peyzaj-44

Yorumlar

Transkript

peyzaj-44
İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE
TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44)
Müşteri Kurumlar
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKANLIĞI
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Yürütücü Kuruluş
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Projenin Amacı
Öneri proje ile
Malatya İli pilot alan olmak üzere ve bilgi sistemleri
teknojilerinden yararlanılarak
doğal ve kültürel peyzaj özelliklerinin belirlenmesi,
buna göre peyzaj karakter analizinin ve
değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi ile
rekreasyon/turizm açısından gelişim stratejilerinin
üretilmesine ilişkin bir çalışma gerçekleştirilecektir.
Peyzaj Karakter Analizi (PKA)
İş Paketleri
Turizm ve rekreasyon kaynakları
Peyzaj Bilgi Sistemi (T&R PBS)
Turizm ve Rekreasyon Kaynak Peyzaj
Yönetimi Planı (T&R PYP)
Bilimsel ve yasal
çerçeve
IP1
IP8
Peyzaj tipolojisi yöntem ve haritalama
Peyzaj Bilgi Sistemi tasarımı, eğitim ve uygulama
Arazi sörveyi ve literatür
taraması
IP4
IP10
IP10
IP5
IP9
IP6
IP2
Turizm ve rekreasyon kaynağı doğal ve kültürel peyzaj öğelerinin
peyzaj bilgi sistemi (T&R PBS) tasarımı, kayıt ve haritalama
Bağlantı koridorları tasarımı ve haritalama
IP3
IP7
Malatya imajı araştırması
Kullanıcı profili ve rekreasyonel talep analizi
Turizm ve rekreasyon açısından peyzaj değerlendirilmesi: peyzaj
politikası
Uygulanabilirlik Koordinasyon Çalıştayları
Projenin Yaygın Etkisi
Proje, ülkenin önemli bir sorununu çözmektedir.
İl ölçeğinde peyzaj karakter analizi yöntemi
Peyzaj Stratejilerinin ülke politikaları ve
mekansal planlarına entegrasyonu modeli
E-devlet kapsamında peyzaj bilgi sistemi
tasarımı
Projenin Yaygın Etkisi
Proje, ülkenin önemli bir sorununu çözmektedir.
İl ölçeğinde peyzaj karakter analizi yöntemi
Peyzaj Stratejilerinin ülke politikaları ve
mekansal planlarına entegrasyonu modeli
E-devlet kapsamında peyzaj bilgi sistemi
tasarımı
Malatya Peyzaj Karakter Tipleri Düzey 2
Malatya Peyzaj Karakter Alanları
Malatya Kale kayısı Bahçeleri Peyzajı Katalog bilgileri
Malatya Kale kayısı Bahçeleri Peyzajı Katalog bilgileri
Peyzaj Fonksiyon Analizi
Peyzaj Fonksiyon Analizi
Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi
PEYZAJ ENVANTER
VE ANALİZİ
•Yapı
•Fonksiyon
•Değişim
PEYZ
DEĞ
Genel Peyzaj Koruma- Gelişim Yönetim Stratejileri
Genel Peyzaj Koruma- Gelişim Yönetim Stratejileri
Peyzaj koruma alanı
1. Derecede Peyzaj Koruma Alanları: Salt/Mutlak Peyzaj Koruma Alanı
2. Derecede Peyzaj Koruma Alanları: Salt/Mutlak Peyzaj Koruma Alanı
3. Derecede Peyzaj Koruma Alanları: Bölümsel/Kısmi Peyzaj Koruma Alanı
Kontrollü peyzaj koruma alanı
Sınırlı peyzaj kullanım alanı
Potansiyel peyzaj kullanım alanı
Peyzaj statüleri
Önemli peyzajlar
Özel peyzajlar
Simgesel peyzajlar
Kale Kayısı Bahçeleri Peyzajı Genel Peyzaj
Koruma Geliştirme Stratejileri
Kale Kayısı Bahçeleri Peyzajı Ayrıntılı Peyzaj
Koruma Geliştirme Stratejileri
Malatya İli Turizm ve Rekreasyon Sektörel
Peyzaj Rehberi
Malatya İli Tarımsal Kullanım Sektörel Peyzaj
Rehberi
Malatya İli Tarımsal Kullanım Sektörel Peyzaj
Rehberi
Projenin Yaygın Etkisi
Proje, ülkenin önemli bir sorununu çözmektedir.
İl ölçeğinde peyzaj karakter analizi yöntemi
Peyzaj Stratejilerinin ülke politikaları ve
mekansal planlarına entegrasyonu modeli
E-devlet kapsamında peyzaj bilgi sistemi
tasarımı
Projenin Yaygın Etkisi
Proje, ülkenin önemli bir sorununu çözmektedir.
İl ölçeğinde peyzaj karakter analizi yöntemi
Peyzaj Stratejilerinin ülke politikaları ve
mekansal planlarına entegrasyonu modeli
E-devlet kapsamında peyzaj bilgi sistemi
tasarımı
PBS Malatya İli Örneği
www.verikure.com/pbs/peyzaj44
Teşekkürlerimle
saygılarımı sunarım
Prof. Dr. Şükran Şahin
Genel Peyzaj Koruma- Gelişim Yönetim Stratejileri
Peyzaj Fonksiyon Değeri
Yüksek
1.Derece
Yüksek
2.Derece
Yüksek
3.Derece
Peyzaj Deseni (1. DÜZEY)
Doğal peyzaj
Tarımsal peyzaj
Yerleşim peyzajı
Peyzaj koruma alanı
Kontrollü peyzaj
Kontrollü peyzaj
Salt/Mutlak peyzaj
kullanım alanı
kullanım alanı
koruma alanı
Bölümsel/Kısmi peyzaj
koruma alanı
Orta
Sınırlı peyzaj kullanım
alanı
Düşük
Potansiyel peyzaj kullanım Potansiyel peyzaj
alanı
kullanım alanı
PEYZAJ ENVANTER
VE ANALİZİ
•Yapı
•Fonksiyon
•Değişim
Sınırlı peyzaj
kullanım alanı
PEYZAJ
DEĞERLENDİRME
•Peyzaj Vizyonu
•Peyzaj (Koruma-Gelişim ve
Yönetim) Stratejileri
•Peyzaj Planı
•Peyzaj Yönetimi
Sınırlı peyzaj
kullanım alanı
Potansiyel peyzaj
kullanım alanı
PEYZAJ ENVANTER
VE ANALİZİ
•Yapı
•Fonksiyon
•Değişim
PEYZAJ
DEĞERLENDİRME
•Peyzaj Vizyonu
•Peyzaj (Koruma-Gelişim ve
Yönetim) Stratejileri
•Peyzaj Planı
•Peyzaj Yönetimi

Benzer belgeler

Bölge-Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve

Bölge-Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Peyzaj Karakter Tipi (PKT) Peyzaj Karakter Alanları Peyzaj Birimi ve Peyzaj Karakter Tipi Kodlaması ile Peyzaj Karakter Alanı İsimlendirmesi Peyzaj Karakter Alanı Kataloğu Peyzaj Fonksiyonu Analizi...

Detaylı