ağustos 2010 - Списание Юмит

Transkript

ağustos 2010 - Списание Юмит
AĞUSTOS
2010
Aylık Aile, Çocuk
ve Kültür Dergisi
YIL: 16, SAYI: 150
FİYATI: 1,50 lv.
ISSN 1310-6422
Август
2010
1
içindekiler
4
k
Ço cu
Ai le,
rg isi
Ay lık
ltü r De
ve Kü
S
AĞUSTO
2010
SAYI: 150
YIL: 16,
1,50 lv.
FİYATI: -6422
ISSN 1310
Август
2010
1
4
8
10
14
18
22
24
26
28
32
37
38
40
42
22
2 Ağustos
2010
Август 2010, брой: 150
съдържание
Ağustos 2010, Sayı: 150
10
14
Hat Sanatı
Калиграфията
Ne, Niçin, Nasıl?
Какво, защо, как?
Hayvanlar alemi: Dünyanın en hızlı koşan 10 hayvanı
Светът на животните: Десетте най-бързи животни
İzler
Следите
Test: HOŞGÖRÜLÜ MÜSÜNÜZ?
Един ден в Едирне /Одрин/ с магията на едно лале
En pahalı klasik otomobiller
Hangi odaya ne renk perde alalım?
В какъв цвят да е пердето за отделните стаи?
Annemizin Köşesi
За майките
3000 Yıllık Lezzet DONDURMA
Кулинарно удоволствие на 3000 години: Сладоледът
Hangi Dünya Kupası maçını 200 bin kişi izledi?
Кой мач за Световната купа е наблюдаван от 200 хиляди души?
Sizden Gelenler
Вашите отзиви
Genç Ressamlar
Млади художници
Mizah
Хумор
24
32
Editör’den
Издава: „A-PRESS“ OOD
YAZ REHAVETİ
Kıymetli ebeveynler!
Çocukların tatil rehaveti başınızı döndürmesin, Anlayışlı, eğlenceli bir tatil planı ile bunun üstesinden gelmek mümkün.
Okul, sınavlar derken çok sıkı bir tempodan çıkan öğrenciler birden kendilerini bir boşlukta buluyorlar. Ne yapacağını şaşıran çocuklar kendilerini bilgisayarlarına kapatıyor, tv.
kanallarının birinden birine geçiyor. Bu halleri karşısında evde çocuklarıyla baş başa kalan
anneler ise bazen cinnetin eşiğine gelebiliyorlar.
Peki, ne yapmalı? Bu tatil rehavetiyle nasıl başa çıkılmalı?
Öncelikle çocuktan beklentilerimizi gözden geçirelim. Bazı anneler çocuk yeterli başarıyı
gösteremediğinden bazıları ise daha mükemmel olmaları için çocuklarına ders çalışmayı
tembihleyip dururlar. Çocukla iletişimde öncelikle yapılan hatalardan biri bu; sürekli tekrarlamak. Anneler uyarılarını tekrarlamaktan vazgeçmeliler.
Bir diğer yapılması gereken tatil planının hazırlanması. Çocuk bilgisayar, tv. boşluğuna
düşmeden nelerle vakit geçireceğinin konuşulup belirlenmesi gerekmektedir. Vakit geçireceği etkinliklerde özellikle yaşına ve ihtiyaçlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Mümkünse genelde ev dışında etkinlikler planlanmalıdır.
Çocuğun tatilde ailesi ile daha çok zaman geçirebilmesi, aile kültürünün, değerlerinin
çocuğa aktarılması için fırsat olarak değerlendirmelidir. Evet; tatil ile birlikte sınav, okul vb.
yoğunluklar azaldığından çocuk daha çok ailesiyle kalabiliyor. Bu bir yanıyla avantajlıyken,
diğer taraftan tahammülleri zorlayabiliyor. Bu gibi durumlarda ebeveynin itidali elden bırakmaması çok önemlidir. Sükûnetini muhafaza eden anne-baba bu haliyle çocuğuna örnek
olmalıdır.
Sükûnet disiplinsizlik değildir. Aksine disiplini vakur bir şekilde hissettirmenin yoludur.
İyi tatiller...
ЛЯТНО ОТПУСКАНЕ
Скъпи родители!
Нека отпускането на децата ви през лятната ваканция не ви безпокои. Можете да превърнете почивката в приятно преживяване.
Учениците, които по време на училище са в едно много динамично темпо на учене,
уроци и изпити, изведнъж се озовават свободни. Стъписват се какво да правят и се озовават пред компютъра или пред телевизора с многобройните му канали. А родителите, които
остават с тях през деня, понякога много се изнервят.
Добре, но какво може да се направи? Как може да се оползотвори ваканцията?
На първо място трябва да си отговорим на въпроса какво очакваме от децата. Някои
майки наблягат на ученето, тъй като детето им не е било на необходимото ниво през годината или искат да постигнат по-високи резултати. Една от грешките при общуването с децата е постоянното повтаряне. Майките трябва да се откажат от подобен
метод на повтаряне на задачите.
Другото нещо, което трябва да се направи е план през ваканцията.
Преди детето само да запълни времето си с компютри и телевизия,
трябва да се обсъди с какво може да се занимава. Трябва да се обърне
внимание на потребностите и възрастта на детето. Желателно е нещата, с които ще се занимава да са навън. Ваканциите трябва да се
приемат като възможност детето да бъде по-близо до родителите
си и да опознае семейната култура и традиции. Когато уроците и
изпитите намалеят, детето прекарва повече време с родителите си. Това от една страна е възможност, но от друга може да
бъде и затруднение. В такива положения родителите трябва
да проявят повече въздържаност. Запазвайки мълчание те
показват добър пример на децата си.
Мълчанието не означава недисциплина. Напротив,
това е начин да им се покаже сериозността на дисциплината.
Приятна ваканция...
GENEL YAYIN MÜDÜRÜ
Главен редактор
Şevki ŞEN
[email protected]
YAYIN EDİTÖRÜ
GÖRSEL YÖNETMEN
Отговорен редактор и
Графично оформление
Nihat DAVUT
[email protected]
YAYIN KURULU
Издателски колектив
Sami Nuri
Mehmet Ömer
İlhan Halibryam
Sevgil Şukri
Ahmet Aptulov
ABONE - 2010 / АБОНАМЕНТ - 2010
6 месеца: 9.00 лв.
3 месеца: 4.50 лв.
ABONE VE DAĞITIM
BULGARİSTAN POSTASI
PK No: 1940
Абонамент и разпространение
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
ПК No: 1940
BÜROLAR / ОФИСИ
Kırcali/Кърджали: 0361 / 814 53
Şumen/Шумен: 054 / 830 693
Varna/Варна: 052 / 612 634
Plovdiv/Пловдив: 032 / 63 11 58
Haskovo/Хасково: 038 / 66 21 67
Ruse/Русе: 082 / 87 55 32
Burgas/Бургас: 0897 080 117
Smolyan/Смолян: 0897 080 108
www.umitdergisi.com
e-mail: [email protected]
Adres: Sofya 1202, ul. “Timok” No: 2,
Tel/Faks: 02-832 31 11
Адрес: София 1202, ул. “Тимок” № 2,
тел./факс: 02-832 31 11
Dergiye gönderilen eserler iade
edilmez. Yayınlanan yazı ve şiirler
kaynak gösterilerek yayınlanabilir.
Yazılarda gerekli görülen düzeltmeler
yapılır. Yazıların sorumluluğu yazara
aittir.
Получени материали не се връщат.
Всички материали се публикуват
с посочен източник. Материалите
се редактират по необходимост.
Отговорност за материала носи
авторът.
NOT: Dergide yer alan tercümeler, harfiyyen olmayıp mana olarak
verilmiştir.
K Ü LT Ü R / К У Л Т У Р А
t
a
H
ı
t
a
an
S
Êàëèãðàôèÿòà
Yasir DONDURAN
u güne kadar pek çoğumuz bir hat eseriyle
karşılaşmışızdır. İşte bu sayımızda, hepimizin gördüğü, bildiği ama yakından tanıma
fırsatı bulamadığı bu sanat dalını tanıyacağız.
B
М
Buyurun Başlayalım
Bütün İslâm sanatları gibi hat sanatı da Kur’ân-ı
Kerîm’in lâyıkıyla aktarılabilme gayretiyle gelişmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya inmeye başlamasıyla birlikte, unutulma tehlikesine karşı yazıya geçirilmeye başlayan
sûre ve ayetler zamanla Arap alfabesinin sanat değeri kazanmasını temin etmiştir.
Kur’ân -ı Kerîm’i, Allah kelâmına yakışır güzellikte yazma isteği, gayreti ve titizliği hat sanatının
gelişmesini sağlayan en büyük sebeptir.
Нека да започнем!
Подобно на всички ислямски изкуства и калиграфията се е развила благодарение на свещения Коран. Когато Коранът бил низпослан
на Пророка Мухаммед в устна форма, се заели
да го съхранят за идните поколения в писмена
форма. В рамките на този процес арабската азбука придобила и художествена стойност.
Именно желанието, усилието и старанието
да се придаде писмена форма на Корана, достойна на Божията промисъл, е основната причина да се развие изкуството на краснописа или
калиграфията.
Hat Sanatının Büyüsü
Dünya sanatında gâyet mühim [önemli] bir yeri
olan hat sanatı, gelmiş geçmiş bütün sanatçıların ilgisini çekmiştir. Öyle ki bu gün eserleri karşısında
bütün dünyanın hayretler içinde kaldığı Picasso bile
gördüğü usta işi bir hat şâheseri karşısında, “İşte
gerçek resim bu!” demekten kendini alamamıştır.
Hat Nedir?
Hat, Arapça bir kelimedir. Sözlükte “ince, uzun
doğru yol, birçok noktanın birbirine bitişerek sıra-
4 Ağustos
2010
нозина от нас навярно са виждали
произведение на калиграфското изкуство. Ето че в този брой ще ви запознаем именно с него.
Магията на калиграфията
Калиграфията, която заема доста важно място в световното изкуство, е привлякла вниманието на не един творец. Особено красноречива
е реакцията на Пикасо, който пред един калиграфски шедьовър възкликнал: „Ето това е истинска картина!”
Що е калиграфия?
Калиграфията представлява красиво изпис-
lanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler, yazı… ” gibi anlamlara gelir. Fakat bu kelime İslâm kültüründe daha çok, yazı ve güzel yazı
mânâlarında kullanılmıştır.
Bu anlamda ‘hat’ı “Hüsn-i hat” ; estetik kurallara
bağlı kalarak, ölçülü ve güzel yazma sanatıdır diye
tanımlayabiliriz. Bu sanatı icra eden sanatkâra da
tarih boyunca kâtip, muharrir, verrak yahut hattat
gibi isimler verilmiştir.
Neden Arap Alfabesi?
Bugün, bütün dünya sanatçıları estetik değeri en
yüksek alfabenin Arap alfabesi olduğu konusunda
hemfikirdir. Çünkü bu yazı sisteminde harflerin
çoğu, kelimenin başına, ortasına ve sonuna gelişlerine göre değişikliklere uğrar. İşte bu değişikliklerin
kazandırdığı kıvraklık, Arap alfabesine sınırsız bir
kompozisyon imkânı sağlar. Harflerinin birbirle-
ване на букви или краснопис. На арабски се нарича „хат”. Основното значение на думата „хат”
е „дълга линия”, но в ислямската култура придобива и смисъла на краснопис. Творците, които
се занимават с калиграфия, се наричат съответно калиграф или краснописец (на арабски: кятиб, мухаррир, веррак, хаттат).
Защо арабска азбука?
Днес всички творци са единодушни, че найвисоки естетически достойнства има краснописът с арабска азбука, защото повечето букви
в тази писмена система имат различни форми
в зависимост от положението си в думата – в
началото, в средата или в края. Това осигурява изключително богато разнообразие на графичните форми на арабското писмо. Красотата на това писмо се подсилва и от една друга
негова особеност – повечето букви се изписват
Август
2010
5
riyle birleşirken
kazandıkları görüntü zenginliği
bu alfabeye, sanatta aranılan yenilik ve sonsuzluk
kapısını her zaman
açık tutmuştur.
Mâlzemeleri
Nelerdir?
Hat sanatını icra etmek için
kullanılan mâlzemeler, diğer sanatlar için
gerekli olanlardan çok daha azdır. Bir kalem, iyi bir
mürekkep, hokka (kalem kutu), ipek ve özel olarak
hazırlanmış kâğıt bu sanata ilk adımı atmak için yeterlidir.
Nerelerde Kullanılır?
Yirminci yüzyılın başlarına kadar hayatın hemen
her sahasında karşılaşılan hat sanatı, günümüzde
de varlığını birçok alanda sürdürmektedir. Camiler,
köprüler, çeşmeler, türbeler, Kur’ân-ı Kerîmler, Hilyeler, Esmâ-i Hüsnâlar hat şaheserlerini görebileceğimiz başlıca yerlerdir.
Nasıl Öğrenebilirim?
Hat sanatını öğrenmenin en kestirme yolu
“meşk”tir. Meşk de usta bir hattatın dizinin dibinde
yetişmek anlamına gelir. Bu gün eski kültürümüze
ait değerlere ciddî bir rağbet söz konusu olduğu
için, hat sanatı meraklılarını da hemen her yerde
bulmak mümkündür. İyi bir hoca bulduktan sonra
geriye kalan tek şeyse sabırla çalışmak!
Hat Sözlüğü
İcâzet: Hocası tarafından yeterli görülen öğrenciye yazdığı levhaların altına ismini yazabileceğine
dair verilen izin.
Ketebe Kaydı: Hat eserlerinin sonuna konulan
hattat imzası.
Terkip: Hat sanatında harf ve kelimelerin ahenkli bir şekilde bir araya getirilmesi.
Hat İçin: www.kalemguzeli.org, www.turkislamsanatları.com, www.hatvesanat.com
6 Ağustos
2010
свързани една за
друга. Тези особености предоставят
безкрайни възможности за творческа
интерпретация
на
арабското писмо.
Какви материали се
използват?
В сравнение с другите изкуства, в калиграфията се използват
много по-малко материали – перо, хубаво мастило, кутия за пера, специално изготвена
хартия от коприна.
Къде се прилага?
До началото на 20 век калиграфията има
широко приложение в живота, а днес също се
среща в немалко области. Постижения на калиграфското изкуство можем да видим в джамиите, мостовете, чешмите, тюрбетата, кораничните текстове, калиграфските произведения.
Как да се научим на калиграфия?
Най-краткият път за научаване правилата
на калиграфията е „мешк”. „Мешк” означава да
се изучи калиграфията от майстор калиграф. В
миналото калиграфията е била високо ценена и
затова броят на хората, желаещи да научат този
занаят и изкуство е бил голям. Когато намерели
добър учител, им оставало да проявят търпение,
за да станат и те добри калиграфи.
Речник на калиграфията
Иджазет – диплома, която се издава от учителя калиграф на ученика, с която последният
придобива правото да се подписва под своите
калиграфски творби.
Кетебе – подписът, който калиграфът поставя под калиграфската си творба.
Теркиб – хармоничната композиция на букви и думи в едно калиграфско произведение.
Повече информация за калиграфията:
www.kalemguzeli.org,
www.turkislamsanatları.com,
www.hatvesanat.com
Ümit Futbol Turnuvası
Sevgili Ümit dergisi okuyucuları,
Dergimiz yayımladığı yazılarla
sizin akli mantıki yeteneklerinizi
geliştirdiği gibi aynı zamanda sağlıklı bir birey olmanız için de çalışmalarını devam ettiriyor.
Okuyan insan hem edebli olur
hem de insanlığa faydalı olur. Ülkemizde de 10 aylık eğitim ve öğretim
yılının son günlerinde büyük bir
organizasyon gerçekleştirildi. Okuyucularımızla geçen sene kurduğumuz ÜMİT dergisi futbol takımımız
2 yaşında. Okurlarımızdan oluşturduğumuz takımlar finalde Stambolovo köyünde buluştular. Stambolovo belediyesi bünyesinde organize
edilen ve sponsorluğunu da dergimizin üstlendiği Futbol Turnuvasına: Potoçnitsa, Haskovo ve Sırnitsa
takımları katıldı. Sabah 9:30’da belediye başkanı Macid Bey’in konuşmasıyla turnuvanın ilk düdüğü
çalındı. Katılımcıların gözlerinden
okunan heyecanlı bakışların arasında, ilk maç Potoçnitsa ve Sırnitsa takımları arasında oynandı. Çekişmeli
ve centilmence bir maçın ardından
galib 5-3 skor ile Potoçnitsa takımı
oldu. İkinci maç Haskovo - Potoçnitsa arasındaydı. Havanın ısınmasıyla ve de yorgunluğa bağlı sebeplerden, tansiyon biraz
yükseldi ve 2 oyuncu kırmızı kart gördü. Uutulmasın
ki her yarışmada bir kazanan bir de
kaybeden vardır. Bu yüzden sporda
dahi olsa saygıyı ve de centilmenliği elden bırakmamalıyız. Tansiyonu
yüksek olan bu maç kardeşane 4-4
sona erdi. Üçüncü maç Haskovo Sırnitsa arasında oynandı. Günün
en rahat maçı diyebilirdik. İki takım
oyuncuları da profesyonel futbolcuları aratmaycak kadar başarılıydı.
Galib taraf 5-4 lük skorla Haskovo
takımı oldu.
Maçların son bulmasıyla averajla 1. takım Potoçnitsa oldu. İkinci
Haskovo, 3. ise Sırnitsa takımı oldu.
Birinci olan Potoçnitsa takımı Edirne gezisi ile ödüllendirildi. En centilmen futbolcu Sırnitsa takımından
Mersin oldu. Gol kralı ise Haskovo
takımından Nurhan, en iyi kaleci ise
Sırnitsa takımından Kezban seçildi.
Arkadaşlara kaliteli birer eşofman
takımı hediye edildi.
Hep beraber ve el ele dostça daha
nice güzel turnuvalara diyoruz.
Ümit Dergisi’nin yaptığı bu organizasyonlar karşısında SİZDEN
sadece isteği, DERGİMİZİ ÖZENLE
OKUMANIZDIR. Elinize ulaşan her
dergi bir hazinedir. Bu hazineden
herkes kendi kabiliyetince mücevher
çıkarır. Saygı ve sevgiyle …
İlhan Halibryam - Haskovo
Август
2010
7
KURU BUZ NEDİR?
ЩО Е СУХ ЛЕД?
K
arbondioksit gazının düşük sıcaklıkta katı hâle
geçmiş durumuna kuru buz
denir. Yüzeyinin sıcaklık
ortalaması -50 oC kadar
olan Mars gezegeninde, geniş alanlar atmosferdeki karbondioksitin
katılaşmasıyla meydana
gelmiş kuru buz örtüsüyle
kaplıdır.
В
твърденото състояние
на въглеродния двуокис
при ниска температура се
нарича „сух лед”. Планетата Марс, чиято средна
температура на повърхността е – 50 градуса,
е покрита именно от
такъв сух лед, получен
заради втърдяването на
въглеродния двуокис в
атмосферата.
КАК СЕ ПРАВИ ХАРТИЯ?
KÂĞIT NASIL YAPILIYOR?
K
âğıdın ham maddesi ağaçtır. Kesilen ağaçlar,
kâğıt fabrikasında önce yıkanır, kabuk ve diğer
maddelerden ayrıştırılır. Sonra küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar da büyük makinelerden geçirilerek
liflerine ayrılır. Bu işlem sonunda lifler bir lapa yani
hamur hâline gelir. Bu hamur, geniş bir eleğe püskürtülerek fazla suyun çıkarılması sağlanır. Eleğin üzerinde kalan hamur, keçe kaplı silindirlerden geçirilerek içerisindeki su miktarı daha da azaltılır. Bütün
bu işlemlerden sonra bile hamurun yarıdan fazlası
sudur. Liflerin birbirine
yapışması için hamurun
bu sudan da arındırılması
gerektiğinden bir sonraki
aşama kurutmadır. Bunun için hamur, buharla
ısıtılan dev silindirlerden
geçirilir. Böylelikle hem
kalınlığı belirlenir hem
de içindeki su buharlaştırılarak kurutulur. Bu
işlemden sonra hamur
artık kâğıt hâline gelmiştir. Kullanım şekline göre
rulo ya da büyük parçalar
hâlinde şekillendirilir. Ve
matbaalardaki yerini alır.
Temmuz
8 Ağustos
2010
Х
артията се прави от дървесина. Дървесината се
измива първо във фабриките за хартия, отделят се
кората и другите ненужни елементи. После се нарязва
на малки парчета, които се пресоват в големи машини, така че да се разделят на влакна. Тези влакна след
това се замесват в тесто. Излишната вода от това тесто
се прецежда през сито. Така изцеденото тесто минава
после и през цилиндри с кечета и по този начин се отнема още вода. И след тези процедури повече от половината от състава на тестото пак е вода. За да се слепят
влакната, е нужно и тази вода
да бъде отстранена. Затова
следващият етап е изсушаване. За тази цел тестото преминава през огромни цилиндри,
затоплени с пара. Така от
една страна се отстранява
излишната вода, а от друга
се наглася дебелината на хартията. След тази процедура
хартията е вече готова. След
това в зависимост от начина
на нейното използване може
да бъде навита на руло или
нарязана на големи парчета.
Накрая отива в печатниците
по предназначение.
как
во
защ
о
как
A. Başak SEZGİN
YİYECEKLER NİÇİN
TUZLANARAK SAKLANIYOR?
ЗАЩО СЕ ИЗПОЛЗВА СОЛ ЗА
СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНАТА?
Y
iyeceklerimizin
bozulmasına,
gözle göremeyeceğimiz kadar
küçük mikroorganizmalar sebep
olur. Yiyeceklerimiz; bakteri,
mantar gibi mikroorganizmaların içerisinde hızla çoğalabileceği özellikte yaratılmışlardır.
Mesela bir bakteri uygun ortam
bulursa 24 saat içerisinde bir milyon sayısına ulaşabilir. Bu da içinde
bulunduğu yiyeceğin bozulması anlamına gelir.
Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlar bu canlıların
çoğalmasına müsait değildir. Derin dondurucuda
besinleri bozulmadan uzun süre saklayabiliyoruz.
Bir de aşırı şekerli, aşırı tuzlu, alkollü, asitli ortamlar bakteri ve mantarların yaşamasına müsait imkân sağlamazlar. İnsanoğlu bu bilgiden yola
çıkarak sağlıklı ve ucuz olmasından dolayı tuzlu
su içerisinde yiyecekleri saklama yoluna gitmiştir.
Salamura adı verilen bu metot daha çok turşu yapımında kullanılır
П
ричината за развалянето на
хранителните продукти са невидими с просто око микроорганизми като бактерии
и гъбички, които имат
способността бързо да
се размножават. Например, при подходяща среда една бактерия може
да се размножи до един
милион за едно денонощие.
А това неминуемо разваля храната, в която се намира. Много топлата и
много студената среда пречат на тези микроорганизми да се размножават. Затова можем
да съхраняваме храна дълго време във фризера. По същия начин, микроорганизмите не
могат да се развиват в храни с много захар,
сол, алкохол, киселини. Разбрали тази особеност, хората започнали да съхраняват храна
в солена вода или саламура. Тя се използва
особено много при направата на туршии.
TRAFİK LAMBALARI NEDEN SARI KIRMIZI VE YEŞİLDİR?
ЗАЩО СВЕТОФАРЪТ СВЕТИ В ЧЕРВЕНО, ЖЪЛТО И ЗЕЛЕНО?
K
ırmızı renk, kan rengi olduğundan asırlar
boyu tehlikenin, tahribatın ve ölümün simgesi
olmuştur. Bu şekilde algılanmasından dolayı “Dur!”
komutu kırmızı seçilmiştir. Yeşil, gözler için en rahat renktir. Sakinleştirici ve müspet duygular hatırlatır. Bundan dolayı “Geç!” için bu renk tercih edilmiştir. Önceleri trafiği düzenlemek için bu iki renk
yeterliyken çok yönlü kavşakların yapılmasından
sonra dur ve geç arasında yeni bir komut ihtiyacı
ortaya çıkmıştır. Bunun için de renk spektrumu
içinde en göz alıcı renklerden biri olan sarı tercih
edilmiştir. Tabiatta da çarpıcı renkler, bulunduğu
canlıya dair bir ikaz işaretidir.
Ч
ервният е цветът на кръвта и затова винаги
е бил символ на опасността, нараняването
и на смъртта. Ето защо именно червеният
цвят служи за сигнал на шофьорите да спрат.
Зеленият успокоява очите, поражда спокойни
и положителни мисли. Затова за сигнал за
преминаване е избран именно зеленият цвят.
Първоначално светофарът е имал само тези два
цвята. Когато се появили кръстовищата с много
посоки, се наложило да се въведе и още един
цвят. За тази цел е използван жълтият, който е
най-набиващ се на очите. Както и в природата,
жълтият цвят има предупреждаващо значение.
Август
Юли
2010
9
D Ü N Y A N I N
en hızlı
koSan
`
1 0
HAY VA NI
Y
abani hayvanların hayatta kalabilmek için en
çok ihtiyaç duydukları
şey - bazen kaçmak bazen de kovalamak için,
ama her zaman hayatta
kalmak için: HIZ. Sizin
için dünyanın en hızlı hayvanlarını derledik. İlginizi çekeceğini
umuyoruz.
З
ÇİTA
ÇİTA
Kedi ailesinin bir üyesi olan çita, dünyanın en
hızlı memeli havanı olarak öne çıkıyor. Çitalar 120
kilometre hıza çıkabilir. Asıl inanılmaz olan nokta
ise bu sürate sadece 3 saniyede çıkabilmesi.
MAVİ YABAN ÖKÜZÜ
PRONGHORN ANTİLOBU:
Dünyanın karada yaşayan en hızlı ikinci hayvanı
ise Kuzey Amerika’da yaşayan Pronghorn Antilobu. Kendisini kovalayan yırtıcılardan kaçabilmek
için saatte yaklaşık 91 kilometre hızla koşabiliyor.
10 Ağustos
2010
а да останат
живи,
дивите животни се
нуждаят най-много
от едно нещо, за да
избягат или да за да
настигнат преследваната жертва – СКОРОСТ. Ето кои са найбързите животни в
света. Надяваме се, че
ще ви е интересно.
ТИГЪР:
Той е от семейството на котките и е най-бързият бозайник в света. Тъгрите развиват скорост до 120 км/ч. По-невероятното е, че достигат тази скорост само за 3 секунди.
АНТИЛОПА:
На второ място сред най-бързите сухоземни
животни е антилопата пронгхорн, която живее
в Северна Америка. За да избяга от хищниците, които я преследват, тя развива скорост от
близо 91 км/ч. Това се дължи на особеностите
Д Е С Е Т
Т Е
НАЙ-БЪРЗИ
ЖИВОТНИ
Bu performansını ise
oldukça büyük olan
akciğerlerine ve kalbine borçlu.
MAVİ YABAN
ÖKÜZÜ
Masai
Mara’nın
geniş düzlüklerinde
sürüler halinde bir
oradan bir buraya göç
eden bu Mavi Yaban PRONGHORN ANTİLOBU
Öküzleri, en hızlılar sıralamasında üçüncülüğü taşıyor. Saatte 80 kilometre hızla koşabiliyorlar. Ancak onları diğerlerinden
ayıran nokta, Mavi Yaban Öküzlerinin bu hızı sürü
halinde koşabilme yetenekleri. Karşıdan gelen binlerce Yaban Öküzünün önünde kim durabilir. Hem
de saatte yaklaşık 80 kilometre hızla geliyorlarsa.
ASLAN
Ormanlar kralı Aslan, bu sıralamada ancak
kendisine dördüncü sırada yer bulabiliyor. Ortalama 80 kilometre hızla koşabilen Aslan, avlarının
С В Е ТА
в белите й дробове и
сърцето.
СИН ДИВ БИК:
Сините диви бикове, чиито стада
мигрират насам-натам в степите на Масаи Мира, са трети по
бързина. Те развиват
скорост от 80 км/ч.
Това, което ги отличава обаче от другите,
е, че могат да развият
тази скорост в рамките на стадото. Кой може
да стои пред стадо бикове, които тичат толкова
бързо, и то със скорост от 80 км/ч?
ЛЪВ:
Кралят на животните, лъвът заема едва четвърто място в тази престижна класация. Тази
огромна котка може да бяга с близо 80 км/ч и е
страшилище за жертвите си. Лъвът обитава горите на Азия и Африка, но за съжаление става
жертва на ловците.
ASLAN
Н А
Август
2010
11
korkulu rüyası. Asya
ve Afrika ormanlarında haklı bir ünü
olan Aslan ne yazık
ki avcıların tehtidi
altında.
KESELİ
ANTİLOP
Güneybatı
Afrika’da yaşayan bu
keseli antiloplar saatte 80 kilometre hızla
koşabiliyor. Oldukça
hızlı ve çevik olan
bu antilobu avlamak
için insanlar, ehlileştirdikleri dişi keseli
antilopları tuzak olarak kullanıyor.
KAHVERENGİ
TAVŞAN
Avrupa ve Batı
Asya’da yaşayan kahverengi tavşanlar yaban hayvanlarından
ve avcılardan kaçabilmek için yaklaşık
77 kilometre hızla
koşabiliyorlar. Avrupalı asilzadeleri dev
av partilerinde peşinden koşturan meşhur
tavşan işte bu...
KIZIL TİLKİ
Ezop hikayelerinin sinsi kahramanı
kızıl tilki de saatte 77
kilometre hıza ulaşabiliyor. Ancak kızıl
tilki bazen kahverengi tavşan avlamak
için bu hıza çıkarken
bazen de acımasızca
avcıların kurşunlarından kaçabilmek
için bu kadar hızlı
koşmak zorunda kalabiliyor.
ТОРБЕСТА
АНТИЛОПА:
Тя обитава Югозападна Африка и
развива скорост от
80 км/ч. За да могат
да хванат тази бързонога антилопа,
хората използват за
капан женски торбести антилопи.
KESELİ ANTİLOP
KAHVERENGİ TAVŞAN
KIZIL TİLKİ
GRANT CEYLANI
12 Ağustos
2010
КАФЯВ ЗАЕК:
Кафевите зайци,
обитаващи Европа
и Западна Азия бягат с близо 77 км/ч,
за да избягат от дивите животни и ловците. Европейските благородници
ловували навремето именно такива
кафеви зайци...
ЧЕРВЕНА
ЛИСИЦА:
Героинята
от
басните на Езоп,
червената лисица
достига
скорост
от 77 км/ч, но по
различни причини
– понякога, за да
лови кафеви зайци,
а понякога, за да
избяга от куршумите на ловците...
ГАЗЕЛАТА
ГРАНТ:
Газелата Грант
обитава поляните
на Източна Африка. За да избяга от
преследващите я
хищници като тигрите, тя развива
скорост от близо
72 км/ч. За да избяга обаче от тигъра,
който разива скорост от 120 км/ч,
газелата се надява
единствено на това
тигърът да се умори
GRANT
CEYLANI
Grant
ceylanı,
Doğu
Afrika’nın
çim ovalarında yaşar. Çita gibi yırtıcı
düşmanların’dan korunabilmek için yaklaşık 72 kilometrelik
bir hızla koşabilir.
Ceylanın, 120 kilometre hızla koşabilen
çitadan kurtulabilmesi için tek yapması gereken şey ise çi- THOMSON CEYLANI
tanın yorulmasını ve
vazgeçmesini beklemek. Başka da şansı yok gibi.
и да се откаже да я преследва. Друг шанс няма
и без това...
ГАЗЕЛАТА
ТОМСЪН:
Тя живее в равнините и степите на Африка и
развива 75 км/ч, за да се отскубне от преследващите я хищници.
AT
Dünyanın en hızlı koşabilen hayvanlarının arasında belki de tek evcilleştirilebilmiş olanı at. Yüzyıllar boyunca insanların medeniyet yolculuğunu
sırtlayan atlar, türlerine göre farklılık gösterse de 72
kilometrenin üzerindeki hızlara ulaşabiliyor.
www.zaman.com.tr
КОН:
Конят, благодарение на който човечеството
извървява своето цивилизационно развитие, е
единственото опитомено животно, което е сред
най-бързоногите животни на света. Различните
породи коне развиват различна скорост, найголямата от които е над 72 км/ч.
AT
THOMSON CEYLANI
Thomson ceylanı Afrika’nın geniş düzlükleri ve
bozkırlarında yaşar. Kendisini tehdit eden yırtıcı
hayvanlardan korunabilmek için de yaklaşık 75 kilometre hızla koşabilir.
Август
2010
13
İZLER
СЛЕДИТЕ
S
ıcak bir ağustos gününün sabahında,
Haskova’da, sabah kahvesini yudumlarken
meydanda, havuz kenarındaki güvercinlere
takıldı gözüm. Pasaportları var mıydı? Sınırları aşmaya ya da sadece kanatlarına mı ihtiyaçları vardı?
Oradan oraya özgürce uçmaya. Bu soruların, çoktan bildiğim cevapları dudaklarıma yansıdı gülümsedim. Hiç yabancı hissetmedim buraya kendimi.
Sanki her sabah burada uyanırmışçasına yudumlarken kahvemi, ılık bir rüzgar dolandı saçlarımın
arasından, mahzunlaştım birden.
Etrafıma şöyle bir göz attım. Saat henüz dokuz. Kimsenin bir telaşı koşturması yok. Yaşlılar
parklarda koyu bir sohbette dostlarıyla. Yapacak
işlerinin azalmasından mı bilinmez bir sakinlik bir
rahatlık var ifadelerinde, tavırlarında. Anneler çocuklarıyla birlikte kasabanın sokaklarında, çocuklarını büyütmenin hazzını yaşarken, hayatı kaçırmadıkları ne kadar ortada. Yemyeşil çimenler ve
14 Ağustos
2010
В
едно горещо августовско утро, допивайки сутрешното си кафе в Хасково,
погледът ми се спря на гълъбите край
басейна. Имаха ли паспорти? Или се нуждаеха само от криле, за да прекосяват границите?
Да летят свободно от едно на друго място. Отговорите на тези въпроси, които отдавна ми
бяха известни се отразиха на устните ми и аз
се усмихнах. Въобще не се почуствах чужд тук.
Допивайки кафето си, през косите ми премина
топъл въздух, сякаш всяка сутрин се събуждам
тук, изведнъж се натъжих.
Хъврлих един поглед наоколо. Беше девет
часа. Никой не бе развълнуван и забързан.
Възрастните са завързали дълбоки разговори
с приятелите си в парковете. Незнайно дали
заради намаляването на работата им, но в израженията и поведението им се наблюдаваше
спокойствие и комфорт. Майките са заедно
с децата си по улиците
на града и е видно, че не
пропускат живота, докато
чувстват удоволствие от
отглеждането им. Докато
мнозина изживяват красотата на живота край украсения със зелени треви
и пъстри цветя парк, колко е тихо наоколо. Животът е като филм, сниман
на бавен кадър. Само аз
съм развълнуван. Искам
да изляза на улицата. Час
по-скоро искам да стигна до родното си място,
впрочем вълнението ми
се дължи на това.
rengarenk çiçeklerle süslü bu parkın etrafında, bir
çok insan sabahın güzelliğini yaşarken, ne kadar
sessiz ortalık. Hayat, ağır çekimde çekilen bir film
karesi gibi. Telaşlı bir tek ben. Yola çıkmak istiyorum. Bir an önce ulaşmak istiyorum doğduğum
yere, telaşımda ondan aslında.
Hatıralar ve özlemler beni heyecanlandırırken, son yudumumu da alıp kahvemden gidelim mi? dedim birden. Yolumuz çok uzun değil;
yola çıktık mı iki saat sonra orada olacağımızı
biliyordum. Hiç mola vermeden ulaştık Cebel’e.
Mola vermek istemedim nedense. Tabelalardaki
rakamlar küçüldükçe heyecanım, heyecanım arttıkça sabırsızlığım, sabırsızlığım arttıkça mutluluğum arttı. Özlemiş miydim? Demek ki evet. Arda
Nehri’nin üzerinden geçerken sınır tanımayanlar
arasına ekledim Onu, Onunla beraber Meriç ve
Tunca’yı. Bunları düşünürken ulaştık Cebel’e. Hiç
tahmin etmemiştim yıllar sonraki gelişimin bir
düğün vesilesi ile olacağını ama öyleydi.
Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Neredeyse
öğlen olmak üzereydi ve düğün hazırlıkları başlayacaktı. Hemen hemen bütün aile oradaydık.
Düğün hazırlıkları ilerledikçe çok da fazla değişiklik olmadığını gözlemleme fırsatı buluyor,
yıllar içinde gelenek ve göreneklere sahip çıkma
mücadelesinin boşa gitmediğini görebiliyordum.
Çoktan unuttuğumu zannettiğim bu folklorik ezgilerin, geçmişin arasından sıyrılıp da böylesine
güzel ortaya dökülüyor olması
şaşırtıcı, şaşırtıcı olduğu kadar
da mutluluk vericiydi. İnsanca
duyguların evrenselliği bir kez
daha ortadaydı aslında; sevgi,
hüzün, aşk, mutluluk, coşku,
ümit, hayal…
Bu topraklarda, gelenek ve
göreneklerimizin kaybolmadan
hala yaşatılıyor, geleneksellik ve
modernizm arasında hala gidip
gelmelerin yaşanıyor olması,
değişik duygulara yol açmakla
beraber, aslında kültürel kaynaşmanın ve hoşgörünün daha
da gün yüzüne çıkmasına vesile
oluyordu.
Докато спомените и носталгичните чувства
ме карат да се вълнувам, внезапно си помислих дали да не изпия последната глътка кафе
и да тръгнем. Пътят ни не е много дълъг; знаех,
че щом тръгнем ще бъдем там след два часа.
Пристигнахме в Джебел без да спираме за почивка. Не знам защо, но не пожелах да спирам.
С намаляването на цифрите по пътните знаци
вълнението ми растеше, с вълнението нарастваше нетърпението, а с нетърпението нарастваше щастието ми. Дали се бях затъжил? Да.
Минавайки над река Арда, я добавих сред онези, които не познават граници, както и Марица
и Тунджа. Мислейки си за тези неща, пристигнахме в Джебел. Въобще не предполагах, че
години по-късно идването ми тук ще е заради
сватба, но беше така.
Не разбрах как мина времето. Почти беше
обяд и приготовленията за сватбата щяха да
започнат. Почти цялото ни семейство бе там.
С напредването на сватбените приготовления
имах възможност да наблюдавам, че не е имало кой знае каква промяна и да видя, че усилията за съхраняване на обичаите и традициите
през годините не са отишли напразно. Изпълнението по такъв красив начин на идващите от
миналото фолклорни мелодии, които мислех,
че отдавна съм забравил, бе колкото учудващо,
толкова и щастливо събитие. Всъщност нали-
Август
2010
15
Şehirlerdeki izler
Tarihi dokusuyla eski Filibe tarihten bir kare
gibi karşımda. Arnavut kaldırımlı dar sokakların iki
yanlarında sıralanmış cumbalı eski Osmanlı evleri,
Mevlevihane, Etnografya Müzesinin duvarlarını
süsleyen duvar süslemeleri, yağlı boya tablolar geçmişten günümüze yansıyan değerler arasında yer
alıyor. Filibe kent meydanında restorasyonu biten
camii varlığını bugüne kadar koruyabilmiş örneklerin en başında. Sadece Filibe’deki bu eserler değil,
aynı zamanda Sofya’da bugün hala ibadete açık olan
Banyabaşı Camii en mütevazi haliyle ve Mimar Sinan imzasıyla geçmişin bir aynası olarak ortada.
Sofya’nın merkezine girerken sizi karşılayan
‘’Sofya Heykeli’’ barışın, bilgeliğin ve güzelliğin
sembolü olarak sayısız heykel arasında ilk karşınıza çıkan örnek.
Kentin meydanında yer alan ve bir Bulgar Ortodoks kilisesi olan, Alexander Nevski Kilisesi’nin
altın kubbeleri ise, gökyüzüyle bütünleşmiş bir ışık
kümesini andırmakta. Sofya’da görülmesi gereken
en önemli eserlerden biri de Milli Kütüphanedir.
Kütüphanenin önünde yer alan ve Kril alfabesini
yazmış olan Kril ve Metodi kardeşlerin heykelleri
onlara duyulan minnettarlığın bir göstergesi olarak varlığını sürdürmekte.
Bu görkemli eserler arasındaki yerini alması
gereken diğer bir yapı da, İvan Vazov Tiyatro binasıdır. Bulgaristan’ın en eski tiyatro binası olma
unvanına sahip bu yapı, gençlerin en çok rağbet
ettiği şehir parkının yeşillikleri arasında, halkla iç
içe şehri süslemekte.
Alexander Nevski Kilisesi’nin altında yer alan
müzenin dışında, kentte çok sayıda müze bulunmakta. Oldukça eski bir tarihe sahip olan Sofya’da,
hem Roma İmparatorluğu’ndan hem de Osmanlı
İmparatorluğu’ndan günümüze kalmış kalıntıları
görmek mümkün.
Tüm Görkemi ve heybeti ile yükselen Vitoşa
Dağı’nın eteklerinde yer alan Sofya’nın Dağın zir-
16 Ağustos
2010
це бе, че човешките чувства са универсални
– обич, тъга, любов, щастие, вълнение, надежда, мечта...
Фактът, че по тези земи нашите традиции и
обичаи се съхраняват без да изчезнат и това,
че има движение между традицията и модерността, наред с провокирането на различни
чувства, впрочем културното сближаване бе
причина за проявяването на толерантността.
С историческото си минало Стария Пловдив стои пред мен. Старите османски къщи с
еркери, наредени от двете страни на улиците
с албански калдъръми, храмът Мевлевихане,
стенните украси по стените на Етнографския
музей, нарисуваните с маслени бои картини
всъщност са сред доказателствата, които отразяват това. Реставрираната джамия в градския център на Пловдив е начело на обектите, съхранени до днес. Не само тези обекти в
Пловдив, но същевременно и джамията Банябаши в центъра на София, която е отворена за
богослужения стои като огледало на миналото
със цялата си скромност и с подписа на Мимар
Синан. Когато влизате в центъра на София ви
посреща паметник, който е символ на мира,
мъдростта и красотата и е първият образец,
който се изправя пред вас сред безбройните
паметници.
А златните кубета на храм-паметника „Александър Невски”, който се намира в центъра на
града и е български православен храм, напомня
на съединен с небето светлинен облак. Една от
забележителностите, които трябва да се видят
в София е Народната библиотека. Пред библиотеката се издига паметникът на създателите на
българската азбука братята Кирил и Методий,
която е доказателство за признателността към
тяхното дело. Друга сграда, която се нарежда сред тези представителни сгради е театър
„Иван Вазов”. Тя е най-старата театрална сграда
vesinden izlenebilen kuşbakışı görüntüsü ve orada
bulunan kafelerde içilen bir fincan kahve, yapılan
bir geziye eklenmesi gereken güzellikler arasında.
Sofya’da hediyelik eşya konusunda bir sıkıntı
yaşamanız mümkün değil. Tarihi eserler arasına
kurulmuş tezgahlarda Bulgar el sanatlarının en
güzel örneklerini el emekleriyle, hala yaşatmaya
çalışan yaşlı teyzeler, size bu konuda fazlasıyla yardımcı olmakta.
Hem Filibe hem de Sofya, geçmişi bu güne taşımak isteyenler için tarihi eserlerle taçlandırılmış, görülmesi gereken şehirlerden sadece ikisi.
Günümüz yaşantısı içinde çoğu zaman hiç fark
etmeden önünden yürüp geçtiğimiz bu eserler;
başınızı şöyle bir kaldırıp baktığınızda, önlerinde
durduğumuzda, duvarlarına dokunduğunuzda sizi
alıp bambaşka yerlere, bambaşka duygularla taşıyabiliyorlar.
Sahip olduğumuz tüm kültürel değerlerimizi
koruyabilme dileklerimle... www. edirneplus.com
в България и украсява града като едно цяло с
народа сред зеленината на градския парк, който младите хора много харесват.
Освен музея под църквата „Александър
Невски” в града има много музеи. В София,
която има сравнително стара история е възможно да се видят останки, стигнали до нас от
времето на Римската и Османската империя.
Птичият поглед над София, която се намира
в полите на извисяващата се с цялата си внушителност и респект Витоша от върха на планината и една чаша кафе в нейните кафенета, е
сред красивите неща, които трябва да включва
една екскурзия.
В София не може да имате проблеми с намирането на сувенири за подарък. Възрастните жени, които все още поддържат живи найкрасивите образци на българското ръкоделно
изкуство чрез ръчния си труд, изложени на
тезгеяха сред произведенията с историческа
стойност, ще ви помогнат с голяма любезност.
За онези, които желаят да пренесат миналото в съвремието ни както Пловдив, така и
София са само два сред много други градове,
украсени с исторически паметници. Когато
вдигнете глава и се вгледате в тези паметници,
които в ежедневието си подминаваме без да
им обръщаме внимание, както и когато застанем пред тях, докоснем стените им, те ни отвеждат на съвсем различни места и с напълно
различни чувства.
С пожелание да запазим всички наши културни ценности, които притежаваме...
Август
2010
17
HOŞGÖRÜLÜ MÜSÜNÜZ?
TEST
18 Ağustos
2010
Arkadaşım yanımdan geçerken yanlışlıkla koluma çarpsa,
ben de elimeki kalemi düşürsem,
Öğretmenim derste parmak
kaldırdığımda bana söz vermeyip başka bir arkadaşıma söz
verse,
a) gidip hemen onunla kavga
ederim.
a) sinirlenir, masayı yumruklarım.
b) ona kızıp bağırır, çağırırım.
b) öğretmenime küserim, onunla konuşmam.
c) ona kızmam; fakat daha dikkatli olması konusunda onu ikaz
ederim.
Evde küçük kardeşim kitaplarımı karalasa,
a) çok kızarım. Ben de onun
sevdiği bir oyuncağı kırarım.
b) ona bağırırım.
c) ona kızmam; çünkü yaşı küçük olduğu için neyin doğru neyin
yanlış olduğunu bilmediğini düşünürüm.
c) öğretmenimin bir başka sefer
de bana söz vereceğini düşünürüm.
Her zaman argo kelimeler
kullandığına şahit olduğum arkadaşımı,
a) hakaret ederek ikaz ederim.
b) ailesine şikâyet ederek ikaz
ederim.
c) konuşup davranışının yanlış
olduğunu söyleyerek ikaz etmeyi
tercih ederim.
Babamdan proje ödevim için yağlı boya almasını
rica ettiğim hâlde babam almayı unutursa
a) sinirlenir, ağlarım.
b) babama küserim.
c) üzülürüm; ama babamın iş yoğunluğundan dolayı
unutmuş olabileceğini düşünürüm. Babamla başka bir
yol bulmaya çalışırız.
Okul basketbol takımının seçmeleri yapılırken
öğretmenim beni kadroya almazsa,
a) öğretmenime kızarım.
b) öğretmenimi babama şikâyet ederim.
c) kadroya girecek kadar yeterli olmadığımı düşünür,
daha fazla çalışırım.
Markette alışveriş yaparken ücreti ödemek için
kasaya gittiğimde birisi benim önüme geçerse,
a) hemen kavga başlatırım.
b) ona kızar, bağırırım.
c) önce ikaz ederim; eğer hâlâ davranışına devam
ediyorsa marketteki görevliye durumu bildiririm.
Sınıfta bir arkadaşımın diğer arkadaşlarımın eşyalarını izinsiz aldığını görsem,
a) o arkadaşıma kendim ceza veririm.
b) o arkadaşıma hakaret ederim.
c) o arkadaşımı davranışının yanlış olduğu konusunda ikaz ederim.
Babamla trafikte giderken arkadan bir araba gelip bize çarpsa babamın,
a) arabadan inip karşıdaki adamla kavga etmesini isterim.
b) diğer adama kızmasını, bağırmasını isterim.
En fazla “C” şıkkını işaretleyen arkadaşlar, olaylar karşısında mantıklı ve sağduyulu
olduğunuz, hoşgörüyü elden
bırakmadığınız anlaşılmaktadır. Bir olay karşısında hemen
acele tepki vermemeniz sakin
düşünceler içerisinde olmanız hayatta sizi hep başarılı
kılacaktır. Sevgiyle kalın.
B şıkkı fazla olan arkadaşlar, istemediğiniz bir durumla karşılaştığınızda çevrenize
fizikî bir güç göstermemeniz
güzel. Çevrenize şiddet uygulayarak problemleri çözemeyeceğinizi biliyorsunuz; fakat
gösterdiğiniz tepkilerde biraz
daha sakin olursanız sizin için
daha faydalı olacaktır. Yüksek
sesle bağırıp çağırmaktansa isteklerinizi daha yumuşak bir dille ifade etmeniz
sizi daha huzurlu kılacaktır.
Ayrıca problem yaşadığınız
insanlara küsmek ve onlara
kızmak da probleminizi çözmeyecektir.
A şıkkını fazlaca işaretleyen arkadaşlar, istemediğiniz
olaylarla karşılaştığınız zaman
problemi biraz sert bir şekilde
çözmeye çalışıyorsunuz zannederim. Etrafınızdaki insanlara ve eşyalara vurup onlara
zarar vermek, problemi çözmekten çok daha da zorlaştırıyor galiba. İstediğiniz şeylere ulaşamayınca etrafa zarar
vermek pek doğru bir davranış değil. Onun için isteklerimizi dileklerimizi konuşarak
çözme yoluna gidersek daha
başarılı ve mutlu olabiliriz.
Hoşgörülü günler dileğiyle…
c) uygun bir şekilde konuşarak anlaşmasını isterim.
Август
2010
19
20 Ağustos
2010
Август
2010
21
HABERLER/НОВИНИ
Един ден в Едирне /Одрин/
с магията на едно лале
22 Ağustos
2010
29 май 2010 година. Един обикновен слънчев
майски ден, превърнал се за мен в необикновен
малък празник за жадуващата ми за културни
прояви душа. Градът Одрин, една от големите
врати на Турция към Европа, ни посрещна със
своето обаяние и величественост. Наричан някога Врата на щастието той разкри пред мен
тайните на своето богато историческо минало.
И тъй като настоящето е мост към миналото и
начин да сравниш себе си, своя начин на живот
с този на съседите, нашите любезни гидове ни
“приземиха” в частния колеж „Серхат”. Aко трябва да го опиша кратко и ясно то това е моделът
на съвременното модерно училище, в което всеки родител би искал да учи детето му. Сърдечно
благодаря на директора на колежа и на всички
учители, ученици и гости на училището, които
бяха достатъчно търпеливи и любезни да ни покажат част от своя малък свят и да отговорят на
многобройните ни въпроси.
Разходката из историята на Одрин започна
от джамията Мурадие, построена по времето
на султан Мурад Втори от неизвестен архитект.
Завършена през 1463 година тя ме впечатли с
интересните керамични плочки с шестоъгълна
форма, украсени с мотиви на диви цветя, доказателство за напредналата технология в керамичното изкуство по онова време.
Продължихме към джамията Селимие, чиято
великолепност ме накара да затая дъх и да осъзная за сетен път колко гениален и неповторим
може да бъде човешкият талант. Храмът е осо-
бено впечатлителен със своите размери и архитектурни особености, с уникалната си вътрешна
и външна украса. В центъра на джамията, върху
една от каменните колони е вграден образът на
лале, символ на легендата за избора на мястото
за построяване на храма. Едно малко каменно
лале, заобиколено от неповторима архитектура
и непреходна красота.
Екскурзията продължи с посещение на
църквата “Свети Георги”. Особен интерес у мен
предизвика музеят с народни носии и битови
предмети, характерни за различните области в
България в близкото минало. Едно красиво момиче на име Христина, родено в Пловдив, дъщеря на свещеника, ни разказа за създаването
на църквата, за реставрацията и за мястото й в
културното наследство на Одрин.
Посетихме още един културен паметник в
Одрин – комплексът на султан Беязит Втори,
наричан още Музей на медицината. Тук в средата на 15-и век са били лекувани душевно болни хора, като лечението се осъществявало с
музика, водна и ароматерапия. Терапия, дошла
от далечното минало, много актуална и днес, в
21 век, като метод за релаксация след напрегнатото ежедневие.
Гостуването в Одрин завърши с традиционно пазаруване на подаръци. Ще запазя завинаги
приятните мигове, в които се докоснах до част
от богатата история на този граничен град и си
пожелах един ден да го посетя отново.
Мария ГЕОРГИЕВА, гр. Куклeн
Август
2010
23
8.2
$
milyon
1962 Ferrari 330 TRI/LM: Ferrari’nin ürettiği 4 litrelik son Testa
Rossa olan 330 aynı zamanda 1962 yılındaki Le Mans şampiyonu
olmuştu. Phil Hill ve Olivier Gendebien tarafından sürülen 330, Le
Mans da zafer kazanan son önden motorlu yarış otomobili, yaklaşık 400 beygir gücünde 4 litre V-12 motora sahip. Sotheby’s açık
artırmasında 9,3 milyon dolara satıldı.
$
8 mil.
9.3
$
klas En p
ik o ah
milyon
10,9
10
$
milyon
1931 Bugatti Type 41
Royale Kellner: Ettore
Bugatti’nin tasarlayıp ürettiği
1931 Type 41 Royale Kellner
isimli arabanın 12,7 litre düz-8
motoru vardı. Dünyada sadece
6 tane bulunan arabanın dingil
mesafesi 4,6 metreden daha
fazla. 1987 yılındaki açık artırmada yaklaşık 10 milyon dolara
alıcı buldu. Bugün Volkswagen
grubu Bugatti’leri yeniden
yollara sürdü.
$
milyon
1961 Ferrari 250 GT SWB
California Spyder: Birkaç
Ferrari’den biri olan araba “Ferris
Bueller’s Day Off ” isimli filmde
kullanılmıştı. Yaklaşık 50 tane
üretilen araba, uzun kaportası,
iki koltuğu ile spor arabaların klasik şeklidir. 280 beygir
gücünde 3 litre SOHC V-12
motora sahip olan araba, 2008
yılındaki açık artırmada 10,9
milyon dolara satıldı.
1937 Bugatti Type 57SC Atalante: Bugatti’nin otomobilleri yarışlarda birçok başarı kazanmıştı. Perçinli gövde panelleri
ve çamurluğu ile sıra dışı bir araba olan 1937 Bugatti Type 57SC
Atalante’dan sadece 11 tane üretildi. 170 beygir gücünde 3,3 litrelik düz 8 silindir motora sahip olan arabanın bir örneği 2008 yılında
8 milyon dolara satıldı.
1937 Mercedes-Benz 540K
Special Roadster: Dünyada
sadece 26 tane üretilen araba 5,2
metre uzunluğunda, 2 koltuklu
üstü açık spor arabadır. Sadece
Avrupa’nın politika ve finans
sektöründeki üst düzey kişilere üretilen araba, 180 beygir gücünde 5,4 litre düz 8
silindir motora sahip. 1937
Mercedes-Benz 540K Special Roadster, açık artırmada
8,2 milyon dolara satıldı.
7.4
milyon
$
1904 Rolls-Royce 10 HP:
Gerçek bir klasik olan araba,
sadece 10 beygir gücünde 1,8
litre çift-silindir motora sahip.
Sadece 17 tane üretilen arabanın büyük, pirinç tepe lambaları, tahta merdiven basamağı
ve müzik aleti gibi boynuzu
bulunuyor. Araba, 2004 yılındaki açık artırmada 7,3 milyon
dolara satıldı.
1957 Ferrari 250 Testa Rossa: Sadece 22
tane üretilmiş. İlk Ferrari,
1957 yılında birçok ünlü
hız yarışına katılarak GT
yarış arabası olarak kullanılmıştı. Bu arabanın 3
litrelik 300 beygir gücünde V-12 motoru var. 2009
yılındaki bir açık artırmada, 12,1 milyon dolara
satıldı.
6.9
milyon
1962 Ferrari 250 LM: Pininfarina tarafından tasarlanan araba GT
yarış arabası olarak yapılmıştı. Ancak, FIA’nın başka planları vardı.
Sadece 32 adet üretilen arabanın koleksiyoncular tarafından yüksek değere sahip olduğu düşünülüyor. 2008 yılında düzenlenen
açık artırmada 6,9 milyon dolara alıcı buldu.
$
milyon
1965 Shelby Daytona Cobra Coupe: 1965’teki FIA GT yarışlarında şampiyon olan araba, Amerika’nın simgesi bir yarış arabasıdır. Avrupa’daki dünya yarış şampiyonasında ise Ferrari’yi ilk kez
geçen Amerikan arabası olma özelliği taşıyor. Carroll Shelby tarafından FIA GT’de yarışmak için üretilen 6 arabadan biri olan model,
2009 yılındaki bir açık artırmada 7,25 milyon dolara satıldı.
$
12.1
$
milyon
7.25
7.3
$
milyon
otom alı
obil
ler
1929 Mercedes-Benz
38/250 SSK: Bu özel arabanın
ilginç bir hikâyesi var. Mercedes
Benz için Ferdinand Porsche
tarafından tasarlanan son araba
birçok uzun araçtan oldukça
kısa ve küçük. Ancak 7,1 litre
kompresörlü güçlü bir motora
sahip. 2004 yılında yapılan açık
artırmada araba 7,4 milyon
dolara satıldı.
K
D ÜE LK TOÜR RA S Y O N / Д Е К О Р А Ц И Я
Hangi odaya ne renk perde alalım?
В какъв цвят да е пердето за отделните стаи?
E
П
BÜYÜK PENCERELER
Büyük pencerelerde yerlere kadar uzanan düz renk
tüller, pano ve balon kadife, tafta, sonil kumaştan yapılmış perdeler mekanı daha ayrıcalıklı gösterecektir. Perdelik kumaştan yaptırılabilecek duvar panosu ve küçük
süs yastıkları mekandaki dekorasyonu tamamlayacaktır.
Bordo, yeşil, altın sarısı ve tonları, kahverengi, kırmızı, bej tonları salonlar için doğru seçimdir. Kendinden
desenli dokumalar klasik bir havayı yansıtırken; sadece
tül kullanılmış camlar modern spor ve ferah bir salon
etkisini verir.
ГОЛЕМИТЕ ПРОЗОРЦИ
За големи прозорци е подходящо пердетата да
са дълги до пода, едноцветни, от кадифе, тафта. Те
ще направят стаята по-забележителна. Интериорът
може да се допълни със стенно пано и декоративни възглавнички, направени от същия плат и десен.
Правилният цвят за пердетата на хола са бордо, зелено, златисто, кафяво, червено, бежово. Плътните
пердета с определен десен придават класически вид,
а ако се сложат само тюлени пердета, стаята придобива по-модерно и просторно излъчване.
vlerimizin belki de en önemli detaylarından biri
de perde ve tüllerdir. Danteller, tualler, taftalar, kadifeler, ipekler, ketenler, camlarımızı güzel göstermekten öte mahremiyetimizi korumamızı sağlar.
Temiz ve güzel döşenmiş ev kişinin mutluluğunu ve
evde zaman geçirme isteğini artırır. Yaptıracağımız tül ve
perdeler odamızdaki diğer dekorasyon ile doğru orantılı olmalıdır. Spor mobilya ile gidebilecek modeller daha
sade kesimli olmalıdır. Ya da desenli halı ve koltuklar ile
uyumlu perdeler ve tüller düz renk ve abartısız olmalıdır.
Aksi halde ne mobilya, ne halı ne de perdelerimiz kalitesini gösterir. Ortam boğucu, karışık ve kalitesiz görünür.
Klasik döşenmiş mekanın perdeleri spor kesimli kumaş
ve modellerden seçilmemelidir. Desen ağırlıklı döşenmiş
odada düz renk kumaşlardan yapılmış duvar rengine uygun tonlarda perde seçmeliyiz.
Doğal kumaşlardan yapılmış perde ve tüller her odada rahatlıkla kullanabileceğimiz dokumalardır. Bunlar
ipek, ipek vual, pamuk, keten kumaşlardır. Işığa ve toza
karşı duyarlıdır, çabuk yıpranır ve erir, fiyatları sentetik
kumaşlara göre oldukça yüksektir, makinede yıkama asla
yapılamaz, kuru temizlemeye verilmesi doğru olur; ama
elde deterjansız yıkanabilir. Buna rağmen her türlü modelde güzel ve doğru etki verir, doğal malzemeden dokunduğu için hava akımlarını doğrudan alır, daha şık ve
gösterişli durur, nefes alan kumaşlardır. Mekanımızdaki
pencerenin genel durumu perdelik modelimizi seçmemizde büyük önem taşır; küçük camlarda sade modeller
ve kumaşlar tercih edilmelidir. Karanlık odalarda şeffaf
açık renk tül ve perdeler seçilmelidir. Büyük pencereli
odalarda yere kadar uzanan, uçuşan, iki üç çeşit perde
kullanılabilir.
26 Ağustos
2010
ердетата са може би най-важният детайл в
интериора на нашия дом. Независимо дали
са дантелени, кадифени, копринени или от
тафта, те не само красят прозорците ни, но и запазват нашата дискретност.
Човек е щастлив и иска да си стои вкъщи, когато
домът му е хубаво подреден и чист. Пердетата трябва
да са съчетани с другата украса в стаята. Ако мебелите в нея са с по-модерен дизайн, тогава и пердетата
трябва да са по-изчистени. Ако диваните и килимът
са пъстри, пердетата могат да бъдат едноцветни, без
излишна украса. Иначе няма да изпъкне красотата
нито на дивана, нито на килима, нито на пердето. Стаята ще изглежда претрупана, евтина, хаотична. Ако
мебелите са класически, тогава пердетата не трябва
да са с проста кройка. Ако мебелите са с ярък десен,
пердетата трябва да са едноцветни и подхождащи на
цвета на стените. Пердетата от естествени материи са
подходящи за всякакъв вид стаи. Такива материали
са коприната, коприненият воал, памукът, ленът. Те,
за разлика от изкуствените материи, са чувствителни
на светлината и праха, бързо се износват и изтъняват,
по-скъпи са и затова не бива да се перат в пералня, а
да се дават на химическо чистене. Може да се перат
на ръка, но без прах за пране. Въпреки тези си недостатъци естествените материи стоят красиво, когато
са надиплени, пропускат въздуха да циркулира, изобщо тези материи дишат и изглеждат много шикозно.
Формата на прозореца е много важна за пердето,
което ще подберем. За малките прозорци е по-добре да се изберат пердета с по-проста кройка и от
по-обикновени материи. В по-сумрачни стаи е добре
пердетата да са по-прозрачни и светли на цвят. На
големите прозорци подхождат пердета, които са до
пода, с богата драперия, може да са и няколко пердета едно върху друго.
ÇOCUK ODALARI
Çocuk odalarında perdeler abartıdan uzak olmalıdır.
Aydınlık, ferah ama sevimli mekanlar yakalayabilmek
için ince dokunuşlu kumaşları tercih etmeliyiz, yarım
perde ve tüller ideal seçimlerdir.
Tüller erkek çocukları için çizgi film kahramanlarının olduğu, kızlar için çiçekli desenler tercih edilmelidir.
Pile payları 1’e 2 olmalıdır fazla olursa sadeliğini kaybedebilir. Desenli kumaştan yapılacak olan duvar panoları
ortamı daha da sevimli gösterecektir. Az metrajlı kumaş
kullanılacağı için parça tüllerden alınıp daha da ucuza
mal edilebilir.
MUTFAKLAR
Mutfaklar evin en çok hava ve ışık alması gereken
yerleridir. Çünkü gün boyu yemek ve ısı dolayısı ile havasız kalıp diğer odalara pis koku yayılmasına neden
olur. Mutfaklarda kolay yıkanabilen sentetik dokumalar
veya piyasada ahşap, alüminyum mikro jaluzi olarak satılan katlamalı perdelikler tercih etmeliyiz. Kumaş tercih
edilecekse kısa düz, açık renk modeller tercih edilmelidir. Jaluzi hem yıkama hem de kullanış açısından daha
doğru tercihtir. Mutfakları modern ve havadar gösteren
jaluziler 2-3 dk. banyoda musluğun altında yıkanabilme
özelliğine sahiptir.
YATAK ODALARI
Fantezi ve renkli olabilir. Yere kadar uzanan ipek vual
veya sentetik ipek, desenli dokuma tüller ideal seçim
olacaktır. Kadife, ipek santuk, tafta, saten kumaşlardan
yapılmış perdeler yatak odalarındaki gizemi daha da ortaya çıkaracaktır. Perdelik kumaşlardan yapılacak yatak
örtüleri odayı daha şık hale getirecektir.
FAYDALI BİLGİLER
* Tüllerimizi mutlaka colormatik deterjanlar ile yıkamalıyız.
* Kendinden desenli tek renk kumaşlar bu sene çok
moda.
* Yıkama yapılan tüllerimizi sıkma ayarında makinede bırakmamalıyız.
* Perdelerde pile payı az verilmeli.
* Pencerelerde mutlaka açık renk güneşlik kullanmalıyız. (Akşamları perde yerine güneşlikleri örtmeliyiz.)
* Perde ve tül ölçüsü alırken, kornişin iki buçuk katı
metraj kumaş alınır. (3 metre bir pencereye alınacak tül
miktarı 7,5 metredir.)
* İthal üretim dokumalar ile yerli üretim dokumalar arasında kalite olarak fark yok; ama fiyatları çok çok
farklı.
Reyhan YAZICI (Tasarımcı)
ДЕТСКАТА СТАЯ
Пердетата в детската стая не бива да са
натруфени. Добре е да са тънки и прозрачни,
неголеми и тюлени, за да бъде стаята светла,
просторна и същевременно уютна. За момчета
е подходящ изборът на десен с герои от анимационни филми, а за момичетата – цветни мотиви.
Допустимо е пердето да е най-много разделено на
две. От същия десен може да сложи и пано на стената. Понеже пердето в детската трябва да е малко,
по-евтино ще излезе, ако се купи някое останало
късо парче, вместо да се реже от топа.
КУХНЯТА
Кухнята е стаята, която трябва да е най-осветена и просторна, защото в нея се храним и готвим.
Затова и обикновено в нея мирише на готвено. За
кухнята е подходящо перде от изкуствена материя,
което да се пере лесно, или пък щора от дървени или
метални ленти. Ако предпочитате перде от плат, тогава то трябва да е късо и със светъл цвят. Щорите
пък са много практични. Те придават модерен вид
на кухнята и могат да се измият в банята под душа
за 2-3 минути.
СПАЛНЯТА
Пердето в спалнята може да е по-интересно и
цветно. Идеалният избор са дългите до пода пердета от коприна или изкуствена тъкана материя с
някакъв десен. За дискретността на спалнята найподходящи са пердета от кадифе, коприна, тафта,
сатен. Завивката на леглото също може да е от материя за перде – така спалнята ще придобие шикозен вид.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
* Перете тюлените пердета само с подходящи
препарати.
* Тази година са модерни едноцветни платове с
десен, постигнат от начина на тъкане.
* Ако перем пердетата в пералня, не бива да пускаме центрофуга.
* Програмата за плакнене също трябва да е кратка.
* Зад пердетата може да има щори, но светли на
цвят (вечер вместо пердетата трябва да пускаме щорите).
* Когато купуваме перде и тюл, дължината им
трябва да е два пъти и половина по-голяма от дължината на корниза (например, ако корнизът е дълъг
3 метра, пердето трябва да е с дължина 7,5 м).
* Няма разлика между вносните платове и тези,
които са произведени тук. Различават се единствено
по цената.
Август
2010
27
Derleyen: Menevsiye BİLAL
ÖZELLİKLE ANNELER SİZE FAYDALI BİLGİLER OKUYUN...
Полезни съвети за вас - домакини
Satın aldığınız kır çiçeklerinin daha uzun süre
dayanarak vazoda güzelliklerini korumasını istiyorsanız, suyuna birkaç damla çamaşır suyu koyun. Daha uzun ömürlü olacaklardır.
Hamur işi ile uğraştığınız zaman mutfağınızın
tezgahı kirlenir. İşiniz bitince tezgahı kolayca temizlemek için bir miktar tuz serpin ve nemli bir
bezle silin. Böylece tezgahınız kolayca temizlenecektir.
Evinizdeki menekşelerin daha çok çiçek vermesini istiyorsanız, toprağına yumurta kabukları
karıştırın. Böylece menekşeleriniz daha sağlıklı ve
daha güzel çiçekler açacaktır.
Dirsek ve topuklarınızın sertleşmesini istemiyorsanız bir dilim limon ile ovun. Böylece yumuşacık olacaklardır.
Etin yumuşak olması için haşlama suyuna limon yada sirke katın. Ancak kızartacaksanız bir
gece sirkeli ve sıvıyağlı sosun içinde bekletin.
Sosun içine taze bitkilerden ince ince kıyarak
lezzet katabilirsiniz. Ardından eti hiç yağ koymadan kızartın.
Satın aldığınız kahveyi taze saklamak istiyorsanız cam kavanoza boşaltıp içine iki adet
kesme şeker atın. Ağzını sıkıca kapatın. Kahvenizin taze kaldığını göreceksiniz.
Satın aldığınız kiviler çok sert ve ham
ise bir gece boyunca plastik bir torbada
elma veya armutla saklayın.
Eğer ayaklarınız çok ısınıp şişiyorsa
onları saatlerce sıcak suda bekletmeyin,
aksine kolonya ile ovalayın. Bilekleriniz
ve ayaklarınız şişmeyecektir.
Temmuz
28 Ağustos
2010
Ако искате полските цветя да са свежи и да
красят по-дълго време вашия дом, сложете във
водата им малко белина. Ще издържат по-вече
време.
Приготвянето на тестени изделия изисква почистване след това, защото по плота е полепнало
брашно или тесто. За да го почистите лесно, поръсете го със сол и забършете с влажен парцал. Ще
се почисти лесно.
Ако искате теменугите ви да цъфтят по-вече,
разбъркайте пръстта им с черупки от яйца.
За да не се втвърдява кожата по коленете и лактите ви, разтрийте я с лимон и ще стане по-мека.
Ако искате месото, което ще сготвите да е помеко и сочно, добавете към водата, в която го варите лимонов сок или оцет. Но ако ще го пържите,
сложете да престои една нощ в сос от оцет и олио.
За по-добър вкус може да нарежете и пресни зелени подправки. След което пържете месото без
да слагате мазнина.
За да запазите смляното кафе прясно и ароматно, изпразнете го в стъклен буркан, сложете в
него две бучки захар и затворете плътно буркана.
Кафето ще стои прясно.
Когато кивито, което сте купили е твърдо и
незряло, сложете го в торбичка, в която има
ябълки или круши и оставете да престоят известно време.
Ако краката ви са много топли и се подуват, не
ги задържайте дълго време в топла вода, напротив – разтривайте ги с одеколон. Така краката и
глезените ви няма да се подуват.
EV YAPIMI DONDURMA
ДОМАШЕН СЛАДОЛЕД
Malzemeler:
1 poşet toz krem şanti, 1 su bardağı süt, 3 yemek
kaşığı labne peynir, 1 yemek kaşığı süzme bal, 1 kâse
çilek.
Hazırlanışı:
Çilekleri bol suyla yıkayıp süzün. Orta büyüklükte doğrayın. Derin bir kâseye krem şanti ve sütü alın.
Mikserle 2 dakika düşük devirde karıştırın. Yüksek devirde kıvamı koyulaşana kadar karıştırmaya devam
edin. Süzme bal ve labne peyniri ilave edip 1 dakika
karıştırın. Doğranmış çilekleri karışıma ekleyip kaşıkla
karıştırın. Krem şantili karışımı kaba boşaltıp üzerini
bıçakla düzeltin. Derin dondurucuda 1 gece bekletin.
Servis yaparken hafif ıslatılmış kaşıkla parçalar alıp külah ya da kâsede sunun.
Необходими продукти:
1 пакет сметана на прах, 1 чаша прясно мляко, 3 супени лъжици безсолно крем сирене, 1
супена лъжица мед, 1 купичка ягоди.
Начин на приготвяне:
Измийте ягодите и ги нарежете на средни
парчета. В дълбок съд разбийте сметаната с
прясното мляко. Добавете крем сиренето и меда
и разбийте още една минута. Прибавете към
крема нарязаните ягоди и разбъркайте. Изсипете крема в купа за фризер и изравнете. Оставете
във фризера да престои една нощ. Намокрете
лъжицата за сервиране първо с вода. Сервирайте в купички или чашки за сладолед.
30 Ağustos
2010
Август
2010
31
3000 YILLIK LEZZET
DONDURMA
İNCELEME/ИЗСЛЕДВАНЕ
Кулинарно удоволствие на 3000 години: Сладоледът
Y
az sıcağında inanılmaz lezzette buz gibi çilekli, kavunlu,
vazgeçilmez olan çikolatalı
ve vanilyalı bir dondurma düşünün.
Tüm sıcağı alıverir birdenbire. Giderek içinize yayılan serinlik ve lezzet
bir an bile olsa sizi serin deniz sularına götürüverir. Hafif koyu kıvamı,
damakta bıraktığı tadı ile sanırım
yaz-kış ne zaman olursa olsun dondurmanın yeri hep bir farklı. Kısacası daha çok küçüklerin ilgisini çekse
de büyük küçük demeden paylaşılmayan bir lezzet.
Dondurmanın ilk üretiminin
3000 yıl kadar öncesine dayanan bir
geçmişi var. Dondurmanın batıya
getirilmesi üzerine değişik rivayetler
yer almakta.
Bunlardan birine göre batıya dondurma üzerindeki ilk bilgiyi getiren
32 Ağustos
2010
П
редставете си в лятната жега студен сладолед с вкус на ягода, пъпеш, шоколад
или ванилия. Той ви разхлажда изцяло.
Само за няколко минути се чувствате така, сякаш
сте се потопили в хладните води на морето. С
вкуса си сладоледът има специално място в лятното и в зимното ни меню. Сладоледът е любим
не само на децата, но и на възрастните. Сладолед
е бил правен още преди 3000 години. Има различни предания как той е достигнал Западния свят.
Според едно от тях пътешественикът Марко
Поло бил първият, който разказал на западните
народи за сладоледа. Когато се връщал от Далечния Изток, Марко Поло донесъл и рецепта
за студен десерт от плодов сок. Но сладоледът
в днешния си вид се появява много по-късно.
Смята се, че познатият днес сладолед е направен за първи път в Италия през 1550 г.
Сладоледът се предлага на клиенти...
Първото производство на сладолед с търгов-
kişinin Marco Polo olduğu söylentiler arasında. Bu
gezgin, Uzak Doğu yolculuğundan dönerken, meyve sularından yapılan bir çeşit buz tarifleri getirir.
Ancak bildiğimiz dondurmanın yapılması çok daha
sonralara rastlar. Bugünkü anlamda dondurmanın
ise ilk olarak 1550 yıllarında, İtalya’da yapıldığı sanılmakta.
Dondurma Tüketime Sunuluyor...
Ticari amaçlı ilk dondurma üretimi, Avrupa’da
1785 yılında Londra’da; Amerika’da ise endüstri
kolunun kurucusu sayılan Jacops Fussell tarafından 1851’de Baltimor’da yapılmış. Türkiye’de ise
dondurma 1900’ün başlarında ilk defa İstanbul ve
Kahramanmaraş’da üretilmiştir.
Dondurma üzerinde toplumun eğiliminin nedenini şöyle değerlendirmek mümkün. Önce dondurma tat ve aroma yönünden her çağdaki insanların,
hele de çocukların aradıkları ve zevkle yedikleri bir
besin.
Dondurma bazı süt ürünleri, örneğin tereyağı gibi
sütün tek bir besin maddesini bünyesinde bulunduran bir yiyecek de değil.
DONDURMADA SAĞLIK
Endüstriyel dondurmalar hepimizin bildiğinin
aksine kışın boğaz ağrılarına sebep olmuyor. Bunun
da nedeni geçirmiş olduğu kimyasal ve fiziksel evreler sonucu ağza alındığı andan itibaren vücut ısısını
alması, içeriğinde bulunan yağlar 28-32°C’de erime
özelliği gösteriyor. Böylelikle vücut ısısı olan 37°C’ye
geldiğinde dondurma artık ısınmış oluyor. Doktorların bademcik ameliyatlarından sonra dondurma tavsiye etmesi de bir şekilde bunun kanıtı olsa gerek...
Bunun yanında içerik olarak da zengin bir vitamin deposu olarak görebiliriz dondurmayı. Protein,
Vitamin A, Vitamin D ve kalsiyum yönünden zengin
olan bir gıda maddesi olan dondurmanın, kolay sindirilmesi de önemli bir özelliği.
100 gram dondurmanın içerdiği Vitamin ve
Mineraller...
Hiçbir gıda maddesi tek başına insanın besin ihtiyacını dengeli bir biçimde karşılayamazken, dondurma beslenme açısından belli bir üstünlüğe sahip.
Sütün besin öğelerini sütten daha yoğun bir biçimde
içeren dondurma besleyici bir gıda maddesi.
100 gr dondurmanın içeriği;
Kalsiyum
I35 mg 1200
Fosfor
Il5 mg 1200
Potasyum
160 mg
Demir
0.1 mg 15
E Vitamini 0.21 IU 10
D vitamini 4.8 IU 400
ска цел започва в Лондон през 1785 г. В САЩ
започва да се произвежда през 1851 г. в Балтимор от Якобс Фусел, смятан за родоначалник на
американската индустрия. В Турция за първи
път се произвежда сладолед в Истанбул и Кахраманмараш в началото на 20 век.
Интересът на хората към сладоледа може да
се обясни по следния начин. Преди всичко сладоледът печели сърцата на хората и най-вече на
децата със своя вкус и аромат. Освен това сладоледът не е направен само от мляко, така както
другите млечни продукти като например кравето масло.
С какво е здравословен сладоледът?
Противно на всеобщото мнение, индустриално произведеният сладолед не предизвиква
болки в гърлото. Причината е, че заради химическите и физически промени, които настъпват
в него в хода на производството му, когато е в
устата, той поема от телесната температура, а
съдържащите се в него мазнини започват да се
топят при 28-32 градуса. Така, сладоледът вече
се е затоплил, докато проникне в тялото, чиято
температура е 37 градуса. Доказателство за това
е, че лекарите препоръчват сладолед след премахване на сливиците...
Наред с това сладоледът съдържа много витамини. Той е особено богат на протеин, витамин А и D, калций.
Хатактерна негова особеност
е и бързото му усвояване от
организма.
Количеството
витамини минерали,
съдържащи се в
100 гр. сладолед...
Нито едно хранително вещество не
може да осигури на
човека
необходимия
баланс от съставки, с изключение единствено на
сладоледа. В сравнение
с другите млечни продукти сладоледът е по-богат на
хранителни съставки.
Съдържание в 100 гр.
сладолед:
Калций
I35 mg 1200
Фосфор
Il5 mg 1200
Потаций
160 mg
Август
2010
33
B2 Vitamini
Niasin
A Vitamini
Magnezyum
0,25 mg 1 -8
0. 1 3 mg 20
433 IU 5000
I3 mg 350
DONDURMA NASIL YAPILIR?
Dondurma, hammaddesine göre sütlü ve meyveli dondurma olarak ikiye ayrılır. Sütlü dondurma
yaparken süt ile birlikte şeker, salep, vanilya, kakao
ve yumurta gibi malzemeler kullanılır. Meyveli dondurma hazırlarken seçenekler öyle çok ki... Portakal,
limon, vişne, çilek gibi meyvelerin suları ya da püreleri kullanılır. İşte bu aşamada dikkat edilecek püf
noktaları var.
Dondurma yapımında kullanılan meyve suyu kaynatılmaz. Çünkü kaynamış meyve suyu, dogal lezzetini yitirir. Dondurmaya katılan şekerin miktarına da
çok dikkat etmek gerek. Fazlası, dondurmanın çok
tatlı olmasına ve makinede çevirilirken yumuşak kalmasına neden olur.
DONDURMA ÇEŞİTLERİ
Bugün dünyada çok çeşitli dondurmalar üretilmektedir. Sayıları 240’ı bulan dondurmalar daha
ziyade bileşimine katılan maddelere, aromalarına
ve dondurulma biçimlerine göre ana gruplara ayrılmaktalar.
Günümüzde dünyada en fazla üretilen çeşit “sade
dondurma”. Bunun dışında çikolata, meyve, fındık
fıstık ve ceviz gibi kuruyemişlerle aromalandırılmış
dondurmalar, yağı azaltılmış veya tamamen alınmış
sütten veya meyve suları ve şekerden işlenmiş dondurmalar, süt yağları yerine bitkisel veya diğer hayvansal yağlardan yararlanarak hazırlanmış dondurmalar,
kalp, dolaşım ve şeker hastaları için özel formüllerle
işlenmiş (Dietetik ve diabetik) dondurmalar ve hemen tüketilmesi gereken yumuşak dondurmalar da
gün geçtikçe daha fazla ilgi görmektedir.
Dondurma çeşitlerinden bahsederken kulaktan
kulağa yayılan dondurma tercihlerinin ruhunuza
yansımasından da bahsetmeden olmaz sanırım. Her
şeyde olduğu gibi dondurma yemenin bir ruh hali
olduğunu söyleyenlere göre dondurma çeşitleri; çikolatalı sevenler sadık ve samimi, vanilyalı
tercih edenler maceraperest, hız
düşkünü ve tüm yeniliklere açık,
çilekli sevenler her gördüğünü
beğenen biraz maymun iştahlı
cinsinden, fıstıklı tercih edenler göründüklerinin aksine içine kapanık biraz da çekingen...
Ne kadar doğru, ne kadar yanlış
bilemeyiz ama işin içinde bir de
karışık dondurma sevenler de var,
seçim size kalmış.
34 Ağustos
2010
Желязо
Витамин E
Витамин D
Витамин B2
Ниацин
Витамин A
Магнезий
0.1 mg 15
0.21 IU 10
4.8 IU 400
0,25 mg 1 -8
0. 1 3 mg 20
433 IU 5000
I3 mg 350
КАК СЕ ПРИГОТВЯ СЛАДОЛЕД?
Сладоледът бива млечен или плодов. Млечният сладолед се приготвя от мляко, захар, ванилия, какао, яйца. Плодовият сладолед се приготвя от сок или пюре от най-различни плодове
като портокал, лимон, вишна, ягода. Но има
тънкости, на които трябва да се обръща внимание. Плодовият сок не бива да се вари, защото
превареният плодов сок си губи естествения
вкус. Трябва да се внимава и за количеството
захар, което се слага. Повече захар прави сладоледа прекалено сладък, както и недостатъчно
гъст и твърд при замразяване.
ВИДОВЕ СЛАДОЛЕД
В цял свят се произвеждат най-различни видове сладолед. Видовете сладолед достигат до
240 и се делят на няколко основни групи според
добавките, ароматите и вида.
Най-разпространеният вид сладолед е „обикновеният сладолед”. Освен това има шоколадов,
плодов сладолед, сладолед с аромат на ядки като
фъстък или орех, сладолед с ниско съдържание
на мазнини или изобщо без мазнини, сладолед
от захар, сладолед, който вместо млечни мазнини
съдържа растителни мазнини или други животински мазнини, сладолед, подходящ за сърдечно болни, за болни от диабет или с недостатъчно оросяване (диетични и диабетични сладоледи), меки
сладоледи, които бързо трябва да се консумират
и които напоследък стават все по-популярни.
Когато говорим за видовете сладолед, сигурно си имате ваш любим вид сладолед. Както във
всичко друго, и при сладоледа всеки си има предпочитания, които отразяват характера му. Преданите и искрените хора обичат шоколадовия
сладолед, авантюристите и готовите за всякакви предизвикателства харесват ваниловия, тези, които харесват вичко, което
видят и са с голям апетит, обичат ягодовия сладолед, затворените в себе
си пък предпочитат сладоледа с
ядки... Не знаем колко това отговаря на истината, но има и сладолед асорти – вие решете какви
хора го харесват...
N A S R E D D iN H O C A / Н А С Р Е Д И Н
ХОДЖА
Bu karanlıkta
В тази тъмница
Е
asreddin Hoca’nın bir konuğu gece yatısına kalmış. Adam zayıf inançlı biriymiş. Ben görmediğime inanmam, Ahirete gidip gelen var mı? Görülmeyen şey bilinir mi? gibi şeyler dermiş.
Hoca sabır göstermiş. Konuğunu incitmeden bir
şeyler anlatmaya çalışmışsa da konuk ikna olmuyormuş. Yatma vakti gelince Hoca odaya iki yatak sermiş.
Birinde konuğu, diğerinde kendisi yataklarına girmişler. Hoca sağ tarafındaki mumu söndürmüş. Bir süre
sonra Konuk;
- “Hoca efendi, sağ tarafındaki mumu yakar mısın”
deyince :
- “Sen deli misin be adam” demiş Hoca, “bu zifiri karanlıkta ben, sağ tarafımı nasıl bileyim!”
N
дин гост на Настрадин ходжа останал да преспи у
тях. Гостът не бил много вярващ човек и твърдял:
„Не мога да вярвам на нещо, което не виждам! Нима
някой се е върнал от отвъдното? Нима може да се
опознае нещо, което не се вижда?”
Ходжата проявил търпение. Той се опитал да
каже нещо на госта си, без да го засегне, но така и
не успял да го убеди. Когато дошло време за спане,
ходжата постлал две легла. На едното легнал да спи
той, а на другото – гостът му. Ходжата загасил свещта
вдясно от него. След малко гостът му се обадил:
- Ходжа, ще запалиш свещта вдясно от теб?
- Ти да не си луд, човече? – отвърнал Настрадин
ходжа. – Как да позная коя е дясната ми страна в тази
безпрогледна тъмница?
Öğüt: Atalarımız “Kendi noksanını bilmek gibi irfan
olamaz” demişler. Kendi noksanını bilen, öğrenmeye
hazır bir kişidir.
Acaba her gördüğümüze inanabilir miyiz?... Örneğin; Gökte gördüğümüz bütün yıldızların halen var
olduklarını söyleyebilir miyiz? Biz o varlıkları bize gelen ışıkları ile bilebilmekteyiz. Bize ışığı üç milyar yılda
ancak gelebilen bir yıldız, iki milyar yıl evvel çökmüş
ve yok olmuşsa, Dünyamızda bir milyar yıl sonra yaşayacak olan insanlar, hâlâ daha o yıldızın var olduğunu
göreceklerdir değil mi!...
Поука: Дедите ни са казали, че човек се учи от
грешките си. Който знае недостатъците си, е готов да
научи нещо повече.
Може ли да вярваме на всичко, което виждаме?...
Например, може ли да кажем, че всички звезди, които виждаме на небето, наистина съществуват сега?
Ние знае, че ги има, заради светлината, която достига от тях до нас. Но тя идва до нас след три милиарда
години, а звездата вече може да е угаснала преди
два милиарда години. Дори и хората, които живеят
на Земята след един милиард години, пак ще я виждат тази звезда, нали!
Август
2010
35
İspanya
Casillas 7, Ramos 7, Pique 7, Puyol 8, Capdevila 7, Alonso 7 (Dk. 87 Cesc Fabregas 7) , Xavi
8, İniesta 9, Busquets 7, Pedro 7 (Dk. 60 Navas 7), David Villa 7 (Dk. 105 Torres 7)
Şampiyonu
Dünya Kupası
2010
Hangi Dünya Kupası maçını
200 bin kişi izledi?
Кой мач за Световната купа е
наблюдаван от 200 хиляди души?
FIFA Dünya Kupası ilk olarak 1930 yılında düzenlendi. Daha sonra her 4 yılda bir yapılmaya başlandı. Ancak 1942 ve 1946 yıllarında 2.Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleştirilmedi.
Brezilya 5 kez kupayı kazandı ve Brezilyalı futbolcu Ronaldo, attığı 15 golle Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan futbolcusu unvanını kazandı.
Bunların dışında Dünya Kupası hakkında bilinmeyen gerçekler olduğunu kaç kişi biliyor?
İŞTE ÇOK FAZLA BILINMEYEN GERÇEKLER:
İlk gol: Dünya Kupası ilk olarak 1930 yılında
Uruguay’da düzenlendi. Birçok insan, ilk golü Amerikalı Bart McGee’nin kırkıncı dakikada Belçika’ya
attığına inanıyor. Fakat, FIFA ilk golün 13 Temmuz
1930 tarihinde Meksika’ya karşı 19’uncu dakikada
Fransız Lucien Laurent tarafından atıldığını belirledi.
İlk kırmızı kart: Sarı ve kırmızı kart sistemi
1970 yılı Dünya Kupası’na kadar başlamamıştı.
Kupa tarihindeki ilk kırmızı kart, 1974 yılında Batı
Almanya-Şili maçında, Dünya Kupalarına katılan
ilk ve tek Türk hakem Doğan Babacan tarafından
67’inci dakikada Şili’li Carlos Caszely’ye gösterilmişti.
En genç oyuncu: Dünya Kupası’nda oynayan en
genç oyuncu Kuzey İrlanda takımındaki Norman
Whiteside idi. Yugoslavya ile 1982 yılında yapılan
maça katılan oyuncunun yaşı 17 yıl 42 gündü.
En fazla taraftarın olduğu maç: 1950 yılında,
Rio de Janeiro’da oynanan ve Brezilya-Uruguay final maçında resmi rakamlara göre 199 bin 854 kişi
vardı.
Finallerde en çok gol atan takım: Macaristan
1954 Dünya Kupası finallerinde 27 gol attı ancak
Batı Almanya karşısında 3-2 yenilerek kupayı Almanlara kaptırdı.
Първата Световна купа на ФИФА е организирана през 1930 г. По-късно започва са се провежда веднъж на 4 години, но през 1942 и 1946
г. не е организирана заради Втората световна
война.
Бразилия печели купата 5 пъти, а бразилският футболист Роналдо е голмайстор с 15 гола.
Освен гореспоменатите факти, колко хора
смятате, че знаят другите по-малко известни
факти, свързани със Световната купа?
ЕТО НЯКОИ ОТ ТЯХ:
Първият гол: Първата Световна купа е проведена в Уругвай през 1930 г. Мнозина смятат,
че американецът Барт Макгий е вкарал първият гол в 40-тата минута на мача с Белгия. Но
ФИФА официално обяви за първи гола, вкаран
от французина Лусиен Лоран в 19-тата минута
на мача с Мексико, игран на 13 юли 1930 г.
Първият червен картон: Жълтите и червените катрони са въведени едва в Световната
купа от 1970 г. Първият червен картон в историята на световните футболни първенства е даден
на Карлос Кацели от Чили в 67-мата минута от
мача със Западна Германия през 1974 г. от първият и единствен досега турски съдия на мачове
от Световната купа Доган Бабаджан.
Най-младият играч: Най-младият играч на
Световните купи е Норман Уайтсайд от отбора
на Северна Ирландия в мача с Югославия, игран през 1982 г. Тогава той е едва на 17 години
и 42 дни.
Мачът с най-много зрители: Според официални данни мачът между Бразилия и Уругвай,
игран през 1950 г. в Рио де Жанейро, е наблюдаван от 199 854 зрители на стадиона.
Отборът с най-много вкарани голове: На
Световната купа през 1954 г. Унгария вкарва 27
гола, но на финала губи от Западна Германия с
2-3 и германците стават световни шампиони.
Август
2010
37
Tekerleme
- Huu, komşu huu.
- Kızın geldi mi?
- Geldi.
- Ne getirdi?
- Elbise.
- Kime?
- Sana ve bana.
- Başka kime?
- Kırmızı ineğe.
- Kırmızı inek nerde?
- Ormana gitti
- Ormanda ne yapacak?
- Ot yiyecek.
- Ot yiyipte ne yapacak?
- Bana süt verecek.
- Sütü ne yapacaksın?
- Satıcağım.
- Satıpta ne yapacaksın?
- Para alacağım.
- Parayı ne yapacaksın.?
- Gezip tozacağım.
Özlem Filiz - s. Gabrovo
Cansu Aygün - Balkan/Ha
skovo
Aydın Aygün - Balkan/Ha
skovo
MANİLER
Kalemi aldım elime
Söyle dedim dilime
Dilim söyler ben yazarım
Biricik ÜMİT’ime
Hülya Kerim
Madjari/Haskovo
* * *
Vladislav Bogdanov - Ru
se
Okulumuz
Mehmet
Temmuz
38 Ağustos
2010
Yiğit
Yaşasın okulumuz
En iyi arkadaşlar buldum
En çok burada eylendim
Güzel okumayı öğrendim
En çok burada güldüm
Yaşasın okulumuz
Cem Mesut Isa – s. Gabrovo
Camiye fener geldi
Aklıma neler geldi
Ezan sesini duyunca
Koşarım camiye
Karşıda kuş oturur
Kuş kuşa yem götürür
Bıldır gönlüm hoş idi
Bu yıl baykuş oturur
Nuriye Hasan
Boyan Botevo/Haskovo
Okulum
Dolno Botevo Köyü Ümit Takımı - Haskovo
Benim güzel okulum
Seni çok sevdim
Ben senden herşeyi öğrendim
Anne ve baba demeyi
Sayıları sayıp hesaplamayı
Büyünce seni hiç unutmayacağım
Benim güzel okulum
Öğretmenim
Benim öğretmenim,
bir çiçek dir o.
Benim öğretmenim,
Okulda bizim annemizdir o.
Bizi okutandır o,
Bu gün bize A, B’yi öğretti
Ertesi gün insanlığı
Benim canım öğretmenim.
Sevil Sevgin – s. Gabrovo
Azra Selimova - Yablanovo/Sliven
POSTA
ПОЩА
Bize yazı, şiir ve resim gönderme zahmetinde bulunan; yarışmalara katılan fakat sayfa sayımızın sınırlı olması sebebi ile çalışmalarının
tamamını yayınlayamadığımız, aşağıdaki isimleri yazılı okuyucularımıza dergimize olan sevgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz.
Emirhan Ahmed-Paisievo/Silistra, Taibe Mehmed-Yabılçevo/Burgas, Furkan Mümin/Kazanlık, Esma
Bilal Ömer-Buk/Kırcali, Sabrie Kırhasan-Buk/Kırcali, Denis Hüseyin-Malık İzvor/Haskovo, Anife
Mehmet-Beli Plast/Kırcali, İlknur Mehmed-Stremtsi/Kırcali, Şerif Müstejep-Sokolyane/Kırcali,
Salim Mustafa-Sredna Mahalla/Burgas, Tuçe Yılmaz-Beli Plast/Kırcali, Ayla Ahmet-Zvezdel/Kırcali, Sabrie
Ahmet-Paisievo/Silistra, Anife Rujdi-Yabılçevo/Burgas, Fatme Adem-Yabılçevo/Burgas, Rengin Fahri-Razboyna/Burgas, Habibe Hasan-Dobra Polyana/Burgas, Şaban Orhan-Dobra Polyana/Burgas, Esra Nazif-Studen
Kladenets/Kırcali, Elif Hasan-Yablanovo/Sliven, Özlem Filiz-Gabrovo/Gabrovo, Anıl Şeval-Paisievo/Silistra,
Kader İsmail-Komuniga/Kırcali, Hanife Sabri-Medovets/Varna, Kezban Hüseyin-Medovets/Varna, Nuriye
Hasan-Boyan Botevo/Haskovo, Narin Ali-Pçelari/Haskovo, Halil Murad-Dolno Sıdievo/Haskovo.
Август
Юли
2010
39
ONUR KERİM - SİLEN/HASKOVO
GÜLCAN MUSTAFA - HASKOVO
ANİFE MEHMET - BELİ PLAST/KIRCALİ
İLKNUR MEHMET - STREMTSİ/KIRCALİ
DENİS HÜSEYİN - MALIK İZVOR
ESMA ÖMER - BUK/KIRCALİ
FURKAN MÜMİN - KAZANLIK
HİLAY MUEVLU - TSAR KALOYAN/RAZGRAD
ELİF HASAN - YABLANOVO/SLİVEN
ŞABAN ORHAN - DOBRA POLYANA
HABİBE HASAN - DOBRA POLYANA
RENGİN FAHRİ - RAZBOYNA/BURGAS
EMİN MEHMET - DOLNO POLE
Temmuz
40 Ağustos
2010
SABRİYE KIRHASAN - BUK/KIRCALİ
ESRA NAZİF - STUDEN KLADENETS
EMİRHAN AHMET - PAİSİEVO
AYLA AHMET - ZVEZDEL/KIRCALİ
TUÇE YILMAZ - BELİ PLAST/KIRCALİ
SALİM MUSTAFA - SREDNA MAHALA
SERKAN ZEKİ - BOYAN BOTEVO/HASKOVO
DUYRU SÜLEYMAN - LYASKOVETS/KIRCALİ
DİLYAR ÜNAL - VOYVODA
ŞERİF MÜSTECEB - SOKOLYANE/KIRCALİ
BEYHAN ALİMOLLA - BUK/KIRCALİ
DENİS TOPÇİEV - KUKLEN
ÜNZİLE HASAN - REÇİTSA/BURGAS
TAYBE MEHMET - YABILÇEVO
FATME ADEM
SABRİYE İSMET - PAİSİEVO/SİLİSTRA
ANİFE SMAİL - YABILÇEVO/BURGAS
ŞERİF MÜSTECEB - SOKOLYANE
Август
Юли
2010
41
Е
В
О
Ц
ВИ
Жената на шефа на мутрите има рожден
ден. Шефът отива при нея и я пита:
- Бейби, какво искаш за рождения ден?
Вече имаш 3 вили, 4 “Мерцедес”-а, 5 хотела,
2 мола. Какво искаш тази година за рождения
ден?
- Искам ботуши от крокодил! - отговорила
жената.
- Готово! - казал шефът. - Компир, взимай
Кирката и отивайте за ботуши от крокодил!
Искам най-хубавите ботуши от най-хубавия
крокодил да ми донесете!
Така и станало. Тръгнали Компира и Кирката за ботуши от крокодил. Минали се ден, два,
седмица - две, година. Най-накрая шефът решил да ги потърси с още две мутри. Отишли
те на брега на Нил и що да видят - Компира и
Кирката хващат един крокодил. Компира казва:
- Дигай го. Има ли ботуши?
- Няма! - отговаря Кирката.
- Пускай го!
☺
☺
☺
Президентът
на САЩ Роналд
Рейгън посетил СССР
по времето на Леонид
Брежнев. Между другото
пожелал домакините да му
осигурят подходящо място,
където да може да тича рано
сутрин. Като научил за това,
Леонид Брежнев изявил желание и той да тича рано сутринта
заедно с президента на САЩ. Рейгън нямал нищо против и на следващата сутрин те били заедно. Устроили
си състезание по бягане и Рейгън, като
по-спортна натура, изпреварил Брежнев.
Тогавашната съветска преса отразила събитието приблизително по следния начин:
“Нашият Генерален секретар на ЦК на КПСС
другарят Леонид Илич Брежнев завоюва почетното второ място, докато неговият съперник, президентът на Съединените американски
щати Роналд Рейгън, за голямо съжаление успя
да се класира едва предпоследен.”
☺
OOOOHH!!! Bİ BARDAK DA
SU İÇTİK Mİ, HAZIR BU İŞ...
MRRRR...
Temmuz
42 Ağustos
2010
☺
☺
☺☺
СМЕШНИ СНИМКИ!
☺☺
KÂRLI İŞ
Aldığı borcu geri
ödememesiyle meşhur
biri, tanıdığı zengin bir zata
gidip kârlı bir işe girişeceğinden bahseder. Ondan borç
olarak beş altın ister. Ardından bu
işten kısa zamanda bir altın kazanacağını söyler.
O zat, çıkarıp ona bir altın verir ve şöyle
der:
- Al şu bir altını. Hem sen hayâl ettiğin kârı
yapmış ol. Hem de ben, dört altın kazanmış olayım.
HAZIR CEVAP
Münâsebetsizin biri meşhur mütefekkirlerimizden
Mahmut Kemal’e gelip,
- Efendim, siz çok hazır cevap bir insansınız. Bana da bu
özelliğinizi öğretir misiniz, demiş. O da,
- Evlâdım bu bir fıtrat meselesidir. Allah beni böyle yaratmış. Sonradan öğrenilecek bir şey değildir, diye cevap vermiş.
Ama genç adam ısrar ederek,
- İsterseniz öğretebilirsiniz. Mesela birisi şu anda buraya
girse ve bana “Yahu ne lâf anlamaz adammışsın.” dese benim
ona ne söylemem gerekir.
Mahmut Kemal Bey tebessümle karşılık vermiş,
- Doğru söylüyorsunuz efendim, öyledir, demen gerekir.
DİREĞİN BOYU
İki acemi boyacı, arkadaş olmuşlar. Bunlardan biri
kısa, diğeri uzun boyluymuş. Bu iki arkadaş, bir gün bayrak
direği boyama işi almışlar. Önce ne kadar boya alacaklarını
hesaplamak için direği ölçmeye çalışmışlar.
Direğin çapını ölçmek kolay olmuş ama yüksekliği başlarına iş açmış. Onu ölçmek için kısa boylu olan, arkadaşının
omuzlarına çıkmış ama yine de direğin tam tepesine ulaşamamış. Uzun olan,
- Ben senden uzun boyluyum. Bir de ben deneyim, deyip
arkadaşının omuzlarına çıkmış ama gene aynı sonuç...
Oturup ne yapacaklarını düşünürken yanlarına iri yarı bir
adam yaklaşıp ne yaptıklarını sormuş. İki arkadaş meselenin
ne olduğunu anlattıktan sonra, adam direği güç bela söküp
yere yatırmış. Boyunu ölçüp tekrar yerine diktikten sonra yoluna devam etmiş.
Gittikten sonra iki iş bilmez acemi birbirine bakıp gülüşmüşler:
- Adama bak! Biz ona yüksekliğini sorduk o bize uzunluğunu verdi.
Август
Юли
2010
43
44 Ağustos
2010
Август
2010
45
Üyelik Formu / Членски формуляр
Genç Okuyucu Kulübü
fotoğraf
снимка
Клуб на младия читател
................................................................................
Adınız, Soyadınız / Име, фамилия
................................................................................
Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) ve Doğum Yeri / Дата (ден, месец, година) и място на раждане
...........................................................................................................
Okuduğunuz Okul ve Sınıf / Училището, в което учите и клас
...........................................................................................................
Adresiniz / Адрес
...........................................................................................................
Ev Telefonu, GSM ve e-mail Adresiniz / Домашен телефон, GSM и е-mail
✁
...........................................................................................................
Hobileriniz / Вашето хоби
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%
Пазарувайте с отстъпки*
Всички членове на списание “Юмит” ползват отстъпки със членските си карти в сладните фирми:
ХАСКОВО: Nikitex (Спортни облекла за Мъже и Жени), ул. Тих Труд 2, Намаление: 10%; ET ФАР (Книжарница и детски играчки), книжен пазар №6, (Зад Кино Клокотница) - Гюнер Расим, GSM: 0898 835 502, Намаление: 10%; Фризьорски Салон (Мъшко постригване), ул. Цар Освободител №19 - Мехмет Али, GSM: 0893 754 808,
Намаление: 20%; Стоматологичен Кабинет, ул. Македония №11, ет. 1, каб. 5, - Сейхан Мурат, GSM:0886 785 870, тел: 038/ 580 634, Намаление: 10%; Момина Сълза
(Строителни материали), бул. Съединение №43 (Зад автогарата) - Метин Хашим, тел: 038/ 624 314, GSM: 0889 552 476, Намаление: 5%; КЪРДЖАЛИ: DOĞTAŞ (Мебели),
кв. Възрожденци 1, магазин №1, тел: 0885 379 737, GSM: 0887 236 520, www.dogtas.com.tr, Намаление: 20%; POLİSAN (Усмихваща се Боя), кв. Възрожденци, блок: 58,
GSM: 0878 893 478, www.polisan.bg, Намаление: 10%; МЕЧО ПУХ (Верига Книжарници), гр.Момчилград, ул. Кокиче №6А, гр.Момчилград, ул. Момчил Войвода №2, GSM:
0887 640 048, Намаление: 10%; ВАРНА: Магазин Мъпет Мар (Верига магазини за дрехи втора употреба), ул. Константин Стоилов, №10, ул. Цар Симеон І, №1, тел: 052
631488, ул. Цар Симеон І, №21, ул. Тодор Влайков, №65А, тел: 052 636 449, Намаление: 10%; Болканоливен ЕООД (Дом на маслини и Хранителни Стоки), ул. Академик
Курчатов №1 (складова борса Лазур), тел: 052 74 23 10, Намаление: 2%; ПЛОВДИВ: ЕТ ‘’МЕХ-ХАЙ-СЕМРА АЛИМОЛЛА” (Търговия със спално бельо и дунапрен) м-н:
Пловдив, ул. Йоаким Груев 20, м-н гр. Асеновград, ул. 6-ти януари 19 (GSM: 0885 025051), Намаление:10%; ZLATNA TOPKA (спортни дрехи и аксесоари), бул. Източен 43
(GSM: 0894 357933), email:www.zlatnatopka.bg, Намаление: 10%.
* Отстъпките не важат за промоционални стоки или услуги.
КАК ЩЕ ГИ
ВИДИТЕ?
Тихата и спокойна среда ще
ви улесни. Поставете картината на стената
или я дръжте
с ръце, но без
да мърдате. Не
бива да се концентрирате върху преплетените
изображения
на картината. С
други думи, погледът ви трябва
да се съсредоточи не върху фигурите на самата
картина, а отвъд нея. Ако ви е
за първи път, бъдете по-търпеливи. Погрешно е да очаквате, че веднага ще видите триизмерни образи. Ако след две
минути гледане все още не сте
ги видели, не се измъчвайте.
Починете си малко и опитайте
пак с отпочинал поглед. Щом
веднъж “прогледнете” триизмерните образи, ще изпитате
истинско удоволствие. Освен
това, подобно взиране е добро
упражнение за очите, но не ги
претоварвайте.
Триизмерните картини, които се създават
с помощта на
компютър,
са
всъщност двуизмерни картини с
преплетени изображения, които
при внимателни заглеждане
изглеждат като
триизмерни.
ЩО Е
ТРИИЗМЕРНА
КАРТИНА?
МЕТОДИ НА ГЛЕДАНЕ
Метод на пресичане: Погледът се концентрира върху
точка между окото и обекта.
При този метод и двете очи
трябва да се фокусират върху една и съща точка. Дръжте картината много близо
пред очите си. Отпуснете очните си мускули. Представете си, че наблюдавате цялата
картина. Когато погледът ви
се успокои, започнете да отдалечавате картината от себе
си с два см на две-три секун-
ди. Продължете да наблюдавате цялата картина. Първоначално погледът ви ще се
премрежи, но след това ще
започнете да виждате триизмерните образи.
Метод на отражение: Изберете си някакъв образ, който
се отразява в картината. Например съсредоточете погледа си върху отражението
на носа или окото си. След
няколко секунди ще започнете да виждате триизмерните
образи.
В МИНАЛИЯ БРОЙ
GEÇEN AYKİ ÇÖZÜM
NASIL GÖRECEKSİNİZ?
Sessiz ve sakin bir ortam görmenizi kolaylaştıracaktır. Resmi hareket
etmeyecek şekilde sabit bir düzleme
yerleştirmeli ya da elinizle tutacaksanız kımıldatmamaya çalışmalısınız.
Hiçbir zaman resmin görünen şekli
Özel bilgisayar teknikleri ile elde
edilen bu resimler sayesinde, iki boyutlu ve karışık bir görüntü üzerinde,
üç boyutlu ve anlamlı şekilleri görmek
mümkün oluyor.
3 BOYUTLU
RESİM NEDİR?
GÖRME
METODLARI
Kesiştirme metodu: Bakış göz ile obje
arasında bir nokta
üzerinde odaklanır.
Bu metodda iki gözün de kaydırılmadan
aynı nokta üzerinde
odaklanması gerekir.
Resmi
burnunuza
değecek kadar yakından tutun. Gözlerinizi rahatlatın. Görüntüyü izliyor gibi
düşünün. Sakinleştikten sonra yavaş
yavaş resmi yüzünüzden uzaklaştırın.
2-3 saniyede 2 santim. Resmin tümüne
bakmaya devam edin. Okuma uzaklığında resmi uzaklaştırmayı durdurun
ve bakmaya devam edin. Önce görüntü bulanacak, ardından üçüncü boyuta
geçeceksiniz.
Yansıma metodu: Resmin üzerine
düşen bir yansımayı kendinize seçin.
Mesela görebiliyorsanız gözünüzü ya
da burnunuzu. Israrla bu yansımaya
bakmaya devam edin. Birkaç saniye sonra derinliği farkedecek, daha
sonra 3 boyutlu görüntüyle başbaşa
kalacaksınız.
olan karışık çizgi ve
renklere takılmamalısınız. Bakışlarınızı
resme değil de adeta resmin arkasına,
derinliğe yönlendirmelisiniz. Eğer ilk
kez böyle bir resme
bakıyorsanız biraz
sabırlı olmalısınız.
Hemen göreceğinizi
sanmak yanlış olur.
İki dakika baktıktan
sonra
görüntüyü
yakalayamazsanız,
kendinizi zorlamayın. Biraz ara verip,
sakin kafayla tekrar
deneyin. Bir kere
görmeye başladıktan
sonra büyük zevk
alacağınızı kesinlikle söyleyebiliriz. Bu
teknikler gözünüzün
sıhhati için iyidir,
ancak gözleri fazla
yormamaya dikkat
etmek gerekir.
Месечно списание за
семейството, детето и културата
АВГУСТ
2010
ГОДИНА: 16, БРОЙ: 150
ЦЕНА: 1,50 лв.
ISSN 1310-6422
48 Ağustos
2010

Benzer belgeler

KASIM 2010 ñïèñàíèå

KASIM 2010 ñïèñàíèå Абонамент и разпространение БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПК No: 1940

Detaylı

всеки месец раздава надежди

всеки месец раздава надежди Абонамент и разпространение БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПК No: 1940

Detaylı

медицина - Списание Юмит

медицина - Списание Юмит Абонамент и разпространение БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПК No: 1940

Detaylı