĞERLERİ............................................................................................................................................................. 109
ONLİNE KİTAP SATIŞ KATALOGLARI ................................................................
................................ ................................................................
.................................................................................
................................ ................. 115
................................................................
................................................................
................................................................
...................................................
YAYINCILAR ................................
................................
................................
................................
................... 116
KAYNAKÇA KONULU ÇEŞİTLİ KURAMSAL ÇALIŞMALAR................................
ÇALIŞMALAR................................................................
................................ .......................................................
................................ ....................... 134
BİBLİYOMETRİ................................
BİBLİYOMETRİ ................................................................
................................ ................................................................
................................ ................................................................
.................................................................................
................................ ................. 138
................................................................
................................................................
................................................................
....................................
YENİ ÇIKAN YAYINLAR ................................
................................
................................
................................
.... 140
KÜTÜPHANELERE YENİ GELENLERE İLİŞKİN KATALOGLAR ................................................................
................................ ...................................................
................................ ................... 148
3
KONULAR
ARKEOLOJİ
A Bibliography of Ancient Anatolia for the Years 1985 to 1994 based on the Newsletter for Anatolian Studies
http://www.mesas.emory.edu/hittitehome/DatabaseHP.html
Anadolu Arkeolojisi Bibliyografyası
http://arkeolog.8m.com/bib.htm
Arkeoloji Kitapları
http://mezopotamya.tripod.com/ark-kitap.html
Gordion: A Research Bibliography
http://home.att.net/~gordion/bibliography/bibliography.html
Hititler İle İlgili Bibliyografya
http://www.tebe.org/tr/dosyalar/hititler/index.htm
Mezopotamya: Makaleler
http://mezopotamya.tripod.com/
Orhun Abideleri Bibliyografyası
http://www.orhunabideleri.com/orhun-yazitlari-bibliyografyasi
ARŞİVCİLİK
Bir Kuruluş Bir Bibliyografya: Aksoy, Mehmet (Tanıtan): Arşiv Ve Arşivcilik Bibliyografyası. Türkçe Ve Yabancı Dillerde
Yayınlanmış Kaynaklar. Haz.: İsmet Binark.. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C28, N1/2, 1979, 91-95ss.
[Tmb81/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=63
Cumhuriyet Arşivi Tasnifli Bibliyografyası
www.akademiktarih.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=61
Sefercioğlu, Necmeddin (Tanıtan): Arşiv Ve Arşivcilik Bibliyografyası; Türkçe Ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış
Kaynaklar. Haz.: İsmet Binark.. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C29, N3, 1980, 194-195ss. [Tb81/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=68
ASKERLİK
Ağaoğlu, Bülent: Sarıkamış Harekatı Kaynakçası (2008). İstanbul: 2009.
http://www.sarikamisdayanismagrubu.com
Ağaoğlu, Bülent: Sarıkamış Harekatı Kaynakçası. İstanbul: 2007.
http://www.sarikamisdayanismagrubu.com
Ağaoğlu, Bülent: Yabancı Basında Türk Kurtuluş Savaşı Hakkındaki Yazılara İlişkin Kaynaklar. İstanbul: 08.2004. 1y.
http://bibtanet.googlepages.com/kaynakca35
Banoğlu, Niyazi Ahmet, Basından Günü Gününe Büyük Zaferin Hikayesi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt V,
Sayı 13, Ankara 1988, Sayfa 37-90.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=913
Çanakkale Savaşları 1915: Kaynakça
http://www.canakkale.gen.tr/kaynakca.html
Çanakkale Savaşları Bibliyografyası
http://canakkalesavaslari.comu.edu.tr/bibli.htm
4
Gallipoli: A Select Bibliography from the Imperial War Museum’s Department of Printed Books
http://www.iwm.org.uk/upload/package/2/gallipoli/pdf_files/Gallibib.pdf
Hafize Cesur : Hatıratlar ışığında Türk kamuoyunda Balkan Savaşları (1912-1913) • 2008 • 100 sayfa. Danışman:
Doç. Dr. Mustafa Gencer Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hakan Türkkan : Askeri Mecmua'da Birinci Dünya Savaşı Türk cepheleri (1-145.sayılar) • 2007 • 157 sayfa.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orhan Avcı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Kaynakça / Çanakkale Savaşları
http://www.canakkale.gen.tr/kaynakcaorta.html
Mehmet Ali Bingöl : Rus kaynaklarına göre Çanakkale Savaşı • 2006 • 279 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Süleyman
Beyoğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mücahit Özçelik : Türk basınında Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşına giriş süreci • 2006 • 145 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Vahdet Keleşyılmaz Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ramazan Göktepe : Kırım savaşı sonrası Osmanlı basınında Kafkasya ve Kırım göçleri • 2007 • 238 sayfa.
Danışman: Y.Doç. Hilmi Bayraktar Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Salih Koralp Güreşir : Edebiyatımızda Sarıkamış Harbi (1914) • 2006 • 196 sayfa. Danışman: Doç. Haluk Harun
Duman Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Serkan Sipahi : Kore Savaşı ve Türk Kamuoyu • 2007 • 207 sayfa. Danışman: Dr. Leyla Kırkpınar Yüksek Lisans
Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Yavuz Pehlivan : Arap-İsrail savaşlarının Türk kamuoyuna yansılamaları (1948-1967) • 2006 • 137 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Kenan Kırkpınar Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Zafer Yıldırım : Türk basınında İran-Irak savaşı • 2005 • 362 sayfa. Danışman: Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu Doktora
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
ASTRONOMİ
Türk Astronomi Literatürü Tarihi (1923-2004)
193.255.235.2/~unat/yu/M26.pdf
BASIN
Akkoyun, Turan: Atatürk Devri İzmir Basını Ve Kamuoyu Üzerindeki Tesiri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C12,
N34, 03.1996, 101-124ss. [10/Enfo]
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=747
Arıkan, Zeki: İşgal Dönemi İzmir Basını. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 13, Cilt V, Kasım 1988
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=917
Aybars, Ergün: "Millî Mücadele'de İngiliz Basını”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 12, Cilt Iv, Temmuz 1988
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=931
5
Aybars, Ergün: “Milli Mücadele’de İngiliz Basını Iı: 1920-1923 Sevr’den Lozan’a”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
N19, 11.1990.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=822
Duman, Hasan: Başlangıçtan Karınca'ya Kadar Türk Basın Tarihi'ne Kısa Bir Bakış. Türk Kütüphaneciliği, C9, N1,
03.1995, 21-35ss. [10/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=126
Eski, Mustafa: Kastamonu'da Basın-Yayın Çalışmaları Tarihi. Türk Dili, N527, 11.1995, 1226-1230ss. [10/Enfo-Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Hasan Aslan : Batı Trakya Türk azınlığında Türkçe basın ve Türkler • 2006 • 148 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ali İpek
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Medya Araştırmaları Online Kaynakçası
http://www.bsfakademi.com/bsf_sinematv_kaynaklar.asp
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Aydın'da Basın Yayın Hayatı http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/38/318.pdf
Milliyet Bibliyografyası
http://www.milliyet.com.tr/ozel/tarihce/bib.html
Mustafa Turgut : Türk Ulusal Basınında Milliyetçi ve Modernist İmge İnşası: Yurtdışında Yaşayan Türklere Dair Başarı
Haberleri • 2007 • 136 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mahmut Atay Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Olgun Gökçal : 6/7 Eylül Olayları ve Türk Basını • 2006 • 181 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Kemal Arı Yüksek Lisans
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Olgun, İbrahim (Tanıtan): Kayseri Basın Tarihi (Ali Rıza Önder'in Eserinin Tanıtması). Türk Dili, C28, N261, 06.1973,
210-211ss. [143/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Parasız Dağıtılan Gazete ve Pedriyodikler
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/429/4797.pdf
BİLGİ TEKNOLOJİSİ
Binark, İsmet: Bilgi İşlem, Bilgi İşlem Sistemleri, Tarihçe, Bilgisayarlar Ve Ülkemizdeki Durum. Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C28, N3, 1979, 181-197ss. Bibliyografya: 197-200ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=65
İnternet Kaynakçası: A Bibliography On The Internet. Türk Kütüphaneciliği, C10, N3, 1996, 305-306ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=132
Linux Okuma Listesi
pdf.belgeler.org/howto/reading-list.pdf
Temel Linux ve Unix Bibliyografyası
www.belgeler.org/howto/reading-list-bibliography.html
BİLİM
On Beşinci Yüzyılda Osmanlılarda Bilimsel Faaliyetlerin Kısa Bir Değerlendirilmesi
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_14/04_kahya.pdf
6
Türkiye'de Bilişim ve Teknolojinin Gelişim Süreci Literatürüne Eleştirel Bir Bakış
yunus.hacettepe.edu.tr/~acun/BilimveTeknolojiLitera.pdf
Uludağ Üniversitesi: Projeler
http://bilimselars.uludag.edu.tr/Projeler.htm
BİLİM TARİHİ
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı Literatürü
http://193.255.235.2/~unat/yu/M28.pdf
Bilim Tarihi: Kaynakça
http://www.bilimtarihi.org/yeniyayinlar.htm
Kısa Bilim Tarihi Bibliyografyası
yunus.hacettepe.edu.tr/~skucuk/biltarkaynakca.doc
Sururi, Ahmed : Cumhuriyet Dönemi Türk Bilim Tarihi Bibliyografyalarının Bibliyografyası = Bibliography Of Turkish
History Of Science Bibliographies During The Republican Period. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2 (4), 2004,
659-667.Ss.
http://www.talid.org/
COĞRAFYA
Coğrafya Araştırmalarında Uluslararası Araştırma Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
www.gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2004/3/2004-3-321-339-21-hilmidemirkaya.pdf
Coğrafya Dergileri Makale İndeksi
http://www.tck.org.tr/teachers_index.php?teachers_id=41&action=read
Coğrafya Dergileri Makaleler Kaynakçası 1999-2007
http://www.yeryuzu.com/makale.pdf
Cunbur, Müjgan (Tanıtan): Türkay, Cevdet: İstanbul Kütüphanelerinde Osmanlılar Devrine Ait Türkçe-Arapça-Farsça
Yazma Ve Basma Coğrafya Eserleri Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C7, N3/4, 1958, 78-80ss.
[Tmb59/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=42
İzmir Körfezi Bibliyografyası
www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/695/izmirbay_biblio.PDF
DEPREMLER
Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Deprem Raporları Listesi
http://www.deprem.gov.tr/kutuph/depremrap.htm
Selected Bibliography: Kocaeli, Turkey Earthquake, August 17, 1999
http://mceer.buffalo.edu/research/Reconnaissance/turkey8-17-99/Turkeybib.asp
DERGİLER
Acaroğlu, Mehmet Türker . Çocuklar İçin Süreli Yayınlar, Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 459-462 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker: Dergiciliğimiz. Türk Dili, C23, N233, 01.02.1971, 389-394ss. [67/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Akademik Dergiler
http://www.akademisyenler.org/bilgi_dergi_tr.asp
7
e-dergi
http://dijimecmua.com/
Elektronik Dergiler
http://www.bayar.edu.tr/~kutuphane/e-dergi.htm
Kurumsal Dergiler
http://www.rotaline.com/KurumiciDergiler/#referans
Süreli Yayınlarla İlgili Hazırlanmış Tezler Bibliyografyası
www.izedebiyat.com/yazi.asp?id=45864
Türkiye Akademik Dergiler Rehberi-2002 Nazmi Kozak
http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2003/1/92.pdf
Türkiye genelinde yayın yapan haftalık ve aylık dergilerin internet siteleri
http://www.devletana.com/index.asp-cat=dergiler.htm
Türkiye'de Süreli Yayınlar
http://sureliyayinlar.byegm.gov.tr/
Turk Kültürü ve Haci Bektas Veli Arastirma Dergisi Bibliyografyasi
http://www.hbektas.gazi.edu.tr/portal/html/modules.php?name=News&file=article&sid=762
DİLBİLİM
Acaroğlu, Mehmet Türker . Dil Bibliyografyaları, Aralık 1954, C: IV, S: 39, s. 168-171 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker . Rusya'da Türkçe Üzerine Yayınlar: Rusya Çağdaş Türkçede Sözcük Tamlamaları [A. N.
Baskakov], (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1977, C: XXXV, S: 307, s. 392-393 Yazım Sorunları Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker . Rusya'da Türkçe Üzerine Yayınlar: Rusya Türkologları Biyo-Bibliyografya Sözlüğü [A. N.
Kononov], (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1977, C: XXXV, S: 307, s. 391-392 Yazım Sorunları Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker . Rusya'da Türkçe Üzerine Yayınlar: Türk Dillerinin Kökbilgisi Sözlüğü [Yervant
Vladimiroviç Sevortyan], (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1977, C: XXXV, S: 307, s. 393-394 Yazım Sorunları Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker . Türk Dili'nin Bibliyografya Kaynakları, Eylül 1954, C: III, S: 36, s. 721-724 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Bayram Ceyhan : Türk Dil Kurumu’nun kuruluş sürecinde Mecliste ve basında dil tartışmaları • 2007 • 105 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. İsmail Coşkun Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ebru Perilioğlu : Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesindeki ortak kelimelerde anlam değişmeleri • 2006 • 265 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Ahat Üstüner Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
8
Hacettepe Üniversitesindeki Dil bilimi ve Gösterge bilimi Çalışmaları
http://ege-edebiyat.org/modules.php/docs/modules.php?name=News&file=article&sid=162
Kazak Ve Kırgız Türkçeleri Sözlük, Dil Bilgisi Ve Diyalekt Çalışmaları Bibliyografyası
http://okulderslerim.blogcu.com/kazak-ve-kirgiz-turkceleri-sozluk-dil-bilgisi-ve-diyalekt-calismalaribibliyografyasi-2_4881513.html
Özcan Kaş : Osmanlılar döneminde arapça sözlük çalışmaları • 2007 • 86 sayfa. Danışman: Prof.Dr. İsmail Durmuş
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Remzi Karadurak : Harf inkılabının Çorum basınındaki yansımaları • 2006 • 236 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Sadiye
Tutsak Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Reyika Abuduwayıtı : Çin sınırları içinde yeni Uygurca üzerinde çalışma yapanlar ve onların eserlerinden örnekler •
2007 • 152 sayfa. Danışman: Prof. Dr. Nuri Yüce Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Selma Tuzkaya : Harf inkılabı ve Balıkesir basınına yansımaları • 2006 • 183 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Metin Ayışığı
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sinem Atalay : Oryantalizm oryantalistler ve Arap dili çalışmaları • 2007 • 65 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Faruk
Bozgoz Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker: Bulgarca-Türkçe Ve Türkçe-Bulgarca Sözlükler. Türk Dili, C4, N37, 01.10.1954, 28-30ss.
[Acaroğlu/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker: Dünyanın Bellibaşlı Genel Dilbilim Dergileri. Türk Dili, C4, N40, 01.01.1955, 225-228ss.
[Tmb55/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker: Türk Dili Ve Lehçeleri Üzerine Bulgar Araştırmaları (1907-1971). Türk Dili, C46, N376,
04.1983, 204-211ss. [Tmb83/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Akalın, Şükrü Halûk. Şor Türkçesiyle İlgili Yeni Yayınlar ve Çalışmalar, Ağustos 1993, C: 1993/II, S: 500, s. 193-196
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Argunşah, Mustafa: Çağdaş Gagauz Şiiri. Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), N531,
03.1996, 678-699s. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Aşçı, Ufuk Deniz, SSCB ve BDT Sahalarına Ait Kırgız Türkçesi ve Grameri ile İlgili Bir Bibliyografya Denemesi, Bahar1998, S: 5, s. 499-525. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Aydın, Erhan. Türk Dili ile İlgili Türkiye Türkçesine Çevrilmiş Yayınlar Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi, Eylül
1996, C: 1996/II, S: 537, s. 327-333
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
9
Demircan, Ömer. Erözden, Aybars. . . . . Bir Dil-Felsefe Kaynakçası. Türk Dili Dergisi, C3, N18, 05/06.1990, 3844ss. [Tmb90/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Demircan, Ömer: Çağdaş Türk Dilbilimi. Türk Dili Dergisi, C2, N10, 01/02.1989, 29-34ss. [Tmb89/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Dil Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Formu
http://turkoloji.cu.edu.tr/ara.html
Dil Bilimi Bibliyografyası-Bibliography of Linguistics
www.dilbilimi.net/bibliyografya.htm
Dil Devrimi Kaynakçası
http://www.dildernegi.org.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF66FA6A1CE407B291
Emet, Erkin: Uygur Türklerinde Sözlükçülük Ve Doğu Türkistan'da Yeni Basılan Üç Sözlük. Türk Dünyası Dil Ve
Edebiyat Dergisi, N2, Güz 1996, 399-402ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Erimer, Kayahan, Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi, [1971] 1970, s. 211-236. Türk
Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Ermeni Harfli Türkçe Yazma Sözlükler
http://www.hyetert.com/yazi3.asp?s=1&AltYazi=Kaynaklar+%5C%3E+Tarih&Id=42&DilId=1
Ersoy, Feyzi, Türkçenin Söz Dizimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, [2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 213-233. Türk
Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katalogu
http://www.academical.org/dergi/MAKALE/s7eskiharflerlebasilmis.htm
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma/A
Survey on the Research and Studies in the Department of Turkish Language and Literature, the Faculty of Social and
Applied Sciences at Gazi University/Etude sur le Département de Langue et Littérature Turques de la Faculté des
Sciences et des Lettres de l' Université de Gazi et sur ses activités. Neslihan İlknur KOÇ-Tuba SALTIK ÖZKAN . Milli
Folklor, y15, n57, Bahar 2003
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/57/57.pdf
Göçer, Ali: Türk Dili İle İlgili Sözlüklere Genel Bir Bakış Ve Günümüz İlköğretim Sözlükleri. Türk Dili, N598, 10.2001,
388-403ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Göğüş, Beşir. Cumhuriyet Döneminde Türkçe ve Yazın Eğitimi Üzerine Seçme Kaynakça, Temmuz - Ağustos 1983, C:
XLVII, S: 379-380, s. 77-87 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gülensoy, Tuncer: Türk Dünyasından Yeni Basılan Üç Sözlük. Türk Dili, N522, 06.1995, 716-724ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Hesche, Wolfram: Afganistan'da Türk Dilleri Üzerine Son Yıllarda Yapılan Araştırmalar. Türk Dili, N464, 08.1990,
100.S. [Tdili Dizin4/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
10
Karahan, Leyla: Ağız Araştırmaları Alanında Yapılması Gereken Çalışmalar. Türk Dili, N550, 10.1997, 291-297ss.
[10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Karakartal, Oğuz: İtalyan Doğu Bilim Dergilerinden: Studi Orientali E Linguistici. Türk Dili, N550, 10.1997, 361363ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Köksal, Aydın: Elli Yıl Boyunca Türk Dil Kurumu Terim Kolu Çalışmaları. Türk Dili, C47, N381, 09.1983, 269-278ss.
[Tmb83/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özdemir, Emin: 1977'de Dilsel Etkiler. Türk Dili, C37, N316, 01.1978, 21-28ss. [Tmb78/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özel, Sevgi: Elli Yılda Dilbilgisi Çalışmaları. Türk Dili, C44, N365, 05.1982, 302-305ss. [Tmb82/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: Ansiklopedi-Sözlük. Türk Dili, C17, N197, 02.1968, 626-627ss. [67/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özkan, Nevzat. Değerlendirmeler: Tuncer Gülensoy - Ercan Alkaya: Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası,
(Kitaplar - Tenkit) Aralık 2003, C: LXXXVI, S: 624, s. 823-825 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Parlatır, İsmail: Türk Dil Kurumunda Sözlük Çalışmaları. Türk Dili, N568, 04.1999, 270-284ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sertkaya, Osman F.: Eski Türk Şiirinin Kaynaklarına Toplu Bir Bakış. Türk Dili, N440, 08.1988, 99.S.; N441, 09.1988,
149.S.; N443, 11.1988, 262.S. [Tddizin4/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sözlük ve Sözlükçülük Üzerine Bir Araştırma
http://www.akademikbakis.org/pdfs/9/sozluk.doc
Tatar Türkçesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s11/toker.pdf
Unat, Faik Reşit. Harf Devriminin Yankıları: Türk Harf Devrimine Ait Hatıralar ve Yayınlar, Ekim 1953, C: III, S: 25, s.
47-51 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Underhill, Robert: Bibliography Of Modern Linguistic Work On Turkish. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1984,
247-265ss. [Tmb88/Mk-Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Üçüncü Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı - 1996 (23 Eylül 1996 – 27 Eylül 1996): Genel Program. Türk Dili, N538,
10.1996, 475-504ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Vardarlı, Emel: Derleme Ve Tarama Kolu Çalışmaları (1932-1983). Türk Dili, C47, N382, 10.1983, 345-354ss.
[Tb83/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yaman, Ertuğrul: Türkçenin Ekleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Türk Dili, N490, 10.1992, 322-328ss.
[205/Dagm-Mk]
11
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yakın, Aziz: Dil Bilgisi Ve Dil Bilimi Terimleri Sözlükleri. Türk Dili, N548, 08.1997, 154-157ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yakın, Aziz: Etimoloji Sözlükleri. Türk Dili, N542, 02.1997, 140-150ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
DİN
1826 Sonrasında Bektaşilik ve Bu Alanla İlgili Yayın Faaliyetleri
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2003-12(1)/M13.pdf
Abay, Muhammed: Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsirle İlgili Eserler Bibliyografyası. Divan: İlmi Araştırmalar, C4, N6,
1999, 249-303ss. [Cdmb/Mk]
http://www.divandergisi.com/
Ahmet Araman : Türk basınında laiklik tartışmaları(1938-1950) • 2006 • 237 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Haluk Selvi
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Balkanlar'da Türk Tasavvuf Edebiyatı'na Genel Bakış
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2001-10(2)/htmpdf/M1.pdf
Cemil Hakyemez : Gaybet inancı ve Şiilik`teki yeri • 2006 • 237 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Hasan Onat Doktora
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Din Eğitimi Bibliyografyası
http://bayramalinazir.blogcu.com/
Din Eğitimi Bibliyografyası Hakkında bayramalinazir.blogcu.com/din-egitimi-bibliyografyasihakkinda_17890251.html
Eski Ahit'in Apokrif Kitapları
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2003-12(2)/15.pdf
Hadis Edebiyatında Zevaidler
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2004-13(1)/M6.pdf
Hadisleri Bakımından Siyasetnameler (IV)
http://ilahiyat.firat.edu.tr/Makaleler/08_2003/04VeliAtmaca.pdf
İngiltere Üniversitelerinde 1965-1984 Yılları Arasında İslami Bilimlerde Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1994-6(6)/M35.pdf
Kıraat ve Tecvid İlimleri Bibliyografyası
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1987-2(2)/M32.pdf
Kur'an'a Dair Eserler: 1
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1992-4(4)/M12.pdf
Kur'an'ı Anlamanın Önemi ve Bu Konudaki Çalışmalar
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2000-9(9)/htmpdf/M-6.pdf
Mahmut Yeşil: Hadis bibliyografyası ve gelişimi. (H. 700-1100/ M. 1300-1688) • 1989 • 171 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Ali Osman Koçkuzu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
12
Makaleler
http://akademik.semazen.net/article.php?cid=13
Mehmet Eren : Hadis ilminde Rical kitapları ve ilmi değerleri (H.VI-X / M.XII-XVI. asırlar) • 1997 • 519 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ali Osman Koçkuzu Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Muharrem Midilli : Hicri V. asır fıkıh usulü eserlerinde emrin delaleti tartışmaları • 2007 • 184 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Osmanlı Medreselerinde Okutulan dersler ve Eserler
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2008-17(1)/M2.pdf
Öznur Aksoy : 2000-2005 yılları arasında Türk basınında dinler arası diyalog • 2006 • 106 sayfa. Danışman: Yrd.
Doç. Dr. Kemal Polat Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ramazan Bozkurt : Cumhuriyet dönemi ilmihal çalışmaları ve problemleri • 2006 • 221 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Hüseyin Tekin Gökmenoğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ramazan Tenbihnâmeleri
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/56/516.pdf
Rukiye Macit : Türk basınında dini tartışmalar (23 temmuz 1908 - 31 mart 1909) • 2007 • 135 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Ahmet Gökbel Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sermin Toprak : Hadis literatüründe Kitabü'l-Ahlaklar • 2006 • 103 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Abdülkadir Palabıyık
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Suudi Arabistan Üniversitelerinde Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_15/13_guven.pdf
Türkçe Literatürde Yehova Şahitleri
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1992-4(4)/M24.pdf
Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Din sosyolojisi Alanında Tamamlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext.php?yayin=2321&id=fulltext/2321.pdf
Türkiye'de Akademisyen Din Sosyologları Bibliyografyası
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext.php?yayin=2320&id=fulltext/2320.pdf
Türkiye'de Cerh ve Ta'dil İle Alakalı Yapılmış Çalışmalar
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2004-13(2)/M9.pdf
Türkiye'de Din Sosyolojisi Çalışmaları
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1986-1(1)/M15.pdf
Alevilik Bektaşilik Bibliyografyasına İlaveler
www.hbektas.gazi.edu.tr/portal/html/modules.php?name=News&file=print&sid=165
Alevilik-Bektaşilik: Kaynakça
13
http://www.alevibektasi.org/kaynakca.htm
AÜİF Dergisi Makaleler Bibliyografyası
http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/index.php?s=yazd&i=3
Birışık, Abdülhamit: Hint Alt-Kıtasında İslâm Araştırmalarının Dünü Bugünü: Kurumlar, İlmî Faaliyetler, Şahıslar,
Eserler . Divan İlmi Araştırmalar, Yıl9, N17, 2004/2
http://www.divandergisi.com/
Büyük Selçuklular Döneminde Tefsir İlmi ve Müfessirler
www.dinbilimleri.com/dergi/cilt5/sayi2/makale/ozgel.pdf
Cündioğlu, Dücane: Ernest Renan Ve "Reddiyeler" Bağlamında İslam-Bilim Tartışmalarına Bibliyografik Bir Katkı.
Divan: 1996/2, N2.
http://www.divandergisi.com/
Din Psikolojisi Araştırmalarında Ergenlik Dönemi Üzerine Türkçe Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Literatür İncelemesi
http://www.if.sakarya.edu.tr/htmls/DERGI/Dergi_12_pdf/03mustafa%20koc.pdf
Endülüs’teki Ulemâ Bernâmecleri’ne Dâir Kitaplar
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=6225
Gündüz, Mahmut: İlk Kur'an-I Kerim Basmaları. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C22, N1/2, 1973, 34-40ss.
[176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=361
Güney, Ahmet Faruk: Gaza Devrinde Kur'ân'ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Müfessirleri Ve Tefsir Eserleri .
Dîvân İlmî Araştırmalar'da Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-21. Sayılar). Divan İlmi Araştırmalar,, Y18, N18,
2005/1
http://www.divandergisi.com/
Hadis Anabilim Dalı Bitirme Çalışmaları
http://web.sakarya.edu.tr/~hyilmaz/index_dosyalar/page0010.htm
Hadis Edebiyatı
http://web.sakarya.edu.tr/~hyilmaz/Hadis%20Edebiyat.pdf
Hadis İlminde Kudsi Hadisler ve Bu Konuda Yapılan Çalışmalar
http://web.sakarya.edu.tr/~hyilmaz/KudsiHadisMakale.pdf
İnan, Abdülkadir: Kur'an'ın Eski Türkçe Ve Osmanlıca Çevirileri Üzerine Notlar. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten,
1960, 79-94ss. [117/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Milli Kütüphane'den en geniş Mevlânâ bibliyografyası
www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=535961&1
İslam Literatürü
http://www.literatur.gen.tr/news.php
Jankowski, Henryk: Yeni Yayımlanan Karay Dua Kitapları. Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, N1, Bahar 1996,
262-271ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Levend, Agah Sırrı: Ümmet Çağında Ahlak Kitaplarımız. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1963'ten Ayrıbaskı.
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1964. 89-115ss. [1/
14
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Mevlana ve Mevlevilik Bibliyografyası
www.susam.selcuk.edu.tr/arastirmalar/bibliyografya.html
Oryantalistlerin Hadis Literatürü Hakkındaki Görüşleri
http://www.sonpeygamber.info/tr/tr/sunnete-yonelik-elestiriler-ve-cevaplar/oryantalistlerin-hadis-literaturuhakkindaki-gorusleri.html
Özen, Adem: İslam-Yahudi Polemiği Ve Tartışma Konuları. Divan, Y5, N9, 2000, 237-255ss. [10/Enfo]
http://www.divandergisi.com/
Ramazan Tenbihnameleri
www.ankara.edu.tr/kutuphane/ilahiyat_dergisi/cilt46sayi2.pdf
Tahsin Nart : Black Muslim Hareketi'nin din literatüründeki yeri • 1990 • 204 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ünver Günay
Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Tasavvuf Akademisyenleri
http://www.tasavvufdergisi.net/
Tasavvufi Eserlerin Dayanılmaz Cazibesi: Tasavvuf Alanında Son Yıllarda Yapılan Çeviriler ve Nitelikleri Üzerine
http://www.tasavvufdergisi.net/indir.php?tur=1&no=585
Tasavvufi Yayınlar
http://www.tasavvufdergisi.net/
Tefsir Tarihi İçin Bir Veritabanı Modeli
http://www.if.sakarya.edu.tr/htmls/DERGI/sayi_15.htm
Türkçe Din Felsefesi Bibliyografyası
http://www.dfd.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=5
Türkçe İnternet Sayfalarında Hadis
http://web.sakarya.edu.tr/~hyilmaz/TurkceWebdeHadis.pdf
Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Lisansüstü Tezler (1963-2008) Üzerine Bibliyografik Bir Çalışma
www.dinbilimleri.com/dergi/cilt8/sayi2/makale/yener-sezen.pdf
Yaşar Çetinkaya : Darul Funun İlahiyat Fakültesi mecmuasında yayımlanmış kelam makaleleri • 2006 • 148 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Ramazan Biçer Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
EDEBİYAT
"Edebiyat Göstergebilimi" Bibliyografyası
www.ege-edebiyat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=407
A General Bibliography of Translations from Turkish Into Grek 1933-2005 According to Translated Authors
http://www.transint.boun.edu.tr/html/tezler/EkateriniKayadelen.pdf
Acaroğlu, Mehmet Türker: 1954 Yılında Çıkan Şiir Kitaplarımızın Listesi. Türk Dili, C4, N45, 06.1955, 580-583ss.
[66/Tdk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
15
Adem Çalışkan : Cumhuriyet devri İslami Türk edebiyatı (1960-2000) • 2002 • 1351 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Celal
Tarakçı Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Alparslan Oymak : Almanya'daki Türk Edebiyatı/ilk kuşak yazarları ve eserlerinin incelenmesi • 2005 • 123 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Orhan Söylemez Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Bir Türk Olarak Arap Edebiyatında Hayvanı Konu Alan Kitaplar
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2007-16(2)/M16.pdf
Budak, Ali: Osmanlı Sınırları Dışında İlk Türkçe Tercümeler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, n22,
12.2008.
http://sbe.dumlupinar.edu.tr/22.pdf
Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Kitapları
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/178/11.pdf
Dilek Zerenler : Türk ve İngiliz edebiyatında kısa oyunlar • 2007 • 543 sayfa. Danışman: Prof. Dr. Mustafa Özcan
Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Edebiyat Göstergebilimi Çalışmaları
http://ege-edebiyat.org/modules.php/docs/modules.php?name=News&file=article&sid=150
Edebiyat Kaynakçası
http://kulturguncesi.tr.gg/edebiyatkaynak%E7as&%23305%3B.htm?PHPSESSID=11804a69766e8acf505aa5f196db96c1
Emine Bilge Uluğlar : 1918-1928 yılları arası Türk edebiyatında hatıra türü • 2006 • 145 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ercan Canhası : Edebiyat eserlerinin Web verilerine dayanarak sınıflandırılması • 2007 • 106 sayfa. Danışman: Prof.
Dr. Ahmet Arslan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Erdinç Kaplan : Bir edebi tür olarak mektup ve Türk edebiyatındaki yeri • 1999 • 343 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr.
Hakan Sazyek Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Esengül Eşigül : Cumhuriyet Dönemi mizahı üzerinde değerlendirmeli bir bibliyografya çalışması • 2002 • 205
sayfa. Danışman: Doç.Dr. Metin Ekici Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Gösterge Bilimi Alanında Üniversitelerimizde Yapılan Tezler
http://ege-edebiyat.org/modules.php/docs/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=134
İlknur Tatar Kırılmış : Türk edebiyatında tarihi romanlar (Türk tarihi ile ilgili 1961-1965) • 2007 • 1135 sayfa.
Danışman: Prof. Dr. Kazım Yetiş Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İsmail Karaca : Türk edebiyatında tarihi romanlar (Türk tarihi ile ilgili, 1951-1960) • 2004 • 1812 sayfa. Danışman:
Prof. Dr. Kazım Yetiş Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
16
Makedon ve Sırp Romanlarında Türkler ve Türk İzleri
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFB0ED0AA5232E402F6DB90DBA9E83DFD7
Nazigül Üzüm :Adam Sanat dergisinde bulunan eleştiri yazılarının tasnifi ve değerlendirilmesi • 2008 • 190 sayfa.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt Issı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Özge Erdağı : Kore harbi'nin yazılı ve sözlü Türk halk edebiyatına yansıması • 2007 • 202 sayfa. Danışman: Y.Doç.
Fatma Ahsen Turan Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Pınar Dönmez : Türk mitolojisi üzerine Türkiye`de yapılmış yayınların bibliyografyası ve bu yayınların analizi • 2001
• 90 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Fikret Türkmen Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ramazan Topdemirel : Türk edebiyatında tarihî romanlar (Türk tarihi ile ilgili 1971-1980) • 2005 • 765 sayfa.
Danışman: Prof. Dr. Kazım Yetiş Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Recai Kızıltunç : Türkiyat Mecmuası`ndaki eski Türk edebiyatı ile ilgili eleştiri, inceleme ve tanıtım yazıları • 1998 •
723 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Turgut Karabey Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Satı Yücel :Yeditepe dergisi etrafında gelişen edebi faaliyetler • 2007 • 502 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Şerif Aktaş
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sedat Gürses : 1945 ten günümüze kadar Alman edebiyatından dilimize yapılan çeviriler ve çeviribilim çalışmaları •
2006 • 484 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Gülperi Sert Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Senem Güven : Hatırat türü eserlerde Çanakkale muharebeleri • 2007 • 222 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Mustafa
Ekincikli Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sevda Önal : Klasik Türk edebiyatı kitap bibliyografyası (1930-2003) • 2003 • 180 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr.
Orhan Kemal Tavukçu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Söylem Çözümlemesi Bibliyografyası
http://ege-edebiyat.org/modules.php/docs/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=293
Bingöl, Vasfi. Çocuk Yazını Seçme Kaynakçası, Nisan 1979, C: XXXIX, S: 331, s. 308-328 Çocuk Yazını [Özel Sayısı]
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Cemal Süreya. Yabancı Yayınlar: Batı Almanya’da Yayınlar ve Yazarlar, Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 498-500 Türk
Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Collıson, Robert: Süreli Engel: Doğu İle Batı Arasındaki Araçlar, Çeviriler: Index Translatıonum'un İncelenmesi. Çev.:
Aydan Arık. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C12, N3/4, 1963, 189-194ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=328
Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü Anısına Yapılan Edebi Yayınlar
www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi1/makale/cikla.pdf
17
Dürder, Baha: Nobel Çevirileri. 1, 2. Türk Dili, C25, N244, 01.1972, 271-278ss.; N245, 02.1972, 331-336ss.
[Tmb72/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Dürder, Baha: Roman Üzerine Kitaplar. Türk Dili, C13, N154, 07.1964, 608-621ss. [67/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Eckmann, Janos: Memluk-Kıpçak Edebiyatı. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1982/83, 85-99ss. [Tmb86/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Edebiyat Dergileri Kaynakçası
http://www.gullukdergisi.com/site/showthread.php?tid=4642
Edebiyat Eleştirisi Ve Kuramları Kaynakçası: 1960-1995
http://www.bilkent.edu.tr/~tebsite/kaynaklar/kaynakca.htm
Ermeni Öykülerinden Türkçe yayınlananlar Üzerine
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/157/kankal.htm
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Kaynakçası veritabanı
http://turkoloji.cu.edu.tr/eski_ed_kyn/ara_02.html
Gözaydın, Nevzat: Türklerde Destan Geleneği Ve Araştırmaları Üzerine.... Türk Dili. Dil Ve Edebiyat Dergisi, N524,
08.1995, 925-930ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Hasan, Hamdi, Yugoslavya’da Türk Halk Edebiyatı Üzerinde Yapılan Derleme, Çeviri ve Araştırmalar Üzerinde Bir
Bibliyografya, [1987] 1984, s. 315-338. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?action=show_article&bilig_id=36&article_id=282
Kara, Mehmet: Çağdaş Türkmen Şiiri. Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), N531,
03.1996, 852-889ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kutluk, İbrahim: Münşeatlar Ve Günümüze Dek Gelen Mektup Betikleri Üzerine. Türk Dili, C30, N274, 07.1974, 367378ss. [64/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kür, İsmet. 1977 Nisanında Türkiye'de Çocuk ve Yayınları, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1977, C: XXXVI, S: 311, s.
153-156 Çocuk Yazını [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Levend, Agâh Sırrı, İslâmî Edebiyatın Esasları ve Kaynakları, 1971, s. 159-194. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Levend, Agah Sırrı: Dini Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1972, 35-80ss. [172/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Necatigil, Behçet: Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviriler. Türk Dili, C38, N322, 07.1978, 126-154ss.
[Tmb78/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
18
Olgun, İbrahim. Anı Kaynakçası, Mart 1972, C: XXV, S: 246, s. 662-682 Anı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özarslan, Ersin (Tanıtan): Ercilasun, Bilge: Servet-İ Fünun'da Edebi Tenkid. 2. Baskı. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı,
1994.. Türk Dili, N524, 08.1995, 951-954ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özbekistan ‘da Destan Çalışmalarının Tarihçesi/The History of Epic Scholarship in Uzbekistan/Historique des
recherches sur les épopées en Ouzbékistan. Dr. Selami FEDAKAR . Milli Folklor, n62, Yaz 2004
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/62/62.pdf
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): . Ötüken, Adnan: Dünya Edebiyatından Tercümeler. Klasikler Bibliyografyası 19401950. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C1, N2, 1952, 155-157ss. [176/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=28
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Thesaurus Of Book Digests. Digests Of The World's Permanent Writings Form The
Ancient Classics To Current Literature. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N2, 1956, 179-180ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=36
Özerdim, Sami Nabi: Kurtuluş Savaşı Yazını Zaman Dizini. Türk Dili, C34, N298, 07.1976, 122-125ss. [Tmb76/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: Türk Öykü Kitapları Zaman Dizini. Türk Dili, C33, N286, 07.1975, 156-165ss. [Tmb75/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özkan, Fatma: Yirminci Yüzyılda Tatar Şiiri. Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), N531,
03.1996, 1044-1080ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Parlatır, İsmail: Makedonya Ve Yugoslavya'da Çağdaş Türk Şiiri. Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı
Çağdaş Türk Şiiri), N531, 03.1996, 579-658ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Püsküllüoğlu, Ali: Türk Romanları Kısa Kronolojisi. Türk Dili, C13, N154, 07.1964, 657-661ss. [Tmb64/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sakaoğlu, Saim. Kuruluşunun 705. Yılında: Osmanlı Türk Edebiyatının Yazılı Kaynakları, Eylül 2004, C: LXXXVIII, S:
633, s. 215-219 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Seferoğlu, Şükrü Kaya: Kültür Birliğine Yönelik Dış Yayınlara Dair. Türk Dili Araştırmaları, N75, 12.1991, 31-46ss.
[Tmb91/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Serdar, Gülgün: Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri. Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), N531,
03.1996, 379-417ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Süreya, Cemal: Yazın Dergileri (1950-60). Türk Dili, C37, N321, 06.1978, 465-468ss. [Tmb78/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Tatar Edebiyatının Gelişimi
http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/culpan_zaripova_tatar_edebiyati.pdf
Türk Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Yayınları
19
http://www.bilkent.edu.tr/~tebsite/yayinlar/ogrenciyayinlari.htm
Türk Edebiyatı Eserlerinde Satranç Bibliyografyası
satrancgah.blogspot.com/2008/07/trk-edebiyat-eserlerinde-satran.html
Türk Edebiyatında Esma-i Hüsna Şerhleri ve İbn-i İsa-yı Saruhani’nin Şerh-i Esma-i Hüsna’sı
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der2/dekan.htm
Zülfikar, Hamza: Çağdaş Irak Türkmen Şiiri Ve Şairleri. Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk
Şiiri), N531, 03.1996, 727-773ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Uyguner, Muzaffer: Anadolu'da Yazın Dergileri. Türk Dili, C37, N321, 06.1978, 469-476ss. [Tmb78/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
V. Özge Yücesoy : Korku edebiyatı (gotik edebiyat) ve Türk romanındaki örnekleri • 2007 • 115 sayfa. Danışman:
Prof. Dr. M. Fatih Andı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yaman, Ertuğrul: Çağdaş Özbek Şiiri. Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), N531,
03.1996, 905-979ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Viktoria Naçi : Türk yazınında Yunanca çeviri eserlere yaklaşımlar :Alınan çeviri kararlarının değerlendirilmesi • 2007
• 107 sayfa. Danışman: Doç. Dr. F. Sakine Eruz Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yakup Kurt : Batı Trakya Çağdaş Türk Edebiyatı • 2005 • 155 sayfa. Danışman: Doç. Dr. Recep Duymaz Yüksek
Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yasemin Küçükcoşkun : 1980-2005 dönemi Türk edebiyatında ütopik romanlar ve ütopyanın kurgusu • 2006 • 201
sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Cafer Gariper Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yasemin Makal : Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında çocuklar için hazırlanan şiir antolojileri üzerinde bir
araştırma(1973-1998) • 2007 • 108 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ali Donbay Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yenisoy, Hayriye Süleymanoğlu: Bulgaristan Türkleri Şiiri. Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk
Şiiri), N531, 03.1996, 449-578ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yetiş, Kâzım, Belağat, Rhétorİque ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı
Bibliyografyası I, [1992] 1987, s. 367-406. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
EĞİTİM
Ahmet Balcı :Çocuklara Rehber Dergisi'nin çocuk eğitimine katkısı açısından incelenmesi • 2002 • 380 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Hayriye Topçuoğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ali Ayhan : Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan yüksek lisans tezlerinin ve okutulan yüksek lisans derslerinin
karşılaştırmalı değerlendirilmesi • 2006 • 99 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Turan Sağer Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
20
Bahadır Gücüyeter :1950-2000 yılları arasında yayımlanan çeşitli dergilerdeki Türkçe ve Türk dili edebiyatı öğretimi
ile ilgili makalelerin incelenip değerlendirilmesi • 2002 • 280 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Numan Külekçi Yüksek
Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Eğitim Yönetimi Araştırmalarının Durumu: Eaq'de 1970 - 1985 Arasında Yayınlanan Araştırmalar
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/516/6441.pdf
Kimya ve Fizik Eğitimiyle İlgili Makaleler Bibliyografyası
http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/makale/say%C4%B112/5K%C4%B0MYA%20VE%20F%C4%B0Z%C4%B0K%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0YLE%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%
B0%20MAKALELER%20B%C4%B0BL%C4%B0YOGRAFYASI.pdf
Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında Yapılan Tez Çalışmaları
http://egitim.selcuk.edu.tr/Egt-Fak-Dergi/Say%C4%B1lar/say%C4%B1%2026/26_10_EFD-2008-034.pdf
Türkiye Sanal Eğitim Bilimleri Kütüphanesi
http://egitim.aku.edu.tr/barama.html
Türkiye'de Kaynaştırma Uygulamaları : Yayınlar/Araştırmalar (1980-2005)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/52/483.pdf
Basında Hacettepe
http://www.bhim.hacettepe.edu.tr/basin.shtml
Demircan, Ömer. Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Bir Kaynakça Denemesi, Temmuz - Ağustos 1983, C:
XLVII, S: 379-380, s. 242-266 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
İlk Okuma Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/emine_kolac_lisansustu_calismalar.pdf
İndekslerde Hacettepe Üniversitesi
http://www.library.hacettepe.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi Science Citation Index'te Yer Alan Yayınlar
http://www.fbe.itu.edu.tr/02_akademik/yayinlar/sci.php
Karşılaştırmalı Eğitim
www.egitim.aku.edu.tr/kegitim.pdf
Okuma-Yazma Öğretiminin Tasviri Bibliyografyası
http://www.egitim.aku.edu.tr/senol.htm
Özerdim, Sami N. (Tanıtan): "Öğretmen Meslek Kitapları Kılavuzu, Cilt Iıı: 1949-1953". Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C3, N2, 1954, 225-226ss.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=32
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Gündüzalp, Fuat: Öğretmen Meslek Kitapları Kılavuzu 1928-1948. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C1, N1, 1952, 71-72ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=27
Sanal Eğitim Bilimleri Kütüphanesi
http://www.egitim.aku.edu.tr/ergun12.htm
Süreli Yayınlar (Eğitim Dergileri-Educational Journals)
21
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/egitim/dergi.html
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Programlarına Yönelik Varlık Dergisinde Çıkan Yazılar (1933-1960)
yayim.meb.gov.tr/dergiler/169/demiral.pdf
Zekiye Dağdelen : Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eğitim politikalarının basına yansımaları • 2008 • 259 sayfa.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Türkiye'de Halkevlerine İlişkin Çalışmalar Ve Değerlendirmeler
web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/dergisayi6-7/cilt2_sayi6-7_yasar_akyol.pdf
Türkiye'de Yayınlanan Eğitim Dergileri
http://www.fenegitimi.com/egitim%20dergileri/egitim%20dergileri-.htm
Unan, Fahri: Klasik Dönem Osmanlı Medreselerinde Eğitim Üzerine Yapılmış Çalışmalara Dair Bir Bibliyografya
Denemesi. Dîvân İlmî Araştırmalar'da Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-21. Sayılar).
Divan İlmi Araştırmalar, Y18, N18, 2005/1
http://www.divandergisi.com/
Web Of Science (SCI-Expanded, SSCI, A&HCI)'ta Yayınlanan İTÜ Adresli Makalelere Ulaşım Sayfası
http://www.library.itu.edu.tr/t/04/wos/wos.asp
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde Yapılan Lisansüstü Tez Ve Projeler
http://www.yde.yildiz.edu.tr/intro-tezozet.htm
EKONOMİ
Ahilik: Kaynakça
http://www.ahilik.gen.tr/bibliyografya/index.html
Çağdaş Emek Bibliyografyası
www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=5186
Denk Bütçe Konusunda Bibliyografya Taraması
http://www.canaktan.org/ekonomi/anayasal_iktisat/bibliyografya/bibliyo-denk-butce.htm
Düz Oranlı Vergi Konusunda Bibliyografya
http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/duzvergi/bibliyografya.htm
Ekonomi Makaleleri Veritabanı
http://www2.tcmb.gov.tr/makale/sonuc.asp
Global Sorunlar & Çözüm Önerileri
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/global-sorunlar/web-kaynak.htm
Globalleşme Konusunda Türkçe Web sayfaları
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/globallesme/web-sayfalari-Turkce.htm
Kallek, Cengiz: Şia Kamu Maliyesi Literatürü. Divan, Y6, N11, 2001, 23-57ss. [10/Enfo]
http://www.divandergisi.com/
Kamu Borçları Kaynakçası
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana3.asp?id=375
Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Bibliyografyası
http://www.canaktan.org/ekonomi/anayasal_iktisat/bibliyografya/bibliyografya-kamu-tercihi.htm
22
Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext.php?yayin=2323&id=fulltext/2323.pdf
Makale
http://www.calisma.org/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=35
Makale Bul
http://turmob.org.tr/makale/index.htm
makalem.com
http://www.makalem.com/
Orman, Sabri: Başlangıcından Osmanlı'ya İktisadi Düşünce Tarihinin İslami Kaynakları. Divan: İlmi Araştırmalar,
1996/1
http://www.divandergisi.com/
Özelleştirme Bibliyografyası
http://www.canaktan.org/ekonomi/ozellestirme/ozellestirme-bibliyografyasi.htm
Özelleştirme İle İlgili e-bibliyografya
http://www.oib.gov.tr/linkler.htm
Rant Kollama Konusunda Bibliyografya Taraması
http://www.canaktan.org/ekonomi/anayasal_iktisat/bibliyografya/bibliyografya-rant-kollama.htm
Türkiye Çalışma Yaşamı Kaynakçası
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=5299
Türkiye Çalışma Yaşamı Kaynakçası
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=5331
Türkiye Çocuk Emeği Kaynakçası
http://cocukemegikaynakcasi.fisek.org.tr/
Türkiye Emek Bibliyografyası
www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=5240
Türkiye Küreselleşme Literatürü: 1990-2004
http://strateji.cukurova.edu.tr/ULUSLARARASI/kuresellesme.pdf
Türkiye Küreselleşme Literatürü: 1990-2004
www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/doc/4.doc
FELSEFE
Ahlak Eğitimi Araştırmaları Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme
http://bayramalinazir.blogcu.com/ahlak-egitimi-arastirmalari-uzerine-bibliyografik-bir-inceleme_17887031.html
Felsefe e-kitapları-1
http://tebesirtozu.blogcu.com/felsefe-e-kitaplari-1_7118861.html
Türkiye'de Düşünce Yayımları Kaynakça Taraması
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7AFBDF5FE28076874A104B0BB01B54E0
Yapısalcılık Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
http://ege-edebiyat.org/modules.php/docs/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=291
23
Anay, Harun: Batı Felsefesiyle İlgili Türkiye'de Yapılan Tezler. Divan: İlmi Araştırmalar, N5, 1998/2, 117-240ss.
http://www.divandergisi.com/
Anay, Harun: İslam Düşüncesi Alanında Türkiye'de Yapılan Tezler. Divan: İlmi Araştırmalar, Y3, N4, 1998/1, 73170ss. [10/
http://www.divandergisi.com/
Anay, Harun: İslam Düşüncesi Alanında Yapılan İngilizce Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri. Divan: İlmi Araştırmalar,
N8, 2001/1, ...
http://www.divandergisi.com/
Anay, Harun: İslam Düşüncesi Ve Batı Felsefesiyle İlgili Olarak Farsça Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri. Divan: İlmi
Araştırmalar, Y6, N11, 2001, 201-241ss. [10/Enfo]
http://www.divandergisi.com/
Aydın, Fuat: Hint Din, Düşünce Ve Tarihine Dair Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi. Divan İlmi Araştırmalar, 9 (16),
2004, 161-181.Ss. [../Dagm-Mk]
http://www.divandergisi.com/
Cumhuriyetin Felsefeye 75. Yılda Getirdiklerine Dergiler Açısından Bir Bakış
http://www.felsefeekibi.com/dergi1/s1_y18.html
Eski Harfli Türkçe Felsefe Kitapları Kaynakçası (1859-1928)
www.felsefelik.com/yazkofelsefe/4/yf_4_184.pdf
Felsefe Bibliyografyası
www.felsefelik.com/xlinks/jump.php?go=131
İslam Düşüncesi Ve Batı Felsefesiyle İlgili Farsça Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri / Tanıtan Harun Anay. Divan İlmi
Araştırmalar, 6 (11), 2001, 201-241.Ss. [../Dagm]
http://www.divandergisi.com/
İslam Felsefesi Tarihinin Anlamı ve İslam Felsefesi Tarihi Çalışmamızın Amacı Nedir? İhmal Edilmiş Bir Disiplinin
Tarihi*
www.usuldergisi.com/sayi_1/USL2004108-HDaiberMIskenderoglu.pdf
Liberal Düşünce: Türkçe Kaynaklar
http://www.canaktan.org/politika/liberal_demokrasi/muhtelifturkce-kaynaklar.htm
Türkçe Felsefe Kaynakçası
http://www.felsefelik.com/dizin/
FEN BİLİMLERİ
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi: Kitaplar
http://www.science.ankara.edu.tr/index.php?link=600
FİZİK
Yaşar Dal : 1970-2005 yılları arasında Türk bilim adamlarının fizik alanında dünya literatürüne katkıları • 2006 • 56
sayfa. Danışman: Doç. Dr. Mustafa Özcan Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
FOLKLOR
Çukurova Halk Kültürüne Hizmet Eden Adana Dergileri
http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_2/mengi.pdf
24
Dilaçar, Agop: Halk Eğitimi. Türk Dili, C11, N126, 03.1962, 378-381ss. [67/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Erciyes Dergisinde Yayınlanmış Çukurova Halk Kültürü İle İlgili Yazılar
http://turkoloji.cu.edu.tr/turkoloji_cu_edu_tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/turkten.pdf
Faruk Özsaraç : 1960-1961-1962 yıllarında Tercüman gazetesinde yayınlanan halk kültürü ile ilgili yazıların tasnifi
ve incelenmesi • 2006 • 396 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Türker Eroğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Faruk Yavuz : Türkiye`de halk bilimi kuramları üzerine açıklamalı bir bibliyografya denemesi (1928-2005) • 2006 •
328 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Aynur Koçak Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Folklorcunun Kütüphanesinden/Books from a Folklorsit's Library/De la bibliothèque du folkloriste . Ruhi Ersoy. Milli
Folklor, y15, n57, Bahar 2003
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/57/57.pdf
İnayet, Alimcan. Değerlendirmeler: Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası IV (1974-1984), Hazırlayanlar: Ar. Gör.
Abdurrahim Özmen, Yard. Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu, Prof. Dr. Gürbüz Erginer, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 2000, C:
2000/II, S: 584, s. 209-210 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sivas Halk Kültürü ve Müjgan Üçer Bibliyografyası/The folk and culture of Sivas and bibliyografy of Müjgan Üçer/La
culture populaire de Sivas et la bibliographie de Müjgan Üçer . Dr. Nesrin Tağızade KARACA . Milli Folklor, n56, Kış
2002.
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/56/56.pdf
Şahin Ünal : 1900-1950 yıllarında Türk halk oyunları üzerine yapılan teorik ve pratik çalışmaların karşılaştırmalı
değerlendirilmesi • 1995 • 193 sayfa. Danışman: Dr. Cengiz Aydın Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Şeref Boyraz : Türk halkbiliminin yazılı kaynakları olarak melhemeler • 2000 • 677 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Özkul
Çobanoğlu Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
FOTOĞRAF
Fotoğraf Albümleri Dizini
http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/albumler.htm
GEZİ
Gezi Literatürü
http://www.orhankural.net/kitap/Literatur.doc
Gezginler Klübü Kütüphanesi
http://www.gezginler.org.tr/www/default.asp?c=2&x=193
Gökyay, Orhan Şaik: Türkçede Gezi Kitapları. Türk Dili, C27, N258, 03.1973, 457-467ss. [Tmb73/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Olgun, İbrahim. Gezi Kaynakçası, Mart 1973, C: XXVII, S: 258, s. 717-726 Gezi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
HALKLA İLİŞKİLER
P.R. Konusunda Türkçe Kaynaklar
25
http://www.tuhid.org/pr_yayinlari.php
HUKUK
Ayşe Yıldız Gürkan :İslam Hukuku Makaleler bibliyografyası • 1991 • 201 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ali Bardakoğlu
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hukuk Veri Tabanı
http://lib.baskent.edu.tr/hukukvt.html
Human Rıghts In Turkey: A Selected Bibliography
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/684/8708.pdf
İslam Hukuk Tarihi Açısından İlk Dönem Osmanlı Hukuk Çalışmalarına Bir Bakış (1299-1500)
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1994-6(6)/M18.pdf
Osmanlı Hukuk Düşüncesini Etkileyen Başlıca Kaynaklar
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1999-8(8)/M10.pdf
Türk Hukuku Hakkında Almanca, Fransızca, İngilizce Kitaplar Bibliyografyası A Bibliography Of Books On Turkish
Law (English, French, German)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/324/3209.pdf
Türk Hukuku Hakkında Almanca, Fransızca, İngilizce Kitaplar Bibliyografyası ... dergiler.
ankara.edu.tr/dergiler/38/324/3209.pdf
Türkiye’de Özellikle Son Yirmi Yılın Devletler Hukuku- Yayınlarına Toplu Bir Bakış
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/393/4243.pdf
Anayasa Hukuku Alanında Yeni Çıkan Kitaplar
http://www.anayasa.gen.tr/yenikitaplar.htm
Anayasa Hukuku Bibliyografyası
www.anayasa.gen.tr/bibliyografya.htm
Anayasacılık Konusunda Bibliyografya Taraması
http://www.canaktan.org/ekonomi/anayasal_iktisat/bibliyografya/bibliyo-anayasacilik.htm
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi : Makaleler
http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makaleler.asp
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Bibliyografyası
http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_menu.asp?IDNO=30
Basın Hukuku Kitapları
hukuk.gsu.edu.tr/tr/hukukkutuphane/basinhukuku.pdf
Bibliography Of Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_menu.asp?IDNO=17
Bir Veritabanı Çalışması: Başkent Üniversitesi Hukuk Veritabanı
kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak02/u02-7.pdf
Erdem, Sami: Türkçede Mecelle Literatürü: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 3(5) 2005, 673-722. Ss. İng. Ve
Türkçe Özet. Bibliyografya.
http://www.talid.org/
26
Genel Eserler
http://www.anayasa.gen.tr/geneleserler.htm
İdare Hukuku Genel Bibliyografyası
http://www.idare.gen.tr/bibliyografya.htm
İdare Hukuku: Makaleler - Dergiler
www.idare.gen.tr/makaleler.htm
Kanun Arama
http://www.anayasa.gen.tr/kanunarama.htm
Kategori: Bibliyografya
http://www.turkhukuk.info/hukuk/bibliyografya
Kitap Tarama ve Temin Etme
http://www.anayasa.gen.tr/kitaplar.htm
Makaleler
http://www.anayasa.gen.tr/makaleler.htm
Makaleler Bibliyografyası
www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/makaleler.htm
Monografiler
http://www.anayasa.gen.tr/monografiler.htm
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Erciyes, Rıdvan Bülent: Yirmi Senelik Türk Hukuk Bibliyografyası, 1935-1954. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6, N4, 1957, 109.S. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=40
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Karayalçın, Yaşar: Borçlar-Ticaret Ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1928-1955). Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6, N1/2, 1957, 166.S. [68/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=38
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Karayalçın, Yaşar: Hukuk Ve Ekonomi Dergileri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi.
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N3, 1956, 268-271ss. [Tmb56/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=37
Price Yasası ve Türkiye'de Fikri Mülkiyet Hakları Literatürü
myilmaz.net/paper/price_abstract.pdf
Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
http://www.anayasa.gen.tr/tah-bilgikay.htm
Türk Hukuk Tarihi Literatürü
http://www.turkhukuk.info/turk-hukuk-tarihi-literaturu.html
Yasama Kaynakçası
http://www.yasader.org/web/kutuphane/yasama_kaynakcasi/yasama_kaynakcasi.html
Yabancı Anayasa Mahkemesi Kararları
http://www.anayasa.gen.tr/yab-aymkararlari.htm
27
Yabancı Anayasalar
http://www.anayasa.gen.tr/yabancianayasalar.htm
Yaman, Ahmet: İslam Hukuk Usulü, Özel Hukuku Ve İktisat-Maliye Literatürü İle İlgili Çağdaş Bir Bibliyografya
Denemesi. Divan İlmi Araştırmalar, C6, N10, 2001, 239-305ss. [Tmb01/Mk]
http://www.divandergisi.com/
İLETİŞİM
Derya Seyhan : Türkiye'deki iletişim araştırmalarında eğilimler: Yüksek lisans tez çalışmaları üzerine bir inceleme •
2002 • 146 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ayşe İnal Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İLLER
Açıklamalı Mardin Bibliyografyası
www.mardinkultur.org/bibliyografya.php
Adana İlinini 120 Yıllık Genel kaynakçası (1870-1990)
turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_2/acaroglu.pdf
Bursa Kaynakçası
http://www.osmangazi.bel.tr/osmangazi/bursakaynakcasi/tarama.htm
Çanakkale Bibliyografyası
www.tarihogretmeni.net/tarih/archive/canakkale-bibliyografyasi-t18556.html
Çankırı Kaynakçası
http://www.cankiri18.net/
Çukurova Bölgesi Kaynakçası (1928-1988)
turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/acaroglu.pdf
Gaziantep Dijital Kütüphanesi
http://www.gaziantepkaynakcasi.com/arama.php
İstanbul Bibliyografyası
http://tr.wikipedia.org/wiki/İstanbul_Bibliyografyasi
Kastamonu Bibliyografyası
www.bibliyografya.info/
Kent bibliyografyaları : Amasya, Erzurum, Sivas
http://www.tbmm.gov.tr/ksykb/yayinlar/yayin059.htm
Kent Bibliyografyaları : Aydın, Manisa, Muğla, Afyon
http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar/yayin062/062_00_008.pdf
Kent Bibliyografyaları : Edirne, Adana
http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar/yayin063/063_00_010.pdf
Kent Bibliyografyaları : İzmir, Balıkesir
http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar/yayin061/061_00_008.pdf
Kent Bibliyografyaları : Kars, Ardahan, Oltu, Trabzon
http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar/yayin060/060_00_009.pdf
Kent Kitaplığı [İzmir konulu yayınlar]
28
http://www.bizimizmir.net/kentkitap1.htm
Milli Mücadele Bibliyografyası : Amasya, Erzurum, Sivas
http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar/yayin059/059_00_008.pdf
Milli Mücadele Bibliyografyası : İzmir, Balıkesir
http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar/yayin061/061_00_007.pdf
Milli Mücadele Bibliyografyası : Kars, Ardahan, Oltu, Trabzon
http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar/yayin060/060_00_008.pdf
Milli Mücadele Bibliyografyası: İzmir, Balıkesir
www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar/yayin061/061_00_007.pdf
Pamuk, Bilgehan: Erzurum Şehir Tarihinin Kaynakları İle Literatürü = Hıstorıcal Sources And Lıterature About
Erzurum. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3 (6), 2005, 633-688.Ss.
http://www.talid.org/
Semiha Zehra Severoğlu : Gaziantep bibliyografyası (1790-1928) • 2004 • 389 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Celal
Pekdoğan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sinop Bibliyografyası
www.karalahana.com/karadeniz/sinop%20bibliyografyasi.htm
Şebinkarahisar Üzerine Bir Kaynakça Denemesi
www.sebinkarahisar.com/sunum_ayrinti.asp?id=35
XVI. Yüzyılda Bursa'da Tedavüldeki Kitaplar
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2001-10(1)/htmpdf/M-13.pdf
Yalova Kaynakçası
http://www.yalovamiz.com/article.php?id=1540&t=Yalova+Kaynak%C3%A7as%C4%B1
Yayınlar
http://www.elaziz.net/
İSTATİSTİK
Türkiye’de İstatistik Öğretimi Ve İstatistik Çalışmaları: İmparatorluk Ve Cumhuriyet Devirlerinde
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/244/2164.pdf
İŞLETME
Bilgi Yönetimi: Türkçe Kaynaklar
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-yonetimi/turkce-kaynak.htm
Değişim Kütüphanesi
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/degisim/e-kutuphane.htm
İşletme, Finans ve Muhasebe Makaleleri
http://www.alicoskun.net/links/Makaleler.htm
İyi Yönetişim Konusunda İnternet Kaynakları
http://www.canaktan.org/politika/yonetisim/web-kaynaklar.htm
Sinerjik Yönetim Konusunda Bibliyografya
http://www.canaktan.org/yonetim/sinerjik-yonetim/bibliyografya.htm
29
JEOLOJİ
Türkiye Jeolojik Bibliyografyası
www.jmo.org.tr/resimler/ekler/edccc661418aeb5_ek.pdf?dergi=TÜRKİYE%20JEOLOJİ%20BÜLTENİ
KAMU YÖNETİMİ
Kurallar ve Kurumlar: Web Kaynaklar
http://www.canaktan.org/felsefe-sosyo/kurum-sosyoloji/web-kaynak.htm
Mülki İdare Kaynakçası
http://www.mulkiidare.org/mia/index.php?option=com_content&view=category&id=7:muelki-darekaynakcas&Itemid=8
Yayın Arama
http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/arama2.php
KAYNAKÇA
Acaroğlu, Mehmet Türker (Tanıtan): Malcles, Louise Noelle: Dünya Bibliyografya Kaynakları. Les Sources Du Travail
Bibliographique. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2, N1, 1953, 62-72ss. [Tmb54/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=29
Bibliyografyalar
http://kitap.antoloji.com/kategori.asp?CAT=2045&P=1
Özerdim, Sami N. Yeni Bir Bibliyografya Serisi, (Kitaplar - Tenkit) Şubat 1959, C: VIII, S: 89, s. 283-284 Türk Dili Dil
ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Salgır, Abdülkadir (Tanıtan): Helen F. Conover: Current National Bibliographies (Yayımlanmakta Olan Milli
Bibliyografyalar). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N3, 1956, 275-276ss. [Tmb56/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=37
Türkiye Kaynakçası
www.kaynakca.info/
KİMYA
Ergün, N. Tahir (Tanıtan): İlgi Çekici Bir Bibliyografya: İhsanoğlu, Ekmeleddin: Açıklamalı Türk Kimya Eserleri
Bibliyografyası (Basmalar/1928) Ve Modern Kimya Biliminin Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşuna Kadar Olan Durumu
Ve Gelişmesi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C35, N2, 1986, 43-44ss. [Tmb87/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=91
KİTAPLAR
Arap Harfli Türkçe Eserler Toplu Kataloğu
www.ata.boun.edu.tr/chronology/arama_temp2.php
Downs, Robert B.: Milletler Üzerinde En Çok Tesir Yapmış Onbeş Kitap. Çev.: Füruzan Olşen. Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C3, N2, 1954, 144-162ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=32
En Çok Beğenilen 150 Kitap. Bir Okul Anketi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C3, N2, 1954, 205- Ss. [145/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=32
Eski Harfli Basma Kitaplar Kataloğu
http://www.oncu.com/srchfrm.php?OZEGE
Kitap Arşivi
http://www.kitapokuyoruz.com/default.asp?bolum=KitapArsivi
30
Kitaplar
www.antoloji.com
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Good Reading (A Guide To The World's Best Books). Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C5, N1, 1956, 61-63ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=35
Özerdim, Sami Nabi: Mühim Kitaplar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N1, 1956, 34-38ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=35
XIV. Ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Kitaplar
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1999-8(8)/M2.pdf
KÜTÜPHANECİLİK
Acaroğlu, Mehmet Türker: Çocuk Ve Gençlik Kitapları Ve Kütüphaneleri Konusunda Okunacak Eser Ve Yazıların
Seçme Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2, N2, 1953, 182-184ss. [3/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=30
Atılgan, Doğan, (Haz.). Türkan, Çiğdem (Haz.). . . . . A.Ü. Dtcf Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Doçentlik,
Doktora, Master Ve Emıly Dean Ödülü Alan Lisans Tezleri Bibliyografyası . Türk Kütüphaneciliği, 9 (4), Aralık 1995,
439-447.Ss. Bibliyografya Hakkında; Türk Kütüphaneciliği, 10 (1), Mart 1996, 64.S.'Da Düzeltme Vardır. [../Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=130
Atılgan, Doğan: Türkçe Genel Kültür Ansiklopedilerinde Kütüphane, Kütüphaneci Ve Kütüphanecilik Maddeleri. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C3, N2, 1989, 82-89ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=103
Bayraktar, Nail: 1944 Yılında Eski Milli Eğitim Bakanlığı Binası Cilt Atelyesinde İken Yanmış Olan Fihristlerin Listesi.
Türk Kütüphaneciliği, C6, N1, 1992, 4-9ss. [176/Bdk-Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=114
Bibliyografya: Eren, İsmail (Haz.): Türk Kütüphaneciliğine Dair Rusça Yayınlar Bibliyografyası, 1825-1962. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C16, N1, 1967, 69-71ss. [Tmb68/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=336
Bibliyografya: Mercanlıgil, Çiğdem (Tanıtan): T.K.D. Bülteninde Tanıtılmış Olan Yayınlar I-Xvı. C. (1952-1967). Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C16, N4, 1967, 263-269ss. [176/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=339
Binark, İsmet (Tanıtan): Handbook Of Oriental Collections In Finland (Manuscripts, Xylographs, Inscriptions And
Russian Minority Literature). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C29, N1, 1980, 48-52ss. [Tmb81/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=66
Binark, İsmet: Türkiye Kütüphanelerindeki Yazmalar Hakkında Yerli-Yabancı Kaynaklar Bibliyografyası (Yeni
İlavelerle). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C23, N1, 1974, 54-79ss. [Tmb75/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=363
Eralp, Perran: Kütüphanecilik, Bibliyografya Ve Dokümantasyonla İlgili Süreli Yayınlar Hakkında. Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C6, N1/2, 1957, 119-139ss. [Tmb57/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=38
Ersoy, Osman. : Kütüphanecileri Etkileyen Eserler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C13, N1/2, 1964, 6-10ss.
[176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=329
31
Ersoy, Osman: Türk Kütüphaneciliği Ve Türk Bibliyografyaları Hakkında Amerika'da Yapılan Neşriyat. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N3, 1956, 280-281ss. [61/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=37
Gündüz, Mahmut: İslamda İlk Ansiklopediler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C25, N1, 1976, 5-36ss.
[Tmb77/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=52
Keessing's Contemporary Archives. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N3, 1956, 277-278ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=37
Mercanlıgil, Muharrem Doğdu. Özdemir, Filiz. . . . . Türk Basınında Kütüphaneler Ve Kütüphanecilik, 1946-1956.
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C8, N3/4, 1959, 52-160ss. [Tmb60/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=45
Ö.S. "Kütüphanecileri İlgilendiren Yayınlar: Genel Mahiyette Ve Özel Konulu Müracaat Kitapları". Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, … 172-178ss.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=342
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Bibliyografya Kütüphanecileri İlgilendiren Yeni Eserler: İstanbul Belediye Kütüphanesi
Alfabetik Kataloğu. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C3, N2, 1954, 221-222ss.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=32
Özkan, Ayçın: 1970-1974 Yıllarında Türkiye'de Yayınlanan Başvurma Eserleri Listesi. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C24, N4, 1975, 295-318ss. [Tmb78/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=369
Özkılıç, Osman Fuat: Neyi Okumalı?. Türk Dili, C54, N428, 08.1987, 100-101ss. [Tmb88/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Salgır, Abdülkadir: "Kütüphanecileri İlgilendiren Yeni Eserler: World Fisheries Abstracts; Contents In Advance Current
Content Of Library And Documentation Literature. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N2, 1956, 175-176.S.
[72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=36
Salgır, Abdülkadir: Yabancı Dillerde Yazılmış Genel Konulu Ansiklopediler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5,
N1, 1956, 15-33ss. [Tmb56/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=35
Sefercioğlu, Necmeddin: Kütüphaneciliği İlgilendiren Eserler Ve Yazılar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C10,
N1/2, 1961, 53-57ss. [Tmb62/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=49
Sefercioğlu, Necmeddin: Türk Kütüphanecilerini İlgilendiren Yazılar (Temmuz-Aralık 1961). Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C10, N3/4, 1961, 145-147ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=50
Sevgisunar, M. Kemal: Basında 22. Kütüphane Haftası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C35, N2, 1986, 4042ss. [10/Enfo-Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=91
Sevgisunar, M. Kemal: Basında Kütüphane, Kütüphanecilik Ve Xxııı. Kütüphane Haftası. Türk Kütüphaneciliği, C1, N2,
1987, 95-100ss. [10/Enfo-Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=95
32
Soysal, Özer (Tanıtan): Dünya Kütüphanecilik Literatüründen Özetler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C18, N1,
1969, 64-65ss. [176/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=340
Şenalp, Leman: Başvuru Kitapları (Son Yıllarda Yayımlanan Başvuru Kitaplarından Bir Derleme). Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C30, N4, 1981, 185-205ss. [Tmb82/Mk-Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=73
Tonta, Yaşar: Turkish Librarianship: A Selected Bibliography. Türk Kütüphaneciliği, C9, N3, 09.1995, 286-293ss.
[10/Enfo-Dagm-Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=128
Tonta, Yaşar: Türk Kütüphaneciliği Hakkında Yabancı Dergilerde Yayımlanmış Makaleler Kaynakçası (1950-1984).
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C34, N3, Yaz 1985, 134-140ss. [10/Enfo-Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=88
ÜNAK Bildiriler Veri Tabanı
http://kaynak.unak.org.tr/mod/data/view.php?d=1&mode=asearch
MADENCİLİK
Türkiye'de Yapılan Bor Çalışmaları [32-41. sayfalar arasındar alıyor]
tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/mm/Ek2h.pdf
MAKALELER
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası
http://www.ata.boun.edu.tr/Makaleler%20Bibliyografyasi/arama_mak_big.php
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999
http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme
by2007.bilgiyonetimi.net/bildiriler/tonta_al_cdmb_degerlendirme-ppt.pdf
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyasi
www.ata.boun.edu.tr/Makaleler%20Bibliyografyasi/arama_mak_big.php
Doktora Makaleleri: Doktora Çalışmaları Sonucu Gerçekleştirilen Bilimsel Yayınlar
http://www.fbe.itu.edu.tr/02_akademik/yayinlar/doktoramakaleleri.php
Süreli Yayınlar Veritabanı
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Türkiye Makaleler Bibliyografyası
http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale
MATEMATİK
Matematik Bibliyografyası
http://74.125.77.132/search?q=cache:CgdWV7DPcT8J:www.simsekpc.com/dwn02.html+bibliyografyası&hl=tr&ct=
clnk&cd=207&gl=tr
MİMARLIK
Resources For The Study Of Islamic Architecture : Historical Section
archnet.org/library/pubdownloader/pdf/6040/doc/DPC0040.pdf
MÜHENDİSLİK
Son yılın mesleki bibliyografyası
33
www.emo.org.tr/ekler/59b00aec8885efc_ek.pdf?dergi=319
Türk Elektrik: Kaynaklar
http://www.turkelektrik.com/K-Kaynaklar.htm
MÜZİK
Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Müzik Makaleleri (Bir Bibliyografya Denemesi) (2000-2006)
http://www.ef.ibu.edu.tr/bolumler/music/yayinlar/Ece/Bilimsel%20dergilerde%20yayinlanan%20muzik%20makaleler
i.pdf
Erhan Sirke : 18. ve 20. yüzyıllarda Türklerde müzik yayıncılığı musikî mecmuaları • 2005 • 84 sayfa. Danışman:
Y.Doç.Dr. Serhat Yener Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Müzik Eğitim Yayınları
http://www.muzikegitimi.net/
Özlem Özdemir : Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde yazılan piyano eserleri üzerine analitik inceleme • 2007 • 172
sayfa. Danışman: Doç. Dr. Bülent Alaner Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Pelin Yıldız : Klasik -Türk müsikisi kitap ve tez bibliyografyası (1929-2007) • 2007 • 171 sayfa. Danışman:
Y.Doç.Dr. Mehmet Sarı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Türk Gitar Müziği Çalışmaları
www.myklasikgitar.com/sm/tgmc.pdf
Türk Halk Müziği Ve Edebiyatı, Kaynak Kitapları:
http://www.thm.gazi.edu.tr/index_dosyalar/Page336.htm
Ülkemizde Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezler
www.kefdergi.com/pdf/cilt17_no1/341.pdf
NÜFUS
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Araştırmalar
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/arastirma.htm
ORMANCILIK
Mercanlıgil, Muharrem Doğdu (Tanıtan): İnal, Selahattin: Milletlerarası Ormancılık Bibliyografyasında Son Gelişmeler
Ve Oxford Sistemi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C4, N2, 1955, 154-161ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=34
SANAT
Acaroğlu, Mehmet Türker: Yayımlanmakta Olan Türk Temaşa Sanatları Gazete Ve Dergileri. Türk Dili, C4, N47,
01.08.1955, 692-695ss. [61/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz Hacıvat Kaynakça
http://www.karagoz.net/karagoz_hacivat_kaynakca.htm
Milli Kütüphane Koleksiyonunda Bulunan Karagöz Ve Hacivat İle İlgili Bibliyografik Künyeler
http://www.mkutup.gov.tr/menu/63
Minyatürle İlgili Seçilmiş Bibliyografya http://www.sadibayram.com/?page=makaleler&mid=181&id=8
34
Şeyda Memili : Türk kitap sanatları bibliyografyası • 2007 • 418 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Vildan Çatintaş Yüksek
Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Türk Hat, Yazı-Resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı İle İlgili Seçilmiş Bibliyografya
http://www.sadibayram.com/?page=makaleler&mid=182&id=8
Türkiye'de Karikatür, Çizgi Roman (Ve Çizgi Film) İle İlgili Yayınlar Kaynakçası (Kıbrıs Türk Toplumundaki Yayınlar İle
Birlikte)
http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr/99/kaynakca/kaynakic.htm
SİNEMA
Özön, Nijat. Sinema: Mevsimin Yayınları, Ekim 1961, C: XI, S: 121, s. 49-50 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özön, Nijat. Sinema: Sinema Yayınları, Ağustos 1962, C: XI, S: 131, s. 874-875 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özön, Nijat. Sinema: Yeni Yayınlar, Eylül 1963, C: XII, S: 144, s. 843-845 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özön, Nijat. Sinema: Yeni Yayınlar, Eylül 1964, C: XIII, S: 156, s. 908-909 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özön, Nijat: Kitaba Geçen Sinema Eleştirileri. Türk Dili, Eleştiri Özel Sayısı, N142, 07.1963, 534-536ss. [83/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
SİYASET
Kaynakça: (Sözlükler, ansiklopediler, arşivler ve kütüphane katalogları)"
http://www.theottomans.org/turkce/references/index.asp
1955 Yılında Kıbrıs Meselesinde Türk Hükümeti Ve Türk Kamu Oyu
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/384/4090.pdf
1961 - 1973 Yılları Arasında Bakanlar Kurulu Kararı İle Yasaklanan Yayınlar
http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/yasak_yayin.pdf
Acun, Ramazan: Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi’nin İnternet’e Dayalı Öğretimi. (Bu Makale, Orijinal Olarak, 14-15
Aralık 1998 Tarihlerinde H. Ü. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Tarafından Düzenlenen “Atatürk İlkeleri Ve
İnkılap Tarihi Dersi Yöntem Semineri”nde Sunulan Bildirinin Genişletilmiş Şeklidir Ve Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, 47 (Temmuz 2000), 615-635'de Basılmıştır.)
http://www.history.hacettepe.edu.tr/archive/asenkronait.htm
Alev Gözcü : Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın siyasal söylemleri ışığında iktidar muhalefet ilişkileri ve kamuoyu •
2006 • 160 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Kemal Arı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Seçilmiş Kaynakça
http://www.tariharastirmalari.com/atabib.html
Atatürk'ün Laiklik İlkesi Bibliyografyası
www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi1/sayi1pdf/arabaci_murat.pdf
Ayşe Özakbaş : İstanbul basınında Gayrimüslim azınlıklar (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923) • 2007 • 230 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ali İhsan Gencer Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
35
Bağce, H. Emre: Türk Siyasal Literatürü Üzerine Kısa Notlar: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 2(1) 2004, 225266. Ss. İng. Özet. Bibliyografya.
http://www.talid.org/
Balkan Harbinde Kadınlarımızın Konferansları
http://www.aile.gov.tr/dergi/?Id=5
Baran, Tülay Alim: İstanbul Basınında Cumhuriyetin İlanına Tepkiler Ve Yorumlar. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
C15, N44, 07.1999, 628-643ss.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=438
Bekir Cihan Özcan : II. Dünya Harbi'nde (1939-1945) The New York Times’a göre Amerikan kamuoyunun Türkiye'ye
bakışı • 2007 • 101 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Yavuz Ercan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Bengi Kümbül : Tercüman-ı Hakikat gazetesine göre Osmanlı Ermenileri (1914-1918) • 2005 • 105 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Ömer Turan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Bibliyografya
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=Sayfa&No=28
Bir Sivas Kongresi Bibliyografyası Denemesi
www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=1060
Cumhuriyet Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı İle Yasaklanan Yayınlar 1923-1945
http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/ysk.htm
Çolak, Orhan M.: İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnameler Bibliyografyası: Türkiye Araştırmaları Literatür
Dergisi, 1 (2), 2003, 339-378.Ss.
http://www.talid.org/
Deniz Güner : 1930-1933 yılları arasında Türkiye'deki irticai faaliyetler ve basındaki yansımaları • 2006 • 162 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Metin Ayışığı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Derya Çağlar : Kamuoyu oluşturulmasına bir örnek: 1945-1955 yılları arasında gazetelerde antikomünizm • 2006 •
356 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Firdevs Gümüşoğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Elif Çalışkan : Sevr antlaşması görüşmeleri ve kabulünün İstanbul ve Anadolu basınındaki yansımaları • 2006 • 319
sayfa. Danışman: Doç.Dr. Osman Akandere Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Eren Efe : 1946'da kurulan iki yasal sol partinin hayatının basına yansıması • 2006 • 102 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr.
Cüneyt Akalın Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ermeni Sorunu İle İlgili Kaynaklar
http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/bibliyografya/index.html
Ermeni Sorunu:Bibliyografya
http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=12
36
Hatice Başkan : Türk basınının Fransız işgali altındaki Maraş'ı işlemesi (15 Eylül 1919-11 Şubat 1920) • 2006 • 121
sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Memet Yetişgin Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hüseyin Klavuz : Türk basınında Adana Ermeni olayları • 2007 • 275 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Remzi Kılıç Yüksek
Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Keleşyılmaz, Vahdet: "Dönemin Türk Basınında Anzavur Olayı”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 45, Cilt: Xv,
Kasım 1999
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=326
Keleşyılmaz, Vahdet: "Millî Mücadele Dönemi Türk Basınında Wilson Prensipleri”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
Sayı 35, Cilt: Xıı, Temmuz 1996.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=718
Kitap tahlilleri
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=105
Leonidas Moiras : 1090 Gudi darbesinin Türk ve Yunan kamuoyuna yansıması • 2006 • 187 sayfa. Danışman: Prof.
Dr. Ali İhsan Gencer Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Levend, Agah Sırrı: Siyaset-Nameler. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1962, 167-194ss. [172/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Milletvekilliği İle İlgili Kaynaklar
www.yasader.org/web/kutuphane/yasama_kaynakcasi/kaynaklar_milletvekilligi.pdf
Milli Egemenlik Bibliyografyası
www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayin004.htm
Milli Egemenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Bibliyografyası 1840-1990 (Türkçe-İngilizce) 1. Cilt
http://www.tbmm.gov.tr/ksykb/yayinlar/yayin05101.htm
Milli Egemenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Bibliyografyası 1840-1990 (Türkçe-İngilizce) 2. Cilt
http://www.tbmm.gov.tr/ksykb/yayinlar/yayin05102.htm
Milli Egemenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Bibliyografyası 1840-1990 (Türkçe-İngilizce) 3. cilt
http://www.tbmm.gov.tr/ksykb/yayinlar/yayin05103.htm
Murat Deniz : Türk basınında Şeyh Sait isyanı • 2007 • 143 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Erdal Açıkses Yüksek Lisans
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Musul Meselesi (Türk Basınına Göre, 1923-1926)
http://elibs.ankara.edu.tr/arastirma/2002/a2002_29/proje.pdf
Nalan Yurtsever : Türkiye’deki siyaset sosyolojisi çalışmaları: Seçim araştırmaları • 2006 • 133 sayfa. Danışman:
Doç. Dr. İsmail Coşkun Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Niyazi Karan : Girit'in Yunanistan'a ilhakına Türk kamuoyunun tepkisi • 2007 • 174 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ali
Arslan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Osmanlı İmparatorluğu'nun Yarı – Sömürgeleşmesi Bibliyografya
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/425/8745.pdf
37
Özcan Duman : Türk basınına göre vııı. ve ıx. cumhuriyet hükümetlerinin icraatları (1935-1938) • 2007 • 209 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Vahdettin Engin Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Anne Lyon Haıght: Banned Books (Yasaklanmış Kitaplar). Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C5, N1, 1956, 64-68ss. [144/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=35
Saltanatın Kaldırılmasının Türk Basında Yankıları
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ataturk/2002-1(2)/htmpdf/M-5.pdf
Serap Yeşiltuna : 1934 İskan Kanunu ve Türk basınındaki yansımaları • 2006 • 157 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Işıl
Çakan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Siyasi Tarih Kaynakçası
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/446/5013.pdf
Siyasi Tarih Kaynakçası
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/446/5013.pdf
Son Dönemde Ermeni Meselesi Konusunda Yazılmış Kitapların Karşılaştırmalı Bir Analizi
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=414
Sömürgecilik Tarihiyle İlgili Sovyet Çalışmaları
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/435/4858.pdf
Şahin Doğan : Rus kaynaklarına göre Anadolu'daki Ermeni faaliyetleri (1914-1918) • 2007 • 116 sayfa. Danışman:
Doç.Dr. Orhan Doğan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Şerife Özgün Çıtak : 1980 askeri darbesinin yazılı magazin basınındaki yansıması ve basının magazinleşmesi • 2007
• 121 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Kemal Bayram Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Türk Tarihinde Ermeniler Ermeni İddiaları Ve “Ermeni Sorunu” Gerçeği Bibliyografyası (Arşiv Belgeleri / Kitaplar /
Makaleler )
http://www.tariharastirmalari.com/ermenibibliyografya.html
Türkçe "Siyasal İletişim" Kaynakçası
www.sita.com.tr/new/siyasaliletisim.php
Yalçın, Cafer: Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Seçilmiş Kaynakça. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Seçilmiş Kaynakça.
http://www.mersin.edu.tr/uploads/files/facs/28/551240secilmis_kaynakca_enson.doc
Yerel Bir Tarihi Kaynak Olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi Ve Ermeniler
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/58/546.pdf
Yerel Bir Tarihi Kaynak Olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi ve Ermeniler
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/426/4760.pdf
Yusuf Tanatmış : Türk basınında Ermeni meselesi (1914-1919) (Alemdar, Ati, İkdam, İleri, İrade-i Milliye, Sabah,
Takvim-i Vakayi, Tanin, Tercüman-ı Hakikat, Vakit gazetelerine göre) • 2005 • 233 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Metin
Hülagü Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
38
Zeynep Merve Şıvgın : Yazılı basında Türkiye-Avrupa Birliği (3 ekim 2005) müzakere sürecine ilişkin haberlerin
analizi • 2007 • 173 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Şengül Özerkan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Zübeyde Terzioğlu : "Basına Göre Türk Kadınının Siyasi Hakları (1930-1935)" • 2007 • 226 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Vahdettin Engin Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
SOSYOLOJİ
1923-1950 Yılları Arasında Köyü ve Köylüyü Konu Alan Eserler
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/175/06.pdf
Arlı, Alim : Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Şehirleşme Ve Gecekondu Araştırmaları = On The Studıes Of
Urbanisation And Squatter Houses (Gecekondu) In The Republican Period.: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3
(6), 2005, 283-352.Ss. http://www.talid.org/
Bilgi Toplumu: Türkçe Kaynaklar
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumu/turkce-link.htm
Celalettin Yanık : Sosyoloji bölüm ve ana bilim dallarında yapılmış tez çalışmalarının tematik açıdan
değerlendirilmesi • 2006 • 453 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Bedri Mermutlu Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Eyüp Turut : Arapça ve Farsça kaynaklardan Türkçeye çevrilmiş eserlerde Selçuklu kültür tarihi • 2003 • 106 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Kaya Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Fahri Çıtak : Üniversitelerin sosyoloji bölümleri dışındaki fakülte ve bölümlerinde yapılmış olan sosyoloji alanlı
tezlerin tematik yorumu (1985-2004) • 2006 • 148 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Bedri Mermutlu Yüksek Lisans
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İletişim Sosyolojisi Kaynakçası
www.serdarozturk.net/s/ILETISIM_SOSYOLOJISI_KAYNAKCASI.doc
Seçilmiş Sosyoloji Literatürü
http://web.inonu.edu.tr/~vbayhan/li.htm
Toplum Kalkınması ve Köy Araştırmaları
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/489/5736.pdf
SPOR
Dağcılık Literatürü
http://www.hakanesme.com/daglit.htm
Türk Okçuluğu Ağı Kaynakçası
http://www.turkokculugu.com/v2/?p=kaynakca
TARIM
Ardata Araştırma Yayın Özetleri
http://www.khgm.gov.tr/ARDATA/ARDATA.ASP
Çay Literatürü
http://www.biriz.biz/cay/literatur/index.htm
39
Gap Bölgesinde Bugüne Kadar Yapılmış Ve Tamamlanmış Olan Tarımsal Araştırmalar
http://www.gap.gov.tr/Turkish/Frames/fr30.html
Tarım Ekonomisi Kongreleri
http://www.tarekoder.org/topic.asp?topic=342:0
Tarım Ekonomisi Bibliyografyası
www.tarekoder.org/bibliyografya/publishionsadd.asp
Türkiye Herboloji Bibliyografyası tamamlandı
www.bugday.org/article.php?ID=1316
Uğurer Tarım Kitapları
http://www.ugurer.com/
TARİH
Dil-Tarih İlişkisi Bağlamında Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı (Xvı. Ve Xvıı. Yüzyıl Örnekleriyle)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/53/493.pdf
Doğu Kaynaklarının Genel Olarak Tarih Ve Balkan Halklarının Kültürel Tarihi İçin Önemi
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/432/4831.pdf
Ermeni Tarihçiler tarafından Yazılan Kitaplarda Yapılan Tahrifatlar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=412
Fatih devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_14/07_ozcan.pdf
Fatih Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_14/07_ozcan.pdf
Hasan Yüksek : XIX. yüzyıl Osmanlı tarihçiliği • 2006 • 259 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Cezmi Karasu Yüksek Lisans
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hunların Kayıp Kitapları ve Sutralar
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?action=show_article&bilig_id=33&article_id=211
İlkçağ Tarihi Bibliyografyası
http://fef.harran.edu.tr/tarih/dosyalar/%DDlkcag-Tarihi-Bibliyografyas%FD.doc
Kuşat, Ahmet: Türk Tarihi İle İlgili Makaleler Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C12, N3/4, 1963,
208-231ss. (Darülfünun Edebiyat Fakültesi Ve Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmualarındaki Yazıların
Bibliyografyası, 209-225, 226-231ss.). [59, 176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=328
Mercanlıgil, Muharrem Doğdu: Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası'na Ek 1729-1928. Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C8, N2, 1959, 42-74ss. [3/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=44
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası 1729-1950. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C1, N1, 1952, 72-73ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=27
40
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası: 1729-1955. Haz.: Enver Koray. 2. Baskı. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C9, N1/2, 1960, 51.S. [176/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=46
Selçuk Ilgaz : Osmanlı tarih yazarlarının düşman algısı • 2005 • 98 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ali Sinan Bilgili Yüksek
Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Selim Çelik : Resul Caferyan'ın Siyasi İslam Tarihi (Siyer), Cafer Subhani'nin Ebediyet Nuru (Siyer) eserlerinin bilgi
kaynaklarının tahlili • 2007 • 132 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Sezikli Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Tarih Kitapları
http://www.akademiktarih.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=46&id=140&Itemid=10
8
Tarih Yayınları Bibliyografyası
fef.harran.edu.tr/tarih/dosyalar/Tarih-Yay%FDnlari-Bibliyografyasi.doc
Tarih Yayınları Bibliyografyası
http://fef.harran.edu.tr/tarih/dosyalar/Tarih-Yay%FDnlari-Bibliyografyasi.doc
Türk Tarihi Bibliyografyası
http://www.osmanli-tr.org/Karargah/index.php?topic=2254.0
Türk Tarihi Literatürü
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_tarihi_literat%C3%BCr%C3%BC
Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakış
www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi3/sayi3_pdf/yolalici_memin.pdf
Yakın Dönem Tarih Metodolojisi
http://www.history.hacettepe.edu.tr/archive/yakindonem.htm
TEKNOLOJİ
Cumhuriyet Dönemi Türk Teknoloji ve Mekanik Tarihi Çalışmaları (1923-2004)
193.255.235.2/~unat/yu/M27.pdf
TERÖR
Terör Tipolojileri Üzerine bir literatür taraması
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext.php?yayin=2318&id=fulltext/2318.pdf
TIPTIP-SAĞLIK
1980-1990 Yılları Arasında Türkiye'de Yapılan İntihara İlişkin Yayınların Çok Yönlü Değerlendirilmesi
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/67/648.pdf
Aleksitimi: Kuramsal Çerçeve Tedavi Yaklaşımları Ve İlgili Araştırmalar
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/137/978.pdf
Ankara Merkezli Kulak Burun Boğaz Süreli Yayınları
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum1/oyilmaz1.pdf
Canda, M.: Türkiye Meme Hastalıkları Bibliyografyası I-Iıı. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2002;8(1-2):43-45
http://web.deu.edu.tr/tepd/8_12.htm
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalında XX. Yüzyılda Uzman Olanlar (1892-2000)
41
http://www.ctf.edu.tr/dergi/online/2000v31/s4/004r2.pdf
Doping Maddeleri İle İlgili Yayınlar, Tezler…
http://www.tdkm.hacettepe.edu.tr/yayin/index.html
Ferhat Eyiler : Türk radyasyon onkolojisi anabilim dalı ve kliniklerinin uluslararası yayınlarının değerlendirilmesi;
olanaklar ve yorumlar • 2006 • 60 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Rıza Çetingöz Tıpta Uzmanlık Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Göğüs Hastalıkları Alanında 1999-2000 Yıllarında Türkiye'den Uluslararası İndekslere Giren Yayınlar. Toraks Dergisi
2001;2(3):60-71
http://www.toraks.org.tr/journal/text.php3?id=166
Halk Sağlığı İle İlgili Dergiler
http://www.halksagligi.org/dergiler.php
Halk Sağlığı Yayınları
http://www.halksagligi.org/halkmed/
İntiharı Konu Alan Yayınlar Üzerine Bir Çalışma
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/61/588.pdf
Kitap tanıtımı: İntihar bibliyografyası I-II-III
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/76/757.pdf
Makale Arama
http://www.turkishmedline.com/
Melek Şahin : Madde bağımlılığı konusunda Türkiye' de yapılmış lisanssüstü tezler üzerine bir değerlendirme • 2007
• 108 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ayşegül Yarpuzlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Kayral, S. Sami: Türkçe Psikoloji Eserleri Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C2, N1, 1953, 55.S. [Tmb54/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=29
Özge Uçan : Türkiye'de intiharı konu alan yayınlar üzerine bir bibliyografya çalışması • 2006 • 103 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Işık Sayıl Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Tanıtım- Eleştiri / Türkiye Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi–2007 Ayşen Küyük, Dilek Şahin, Ayşe Polat Aydın,
Lale Boz ve Seher Afşar (Hazırlayanlar)
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=72220_c4a3c5d873e18c069c4586c35ed4c2b0
Tanıtım- Eleştiri / Türkiye Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi–2007 Ayşen Küyük, Dilek Şahin, Ayşe Polat Aydın,
Lale Boz ve Seher Afşar (Hazırlayanlar)
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=75668_e15fd359fd8b4e50fdf579aa8e7df237
Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi
http://tipetigi.turkiyeklinikleri.com/past_issue.php
Tıp Ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye'nin Katkısı (1988-1997) yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tontatip.pdf
Tıp Veri Tabanı [Türk Tıp Dizini]
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/
42
TKD Arşivi Arama [Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ]
http://www.tkd.org.tr/tkdarsivi.asp
TPO Literatürü [Türk Pediatrik Onkoloji] http://www.tpog.org.tr/tpolmain.php
Türk kardiyovasküler tıp yayınları 2005: Nicelik ve niteliği
http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=:dergi/dergi_content&plng=tur&id=1397&dosya=138
Türk Medline: Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı
http://medline.pleksus.com.tr/
Türk Nefroloji Derneği
http://www.tsn.org.tr/index.php?file=publication_categories&sid=ODc=
Türk Psikiyatri Dizini
http://www.psikiyatridizini.org/
Türkiye'de intihar olgusu: Bibliyografya
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext.php?yayin=1073&id=fulltext/1073.pdf
Türkiye'de intihar olgusu: Bibliyografya
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/64/603.pdf
Türkiye'de İntiharı Konu Alan Yayınlar Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/122/845.pdf
Türkiye'de Yanık Literatürü
www.tyad.org.tr/tr_literatur.php
Yaşlılık Psikolojisi İle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü Üzerine Bir Araştırma
http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/375.pdf
Yaşlılıkla İlgili Bilimsel Çalışmalar
http://www.yaslibakicisi.net/yaslibakimi-10036-Bilimsel-Calismalar.html
TİYATRO
Dürder, Baha: 1966'da Tiyatro. Türk Dili, C16, N185, 02.1967, 399-402ss. [Tmb67/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Dürder, Baha: 1971'de Tiyatro: Basılı Yapıtlar. Türk Dili, C26, N248, 05.1972, 167-168ss. [64/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Dürder, Baha: Oyun Dizileri. Türk Dili, C13, N152, 05.1964, 472-476ss.; C13, N153, 06.1964, 518-521ss.
[Tmb64/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Dürder, Baha: Tiyatro Tarihi Betikleri. Türk Dili, C15, N178, 07.1966, 688-697ss. [67/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Dürder, Baha: Tuluat Yapıtları. Türk Dili, C16, N183, 12.1966, 214-220ss. [67/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Meddah, Meddahlık ve Meddah Hikayeleri Üzerine Bazı Notlar
194.27.49.253/ilahiyat/MD24tulucu.pdf
43
Tiyatro Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yaratıcı Drama Kaynakçası
http://www.yaraticidrama.org/content/view/65/124/
TURİZM
Kozak, Nazmi: Dünya Genelinde "Turizm", "Rekreasyon" Ve "Boş Zamanlar Ve Değerlendirilmesi" Alanlarında
Yayımlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerinde Bir Araştırma . Türk Kütüphaneciliği, 13 (1), Mart 1999, 5-27.Ss.
[../Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=142
TÜRKLER
Acaroğlu, Mehmet Türker . Osmanlı-Türk Genel Bibliyografyası, Nisan 1954, C: III, S: 31, s. 431-433 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Açıkgöz, Halil: Vı. Milli Türkoloji Kongresi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1984, 339-343ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Almanya ve Berlin'deki Türkoloji Araştırmaları Tarihi ve Freie Universiat Berlin-Türkoloji Enstitüsü / The History Of
Turcolgy Studies in Germany and Berlin Freie Universitat Berlin, Instituts Für Turkology. Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR.
Milli Folklor, n68, Kış 2005
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/68/68.pdf
Balkanlar ve Rumeli Türkleri Hakkında Türkiye'de Yayınlanmış Bibliyografyalar
http://www.muammerketencoglu.com/roportajlar.php?id=yaz25
Benzıng, J.: Altay Filolojisi Ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz. I-Iı. Çev.: Sabit Paylı. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten,
1957, 131-177ss.; 1958, 215-278ss. [172/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Crimean Tatar Bibliography
www.iccrimea.org/scholarly/krimbiblio.html
Enginün, İnci: Türk Dünyasında Dil Ve Edebiyat. Türk Dili, N528, 12.1995, 1296-1304ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Eren, Hasan: Johannes Faensen'in "Sprachen In Der Udssr Verzeichnis Der Namen Mıt Angaben Zu Verbreıtung,
Sprechezahl, Schrift Und Publicatıons Statistik" İsimli Eseriyle Sovyetler Birliği'ndeki Türk Diyalektleriyle İlgili Diğer
Eserler Üzerine. Türk Dili, C48, N390/391, 06/07.1984, 312-316ss. [Tmb85/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Fenerci, Tülay: Bulgaristan Milli Kütüphanesi'nde Bulunan Türkiye, Türkler Ve Atatürk Hakkında Yazılmış Kaynakların
Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciliği, C11, N4, 12.1997, 337-350ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=137
Gözaydın, Nevzat (Tanıtan): Friedrich, Michael: Die Ujghurische Literatur In Xinjiang 1956-1966, Turkologie Und
Turkeikunde; Herausgegeben Von Klaus Kreiser, Band: 5, Wiesbaden 1997, Harrasowitz Verlag, Xıı+181s.. Türk Dili,
N560, 08.1998, 169-173ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gül, Bülent, Türkiye’de Altayistik Alanında Yapılan Çalışmaların Açıklamalı Kaynakçası Üzerine Bir Deneme, Bahar1999, S: 7, s. 119-172. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
44
Gülensoy, Tuncer. Kutadgu Bilig Bibliyografyası, Ekim 2000, C: 2000/II, S: 586, s. 371-377 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gülensoy, Tuncer: Türkiye'nin Komşularında Türkoloji. Türk Dili, N528, 12.1995, 1309-1311ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Horata, Osman: Romanya'daki Türkoloji Çalışmaları. Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, N2, Güz 1996, 388398ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
İnan, Abdülkadir: Karışık Lehçelerle Yazılan Türkçe Eserler (Xv-Xvı. Yüzyıllar). Türk Dili, C5, N53, 01.02.1956,
272.273-275ss. [Tmb56/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kahire Üniversitesi Edebiyat ve Dar El-Ulum Fakültelerinde Türkoloji Sahasında Yapılmış Master-Doktora Tezleri
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/21/84.pdf
Karayanık, Sadullah, Türkmence Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Bahar-1999, S: 7, s. 227-249. Türk Dünyası Dil
ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kocaoğlu, Timur: Türk Dili Araştırmalarında Önemli Adımlar. Türk Dili Dergisi, 06.2001. 11y. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kononov, A. N.: Son Yıllarda Sscb'nde Türkoloji Araştırmaları. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1964, 113126ss. [172/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Lugal, Mihin: Hıldesheım Şehir Kitaplığında Türklere Dair Eski Baskı Eserler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni,
C26, N4, 1977, 236-247ss. [Tbm79/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=59
Ögel, Bahaeddin, Dede Korkut Kitabı’nın Eski ve Yazılı Kaynakları Hakkında (Topkapı Sarayındaki Oğuz Destanı
Parçaları İle Karşılatırma), [1994] 1988, s. 113-128. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özdemirci, Fahrettin: Dış Türkler Konusunda İki Bibliyografik Çalışma Üzerine. Türk Kütüphaneciliği, C6, N2, 1992,
118-121ss. [Tmb92/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=115
Salgır, Abdülkadir: Türk Kültürünü Araştıracak Kimselere Faydalı Olabilecek Bir Bibliyografya Denemesi. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C11, N3/4, 1962, 85-103ss. [Tmb63/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=326
Selçuk Yılmaz : Irak Türkmenlerine yapılan katliamlar ve bunun Türk kamuoyuna yansımaları ( 1924-1959 ) • 2005
• 140 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Yavuz Ercan ; Prof.Dr. Temuçin F. Ertan ; Prof.Dr. Semih Yalçın Yüksek Lisans
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Tahtacılar Araştırmaları Kaynakçası
http://www.tahtacilar.com/tahtacilar/bibliyografya.html
Tahtacılar Araştırması Kaynakçası
http://www.turkleronline.com/turkler/anadolu_turkleri/tahtacilar/tahtacilar_33.htm
45
Tekin, Şinasi, Kök-Türklerin Tarihi Hakkında Çin Kaynakları, [1962] 1961, s. 359-362. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Tekin, Şinasi, Uygurca Üzerine Yeni Yayınlar, [1976] 1975 - 1976, s. 187-201. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Tekin, Talat: Sovyet Rusya'da Savaştan Sonra Türkoloji Çalışmaları. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1959,
379-406ss. [51/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Temir, Ahmet: 18. Yüzyıl Rusya'da Basılan İlk Türkçe Eserler. Türk Dili, C55, N435, 03.1988, 143-151ss.
[Tmb89/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Togan, İsenbike, Göktürklerle İlgili Çince Kaynaklarda Söylem Chiu T’ang-shu’dan Örneklerle, [2001] 2000, s. 353366. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Tooru, Hayaşi - Umemura Hiroşi, Japonya’da Göktürkler ve Uygurlarla İlgili Olarak Japonca Yayınlanan Araştırmaların
Bibliyografyası, [1989] 1985, s. 211-254. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Türkiyat Araştırmalarında İnternet'ten Nasıl İstifade Edilebilir?
yunus.hacettepe.edu.tr/~facun/turkiyat.pdf
Türkler'le ilgili olarak yazılmış yapıtlar
http://www.turkleronline.com/turkler/turklereait_kaynakca/turk_kaynakca_anasayfa.htm
Türkoloji Araştırmaları Makaleler Veritabanı
http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_bilgi_sistemi_02/tum_list.php
Usta, Halil İbrahim. Irak'taki Türklerin Türkçe Yayınları Üzerine, Mart 2003, C: LXXXV, S: 615, s. 298-311 Irak
Türkmen Kültürü Dosyası Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
XVI. Yüzyılda Avrupa'da Türkler'e Dair Matbuat
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/31/276.pdf
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ali Gözeller : Osmanlı-Alman yakınlaşmasının basına yansıması: Sabah gazetesi örneği (1889-1895) • 2005 • 114
sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ufuk Gülsoy Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Bıyıklı, Mustafa: Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, n22, 12.2008.
http://sbe.dumlupinar.edu.tr/22.pdf
Bibliography On Turkish - Israel Relations
meria.idc.ac.il/journal/special/bibliographyturkeyisrael.html
Bünyamin Akgün : Türk basınında Türkiye ve Balkan devletleri ilişkileri (1923-1945) • 2007 • 340 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Ali Sarıkoyuncu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Büyük Ortadoğu Projesi Kaynakçası
46
http://site.mynet.com/tarihveyorum/makaleler/b_y_k_ortado_u_projesi_kaynak_as_.htm
Cüneyt Göreci : Türk basınında "İkinci Balkan Antantı" (1952-1955) • 2004 • 111 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ali
Karaca Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Emekli Büyükelçilerin Eserleri
http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakanligi-mensuplari-ve-emekli-buyukelcilerin-eserleri.tr.mfa
Ebru Gür : Lozan Konferansı'nın Türk basınına yansımaları • 2006 • 393 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Erdal Açıkses
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Elif Habalı : Türk basınında Balkan Misakı • 2007 • 147 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Kenan Olgun Yüksek Lisans
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Güneş Şahin : Tarih çalışmalarına kaynak olarak Tercüman, Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet gazetelerinde Kıbrıs
sorunu (1954- 1974) • 2006 • 563 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Bekir Koçlar Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Nazmiye Çiğdem Avcı Kanat : Türk-Amerikan ilişkileri ve basındaki yansımaları (1945-1952) • 2006 • 227 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Aynur Soydan Erdemir Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Osmanlı - Rus İlişkileri Bibliyografyası
http://www.vaziyet.net/osmanli-rus-iliskileri-bibliyografyasi/
Referans Yayınlar Listesi
http://www.mfa.gov.tr/referans-yayinlar.tr.mfa
Selectıve Bıblıography On Turkish-American Relations
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/672/8566.pdf
Selective Turkish Bibliography On International Relations 1992
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/686/8732.pdf
Selective Turkish Bibliography On International Relations' 1998
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/669/8526.pdf
Selective Turkish Bibliography On International Relations 2000
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/670/8536.pdf
Treaty Of Sèvres
http://www.nvcc.edu/home/cevans/Versailles/bibliography/Sevres.html
Turkısh Yearbook Of Internatıonal Relatıons, 1960-2000 Author Index
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/670/8538.pdf
Turkısh Yearbook Of Internatıonal Relatıons, 1960-2000 Chronologıcal Index
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/670/8537.pdf
Türk Dış Politikası Kaynakçası 1923-2000
www.sam.gov.tr/perceptions/samnotlari/turkdispolitika.pdf
47
Yalçın Doğan : Sevr sürecinin Türk basınındaki yansımaları • 2007 • 152 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Erdal Açıkses
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yılmaz, Mustafa: "British Opinion And The Turkish Foreign Policy (From Lausanne To Mosul: 1923-1926)". Kahire
Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Merkezi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-4, 2003.
http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/lausanne.htm
Zerrin Yılmazçelik : İkinci Körfez Savaşı sırasında Musul ve Kerkük meselesinin Türk basınındaki yansımaları • 2007
• 289 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ergünöz Akçora Yüksek Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
ÜLKELER
A Bibliography on Minorities in Greece
http://www.armory.com/~thrace/bibl/
Acaroğlu, Mehmet Türker . Balkan Araştırmaları Kaynakçası [Bibliographie d'etudes Balkaniques], (Kitaplar - Tenkit)
Eylül 1978, C: XXXVII, S: 324, s. 440-443 Dil Yazıları [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Bağımsızığının 10. Yılında Ermenistan'da Bilim ve Bilimsel Yayınların Durumu
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=288
Cumhuriyet Donemi Osmanli Arastirmalari Bibliyografyasi
www.obib.hacettepe.edu.tr/
Çakır, Coşkun: Osmanlı Ekonomik Ve Toplumsal Tarihi İle İlgili Tezler Bibliyografyası (1933-1999). Divan, C2, N7,
1999/2, 251/379ss. [10/Enfo-Mk-Dagm]
http://www.divandergisi.com/
Ergün, N. Tahir (Tanıtan): Duman, Hasan: Ottoman Year-Books (Salname And Nevsal). Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C31, N4, 1982, 193-194ss. [Tmb84/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=77
Hafız, Nimetullah, Bulgaristan’da Yayımlanan Türkçe Kitapların Bibliyografyası (1858-1984), [1992] 1987, s. 311365. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kaak, Osman: Türkiye Devrine Ait Cezayir Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C9, N1/2, 1960, 5467ss. [Tmb61/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=46
Kaak, Osman: Türkiye Devrine Ait Tunus Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C9, N3/4, 1960, 167175s. [Tmb61/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=47
Kafkas Kitaplığı
http://www.kafkas.org.tr/kitaplik/index.html
Kafkasya İle İlgili Yayınlar Listesi
http://caucasus.8k.com/yayinlar.htm
Kafkasya Üzerine Akademik Çalışmalar
http://www.kafkas.org.tr/kitaplik/tezler.html
Kırım Kaynakçası
http://kaynakca.vatankirim.net/default.asp?knet=Kitap
48
Mücahit Düzgün : Türk kamuoyunda İsrail (1948-1973) • 2006 • 295 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ergün Aybars ;
Y.Doç.Dr. Türkan Başyiğit ; Y.Doç. Kenan Kırkpınar Doktora Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası
www.akademiktarih.com/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=61
Osmanlı Tarihi Kaynakları
http://www.os-ar.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=501444
Osmanlı Tarihi Kitap Kaynakçası
http://www.veribaz.com/viewdoc.html?osmanli-tarihi-kitap-kaynakcasi-451017.html
Ottoman Turkish Bibliographic Resources
www.lib.umich.edu/area/Near.East/cmenas520/ottoman.pdf
Özvar, Erol: Osmanlı Tarihini Dönemlendirme Meselesi Ve Osmanlı Nasihat Literatürü, Divan İlmi Araştırmalar, Y4,
N7, 1999/2
http://www.divandergisi.com/
Selected Bibliography On Turkey
http://www.adiyamanli.org/r_read.htm
Selected Works On The Ottoman Empire
http://www.ata.boun.edu.tr/Student_Resources/B_Ottoman.html
Şinasi Sönmez : Cezayir bağımsızlık hareketi ve Türk kamuoyu • 2007 • 219 sayfa. Danışman: Prof. Dr. Mustafa
Yılmaz Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yılmaz, Mustafa: “1923-1938 İngiliz Basını’nın Genel Olarak Değerlendirilmesi Ve Basında Çıkan Türkiye Üzerine
Yazılar İndeksi”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C10, N28, 03.1994, 157-208ss.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=518
VETERİNERLİK
Veteriner Hekimliği Ve İlgili Bilim Dalları Kaynakçası - Yapıtlar
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/587/7462.pdf
Veteriner Hekimliği Ve İlgili Bilim Dalları Kaynakçası Yapıtlar
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/557/6883.pdf
Veteriner Hekimliği Ve İlgili Bilim Dalları Kaynakçası: Yapıtlar
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/554/6855.pdf
Veteriner Hekimliği Ve İlgili Bilim Dalları Kaynakçası: Yapıtlar
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/572/7159.pdf
Veteriner Hekimlikte Yeni Yayınlar
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/599/7684.pdf
Veteriner Hekimlikte Yeni Yayınlar
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/601/7709.pdf
YEREL YÖNETİMLER
Yerel Yönetimler Kaynakçası
http://www.akifcarkci.com/Icsayfa.aspx?Sayfa=95
49
Yerel Yönetimler: Ders kaynakçası
80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/bguler/yerelyonetim.pdf
YÖNETİM
Stratejik Yönetim Konusunda Bibliyografya
http://www.canaktan.org/yonetim/stratejik-yonetim/bibliyografya.htm
ŞAHISLAR
ATATÜRK
[Tanıtım]: Kalar, Ayda: 43 Ülkede, 117 Gazetede 20 Dilde Yayınlanmış Atatürk Makaleleri. Nuri Çolakoğlu'nun 15
Yıllık Projesi Sonunda Kitap Oldu. Hürriyet Pazar, 09.11.2003, 7.S.
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/11/08/369042.asp
1940'ların Başı İle 1970'ler Sonunda Atatürk Üzerine Yayınlar
www.tdkdergi.gov.tr/TDD/1982s373/1983s373_15_O_SOYSAL.pdf
Acaroğlu, M. Türker: Açıklamalı Atatürk Kaynakçası. 2c. Ankara: 1981. Xııı+Xxıv+1192s. (Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları; Genel Yayın No: 227; Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı Dizisi No: 7). [Tb83/Mk-Bdk-Dagm]
http://www.balkanpazar.net/kaynak1.pdf
Acaroğlu, Mehmet Türker . Atatürk'le İlgili Yayınlar, Kasım 1972, C: XXVII, S: 254, s. 215-219 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker . Söylev Kaynakçası, Kasım 1977, C: XXXVI, S: 314, s. 538-543 Okunuşunun 50. Yılında
Söylev Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker: Bulgaristan'da Atatürk Üzerine Araştırmalar. Türk Dili, C40, N339, 12.1979, 370-372ss.
[Tmb79/Mk]; (Ayrıca Kenan Akçay'ın Derlediği "Kemalizm Üzerine" Adlı Kitapta, 1981, 290-296ss.). [Acaroğlu/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acun, Ramazan: Atatürk Bibliyografyası Projesi Veri Tabanı. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C13, N37, 03.1997,
161-174ss.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=684
Açıklamalı Atatürk Kaynakçası Cilt: 1
www.balkanpazar.org/kaynak1.pdf
Açıklamalı Atatürk Kaynakçası Cilt: 2
www.balkanpazar.org/kaynak2.pdf
Ağaoğlu, Bülent: “Yabancı Basında Atatürk” Dokümanları Kaynakçası. İstanbul: Ocak 2005. 4y.
http://bibtanet.googlepages.com/kaynakca34
Arslan, Mukaddes: "Atatürk İlkeleri İle İlgili Bibliyografya Denemesi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 53, Cilt:
Xvııı, Temmuz 2002.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=242
Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası
http://www.atamer.sakarya.edu.tr/bibliyografya.htm
Atatürk Kaynakçaları
http://bibtanet.googlepages.com/kaynak32
50
Atatürk Kaynakçası.
http://www.turkforum.net/showpost.php?p=1449518&postcount=6
Atatürk Kaynakçası.
http://www.turksolu.org/120/dedeoglu120.htm
Atatürk Kitapları Kaynakçası
www.balkanpazar.org/AtaturkKitaplariKaynakcasi.pdf
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurtdışında Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=KitaplarBibliyografyasi
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurtdışında Yayınlanmış Makaleler, Tezler ve Bildiriler Bibliyografyası
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=TezlerBibliyografyasi
Atatürk'ün Okuduğu Uygarlık Tarihleri (Leman Şenalp). Türk Kütüphaneciliği, 19. Cilt, Sayı 3, 2005.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=198
Atatürk'ün Özel Kitapları
http://www.tsk.mil.tr/anitkabir/kutup/c.html
Avcı, Cemal: Atatürk Araştırma Merkezi'nin "Atatürk, Millî Mücadele Ve Türkiye Cumhuriyeti Hakkında Yabancı
Ülkelerde Yayınlanmış Eserlerin Bibliyografyalarının Hazırlanması Ve Bu Eserlerin Türkiye'ye Kazandırılması Projesi"
Hakkında. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C13, N37, 03.1997, 151-159ss.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=683
Binyazar, Adnan (Tanıtan): Acaroğlu, Mehmet Türker: Açıklamalı Atatürk Kaynakçası. Türk Dili, C43, N356, 08.1981,
110-111ss. [Tmb81/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Cunbur, Müjgân. Atatürk İçin Yazılmış Yazıların Bibliyografyası [Sami N. Özerdim], (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1958, C:
VIII, S: 86, s. 93-95 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çalık, Ramazan: "Atatürk’ün Ölümü Üzerine Alman Basınında Yer Alan Haberler”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
Sayı 54, Cilt: Xvııı, Kasım 2002
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=210
Çolak, Melek: "Atatürk’ün Vefatı Ve Macaristan’daki Yankıları”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 57, Cilt: Xıx,
Kasım 2003
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=144
Esra Görgülü : Atatürk'ün tarih teziyle ilgili tiyatro eserlerinin incelemesi • 2006 • 212 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr.
Esat Can Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İbrahim Çakır : Atatürk'ün ölümünün Türk basınındaki yankıları • 2007 • 175 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Salih
Özkan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Karahasan, Mustafa: "Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümü Dolayısıyla Yugoslavya Basınının Eseri Ve Kişiliği Üzerine
Değerlendirmeleri (1938-1988)". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C7, N19, 1990, 147-150ss.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=828
51
Kuran, Ercümend (Tanıtan): Tüfekçi, Gürbüz (Der.): Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar. Türk Dili, C47, N384, 12.1983,
541-543ss. [Tmb84/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Mercanlıgil, Muharrem Doğdu (Tanıtan): Özerdim, Sami Nabi: Atatürk İçin Yazılmış Yazıların Bibliyografyası [10
Kasım - 31 Aralık 1938 Günlerinde Türk Basınında Atatürk İçin Yazılmış Yazıların Bibliyografyası]. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C8, N1, 1959, 80-83ss. [Tmb59/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=43
Özerdim, Muhaddere: Cumhuriyetin Kuruluşundan Sonra Çin'li Tarihçilerin Atatürk'le İlgili Yazıları. Türk Dili, N158,
11.1964, 89-92ss. [Tmb64/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. 1958 Yılında Atatürk İçin Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1959, C: VIII, S: 88, s. 230-232 Türk
Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. 1960'ta Atatürk İçin Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1962, C: XI, S: 124, s. 252-254 Türk Dili Dil
ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. 1964'te Atatürk İçin Yayınlar, Kasım 1964, C: XIV, S: 158, s. 93-95 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. 1964'te Atatürk Yayınları, Şubat 1965, C: XIV, S: 161, s. 402-404 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Atatürk İçin Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1960, C: IX, S: 102, s. 322-323 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Atatürk İçin Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1960, C: IX, S: 100, s. 216-218 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Atatürk İçin Yayınlar, Ocak 1966, C: XV, S: 172, s. 265-267 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Atatürk İçin Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1961, C: X, S: 112, s. 222-225 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Atatürk Kitapları: Bir Atatürk Kaynakçası [Muzaffer Gökman: Atatürk ve Devrimleri Tarihi
Bibliyografyası I], (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1981, C: XLIII, S: 359, s. 316-317 Yaşayan Atatürk [Özel Sayısı] Türk Dili
Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Atatürk ve Devrim İçin Yayınlar, Kasım 1966, C: XVI, S: 182, s. 153-156 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Atatürk ve Devrimleri Bibliyografyası [M. Orhan Durusoy ve Muzaffer Gökman], (Kitaplar - Tenkit)
Kasım 1957, C: VII, S: 74, s. 66-70 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
52
Özerdim, Sami N. Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası [Muzaffer Gökman], (Kitaplar - Tenkit) Mart 1975, C:
XXXI, S: 282, s. 236-237 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Atatürk Yayınları, Kasım 1965, C: XV, S: 170, s. 116-119 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Bibliyografya: Atatürk Kurtuluş Savaşı Türk Devrimi Konulu Yayınlar, Kasım 1967, C: XVII, S: 194,
s. 175-178 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Mercanlıgil, Muharrem Doğdu: Atatürk Ve Devrim Kitapları Kataloğu. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2, N1, 1953, 53-54ss. [Tmb54/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=29
Özerdim, Sami Nabi: 1958 Atatürk Yayınlarına Katılacak İki Kitap. Türk Dili, C8, N89, 1959, 284.S. [90/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: Ataç'ta Atatürk. Türk Dili, N158, 11.1964, 81-83ss. [Tmb64/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: Atatürk İçin Yayınlar. Türk Dili, C9, N100, 01.01.1960, 216-218ss. [Tmb60/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: Atatürk İçin Yeni Eserler. Türk Dili, C9, N98, 1959, 64-67ss. [90/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: Atatürk Kütüphanesi. Türk Dili, C5, N50, 1955, 115-118ss. [90/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: Atatürk Kütüphanesinin İkinci On Kitabı. Türk Dili, C6, N62, 1956, 126-128ss. [90/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: Bibliyografya: Atatürk Ve Yabancılar. Türk Dili, C13, N146, 11.1963, 107-110ss. [Tmb63/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: F. R. Atay'ın Atatürk'le, Devrimle İlgili Yapıtları. Türk Dili, C42, N351, 03.1981, 567-569ss.
[Tmb81/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Salgır, Abdülkadir (Tanıtan): Atatürk Ve Devrimleri Bibliyografyası. Haz.: M. Orhan Durusoy - M. Muzaffer Gökman.
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6, N4, 1957, 115-126ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=40
Sezer, Çeviren Ayten, Richard Hattmer'den, Mısır Basınında Atatürk Ve İnkılâpları. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
, Cilt Xvıı, Temmuz 2001, Sayı 50, 385-408ss.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=262
Soysal, Özer. Atatürk Üzerine Yayınlar (1940’ların Başı ile 1970’ler Sonunda), Ocak 1983, C: XLVI, S: 373, s. 44-51
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Şenalp, Leman: Atatürk-Kitap Ve Kütüphane. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C30, N1, 1981, 3-23ss.
[Tmb81/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=70
53
Tatarlı, İbrahim: "İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Bulgar Basınında Atatürk Ve Reformları. Büyük Bulgar Toplumcusu;
Yazar Ve Gazetecisi Todor Kojuharov’un Gözüyle Mustafa Kemal". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C13, N38,
07.1997, 451-470ss.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=661
Uyguner, Muzaffer (Tanıtan): Acaroğlu, Mehmet Türker: Açıklamalı Atatürk Kaynakçası. Türk Dili, C43, N359,
11.1981, 317.S. [Tmb82/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Uyguner, Muzaffer: Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar. Türk Dili, C25, N242, 11.1971, 123-130ss. [Tmb72/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Uyguner, Muzaffer: Atatürk'ün Tarih Kitapları. Türk Dili, C27, N254, 11.1972, 209-214ss. [Tmb73/Mk
http://www.tdkdergi.gov.tr/
ŞAHISLAR
1965-1972 Yılları Arasında Sadi Bayram Tarafından Ankara'da Önasya Dergisi'nde Yayınlanan Makaleler Dizini
Alfabetik Fihristi
http://www.sadibayram.com/index.php?page=onasyakro
Abdulkadir Algül : SabühÎ Ahmed Dede, hayatı, eserleri ve “ihtiyarat-ı sabühi” adlı eseri ( 1-100. varak ) • 2007 •
195 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Osman Türer Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Abdullah Harmancı
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~harmanci/bottom.html
Abdullah Kızılcık : Ebu Bekr er-Razi hayatı, eserleri ve Razatu`l-Fesaha`sı • 2000 • 210 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Ahmet Suphi Furat Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Abdullah Kızılcık : İsa b. Ali el-Bolevi hayatı, eserleri ve Müfidü`l-İ`rab`ı • 1997 • 202 sayfa. Danışman: Doç.Dr.
İsmail Durmuş Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Abdurrahman Adak : Za'fi-i Gülşeni hayatı, eserleri, edebi şahsiyeti ve divanının incelenmesi • 2006 • 401 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ali Yılmaz Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker: Etem Ütük'ün Kişiliği. Türk Dili Dergisi, C3, N15, 11.1989, 26-28ss. (Yaşamı Ve Yapıtları).
[Acaroğlu/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker: Kiril Ve Etkileri. Türk Dili, C21, N220, 01.01.1970, 311-314ss. (Yaşamı Ve Yapıtları).;
Yeni Gazete, 28.12.1969. [Acaroğlu/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker: Muzaffer Gökman Ve Yapıtları (1915-1996). Türk Kütüphaneciliği, C11, N2, 1997, 180183ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=135
Acaroğlu, Mehmet Türker: Sami N. Özerdim Ve Yapıtları (1918-1997). Türk Kütüphaneciliği, C11, N2, 1997, 184191ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=135
54
Acaroğlu, Mehmet Türker: Selim Nüzhet Gerçek. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C35, N3, 1986, 14-26ss.
[10/Enfo-Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=92
Adem Çalışkan : Hafız Mehmed Sebatüddin-hayatı ve eserlerinin incelenmesi • 1996 • 556 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Celal Tarakçı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Adem Çatak : Şihabeddin sühreverdi hayatı eserleri ve tasavvuf anlayışı • 2007 • 643 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Ethem Cebecioğlu Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Adnan Ötüken'in Biyografisi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C21, N2, 1972, 66-74ss. [Tmb73/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=358
Agiş, Fazıl: Abdürrahim-İ Rumi Ve Abdürrahim-İ Karahisari'nin 'Işk-Name'leri. Türk Dili, N555, 03.1998, 249-252ss.
[10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Ahmed Emin (Hayatı, Eserleri Ve Bazı Görüşleri)
www.doguedebiyati.com/DA1/AHMED_EMIN.pdf
Ahmed Hasanov : Yusuf Ziyaeddin Ezheri (Ersal)'ın hayatı, eserleri ve Tarih-i Kur'an adlı çalışması • 2007 • 145
sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mehmet Paçacı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ahmet Bedevi Kuran: Jön Türklüğün Tarihçisi
www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s12/birinci.pdf
Ahmet Bozdoğan : Manastırlı Mehmet Rıfat ve eserleri üzerine bir inceleme • 2001 • 395 sayfa. Danışman: Doç.Dr.
Abide Doğan Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ahmet Cahid Haksever : Ahmet Remzi Akyürek hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı • 1999 • 213 sayfa. Danışman:
Doç.Dr. Ethem Cebecioğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ahmet Gülen : Seyyid Nakib-zâde Ni'metî hayatı edebî şahsiyeti eserleri ve dîvânı • 2007 • 325 sayfa. Danışman:
Prof. Dr. Ali İrfan Aypay Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ahmet Kırkkılıç : Sultan Üçüncü Murad (Muradi) hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve divanının tenkidli metni (2 cilt) •
1985 • 685 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Hüseyin Ayan Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ahmet Sevgi : Latifi (hayatı ve eserleri) inceleme-metin • 1987 • 542 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Abdurrahman Güzel
Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ahmet Ünlü : Bektaş Gazeloğlu hayatı sanatı ve eserleri • 2007 • 678 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Fatma Ahsen
Turan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Al Nesin
http://www.alinesin.org/cv.html
55
Albayrak, Ahmet: Türkçe'de Muhammed İkbâl. Divan İlmi Araştırmalar, Y8, N14, 2003/1
http://www.divandergisi.com/
Ali b. Osman Sirâceddîn el-Ûşî: Hayâtı ve Eserleri
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=12021
Ali Canip Bibliyografyası
http://ege-edebiyat.org/modules.php/docs/modules.php?name=News&file=article&sid=404
Ali Canip Yöntem'in kronolojik bibliyografyası
www.ege-edebiyat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=404
Ali Çimen : Mâzerî (ö.536/1141), hayatı, eserleri ve 'el-mu'lim' isimli eseri özelinde şerhçiliği • 2007 • 131 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Bünyamin Erul Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ali Ekber Dihhoda’nın Hayatı Ve Eserleri
www.doguedebiyati.com/DA1/DIHHODA.pdf
Ali El Kari'nin Hayatı, Selef Akidesine Dönüş Çabası ve Eserleri
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1993-5(5)/M16.pdf
Ali Karabayır
http://ziraat.comu.edu.tr/bolumler/Zootekni/a_kadro/akarabayir.htm
Ali Kuşçu'nun Eserleri
http://www.akat.org/ast_tarihinden/eserler.html
Ali Püsküllüoğlu
http://www.dilimiz.com/kimkimdir/a_p_oglu.doc
Ali Rıza Erdem
http://www.alirizaerdem.com/
Ali Rıza Erdem
www.alirizaerdem.com/mod/index.php?lang=en_utf8
Ali Tenik : Zerrük el-Fasi`nin hayatı, eserleri ve düşünceleri • 1998 • 111 sayfa. Danışman: Prof.Dr. İbrahim Düzen
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ali Tülü : Necmeddin Tufi'nin Maslahat anlayışı • 2006 • 158 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Fahrettin Atar Yüksek Lisans
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ali Yıldırım : İshak Çelebi (hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve divanının edisyon kritiği) • 1991 • 0260 sayfa. Danışman:
Doç.Dr. Sabahattin Küçük Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Alim Gür : Ebüzziya Tevfik'in hayatı, dil, edebiyat, basın, yayın ve matbaacılığa katkıları • 1990 • 471 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. İsmail Parlatır Doktora
http://tez2.yok.gov.tr/
Altan Soyak
http://mimoza.marmara.edu.tr/%7Easoyak/index.html
56
Amasyalı (Ahmedoğlu) Şükrullah’ın Hayatı ve Eserleri Giriş
www.hikmetyurdu.com/sayilar/sayi2/8-kamiloglu.pdf
Amine Gül : Abdurrahman Gubari'nin hayatı eserleri ve menasik-i hac adlı eseri(edisyon kritik) • 2006 • 194 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Hasan Aksoy Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümünde Mevlânâ Ve Mevlevîlikle
İlgili Eserler
http://akademik.semazen.net/author_article_detail.php?id=1063
Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü: Akademisyenler
http://phys.eng.ankara.edu.tr/files/akademik.html
Ara Güler'in Bibliyografyası
http://www.fotograf.net/araguler/bibliyo.htm
Ara Güler'in Bibliyografyası
www.fotograf.net/Artist/araguler/bibliyo.htm
Arif Hakan Demirel : Ömer Ziyauddin Dağıstani`nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı • 2006 • 183 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ethem Cebecioğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Arif Öztürk : Hayrani Ilgar hayatı ve eserleri • 2007 • 150 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Salih Özkan Yüksek Lisans
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Arlı, Alim: Şerif Mardin Bibliyografyası (1950-2007) = Şerif Mardin Bibliography (1950-2007). Divan İlmi
Araştırmalar, 11 (21), 2006, 89-114.Ss. [../Dagm]
http://www.divandergisi.com/
Arşiv Arama
http://www.yazarx.com
Arzu Coskunyurek : Fâik Ömer Efendi hayatı, edebi şahsiyeti, eserleri ve Dîvânı'nın tenkidli metni • 2007 • 261
sayfa. Danışman: Prof. Nâmık Açıkgöz Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Asaf Savaş Akat
http://akat.bilgi.edu.tr/
Aşa, Emel. Benbergenova, Roza. . . . . Kazak Türklerinin İlk Lengüist Ve Metodist Bilgini Olan Ahmet Baytursunoğlu
Hakkında Birkaç Söz. Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, N2, Güz 1996, 374-377ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Aşkın Yaşar
http://veteriner.selcuk.edu.tr/person.php?id=3267
Aybars Erözden
www.yde.yildiz.edu.tr/kadro-ae2.htm
Aydın Adnan Gümüş : Bahaeddin Özkişi'nin eserlerinin incelenmesi • 2006 • 245 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Vedat
Kurukafa Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
57
Aygen, Mehmet Sadettin: Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası Ve Bizde Şahıs Bibliyografyaları. Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C8, N1, 1959, 55-59ss. [Tmb59/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=43
Ayhan Bulut : Nezihe Meriç'in hayatı, sanatı ve eserleri • 2004 • 300 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Vedat Kurukafa
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ayhan, Özgür. Değerlendirmeler: Mehmet Kaplan-Hayatı ve Eserleri, hzl. Zeynep Kerman - İnci Enginün, (Kitaplar Tenkit) Eylül 2000, C: 2000/II, S: 585, s. 306-308 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Aykut Kibritçioğlu
http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/kibritci/index.html
Aysel Yontar
www.neu.edu.tr/img/cvpdf/iktisadi_idari/aysel_yontar.pdf
Ayşen Çelik Öztaş : Mehmet Niyazi Özdemir'in hayatı ve eserleri • 2003 • 158 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Hidayet
Özcan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
B.Sevinç Mesbah : Erich Maria Remarque'in eserlerinin 1950 yılına kadar yapılan Türkçe çevirileri ve Türkiye'deki
Remarque imajı • 1990 • 0110 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Hüseyin Salihoğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Bahar Mete : Celal-i Al-i Ahmed'in eserleri ve edebi üslubu • 2006 • 116 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Derya Örs
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Bedia Koçakoğlu : Sevim Burak, hayatı-eserleri-sanatı • 2006 • 424 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Alim Gür Yüksek
Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Bekir Biçer : Firdevsi-i Rumi ve tarihçiliği • 2005 • 276 sayfa. Danışman: Doç.Dr. İlhan Erdem Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Bekir Ezer : Alman oryantalistlerin Hz. Muhammed sünnet ve hadis hakkındaki çalışmaları (1900-1950 • 2007 • 162
sayfa. Danışman: Doç.Dr. Habil Nazlıgül Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Bekir Kızıltepe : Âşık Müslüm Dalkılıç'ın hayatı, sanatı ve eserleri • 2006 • 459 sayfa.
http://tez2.yok.gov.tr/
Betül Özel Çiçek : Frıthjof Schuon'un hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri • 2007 • 230 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Mahmut Erol Kılıç Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Bilge Karasu
http://www.felsefe.hacettepe.edu.tr/b_karasu/karasu_kaynakcasi.htm
Binark, İsmet: Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 - 5 Ocak 1975. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C24, N1, 1975,
75-77ss. [Tmb75/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=51
Bir Anadolu Ereni Hacı Bektaş-I Veli: Hayatı, Eserleri Ve İnsan Anlayışı
58
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der3/3bcetinkaya.htm
Bir İbn Bacce Bibliyografyası
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1992-4(4)/M36.pdf
Bir Mantık bilgini: Hoca Abdülkerim Efendi ve Eserleri
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/fen-ed/htmpdf/2005-1/M3.pdf
Bir Osmanlı Müfessiri: Abdülmecid b. eş-Şeyh Nasûb b. İsrâîl ve Eserleri...161-186
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=13947
Bir Tasavvufi Teracim-i Ahval Müellifi İmamzade Salih Saim (Unar) ve Teracim-i Ahval-i Evliya’sı
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/56/523.pdf
Bir Tasavvufi Teracim-i Ahval Müellifi İmamzade Salih Saim (Unar) ve Teracim-i Ahval-i Evliya’sı
www.ankara.edu.tr/kutuphane/ilahiyat_dergisi/cilt46sayi2.pdf
Birgül Bozkurt Gülmez : İbn Seb'in’in hayatı, eserleri ve felsefi görüşleri • 2008 • 283 sayfa. Danışman: Prof. Dr.
Hayrani Altıntaş Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Books By The Faculty
http://www.ata.boun.edu.tr/Faculty%20Books/faculty_books.html
Borcaklı, Ahmet: Hayali Küçük Ali, Hayatı Ve Eserleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, N4, 1974.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=366
Bursa'da Bosnalı Bir Melami: Abdullah Bosnevi: Hayatı, Eserleri ve Bir Kasidesi
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1994-6(6)/M22.pdf
Bülent Ağaoğlu Kaynakçası
www.bulentagaoglu.com/designAdmin/file/20080715210803.pdf
Bülent Şenver'in Kitapları
http://www.bulentsenver.com/bsakfel/kitaplarim/
Bütün Eserleri / Necip Fazıl Kısakürek
http://www.necipfazil.com/eserListe.htm
cAhdî ve Gülşen-i Şucarâ Bibliyografyası ve Yayınlanmamış Şiirleri
turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/guler_01.pdf
Can Aktan
www.canaktan.net/canaktan_personal/cv/aktan-yayinliste.pdf
Canda, Şerafettin: Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren Ve Tıp Diline Etkisi. Türk Dili, C47, N381, 09.1983, 329-331ss.
[Tmb83/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Cem Akas / Bibliyografya
http://cemakas2.brinkster.net/bibliyografya.htm
Cem Akaş
http://www26.brinkster.com/cemakas/bibliyografya.htm
Cemâlî İshâk b. Mehmed el-Karamânî: Hayâtı ve Eserleri.....127-160
59
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=13947
Cengiz Gündoğdu : Abdulmecid-i Sivasi hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri • 1997 • 339 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Osman Türer Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Coşkunlar, Şahap Nazmi: Ebüzziya Tevfik Hayatı Ve Eserleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6, N4, 1957, 6476ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=40
Cumhur Şahin
http://w3.gazi.edu.tr/web/csahin/
Cunbur, Müjgan (Tanıtan): Osman Ergin: İbni Sina Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C7, N1/2,
1958, 75-78ss. [Tmb60/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=41
Cunbur, Müjgan: Katip Çelebi Hayatı Ve Eserleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C7, N1/2, 1958, 1-6ss.
[Tmb60/K]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=41
Çiğdem Göksel
http://atlas.cc.itu.edu.tr/~goksel/cvtr.htm
Çirçi, T.. Mumcu, S.. Atlıoğlu, A.. . . . Prof. Dr. Lewıs F. Stıeg'in Hayatı Ve Eserleri. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C6, N4, 1957, 83-84ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=40
Çukurova Halk Kültürünün Tanıtılmasında Ali Rıza Yalgının Yeri Ve Kişiliği Bibliyografyası
turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/seyirci_2.pdf
Dadaloğlu Kaynakçası
http://www.avsarlar.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=132
Demirtepe, Nezih. Haberler: Yordan Yovkov'un Ölümünün 65. Yıl Dönümü Münasebetiyle Bulgaristan'da Türk
Kültürü-Yordan Yovkov'un Hayatı ve Eserleri, Ağustos 2002, C: 2002/II, S: 608, s. 430-432 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Deniz Martinez : Books About Mustafa Kemal Ataturk
http://www.amazon.com/Books-About-Mustafa-KemalAtaturk/lm/28DZUHZS8NIQU/ref=cm_lmt_srch_f_1_rsrsrs0/103-6225582-7968616
Deniz Şahinli : Suphi Nuri İleri, hayatı, şahsiyeti, eserleri ve gazeteciliği • 2007 • 491 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr.
Dursun Gök Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Derya Cömert : Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu • 2006 • 153 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Mesut Okumuş Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Develi, Hayati. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Türkiye’de Yapılan Yayınlarına Bir Bakış, Kasım 1995, C: 1995/II, S:
527, s. 1239-1244 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
60
Dilaver Düzgün : Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun folklor ve halk edebiyatı ile ilgili çalışmaları • 1990 • 0198 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Muhan Bali Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Dilbilim Kurultayı, I-VI
http://kisi.deu.edu.tr/ozgun.kosaner/ulusal.htm
Dilek Korkmaz : Hoca Kadri Nâsıh hayatı ve eserleri • 2006 • 108 sayfa. Danışman: Prof.Dr. İlyas Çelebi Yüksek
Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Doç. Dr. Ali Fuat Doğu'nun Yayınları
http://www.yyu.edu.tr/akademikpersonelayrinti.asp?sicilno=408
Doç. Dr. Cem Sar'ın Yayınları
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/424/4698.pdf
Doç. Dr. Cengiz Güngör / Yayınlar
http://www.akademi.itu.edu.tr/gungor/
Doç. Dr. Cezmi Eraslan: Özgeçmişi
http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/kisisel_sayfalar/kisisel_ceraslan.html
Doç. Dr. Hüseyin Çelik'in Köşe Yazıları
http://www.huseyincelik.net/kose_yazilari.html
Doç. Dr. Özlem Tokuşoğlu'nun Zeytin-Zeytinyağı Hususundaki Faaliyetleri ve Eserleri
www2.bayar.edu.tr/teyo/zeytinyagi.pdf
Doçent Dr. Nejat Bengül İçin
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/401/4349.pdf
Döndü Bulut : Nedret Gürcan-hayatı, sanatı ve eserleri • 2005 • 305 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Abdullah Şengül
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Dr. Abdullah Cevdet's Translations (1908-1910)
http://www.transint.boun.edu.tr/html/tezler/SevdaAyluctarhan.pdf
Dr. Erhan Aydın'ın Yayın Listesi (8.1.2009)
egitim.erciyes.edu.tr/~erhana/Erhan_Aydin_yayin.pdf
Dr. Hikmet Kıvılcımlı Hayatı Ve Eserleri
http://www.sodev.org.tr/kisiler2/hikmet_kivilcimli/hayati_ve_eserleri.htm
Dr. Mehmet Aydın'ın Yayınları
www2.omu.edu.tr/docs/bcalismalar/1425.pdf
Duygu Öztürk : Hüseyin Cahid Yalçın'ın Sabah gazetesindeki tenkidi yazıları(1899-1900) • 2006 • 154 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Abdullah Uçman Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Dürder, Baha: Somerset Maugham'ın Romanları Ve Hikayeleri. Türk Dili, C15, N175, 04.1966, 480-482ss.
[Tmb66/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
61
Düzenli, Pehlül: Şeyhülislam Ebussuud Efendi : Bibliyografik Bir Değerlendirme = A Bibliographical Approach To
Şeyhülislam Ebussuud Efendi: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3 (5), 2005, 441-475.Ss.
http://www.talid.org/
Dzuneis Nureski : Tezkirelere göre bugünkü Makedonya şehirlerinden yetişen divan şairleri • 2006 • 204 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Müberra Gürgendereli Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ebu Amr Ed-Dani ve Eserleri
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1991-3(3)/M3.pdf
Ebû Bekir El-Hallâl: Ahmed B. Hanbelin Öğretilerinin Derleyicisi
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/56/530.pdf
Ebululâ Mardin Ve Eserleri (1880 -1957)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/376/3984.pdf
Ecevit Yıldız
http://staffroster.metu.edu.tr/my_staff_roster.php?ssn=MTAxNDk0&action=Research
Ekrem, Erkin. Kültigin ve Bilge Kağan Anıtı Hakkındaki Çince Kaynaklar, Eylül 1996, C: 1996/II, S: 537, s. 266-271
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Elsev Brina :Çağdaş Kosova Türk edebiyatından İskender Muzbeg ve eserleri üzerine bir çalışma • 2006 • 400 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Emirhan Nemutlu
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~enemutlu/bilimsel.html
Emre Kongar
http://www.kongar.org
Engin Karadağ : Haydar Tatlıyay hayatı, eserleri, besteciliği • 1997 • 295 sayfa. Danışman: Dr. M. Hakan Cevher
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Enis Batur: Seçme Bibliyografi
home.planet.nl/~ekici000/eb/kitaplar.htm
Enver Gökçe Bibliyografyası Yazar Adları Dizini
www.envergokce.org/start/bibliyo/files/yazarlar-dizini.pdf
Ercilasun, Ahmet Bican (Tanıtan): Binark, İsmet-Nejat Sefercioğlu: Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografyası. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C24, N4, 1975, 334-335ss. [Tmb78/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=369
Ercilasun, Ahmet Bican: Ahmet Caferoğlu'nun Çalışmalarına Toplu Bir Bakış. Türk Dili, N530, 02.1996, 268-277ss.
[10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Erdal Köse : İffet Halim Oruz`un hayatı, sanatı, eserleri • 2006 • 503 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ali İhsan Kolcu
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
62
Erdinç Yeldan
http://www.bilkent.edu.tr/~yeldane/
Erdoğan Mütevelli Sözüer
www.sozuer.com/og.asp
Eren, Hasan: Ananiasz Zajaczkowski Ve Kıpçakça Sözlükler Alanındaki Çalışmaları. Türk Dili, N582, 06.2000, 564573ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Eren, Hasan: N. A. Baskakov (1905-1906). Türk Dili, N541, 01.1997, 34-39ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Eren, Hasan: N. İ. Aşmarin (Doğumunun 125. Yıldönümünde). Türk Dili, N528, 12.1995, 1282-1288ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Ergüven, Abdullah Rıza: Halim Giray: [Divan Tavsifi]. Türk Dili, C2, N18, 01.03.1953, 349-353ss. [Tmb53/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Erhan Ayhan : Osman Cemal Kaygılı'nın hayatı, sanatı ve eserleri • 2006 • 229 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet
Cüneyt Issı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Erol Göka: Kitap listesi
http://www.erolgoka.com/kitap.htm
Erol Göka: Yayın Listesi
http://www.erolgoka.com/hakkinda.htm
Erol Sayın
http://www.ie.metu.edu.tr/%7Esayin/
Ersan Özen : Leyla Erbil'in eserleri üzerinde inceleme • 2006 • 126 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Mesut Tekşan
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ersoy, Osman (Tanıtan): Mıhçıoğlu, Cemal: Özkaynakça: Bir Deneme: Denenmemiş Bir Kaynakça. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C32, N4, 1983, 190.S. [176/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=81
Ertuğrul Yıldırım :İbn-i Haldun'un iktisadi ve mali düşünceleri • 2006 • 115 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Rasim Yılmaz
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Erzurum Ferudum: Mesleki ve Teknik Çalışmalarım
http://www.google.com.tr/url?q=http://www.tigem.gov.tr/files/image/ust%2520yonetim/MESLEK%25C4%25B0%25
20VE%2520TEKN%25C4%25B0K%2520%25C3%2587ALI%25C5%259EMALARIM.doc&ei=ZbqiSbrwKNCwAa4tPG1Dg&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&cd=1&usg=AFQjCNGg8PqV6S2lj7YQabkzDl7aTMFgQ
Eserler: Vahit Bıçak
http://vahitbicak.com/sayfa.php?sayfaid=57
Eserleri ve Yaşam Öyküsüyle Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Saffet Bilhan
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/145/1045.pdf
63
Esra Beygül : İbn Babeveyh el-Kummî (Şeyh Saduk) hayatı, eserleri ve itikadi düşünceleri • 2007 • 90 sayfa.
Danışman: Prof. Dr. Mustafa Öz Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Etem Ruhi Üngör
http://www.beethovenlives.net/index.asp?ID=9078
Fahreddîn Divriği’nin Hayatı, İlmi Şahsiyeti Ve Eserleri
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der92/dogan.htm
Faik A. Karavelioğulları
http://w3.gazi.edu.tr/~faikak/
Fârâbî Bibliyografyası’na Bazı İlâveler- III
http://194.27.49.253/ilahiyat/M6dergi4.htm
Faruk Çiftçi : Maveraunnehir ve Horasan bölgesinde yetişen dilci ve edipler (Fergana, Şaş, Farab, Harizm, Cürcan,
Nese, Merv 173/789-940/1436 • 1996 • 97 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Nasuhi Ünal Karaaslan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Faruk Meriç
http://www.dicle.edu.tr/~meric/
Faruk Selçuk
http://www.bilkent.edu.tr/%7Efaruk/
Fatih Cihangir Tekin : Kemal Tahir'in "Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu,Yol Ayrımı" adlı eserlerinde devrik
yapı • 2006 • 212 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ahmet Akçataş Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Fatma Betül Aksoğan Çalışkan : Prof. Dr. Bülent Tanör’ün yaşamı, yapıtları, fikirleri, uygulamaları ve Türk toplumsal
yaşamına katkıları: Kamu yönetimi açısından bir araştırma • 2006 • 199 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Aydın Usta
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Fatma Çiftçi : Bir mezhepler tarihçisi olarak W. Montgomery Watt • 2006 • 65 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. İbrahim
Hakkı İnal Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Fatma Dinçer : Kâzım Nami Duru hayatı, eserleri ve Türkçe öğretimine katkıları • 2007 • 172 sayfa. Danışman:
Y.Doç.Dr. Fahri Temizyürek Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Fatma Padak : Annemarie Schimmel'in hayatı, eserleri,tasavvuf ve mutasavvıflar hakkındaki görüşleri • 2007 • 102
sayfa. Danışman: Prof. Dr. İbrahim Düzen Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Fatma Uğurlu : Prof. Dr. Faruk Sümer`in hayatı ve eserleri • 2005 • 89 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Yaşar Bedirhan
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Fazıl Gökçek : Bıçakçızade İsmail Hakkı'nın hayatı ve eserleri üzerinde bir araştırma • 1990 • 0154 sayfa. Danışman:
Doç.Dr. Ö. Faruk Huyugüzel Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
64
Fikri Akbulut : Katib Mustafa Fevzi B. Nu`man Efendi`nin (V.1344/1925) hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri •
2006 • 225 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Ögke Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Gonca Çeliker : Hasan Uçarsu’nun yaratıcılığı ve yapıtları • 2006 • 140 sayfa. Danışman: Doç. Dr. Yılmaz Aydın
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Gökşen, Enver Naci. Kemalettin Kamu'nun Yayımlanmış Eserleri, Mart 1957, C: VI, S: 66, s. 322-323 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gözaydın, Nevzat. Değerlendirmeler: Mehmet Önal: Yusuf Ziya Ortaç- Hayatı ve Eserleri, (Kitaplar - Tenkit) Eylül
1991, C: 1991/II, S: 477, s. 228-231 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gözaydın, Nevzat: Johannes Benzing'in Türkoloji Çalışmalarından Bir Bölümünün Listesi. Türk Dili, N529, 01.1996,
80-83ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gulsiye Öztürk
http://kisi.deu.edu.tr/gulsiye.ozturk/
Gülçin Ilki : Prof. Dr.Ahmet Ünal'ın hayatı,kişiliği ve eserleri • 2007 • 62 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Güngör
Karauguz Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Gülter Esra Genim : Nurullah Berk'in sanat yazıları • 2007 • 362 sayfa. Danışman: Prof. Dr. Selçuk Mülayim Doktora
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Güngör Karagüzel
http://www.akdeniz.edu.tr/tip/cocukcer/gkcv.htm
Güngör Uras: Eserleri
http://www.gungoruras.com/eserleri.asp
Gür, Alim. Değerlendirmeler: Nurullah Çetin: Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, (Kitaplar - Tenkit) Kasım
1999, C: 1999/II, S: 575, s. 994-996 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gürcan Papatya : Günümüz dinî Türk mûsıkîsi hocası Prof.A.Ayhan Altınkuşlar Şahsiyeti, sanatkâr yönü ve mûsıkî
eserleri üzerinde bir inceleme • 2006 • 200 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Nuri Uygun Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Gürsel Korat: Gürsel Korat Yazılar Bibliyografyası gurselkorat.
blogspot.com/2007/04/grsel-korat-yazlar-bibliyografyas.html
Gürsoy-Naskali, Emine: Kırgız Şairi Alıkul Osmonov (1915-1950). Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, N2, Güz
1996, 426-430ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Habibe Gezer : Türk edebiyatında polisiye roman ve Ahmet Ümit'in polisiye roman kurguları • 2006 • 131 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Cafer Gariper Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
65
Habil Nazlıgül: Azerbaycan Dînî Literatüründe Hz. Muhammed"
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_15/04_nazligul.pdf
Hâce Hatib Mahmud Er-Rûmî, Eserleri ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri
www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s17/yanic.pdf
Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü: Öğretim Elemanları
http://www.bby.hacettepe.edu.tr/rehber.asp
Hakan Kalyoncu
http://www1.yore.com.tr/~hk/tr/hkinfo.html
Halit Dursunoğlu : Şeyhülislam Muhammed Şerif Efendi`nin hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve Divanı`nın tenkidli
metni • 1996 • 500 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Rıdvan Canım Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Halük Gökalp : Eski Türk edebiyatında manzum sergüzeşt-nameler • 2006 • 675 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mine
Mengi Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hande Toran : Nazım Kurşunlu hayatı ve tiyatro eserleri • 2007 • 520 sayfa. Danışman: Doç. Dr. Müzeyyen Buttanrı
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hasan Gürak
http://www.hasmendi.net/
Hasan Keseroğlu / Yayınları
www.istanbul.edu.tr/edebiyat/kisisel_sayfalar/kisisel_hkeseroglu.html
Hatice Şaş : Serhat Kestel`in hayatı, sanatı ve eserleri • 2007 • 222 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Abdullah Şengül
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hatice Şimşek : Şevket Dağ (hayatı, eserleri ve sanat anlayışı) • 2007 • 211 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ayla Ersoy
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hayatı ve Eserleriyle Abdülmecîd B. Şeyh Nasûh Tosyevî ve Cevâhiru’l-Kur’ân ve Zevâhiru’l-Furkân Adlı Tefsir
Risâlesinin İlmî Değeri
kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2007-16(2)/M14.pdf
Hayrettin Karadeniz : Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ahlak felsefesı • 2006 • 160 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Hüsameddin Erdem Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hayriye Türkoğlu Köse : Xvı. yüzyıl divân şâiri Hudâyi hayatı,eserleri,edebi kişiliği ve divânı'nın tenkitli metni • 2007
• 166 sayfa. Danışman: Prof. Ahmet Mermer Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Heinrich Wölfflin - Hayatı Ve Eserleri
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/481/5638.pdf
Hıdır Kadircan Keskinbora : Mehmet Esat Işık Paşa hayatı, tıp tarihimizdeki ve Türk Oftalmoloji tarihindeki yeri ve
katkıları • 2006 • 136 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Öztan Öncel Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
66
Hocam Doç. Dr. Ahmet GÜRTAŞ (1940-1999)’ın
http://194.27.49.253/ilahiyat/MGdergi5.htm
Hocam Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat Hayat Hikayesi Ve Yayınları
http://www.ctf.edu.tr/dergi/online/1999v30/s1/99s1unat.htm
Husen Hadzi : 19. yy.da Osmanlı devletinin Bosna eyaletindeki bilim adamları ve eserleri • 2007 • 95 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ahmet Uğur Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hürriyet: Yazarlar: Arşiv
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/yazarlar/
Hüseyin Akıncı : İbn Kayyım el-Cevziyyenin hayatı, eserleri ve ictihad anlayışı • 2006 • 100 sayfa. Danışman: Prof.
Dr. Mustafa Uzunpostalcı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hz. Muhammed'in Hayatına Dair Arapça Yazılmış Modern Biyografiler
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2005-14(2)/M10.pdf
Hz. Muhammed'le İlgili Araştırmaların Bilançosu
http://www.if.sakarya.edu.tr/htmls/DERGI/Dergi_12_pdf/07AYDINLIBilanco.pdf
Işıl Arpacı : Prof. Dr Ahmet Şükrü Esmer'in yaşamı, yapıtları, fikirleri, uygulamaları ve Türk toplumsal yaşamına
katkıları: Kamu yönetimi açısından bir araştırma • 2005 • 180 sayfa. Danışman: Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İbn Arabi Mütercimleri Üzerine Biyo-Bibliyografik Bir Deneme (1928-2007)
http://www.tasavvufdergisi.net/indir.php?tur=1&no=1382
İbn Arabi'nin Eserleri
http://www.ibnularabi.com/default.asp?icerik=4
İbn Bacce'nin Eserleri
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1991-3(3)/M18.pdf
İbn El Havvam, Eserleri…
www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/Havvam.pdf
İbn Mu’ti, Eserleri ve Nahv’e Getirdiği Yenilikler
http://194.27.49.253/ilahiyat/M6dergi4.htm
İbn Seb'in Hayatı, İlmi Kişiliği ve Eserleri
www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/1813.pdf
İbrahim Ethem Karataş : Max Müller: Hayatı, eserleri ve dinler tarihindeki yeri • 2006 • 217 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Ali İhsan Yitik Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İbrahim Halil Tuğluk : Abbas Vesîm efendi; hayatı, eserleri, edebî kişiliği, divanı’nın tenkitli metni ve incelemesi •
2007 • 935 sayfa. Danışman: Doç.Dr. İsmail Hakkı Aksoyak Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İcezetname: İbn Arabi'nin Kendi Kaleminden İcazet Aldığı Hocaların ve Yazdığı Eserlerin Listesi
http://www.tasavvufdergisi.net/indir.php?tur=2&no=1390
67
İlhami Ayrancı : Bir tarihçi olarak M. Şemseddin Günaltay (hayatı, eserleri, ve islam tarihi ile ilgili eserlerinin tahlili) •
2007 • 325 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Nahide Bozkurt Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İlknur Emekli : Abdurrahman Munif, hayatı, edebi kişiliği eserleri ve en-Nihayat adlı romanının incelenmesi • 2006 •
140 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mustafa Kılıçlı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İlyas Yazar : Ömer Fuadi hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve Bülbüliyye'sinin metni • 1999 • 182 sayfa. Danışman:
Y.Doç.Dr. İlhan Genç Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İnce, Adnan. XVI. Yüzyıl Şairlerinden Abdî ve Eserleri, Şubat 1986, C: LI, S: 410, s. 186-192 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
İran"da Mevlânâ Ve Eserleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar
http://akademik.semazen.net/author_article_detail.php?id=1064
İsmail Bey Gaspıralı'nın Yayınları
http://www.ismailgaspirali.org/ismailgaspirali/eserleri/gaspyayinlar.htm
İsmail Bey Gaspıralı'ya Dair Seçilmiş Yayınlar
http://www.ismailgaspirali.org/ismailgaspirali/hakkinda/yayinlar.htm
İsmail Erşahin : Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan hayatı ve eğitim görüşleri • 2004 • 119 sayfa. Danışman:
Doç.Dr. Recai Doğan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İsmail Gaspıralı Bibliyografyası
http://www.ismailgaspirali.org/ismailgaspirali/bibliyografya.htm
İsmail Gaspıralı: Eserleri
http://www.ismailgaspirali.org/ismailgaspirali/eserleri.htm
İsmail Gökçe : Nurettin Topçu hayatı,eserleri ve tasavvufi görüşleri • 2006 • 110 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Abdulhakim Yüce Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İsmail Güneş
http://idari.cu.edu.tr/igunes/index.htm
İsmail Yaman YURTMAN
http://ziraat.comu.edu.tr/bolumler/Zootekni/a_kadro/iyurtman.htm
Joseph A. Schumpeter: Hayatı, Eserler Ve Katkıları
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/468/5387.pdf
Kaçarava, Nana: Gürcü Dil Bilimci, Türkolog Nodar Canaşia. Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, N7, 1999, 214226ss. [Tmb99/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kadir Paksoy : İbn Kesir'in hayatı, eserleri ve hadis ilmindeki yeri • 1999 • 269 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Yusuf
Ziya Keskin Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
68
Karagöz Hakkında Yazılmış Makaleler
http://www.karagoz.net/karagoz_hacivat_makaleler.htm
Kaşgarlı Mahmud: Eserler
http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Kasgarli
Katip Çelebi (1609-1657). Sadeleştiren: İbrahim Olgun. Türk Dili, C25, N246, 03.1972, 474-470ss. [Tmb72/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kemal Çelik
http://ziraat.comu.edu.tr/bolumler/Zootekni/a_kadro/kcelik.htm
Kemal Gözler
http://www.anayasa.gen.tr/gozler-ozgecmis.htm
Kemalettin Köroğlu
http://sites.google.com/site/profdrkemalettinkoroglu/Home
Kerman, Zeynep - Ömer Faruk Huyugüzel. Halit Ziya Uşaklıgil Bibliyografyası, Ocak 1996, C: 1996/I, S: 529, s. 164248 Halit Ziya Uşaklıgil Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kerman, Zeynep. Doğumunun 150. Yılı Münasebetiyle: Türkçede Pierre Loti Tercümeleri ve Hakkında Yazılan Yazılar
Bibliyografyası, Nisan 2000, C: 2000/I, S: 580, s. 336-351 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kitaplar
http://www.ibnularabi.com/default.asp?icerik=7
Klişelerden Uzak Bir Köy Romancısı: Abbas Sayar
www.thesis.bilkent.edu.tr/0002021.pdf
Kocaoğlu, Timur, Türkistanlı Bilgin Abdurrauf Fıtrat’ın Türkoloji Sahasındaki Unutulmuş Eserleri, [1986] 1982 1983, s. 101-112. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Korkmaz, Zeynep: Ölümünün 30. Yılında Değerli Bir Türkoloğu Anma Toplantısı Dolayısıyla. Türk Dili, N582,
06.2000, 558-563ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Korkmaz, Zeynep: Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Ve Anadolu Ağızları. Türk Dili, N530, 02.1996, 262-267ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Köksal Yağdı
http://www20.uludag.edu.tr/~tarla/K_Yagdi-T.html
Köprülü, Orhan F. Anma Günü: M. Fuad Köprülü’nün Hayatı, Eserleri, Çalışma Sistemi ve Başlıca Hususiyetleri, Ocak
1987, C: LIII, S: 421, s. 40-49 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kudryavtseva, Elena- Tuncer Gülensoy, Ünlü Çuvaş Türkoloğu: Mihail Romanoviç Fedetov (Hayatı ve Eserleri), Güz1998, S: 6, s. 888-890. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
69
Kukul, M. Halisdin: Tarakçı, Celal: Muallim Naci Efendi Hayatı Ve Eserlerinin Tedkiki, 1994. Türk Dili, N524, 08.1995,
954-956ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kukul, M. Halistin. Değerlendirmeler: Celâl Tarakçı: Muallim Nâci Efendi Hayatı ve Eserlerinin Tedkîki, (Kitaplar Tenkit) Ağustos 1995, C: 1995/II, S: 524, s. 954-956 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kurgan, Şükrü: Nasreddin Hoca Fıkralarında Türk Halk Yaşayışının İzleri. Türk Dili, C19, N207, 12.1968, 482-497ss.
[67/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kut, Günay: Abdülvasi Çelebi'nin Eseri Ve Nüshaları. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1969, 201-226ss. [172/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Küçük, Murat, Türkolojinin Güney Azerbaycan’daki Önemli Temsilcisi Dr. Cevat Heyet ve Eserleri, Bahar-2003, S: 15,
s. 11-44. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Leman Şenalp'in Yaşam Öyküsü. Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciliği, C16, N3, 2002.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=372
Levend, Agâh Sırrı, Nevâ’î’nin Eserleri, [1988 (2.bs.)] 1957, s. 189-193. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Levend, Agah Sırrı: Türkiye Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 1958, 127-209ss.
[Tmb59/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
List Of Publications (Yaşar Tonta)
yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/index.html
Lütfiye Çopur : Rus kültür tarihinde Raskol dönemi ve bu dönemin Mücahidi Avvakum (hayatı ve eserleri) • 2006 •
109 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Naile Hacızade Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
M. Öcal OĞUZ: Boratav ‘ın Fransızca Yazıları Üzerine Bir Deneme/Essai sur les écrits français de Boratava . Milli
Folklor, n49, Bahar 2001. 5
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/49/49.pdf
M. Şemseddin Günaltay ve İslam'da Tarih ve Müverrihlere Dair
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1992-4(4)/M35.pdf
Majda, Tadeusz: Prof. Dr. Ananiasz Zajaczkowski'nin Karaim Ve Osmanlı Araştırmaları. Türk Dili, N582, 06.2000,
574-580ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Makale Arşivi
http://www.mevlanader.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=30
Maksut Yiğitbaş : Hilmi Yavuz`un hayatı, sanatı ve eserleri • 2006 • 452 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Mehmet Törenek
Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Maraş, İbrahim: Tokatlı Molla Lütfi: Hayatı, Eserleri Ve Felsefesi. Divan İlmi Araştırmalar, Y8, N14, 2003/1
http://www.divandergisi.com/
70
Maraşlı Mustafa Kamil Efendi'nin Hayat ve Eserleri
www.bayar.edu.tr/~sosyal/dergi/dergi2/MarasliMustafa.pdf
Maruni Patriği ve Tarihçisi İstefan ed-Duveyhi (1629-1704)’nin Hayatı ve Eserleri"
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der91/isik2.htm
Mazıoğlu, Hasibe: Halil Necmeddin Onan (1902-1968). Türk Dili, C19, N208, 01.1969, 585-587ss. [67/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Mehmed Birgivî (Balıkesir, 27 Mart 1523 - Birgi, 21 Eylül 1573)
www.ihsanfazlioglu.net/Sukran_Fazlioglu/Birgivi.pdf
Mehmet Âkif Ersoy Hayatı Ve Eserleri
yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi73/duzdag.pdf
Mehmet Aydın : Ebu Said Muhammed El-Hadimi'nin hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşler • 2006 • 144 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ethem Cebecioğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mehmet Doğan
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~dogan/
Mehmet Elaldı : Nazif hayatı, eserleri, edebi şahsiyeti ve divanın tenkidli metni • 2005 • 380 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Emine Yeniterzi Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mehmet Emin Özafşar: Muhammed Zahid El-Kevseri hayatı eserleri fikirleri ve hadisçiliği • 1989 • 0241 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Talat Koçyiğit Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mehmet İnce: Mahmut Fuat (hayatı-şahsiyeti-eserleri) • 1990 • 0105 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ö. Faruk Huyugüzel
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mehmet Nuri Alpak : Arap dilinde sözlük çalışmaları ve Nazım Efendi`nin Tercümanu`l-Lügat adlı eserinin
incelenmesi • 2006 • 91 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Yakup Civelek Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Mehmet Seri Doğru : Abdurrahman Es-sa'dî'nin, hayatı, eserleri ve Teysîru'l-kerim isimli tefsirindeki metodu • 2007
• 118 sayfa. Danışman: Doç. Ahmet Fethi Polat Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mehmet Şahin : Mustafa Fevzi B. Numan’ın hayatı eserleri ve dinî edebiyatla ilgili şiirleri • 2006 • 165 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Mehmet Akkuş Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mehmet Ulucan : Muvakkit-Zâde Mehmed Pertev-hayatı, edebî kişiliği eserleri, Divan`ın tekitli metni ve tahlili •
2005 • 867 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ali Yıldırım Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mekanik Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Telif Veya Tercüme Yayınları
http://www.ins.itu.edu.tr/mekanik/kitaplar.htm
Melda Yardımcıoğlu
http://tip.kou.edu.tr/kisiler/yardimoglumelda/yayin.htm
71
Meral Demiryürek : Sermet Muhtar Alus hayatı-sanatı-eserleri • 2006 • 568 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Şerif Aktaş
Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mercanlıgil, Muharrem Doğdu (Tanıtan): Cunbur, Müjgan: Fuzuli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6, N4, 1957, 105-106ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=40
Mertoğlu, Suat: Mehmet Akif'in Arapça'dan Yaptığı Tercümeler Üzerine Notlar: Akif Araştırmalarına Bibliyografik Bir
Katkı. Divan: İlmi Araştırmalar, Y4, N7, 1999. 235-249ss. [10/Enfo]
http://www.divandergisi.com/
Mevlana Bibliyografyası
http://akademik.semazen.net/article_detail.php?id=55
Mevlana Bibliyografyası
http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Mevlana
Mevlana Bibliyografyası
www.doguedebiyati.com/nusha/21/11-Ali-temizel-tanitim.doc
Mevlana ve Mevlevilik Bibliyografyası
http://akademik.semazen.net/article_detail.php?id=52
Mevlana ve Mevlevilik Bibliyografyası
http://www.susam.selcuk.edu.tr/arastirmalar/bibliyografya.html
Milli Mücadelenin Ve İlk Meclisin Manevi Mimarlarından Sivaslı Bir Âlim: Mustafa Takî Efendi (D.1873/V.1925)
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der92/cinar.htm
Mubarek Erkul : Halis ayhan hayatı eserleri ve eğitim görüşleri • 2006 • 139 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mustafa Usta
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Muhammed Abduh Bibliyografyasi Üzerine Bir Deneme
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der72/012-htaspinar.htm
Muhammed Bedirhan : Osman Fazli Atpazari: Hayatı-eserleri ve tasavvufî görüşleri • 2006 • 190 sayfa. Danışman:
Prof. Mahmut Erol Kılıç Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Muhammed Bin Abdulvahhab Kimdir?
www.rahmet.org/kitaplar/tk4085.pdf
Muhammet Ali Çergel : Raûf Yektâ Bey'in İkdâm Gazetesi'nde neşredilen Türk mûsikîsi konulu makâleleri • 2007 •
567 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Nuri Özcan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Muhammet Nurullah Yurttaş : Feyzî Halil Bey divânı, hayatı, edebî şahsiyeti, eserleri ve divânı'nın incelemesi • 2007
• 458 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ali İrfan Aypay Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Muhittin Düzenli
http://www.dinbilimleri.com/
Murat Çokgezen
72
http://mimoza.marmara.edu.tr/%7Emcokgez/index.html
Murat Koraltürk
http://mimoza.marmara.edu.tr/~mkoralturk/arastirmalar_yayinlar.htm
Mustafa Arıkan : Hamdi Ragıp Atademir (hayatı, şahsiyeti ve eserleri) • 1995 • 436 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Nejat
Göyünç Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mustafa Çetin : Cengiz Aytmatov'un eserleri ve eserlerinden sinemaya uyarlanan filmler üzerine bir inceleme • 1994
• 156 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Yılmaz Durali Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mustafa Çıpan : Fasih Ahmed Dede hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve divanının tenkidli metni (2 cilt) • 1991 • 718
sayfa. Danışman: Doç.Dr. Gönül Ayan Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mustafa Kaya : Er-Rummânî, hayatı, eserleri ve Arap gramerindeki yeri • 2007 • 202 sayfa. Danışman: Prof. Dr.
Süleyman Tülücü Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mustafa Melikoğlu
http://www.akdeniz.edu.tr/tip/cocukcer/mlkcv.htm
Mustafa Okur : Divan-ı Val-i Amedi, hayatı-eserleri-edebi kişiliği • 2006 • 305 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Hikmet
Feridun Güven Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mustafa Özkat : Kara fazlî’nin hayatı, eserleri, edebî kişiliği ve dîvânı (inceleme - tenkitli metin) • 2005 • 409 sayfa.
Danışman: Doç. Dr. Nihat Öztoprak Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mustafa Sadık er'Rafi'i'nin Hayatı, Edebi Cephesi ve Eserleri
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1987-2(2)/M4.pdf
Mustafa Yılmaz
http://www.ait.hacettepe.edu.tr/kadro/mustafay.shtml
Nadide Akdeniz: Seçilmiş Bibliyografya http://www.nadideakdeniz.com/bibliyografya.html
Nasreddin Tusi : Hayatı, Eserleri, Din ve Toplum Görüşü
sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_11_08_Tastan_1.pdf
Nazım Hikmet Ran: Bibliyografya
http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/NHikmet
Nazire Erbay : Bahaeddin Özkişi’nin hayatı, sanatı ve eserleri • 2007 • 255 sayfa. Danışman: Prof. Dr. Mehmet
Törenek Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Nazlı Alkan
http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/na.html
Necmeddin Ali Bin Ömer El-Kâtıbî El- Kazvînî, Hayatı, Eserleri Ve “Şemsiyye”Si
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der3/3hcaldak.htm
Nedret Gürcan Bibliyografyası
73
www.sosbil.aku.edu.tr/dergi/VI1/dbulut.pdf
Nedret Gürcan Bibliyografyası
http://www2.aku.edu.tr/~asengul/makale/nedret_gurcan_bib.html
Nedret Öztan
http://psikolojik-hizmetler.com/ozgecmis_nedret.pdf
Nesrin Tağızade Karaca
fef.baskent.edu.tr/resources/cv/NesrinKaracaCV-tr.pdf
Neşe Çetin : Bir tarihçi ve aydın olarak Prof. dr. İbrahim Kafesoğlu hayatı ve eserleri • 2006 • 170 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Hüseyin Salman Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Nevzat Topal : Prof. Dr. Osman Turan’ın hayatı ve eserleri • 1998 • 202 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Faruk Yılmaz
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Nilgül Aytuzlar : 1913-1933 yılları arasında Türkiye'de Türk halkbilimine emek verenlerin hayatları ve yayınları •
2006 • 159 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Umay Günay Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Nuray Kuzucu :Peyami Safa'nın dil, edebiyat, kültür ve topluma dair yazıları -dergilerde yer alan yazılar- • 2006 •
416 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mehmet Tekin Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Nurcan Şen : Füruzan'ın hayatı ve edebi eserleri • 2006 • 1080 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Alemdar Yalçın Doktora
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Nurgül Sucu : Sâlim, hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve "Rind ü Zâhid" tercümesi (inceleme-metin) • 2004 • 407 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ahmet Sevgi Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Nuri Pakdil
http://www.edebiyatdergisi.com/yazarlar/pakdiln.asp
Nuriye Özlem Çuhadar : Çelık Gülersoy’un hayatı, eserleri, ve Türk kültür sanatına yaptığı katkıları • 2005 • 198
sayfa. Danışman: Prof. Dr. Tayfun Akkaya Yüksek Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Oğuz Aydoğan : Ahmet Refik Altınay hayatı ve sanat tarihi çalışmaları • 2006 • 118 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Selçuk
Mülayim Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Oğuz Salim Söğüt
http://www.gidb.itu.edu.tr/staff/sogut/
Oktay Aslanapa
www.ataturkyuksekkurum.gov.tr/sayfa/upresimler/oktay_aslanapa.pdf
Ord. Prof. Sabri Şakir Ansay'ın Eserleri
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/340/3494.pdf
Ord. Prof. Sabri Şakir Ansay'ın Eserleri
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/345/3572.pdf
74
Ordinaryüs Profesör Şevki Akçay'ın Hayatı, Eserleri Ve Verimli Çalışmalarına Dair
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/624/8016.pdf
Osman Azmi Özsoysal
http://www.gidb.itu.edu.tr/staff/ozsoysal/
Osman Ferit Sağlam’ın Hayatı Ve Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme
http://ilahiyat.firat.edu.tr/Makaleler/13-1_2008/06_Unalan-Ozturk_O.Ferid.pdf
Osman Fikri Sertkaya 50. Yaşında [Yazarın Eserleri Listesi Verilmiş]. Türk Dili, N537, 09.1996, 352-357ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Osman Gürün : Mustafa Kamil Mar'aşi'nin hayatı ve eserleri • 2006 • 127 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mehmet
Bayrakdar Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Osman Verim : Muhammed Zâhid El-Kevseri'nin hayatı, eserleri ve kelâmî görüşleri • 2006 • 131 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Mehmet Bulut Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Osmanlı Hukukçularından Büyük Ali Haydar Efendi (1837-1903) –Hayatı ve Çalışmalarıhttp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/38/329.pdf
Osmanlı Tarihçileri http://www.os-ar.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=list_content&eid=2
Oya Gürdal Tamdoğan
http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/og.html
Ölümünün V. Yıldönümü Dolayısıyla: PROF. DR. MEHMET ALTAY KÖYMEN, HAYATI VE ESERLERİ
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/28/178.pdf
Ömer Asım Aksoy. Türk Dili Dergisi, C7, N40, 01/02.1994, 46.S. [Tmb94/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Ömer Bozkır : Neccar-zade Mustafa Rıza`nın hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri • 2006 • 76 sayfa. Danışman:
Y.Doç.Dr. Cengiz Gündoğdu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ömer Demirel
fenedebiyat.cumhuriyet.edu.tr/images/kisisel/tar_odemirel.pdf
Ömer Eyüpoğlu
http://w3.gazi.edu.tr/web/eyupoglu/
Ömer Yahşi : M. Yaşar Kandemir hayatı, eserleri ve çocuğun din eğitimi • 2006 • 114 sayfa. Danışman: Prof.
Mustafa Usta Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Önder Küçükerman: Kitaplar - Makaleler
http://www.kucukerman.com/onder/tr/index.asp
Özege, M. Seyfettin: Bir Bibliyografımız: Nurullah Pertevoğlu 1894-1956. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6,
N4, 1957, 89-96ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=40
Özel, Saydam: Ernest Hemingway: Yaşamı İle Yapıtları Arasındaki İlişkiler. Türk Dili, C36, N310, 07.1977, 25-32ss.
[Tmb77/Mk]
75
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Ali Suat Yakup Baydur Bibliyografyası (1912-3 Ağustos 1953), Ekim 1953, C: III, S: 25, s. 33-36
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Bir Bibliyografyaya Ek [Doç. Dr. Suat Yakup Baydur'un (1912 – 1953) Ölümünden Sonra Çıkan
Kitabı], Şubat 1954, C: III, S: 29, s. 292-293 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Fuzulî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi [Müjgân Cunbur], (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1957, C:
VI, S: 70, s. 584-585 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Nurullah Ataç Bibliyografyası'na Ek, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1965, C: XIV, S: 167, s. 768-770
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Nurullah Ataç Bibliyografyasına İkinci Ek, Mayıs 1966, C: XV, S: 176, s. 547-549 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Ölümünün İkinci Yıldönümünde: Prof. Halil Nimetullah Öztürk Hayatı-Eserleri, Haziran 1959, C:
VIII, S: 93, s. 497-499 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserlerinin Tam Listesi, (Kitaplar - Tenkit) Şubat 1958, C: VII, S: 77,
s. 262 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Cunbur, Müjgan: Türk Kadın Yazarların Eserleri: Bibliyografya 928-955. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N3, 1956, 271-275ss. [Tmb56/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=37
Özerdim, Sami Nabi: Doğumunun Yüzüncü Yılında Hüseyin Rahmi Gürpınar. Türk Dili, N157, 10.1964, 26-27ss.
[Tmb64/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami Nabi: Ömer Asım Aksoy. Türk Dili Dergisi, C7, N40, 01/02.1994, 48-49ss. [Tmb94/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özge Kocaman : Haydar Sanal’ın araştırmacı yazarlığı • 2007 • 66 sayfa. Danışman: Öğr. Gör. Feridun Öney Yüksek
Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Özgü, Melâhat. Nasreddin Hoca Şenlikleri Dolayısıyla: Alman Kaynaklarında Nasreddin Hoca, Ağustos 1965, C: XIV,
S: 167, s. 737-742 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özgü, Melahat: Türkçe'de Schiller: Bibliyografya: Hayatı Şahsiyeti Yaratıcılığı. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni,
C4, N2, 1955, 89-94ss. [Tmb55/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=34
Özkan, Fatma, Anar’ın Eserlerine Dair, Yaz-2003, S: 16, s. 215-220. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
76
Özkaynakça: Bir Deneme
http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=62
Özkul Çobanoğlu
http://www.turkoloji.hacettepe.edu.tr/ozkul.shtml
Özlem Kayabaşı : Burhan Cahid Morkaya (hayatı ve eserleri üzerine bir araştırma) • 2006 • 383 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Ali Torun Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Öznur Özdarıcı : Emin Bülent Serdaroğlu`nun hayatı, sanatı ve eserleri üzerine bir inceleme • 2003 • 169 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. İbrahim Şahin Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Öztelli, Cahit. Fuzulî Bibliyografyasına Yeni Katmalar, Mart 1959, C: VIII, S: 90, s. 333-336 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Pamir, Tahir. Ölümünün Beşinci Yılında: Ettore Rossi Bibliyografyasına Giriş, Nisan 1960, C: IX, S: 103, s. 361-368
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Pekolcay, Necla: Sülmen Çelebi'nin Mevlid'inin Nüshaları. Türk Dili, C3, N30, 03.1954, 319-322ss. [66/Tdk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Perran Eralp (Bibliyografyası). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C8, N1, 1959, 76- Ss. [145/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=43
Poyraz, T. - M. Alpbek: Reşat Nuri Güntekin: Hayatı Ve Eserleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6, N3, 1957,
1-18ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=39
Prof. A. Gündüz Ökçün'ün Yayınları:
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/454/5118.pdf
Prof. Aziz Köklü'nün Anısına Armağan
http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=154
Prof. Dr Ahmet Y. Gökdere'nin Yayın Listesi
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/265/2387.pdf
Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu'nun (1944-2006) Halkbilimi ve Halk Edebiyatı Üzerine Yaptığı Çalışmalar / The
Studies on Folklore and Folk Literature by Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu (1944-2006). Yrd. Doç. Dr. Ali
YAKICI. Milli Folklor, n69, Bahar 2006
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/69/69.pdf
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'in Özgeçmişi/A Short Autobiography of Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. Prof. Dr. Ali
TORUN. Milli Folklor, n68, Kış 2005
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/68/68.pdf
Prof. Dr. Ahmet Ömer Koçak (List of publications)
members.tripod.com/entcesa/Kocakpubl.pdf
Prof. Dr. Ali Birinci
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=262
77
Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Bibliyografyası
http://www.biyoetik.org.tr/dernek/AHB/AHB%20-%20Bibliyografya.pdf
Prof. Dr. Aysel Yontar - Özgeçmişhttp://www.neu.edu.tr/img/cvpdf/iktisadi_idari/aysel_yontar.pdf
Prof. Dr. Bingür Sönmez: Bilimsel Yayınlar
http://www.clubbypass.com/bilimsel_yayinlar.asp
Prof. Dr. Efdal Aşar 1901-1981
http://joy.yasar.edu.tr/makale/4.sayi/senlikler.pdf
Prof. Dr. Erdoğan Dündar Özbenli'nin Yayınları
www.jeodezi.ktu.edu.tr/akademik/ozbenlikitabi/yayinlar.pdf
Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığla ‘nın Özgeçmişi/A Short Biography of Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı/Curriculum Vitae du
Professeur Ethem Ruhi Fığlalı . Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı ‘nın Bilimsel Çalışmalarından Seçmeler/Selected Scientific
Works of Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı/Quelques études du Professeur Ethem Ruhi Fığlalı . Milli Folklor, n60, Kış 2003
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/60/60.pdf
Prof. Dr. Günay Tümer'in Hayatı ve Çalışmaları
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1998-7(7)/M26.pdf
Prof. Dr. H. Nejat Göyünç Bibliyografyası
turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/ismail_gulec_nejat_goyunc_bbliyografyasi.pdf
Prof. Dr. Hasan Özdemir'in Özgeçmişi ve Yayınları
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/80/01_.pdf
Prof. Dr. Hulusi Behçet'in Türkiye'de Yayınlanan Eserleri
www.hulusibehcet.net/behnesr.htm
Prof. Dr. İbrahim Yasa'ya Armağan
http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=53
Prof. Dr. İsmail Parlatır'ın Yayınları
http://www.dtcf.ankara.edu.tr/ismailparlatir.html
Prof. Dr. Kamil Turan'ın Özgeçmişi ve Eserleri
www.kamu-is.org.tr/pdf/723.pdf
Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu : Hayatı ve Eserleri/A scholarly works and autobiography of Prof. Dr. Fahrettin
Kırzıoğlu/Ouvrages et autobiographie de Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu. Yunus ZEYREK . Milli Folklor, n58, Yaz 2003
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/58/58.pdf
Prof. Dr. M. Şerefettin Canda'nın Yayın Listesi
web.deu.edu.tr/tepd/pdf/ms_canda_yayin.pdf
Prof. Dr. Metin Akar: Bilimsel Çalışma ve Yayınlar
www.aktifsmmm.com.tr/eminonu/eminonu1/bulten/2007_2008/2007_10_bulten.pdf
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın'ın Özgeçmişi ve Yayınları
http://www.millifolklor.com/en/sayfalar/72/04.pdf
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın Eserleri
iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/ssk/kitap50/eserleri.pdf
78
Prof. Dr. Nusret Ekin'in Özgeçmişi ve Yayınları
www.tuhis.org.tr/yayinlar/nekinarmagan.pdf
Prof. Dr. Reşat Aktan'a Armağan
http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=142
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun Madde ve Bölüm Yazdığı Ansiklopediler, Toplu Eserler, Seçilmiş Makaleler ve
Bildiriler/Selected Papers, Articles, Collective Studies and Chapters in Encyclopedies Written by Prof. Dr. Saim
Sakaoğlu. Öğr. Gör. Dr. Aziz AYVA. Milli Folklor, n76, Kış 2007.
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/76/16-20.pdf
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun Fıkra İle İlgili Çalışmalarının Bibliyografyası
www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/pdf/sinan%20gonen.htm
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun Kitapları
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/76/12-15.pdf
Prof. Dr. Servet Serdaroğlu'nun Yayın Listesi
www.ctf.edu.tr/anabilimdallari/yayinlar/92/Server_Serdaroglu.pdf
Prof. Dr. Şükrü Elçin Hayatı ve Eserleri/The Life and Works of Prof. Dr. Şükrü Elçin/Ouvrages et biographie de Prof.
Dr. Şükrü Elçin. Dr. Gülin Öğüt EKER …Milli Folklor, n52, Kış 2001.
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/52/52.pdf
"Prof. Dr. Umay Günay ‘ın Özgeçmişi/A Short Autobiography of Prof. Dr. Umay
Günay/L' autobiographie de Prof. Dr. Umay Günay. Milli Folklor, n56, Kış 2002."
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/56/56.pdf
Prof. Dr. Yılmaz Günal'ın Bilimsel Araştırma Ve Yayınları
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/465/5298.pdf
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=261
Prof. Dr. Yücel Özkaya'nın Özgeçmişi ve Yayınları
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/33/249.pdf
Prof. Fehmi Yavuz'a Armağan
http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=153
Prof.Dr. Mehmet Naci BOLAY’ın Hayatı, Kişiliği ve Eserleri
http://194.27.49.253/ilahiyat/M6dergi4.htm
Recep Önal : Muhammed Murtazâ Ez-Zebîdînin hayatı, eserleri ve nübüvvet anlayışı • 2007 • 214 sayfa. Danışman:
Y.Doç.Dr. Süleyman Akkuş Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Recep Türk : Kamil Miras'ın hayatı eserleri ve hadisçiliği • 2006 • 95 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Harun Reşit
Demirel Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Remzi Ateşyürek : Mehmed Vehbi Efendi`nin hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu • 1994 • 147 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Süleyman Ateş Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
79
Rozaliya Davletbakova : Başkurt milli şairi Nazar Necmi (hayatı-eserleri-edebi kişiliği) • 2006 • 135 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Temizkan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ruhigül Koca : Turan Yazgan'ın hayatı, fikirleri, eserleri ve Türk dünyası araştırmaları vakfı • 2007 • 203 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. İsmail Türkoğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sabriye Gülay Çimen : Hüseyin Namık Orkun'un hayatı ve eserleri • 2006 • 257 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Hüseyin
Salman Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sadık Albayrak
http://www.sadikalbayrak.com
Sadi Bayram'ın Biyografisi ve Bibliyografyası
http://www.sadibayram.com/?page=makaleler&mid=160&id=8
Said Olgun : Mahmud Muhtar Paşa (1867-1935) hayatı, askeri ve siyasi faaliyetleri, eserleri • 2006 • 340 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Süleyman Özbek Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Saint Augustinus Bibliyografyası
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1994-6(6)/M34.pdf
Sakaoğlu, Saim, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun Türk Dünyası ile İlgili Kitap ve Yazılarının Bibliyografyası [1967-2002],
Güz-2002, S: 14, s. 387-408. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sakaoğlu, Saim: Gevheri (17. Yüzyıl Aşık Edebiyatı Üzerine Notlar: 16). Türk Dili, N528, 12.1995, 1329-1344ss.
[10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sakaoğlu, Saim: Ölümünün 20. Yılında H. Cahit Öztelli. Türk Dili, N554, 02.1998, 155-164ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sakaoğlu, Saim: Şahinoğlu-Tasbaz Ali-Sun'i (17. Yüzyıl Aşık Edebiyatı Üzerine Notlar: 14). Türk Dili, N522, 06.1995,
678-684ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sançar, Nejdet (Tanıtan): Poyraz, Türkan - Alpbek, Muazzez: Reşat Nuri Güntekin: Hayatı Ve Eserlerinin Tam Listesi.
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6, N4, 1957, 103-104ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=40
Sançar, Nejdet: Abdülhak Hamid Tarhan'ın Eserleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C3, N2, 1954, 171-184ss.
[3/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=32
Sançar, Nejdet: Halit Ziya Uşaklıgil'in Eserleri Ve Eserlerinin Çeşitli Basımları. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni,
C7, N3/4, 1958, 36-47ss. [Tmb59/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=42
Sançar, Nejdet: Hüseyin Namık Orkun'un Kitapları, Makaleleri Ve Hakkında Yazılanlar. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C6, N1/2, 1957, 83-118ss. [Tmb57/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=39
80
Sançar, Nejdet: Namık Kemal'in Eserleri Ve Eserlerinin Çeşitli Basımları. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C4, N2,
1955, 57-88ss. [Tmb55/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=34
Sançar, Nejdet: Recaizade Ekrem'in Eserleri Ve Eserlerinin Çeşitli Basımları. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5,
N2, 1956, 131-147ss. [Tmb56/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=36
Sançar, Nejdet: Şinasi'nin Eserleri Ve Eserlerinin Çeşitli Basımları. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C8, N1,
1959, 46-51ss. [3/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=43
Sançar, Nejdet: Türk Folklorunun Büyük Uzmanı Mehmet Halit Bayrı'nın Kitapları, Makaleleri, Şiirleri Ve Hakkında
Yazılanlar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C9, N3/4, 1960, 128-247ss. [59/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=47
Sançar, Nejdet: Ziya Paşa'nın Eserleri Ve Eserlerinin Çeşitli Basımları. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N1,
1956, 1-14ss. [Tmb56/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=35
Sare Yıldız : Turhalli Mustafa Efendi'nin hayati, eserleri ve tasavvuf anlayışı • 2006 • 138 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Mustafa Aşkar Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sarıyev, Baba, M. Seyidov’un Eserlerinde Müzik Sanatı ve Tarihî Şahıslar, aktaran: Ümit Yüksel, Güz-1998, S: 6, s.
700-707. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Satoğlu, Abdullah: Şiir Dünyamızda Ahmet Tufan Şentürk. Türk Dili, N598, 10.2001, 416-425ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Savaş Uzun : Ünsi Hasan Efendi'nin hayatı, eserleri, dönemi ve divaninin tenkidli metni • 2003 • 344 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sefa Yüce : Sevgi Soysal'ın hayatı ve edebi eserleri • 2007 • 459 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Alemdar Yalçın Doktora
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Seha L. Meray'a Armağan Cilt:1
http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=56
Seher Erdoğan Çeltik : Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası üzerine bir inceleme • 2007 • 218 sayfa.
Danışman: Prof. Dr. Alemdar M. Yalçın Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Selçuk Çıkla : Cumhuriyet düşüncesinin kökleşmesinde Yusuf Ziya Ortaç'ın yapıtlarının yeri ve önemi • 2005 • 367
sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özbalcı Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Selçuk Sürücü
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~selcuks/
Selim Şanlısoy
www.iibf.deu.edu.tr/admin/kadroyonet/cv/selimsanlisoy.pdf
81
Semih Gökalp Bibliyografyası
http://www.zarakultur.com/anasayfa/default.asp?PG=396
Semra Aydemir : Dede Ömer Ruseni (hayatı, eserleri ve divanının tenkidli metni) • 1990 • 328 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Hüseyin Ayan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Semra Tunç : Arif hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve eserlerinin tenkidli metni (2. cilt) • 1996 • 1000 sayfa. Danışman:
Prof.Dr. Hüseyin Ayan Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Serap Ateş : Nazım Hikmet'in fikirleri, yapıtları ve Türk toplumsal yaşamına katkıları ( kamu yönetimi açısından bir
araştırma) • 2007 • 155 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Aydın Usta Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
SERRÂC-ZÂDE HASAN HÂTİF. (Hayatı ve Eserleri).
www.turkishstudies.net/sayilar/sayi3/5eceselami.pdf
Sertan Alibekiroğlu : Kazak alimi Ahmet Baytursunoğlu`nun hayatı ve eserleri • 2005 • 146 sayfa. Danışman:
Doç.Dr. Vahit Türk Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sertkaya, Osman F. (Tanıtan): Ülke Türkologlarının Biyobibliyografik Sözlüğü. Haz.: Andrey Nikolayeviç. Türk Dili,
N464, 08.1990, 104-107ss. [Tmb89/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sertkaya, Osman F.: Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Willi Bang-Kaup (9.Vııı.1869-8.X.1934) Ve Eserleri. Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1984, 285-304ss. [Tmb88/Mk-Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sertkaya, Osman Fikri, Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat (15 Mayıs 1900-29 Kasım 1964) ve Eserleri -Ölümünün 20.
Yıl Dönümü Dolayısı İle-, [1987] 1984, s. 305-313. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sertkaya, Osman Fikri. Doğumunun 80. Yıl Dönümü Dolayısıyla Prof. Dr. Talât Tekin'in Hayatı ve Eserleri, Aralık
2007, C: XCIV, S: 672, s. 874-889 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Seval Selçuk : A. Rıdvan Bülbül hayatı, sanatı, eserleri • 2007 • 211 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özcan Yüksek
Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sevinç Aksay : Cafer Cabbarlı'nın drama eserleri üzerine bir inceleme • 2007 • 280 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Fatma
Özkan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Seyfettin Gelekçi : Âşık Mürsel Sinan Uğursu (hayatı-sanatı-eserleri) • 2007 • 590 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ali
Torun Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Seyfullah Yıldırım : Hasan Cemali Baba, hayatı, sanatı ve eserleri üzerine bir inceleme • 2005 • 440 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ali Torun Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sezai Coşkun : Kemal Tahir - şahsiyeti, eserleri, fikirleri- • 2006 • 598 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Emel Kefeli
Doktora Türkçe
82
http://tez2.yok.gov.tr/
Shakespeare in Turkish
http://pages.unibas.ch/shine/translatorsturk.htm
Sheel, Helmuth. Danimarkalı Masal Şairi Hans Christian Andersen, Kişiliği Yaşayışı ve Eserleri - I, Şubat 1960, C: IX,
S: 101, s. 252-255 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sheel, Helmuth. Danimarkalı Masal Şairi Hans Christian Andersen, Kişiliği Yaşayışı ve Eserleri - II, Mart 1960, C: IX, S:
102, s. 294-298 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sıddık Cansever : Eğribozlu Mehmed Emin Sırrî hayatı, eserler , dîvânının edisyon kritik metin ve değerlendirmesi •
2005 • 368 sayfa. Danışman: Prof. Dr. Orhan Bilgin Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sıddık Tokar : Vüs'at Orhan Bener'in eserleri üzerine bir araştırma • 2006 • 298 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Alaattin
Karaca Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sıtkı Gülle : El-Hariri hayatı, Arap dili ve edebiyatına dair çalışmaları • 1995 • 224 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ahmed
Subhi Furat Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sıtkı Gülle : Şemseddin Muhammed B.Hamza Fenari'nin hayatı ve eserleri • 1990 • 0104 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Ahmet Subhi Furat Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sibel Bayram : Azbi Baba, hayatı, sanatı, eserleri, Divan’ı (inceleme-tenkitli metin) • 2006 • 406 sayfa. Danışman:
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Mine Yeşiloğlu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Süheyla Seçkin Yüksel : Faik Reşad`ın hayatı ve eserleri • 1997 • 278 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Alemdar Yalçın
Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Süleyman Daşdağ
http://sur.dicle.edu.tr/~dasdag/
Süleyman Derin : Abdurrahman Sami'nin hayatı eserleri ve Tefsir-i Fatiha-i Şerife risalesi • 1993 • 174 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. H. Kamil Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Süleyman Pişkin: Bilimsel yayınlarım
http://spiskin.trakya.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=30
Şaban Öz : İlk Siyer kaynakları ve müellifleri • 2006 • 590 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mehmet Özdemir Doktora
http://tez2.yok.gov.tr/
Şakir Sarıcaoğlu : Ali Ferruh`un hayatı fikirleri ve eserleri • 1999 • 224 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ayşenur İslam
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Şemseddin Sami’nin Edebiyatla ilgili Eserleri ve Görüşleri
www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s22/bilgin.pdf
83
Şemseddin Sivâsî, Hayatı, Şahsiyeti, Tarikatı, Eserleri
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der92/aksoy.htm
Şenol Ertürkoğlu: Yaptığım Bilimsel Çalışmalarım,Yayınlarım Ve Tebliğlerim
http://www.drsenolerturkoglu.gen.tr/turk/bilimsel.htm
Şevket Baştürk : Mesihi-i Tebrizi hayatı, edebi şahsiyeti, eserleri ve divanının incelenmesi • 2006 • 273 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Sarı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Şihabeddin Sühreverdí‘Nin Eserleri
sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_11_11_Cihan.pdf
Şihâbuddin Es-Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri Ve Hadis Usulüne Dair Riyâdu’l-Ezhâr Fî Cilâi'l-Ebsâr İsimli Eseri
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der92/demirel.htm
Şirin, Hatice, Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (Hayatı ve Eserleri), Yaz-2003, S: 16, s. 163-214. Türk Dünyası Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Şükrü Haluk Akalın
http://turkoloji.cu.edu.tr/kisisel/akalin/yayn.htm
Tahin Alangu'nun Balkan Folkloru Çalışmaları
www.elelebizbize.com/e-kutuphane/ismailgorkem/tahiralangununbalkanfolklorucalismalari.pdf
Tahir Zorkul : Peride Celal'in hayatı ve eserleri üzerine bir araştırma • 2006 • 590 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Ramazan Kaplan Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Tahir, Yasemin, Toplayan: Yahya-Şeyda, Şehriyâr ve Azerbaycan Dilinde Eserleri, Tebriz, Temmuz 1360(1981),
Bahar-1998, S: 5, s. 560-572. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Tarih-İ Osmani Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Beyin Hayatı, Eserleri Ve Tarihçiliği Üzerine
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/56/525.pdf
Tarih-i Osmani Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Beyin Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği Üzerine
www.ankara.edu.tr/kutuphane/ilahiyat_dergisi/cilt46sayi2.pdf
Tatar Alimlerinden Rızaeddin B. Fahreddin (1859-1936) ve Hadisçiliği
www.ankara.edu.tr/kutuphane/ilahiyat_dergisi/cilt46sayi2.pdf
Taylan Bozdağ
http://www.mine.metu.edu.tr/tbozdagclub/taylancv.html
Tevetoğlu, Fethi: Fevziye Abdullah Tansel. Türk Dili, C56, N441, 09.1988, 117-122ss. [Tmb89/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Thomas Hobbes - Hayatı, Eserleri Ve Hukuki Fikirleri
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/342/3524.pdf
Tıbıkova, Aleksandra: Dünyaca Tanınmış Ünlü Türkolog N. A. Baskakov 90 Yaşında. Türk Dili, N522, 06.1995, 726728ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
84
Timurtaş, Faruk Kadri. Ahmed-î Dâ'î ve Eserlerinin Türk Dili ve Edebiyatındaki yeri [İsmail Hikmet Ertaylan], (Kitaplar
- Tenkit) Nisan 1954, C: III, S: 31, s. 426-430 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Tolga Acarbaş : Cevdet Kerim İncedayı'nın hayatı ve eserleri • 2007 • 170 sayfa. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bayram
Sakallı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Tuğba Akçay : Refik Fersan hayatı, besteciliği, eserleri • 2005 • 95 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Nikolay Dumsev
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Tuncer Gülensoy: Kitapları - Makaleleri
http://www.tuncergulensoy.com
Turan Güneş'in Eserleri
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/473/5434.pdf
Turhan Uslu
http://www.turhanuslu.net/yayinlar.htm
Tülücü, Süleyman. Prof. Ahmed Ateş'in Eserleri Dolayısıyle, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1974, C: XXX, S: 275, s. 690692 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Türk Dünyası Folklor ve Halk Edebiyatına Hizmet Edenler – I/Folklore Scholarship In Turkish World – I/Serviteurs du
folklore et de la littérature populaire du monde turc I Yrd. Doç. Dr. Osman Kemal KAYRA . Milli Folklor, n58, Yaz
2003
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/58/58.pdf
Türk Kütüphaneciler Derneği. . Adnan Ötüken Hakkında Yazılanlar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C21, N2,
1972, 111-114ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=358
Türkay, Kaya, A. Dilaçar’ın Anısına - A. Dilaçar’ın Yayınları, [1981] 1978 - 1979, s. 315-323. Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Türkay, Kaya: Agop Dilaçar (1895-1979). Türk Dili, C40, N339, 12.1979, 331-336ss. [Tmb79/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Türkçe'de Shakespeare Bibliyografyası
www.anlamak.com/xbtu/node/795
Türkiye Üniversitelerinde Mevlânâ Celâleddîn-İ Rûmî’nin Eserleri Ve Mevlevîlikle İlgili Yapılmış Doktora Ve Yüksek
Lisans Çalışmaları
http://akademik.semazen.net/article_detail.php?id=86'
Türkiye’de Akademisyen Din Sosyologları Bibliyografyası
www.dinsosyolojisi.org/aspkat.asp?kid=25&islem=indir&id=49
Türkiye'de Deneme ve Eleştirinin Gelişiminde Orhan Burian'ın Yeri
www.thesis.bilkent.edu.tr/0002421.pdf
85
Türkmen, Erkan. Asadullah Han Galib’in Hayatı ve Eserleri, Nisan 1986, C: LI, S: 412, s. 341-352 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Türkmenoğlu, Turan M.: Doğumunun Yüzüncü Yılında Muallim M. Cevdet (İnançalp). Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C32, N4, 1983, 177-183ss. [Tmb4/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=81
Tütengil, Cavit Orhan: Montesquieu'den Dilimize Çeviriler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C7, N1/2, 1958,
74.S. [Tmb60/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=41
Tütüncü, A. Turabi: Yalvaç'lı Hacı Ali Rıza Efendi: Hayatı, Kütüphanesi, Eserleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni,
C20, N1, 1971, 18-30ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=353
Uğur Demiray
http://tojde.anadolu.edu.tr/editors/ugurcv.htm
Uğurlu, Mustafa: Türklük Bilimine Adanan Bir Ömür: Lars Johanson'un 60. Doğum Yıl Dönümü Münasebetiyle. Türk
Dili, N532, 04.1996, 1132-1135ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Uraz, Neslihan: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Öğretim Elemanlarının Yayınları,
Çevirileri Ve Tezleri: 1985-1994. Türk Kütüphaneciliği, C10, N1, 1996, 48-64ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=130
Uyguner, Muzaffer (Tanıtan): Enginün, İnci: Halide Edip Adıvar'ın Eserlerinde Doğu Ve Batı Meselesi. Türk Dili, C39,
N328, 01.1979, 62-66ss.[Tmb79/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Uyguner, Muzaffer: Sait Faik'in Çevirileri. Türk Dili, C39, N332, 05.1979, 410-416ss. [Tmb79/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Ülkütaşır, M. Şakir: Ünlü Dilci Ve Sözlükçülerimiz: Ali Nazima. Türk Dili, C26, N249, 06.1972, 227-229ss. [64/Tdkk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Ümit Konya
http://www.istanbul.edu.tr/ogretim_uyeleri/akademik.php?660=
Ümit Özdağ: Kitaplar
http://www.umitozdag.com/yayinlar.asp
Ümit Özdağ: Makale
http://www.umitozdag.com/makale.asp?cmd=reset
Ümran Şahin : Vüs'at O. Bener'in hayatı, eserleri ve hikayeciliği • 2006 • 427 sayfa. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Önal Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ünver, A. Süheyl: 300 Yıl Sonra Katip Çelebi'den Alacağımız Dersler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C7, N1/2,
1958, 7-9ss. [Tmb60/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=41
Üyelerimizden Yeni Kitaplar [Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ]
http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=252
86
Üyelerimizin Yayınları
http://www.ilesam.org.tr/sayfa1.asp?id=319
Üzeyir Aslan : Xvıı. yüzyil Türk klasik şairlerinden Nehci Mustafa Dede [1616-1680?], hayati, eserleri, edebi kisiligi,
tenkitli metinler: Divan, Tuhfetu's-Salikin ve Hediyyetu'l-Miiteressidin. • 2005 • 548 sayfa. Danışman: Prof. Dr.
Orhan Bilgin Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Vasiliy Mitta: Hayatı - Sanatı - Eserleri
www.kitapatelyesi.com/kitaplar/pdf/metinyilmaz_070615.pdf
Vedat Balkan : Karaçay-Malkar Türk edebiyatından Kazım Meçi'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden örnekler •
1997 • 242 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Sarı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
XX. Yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov (1897-1961)
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?action=show_article&bilig_id=26&article_id=45
Yahya Kemal beyatlı: Eserler
http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/YKB
Yapıtları [Nazım Hikmet]
http://www.nazimhikmetran.com/yapitlari.html
Yard.Doç.Dr. Bedri AYDOĞAN'ın Yayınları
http://tde.cu.edu.tr/bedri%20aydogan%20yayin.asp
Yasemin Akçaoğlu : Türk sanatı ve tarihine katkılarıyla Semavi Eyice (hayatı ve eserleri) • 2005 • 352 sayfa.
Danışman: Prof. Dr. Tayfun Akkaya Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yasemin Mumcu Ay : Fuat Edip Baksı'nın hayatı, sanatı ve eserleri üzerinde bir inceleme • 2005 • 304 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Faruk Huyugüzel Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yasemin Ünalan :Mehmet Rauf'un kadın dergileri: Mehasin ve süs (inceleme ve metinler) • 2007 • 408 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Hülya Argunşah Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yaşar Keskin
http://tip.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=243
Yaşar Şimşek : Gültekin Samanoğlu (hayat-sanat ve eserleri) • 2007 • 273 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Turan Karataş
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yaşar, A. Necmi. Türk Basınında Jean - Jacques Rousseau ve Çevirileri Bibliyografyası, Haziran 1988, C: LV, S: 438, s.
336-344 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yavuz Ünal
www2.omu.edu.tr/docs/bcalismalar/882.pdf
Yavuz, Metin. Değerlendirmeler: Yusuf Avcı: Fıtrat ve Eserleri, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1999, C: 1999/I, S: 565, s.
64-68 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
87
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yayın Listesi: Gülseren Şendur Atabek
http://www.akdeniz.edu.tr/iletisim/gatabek.html
Yazarlar
www.edebiyatturk.net
Yeniceli Aşık Sıtkı (Pervane) Hakkında Yapılan Çalışmalar
http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/ozen.pdf
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPLU
http://w3.gazi.edu.tr/web/mtoplu/
Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler Özgeçmiş ve Çalışmaları
http://www.mevlana.selcuk.edu.tr/belge/mudur.html
Yunus Ayata : Ayanzade Namık Ekrem -Hayatı, sanatı, eserleri- • 2002 • 399 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Abide
Doğan Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yunus Emre Türker : Feride Çiçekoğlu (hayatı, sanatı, eserleri) • 2006 • 168 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Turan Karataş
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yusuf Bilen : Hattat Mustafa Halim Özyazıcı hayatı, sanatı ve eserleri • 2001 • 79 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Naci
Okcu Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yusuf İlgar : Afyonkarahisarlı şair Ali Feyzi (Hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve Türkçe Divanı) • 1997 • 299 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Sarı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yusuf Yılmaz : Malik El-Eşter (hayatı ve şahsiyeti) • 2005 • 112 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ahmet Turan Yüksel
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yüce, Nuri, Annemarie Von Gabain’in Eserleri, [1995] 1993, s. 141-182. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yüce, Nuri, Erol ÜLGEN: Şemsi Yastıman. Hayatı ve Eserleri. İstanbul 1995. 349 S. 8°. (Ahi Kültürünü Araştırma ve
Eğitim Vakfı Yayını No 4)., [1997] 1995, s. 479-488. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yüce, Nuri: Prof. Dr. Sadettin Buluç Hayatı Ve Çalışmaları. Türk Dili, C48, N388/389, 04/05.1984, 206-210ss.
[Tmb85/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Zehra Göçer : Franz Taeschner'in Hayatı ve Eserleri • 2006 • 108 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mikâil Bayram Yüksek
Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Zehra Göre : Adni Recep Dede hayatı ve eserleri • 2004 • 721 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Gönül Ayan Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
88
Zeliha Çelikkol : Mübahat Türker Küyel' in hayatı, eserleri ve temel görüşleri üzerine bir inceleme • 2006 • 87 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Kamil Cihan Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ziya Polat : Tarihçi olarak İbn Kesîr • 2006 • 125 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ziya Kazıcı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Zuhal Özaydın : Tanzimat devri hekimi Hayrullah Efendi'nin hayatı ve eserleri • 1990 • 143 sayfa. Danışman:
Doç.Dr. Ayten Altıntaş Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Zülfikar, Hamza: Hocam Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu. Türk Dili, N541, 01.1997, 104-110ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
[Adnan Ötüken Özel Sayısı]. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C21, N2, 1972, 1-144ss. [Tmb73/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=358
[Fahri Solak'ın Yayınları]
http://mimoza.marmara.edu.tr/~fahrisolak/yayinlar.htm
[Ramazan Acun'un Yayınları]
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~acun/
[Selim Somçağ'ın Yayın Listesi]
http://www.selimsomcag.org/tr/articles.asp
[Tanıtma:] Erzurumlu İbrahim Hakkı Bibliyografyası. Haz.: İsmet Binark - Nejat Sefercioğlu.. Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C26, N3, 1977, 186-187ss. [Tmb78/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=58
TEZLER
Akkaya, Şinasi: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde Yapılan Bitirme Tezleri
Bibliyografyası Denemesi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C23, N4, 1974, 233-241ss. [10/Enfo-Dagm-Mk]
133-141 Mi?
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=366
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Enstitümüz Bünyesinde Tamamlanan Tezler
http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr/1300tezler.htm
AÜİF Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bibliyografyası
http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/index.php?s=yazd&i=4
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Tezler Veritabanı
http://ab.org.tr/ab03/tammetin/57.pdf
Bölümümüzde Yapılan Yüksek Lisans tezleri (Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü)
http://tde.cu.edu.tr/yuksek_lisans%20tezleri.asp
Çeviribilim Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
http://www.transint.boun.edu.tr/html/tezler.htm
Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi: Tezler
http://library.cu.edu.tr/tez.asp
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Tez arama
89
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/thesis.asp
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Listesi
http://sbe.erciyes.edu.tr/tez_listesi.htm
Gata Halk Sağlığı Abd Tezleri
http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/halksagligi/bil_tez.htm
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri
http://www.fbe.gazi.edu.tr/tezara/index2.html
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Tez arama
http://www.sosbil.gazi.edu.tr/tez/index.php
Gazi Üniversitesi: Tezler
http://www.lib.gazi.edu.tr/tezler.html
H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Yapılan Yüksek Lisans Tezleri
http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/YL_170908.pdf
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Türk Halkbilimi Anabilim Dalı‘nda Hazırlanan Tezler
Bibliyografyası III/The Bibliography of The Thesis Prepared at Hacettepe University, in The Department of Turkish
Language and Literature, and in The Department of Turkish Folklore : III. Petek ERSOY . Milli Folklor, n62, Yaz 2004.
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/62/62.pdf
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Özetleri Arama Sayfası
http://www.fbe.itu.edu.tr/05_tezler/tezozetlerindearama.php
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tezleri Arama Sayfası
http://search.fbe.itu.edu.tr/dk/doktez.asp
Kadir Has Üniversitesi Bitirme Projeleri
http://lib.khas.edu.tr/files/Bitirme-Projeleri.xls
Kütüphane - Tez Arama
http://www.todaie.gov.tr/tkutuphane4.asp
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Veri Tabanı (1982-2008)
http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=ph&ic=tezkatalog
Müsteşarlık Uzmanlarının Lisansüstü Çalışmaları
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=siteharitasi
Müsteşarlık Uzmanlarının Lisansüstü Çalışmaları
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detayRK&yayinID=1313&icerikID=1426&dil=TR
ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü: Abstracts
http://www.sbe.metu.edu.tr/abstracts.html
ODTÜ Tezleri
http://144.122.224.45/abstracts_web/search/search_main.htm
ODTÜ Tezleri, 1971-2006
http://genduy.odtu.edu.tr/2008/ODTU.tum.xls
Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
90
www.akdeniz.edu.tr/saglikb/ylidoktez.htm
Sermaye Piyasası Kurulu: Kurul Yeterlik Etüdleri
http://www.spk.gov.tr/yayin.aspx?type=yay02
TCMB Uzmanlık Tezleri
http://tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/Uzmanlikyeni.html
Tez Özetleri 1996 - 2002
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/yayin.htm
Tez Özetleri 2002 - 2005
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/yayin.htm
Tezler
http://kutuphane.akdeniz.edu.tr/yordam.htm
Theses and Dissertations made in METU
http://ww2.lib.metu.edu.tr/en/yan.php?id=50
Thesis & Dissertations
http://www.ata.boun.edu.tr/thesis_dissertations.html
Tüm Doktora Tezleri
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/thesis.asp?do=search&md=2
Tüm Yüksek Lisans Tezleri
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/thesis.asp?do=search&md=1
Türk Edebiyatı Bölümünde Tamamlanan Doktora ve Yükseklisans Tezleri
http://www.bilkent.edu.tr/~tebsite/tezler.htm
U.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yaptıkları Doktora ve Yüksek Lisans tezleri
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1987-2(2)/M33.pdf
Uludağ Üniversitesi'nde Din Psikolojisi İle İlgili Yapılan Tezler (1980-2002) Üzerine Bir Araştır
http://www.if.sakarya.edu.tr/htmls/DERGI/Dergi_9_pdf/903mustafakoc.pdf
Uraz, Neslihan: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde Yapılan Tez Çalışmaları: 19851994. Türk Kütüphaneciliği, C9, N2, 06.1995, 170-172ss. *Bibliyografya Hakkında; Türk Kütüphaneciliği,10 (2),
Haziran 1996, 118.S.'Da Düzeltme Vardır.[10/Enfo-Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=127
Uzmanlık Tezleri
http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=tezlerliste&tt=UZ
Ürdün Üniversitesi Kütüphanesi'nde Bulunan ARAP DİLİ ve EDEBİYATI TEZLERİ
http://www.if.sakarya.edu.tr/htmls/DERGI/Dergi_12_pdf/08aHermis_arapdili.pdf
Yılmaz, Bülent: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası:
1972-1990. Türk Kütüphaneciliği, C4, N2, 1990, 83-87ss. [10/Enfo-Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=107
Yükseköğretim Kurulu
http://www.yok.gov.tr/web4/tezmerkezi.html
91
DERGİLER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dergisi: 1970-1996 İçindekiler; 1995-2000 Çalışma özetleri; 1998-2007 Tam metin
makaleler
http://www.ctf.istanbul.edu.tr/dergi/genel/ctd.html
2005 Yılı Dizini, Çağdaş Türk Dili
http://www.dildernegi.org.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFEBE49BB53DD1B28B
44-45-46 Ve 47.Sayılar Makale Adı Dizini
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?action=show_article&bilig_id=37&article_id=311
44-45-46 Ve 47.Sayılar Yazar Adı Dizini
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?action=show_article&bilig_id=37&article_id=310
60'ıncı Yayın Yılında Türk İdare Dergisi
http://www.icisleri.gov.tr/_icisleri/TurkIdareDergisi/UpLoadedFiles/378_001_023.pdf
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde Bulunan Harvard Theological Review (HTR)'ın Makaleler Bibliyografyası I,
1959-1997
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1998-7(7)/M48.pdf
A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi Cilt: Xxıv, Yazar İndeksi
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/591/7519.pdf
Adana Mıntakası Maarif Mecmuası (Çukurova'da Memleket-Memleket Çukurova'da) Ve Halk Kültürü Bakımından
Önemi
http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_2/koz.pdf
Ahmet Çoşkun : 1895-1898 yılları arasında yayınlanan meşveret gazetesinin transkribt ve değerlendirmesi • 2006 •
743 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Taha Niyazi Karaca Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ahmet Durmuş Taşdemir : "Mektebli" çocuk dergisi (indeks, seçme metin ve değerlendirme) • 2007 • 455 sayfa.
Danışman: Y. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Akademik Bakış Dergisi: Makaleler
http://www.akademikbakis.org/arsiv.htm
Alev Bal : Malumat Gazetesi (49-72. sayılar) tahlili fihrist-inceleme ve seçme metinler • 2007 • 198 sayfa.
Danışman: Y.Doç. Zekeriya Başkal Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
anadolu quarterly news & views magazine : Yazar Dizini
http://www.wakeup.org/anadolu/authors/
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Dizini (1962-2006)
http://www.anayasa.gov.tr/images/loaded/pdf_dosyalari/veri-istatistik/yayinlar/1962-2006-karar.pdf
Anayasa Yargısı Dergisi Dizini
http://www.anayasa.gov.tr/images/loaded/pdf_dosyalari/veri-istatistik/yayinlar/AY-cilt.pdf
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi Dizini (Cilt: I-XXV, Sayı: 1-40) The
Index of the Review of Historical Research (Vol. I-XXV, No: 1-40)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/38/330.pdf
92
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 2005 Yılı Dizini
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/24/532/6597.pdf
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt I – Xxı Sistematik Fihristi (1944-1964)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/338/3466.pdf
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Makaleler Bibliyografyası, 1952-1988
http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/indir/makale52-88.pdf
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Dizini
http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=124
Antik & Dekor Dergisi İndeks Arama
http://www.antikalar.com/v2/pub/
Yeni Türkiye dergisi: Arama: Yazar ve Makale Adına Göre
http://www.yeniturkiye.com/search.asp
Arzu Şeyda : Hanımlara Mahsus Gazete (101-200) (tahlili fihrist/inceleme/seçilmiş metinler) • 2003 • 176 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. A. Fikret Kılıç Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://194.27.49.253/ilahiyat/5Zdergi.htm
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Makaleler Bibliografyası (Sayı 1 – 25 / 1975 – 2006)
http://194.27.49.253/ilahiyat/FJdergi6.htm
Aydın Acarsoy :Yeni dergi üzerine bir inceleme • 2006 • 381 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Zeki Taştan Yüksek Lisans
Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Aynur Taşdemir : Harf devrimi ve halk mecmuası • 2006 • 229 sayfa. Danışman: Öğr.Gör. Nezahat Demirhan
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ayşe Anıl : Edebiyyât-ı Umûmiyye mecmûasındaki dil ve edebiyat yazıları • 2006 • 208 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr.
Esat Can Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ayşegül Demirbulak : Önasya dergisinde Türk sanatı yazıları • 2003 • 183 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ayla Ersoy
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Başak Tekdurmaz : Balıkesir Halkevi çalışmaları ve Kaynak dergisinin sistematik indeksi • 2004 • 210 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ali Duymaz Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Belgeler Dizini (1964-2008) (Cilt: I-XXIX, Sayı: 1-33)
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=5
Berrin Yıldırım : Haftalık Musavver Malûmat-ı Nafia Mecmuası (tahlili fihrist ve inceleme) • 2007 • 275 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Kemal Timur Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
93
Bileşim Yayınları: Dergi Arşivleri
http://www.bilesim.com.tr/tr/yayincilik/dergiarsivleri.nsf
Bilgi Çağı Dergisi, Sayılar
http://www.bilgicagi.com/index.php?option=com_magazine&Itemid=59
Bilgi Dünyası / Eski Sayılar
http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/eskisayi.htm
Bilim Kurgu 2000: Kitap Arama - Yazar Arama - Makaleler
http://www.bilimkurgu2000.com/asp/KitapAraMenu.asp
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim: Arşiv
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv1.htm
Bilim ve Teknik 1997 İndeksi
www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/indeksler/pdf/indeks1997.pdf
Birikim Arşiv
http://www.birikimdergisi.com/birikim/birikim.aspx
Birikim Dergisi: Yazarlar
http://www.birikimdergisi.com/birikim/yazarlar.aspx
Bursa'nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer
http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/fen-ed/htmpdf/2006-1/makale4.pdf
Bülent Çetin : Türkiye Cumhuriyeti tarihi araştırmalarına kaynak olarak Fikir Hareketleri dergisi (1933-1940) • 2005
• 154 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Bekir Koçlar
http://tez2.yok.gov.tr/
Candemir Demircan : Mektepli gazetesinde yer alan metinlerin içeriğinin çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine
katkısı (1-148. sayı) • 2006 • 127 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Orhan Özdemir Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Canser Kardaş : Diyarbakır halkevi ve Karacadağ dergisinin halkbilimi açısından değerlendirilmesi (1932-1951) •
2007 • 183 sayfa. Danışman: Dr. Bayram Durbilmez Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Cogito Dizin: 1-50. sayılar
http://www.ykykultur.com.tr/dergi/pdf/cogito_dizin_1-50.pdf
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/dergi.html
Çiğdem Geçer :Servet-i Fünun dergisi 1327-1377. sayılar (1332-1334/1916-1918) inceleme ve seçilmiş metinler •
2006 • 573 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Nazım Hikmet Polat Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
http://csh.dergisi.org/archive.php3
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/doc.asp?fid=207&bolum=ed
94
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi.asp
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi: Yayın Arama
http://csh.dergisi.org/search.php3
Daver Krasniç : Çevren Dergisinin Balkan Türkleri edebiyatındaki yeri ve bu dergideki edebî faaliyetler • 2006 • 496
sayfa. Danışman: Doç. Dr. M. Fatih Andı Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Dergi Sayıları
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiSayilar&DergiNo=1
Dergiler: Arkeoloji ve Sanat
http://www.arkeolojisanat.com/tr/products.asp?type=2
Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 1990-2004
http://kisi.deu.edu.tr/ozgun.kosaner/DA.htm
Dilbilim ve Uygulamaları, 2000-2003
http://kisi.deu.edu.tr/ozgun.kosaner/DU.htm
Dinbilimleri: Akademik Araştırma Dergisi: Önceki Sayılar
http://www.dinbilimleri.com/dergi/oncekisayilar.html
Divan İlmi Araştırmalar [Dergisi Dizini]. Divan, Y6, N11, 2001, [3]S. [10/Enfo]
http://www.divandergisi.com/
Dîvân İlmî Araştırmalar'da Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-21. Sayılar). Divan İlmi Araştırmalar, Y11, N21, 2006
http://www.divandergisi.com/
Dizin
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=374
Dizin
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=199
Dizin / İndex : Bilgi Dünyası
http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2006/cilt7/Sayı2/327-330.pdf
Dizin. Türk Kütüphaneciliği, C17, N1, 2003.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=199
Dizin. Türk Kütüphaneciliği, C18, N1, 2004.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=374
Dizin: Kök Araştırmalar : Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
http://www.koksav.org.tr/Yayinlar/KokArastirmalar/ka_dizinyazar.htm
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=1643
DPP Dergi Pazarlama Planlama: Yerli Yayınlar; Yabancı Yayınlar; Kategori Bazında Yayınlar
http://www.dpp.com.tr/?sWhatdo=Product&sLanguage=Tr
Edebiyat Dergisi Dizini (1969-1984)
95
http://www.edebiyatdergisi.com/dergi/dizin.asp
Edip Durmaz : Popüler tarih dergiciliğin gelişiminde hayat tarih mecmuasının yeri • 2006 • 447 sayfa. Danışman:
Prof. Dr. Vahdettin Engin Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Emel Dergisi Dizini
http://www.emelvakfi.org/dizin.htm
Emel Yiyen :Yeditepe dergisi etrafında gelişen sanat faaliyetleri (1970-1983) • 2007 • 354 sayfa. Danışman: Y. Doç.
Dr. Ayfer Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisinde Yayınlanan Makaleler: Değerlendirme Ve Bibliyografya (1981-2005)
iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi27/cdumrul.pdf
Eski Sayılar Arşivi [Akademik Araştırmalar]
http://www.academical.org/dergi/eskisayi.htm
Eurasian Journal of Educational Research: Arşiv
http://www.ejer.com.tr/tr/index.php?git=archives
Feyza Ceyhan Çoştu : Felsefe mecmuası ve felsefe ve içtimaiyat mecmuasının tahlil ve tasnifi • 2006 • 142 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Şaban Haklı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://ilahiyat.firat.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=111&lang=tr
Fikret Uslucan : "Dergah Mecmuası" üzerine bir inceleme (2.Cilt) • 1995 • 468 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Celal
Tarakçı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
GAP Dergileri
http://www.gap.gov.tr/Turkish/Dergi/dindeks.html
Gelişmiş Arama
http://arsiv.mmo.org.tr/gelismis_arama.php
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi'nin İndekslenmesi ve Elektronik Ortama Aktarılması
http://www.bby.hacettepe.edu.tr/06A701001.pdf
Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü Makale Arşivi-Index
http://www.history.hacettepe.edu.tr/archive/paperindex.html
Hanım Ayşe Erhan : Türk Sözü tahlili fihrist-inceleme-metin • 2006 • 299 sayfa. Danışman: Doç. Dr. Âlim Gür
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hasan Kaş :Isparta Halkevi çalışmaları ve Ün dergisi(1934-1950) • 2007 • 346 sayfa. Danışman: Doç. Dr. Fatma
Acun Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hatice Kunt :Tasavvuf dergisi (yazarları,konuları ve metin tahlili) • 2006 • 161 sayfa. Danışman: Doç. Dr. Himmet
Konur Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
96
Havva Sena Yaman : Eski harfli dergilerden "Çocuklara Mahsus Gazete" tahlilî fihrist-inceleme-metin • 2004 • 654
sayfa. Danışman: Prof. Dr. Mehmet Tekin Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Hece Dergisi
http://www.hece.com.tr/hecedergisi.0000.htm
Index Turcica, 1969-1998
http://lodel.ehess.fr/chdt/docannexe.php?id=185
IX. Cildin Dizini / Index of the volume 9. Milli Folklor, n72, Kış 2006
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/72/17.pdf
İktisat İşletme ve Finans: Gelişmiş Arama
http://www.iif.com.tr/index.php/iif/search
İsmail Arda Odabaşı :II. Meşrutiyet dönemi basın ve fikir dünyasında Genç Kalemler dergisi • 2006 • 720 sayfa.
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Cem Pekman Doktora Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1-37. Ciltler İçindekiler
http://www.dilbilimi.net/Turk_dili_edebiyati_dergisi_icindekiler.pdf
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
http://www.itfdergisi.com/
İş Güç Dergi: Arşiv
http://www.isgucdergi.org/?p=arsiv
İTÜ Dergileri: Dergi Tarama Sayfası
http://www.itudergi.itu.edu.tr/asp/ara.asp
Kararlar Dergisi
http://www.anayasa.gov.tr/general/icerikler.asp?contID=353&menuID=69&curID=93
Kitap-lık: Dizin, 1-100. sayılar
http://www.ykykultur.com.tr/dergi/pdf/kitaplikdizin_1-100.pdf
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İndeksi
http://kosbed.kou.edu.tr/indeks.doc
Köprü Dergisi: Yazar İndeksi ; Makale İndeksi ; Konu İndeksi ; Özel Bölüm İndeksi ; Sayı İndeksi
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=Indeks
Leadership Excellence
http://www.rotaline.com/ee/arsiv/
Leadership Excellence: Dergi temaları
http://www.rotaline.com/ee/DergiTemalari/
Leadership Excellence: Makale ara
http://www.rotaline.com/EE/Arama/
Leyla Kapan Ay : Kaynak dergisi üzerine bir inceleme • 2007 • 636 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Zeki Taştan Yüksek
Lisans Türkçe
97
http://tez2.yok.gov.tr/
Maden Tetkik ve Arama Dergisi
www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/index.asp
Makale Arama Sayfası
http://www.vgm.gov.tr/08_KulturelFaaliyetler/003_Yayinlar/makale_ara.cfm
Makine Teknolojileri Elektronik İndex Sayfası
http://www.teknolojikarastirmalar.com/e-index/
Mehmet Baştürk :Türk Dili dergisi üzerine inceleme (1950-1955) • 2006 • 310 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Belkıs
Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mehmet Bülent Acıköse : Türkiye Cumhuriyeti tarihine kaynak olarak Kurtuluş Yolu dergisi • 2006 • 712 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Bekir Koçlar Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Mevzuat Dergisi: Yazarlar
http://www.mevzuatdergisi.com/yazarlar.htm
Milli Folklor: Yazar Adları İndexi
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/yindexi.htm
Mimarlık Dergisi
http://old.mo.org.tr/mimarlikdergisi/index.cfm?sayfa=arsiv
MTA Dergisi Bibliyografyası
www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/bibliyog_tr.pdf
MTA Dergisi Bibliyografyası 1936-2000
http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/bibliyog.pdf
Mühendis ve Makine Dergisi
http://www.mmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=1
Mühendis ve Makine Dergisi: 2005'den 2006'ya Dergimize Bakış
http://www.mmo.org.tr/resimler/ekler/a0772443a073914_ek.pdf?dergi=82
Nüfus Bilim Dergisi Toplu Dizini 1979 - 1988
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/yayin.htm
Nüfus Bilim Dergisi Toplu Dizini 1989 - 1993
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/yayin.htm
Nüfus Bilim Dergisi Toplu Dizini 1994 - 1998
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/yayin.htm
Oktay Üzel : Servet-i Fünun Dergisi (401-442. sayılar) (inceleme ve seçilmiş metinler) • 2007 • 436 sayfa.
Danışman: Y.Doç. Yunus Ayata Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Osman Erginöz : Mahfil mecmuası ve tahlilî fihristi • 2007 • 900 sayfa. Danışman: Prof. Dr. Hasan Aksoy Yüksek
Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
98
Osmanlı Bilimi Araştırmaları [Dergisi]
http://www.bilimtarihi.org/OBA/oba.htm
Öksüz, Hikmet: "Batı Trakya Türk Basınında Atatürkçü Bir Gazete, İnkılâp (1930-1931)”. Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, Sayı 50, Cilt: Xvıı, Temmuz 2001.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=266
Ömer Demir : Öğüt (tahlilî fihrist- inceleme- metin) • 2007 • 287 sayfa. Danışman: Doç. Dr. Âlim Gür Yüksek Lisans
Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Ömer Temiz : Gaziantep halkevi ve Başpınar dergisi • 2006 • 194 sayfa. Danışman: Doç. Dr. Işıl Çakan Yüksek
Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Ötüken, Adnan: Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni On Yıllık Tahlili İndeksi. Bir İndeks Denemesi. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C10, N3/4'ten Ayrıbaskı. Ankara: Orkun Basımevi, 1962. 163-233ss. [1/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=50
P Kitaplığı
http://www.pdergisi.com/tr/pkitapligi.asp
Personal Excellence
http://www.rotaline.com/pe/arsiv/
Personal Excellence: Makale ara
http://www.rotaline.com/PE/Arama/
Remziye Tuba Çavdar : İslam Mecmuası'nın Türk dönemsel yayını içinde yeri ve önemi • 1988 • 0095 sayfa.
Danışman: Prof. Dr. Kayıhan İçel Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Romanya Türklerinde Kültürel Durum ve Mektep ve Aile Mecmuası
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der91/aksu1.htm
Rukiye Esra Tabakçılar :Varlık dergisinin 231-281. sayılarındaki edebi metin eleştirileri ve şiirler • 2007 • 450 sayfa.
Danışman: Y. Doç. Dr. Mehmet Önal Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Sakaoğlu, Saim: Değerlendirmeler: Kardeş Ağızlar / Türk Lehçe Ve Şiveleri Dergisi, Kayseri/Kastamonu "Bizim
Gençlik Dergisinin İlavesidir", 1. Sayı (Ocak-Şubat-Mart 1977). Türk Dili, N552, 12.1997, 558-564ss. (Derginin 2
Sayısında Çıkmış Yazıların Açıklamalı Listesine Yer Verilmiş). [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi http://www.if.sakarya.edu.tr/htmls/DERGI/sayilar.htm
Sales and Service Excellence: Arşiv http://www.rotaline.com/SSE/arsiv/
Sanat Dünyamız: Dizin http://www.ykykultur.com.tr/dergi/?dizi=Sanat-Dunyamiz
Sayılar: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://193.140.216.63/sayilar.asp
Sayıştay Dergileri http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi.asp
Sayıştay Dergileri Arama Sayfası http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergiaramasonuc.asp
99
Selçuk Türkyılmaz : Şark-i Rus gazetesi üzerine bir inceleme • 2006 • 318 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Nazım
Muradov Yüksek Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Selma Biçer Koçaklı :Azerbaycan dergisi üzerine bir inceleme yıl: 1952-1956, 1-57. sayılar • 2006 • 396 sayfa.
Danışman: Y. Doç. Dr. Hikmet Koraş Yüksek Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Selma İnalkaç :Varlık dergisinin yayınlandığı ilk yıllardaki sanat faaliyetleri (s.1-60) • 2006 • 513 sayfa. Danışman:
Y.Doç.Dr. Mehmet Önal Yüksek Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Selmin İskender : Karesi Gazetesi'ndeki edebi kültürel muhteva üzerine bir inceleme (1886-1888) • 2005 • 275
sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Mustafa Özsarı Yüksek Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi http://www.soidergi.com/dergi/mak.htm
Sultan Kaya :Azerbaycan dergisi üzerine bir inceleme (205-220) • 2007 • 300 sayfa. Danışman: Öğr.Gör. Ahmet
Büyükakkaş Yüksek Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Süheyla Seçkin : İctihad mecmuası (101-200. sayıları) inceleme ve seçilmiş metinler • 1990 • 1030 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Nazım Hikmet Polat Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Süleyman Emre Sunu : The great war and the visual mobilization of the Ottoman public sphere: the case of
“donanma” journal • 2007 • 144 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Selçuk Akşin Somel Yüksek Lisans İngilizce
http://tez2.yok.gov.tr/
Süleyman Uzkuç : Büyük mecmua tahlili fihrist-inceleme-metin • 2005 • 423 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Alim Gür
Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Süreli Yayınlar ve İçindekiler
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=5
Süreli Yayınlar ve İçindekiler (1999-2006 arası)
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=5
Süreli Yayınların İçeriği
http://www.tdkkitaplik.org.tr/dergiler.asp
Tarım Ekonomisi Dergisi
http://www.tarekoder.org/topic.asp?topic=325:0
Tasavvuf Dergisi Yazar İndeksi
http://www.tasavvufdergisi.net/?bolum=dergi_index
Tebliğler Dergisi: Arşiv
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv3.htm
Tevetoğlu, Fethi: Atatürk’le Okyar'ın Çıkardıkları Gazete: Minber. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 13, Cilt V,
Kasım 1988.
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=919
The Journal of International Trade and Diplomacy: Back Issues
http://www.jitd.com.tr/index.cfm?action=backissue&did=1724&yayinID=1721&icerikID=1859&dil=EN
Toplum ve Bilim
http://www.birikimdergisi.com/birikim/toplumbilim.aspx
100
TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Arşivi
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/arsivara.htm
Türk Duygusu Mecmuası Üzerine Bir İnceleme
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/der81/emre.htm
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (1-157. sayılar) Fihrist
http://turkoloji.cu.edu.tr/KAYNAK/Turk_dunyasi_dizin.pdf
Türk Hijyen Dergisi
http://www.rshm.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=313
Türk İdare Dergisi Sorgulama
http://www.icisleri.gov.tr/_icisleri/TurkIdareDergisi/TurkIdareDergisiSorgulama.aspx
Türk Kültür ve Fikir Hayatında Ekinçi (1875-1877)
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/view_file.php?file_id=44
Türk Kütüphaneciliği 15/2 İçindekiler
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=151
Türk Kütüphaneciliği Cilt: 15 Sayı: 3 İçindekiler
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=152
Türk Kütüphaneciliği Cilt: 15 Sayı: 4 İçindekiler
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=153
Türk Kütüphaneciliği Cilt: 15 Sayı:1 İçindekiler
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=150
Türk Kütüphaneciliği Yazar Ve/Veya Başlık Dizini Cilt 15, 2001
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=370
Türk Psikoloji Dergisi
http://www.turkpsikolojidergisi.com/default.aspx?pfn=dergiOkur&modulePage=search
Türk Toraks Dergisi
http://www.toraks.org.tr/journal/archive.php3?code=Toraksder
Türk Toraks Dergisi: Ulusal Atıf İndeksi
http://www.toraks.org.tr/journal/citations.php3
Türk Toraks Dergisi: Yayın Arama
http://www.toraks.org.tr/journal/search.php3
Türk-İş Dergisi
http://www.turkis.org.tr/?wapp=E64BDCB0-4284-4E2D-97D7-4906F6AED23F&catCode=dergi
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
http://www.ftrdergisi.com/index.asp
Türktarım Dergisi Eski Sayılar
http://www.tarimyayin.gov.tr/turktarim/list.asp
Ulum-i İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası
101
http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/934.pdf
Ulusal Dergilerimizin İnternet Adresleri
http://medline.pleksus.com.tr/online_dergiler.php
Umut Ömer Sular :Halk bilgisi haberleri ve Çorumlu dergilerinin konu ve eğitim açısından karşılaştırılarak
incelenmesi • 2006 • 325 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Yardımcı Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Vakıflar Dergisi'nde Yayınlanan Makaleler
http://www.sadibayram.com/?page=makaleler&mid=154&id=8
Varlık Dergisi İçeriği (Son 3 yıl)
http://www.varlik.com.tr/dergiArsiv.aspx
VII.Cildin Dizini/Index of the volume 7/l'index du tome 7 Milli Folklor, n64, kış 2004.
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/64/64.pdf
VIII.Cildin Dizini/Index of the volume 8/l'index du tome 8 .... Milli Folklor, n64, kış 2004..
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/64/64.pdf
Virgül Dergisi: Kitaplar Dizini
http://www.virguldergisi.com/kitaplardizini.htm
Virgül Dergisi: Yazar Dizini
http://www.virguldergisi.com/yazarlardizini.htm
Yakup Gelir : Yeni Ufuklar dergisinin sistematik tahlili ve edebiyatımızdaki önemi • 2007 • 1408 sayfa. Danışman:
Doç.Dr. Alaattin Karaca Yüksek Lisans Türkçe http://tez2.yok.gov.tr/
Yavuz Haykır : Türkiye'nin güney sınırları dışında Türkçe yayınlanan Yeni Irak, Vahdet, Doğru Yol Gazetelerinin
(1934) değerlendirilmesi • 2004 • 393 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Çevik Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Yelken Dünyası Dergisi İndeksi
http://web.ttnet.net.tr/aziz/yeldunin.htm
Yeni İpek Yolu Dergisi
http://www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiler.asp
Yıllık Bülten ve Teknik Bültenler ve İçerikleri Listesi; Araştırma Yayınları Abstrakları; Enstitü Dergiler ve İçerikleri
Listesi;Çeşitli Yayınlar Listesi
http://www.kavak.gov.tr/yayinlar/yayinlar.htm
Ziya Kılıç : Büyük doğu mecmuası’nın yayın hayatına başlaması, yapısı, yayın politikası, sosyal ve siyasî görüşleri
(1943-1951) • 2006 • 93 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Metin Hülagü Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Züriye Çelik : Osmanlının zor yıllarında Rumeli göçmenlerinin Türk basınındaki sesi:'Muhacir' gazetesi (1909-1910)
• 2007 • 143 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ferudun Ata Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
KÜTÜPHANE KATALOGLARI
ÜNİVERSİTE
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
102
http://www.kddb.ibu.edu.tr/
http://194.27.225.61/yordambt/yordam.htm
Adıyaman Üniversitesi
http://www.adiyaman.edu.tr/idabirim/kutuphane/index.php
http://www.adiyaman.edu.tr/idabirim/kutuphane/katalog.php
Adnan Menderes Üniversitesi
http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/
http://194.27.38.143/web/catalog/search.php
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
http://kutuphane.aku.edu.tr/
http://tarama.aku.edu.tr/yordam.htm
Akdeniz Üniversitesi
http://www.akdeniz.edu.tr/kutuphane/index.html
http://kutuphane.akdeniz.edu.tr/yordam.htm
Aksaray Üniversitesi
http://kutuphane.aksaray.edu.tr/
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
http://kybele.anadolu.edu.tr/
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi
http://www.pharmacy.ankara.edu.tr/kutuphane.htm
Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
http://www.ankara.edu.tr/kutuphane/
http://papirus.ankara.edu.tr/web/catalog/search.php
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi
http://kutuphane.atauni.edu.tr/ilahiyat.htm
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
http://kutuphane.atauni.edu.tr/yordam.htm
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi
http://194.27.49.11/kutuphane/
Atılım Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.atilim.edu.tr/
http://www.library.atilim.edu.tr/tarama/basit.php?dil=2
Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.bahcesehir.edu.tr
Balıkesir Üniversitesi Kütüphanesi
http://193.255.184.20/bliss/w3src.exe?
Başkent Üniversitesi Kütüphanesi
http://bliss.baskent.edu.tr/search.phtml
Beykent Üniversitesi Küt. ve Öğr. Kayn. Merk.
http://www.beykent.edu.tr
103
Bilecik Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.bilecik.edu.tr/kutuphane/
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
http://bliss.bilkent.edu.tr/easy.phtml?bank=BUPS
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kütüphanesi
http://akpinar.et.boun.edu.tr/library/
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
http://seyhan.library.boun.edu.tr/search
Bozok Üniversitesi
http://yordam.bozok.edu.tr/
Celal Bayar Üniversitesi
http://www.bayar.edu.tr/~kutuphane/
http://kutuphane.bayar.edu.tr:591/Yordam.htm
Cumhuriyet Üniversitesi
http://kutuphane.cumhuriyet.edu.tr/
http://katalog.cumhuriyet.edu.tr/Yordam.htm
Çağ Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.cag.edu.tr/yeni/katalogtarama.htm
http://www.cag.edu.tr/yeni/katalogtarama.htm
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
http://lib.comu.edu.tr/
http://cat.lib.comu.edu.tr/
Çankaya Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.cankaya.edu.tr/bliss/w3src.exe
http://library.cankaya.edu.tr/bliss/w3src.exe
Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.cu.edu.tr/
http://bliss.cukurova.edu.tr/
Dicle Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.dicle.edu.tr/Kitap/
http://kutup.dicle.edu.tr/Yordam.htm
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.emu.edu.tr/
http://library.emu.edu.tr/turkcelibrary/katalog.htm
Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.dogus.edu.tr/library
http://kutuphane.dogus.edu.tr/
Dokuz Eylül Üniversitesi
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=109
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
104
http://193.255.138.2:591/2001menu.htm
Dumlupınar Üniversitesi
http://kutup.dumlupinar.edu.tr/
Düzce Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.kutuphane.duzce.edu.tr/
http://79.123.147.199:8080/yordam.htm
Ege Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.ege.edu.tr/detay.php?SayfaID=58
Ege Üniversitesi Kütüphanesi http://library.ege.edu.tr/
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi
http://tipkutup.ege.edu.tr/
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi
http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/ilahiyat/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=245
Erciyes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
http://kutuphane.erciyes.edu.tr/
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphanesi
http://193.140.121.130/kutuphane/giris.htm
Fatih Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.fatih.edu.tr/search.php
Fırat Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.firat.edu.tr/
Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.gsu.edu.tr/tr/
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi
http://www.fef.gazi.edu.tr/fefktb/index.php
Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
http://www.lib.gazi.edu.tr/
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi
http://www.mmf.gazi.edu.tr/library/index.php?sayfa=1
Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
http://www1.gantep.edu.tr/~kutuphane/
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphanesi
http://kddb.gop.edu.tr/
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi
http://kutuphane.gyte.edu.tr/yordam.htm
Girne Amerikan Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.gau.edu.tr/turk/
105
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
http://www.gata.edu.tr/kutup/index.htm
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.library.hacettepe.edu.tr/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF2858DA18F4388CDD
Haliç Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.halic.edu.tr/
Harran Üniversitesi Kütüphanesi
http://idari.harran.edu.tr/kutuphane/
Hitit Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.kutuphane.hitit.edu.tr/
Işık Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.isikun.edu.tr/turkce/
İnönü Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.inonu.edu.tr/
İstanbul Arel Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.arel.edu.tr/arel/kutuphane/index.html
İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.aydin.edu.tr/library/index.asp
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.bilgi.edu.tr/screens/opacmenu_tur.html
İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.iku.edu.tr/
İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.library.itu.edu.tr/
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.iticu.edu.tr/kutuphane/
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi
http://www.ctf.istanbul.edu.tr/kutuphane/index.html
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
http://www.istanbul.edu.tr/hukuk/kitap_arama.htm
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/library/default.htm
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi
http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/kutuphane.htm
İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.ieu.edu.tr/
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
http://library.iyte.edu.tr/index.php/katalog-tarama.html
106
Kadir Has Üniversitesi
http://lib.khas.edu.tr/
Kafkas Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
http://194.27.41.10/Yordam.htm
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
http://kutuphane.ksu.edu.tr/
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.ktu.edu.tr/library/
Kırıkkale Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.kku.edu.tr/kutuphane/
Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
http://kutuphane.kou.edu.tr/
Koç Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content&task=view&id=2099&Itemid=3023 =tr
Lefke Avrupa Üniversitesi
http://www.lefke.edu.tr/library/library.htm
Maltepe Üniversitesi
http://kutuphaneweb.maltepe.edu.tr/
Marmara Üniversitesi
http://library.marmara.edu.tr/
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.mehmetakif.edu.tr/
Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
http://193.255.128.8/yordam.htm
Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi
http://194.27.33.222/index.html
Okan Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.okan.edu.tr/tr/okan.php?s=sayfa&no=4&a_no=4
Pamukkale Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.pamukkale.edu.tr/katalogara.aspx
Sabancı Üniversitesi Kütüphanesi
http://risc01.sabanciuniv.edu/
Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.kutuphane.selcuk.edu.tr/
Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi
http://library.sdu.edu.tr/
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi
107
http://www.etu.edu.tr/idari/kutup/?lang=trTR
Uludağ Üniversitesi Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
http://kybele.uludag.edu.tr/
Yaşar Üniversitesi Elektronik Bilgi ve Belge Merkezi
http://www.yasar.edu.tr/index.php?page=yasar&content=2&call=kutuphane
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
http://kutuphane.yyu.edu.tr/
Muğla Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.mu.edu.tr/
Mustafa Kemal Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.mku.edu.tr/
Namık Kemal Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.nku.edu.tr/
Niğde Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutup.nigde.edu.tr/
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi
http://kutuphane.omu.edu.tr/
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
http://ww2.lib.metu.edu.tr/en/index.php
Rize Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.rize.edu.tr/ru/kutuphane/index.html
Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi
http://www.ktu.edu.tr/fakulte/rif/index.htm
Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/
Trakya Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.trakya.edu.tr/kutuphane/index.html
Ufuk Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.ufuk.edu.tr/kutupweb/index.htm
Uşak Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.usak.edu.tr/kutuphane.html
Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi
http://www.neu.edu.tr/?q=node/52
Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
http://yordam.ktp.yildiz.edu.tr/yordam.htm
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kütüphanesi
http://servis.karaelmas.edu.tr/kutuphane/
108
DİĞERLERİ
Abuladze, Tsısana. Ilurıdze, M.. . . . . Türkçe Yazmalar Kataloğu / Tanıtan Paşa Yavuzarslan . Türk Dili, 91 (653),
Mayıs 2006, 472-475.Ss. [../Dagm]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acıbadem Üniversitesi
http://www.acibadem.edu.tr/?sid=70
Akademik Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi
http://www.academical.org/kitap16.asp
Akyüz, Kenan: Paris Milli Kütüphanesinde İlk Türkçe-Fransızca Ve Fransızca-Türkçe Yazma Eserler. Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı, 1959, 249-292ss. [Tmb60/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bazı Kütüphanelerde Bulunan İslam El Yazma Eserleri ve Michigan Üniversitesi II.
Abdülhamid Koleksiyonu
http://www.academical.org/dergi/makale/abdyazma.htm
Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi: Katalog Tarama
http://www.anayasa.gov.tr/general/icerikler.asp?contID=361&menuID=44&curID=49
Ankara Fen Lisesi
http://fen.milasweb.com/web/catalog/search.php
Atsız, Nihal: İstanbul Kütüphanelerinde Tanınmamış Osmanlı Tarihleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni C6,
N1/2, 1957, 47-81ss. [Tmb57/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=38
Atsız, Nihal: İstanbul Kütüphanelerinde Tanınmamış Osmanlı Tarihleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6,
N1/2'den Ayrıbaskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1957. 47-81ss. [1, 101/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=38
Ayhan Doğanç Bağışı Folklor Konulu Dergiler
http://www.vekom.yildiz.edu.tr/ayhan_dergi.pdf
Ayşe Topsakal : İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki Arap edebiyatına dair Arapça yazmalar • 2007 • 145 sayfa.
Danışman: Prof. Dr. A. Yaşar Koçak Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Kütüphanesi: Gazete Arşivi
http://www.byegm.gov.tr/KUTUPHANEMIZ/gazete.HTM
Bayraktar, Nail: Atatürk Kitaplığı'nda Bulunan Bosna-Hersek'le İlgili Yazmalar. Türk Kütüphaneciliği, C8, N2, 1994,
87-90ss. [Tmb94/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=123
Beşiktaş Belediyesi Kütüphanesi
http://www.besiktas.bel.tr/t/15/sub.jsp?p=9217
Bilim Tarihi Kitaplığı
http://www.bilimtarihi.org/kitaplik_ana/kitaplik_ana.htm
Bilkan, Ali Fuat: Hindistan Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmaları. Türk Dili, N532, 04.1996, 1096-1104ss.
[10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
109
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
http://www.casgem.gov.tr/articles.php?category_id=146
Dışişleri Bakanlığı : Katalog Sorgulaması
http://lib.mfa.gov.tr/web/catalog/search.php
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi
http://kutuphane.diyanet.gov.tr/
Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası
http://www.devletarsivleri.gov.tr/dokumantasyon/
Emniyet Genel Müdürlüğü Kütüphanesi
http://kutuphane.egm.gov.tr/web/catalog/search.php
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Kitaplığı
http://www2.ogu.edu.tr/~tde/tdekitaplikyazar.pdf
Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kütüphanesi
www.ataum.gazi.edu.tr/pdf/kutup.pdf
Gelirler Kontrolörleri İstanbul Grup Başkanlığı Kütüphanesinde bulunan, Türkiye'de vergicilik konusunda yayınlanan
35 değişik dergide 22000 makaleye ve Kütüphanemizde mevcut 3700 kitaba, gerek yazar ad ve soyadı gerekse
kitap ve makale başlıklarında geçen herhangi bir sözcük ile ulaşmayı sağlayan program...
http://www.gkd.org.tr/kutuphane.asp
Gelmekte Olan Süreli Yayınlar
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=5
Genel Müdürlük Merkez Kütüphanesi (ANKARA) ; İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi (İSTANBUL) ; Necip Paşa
Kütüphanesi ve Kataloğu (Tire/İZMİR)"
http://www.vgm.gov.tr/08_KulturelFaaliyetler/004_Kutuphaneler/kutuphane.cfm
Gökyay, Orhan Şaik. Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (Millî Kütüphane Yayınlarından), (Kitaplar Tenkit) Mart 1964, C: XIII, S: 150, s. 376-377 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gülensoy, Tuncer: Bursa Haraççıoğlu Kitaplığında Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Notlar. Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı Belleten, 1971, 231-246ss. [Tmb72/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gürelli, Suzan. Türk Dil Kurumu Kütüphanesine Yeni Gelen Yayınlar, Temmuz 1996, C: 1996/II, S: 535, s. 93-112
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar Kataloğu
https://www.yazmalar.gov.tr/sureli_yayinlar/
Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi
http://88.255.76.2/web/catalog/search.php
Hukuk Kitapları
http://www.hukuki.net/hukukkitaplari.asp
110
Hüseyin Türkmen : Türkiye'de yazma eser kataloglarının tarihsel gelişimi ve analizi (1923-2006) • 2007 • 270
sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Tuba Karatepe Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
http://www.oae.gov.tr/kutuphane.php
İMKB Kütüphanesi
http://www.imkb.gov.tr/kutuphane/kutuphane.htm
İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
http://www.kadineserleri.org/anasayfa.htm
İstanbul Modern Sanat Müzesi
http://81.213.127.16:85/web/catalog/search.php
İstanbul Sanayi Odası Kütüphanesi
http://kutuphane.iso.org.tr/web/catalog/search.php
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Merkez Kütüphanedeki Gazete Koleksiyonu
http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/gazete.htm
İstanbul Üniversitesi Yabancı Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (Hasan S. Keseroğlu)
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=199
İsveç Kraliyet Kütüphanesinde Bulunan, İbrahim Müteferrika'nın Bastığı Eserlerin Latince Kataloğu
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/14/710/8963.pdf
İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları Kütüphaneleri"
http://www.tfl.k12.tr/
İzmir Ticaret Odası Kütüphanesi Katalog Sorgulaması
http://www.izto.org.tr/IZTO/kutuphane.html
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kütüphanesi: Katalog Tarama
http://www.ksgm.gov.tr/bliss/w3src.exe
Karakaş, Sekine: A.Ü. Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarını Kataloglama Ve Bilgisayar Ortamına
Aktarma Projesi Yaşama Geçiyor. Türk Kütüphaneciliği, C13, N2, 06.1999. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=143
Kataloglar
https://www.yazmalar.gov.tr/elyazmaciligimiz_tr.php#3.7
Kitaplık
www3.itu.edu.tr/~csuygar/docs/kitaplik.pdf
Kitaplık
http://www.calisma.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=56&Itemid=42
Kitaplık kataloğu
fef.ahievran.edu.tr/kutuphane.pdf
KKTC Milli Kütüphanesi
http://kutuphane.mebnet.net/web/catalog/search.php
111
Korkmaz, Zeynep: İzmir Kitaplıklarında Eski Anadolu Türkçesine Ait Birkaç Değerli Yazma. Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C8, N3/4, 1959, 40-51ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=45
Kurum Kütüphaneleri Linkleri
http://www.erkeklerkulubu.net/showthread.php?t=309
Kut, Günay: British Museum'daki Bazı Önemli Türkçe Yazmalar Ve Tevaif-i Aşere'den Taife-İ Bektaşiyan. Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı, 1971, 209-230ss. [Tmb72/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumları Tarama
Ekranı
http://www.kulturturizm.gov.tr/TR/kvm/arama.asp
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
http://www.ekutuphane.org/
Kütüphanemiz
http://www.byegm.gov.tr/KUTUPHANEMIZ/kutuphane.htm
Levend, Agah Sırrı: Yabancı Kitaplıklar. Türk Dili, C5, N54, 01.03.1956, 337-340ss. [Tmb56/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Makale Aramak İçin
http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=77
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi
http://katalog.marmara.edu.tr/yordam06.htm
Merkez Bankası Kütüphanesi
http://www2.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/anasayfa.htm
Mevlana Kitaplığı
http://www.mevlanader.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=29
Mevlânâ Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu
http://akademik.semazen.net/article_detail.php?id=53
Milli Kütüphane
http://tmb.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale.woa/31/wo/0YKwGwDuVo7T3Y5Ix5r1kxjiPnC/0.1.1.8.0
Nuhoğlu, Hidayet (Tanıtan): Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu: 1: Umumi Mütalaa. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C29, N1, 1980, 44-47ss. [Tmb81/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=66
Oktay Hatipoğlu : Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi`nde bulunan tezhibli yazma eserler • 1997 • 109 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Ömür Koç Yüksek Lisans Türkçe
http://tez2.yok.gov.tr/
Online Kütüphaneler - Türkiye
http://www.unak.org.tr/turklib.html
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Durusoy, M. Orhan: İstanbul Belediyesi Kütüphanesi Alfabetik Kataloğu I. Osman Ergin
Kitapları. Arapça Ve Farsça Basma Eserler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2, N1, 1953, 56-58ss.[Tmb54/Mk]
112
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=29
Öztelli, Cahit. Milli Kütüphanenin Son Kataloğu Üzerine [Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu], (Kitaplar
- Tenkit) Nisan 1964, C: XIII, S: 151, s. 450-454 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özturan, Meltem. Başoğlu, Nuri. Kara, Bekir. . . . Büsyat Süreli Yayın Sorgulama Sistemi. Türk Kütüphaneciliği, C9,
N2, 6.1995, 103-112ss. [188/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=127
Parmaksızoğlu, İsmet: Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu Çalışmaları. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C29, N2,
1980, 92-98ss. [Tmb81/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=67
Pearson, J. D.: Büyük Britanya Ve İrlanda Kütüphanelerinde Şark Yazma Eserleri Koleksiyonları. Çev.: Şahap Nazmi
Coşkunlar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C4, N2, 1955, 107-124ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=34
Repar Ltd.
http://www.kitapyurdu.com
Sanal Kütüphane
http://www.tarim.gov.tr/sanal_kutuphane/sanal_kutuphane.htm
Sançar, Nejdet (Tanıtan): 1957 Yılına Kadar Milli Kütüphane'ye Girmiş Arap Harfli Türkçe Süreli Yayınların Kataloğu.
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6, N4, 1957, 101-102ss. [61/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=40
Sançar, Nejdet (Tanıtan): Karatay, Fehmi Edhem: Çok Mühim Bir Eser [İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe
Basmalar Alfabe Kataloğu]. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N3, 1956, 262-268ss. [Tmb56/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=37
Search Local Catalog
http://library.metu.edu.tr/
Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi
http://www.ykykultur.com.tr/sermet/
Şer'îyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/11/10.pdf
Şer'îyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/20/32.pdf
T.C. Başbakanlık Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Kütüphanesinde Bulunan Nadir Eserler (Kitaplar)
http://www.byegm.gov.tr/KUTUPHANEMIZ/kitaplar.HTM
T.C. Başbakanlık Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Kütüphanesinde Bulunan Nadir Eserler (Süreli
Yayınlar)
http://www.byegm.gov.tr/KUTUPHANEMIZ/sureli.HTM
Talat Öncü Özel Kütüphanesi
http://www.oncu.com
Taranan Süreli Yayınlar Listesi
http://www.todaie.gov.tr/tmdb.asp
113
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Kütüphanesi
http://kutup.tagem.gov.tr/web/catalog/search.php
TBMM
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kutuphane_giris.baslangic
TED Ankara Koleji Kütüphanesi
http://library.tedankara.k12.tr/
TOBB - AB Dokümantasyon Merkezi
http://kutuphane.tobb.org.tr/index.htm
TODAİE Kütüphanesi
http://www.todaie.gov.tr/bliss/w3bsr.exe?d=BLISS2
Tunus Milli Kütüphanesindeki Türkçe Elyazmaları
http://www.academical.org/dergi/MAKALE/s7tunusmilli.htm
TÜBA Kütüphanesi - Katalog Tarama
http://www.ist.tuba.gov.tr/kutuphane/
TÜBİTAK MAM Cahit Arf Kütüphanesi
http://kutuphane.mam.gov.tr/
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi kataloğu
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=5
Türk-Amerikan Derneği Kütüphanesi
http://88.250.58.160/web/catalog/search.php
Türk-İş Kütüphanesi: Kitap listesi
http://www.turkis.org.tr/?wapp=7BA64B09-42DB-4F5C-B1D0-84BE138EA3C2
Türkiye Bankalar Birliği Kütüphanesi
http://www.tbb.org.tr/turkce/lib/detayliarama.asp
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu. The Union Catalogue Of Manuscripts In Turkey
https://www.yazmalar.gov.tr/
Türkiye'deki Bütün Kurumların Online Kütüphaneleri
http://74.125.77.132/search?q=cache:8_MfV2LUAVEJ:www.sohbetforum.com/index.php%3Ftopic%3D4139.0%3Bwa
p2+besirgogus&hl=tr&ct=clnk&cd=7&gl=tr
Ulakbim
http://www.ulakbim.gov.tr/servisler/sureliyayinlar/sykatalog/
Ulakbim Ulusal Veritabanlarında Yer Alan Dergilerin Listesi
http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/eder-uvt.html
Ulakbim Veritabanları
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
Ulusal Toplu Katalog
http://tokat.ulakbim.gov.tr/
114
Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi
http://212.175.150.48/web/catalog/search.php
VEKAM Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi
http://www.vekam.org.tr/kutuphane.asp
Volin, S. L.: Leningrad Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları Hakkında. (Çev.: Rasime Uygun). Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı Belleten, 1955, 99-141ss. [Tmb54/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi http://193.254.228.71/Yordam.htm
Yayınlar - Süreli Yayınlar
http://www.todaie.gov.tr/tkutuphane2.asp
Yordam Toplu Kataloğu
http://yordam2001.bahcesehir.edu.tr/
Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı Okulları
http://www.kemer.k12.tr/kemerschools/kemerschools.aspx?ad=1&aid=355
ONLİNE KİTAP SATIŞ KATALOGLARI
Boks
www.turkishbooks.com
Online katalog
http://www.hepsiburada.com/department.aspx?catid=2
Online katalog
http://www.kitapkutusu.com/
Online katalog
http://www.tulumba.com/store.asp?tag=r03
Online katalog
www.ideefixe.com
Online katalog
www.imge.com.tr
Online katalog
www.kitapyurdu.com
Online katalog
www.pandora.com.tr
Online katalog
www.yenisayfa.com
Online Kitap Alışverişi
http://www.akademisyenler.org/online_kitap.asp
Online kitap kataloğu
www.kitapciniz.net
Online kitap kataloğu
115
www.kitapstore.com
Yeni Çıkan Kitaplar
http://www.turdav.com.tr/Turkish/Hesabim.php
YAYINCILAR
[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası] Kitaplar
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/kitaplar.html
1920'den Günümüze Genel Müdürlüğümüz Tarafından Çıkartılan Yayınlar
http://www.byegm.gov.tr/KUTUPHANEMIZ/1920denberiyayin.HTM
1971 Yılı İçinde Basılan Fakültemiz Yayınları
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/547/6762.pdf
A. Ü. Veteriner Fakültesinin 1977 Yılı İçindeki Yayınları Ders Kitapları
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/591/7517.pdf
Abacıoğlu, Behire (Tanıtan): Unesco'nun En Son Bibliyografik Neşriyatı. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2, N1,
1953, 59-61ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=29
Adalet Bakanlığı: Yayınlarımız
http://www.yayin.adalet.gov.tr/yayinlar.htm
Adalet Dergileri
http://www.yayin.adalet.gov.tr/
Adalet Yayınevi
http://www.adaletyayinevi.com/
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü: Basılı Yayınlar / Görsel Yayınlar
http://aile.gov.tr/tr/?Sayfa=BasiliYayinlar
Akabe Kitabevi
http://www.akabe.com.tr/
Akademi Yayınevi
http://www.akademibilgi.com/
Akademik Yayınlar
http://www.edam.com.tr/tr/akademikyayinlar.asp?kid=16&uid=10&lid=6&l=tr
Akçağ Yayınevi
http://www.akcag.com.tr/
Alfa Basım Yayın
http://www.alfakitap.com
Alkım Yayıncılık
http://www.activefinans.com/
Alpbek, Muazzez (Tanıtan): Maarif Vekaleti Yayınları Kataloğu. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5, N1, 1956,
58-60ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=35
116
Alternatif Yayıncılık
http://www.alternatifyayincilik.com/
Alternatif Yayınları
http://www.alternatifyayin.com.tr/
Altıkırkbeş Yayınları
http://www.altikirkbes.com/
Altın Kitaplar Yayınevi
http://www.altinkitaplar.com
Anayasa Mahkemesi: Yayın Listesi
http://www.anayasa.gov.tr/general/icerikler.asp?contID=556&menuID=69&curID=70
Anı Yayıncılık
http://www.aniyayincilik.com.tr
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/339/3490.pdf
Ankara Üniversitesi: Kitaplar - Dergiler
http://onlineyayinevi.ankara.edu.tr/
Ankira Yayıncılık
http://www.ankira.com/
Ant Yayıncılık
http://www.antyayincilik.com/
Aras Yayınevi
http://www.arasyayincilik.com
Araştırma Raporları - Teknik Yayınlar
http://www.tgae.gov.tr/webeski/ensyay/arrptkyn.html
Araştırma ve Yayın
http://www.osym.gov.tr/
Araştırmalar
http://tcmb.gov.tr/research/teblig/tebligsonyeni.html
Arkeoloji Ve Sanat Yayınları
http://www.arkeolojisanat.com
Arzu Yüzer : Atatürk Döneminde Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan çalışmalar (1931-1938) • 2006 • 111 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Mahmut İhsan Özgen Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Asam (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi)
http://www.avsam.org
Asam Yayınevi
http://www.asam.org.tr/yayinevi/index.asp
ASMA Project
117
http://netlab.boun.edu.tr/asma/publications.html
Asya Tıp Kitabevi
http://www.asyatip.com.tr/
Atatürk Araştırma Merkezi
http://www.atam.gov.tr
Ayna Yayınevi
http://www.aynayayinevi.com
Ayrıntı Yayınları
http://www.ayrintiyayinlari.com.tr
Bağlam Yayınları
http://www.baglam.com
Bakanlığımızca Yapılan Yayçep Filmlerin Listesi
http://www.tarim.gov.tr/sanal_kutuphane/yaycep/yayceplistesi.htm
Baltaş-Baltaş
http://www.baltas-baltas.com/kitaptanitimi.asp
Basılı Yayınlar
http://www.aile.gov.tr/tr/?Sayfa=BasiliYayinlar
Beta Basım Yayım
http://www.betakitap.com
Beyaz Nokta Vakfı Yayınları Listesi
http://www.beyaznokta.org.tr/category/kutuphane/beyaz-nokta-yayinlari/
Beyaz Yayınları
http://www.beyazyayinlari.com/
Beyza Yayınları
http://www.beyzamuzik.com
Bileşim Yayınları
http://www.bilesim.com.tr/tr/kitapcilik/
Bilimsel Eserler Yayıncılık
http://www.bilimselbook.com
Bilkent University Department of History: Achievements and Publications
http://www.bilkent.edu.tr/~history/index_files/AchievementsAndPublications.htm
Bilkent University Department of History: Theses and Dissertations
http://www.bilkent.edu.tr/~history/index_files/MAAndPhDTheses.htm
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünün Çalışmaları/Activities of the Department of Turkish Literature at
Bilken University/Les activités du département de la littérature turque à l' Université de Bilkent. Fırat CANER . Milli
Folklor, y14, n55, Sonbahar 2002, 126-129ss.
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/55/55.pdf
Birey Yayıncılık
118
http://www.bireykitap.com
Birikim: Kitaplar
http://www.birikimdergisi.com/birikim/kitaplar.aspx
Birleşik Metal İşçileri Sendikası
http://metalworkers.tripod.com/yayin.htm
Birleşik Metal-İş Sendikası
http://www.birlesikmetal.org/yayin.htm
Bky Babıali Kültür Yayıncılığı
http://www.bky.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kitabevi
http://www.kitabevi.boun.edu.tr/
Boyner Yayınları
http://www.boyner-holding.com.tr
Boyut Yayın Grubu
http://www.boyut.com.TR
Bu Yayınevi
http://www.buyayinevi.com.tr
Büyük Doğu
http://www.necipfazil.com
Bzd Yayıncılık
http://www.bzdyayincilik.com/
Cep Kitapları A.Ş.
http://www.varlik.com.tr
Cogıto
http://www.cogitoyky.com/
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
http://www.medyatext.com.tr/cydd/html/calismalarimiz.html#2
Çağrı Yayıncılık
http://www.cagriyayinlari.com
Çankaya Üniversitesi Yayınları
http://library.cankaya.edu.tr/yayin/yayin.htm
Çankaya Üniversitesi: ISI WOS Tarafından İndekslenen Dergilerde Yayınlanan Makaleler
http://www.cankaya.edu.tr/universite_yayinlari/isiwos.php
Çeviribilim Bölümü: Yayınlarımız
http://www.transint.boun.edu.tr/html/yayinlar.htm
Çizgi Kitabevi
http://www.cizgikitabevi.com
119
Çocuk Vakfı Yayınları
http://www.cocukvakfi.org.tr/yayinlar.htm
Danıştay Yayınları
http://www.danistay.gov.tr/danistay_yayinlari.htm
Dbr Dergi Yayıncılık
http://www.dbr.com.tr/
Değişim Yayınları
http://www.degisimyayinlari.com/
Deniz Kuvvetleri Yayınları
http://www.dzkk.tsk.mil.tr/turkce/Yayinlar.asp
Denizler Kitabevi
http://www.denizlerkitabevi.com/
Deprem Araştırma Başkanlığı Deprem Raporları Listesi
http://www.deprem.gov.tr/kutuph/depremrap.htm
Dergah Yayınları
http://www.dergahyayinlari.com
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü: Yayınlar
http://www.devletarsivleri.gov.tr/source.cms4/index.asp?wapp=DB176EA5-9A7B-4328-A80B-45A320EF5544
Dharma Yayınları
http://dukkan.dharma.com.tr/V1/Pg/Book
Dharma Yayınları
http://www.dharma.com.tr
Dışişleri Bakanlığı Yayınları
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?9639b24c-b00a-4de3-8d5d-fa2c8e5b54f8
Dil Derneği
http://www.dildernegi.org.tr/#
Doğa Yayın Grubu
http://www.dogayayin.com/
Doğan Kitap
http://www.dogankitap.com
Doğan Medya Grubu
http://www.dmg.com.tr
Dostluk Derneği
http://www.dostluk.org/yayinlar.html
Dünden Bugüne İstanbul Üniversitesi Yayınları: Kitaplar (1933-1993)
http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/katalog1933.pdf
EAD Genel Müdürlüğünce Çıkarılan Rapor ve Araştırmalar Listesi
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=siteharitasi
120
Ebsco
http://www.ebsco.com.tr/
Ebsco
http://www.superonline.net/~ebsco/
Edebiyat Dergisi Yayınları
http://www.edebiyatdergisi.com/kitaplar/kmevcut.asp
Edebiyat Fakültesi Yayınları
http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/dekanlik/yayinlar/index.htm
Edille Yayınları
http://members.tripod.com/~edille/
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
http://www.aari.gov.tr/etae-yayin/publications.htm
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: Kitaplar
http://edebiyat.ege.edu.tr/detay.php?SayfaID=199
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Listesi
http://agr.ege.edu.tr/sayfadetay/98/icerik/Yayın%20Listesi.egeweb
Eksen Yayıncılık
http://www.eksenotomasyon.com.tr/
Els
http://www.elsyayin.com.tr/
Ener Sektörel Yayıncılık
http://www.termoklima.net/
Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı: Yayınlar http://www.edhvakfi.org.tr/yayinlar.htm
Engin Yayınevi
http://www.enginyayinevi.com.tr
Epsilon Yayıncılık
http://www.epsilonyayinevi.com
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Yapılan Halkbilimi Çalışmaları / An
Introduction to the Folklore Studies in the Department of Turkish Language and Literature in the Faculty of Science
and Art at Erciyes University. Seyit GEZER. Milli Folklor, n68, Kış 2005
http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/68/68.pdf
Eren Yayıncılık
http://www.eren.com.tr/
Eriş Yayınları
http://www.kurtuluscephesi.com/eris/eris.html
Ertuğ & Kocabıyık Yayınları
http://www.ertug-kocabiyik.com/
121
Etika Yayıncılık
http://www.etika.com.tr
Etkinlik Kitapları
http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=etkinlikkitapliste
Everest Yayınevi
http://www.everestyayinlari.com/
Ezgi Kitabevi
http://www.ezgikitabevi.com/
Fil Yayınevi
http://www.fil.com.tr
Final Dergisi
http://www.final.com.tr/
Final Pazarlama
http://www.finalpazarlama.com
Galatasaray Üniversitesi: Yayınlar
http://iletisim.gsu.edu.tr/tr/yayinlar/
Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
http://www.gap.gov.tr/Turkish/Frames/fr23.html
Gap İdaresi Yayınları Fiyat Listesi - Aralık 2007
http://www.gap.gov.tr/Turkish/ysatis.html
Gazi Kitabevi
http://www.gazikitabevi.com.tr
Gelirler Kontrolörleri Derneği
http://www.gkd.org.tr/
Güneş Kitabevi
http://www.gunestipkitabevi.com
Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamında Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Veya Koordinasyonunda
Üretilen Yayınlar Listesi
http://www.gap.gov.tr/gap.php?sayfa=Turkish/yliste1.html
Gürbüz Yayınları
http://www.gurbuz.com.tr/
Güvender Yayınları
http://www.guvender.com.tr
Hacettepe - Taş Kit. http://www.hacettepe-tas.com.tr
Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü: Projeler
http://www.bby.hacettepe.edu.tr/projeler.asp
Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü: Yayınlar
http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar.asp
122
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Yayınlar
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/yayin.htm
Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü Osmanlı Araştırmaları
http://www.history.hacettepe.edu.tr/archive/HUOsmanli.html
Hakikat Kitabevi
http://www.hakikatkitabevi.com.tr
Hakikat Kitabevi Yayınları
http://kitap.ihlas.net.tr/cgi-bin/cgi.exe?
Hakikat Yayıncılık
http://www.hakikat.com/
Hasad Yayıncılık
http://www.hasad.com.tr/
Hayrat Neşriyat
http://www.hayrat.com
Hikmet Neşriyat
http://www.hikmetnesriyat.com/
Horhor Yayıncılık
http://www.tombak.com.tr/
Hyb Yayıncılık
http://www.hyb.com.tr/
Iq Kültür Sanat Yay.
http://www.iqkultursanat.com
Işık Yayınları
http://www.isikyayinlari.com
İgeme Yayınları
http://www.igeme.org.tr/yayin/index.cfm?sec=yay
İhlas Magazin Grubu
http://www.img.com.tr/
İletişim Yayınları
http://www.iletisim.com.tr
İlhan Yayınevi
http://www.ilhan.com/
İlpress Basım Ve Yayın
http://www.ilpress-tr.com
İm Yayın Tasarım
http://www.im.com.tr
İmge Kitabevi
123
http://www.imge.com.tr
İMKB Yayınları
http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/imkbyayinlar.htm
İnkılap Kitabevi
http://www.inkilap.com/
İnsan Vakfı
http://www.insanvakfi.org/yayinlarimiz.htm
İnsan Yayınları
http://www.insanyayinlari.com.tr/
İnsancıl http://www.insancil.com/
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
http://www.imoistanbul.org.tr/yayin.htm
İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığında Satışa Sunulan Kitap Ve Hediyelik Eşya Listesi
http://www.dzkk.tsk.mil.tr/muze/turkish/Satis_Magazasi/satis_reyonu.htm
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
http://www.imkb.gov.tr/yayinlar.htm
İstanbul Üniversitesi Yayınları Sergisi ve Kataloğu (1997-2004)
www.kutuphane.istanbul.edu.tr/sergi2004.pdf
İTÜ Vakfı Yayınları
http://www.ituvakif.org.tr/yayin.htm
İz Yayıncılık
http://www.izyayincilik.com
İzmir Büyük Dersane
http://www.buyukdershane.com.tr/
Journal Publications by Bilkent Faculty Members
http://www.provost.bilkent.edu.tr/publ/publ.htm
Kardeş Kitap İthalat
http://www.kardes.com.tr/
Kardeşler Yayın Dağıtım
http://www.kardesleryayindagitim.com
Karikatür Vakfı Yayınları
http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr/yayinlarfiyat.htm
Kavak Ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayınları http://www.kavak.gov.tr/yayinlar/cesyay.htm
Kitaplar/Books - Çalışmalar/Booklets
http://tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/kitaplar.html
Kitap-Lık
http://www.kitaplikyky.com/
124
Konularına göre DPT Yayınları
http://www.dpt.gov.tr
Konya Ticaret Odası: Araştırma ve Bilgi Raporları
http://www.kto.org.tr/dosya/rapor/bilgirapor.htm
Kök Yayıncılık
http://www.kokyayincilik.com.tr/
Kubbealtı Yayınları - İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları
http://www.kubbealti.org.tr/DesktopDefault.aspx?tabid=403
Kuraldışı Yayınları
http://www.kuraldisi.com
Kültür A.Ş. Yayınları
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/Pages/KulturASYayin.aspx
Küre Yayınları
http://www.kureyayinlari.com
Levend, Agâh Sırrı. Dil Kurumu Yayınları, Aralık 1952, C: II, S: 15, s. 121-122 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Levent Candan : Atatürk Dönemi' nde harf devrimi sonrası Deniz Basımevi' nde basılmış yayınların incelenmesi
(1929-1938) • 2006 • 153 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Yücel Karlıklı Yüksek Lisans
http://tez2.yok.gov.tr/
Liberte Yayınları
http://www.liberal-dt.org.tr
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
http://www.limasollu.com/
Literatür Kitabevi
http://www.literaturtr.com/
Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası
http://www.mess.org.tr/html/yayinlarimiz/yeniyayinlar.htm
Maestro
http://www.maestro-tr.com/
Matbuat
http://www.matbuat.com/
Mavi Yayın
http://maviyayin.8m.com/
Mebas Medikal Basın Yayın Sanayii
http://www.mebas.com.tr/
Mercanlıgil, Muharrem Doğdu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayın Kataloğunun İkinci Basımı Vesilesiyle. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C3, N2, 1954, 227-230ss. [Tmb54/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=32
125
Merkez Bankası Araştırma Yayınları
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/yay2.html
Merkez Bankası Kitaplar
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/kitaplar.html
Merkez Bankası Süreli Yayınlar
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/yay1.html
Merkez Bankası Yayınları
http://www2.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/byayin.htm
Merkez Bankası: Süreli Yayınlar
http://tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/yay1.php
Meteksan
http://www.meteksan.com.tr/yayinlarimiz/yayinlar.html
Milli Eğitim Bakanlığı
http://yayim.meb.gov.tr/
Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı
http://yayim.meb.gov.tr/yayinlar.html
Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları
http://194.27.33.222/msu%20yayinlari/msuyayinlana.htm
Morpa Kültür Yayınları
http://www.morpa.com.tr
Mönch Türkiye Yayıncılık
http://www.monch.com.tr/
Müsteşarlığın Diğer Birimlerinin Yayınları listesi
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=siteharitasi
Müzayedeler
http://www.antikalar.com/v2/auction/default.asp
Nazım Hikmet Kitaplığı
http://www.nkyayinlari.com/
Neptun Uluslar Arası Yayıncılık
http://www.eksenotomasyon.com.tr/
Nesil Yayınları
http://www.nesil.com.TR
Nobel Tıp Kitabevleri
http://www.nobeltip.com
Nobel Yayın Dağıtım
http://www.nobelyayin.com
Nurdan Yayınları
http://www.nurdan.com.tr
126
Ofset Yapımevi
http://www.ofset.com/turkce/spon.htm
Okuyanus
http://www.okuyanus.com.tr/
Om Yayınevi
http://www.omyayinevi.com
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kütüphane: Yayınlarımız
http://kutuphane.omu.edu.tr/yayinlar.htm
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
http://bap.metu.edu.tr/
Osmanlı Araştırmaları Vakfı: Yayınlarımız
http://www.osmanli.org.tr/yayinlarimiz.php
Osmanlı Hükümeti Tarafından İlk Kurulan Matbaa Ve Bunun Neşriyatı (B.A. Mystakıdıs) . Türk Kütüphaneciliği
Dergisi, 15. Cilt, Sayı 4, 2001
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=153
Oxford Yayıncılık
http://www.oup.com/elt/tr
Önbaskılar
http://www.math.metu.edu.tr/academic/preprints.shtml
Ötüken Neşriyat
http://www.otuken.com.tr
Özden Gazetesi Yayınları
http://www.ozdengazetesi.com.tr
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Yayınlar
http://orgm.meb.gov.tr/yayinlar/yayinlarindex.htm
Özen Yayıncılık
http://ozen.8k.com/
Özer Yayınları
http://www.ozeryayinlari.com.tr
Özkaynak
http://www.ozkaynak.com.tr/
Pan Yayıncılık
http://www.pankitap.com/kitaplarimiz.html#konubasliklari
Paşa Yayıncılık
http://www.pasayayincilik.com
Pegema Yayıncılık
http://www.pegema.com.tr/
127
Periyodik Yayınlar
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detayrk&yayinID=1084&icerikID=1193&dil=TR
Periyodik Yayınlar
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=siteharitasi
Pipa Pipa Kitapları
http://www.pipapipa.com/v3/pipapipa/Scripts/default.asp
Profesyonel Ltd
http://www.kimkimdir.com.tr/
Publications Of The Department
http://www.math.metu.edu.tr/local/publications.shtml
Publications by Bilkent Faculty Members
http://www.provost.bilkent.edu.tr/publ/publindex.htm
Pusula Yayıncılık
http://www.pusula.com
Pyramid Bilim Yayınları
http://www.pyramidbilyayin.8k.com/
Redhouse Yayınevi
http://www.seltpublishing.com/
Rekabet Kurumu Katalog Tarama
http://www.rekabet.gov.tr/rkb_kutup/tarama/basit.php?dil=1
Remzi Kitabevi
http://www.remzi.com.tr/
Revak Yayınları
http://www.revak.com.tr
Rota Yayın
http://www.rotaline.com
Ruh Ve Madde Yayınları
http://www.bilyay.org.tr
Sadberk Hanım Müzesi
http://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr/turkish/main/frame_publication.html
Sadberk Hanım Müzesi Yayınları
www.sadberkhanimmuzesi.org.tr/turkish/main/frame_publication.html
Sahaf Onlıne
http://www.interreks.com/books/index.php
Satıştaki kitaplar
http://www.mmo.org.tr/yayinlar/kitap_fiyat_listesi.php
Sayıştay
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayin.asp
128
Scala Yayıncılık
http://www.scala.com.tr
Seçkin Yayınevi
http://www.seckin.com.tr
Seha Neşriyat
http://www.iskenderpasa.com
Sel Yayıncılık
http://www.selyayincilik.com
Selçuklu Araştırmaları Merkezi: Bilimsel Yayınlar
http://www.susam.selcuk.edu.tr/yayinlar.html
Selt Publishing
http://www.seltpublishing.com/
Serhat Yayınları
http://www.serhatyayin.com
Sermaye Piyasası Kurulu: Araştırma Raporları
http://www.spk.gov.tr/yayin.aspx?type=yay03
Sermaye Piyasası Kurulu: Periyodik Raporlar
http://www.spk.gov.tr/apps/ad/HaftalikRapor.aspx
Sermaye Piyasası Kurulu: Yayınlar
http://www.spk.gov.tr
Sevgi Yayınları
http://www.dostluk.com/
Seyir, Hidrografi Ve Oşinigrafi Dairesi Başkanlığı 2002 Yılı Notik Yayın Kataloğu
http://www.shodb.gov.tr/notik/livre.html
Simurg Yayıncılık
http://www.simurg.com.tr
Sistem Yayıncılık
http://www.sistem.com.tr
SODEV Yayınları
http://www.sodev.org.tr/YAYIN.HTM
Standox
http://www.standox-tr.com/public.php
Süleyman Demirel Üniversitesi
http://www.sdu.edu.tr/yayin/
Sürat Yabancı Yayınları
http://www.seltpublishing.com
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
129
http://www.tagem.gov.tr/yayinlar/yayinlar.html
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı
http://www.tb-yayin.gov.tr/
Tarih Vakfı
http://www.tarihvakfi.org.tr/yayinlar/default.asp
TDK. Haberler: Türk Dil Kurumu Yayınları, Eylül 1966, C: XV, S: 180, s. 1154 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDK. Haberler: Türk Dil Kurumu Yayınları, Temmuz 1952, C: I, S: 10, s. 608 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDK. Haberler: Türk Dil Kurumunun Yeni Yayınları, Aralık 1962, C: XII, S: 135, s. 184 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDK. Türk Dil Kurumu Yayınlarından Birkaçı, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1983, C: XLVI, S: 376, s. 253-254 Türk Dili Dil
ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Teae Yayınları
http://www.aeri.org.tr/default.asp?sayfa=yayinlar&sid=0
Tekin Yayınevi
http://www.tekinyayinevi.com
Teknik Yayıncılık Ve Tanıtım
http://www.teknikyayincilik.com
Teknofil
http://www.altkitap.com/
Tekno-Market
http://www.tekno-market.com/
Tema Vakfı
http://www.tema.org.tr/tema/main/frame_bagis_uyelik_yayinlar.html
Temiz Enerji Vakfı
http://www.temev.org.tr/yayinlar.htm
TİKA: Yayınlar
http://www.tika.gov.tr/TR/Icerik.ASP?ID=19
Timaş Yayınları
http://www.timas.com.tr
TOBB Yayınlar
http://tobb.org.tr/yayinlar/yayinlar.php
TODAİE Yayın Kataloğu 2008
http://www.todaie.gov.tr/DUYURU/yayinkatalogu.pdf
Tudem Eğitim Hizmetleri
130
http://www.tudem.com
Turgut Yayıncılık
http://www.turyay.com.tr/
Tuzcular Danışmanlık: Basılı Eserlerimiz ve Çevirilerimiz
http://www.tuzcular.org/eserlerimiz.htm
Tübitak Popüler Bilim Kitapları
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/
Tübitak Yayınları
http://www.kitap.tubitak.gov.tr/
Tübitak Yayınları
http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid=3E1DA7EBFF3DCFFC413F7D8349A7A344?ot=1&sid=531
TÜBİTAK Yayınları Tarama Motoru
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/katalog/tubyay/
Türk Astronomi Derneği
http://www.tad.org.tr/Yayinlar.html
Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyası(1943-1975)'na Ek
perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_288/288_18828.pdf
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
http://www.tudav.org/Yayinlarimiz.htm
Türk Dil Kurumu Yayınları
http://www.tdk.gov.tr
Türk Edebiyatı Bölümü ve Merkezi ile İlgili Bazı Haber ve Yazılar
http://www.bilkent.edu.tr/~tebsite/basinda.htm
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü: Yayınlar
http://www.tebe.org/tr/yayinlar/index.htm
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi: Yayınlar
http://www.istanbulkutuphaneci.org/
Türk Ocakları: Yayınlar
http://www.turkocagi.org.tr/yayinlar.php
Türk Psikiyatri Derneği Yayınları
http://www.psikiyatri.org.tr/Publications.aspx
Türk Tarih Kurumu Yayınları
http://www.ttk.org.tr/yayinlar/index.html
Türk-Alman Kitabevi
http://www.tak.com.tr/
Türkiye Bankalar Birliği Yayınları
http://www.tbb.org.tr/turkce/yayin.htm
131
Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları
http://www.tuba.gov.tr/index.php?id=381
Türkiye Diyanet Vakfı
http://www.diyanetvakfi.org.tr/
Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
http://www.tfk.org.tr/yayinlar.htm
Türkiye Yazarlar Birliği
http://www.tyb.org.tr
Uçanbalık Yayıncılık
http://www.ucanbalik.com.tr
Uluslar Arası Elektronik İletişim
http://www.deppo.com/shop/book.phtml?
Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu, Verlag Dokümantasyon Yayınları. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C24, N3, 1975, 235-236ss. [205/Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=368
ÜNAK Yayınları (Kitaplar)
http://www.unak.org.tr/ykit.htm
Üniversitemizin Satışta Olan Kitapları
http://kutuphane.omu.edu.tr/sale.htm
Vadi Yayınları
http://www.vadiyayinlari.com
Vakıflar Genel Müdürlüğü: Yayınlar
http://www.vgm.gov.tr/08_KulturelFaaliyetler/003_Yayinlar/yayinlar.cfm
Varlık Yayınları
http://www.varlik.com.tr
Vedat Kitapçılık: Hukuk Yayınları
http://www.vedatkitapcilik.com
Vural Yayıncılık
http://www.harunyahya.org/
Yakutiye Yayıncılık
http://www.yakutiye.com
Ya-Pa Yayıncılık
http://www.ya-pa.com.tr
Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
http://www.yemkitabevi.com
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
http://www.yapikrediyayinlari.com/
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
132
http://www.ykykultur.com.tr
Yapı Kredi Yayınları
http://www.ykykultur.com.tr/kitap/
Yargı Yayınevi
http://www.yargiyayinevi.com/
Yayın Listesi
http://www.tesev.org.tr/default.asp?PAG00_CODE=YAY01TR
Yayın türlerine göre yayıncılar
http://www.turkyaybir.org.tr/
Yayınlar
http://www.antikalar.com/v2/pub/
Yayınlar
http://www.antikas.com/publications.aspx
Yayınlar
http://www.etae.gov.tr/
Yayınlar
http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar.htm
Yayınlar - Belgeler
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yayinlar.asp
Yayınlar - Dergiler
http://www.koksav.org.tr/yayinlar-t.htm
Yayınlarımız
http://www.ksgm.gov.tr/yayinlar_kitap.php
Yayınlarımız
http://www.tbb.org.tr/turkce/v12/v12/tbbyayinlari.htm
Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın merkezi
http://www.yeniturkiye.com/
Yeni Türkiye Medya Hizmetleri
http://www.yeniturkiye.com/
Yeni Yaşam Yayınları
http://www.yyyayinlari.com
Yetkin Basım Ve Yayıncılık
http://www.yetkin.com.tr/
Yetkin Yayın Kataloğu
www.yetkin.com.tr/katalog/katalog.pdf
Yurt Yayınları - Tarih Vakfı Yayınları
http://www.tarihvakfi.org.tr/yayinlar/default.asp
133
KAYNAKÇA KONULU ÇEŞİTLİ KURAMSAL ÇALIŞMALAR
(Haberler) Milli Kütüphanede Eski Harfli Türkçe Eserler Bölümünde Katalog Çalışmaları. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C6, N3, 1957, 135.S. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=39
Abacıoğlu, Behire. Eralp, Perran. . . . . Brüksel'de Toplanan Milletlerarası Kütüphaneler Ve Dokümantasyon Merkezleri
Kongresi (Rapor). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C4, N2, 1955, 132-144ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=34
Abacıoğlu, Behire: Dr. Yaşar Karayalçın'ın "Bibliyografya Meselelerimize Umumi Bir Bakış" Adlı Broşürü
Münasebetiyle. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2, N2, 1953, 209-216ss. [Tmb54/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=30
Abacıoğlu, Behire: Milletlerarası Bibliyografya İstişari Komitesi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2, N2, 1953,
139-151ss. [Tmb54/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=30
Abacıoğlu, Behire: Toplu Katalog. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2, N2, 1953, 152-164ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=30
Abacıoğlu, Behire: Unesco'nun Milletlerarası Bibliyografya İstişari Komitesi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C5,
N3, 1956, 202-205ss. [Tmb56/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=37
Acaroğlu, Mehmet Türker: Basma Yazı Ve Resimleri Derleme Kanunumuzun Ve Milli Bibliyografyamızın İslahı
Meseleleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2, N2, 1953, 124-138ss. (24.6.1953'te Milli Kütüphane'de Verilen
Konferansın Metni). [Tmb54/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=30
Acaroğlu, Mehmet Türker: Bibliyografya Nedir?. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C10, N3/4, 1961, 135-140ss.
[10/Enfo-Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=50
Acaroğlu, Mehmet Türker: Bruxelles'de Toplanan Milletlerarası Kütüphaneler Ve Dokümantasyon Merkezleri
Kongresinde Alınan Kararlar. Türk Dili, C5, N51-52, 01.12.1955-01.01.1956, 168-171 Ve 240-244ss. (Kararlar
Arasında Kaynakça İle İlgili Olanlar Da Var). [Acaroğlu/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Acaroğlu, Mehmet Türker: Dokümantasyon Ve Dokümantolojinin Mahiyeti. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C2,
N1, 1953, 1-24ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=29
Acaroğlu, Mehmet Türker: Evrensel Bibliyografyalar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C8, N2, 1959, 34-41ss.
[Tmb59/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=44
Acaroğlu, Mehmet Türker: Kütüphanelerde Konu Katalogları. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C16, N2, 1967,
81-94ss. (8.5.1967, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'nde Verilen Konferans Metni). [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=337
Acaroğlu, Mehmet Türker: Türkiye Bibliyografyası Bugün Ne Durumda?. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C19,
N2, 1970'den Ayrıbaskı. Ankara: 1970. 83-95ss. (29.5.1970'te Süleymaniye Kitaplığında Verilen Konferansın Metni).
[2/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=350
134
Acaroğlu, Mehmet Türker: Türkiye Bibliyografyası Şimdi Ne Durumda?. Türk Kütüphaneciliği, C11, N2, 1997, 177179ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=135
Acaroğlu, Mehmet Türker: Yeni Bir Derleme Yasası Gereklidir. Türk Kütüphaneciliği, C9, N4, 12.1995, 448-450ss.
[Dagm/Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=129
Ahmet Cemal: Eleştiriler Ve Kitap Tanıtma Yazıları. Türk Dili, C35, N309, 1977, 592.S. [61/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Akbulut, Mustafa: Bibliyografik Denetimde Uluslararası Standartlar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C34, N1,
1985, 8-13ss. [Tmb85/Mk-Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=86
Alar, Halis (Tanıtan): T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyası Üzerine Bir İnceleme (Düzen Ve İçerik Yönünden). Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C28, N3, 1979, 118-130ss. [Tmb81/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=64
Alkan, Nazlı: Bilgi Taramalarında Temel Başarısızlık Nedenleri. Türk Kütüphaneciliği, C9, 1995, 91-102ss. [188/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=127
Alkan, Nazlı: Bilgi Taramalarının Değerlendirilmesinde Süre Ve Maliyet Ölçütleri. Türk Kütüphaneciliği, C9, N4,
12.1995, 398-411ss. [Dagm/Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=129
Alkan, Nazlı: Bilgi Taramalarının Nitelik Açısından Değerlendirilmesinde Bütünlük (Kapsam), Yenilik, Tarama Çıktısı
Ve Kullanıcı Çabası Ölçütleri. Türk Kütüphaneciliği, C9, 1995, 315-324ss. [188/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=128
Aslan, Selma (Alpay): İngiliz Kültür Heyeti Ankara Kütüphanesi Okuyucuları Ve Çevrimiçi Okuyucu Kataloğu. Türk
Kütüphaneciliği, Y42, N1, 1993, 3-16ss.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=118
Aybaş, O. Tekin: Türkiye Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C19, N3, 1970, 169-185ss.
[Tmb70/Mk-Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=351
Başbuğoğlu, Filiz: Milli Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C21, N1, 1972, 3846ss. [Tmb73/Mk-Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=357
Başbuğoğlu, Filiz: Türkiye Bibliyografyası'nın Durumu Hakkında. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C19, N3,
1970, 163-168ss. [Tmb70/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=351
Baydur, Gülbün: Tıp Literatürüne Erişim Ve Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi. Türk Kütüphaneciliği, C2, N1, 1988,
3-7ss. [Cdmb/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=98
Baysal, Jale: DPT Bilimsel Ve Teknik Enformasyon Özel İhtisas Komisyonu Ve Bilimsel Ve Teknik Enformasyonun
Anlamı. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C24, N4, 1975, 273-288ss. [61/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=369
Bibliyografik Servislerin Islahı Konferansı. (Çev.: Behire Abacıoğlu). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C1, N1,
1952, 54-66ss. [Tmb52/Mk]
135
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=27
Cinol, Gülgün: Dizin Türleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C20, N3, 1971, 141-146ss. [Tmb72/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=355
Cunbur, Müjgan: Kütüphane Vakfiyelerinde İlimlerin Sınıflandırılması Ve Bibliyografik Künyeler. Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C19, N4, 1970, 309-316ss. [Tmb56/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=352
Cunbur, Müjgan: Yazmaların Fişlenmesinde Faydalanılan El Kitapları. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C8, N2,
1959, 3-17ss. [Tmb59/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=44
Çapar, Bengü: Kitap Kataloglar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C20, N4, 1971, 211-219ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=356
Dener, Hasan Işın: Yayın Yılı Ve Türkiye Bibliyografyası'ndaki Kayıt Yılı Üzerine. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni,
C34, N1, 1985, 1-7ss. [Tmb85/Mk-Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=86
Ergün, N. Tahir (Tanıtan): Soysal, Özer: Türkiye'de Çağdaş Bibliyografik Dokümanter Hizmetlerin Gelişimi. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C32, N3, 1983, 141.S. [Tb84/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=80
Green, Stephen: 1970'lerin Teması Natis. Çev.: Gülgönül Büyükdora. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C243, N3,
1975, 217-224ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=368
Gürel, Zeki: Yayın Tanıtım, Tahlil, Eleştiri Dergisi Bilge. Türk Dili, N550, 10.1997, 374-379ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Karaer, İbrahim: Devlet Yayınlarının Bibliyografik Denetimi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C27, N3/4, 1978,
160-166ss. [Tmb79/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=62
Karayalçın, Yaşar: Kütüphane Ve Bibliyografya Meselelerimiz: Tenkidlere Cevap. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C6, N3, 1957, 61-81ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=39
Köprülü, Orhan F.: Büyük Bir Eksiğimiz: Tenkid. Türk Dili, N429, 09.1987, 138-142ss.
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Mercanlıgil, Muharrem Doğdu: Bibliyografya Enstitüsü. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C4, N1, 1955, 46-47ss.
(Akis, N62, 1955'den Alıntı). [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=33
Özerdim, Sami N. Bibliyografya Meselelerimize Umumî Bir Bakış [Yaşar Karayalçın], (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1954,
C: IV, S: 38, s. 111-115. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N. Türkiye Bibliyografyası, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1954, C: III, S: 30, s. 356-359 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Özerdim, Sami N.: "Bibliyografya Meselelerimize Umumi Bir Bakış" Adlı Eser Hakkında. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C2, N2, 1953,
136
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=30
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Bibliyografya Kütüphanecileri İlgilendiren Yeni Eserler: İzahlı Konya Bibliyografyası.
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C3, N2, 1954, 222-223ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=32
Özerdim, Sami Nabi (Tanıtan): Yeni Yayınlar - Aylık Bibliyografya Dergisi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6,
N1/2, 1957, 164-165ss. [72/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=38
Özerdim, Sami Nabi: Türkiye Makaleler Bibliyografyası. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C1, N2, 1952, 153154ss. [61/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=28
Özerdim, Sami Nabi: Yayınların Derlenmesi Sorunu. Türk Dili, C36, N314, 11.1977, 554-557ss. [Tmb78/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Prof. Elmer M. Grıeder (Bibliyografyası). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C3, N2, 1954, 218- Ss. [145/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=32
Raux, Henri Frederic: L'equipment Bibliographique De La Turquie Et L'ınstitut National Turc De Bibliographie. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C1, N2, 1952, 127-133ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=28
Raux, Henri Frederic: Türkiye'nin Bibliyografya Alanındaki İhtiyaçlarının Karşılanması Ve Türk Milli Bibliyografya
Enstitüsü. (Çev.: Zerrin Arsebük). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C1, N2, 1952, 120-133ss. [Tmb53/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=28
Salgır, Abdülkadir (Tanıtan): British National Bibliography. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C6, N1/2, 1957,
168-170ss. [Tmb57/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=38
Salgır, Abdülkadir (Tanıtan): U.S. Library Of Congress: The National Union Catalog. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C6, N1/2, 1957, 167-168ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=38
Salgır, Abdülkadir: H. W. Wilson Müessesesinin Dünya Kütüphaneciliğine Hizmeti. Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, C11, N1/2, 1962, 48-58ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=325
Salgır, Abdülkadir: Türkiye Bibliyografyası İle İlgili İki Yazı Hakkında. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C19, N2,
1970, 96-102ss. [Tmb70/Mk-Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=350
Sançar, Nejdet: Bibliyografya Ve Kütüphanecilik. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C10, N1/2, 1961, 47-49ss.
[Tmb62/Mk-Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=49
Sefercioğlu, Necmeddin: Türk Dünyası'nda Bibliyografik Denetleme. Türk Kütüphaneciliği, C9, N1, 03.1995, 4248ss. [188/Dagm]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=126
Soysal, Özer: Bir Bibliyografik Kontrol Merkezi. Yayınları, Çalışma Şekli Ve Satış Metodu [The H.W. Wilson Co.
Hakkındadır]. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C16, N1, 1967, 10-25ss. [Tmb68/Mk-Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=336
137
Soysal, Özer: İlmi Ve Teknik Literatürün Kontrolü Meselesi Otomasyon Ve Kütüphaneler. Türk Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, C14, N3/4, 1965, 19-23ss. [Cdmb/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=334
Tansey, Geoffrey: Milli Tarım Enformasyon Sistemi (Yayım Ve Uygulamalı Araştırma Projesinin Rolü). Çev.: Mustafa
Akbulut. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C35, N2, 1986, 16-27ss. [10/Bdk-Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=91
Tonta, Yaşar. Kurbanoğlu, Serap. . . . . Networked Informatıon In Turkey. Türk Kütüphaneciliği, C9, N3, 1995, 230234ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=128
Tonta, Yaşar: Bilgi Erişim Sistemleri. Türk Kütüphaneciliği, C9, N3, 09.1995, 302-314ss. [188/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=128
Tunçkanat, Hansın: Kütüphane Otomasyon Ve Bibliyografik Veri Girişi. Türk Kütüphaneciliği, C4, N3, 1990, 103107ss. [Tmb90/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=108
Türk Kütüphaneleri İçin Bibliyografik Künyelerin Tespitinde Ve Alfabetik Kataloğun Hazırlanmasında Uygulanacak
Kaideler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C3, N1, 1954, 3-142ss. [176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=31
Uyguner, Muzaffer (Tanıtan): Özerdim, Sami Nabi: Elli Yılda Kitap (1923-1973). Türk Dili, C31, N281, 02.1975, 158159ss. [Tmb75/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Uyguner, Muzaffer. Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1959 - I, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1960, C: IX, S: 100, s. 221223 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Uyguner, Muzaffer. Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1964/1, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s.
992-993
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Uyguner, Muzaffer: Kitap Tanıtma Yazarlığı. Türk Dili Dergisi, C7, N42, 05/06.1994, 3s. [İçd17/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yıldırım, O. Üstün: Yayınların Derlenmesi Ve Duyurulması. Türk Dili, C37, N320, 05.1978, 456-457ss. [Tmb78/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Yılmaz, Tuncer: Uluslararası Enformasyon Sistemleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C4, N2, 1990, 70-72ss.
[176/Bdk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=107
BİBLİYOMETRİ
60 Bin Akademik Personel, Geçen Yıl Uluslararası Yayınlarda 5 Bin 200 Makale Yayınlayabildi
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/1999/10/07/148535.asp
Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=3567_e563fcb85e0cd2f93aea70b4f5ec4f45
Bayram, Özlem (Gökkurt): Atıf Verisi (Citation Data) Ve Enformetrik Yasalar: Türk Kütüphanecilik Literatüründeki
Doktora Tezleri Üzerine Bir Uygulama. Türk Kütüphaneciliği, C12, N1, 1998, 21-32ss. [Cdmb/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=138
138
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme.
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-sempozyum2007-1.pdf
Çakmak, Havise Güleç. (Sofuoğlu), Mübeccel Gönen. . . . 1974-1993 Yılları Arasında Türkçe Basılmış Olan Resimli
Öykü Kitaplarının Resimlendirilme Ve Fiziksel Özellikleri Yönünden İncelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, C11, N1,
1997, 42-53ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=134
Erişen, Satı: Unutulmuş Bir Seminerin Düşündürdükleri [Çocuk Yayınlarını Geliştirme Semineri]. Türk Dili, C37, N319,
04.1978, 353-356ss. [Tmb78/Mk]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Gökkurt, Özlem: Enformetri, Bradford Yasası Ve Cıtatıon Indeks. Türk Kütüphaneciliği, C8, N1, 1994, 26-30ss.
[Tmb94/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=122
Gökkurt, Özlem: Enformetrinin İstatistiksel Temeli: Vardamlı (Inferentıal) İstatistik Teknikler. Türk Kütüphaneciliği,
C6, N1, 1992, 18-21ss. [Tmb92/Mk]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=114
Kurbanoğlu, S. Serap: Kütüphanecilik Literatüründe Atıf Hataları. Türk Kütüphaneciliği, C10, N2, 1996, 137-148ss.
[10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=131
Kurbanoğlu, S. Serap: Kütüphanecilik Ve Bilgi Bilim Tezlerinde Kullanılan Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Bir
Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, C10, N4, 1996, 350-359ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=133
Kurbanoğlu, Serap: Türk Kütüphanecilerinin Kullandığı Dergiler=Journals Cited By Turkish Librarians. Türk
Kütüphaneciliği, C10, N2, 06.1996, 105-118ss. [205/Dagm-Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=131
Özbudak, Elçin: YÖK Dokümantasyon Ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi Koleksiyonundaki Sanat Ve Beşeri İlimler
Konulu Süreli Yayınların Kullanım Değerlendirmesi. Türk Kütüphaneciliği, C9, 1995, 113-123ss. [188/
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=127
Sağlık, Sosyal Ve Teknik Bilimleri Alanlarında Yayınlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir
İnceleme (Nazmi Kozak) Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 15. Cilt, Sayı 3, 2001
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=152
Tuncer, Nilüfer: Children's Literature In Turkey. Türk Kütüphaneciliği, C9, N3, 1995, 268-269ss. [10/Enfo]
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=128
Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Türkiye'de Yayınlanan Akademik Dergiler İçersindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme
(Nazmi Kozak)
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=372
Türk Psikoloji Dergisi'nin Bibliyometrik Profili (Umut Al, Recai Coştur) . Türk Kütüphaneciliği, C21, N2, 2007.
http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=412
Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford Yasası
http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2008/cilt9/sayi1/41-66.pdf
Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri I (1981-2006)
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/
139
Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve
Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=2689_85006dfe571f7d5e4d5dfb968fb0a9c4
Türkiye'de Yayınlanan Sağlık Bilimleri Dergilerinin Sayısal Analizi
www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum1/akucuk.pdf
Türkiye'nin Bilimsel Yayın Haritası: Türkiye'de Dergi Yayıncılığı Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma
http://www.bby.hacettepe.edu.tr/105K088.pdf
Türkiye'nin Nüfus ve Kalkınma Konularıyla İlgili Literatürü Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
www.kbam.metu.edu.tr/published/turkiyenin_nufus_kalkinma_literaturu.pdf
YENİ ÇIKAN YAYINLAR
Canoğlu, Oktay. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1962, C: XI, S: 124, s. 257-258 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1963, C: XII, S: 140, s. 459-461 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar , (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1963, C: XII, S: 143, s. 785 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1964, C: XIII, S: 155, s. 871-872 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1965, C: XIV, S: 167, s. 770-771 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1966, C: XV, S: 179, s. 1089-1090 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1967, C: XVI, S: 191, s. 903 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1969, C: XX, S: 215, s. 684-686 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Aralık 1962, C: XII, S: 135, s. 177-178 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Aralık 1963, C: XIII, S: 147, s. 206-207 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Aralık 1964, C: XIV, S: 159, s. 300-301 Roman Özel Sayısı – II Türk
Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Aralık 1965, C: XV, S: 171, s. 219 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
140
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 552-556 Türk Halk Edebiyatı Özel
Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Aralık 1971, C: XXV, S: 243, s. 228-231 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1962, C: XII, S: 133, s. 71-72 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1963, C: XIII, S: 145, s. 58-59 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1964, C: XIV, S: 157, s. 43-45 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1965, C: XV, S: 169, s. 57-58 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1966, C: XVI, S: 181, s. 72-73 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1967, C: XVII, S: 193, s. 75-77 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1968, C: XIX, S: 205, s. 76-78 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1969, C: XXI, S: 217, s. 66-69 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1970, C: XXIII, S: 229, s. 72-76 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1971, C: XXV, S: 241, s. 59-63 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Eylül 1962, C: XI, S: 132, s. 935-936 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Eylül 1963, C: XII, S: 144, s. 851-852 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Eylül 1965, C: XIV, S: 168, s. 835-836 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Eylül 1968, C: XVIII, S: 204, s. 637-640 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1962, C: XI, S: 129, s. 764-765 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
141
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1963, C: XII, S: 141, s. 532-533 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1964, C: XIII, S: 153, s. 563-564 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1965, C: XIV, S: 165, s. 655-657 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1967, C: XVI, S: 189, s. 754-755 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1968, C: XVIII, S: 201, s. 358-360 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1969, C: XX, S: 213, s. 288-291 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1970, C: XXII, S: 225, s. 249-253 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1962, C: XII, S: 134, s. 123-124 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1963, C: XIII, S: 146, s. 133-134 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1965, C: XV, S: 170, s. 154-155 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1966, C: XVI, S: 182, s. 160-161 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1968, C: XIX, S: 206, s. 160-163 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1970, C: XXIII, S: 230, s. 194-197 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1962, C: XI, S: 126, s. 406-408 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
142
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1963, C: XII, S: 138, s. 342-343 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1964, C: XIII, S: 150, s. 382-383 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1965, C: XIV, S: 162, s. 482-484 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1966, C: XV, S: 174, s. 425-426 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1967, C: XVI, S: 186, s. 471-472 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1967, C: XVI, S: 186, s. 472-474 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1968, C: XVII, S: 198, s. 728-730 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1969, C: XIX, S: 210, s. 830-832 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1970, C: XXI, S: 222, s. 521-525 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1971, C: XXIII, S: 234, s. 761-766 Eleştiri Özel Sayısı – II Türk
Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1962, C: XI, S: 128, s. 701-702 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1964, C: XIII, S: 152, s. 508-509 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1966, C: XV, S: 176, s. 565-566 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1967, C: XVI, S: 188, s. 667-669 Ataç'ı Anma Sayısı Türk Dili
Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1969, C: XX, S: 212, s. 191-192 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
143
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1970, C: XXII, S: 224, s. 157-160 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1971, C: XXIV, S: 236, s. 168-171 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1963, C: XII, S: 136, s. 232 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1963, C: XII, S: 137, s. 289-291 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1963, C: XII, S: 139, s. 400-401Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1964, C: XIII, S: 151, s. 458-459 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1965, C: XIV, S: 163, s. 536-538 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1966, C: XV, S: 175, s. 490-491 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1969, C: XX, S: 211, s. 90-93 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1970, C: XXII, S: 223, s. 71-72 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1971, C: XXIV, S: 235, s. 82-86 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Nisan 1972, C: XXVI, S: 247, s. 77-80 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1962, C: XI, S: 124, s. 256-257 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1965, C: XIV, S: 160, s. 356-358 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1966, C: XV, S: 172, s. 276-277 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
144
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1967, C: XVI, S: 184, s. 317-320 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1968, C: XVII, S: 196, s. 545-546 Sinema Özel Sayısı Türk Dili
Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1969, C: XIX, S: 208, s. 641-645 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1970, C: XXI, S: 220, s. 334-338 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ocak 1972, C: XXV, S: 244, s. 295-298 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Şubat 1962, C: XI, S: 125, s. 331 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Şubat 1964, C: XIII, S: 149, s. 322-324 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Şubat 1965, C: XIV, S: 161, s. 425-427 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Şubat 1966, C: XV, S: 173, s. 362-263 Ali Şir Nevaî Özel Sayısı Türk
Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Şubat 1968, C: XVII, S: 197, s. 641-643 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Şubat 1969, C: XIX, S: 209, s. 744-748 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Şubat 1970, C: XXI, S: 221, s. 429-432 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1962, C: XI, S: 130, s. 824-825 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1963, C: XII, S: 142, s. 736-737 Eleştiri Özel Sayısı – I Türk
Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
145
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1965, C: XIV, S: 166, s. 712-714 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 994-996 Tiyatro Özel Sayısı Türk Dili
Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1967, C: XVI, S: 190, s. 827-828 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1968, C: XVIII, S: 202, s. 448-450 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1969, C: XX, S: 214, s. 598-601 Türk Kısa Oyunları Özel
Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1970, C: XXII, S: 226, s. 338-340 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Çetin, Güney. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1971, C: XXIV, S: 238, s. 314-318 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
En Son Çıkan Kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=19
En Son Çıkan Kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=407
En Son Çıkan Kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=420
En Son Çıkan Kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=487
En Son Çıkan Kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=503
En Son Çıkan Kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=523
En Son Çıkan Kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=540
En Son Çıkan Kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=9
Özerdim, Sami N. Çeşitli Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1960, C: IX, S: 105, s. 486-489 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
146
Özerdim, Sami N. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1962, C: XI, S: 131, s. 879-880 Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Parlatır, İsmail. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Bize Ulaşan Yayınlar, Nisan 1996, C: 1996/I, S: 532, s. 11361144 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=149
son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=223
son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=262
son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=282
son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=297
son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=314
Son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=33
Son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=44
Son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=54
Son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=62
Son kitaplar
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=78
Sülüklüpaşalar, A. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ağustos 1968, C: XVIII, S: 203, s. 548-552 Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDK. Haberler: Yeni Yayınlar, Ağustos 1973, C: XXVIII, S: 263, s. 355 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDK. Haberler: Yeni Yayınlar, Haziran 1973, C: XXVIII, S: 261, s. 216 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDK. Haberler: Yeni Yayınlar, Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 380 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDK. Haberler: Yeni Yayınlar, Temmuz 1973, C: XXVIII, S: 262, s. 288 Özel Bölüm: Yapısalcılık Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi
147
http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDK. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Ekim 1961, C: XI, S: 121, s. 56-57 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDK. Yeni Yayınlar, (Kitaplar - Tenkit) Kasım 1961, C: XI, S: 122, s. 125 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
http://www.tdkdergi.gov.tr/
KÜTÜPHANELERE YENİ GELENLERE İLİŞKİN KATALOGLAR
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü: Yayınlarımız
http://www.meteor.gov.tr/kurumsal/yayinlarimiz.aspx
MTA Genel Müdürlüğü: Kütüphaneye Yeni Gelen Yayınlar
http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/yeniyayin.asp
ODTÜ Kütüphanesi: Yeni gelen yayınlar
http://ww2.lib.metu.edu.tr/tr/yan.php?id=207
Sayıştay: Kütüphane bültenleri
http://www.sayistay.gov.tr/bulten/kutup/kutup.asp
Türk Dil Kurumu Kitaplığı: Yeni Gelen Kitap Ve Dergiler. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1959, 407-418ss.
[172/
http://www.tdkdergi.gov.tr/
Türk Dil Kurumu Kütüphanesine Yeni Alınan Kitaplar. Türk Dili, N589, 01.2001, 133-136ss. [10/Enfo]
http://www.tdkdergi.gov.tr/
148

Benzer belgeler

Library Services - Oregon State University

Library Services - Oregon State University gecirip icine istediginiz kadar para koyabilirsiniz. (ogrencilerin kartlarina koyduklari para kampusteki restoran ve kafeteryalarda da islerin e yarar.)

Detaylı

Mycotaxon Aspergillus, Penicillium

Mycotaxon Aspergillus, Penicillium Links: Journal home Abstract Full text

Detaylı

Aspergillus, Penicillium

Aspergillus, Penicillium Vol. 89, No: 1, pp. 155-157, January-March, 2004. Links: Journal home Abstract Full text

Detaylı

Free Electronic Journals

Free Electronic Journals Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi http://www.sbd.aku.edu.tr/index.html Sciences Akademik Araştırmalar Dergisi (abstracts and some Social http://www.academical.org/index.php/en/ ar...

Detaylı