BİODES I 300 AKTİF İYOTLU KONSANTRE DEZENFEKTAN 1/150

Transkript

BİODES I 300 AKTİF İYOTLU KONSANTRE DEZENFEKTAN 1/150
BİODES I 300
AKTİF İYOTLU KONSANTRE DEZENFEKTAN 1/150 –
1/400
Etoksile alkol ve %2,8 aktif iyot içeren, virüs, bakteri ve mantarlara karşı geniş spektrumlu konsantre
dezenfektandır.
•
•
•
•
Geniş spektrumlu bakterisit, virusit, fungusit etkili bir dezenfektandır.
Hayvan barınakları, kuluçkahane, kesimhane, et ve süt işletme tesisleri, gıda ve soğuk hava
depoları, hayvan nakil araçları, balık çiftlikleri, su tankları, ahır, kümes, veteriner klinikleri gibi
alanlarda her türlü yüzey dezenfeksiyonunda kullanılır.
Yüzeyde leke bırakmaz.
İçeriğindeki etoksile alkol ve surfaktanlar ortamdaki biyofilmi giderir, daha etkin dezenfeksiyon
sağlar.
Birleşimi ;
% 2,8 aktif iyot, % 28 fosforik asit ve alkol etoksilat içerir.
Kullanım Sahası / Endikasyonları ;
Her çeşit hayvan batınağında, nakil araçlarında, ayak-tekerlek havuzlarında ve ekipmanların
dezenfeksiyonunda kullanılır. Her m2 yüzey için 300 ml. Solüsyon hesaplanmalıdır.
Sulandırma oranları :
1) Hastalıklara Göre ;
•
•
•
•
Şap virüsüne 1/600
Newcastle ve Avian Influenza virüsüne 1/140
Tüberküloz basiline 1/50
Kuduz ve Aujezskys virüsüne 1/150
2) Uygulama alanlarına Göre ;
Kullanım Sahası / Endikasyonları ;
Her çeşit hayvan batınağında, nakil araçlarında, ayak-tekerlek havuzlarında ve ekipmanların
dezenfeksiyonunda kullanılır. Her m2 yüzey için 300 ml. Solüsyon hesaplanmalıdır.
Sulandırma oranları :
1) Hastalıklara Göre ;
•
•
•
•
Şap virüsüne 1/600
Newcastle ve Avian Influenza virüsüne 1/140
Tüberküloz basiline 1/50
Kuduz ve Aujezskys virüsüne 1/150
2) Uygulama alanlarına Göre ;
KULLANIM ALANI
SULANDIRMA ORANI
Uygun bir sprey cihazı kullanın.
Hazırlanan solüsyonu 300ml/m2
dozda yüzeye tatbik edin.
GENEL
DEZENFEKSİYON
•
HAVA
DEZENFEKSİYONU
•
1/200
Hava Spreyi
1/20
•
UYGULAMA
Soğuk Sisleme ULV
SU BORULARI VE
TANKLARININ
DEZENFEKSİYONU
1/400
AYAK HAVUZLARI VE
ARAÇ TEKER
HAVUZLARININ
DEZENFEKSİYONU
1/75
•
Basınçlı sprey veya atomizer
(>100 mikron) kullanın.
10m3 hacim için 1 lt.
solüsyon yeterlidir.
ULV cihazı (20 mikron)
kullanın. 150 m3 hacim için
1 lt. solüsyon yeterlidir.
Hacmini bildiğiniz bir tankta veya
dozaj pompasıyla solüsyonu
hazırlayın ve hattın tamamına verin.
1saat bekleyin. Temiz su ile
durulayın.
Haftada bir kere veya havuz çok
kirlendiğinde solüsyonu yenileyin.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların
tırnak hijyeni için daldırma
yöntemiyle aynı solüsyonu kullanınız.