özel egeberk anaokulu

Transkript

özel egeberk anaokulu
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-1-
ULU ÖNDER ATATÜRK’Ü
ARAMIZDAN AYRILIŞININ 75.YILINDA SAYGIYLA ANDIK…
Biz cumhuriyet çocuklarıyız, Gelecek bizim!
Bu ülkenin gençleriyiz,
Biz, cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesliyiz
Çünkü biz Atatürk’ün ışığında ilerleyen Egeberklileriz…
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının
75.yıldönümünde kendisini tüm Egeberk Anaokulu olarak andık ve O’nun mirasına olan minnettarlığımızı
çocuklarımızın hazırladıkları tören ve sunumlarla ifade ettik.
Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler gününü bizlere armağan eden Atamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız...
Başöğretmenimiz Atatürk’ün öğretmenlerimize “Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözleri,
öğretmenlere duyduğu güveni göstermektedir. Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve
öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslektir. Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu
bir gerçektir. Ancak bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık
taşımaktadır. Bende bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum…
Sevgilerimle!
.
Nesrin CİVAN
Anaokulu Müdürü
-2-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
MENENJİT ...
Menenjit, değişik mikroorganizmaların beyin zarlarını tutması sonucu gelişen akut, oldukça ağır seyreden, ölüme
neden olabilen, iyileşen hastalarda sekel kalma olasılığı yüksek olan bir enfeksiyon hastalığıdır.
5 yaş altı çocuklarda daha sık gözlenmekte ve oldukça ağır seyretmektedir.
Bakterilerle oluşan menenjitlerin en sık görülen etkenleri; N. Meningitis, S. Pneumonia ve H. İnfluenza TipB iken,
son yıllarda son ikisine karşı geliştirilen ve rutin olarak ülkemizde de uygulanan aşılarla S. pneumonia (pnömokok) ve
H. İnfluenza B menenjiti vakaları çok azalmıştır. Ancak, N. Meningitis (Meningokok), menenjit vakalarının önde gelen
sebebi olmaya devam etmektedir. Ani başlayan ateş, baş ağrısı, kusma, ardından hızla vücuda yayılan döküntülerle
karakterize olan meningokok enfeksiyonu, bazen menenjit şeklinde seyrederken, bazen de hızla vücuda yayılan
döküntü ve cilt içi kanamalarla septik şoka (meningoksemi) yol açmakta ve % 15-20 oranında ölümle
sonuçlanabilmektedir. İyileşen vakalarda ise % 30 sekel bırakmaktadır. Dünyanın her yerinde görülmekle birlikte
Afrika'da içinde Suudi Arabistan'ın da yer aldığı ve menenjit kuşağı olarak adlandırılan bölgede en sıktır. Bu nedenle
hacca gidip dönen erişkinler meningokok enfeksiyonunun taşınması ve bulaştırıcılığında önemli olabilmektedirler.
Türkiye, menenjit açısından orta derecede riskli bir ülkedir. 2008 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de 5 yaş altı çocuk
ölümlerinin % 10'u meningokokal hastalıklar nedeniyle olmaktadır.Menenjit türleri içinde en ağır ve tehlikeli tür
olarak bilinen meningokok türüne karşı, birçok Avrupa ülkesi ve ABD'nde rutin aşı programında yer alan Meningokok
aşısı, yurdumuzda da ruhsat alarak kullanılmaya başlanılmıştır.Bundan önce yurdumuzda, sadece endemik bölgelere
ve hacca giden kişilere yapılan polisakkarit yapılı aşı bulunmaktaydı.Bu aşının küçük çocuk ve gençlerde yeterli
etkinliği olmadığından rutin aşı programında kullanılmamaktaydı.Yeni ruhsat alan konjuge yapılı ve meningokokların
4 alt tipine karşı etkili olan aşı (menactra) ise 9 ay- 11 yaş arası esas olmak üzere, her yaş grubuna
yapılabilmektedir.NİMENRİX( gsk) 1 yaşından itibaren tek doz olarak her yaş grubuna yapılabilmektedir.Ülkemizde
yeni ruhsat alan Menactra Nimenrix aşısı, meningokokların A,C,Y ve W135 gruplarına karşı etkilidir.İngiltere'de 1999
yılından beri Meningokok C grubuna karşı aşılama yapılmaktadır.ABD'de 2005 yılından beri Menactra aşısı rutin aşı
programında uygulanmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), meningokok enfeksiyonları açısından yüksek veya orta
derecede riskli olan ülkelerde aşının rutin olarak yapılmasını, düşük riskli bölgelerde ise risk gruplarına (kalabalık
ortamda yaşam, kreşler, askerler, bağışıklık sistemi eksikliği..) uygulanmasını önermektedir.
Ülkemiz orta derecede riskli bölgeler arasında olduğu için, ülkemizde de ruhsat alan ancak henüz sağlık bakanlığı aşı
şemasında yer almayan Meningokok aşısının, 9 aydan başlayarak tüm çocuklara uygulanmasını önermekteyiz.
Dr. Melek GÜNEL
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-3-
YARATICI İNSANLAR YETİŞTİRMEK İÇİN…
Yaratıcılık, olayları yeni ve değişik bir açıdan görebilmek ve problemlere alışılmadık çözümler getirebilmek becerisidir.
Yaratıcı insanları yetiştiren çevrenin özelliklerini ve bu tür insanların ailelerinin sahip oldukları nitelikleri inceleyen
araştırmalardan çıkan sonuçlar şöyledir:
1-Yaratıcı bir çevre: Yaratıcı insanlar, büyük çoğunlukla yaratıcı bir çevre ve aile ortamından gelmektedir. Kendi
çevrelerinde yaratıcılığı gösteren bu yaratıcılığın desteklendiğini fark eden çocuklarda yaratıcılık eğilimi
güçlenmektedir. Boyalarla veya renkli macunlarla oynadığı zaman üstünü ve çevreyi kirlettiği için azar işiten
çocuğun,bu alanda yaratıcılığını geliştirmesi beklenemez.Aynı şekilde çok konuştuğu veya değişik fikirler ileri sürdüğü
için ‘’ susması ve saçmalamaması ‘’söylenen çocukta yaratıcı izler bulmak gittikçe güçleşir.
2-‘’Olumlu’’nun vurgulanması: Çocuğun yanlışlarının değil doğrularının görüldüğü bir çevre temelde var olan
yaratıcılığı cesaretlendirir. Bir davranışı elde etmek istiyorsak ,onun yapılmasını söylemekten çok daha etki bir yol,
yapılması istenene benzeyen bir davranışla ilgili olumlu geri-bil-dirimde bulunmaktır.’’Bak öyle yaptığın zaman ne
güzel oldu!’’gibi.
Yapılan araştırmalar, çocuğun doğrularının görüldüğü ve onunla ilişkide bu doğruların öne çıkartıldığı bir çevrede
yetişen çocukların içlerindeki yaratıcı potansiyeli ortaya koyabildiklerini göstermiştir. Olumsuzların konuşulduğu ceza
korkutma ve tehdidin yer aldığı aile çevrelerinde çocukların kendilerine güvenlerini geliştiremedikleri bilinmektedir.
Yaratıcılık ise en başta kendine güven gerektirir.
3- Çocuklara kendileri gibi olma imkanının verilmesi: yaratıcılık konusundaki en önemli faktör belki de budur her
çocuğun farklı ve bağımsız bir insan olduğunu kabullenmek ve bu farklılığa saygı duymak anne-babanın yaratıcılık
açısından çocuğuna verebileceği en iyi eğitimdir.
Bu yaklaşımın tam karşı kutbunda yer alan tutuma örnek olarak şu ifadeler verilebilir:’’Dünyanın neresinde
görülmüş…’’,’’Sana mı kaldı ?’’Bacak kadar boyunla …’’,’’Boyundan büyük laflar etme…’’,’’Senden akıllısı yok mu
?’’,’’İcat çıkartma ‘’… Bu sözleri duyan çocuk, içindeki farklılık ve dolayısıyla yaratıcılık potansiyelini hiç çıkmamak
üzere derinlere gömer ve başını derde sokmamak için herkese benzemeye gayret eder
4- Akran baskısı çocuklar ve özelikle gençler üzerindeki en büyük baskı. Sanıldığı gibi anne-baba baskısı değil, akran
baskısıdır. Çünkü çocuk eğitim hayatı başladıktan sonra zamanının önemli bir bölümünü akranlarıyla geçirir.Özellikle
15-16 yaşlarından sonra gençler ailenin etki alanından çıkıp akran grubunun etki alanına girerler.Bu dönemde birçok
istenmeyen davranış ve içki ,sigara gibi madde kullanımları akran grubunun etkisi olarak gence yansır.Bu baskı aynı
zamanda çocukta ve gençte varolan farklılıklar eğilimlerinin de bastırılmasına yol açabilir.Çünkü akran grupları alay
ederek , grup dışı bırakarak arkadaşları üzerinde acımasız bir baskı oluştururlar . Farklılık ve orjinallik de bu acımasız
oklardan nasibini alır.
Akran gruplarının bu özelliklerinden haberdar olmak ve çocukları buna hazırlamak, onları bu baskıdan korumayı
mümkün kılabilir. Ancak bilinmektedir ki, çocuğun özgüveni ne kadar yüksekse akran grubu baskısına karşı kendisini
koruma şansı da aynı ölçüde artmaktadır.
5- Sıcak destekle, şımartmak arasında denge: bir çok anne baba çocuğu üzerinde kurmak istediği disiplini nasıl bir
dengeye dayandırması gerektiğini bilememektedir. ‘’ Çocuğumun istediklerini yaparsam, ona yumuşak davranırsam
onun gevşek bir insan olmasına mı sebep olurum?’’veya’’Çocuğumu sıkı sıkıya kurallara uymaya zorlasam ona başarı
için gerekli olan disiplini aşılayabilir miyim ?’’soruları bütün anne-babaların zihnini meşgul etmiştir.
-4-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
Oysa herkes gözlemlerine dayanarak bilmektedir ki gevşek yetiştiği için sorumluluk almayan ve başarılı olamayan
birçok kişiye karşılık, hoşgörülü bir eğitim aldığı halde yaratıcı ve başarılı birçok kişi de vardır. Bunun tam tersi olarak
sıkı bir disiplin içinde yetiştiği için girişimciliğini ve otonomisini kaybetmiş ,renksiz ve sıkıntılı birçok insana karşılık
;kurallara bağlı bir eğitim aldığı halde düzenli ,programlı,sorumluluk taşıyan ve üzerine aldığı işi mutlaka
sonuçlandıran birçok kişi vardır.
Esas olan çocuğun ailesinin desteğinin arkasında olduğunu bilmesi, anne-babasının sevgisinden şüphe etmemesi,
kendisine fazla müdahale edilmesinden kendi gücünü sınamasına, hatalarından öğrenmesine imkan verilmesi
kurallardan haberdar edilmesi, bu kuralları bilmeden veya kazayla zorladığı durumlarda; bilerek bozduğu durumlarda
kendisine verilen tepki arasında fark olmasıdır.
Bu sayılanları uygulamanın yazmak kadar kolay olmadığı muhakkaktır. Her anne-babanın ve çocuğun kişiliği farklıdır.
Herkes kendine uygun bir yorum yapacaktır. Ancak önemli olan bu sayılanların aileye ışık tutması ve davranışların bu
yönde gelişmesidir.
6- Geleneksel cinsiyet rollerinin vurgulanmaması: Bu ifade ile anlatılmak istenen kızların erkek, erkeklerin kız gibi
davranmasının hoşgörüyle karşılanması veya teşvik edilmesi değildir. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Geçmişte
erkeklerin yaptığı birçok iş, bugün kadınlar tarafından başarıyla yapılabilmekte; yirmi-otuz yıl önce kadınlara özgü
olduğu düşünülen işler aynı başarıyla erkekler tarafından yürütülmektedir.
Sağlıklı beraberlikler erkeklerin mutlak egemenliği yerine, paylaşmaya ve eşit ilişkiye dayanan tutum ve anlayış
temelinde kurulmaktadır. Çağdaş dünya cinsiyet, milliyet, yaş gibi kişinin elinde olmayan faktörlerin insana avantaj
sağlamadığı bir yaklaşım çerçevesinde toplanmaktadır. Bu sebeple çocuklara cinsiyet rollerinden ötürü avantajlı ve
dezavantajlı olduklarını vurgulamak, onların hareket ve düşünce alanlarını sınırlamak anlamına gelir.
7- Kültürel farklılığa açık olmak: bir önceki paragrafta cinsiyet için ortaya konan yaklaşım, kültürel farklar içinde
geçerlidir. Hiçbir kültür üyesi sadece o kültürün mensubu olmaktan ötürü, ya sadece o kültürden olmadığı için bir
başkasına göre üst veya alt değildir. Her ulusun ve kültürün, kendi kültür miras içinde gurur duyacağı olaylar ve
özellikler mutlaka vardır.
Herhangi bir konudaki gelenek ve görenekler, farklı kültürlerde çeşitlilikler gösterir. Bizim yaptığımız gibi yapmayan
ve düşünmeyenlerin hatalı ve saçma olduğunu düşünmek ve bunu çocuklara aşılamak onların düşünce ufuklarını
sınırlandırmak ve dünyaya bakış acılarını daraltmak anlamına gelir. Tam tersine çocuklara çeşitli kültürlerdeki
farklılıkların olumlu yönlerini vurgulamak, onların farklılıkları algılamak ve hoş görmek yönünde gelişmelerine
yardımcı olur. Böyle bir özellik hem zihinsel, hem de kişilik gelişmesi acısından olumlu sonuçlar verir ve çocuğun
uyum gücünü yükseltir.
Bu yöndeki zihin ve kişilik gelişimi giderek küçülen bir dünyada, evrensel insanlık kültürünü anlayacak, uyum
sağlayacak ve ona katkıda bulunacak bir birey yetişmesine imkan verir.
8- Erken yaşlarda yaratıcı örneklerin gösterilmesi: çocuğun erken yaşlardan başlayarak çevresinde yaratıcı örnekler
görmesi, bu örneklere benzeme isteğini doğurur. Taklit kişilik gelişiminin önemli bir aşamasıdır. Sadece dar anlamda
bile olsa, yaratıcılığı taklit, çocukta kişilik ve zihin gelişimi açısından olumlu izler bırakır. Bu sebeple aile çevresinde
yoksa bile, çocuğu yaratıcı örneklerin bulunduğu ve bunların desteklenip, cesaretlendirildiği bir ortamla temas
ettirmek yerinde olur.
Süheyla KIRLI
Okul Pedagogu
-5-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
MÜZİK ORFF...
Herkese Merhaba;
Orff-Schulwerk anlayışı ile yaptığımız müzik çalışmalarının bir kolu danstır.
Bu ay daha çok işitsel mekansal ve bedensel farkındalık üzerine yoğunlaştık.











Her ders başlangıcında kuklalarla günaydın şarkımız ile güne başladık.
‘’El ele’’ tutarken adlı halkada oynanan şarkıyla birbirimizin elinden tutarak birbirimizi selamladık.
Sonbahar mevsimi üzerine konuştuk.
Farklı müziklerle sonbaharda yaşanan değişiklikler üzerine doğaçlama danslar da bulunduk.
‘’Yağmur yağıyor’’ adlı şarkının 3 kıtasını da öğrendik.
Şarkıda geçen suslara dikkat ettik. Her cümlenin sonunda onları çalmaya çalıştık. Şarkının ritim kalıplarına
dikkat ederek müzik aletleri ile çaldık.
Müzik aletlerinden def ve tefi öğrendik. İkisinin arasındaki farkı gördük.
Deflerimizle ritim yansılama çalışmaları yaptık.
Bendir ve davulu tanıdık.
3 bölümlü bir dans olan İsveç Dansını öğrenmeye başladık. Müziği dinledik. Bölümlerini fark ettik. A, B ve C
bölümlerine uygun devinimler de bulunduk.
‘’Funga Alafia’’ adlı şarkıyla ritim çalışmaları yaptık. Ve şarkının sözlerini öğrendik.
Gün geçtikçe yaptığımız çalışmalar daha anlam kazanmaya başladı.
Keyifle, eğlenerek öğrenmeye devam ederek içimizdeki ritmi yakalamaya çalışıyoruz.
İçinizdeki ritim hiç susmasın…….
Nilay BECEREN
Müzik ve Orff Eğitimi Öğretmeni
YÜZME...
Yüzme etkinliklerimize bu ay tüm çocuklarımız, daha rahat, kendilerine güvenli ve mutlu katılabiliyorlar. 
Hızlı şekilde ilerleme gösterirlerken her hafta yaptığımız;
-Havuz kenarında oturarak ayak çırpma
-Kenarda yatış pozisyonunda ayak çırpma
- Öğretmen ve denge tahtası yardımı ile ayak vuruş çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bu ay bir çok öğrencimiz ‘’suda kayma‘’ hareketi dediğimiz kollar öne uzun, nefes egzersizini de birleştirip,
ayak vuruşuyla suda yüzeysel ilerleyebilmeye başladılar. Yeni havuz oyuncaklarımız ile oynamak, etkinlik sonunda en
çok keyif aldıkları aktivitemiz… 
Melike ELBAŞ
Yüzme Öğretmeni
-6-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
STEP …
Bu ay step etkinliğinde hareketlerimizi öğrenirken birazda doğru teknikler üzerinde durduk. Bunlardan en
önemlileri;
-Platforma çıktığınızda bütün ayak tabanınızın platformun üstünde olduğundan emin olmak, topuklarınız dışarıda
kalmaması,
-Platformdan en fazla bir ayak boyu uzakta olup, dengeli iniş- çıkışlar sağlamak,
-Sırt platforma dönük pozisyonda çıkışlar yapmamak.
Step temel hareketlerimizi her hafta tekrarlıyoruz.
Bunlar ;
-
Basık step ( temel adım )
V step (wide step)
Top up Top Down
Diz çek (Kneeup-knee lift ) vb..
Etkinlik bitiminde oyunlaştırdığımız çift ayak-tek ayak sıçramalarımızla eğlenceli zaman geçirmeyi ihmal etmedik. 
Melike ELBAŞ
Step Öğretmeni
ENGLISH ACTIVITIES…
Grade: 5 ages
Visual aids: Smart board, stories, flash cards
Teacher: Betül BAŞTÜRK ÖZNAR - Zeliha BOZKURT
Course book: Playtime A (Oxford Press)



We play games about colours, numbers from 1 to 20, farm animals by using flash cards, smart board…etc
We started learning all colours
We started saying easily daily routines such as; weather conditions, introducing themselves and saying hello, good
bye.
Vocabulary: one-two-three-four-five-six-seven-eight-nine-ten- eleven- twelve-thirteenfourteen-fifteen-sixteen-seventeen-eighteen-nineteen-twenty
Yes/No Hello/Good bye
Ears, eyes, nose, mouth, face, head, hands, feet
Red, blue, green, orange, yellow, black, white
Cow, sheep, horse, hen, duck.... etc.
Song: UP, UP, UP in the flying balloon
FLY, FLY, FLY
See all the colours
UP, UP, HIGH
Red, orange and yellow
Green, purple and blue
See all the colour
In the flying balloon
Zeliha BOZKURT - Betül BAŞTÜRK ÖZNAR
İngilizce Öğretmenleri
-7-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
BEDEN EĞİTİMİ – TEMEL CİMNASTİK…
Kuvvet çalışmalarımızla güçlenen çocuklarımız amut hareketinin basamaklama
çalışmalarını başarıyla tamamlıyorlar. Ellerinin üzerinde baş aşağıya durabilmek için azimle
çalışan çocuklarımızın amut hareketini yardımlı yapabilmeleri çok hoşlarına gidiyor. Zamanla
vücut hazır bulunuşluğumuzu tamamladığımızda amut hareketini yardımsız yapabilme yeteneği
kazanacaklardır.
Meltem BAHAR
Müdür Yardımcısı
Beden Eğitimi Öğretmeni
Duygu SAVAŞ
Beden Eğitimi Öğr. ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takım Antrenörü
BALE…
Kasım ayında pne-primary programın 1. Kısmını tamamladık.
2. kısmını ( esnetme hareketleri ) kelebek masalları eşliğinde öğrenmeye başladık.
Çeşitli bale adımlarımızı bireysel olarak yapmaya başladık.( tavşan koşması tay zıplaması kanguru anne )
Eva DİYAROĞLU
Bale Öğretmeni
İNGİLİZCE DRAMA…
Grade : 5 Ages
Subject : Shadow Storytelling (What is it shadow? )
(Shadow,finger,snowy,rainy,windy,sunny)
Song :
What is the weather like today?
What is the weather like today?
It's snowy,rainy,windy,sunny
What is the weather like today?
It's snowy,rainy,windy,sunny
What is the weather like today?
It's snowy,rainy,windy,sunny
Game : Fingers shadow games.
(Çocuklarımıza kısaca bir hikaye anlatılır. Parmaklar kullanılarak dog, bird, duck, snake, vb. hayvan figürleri yaparız ve
gölge oyunumuzu dramalaştırırız.)
Abdulkadir URAY
İngilizce Drama
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-8-
RESİM – SERAMİK…
,
Merhaba
" Bu ay atölyemizden çıkanlar " bölümündesiniz!!!!
Temel resim eğitimi, boya ve fırça tutuşları, fırçaya boya alabilme ve kağıda bırakma, kağıdımızın kullanımı gibi
pratiklerimiz devam ederken; eğlenceli, basit ama güzel sonuçlar aldığımız, harika karelerde üretiyoruz...
Daha önce hazırladığımız dokulu, renkli kağıtlarımızı bu hafta kestik, parçalar oluşturduk ve bunları yeni bir kağıda
yapıştırarak hatta pastel boyalarımızla biraz da destekleyerek güzel birer kolaj resimler yaptık.
Bu ay pastel boyalarımızın gücünü kullanmaya devam ederken, bunu su bazlı boyalarla da destekliyoruz. Bu ay ki
diğer su bazlı malzememiz mürekkep. Önce sulu boya ve mürekkeple bir çalışma yaptık. Sulu boya ile
renklendirdiğimiz kağıtlarımızı kurutup bir sonraki dersimizde, mürekkeple, üfleme tekniğini kullanıp lekeler
oluşturduk. Görüntüsüyle bize anımsattığı figürü fırçalarımızla destekledik. Çıkan silüet ile güzel bir manzaraya
ulaştık.
Bir de mürekkebimizi pastel boya ile birleştirdik. Pastel boya kullandık önce. Kağıtlarımızın üzerinde bazen çizgiler,
bazen renkler, bazen figürler yapabildik. Daha sonra mürekkebimizi pamuk yardımıyla resmimizin üzerine sürdük. İki
farklı bazdaki boyanın kontrastlığı çalışmalarımızı güzel birer tabloya çevirdi... Yeniden görüşmek üzere...
Bol yaratıcı ve rengarenk günler...
Sevgimle....
HAFİZE ÖNGÜÇ
RESİM-HEYKEL ÖĞRETMENİ
NELER
YAPTIK...
YAPTIĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ
- Sonbaharın gelmesi ile çevremizde oluşan olayları bahçemize çıkarak gözlemledik daha sonra yere düşen
yapraklarımızı toplayarak, sanat etkinliğimizde kendi kompozisyonumuzu oluşturduk.
- Kızılay haftasını, hayal odamızda çadır kurup farklı oyunlar dramatize ederek kutladık. 
- 10 Kasım Atatürk’ü anma gününde konferans salonumuzda, Atamız’ı saygıyla andık. Sınıfımızda Atatürk
resimlerimizden oluşan bir köşe oluşturduk. Atatürk Müzesi’ni ziyaret ettik.
-Ulu Önder Atatürk’e özlemimizi anlatan mektup yazdık.
- “Yağmur” ve “Tat Alma” deneylerimizi, büyük bir heyecanla gerçekleştirdik.
- Okulumuza, Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi’nden gelen görevliler, sağlıklı olmak için neler yapılması gerektiği
konusunda seminer verdiler. Bizler de öğrendiklerimizi onlarla paylaştık. 
- Kolaj tekniği kullanarak Türk bayrağı faaliyeti yaptık.
- Evimizden getirdiğimiz sarı objelerle sarı müzemizi oluşturduk.
- Bu ay ki Gems etkinliğimizde Kurbağalarımızı tanıyarak, sanat etkinliğimizde Kendi kurbağalarımızı yaptık.
- 3 rakamını önce modelledik daha sonra nesneler ile ifade ettik.
- “Küçük kurbağa “ ve “Öğretmenim canım benim” isimli şarkıları öğrendik. Sınıfça hazırladığımız tebrik kartları ile
okulumuzda ki tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutladık.
- Az-çok, temiz-kirli kavramlarını pekiştirmek amaçlı çeşitli oyunlar oynadık.
- Yağmurluk, çizme ve şapkalarımız ile “Sonbahar” partimizi gerçekleştirdik.
-9-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
ŞARKI: ATATÜRK
Saat Dokuzu beş geçe, Atam Dolmabahçe’de,
Gözlerini kapamış, bütün dünya ağlamış.
Doktor doktor kalksana, lambaları yaksana,
Atam elden gidiyor, çaresine baksana.
Uzun uzun kavaklar, dökülüyor yapraklar,
Ben Atama doymadım, doysun kara topraklar.
ŞİİR: ATATÜRK
Atatürk bize ne dedi?
Zeki olun dedi.
Çalışkan olun dedi.
Güçlü olun dedi.
PARMAK OYUNU: KOMİK ORGANLARIMIZ 
Gıdı gıdı mahallesi
Aşçı dükkanı
Horhor çeşmesi
Aynacılar
Kemancılar
Düz bayır
Otlu çayır
(Boğaz gıdıklanma hareketi yapılır.)
(Ağız gösterilir.)
(Burun gösterilir.)
(Gözler gösterilir)
(Kaşlar gösterilir)
(Alın gösterilir.)
(Saçlar kaşınır.)
EN SEVDİĞİMİZ OYUNU SİZİNLE
PAYLAŞIYORUZ…
OYUN: ÇIKTIM ERİK DALINA
Çocuklar yan yana dizilir. Çocuklardan biri sayışmaca
ile iki kişi seçilir. Biri erik dalı olur dalına çıkma
hareketi yapılır ve tekerlemenin sözleri söylenilir.
( “Çıktım erik dalına, baktım tren yoluna. İki tren
geliyor. Birisine bindim ablama gittim. Ablam pilav
pişirmiş, içine sıçan düşürmüş, bu sıçanı ne yapmalı.
Minareden atmalı, minarede bir kuş var. Kanadında
gümüş var. Eniştemin cebinde türlü türlü yemiş var.”)
Oyun her çocuğun rol almasıyla sona erer.
FEN VE DOGA ETKİNLİĞİ: YAĞMUR
Suyumuzu bir kapta iyice kaynattık. Kaynamakta olan
suyun üzerini kapağı ile kapatıp kısa bir süre
bekledikten sonra kapağını açtık. Açılan kapakta
oluşan buharların yağmur damlacıkları şeklinde suya
tekrar düştüklerini gözlemledik.
Ay Sınıfı Atatük’ü Andılar
- 10 -
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
Yıldız Sınıfı Gezi Etkinliğinde
Gökyüzü Sınıfı Tiyatro Etkinliğinde
Güneş Sınıfı Kızılay Ekibiyle
KASIM AYINDA DOĞANLAR
DENİZ NABİ GENÇLER - GÖKYÜZÜ
ŞANA ÇERVATOĞLU - GÖKYÜZÜ
ERVA GÜMÜŞ- GÖKYÜZÜ
DURU ÖZTÜRK- GÖKYÜZÜ
ÇAĞAN YERLİ – YILDIZ
ELİZ JEAN BİZER - YILDIZ
KAĞAN YAZICIOĞLU – GÜNEŞ
DORUK DEMİR YÜREK - GÜNEŞ
ERVA GÜMÜŞ- GÖKYÜZÜ
DURU ÖZTÜRK- GÖKYÜZÜQQQQ

Benzer belgeler

özel egeberk anaokulu

özel egeberk anaokulu Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler gününü bizlere armağan eden Atamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız... Başöğretmenimiz Atatürk’ün öğretmenlerimize “Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” söz...

Detaylı

Sevgili Anne Babalar Yakında çocuğunuz için anaokulu

Sevgili Anne Babalar Yakında çocuğunuz için anaokulu 1-Yaratıcı bir çevre: Yaratıcı insanlar, büyük çoğunlukla yaratıcı bir çevre ve aile ortamından gelmektedir. Kendi çevrelerinde yaratıcılığı gösteren bu yaratıcılığın desteklendiğini fark eden çocu...

Detaylı