ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2016. № 3 378 Политология УДК

Transkript

ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2016. № 3 378 Политология УДК
Политология
УДК 32
ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI (TÜRKSOY) ÜLKE
HALKLARININ KAYNAŞMASI İÇİN, ÜLKELER ARASI SOSYO-KÜLTÜREL
ENTEGRASYON SÜRECİNİN SAĞLANMASI
Mehmet Levent Kocaalan
Pamukkale Üniversitesi, Öğretim Görevlisi
Hakan Özcan
Pamukkale Üniversitesi, Öğretim Görevlisi
Özet
Bu çalışmada, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) kapsamında bulunan,
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan kültürlerini
kaynaştırmak amacı ile, siyasal olarak ülkeleri kurduğu büyükelçilikler dışında, TURKSOY
kurucu ülkeleri hükümetlerinin, kendi dışında diğer ülke kentlerinde kuracakları ve kendi
kültürlerini tanıtacakları konsept olarak oluşturacakları “Kültürlerin Birbiri ile Entegrasyonu”
projesi model olarak sunulmaktadır. Bu projede her ülke, ülkesinin kültürünü tanımlayan ülke
evleri kapsamında konsept kültürevleri oluşturacaktır. Bu çalışma ile, TURKSOY kapsamında
bulunan ülkelerin, birbirlerinin kültürlerini öğrenmeleri sağlanacak ve ülkeler arası sosyokültürel entegrasyon sürecinin oluşması hızlandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel İletişim, Girişimcilik, TÜRKSOY.
ТҮРК МАДАНИЯТЫНЫН СОЦИО-МАДАНИЙ
ИНТЕГРАЦИЯСЫНДАГЫ ТҮРКСОЙ УЮМУНУН ОРДУ
Кыскача мазмуну
Бул макалада түрк элдеринин маданий карым-катнашынын социомаданий интеграциясындагы ТҮРКСОЙ уюмунун орду изилденет.
Ачкыч сөздөр: маданият, маданият аралык карым-катнаш, ишкерчилик, ТҮРКСОЙ.
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКСОЙ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Данная статья рассматривает проблемы социокультурной интеграции тюркоязычных стран в рамках организации ТЮРКСОЙ. Основной целью организации является
сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов.
Ключевые слова: культура, межкультурная коммуникация, предпринимательство,
ТЮРКСОЙ.
378
ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2016. № 3
Mehmet Levent Kocaalan, Hakan Özcan
INTERNATIONAL TURKIС CULTURE ORGANIZATION (TÜRKSOY)
FOR THE INTEGRATION OF COUNTRIES; ENSURING INTERNATIONAL
SOCIO-CULTURAL INTEGRATION PROCESS
Abstract
This paper deals with the analysis of TURKSOY organization, which was established
to introduce and integrate cultures of Turkic countries such as Azerbaijan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkey and Turkmenistan. With the help of this project, the countries
that take place in this organization (TÜRKSOY) will find opportunities to learn cultures better
and socio-cultural integration process among these countries will accelerate.
Key words: Culture, Cultural Communication, Entrepreneurship, TÜRKSOY.
1. TÜRKSOY’un Kuruluş Amacı
Dünya genelinde Türk dünyasını oluşturan ülkelerin UNESCO’su olarak bilinen
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan
veTürkiye Cumhuriyeti kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmaylakurulmuştur.
Daha sonraki yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonuna bağlı
Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva
ve Hakas Cumhuriyeti ile birlikte Moldova’ya bağlı Gagavuz Yeri, TÜRKSOY’a
gözlemci üye olarak katılmışlardır. TÜRKSOY 1993 yılından beri Türk halklarının
birbirleri ile sosyo-kültürel entegrasyonunu
ve kardeşliğini güçlendirmek, ortaklaşa olarak oluşturulacak Türk kültürünü gelecek
nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için
ülkeler bazında çalışmaktadır. Kuruluş aşamasında TÜRKSOY ismi Türk Kültür ve
Sanatları Ortak Yönetimi olarak belirlenmiş
sonrasında alınan kararla bu isim Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olarak değiştirilmiştir.
TÜRKSOY kapsamında yapılan aktivitelerin başında, ressamlar buluşmaları, opera günleri, edebiyat kongreleri gibi geleneksel faaliyetler bulunmaktadır.
2. TÜRKSOY Bünyesinde
Sosyo-Kültürel Entegrasyonun
Oluşturulması
Bu bildiri kapsamında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye
ve Türkmenistan kültürlerini ve birbiri ile
ilişkilerini geliştirmek amacı ile, siyasal
olarak birbiri ile iletişim dışında, TURKSOY kurucu ülkeleri hükümetlerinin, diğer
ülkenin şehirlerinde kendi kültürlerini tanıtacakları ve bir bütün olarak oluşturacakları
“Kültürlerin Birbiri ile Entegrasyonu” projesi model olarak oluşturulacaktır. Bu proje
kapsamında pilot olarak seçilen 6 ülke, kendi ülkesinin kültürünü belirleyecek şekilde
konsept kültürevleri yapılandıracaktır. Bu
proje kapsamında Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ülkelerinin mimarlık, yemek kültürü ve folkloru ile ilgili örnek çalışmalar
aşağıda belirlenmiştir.
2.1. AZERBAYCAN
Türkiye’de azınlık olarak 2008 nüfus sayımı verilerine göre yaklaşık olarak 542.000
Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı azınlık
olarak yaşamaktadır. Bu durumda, bu projenin Türkiye’de oluşturulmasının ne kadar
önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, Azerbaycan’da iş dolayısı ile orada
bulunan çok sayıda Türk vatandaşı bulunmaktadır.
2.1.1. Azerbaycan’daki mimarlık
uygulamaları:
Azerbaycan şehirleri sadece Kafkasya’da değil, aynı zamanda Orta Doğu’da
ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2016. № 3
379
Политология
kendi tarihine göre eski şehirlerden olduğundan, burada çeşitli dönemlere ait çok
sayıda tarihi-mimari anıtlar bulunmaktadır.
Bu anıtlar doğu ve batı mimarlığının üsluplarını kendisinde yüksek düzeyde birleştirdiğinden dolayı hep çekici olmuş, özellikle
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü, dünya
mimarlığının merkezlerinden birine dönüştürmüştür. Özellikle son 10 yılda, dünya
genelinde konsept olarak söz edilen mimari
yapılar gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan’da
yeni stil olarak yapılan yapıların çoğu başkent Bakü’de bulunmaktadır. Haydar Aliyev
Kültür Merkezi (Resim 3), Bakü’de bulunan
sıra dışı yapılar arasında bulunmaktadır.
2.1.2. Azerbaycan Mutfağı
Avrupa ve Ortadoğu mutfaklarını etkilemiş hem de bu mutfaklardan etkilenmiştir.
Ayrıca Azeri mutfağı yörelere göre de farklılıklar gösterir. Azerilerin zengin mutfaklarında o kadar çok yemek çeşidi vardır ki;
özellikle Kafkas yöresinde yaşayan kişiler
tarafından beğenilmektedir. Azerbaycan’ın
en meşhur yemekleri:
Genel Yemekler: Dovga, Bakü Pitisi,
Bastırma koyun kebabı, Tike pilav, Şüyüd
pilav, Sebzeli pilav
Hamur İşleri: Düşbere, Xemiraşı, Gürze,
Kuymak, Firni, Süzme xingal,
Salatalar: Soyutma, Khazar salatası,
Azerbaycan salatası,Yeşillikler, Fasulye fisindjan
Çorbalar: Umac, Piti, Köfte – Bozbaş,
Turşu Sıyık, Parça – Bozbaş, Tavuk Çorbası,
Pelmeni, Haş (Kelle paça), Sulu xingal, Dovğa, Ayran – Doğramaç, Hamuraşı, Balva
2.1.3. Azerbaycan Halk Oyunları:
Azerbaycan’da halk oyunları,nın halk
arasında önemli bir yeri bulunmaktadır.
Kahramanlık, asalet, yardım severlik, vatan sevgisi, aşk, tabiat sevgisi gibi konular
işlenmiştir.Azerbaycan’da halk oyunlarına
olan bu büyük sempatiden dolayı, Bu sayede kuşaktan kuşağa aktarılabilmektedir. Bu
oyunlar genellikle; düğünlerde, sünnetlerde
veya sevinçli günlerde oynanmaktadır.
380
2.2. KAZAKİSTAN
Türkiye, 1991’de Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden 10 dakika sonra
bu ülkeyi tanımıştır. Aynı zamanda, Türkiye
ile Kazakistan yoğun bir ticaret ilişkisi bulunduğu için, halklar arasında sıkı bir sosyo-kültürel ilişkiler bulunmaktadır.
2.2.1. Kazakistan Mimarlık
Uygulamaları:
Kazakistan’daki mimarlık uygulamalarına bakmak istiyorsak öncelikle Başkent Astana’ya bakmamız gerekir. Astana çok kısa
bir sürede bataklık bir alandan çok önemli
mimarların eserlerinin yükseldiğiaçık hava
galerisine dönüşmüştür.
Nursultan Nazarbayev’in keskin bir kararla Başkenti Astana’ya taşımasıyla birlikte çok önemli mimarların imzasını taşıyan
anıtsal yapıların ve heykellerin boy gösterdiği muhteşem bir yaşam mekanına dönüştü.Bu modern mimarinin yanında geleneksel
kazak motiflerinin kullanıldığı yapılarda
göze çarpmaktadır. Astana’daki göze çarpan yapılar arasında Bağımsızlık Sarayı,
Hazreti Sultan Camii, Astana kütüphanesi,
Astana Medya Merkezi, Piramit yani Huzur
ve Barış Sarayı, Astana Arena Stadyumu
ki buproje 2011 yılında Uluslararası RIBA
(Britanyalı Mimarlar Enstitüsü) ödülünükazanarak Asya-Pasifik bölgesinin ‘En İyi Kamusal Yapı’ projesi seçilmiştir.
2.2.2. Kazak Mutfağı:
İnsanların var olan bugünkü yemek kültürleri geçmişteki yemek kültürlerinin bir
aynasıdır. Bir kültürde en yavaş değişen
öğe, yemek öğesidir. Kazak Türklerinde
yemek kültürü, yüzyıllar öncesindeki yaşam biçimiyle, ekonomiyle, hatta komşularla etkileşimle, aynı zamanda gelenek ve
göreneklerle şekillenen bir öğedir. Kazaklar geçmişten gelen yemek kültürlerini korumuşlardır. Türklerde “tuz-ekmek hakkı”
deyimi; dostluk, bağlılık minnettarlık, şükran, vefa, samimiyet, fedakârlık, mertlik,
dürüstlük, cömertlik ve misafirperverliğin
sembolleşmiş bir ifadesidir.Kazakların en
belirgin özelliklerinin başında konukseverlikleri gelir.
ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2016. № 3
Mehmet Levent Kocaalan, Hakan Özcan
Konuklara önce kımız, şubat yada ayran;
sonra sütlü, kremalı çay, borsak, kum üzüm,
irimşik ve kurt ikram edilir.
Ziyafet sofralarında önce koyun ve at
etinden yapılmış iştah açıcı yiyecekler ikram edilir. Bunlar kazı, sujuk, jal, jaya, suryet, karta, kaburgadır. Kazakların en popüler yemeği kazak yöntemiyle pişirilen ettir.
Özel yemekler içerisindeKazak misafirperverliğini yansıtan en önemli yemek konakaşıdır.
2.2.3. Kazak Halk Oyunları:
Kazak halk oyunları, tarih boyunca Özbek halk oyunlarından yoğun bir şekilde
etkilenmiştir. Genelde at üzerinde savaş manevralarını ve sert erkek duruşunu tanımlayan figürlerden oluşmaktadır. “Qara Jorga
(Rahvan At Yürüyüşü)” en bilinen kazak
halk oyunlarından birisidir.
2.3. KIRGIZİSTAN
Kırgızistan, “Kırgız ülkesi” anlamına
gelir. Kırgız isminin kökeni “Kırgız” ismi,
“kırk uz” yani “kırk boy” anlamına gelmektedir ve Kırgız bayrağındaki kırk kollu güneş de bu kırk boyu temsil etmektedir.
2.3.1. Kırgızistan Mimarisi:
Kırgızistan’ın tarihine baktığımızda bir
çok savaş olduğundan dolayı, az sayıdaki
mimari eserler günümüze gelmiştir. Bunlar; Taş Rabat, Burana minaresi ve kalıntıları, Özgön tarihî eserler kompleksi, Manas,
Şabdan Baatır, Şah Fazıl, Safid Bulend, Arslan Baba, Sulayman Too türbeleri olarak sayılabilir.
Taş Rabat Orta Asya’nın en eski yapılarından olması sebebiyle farklı bir öneme
sahiptir.Bölge halkı bu yapıyı Taş Üy yani
taş ev olarak da adlandırırlar. Bu tarihi eser
günümüzde bölge halkı tarafından tarihî bir
kervansaray olarak görülmekle birlikte ne
zaman ve hangi amaçla yapıldığıyla ilgili
açık bilgiler mevcut değildir.
2.3.2. Kırgızistan Yemek Kültürü:
Orta Asya’da yaşayan her Türk boyunda
olduğu gibi Kırgız yemek kültürüne de coğrafik etkenler şekil vermiştir.
Yoksul ve orta halli köylüler büyük ölçüde çorba türünden sulu yemeklerle bes-
lenmektedir. Bilindiği gibi sulu yemekler az
malzeme ile çok insanı doyurmak özelliğine
sahiptir. Ülke genelinde bu türün en yaygın
örnekleri “Maksım ve Carma”dır.
Kırgızistan’ın güneyindeki yerleşme birimlerinde bu yörede yetiştirilen aşkabak
adı verilen bir kabak türünün önemli yeri
vardır. Bu kabaktan yapılan birçok yemek
çeşidi bulunmaktadır. En yaygın kullanımı
çorbaya katılması, açılmış hamur parçalarına kıyma ilave edilerek pişirilmesi, kızartılmış et yanında yenmesidir.
2.3.3. Kırgız Halk Kültürü:
Bölgedeki Türk boyları arasında bir etkileşim olduğundan Kırgızistan’ın kuzey
ve güneyindekiler kendi oyunları oynamakta ve kendi giysilerini giymektedir. Kırgız
folkloru genel olarak kuzey ve güney olmak
üzere ikiye ayrılır. Kuzeyde KazakTürkleri,
güneyde ise Özbek Türkleri daha yoğun olarak yasamaktadır. Bu sebepten dolayıkuzey
Kazak kültüründen, güney ise Özbek kültüründen etkilenmiştir.
Halk oyunlarına ya da halk danslarına
Kırgızlar “Biy”demektedir. Halk oyunları
oynamaya ya da halkdansları yapmaya ise
“Biylemek” tabiri kullanılmaktadır.Erkek
danslarına At Biyi, Ulakçının Biyi, Mergençinin Biyi, Pahtacının Biyi gibi oyunları örnek olarak verilebilir.
2.4. ÖZBEKİSTAN
Özbekistan, Türk lehçelerinden Özbekçe
konuşan bir devlettir. Geçmiş tarihinden dolayı, kendine has bir kültürü bulunmaktadır.
2.4.1. Özbekistan Mimarisi:
Özbekistan’ın mimari yapısı içinde Başkent Taşkent ayrı bir yer tutar.Taşkent dünya’nın en modern şehirlerinden biridir. Alt
yapısı muhteşemdir. Kaldırımları çok geniştir ve son derece güzel bir çok parkı vardır.
Hem tarihi hem de modernmimarili kültür
sanat merkezleri iç içedir.
Surlar içinde ki Harezm kenti barındırdığı kültürel eserlerle UNESCO kültür mirası listesine girmiştir. Bu eserlerin çoğu
bu bölgede kurulan ve 1220 yılında Moğol
imparatoru Cengiz Han tarafından yıkılan
Harzemşahlar devletine ait kalıntılardan
ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2016. № 3
381
Политология
oluşuyor. Bu eserler içinde en dikkat çekici olanları yapım aşamasında yarım kalmış
dünyanın en geniş minare örneklerinden biri
olan ve çevresi turkuaz renkli çinilerle süslenmiş Kalta-Minor Minaresi ile Alla-Kuli
Han kompleksi, Abdullah Han medresesi,
İç Han surları ve daha bir çok eser ve müze
bulunuyor.
2.4.2. Özbekistan Mutfağı:
Özbekistan mutfağının en büyük özelliği
Dünya mutfaklarında da tanınıyor olmasıdır. Özbek pilavı Dünyaca bilinmekte ayrıca
Türkiye’dede çok sevilmektedir.Özbekistan› da ‹› sanat›› diye nitelendirilen pilavın
pişirimi bölgeden bölgeye farklılık göstersede ana malzemeler değişmiyor. Yani, pirinç,
et, yağ, havuç, soğan ve çeşitli baharatlar
bütün bölgelerde kullanılıyor. Bölgesel
özelliğine göre ise içine ayva, kuru üzüm ve
çeşitli sebzeler ilave edilebiliyor.
2.4.3. Özbek Halk Kültürü:
Özbek dans tarihine bakıldığında, genel
olarak erkek dansları hareketli ve hızlı, kadın dansları yavaş ve ahestedir. Bundan dolayı erkekle kadın birlikte çok az dans ederler. Danslarda eller veya kollar hiçbir şekilde bir başka oyuncu ile tutulmaz. Hareketler
genelde ayakta yapılmakla birlikte çökmeli
hareketler de vardır. Bunun yani sıra çökerek yerde dans da edilir. Kol ve baş kullanımı ön plandadır. Ayak hareketlerinin herhangi bir anlamı veya dansa katkısı yoktur.
2.5. TÜRKİYE
Türkiye’nin uzun süren tarihi bir geçmişi bulunduğu için, Türkiye ile ilgili olarak değişik konseptler oluşturulabilir. Türkiye’nin tarihi uzun yıllara dayanmaktadır.
Bu amaçla; Türkiye’nin mimari yapısının,
müzik kültürünün, yemek kültürünün ve
folklorunun özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir.
2.5.1. Türkiye’deki Mimarlık
Uygulamaları
Türkiye’deki mimarlık uygulamaları
belli dönemlerde yaygın olan mimari akımlardan, cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan
belli sorunlardan ve çelişkilerden etkilenerek veya onlara tepki olarak oluşmuştur.
382
Bu çelişkilerden başta geleni özellikle cumhuriyetin ilk dönemlerinde gündeme gelen
Doğu-Batı ikilemidir. Buna ek olarak ulusal-evrensel, geleneksel-modern veya dindarlık-laiklik gibi ikilemler ve farklı siyasi
görüşler de mimarlık uygulamalarının seyrini etkilemiştir.
2.5.2. Türk Mutfağı:
Osmanlı’nın mutfağını miras almaktadır.
Osmanlı mutfağı da Türk, Yunan, Balkan ve
Ortadoğu mutfaklarının birleşimi ve saflaştırılması olarak tanımlanabilir.
Bir taraftan ortak Türk yemekleri ülkenin boydan boya ucunda bulunabilirken,
ayrıca bölgeye özgü yemekler de vardır.
Karadeniz bölgesinin mutfağı (Türkiye’nin
kuzeyi) mısır ve hamsi balığına dayanır. Güneydoğu-Urfa, Gaziantep ve Adana kebapları, mezeleri ve hamur işine dayalı tatlıları;
baklava, kadayıf ve künefe ile meşhur olmuştur. Ege bölgesinde zeytin ağacı bol bol
yetiştirilir. Zeytinyağı, bu bölgede yemek ve
salatalarda yoğun olarak kullanılır. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi
sebzeler, otlar ve balık bolluğu ve çeşitliliği
açısından oldukça zengindir. Orta Anadolu,
kendine özgü keşkek, mantı (özellikle Kayseri) ve gözleme gibi hamurlu yemekleriyle
meşhurdur.
2.5.3. Türk Halk Kültürü
Halkın geleneğe bağlı maddi ve manevi
kültürünü kendine özgü metotlarla oluşan,
halkın içinden çıkmış oyunlardır. Bu danslar, ülkenin değişik yörelerinde oynanmaktadır.
Zeybek, Halay, Horon, Bar, Hora, Karşılama, Kaşık ve Bengi en fazla oynanan
oyunların arasında gelmektedir. Özellikle
Horon ve Bar oyunu, Kafkas geleneğinden
etkilenmiş bir oyun türüdür.
2.6. TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan’da tarihin derinliklerinden
çıkagelen bir çok tarihi mimari eser bulunmakla birlikte dikkat çekici bir çok modern
mimari eseri de barındırmaktadır.
2.6.1. Türkmenistan Mimarisi:
Özellikle Aşkabat tamamen modern yapılarla donatılmış bir şehirdir. Aşkabat şe-
ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2016. № 3
Mehmet Levent Kocaalan, Hakan Özcan
hir merkezi depreme dayanıklı modern çelik-beton ve cam binalarla donatılmış halde.
Pek çok yerde görülen anıtlar kente damgasını vuruyor. “Tarafsızlık Kulesi” anıtı görülmeyi hak eden bir eserdir.
2.6.2. Türkmenistan Yemek Kültürü:
Orta Asya’daki diğer Türk boyları gibi
Türkmenlerin beslenme ve mutfak geleneklerini belirleyen ana unsur yüzlerce yıl öncesine dayalı göçebe-bozkır kültürüdür.
Ana Yemekler: Kızartma,Sulu kebap
(incik etten yapılır),Etli Pilav,Kişnişli Pilav
(bayramlarda yapılır),Bulgur Pilavı,Kara Pilav,Büryan (et, tavuk, erişte, yumurta);
2.6.3.Türkmen Halk Kültürü:
Türküler, halk yaratıcılığının bir ürünüdür. Sosyal ve geleneksel hayat (sosyal-durmuşı), aşki-lirik, kahramanlık-savaş (harbi gahrımançılık), ahlak didaktik,dostluk,
vatanseverlik (vatançılık) konulu türküler
şeklinde altbaşlıklar altında toplanıp incelenmektedirler. Saz eşliğinde türkü söyleyenlere “bahşi” denilmektedir.Bahşi ile halk
şairi farklı kavramlardır. Bahşi, “halk müziği sanatçısı”kavramının karşılığıdır. Bunlar
ustamalı çalıp söylerler.
3. SONUÇ
TÜRKSOY ülkeleri, tarih boyunca birbiri ile yakın siyasi, kültürel ve ekonomik
işbirliği içerisinde olan ülkelerdir. Ülkelerin
siyasi bakış açıları dışında, ülke halkları,
birbirlerinin kültürlerini hep öğrenmek istemişlerdir. Türkiye’de yoğun olarak Azeri,
Kırgız, Kazak, Özbek ve Türkmen vatandaş
azınlık olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda
bu ülkelerden vatandaşlar birbirlerine turist
olarak giderek, komşu ülkelerin kültürlerini
öğrenmek istemektedir.
Bu nedenden dolayı, “Kültürlerarası
Restaurant Konsepti Projesi” Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistansınırları içerisinde
bulunan, ülkenin büyük illerine kurulduğu
takdirde, tüm ülke halkları arasında birbirlerinin kültürlerini daha iyi tanıma fırsatı
yaratılacaktır. Ülke halkları, birbirlerinin
kültürlerini tanımak için, diğer ülkeye gitme
zorunluluğu bulunmayacaktır. Birbirlerinin
kültürlerine ısınan halklar, birbirlerini daha
iyi tanıyacaklar ve zaman içerisinde birbirlerinin kültürlerini daha benimseme şansına
sahip olacaklardır. Diğer ülkelere sempati
duyarak, zaman içersinde hiç gitmedikleri
bu ülkelere, turist olarak gitme fırsatı bulacaklardır.
Bu teorik çalışma projelendirildiği taktirde, ülkelerin özgün kültürleri belirlenecek
ve konsept mağaza haline getirilerek, kar
merkezli bir uygulama haline getirilebilecektir. Bu projenin amacı, bu üç ülke arasında kültür birliğinin oluşturularak, ülke
halklarının diğer ülke kültürlerini tanımak
amacı ile diğer ülkelerin oluşturdukları
“Kültür Evlerinde”, ülkelerarası sosyo-kültürel entegrasyon sürecinin hızlandırılarak,
ülke halklarının birbiri ile daha sıkı iletişim
halinde olmasını sağlamaktır.
KAYNAKÇA:
Bİ Mahmut (2007) Kafkas Tarihi C. ISelenge Yayınları, İstanbul, 2007.
BUYAR Cengiz (2014) ‘’Kırgızistan’da
Efsane ile Gerçek Arasında Kalan Bir Tarihî Eser: Taş Rabat’’,Gazi Türkiyat, Bahar
2014/14,s:105-126
COZZARIN, Brian P. (2006) ‘’ Are World-First Innovations Conditional on Economic
Performance?” Technovation, 26, s:1017-1028
ÇINAR Alia (1996) ‘‘Türkmenistan Halk
Edebiyatı Türleri’’, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, s:353-369
DEMİREL Özcan (1999) ‘’Öğretme Sanatı’’, Pegem Yayınları, Ankara, 1999
DOĞAN Cihangir (2009) ’‘Kazak Türklerinde Konukseverlik ve Konuk Ağırlama’‘,
Türk Dünyası Araştırmaları.
GÜLBEYAZ Kürşat (2013 Ekim) ‘’Özbek
Milli Dansları ve Giyimleri’’, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler
Dergisi Cilt:2, Sayı:5, s:65-71
HALLAK, Rob, Brown, Graham, Lindsay, J.Noel (2011) “The Place Identity E
Performance Relationship Among Tourism
Entrepreneurs: A Structural Equation Modelling Analysis”, Tourism Management, 33 (1),
pp.143-154.
ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2016. № 3
383
Политология
KOCATÜRK Utkan (1999) Atatürk’ün
Fikir ve Düşünceleri, Semih Ofset, Ankara,
s:185-186.
KOÇ Levent. ve ULUÇAY Öykü, (2010)
“Güney Kafkasya’da Yerel Girişimler Yolu ile
Diyalogu Arttırmak – Yerel Yönetim Birlikleri
Üzerine Fizibilite Çalışması”, TESEV, Aralık,
p.14-18.
NİMET Berkok Toygar-Kâmil Toygar, (1994) “Şapsığ-Abzah-Hatkoy-Kabartay-Besney-AbazaUbıh-Asetin-ÇeçenDağıstan-Karaça Malkar”, Takav Matbaacılık,
s:512,Ankara.
RAHMAN, Md Mizanur. ve Lian, F.
Kwen (2011) “The Development Of Migrant
384
Entrepreneurship In Japan: Case Of Bangladeshis”, Int. Migration & Integration, Volume
12, p.253–274.
TAVKUL Ufuk, (2009) Kafkasya Gerçeği,
2. Baskı, İstanbul: Selenge Yayınları.
TAVKUL Ufuk, (2009) Kafkasya’da Kültürel Etkileşim/ Sosyo-Linguistik Bir Araştırma Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
TOYGAR Kamil, Toygar Nimet Berkok’’Kırgız mutfak kültürü üzerine notlar’’
ZIMMERER, Thomas W. and Scarborough, Norman M. (2004) “Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management”,
Fourth Edition, Prentice Hall, Inc.
ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2016. № 3

Benzer belgeler