Nuh`un Gemisi BÇ Veritabanı

Transkript

Nuh`un Gemisi BÇ Veritabanı
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ
NUH’UN GEMİSİ Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI
Ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Zenginliği
Açısından Ne Durumdadır?
• Türkiye; İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz Biyo-coğrafyaları ile bu coğrafyaların geçiş
zonlarında ve üç kıtanın birleşme noktasında yer alması, farklı iklimsel ve topografik özellikleri
gibi nedenlerden dolayı biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir konumdadır.
• Ülkemiz, biyolojik çeşitlilik zenginliği bakımından tek başına bütün Avrupa Kıtası ile kıyaslanabilir
bir ülkedir.
• Conservational International 2006 yılında küresel ölçekte yürüttüğü bir çalışmada, dünyada
sadece Türkiye ve Güney Afrika’nın 35 sıcak noktadan üç tanesini aynı anda bir arada
bulundurduğunu ortaya koymuştur.
Neden Biyoçeşitlilik Veritabanı?
Günümüzde hâlâ pek çok canlı türü bugün Anadolu’da yaban yaşamını tüm güzelliği ve doğallığı ile sürdürmektedir.
Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı; bazı bilimadamlarınca ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından
birisi sayılan bu zenginliğimizin kaybolmaması için doğa çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda;
• Ülkemizin en büyük doğal kaynaklarından birisi olarak kabul edilen, bu anlamda hem uzun vadeli bir yatırım hem de
canlı doğal kaynaklarımızın sigortası olan biyolojik çeşitliliğimizin korunması garanti altına alınmaktadır.
• BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve AB’ye Katılım Müzakereleri gibi uluslararası süreçlerden kaynaklanan
yükümlülüklerimiz yerine getirilmektedir.
• Aynı zamanda Veritabanı ile; Türkiye biyolojik çeşitliliğine dair verilerin toplanması, mevcut durumlarının ortaya
konması, izlenmesi ve tehditlerin belirlenmesi yoluyla karar vericiler için acil önlemler alınmasına yönelik bir karar
destek sistemi gerçekleştirilmektedir.
Biyolojik Çeşitlilik
Veritabanı Nedir?
• Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik
Veritabanı; internet tabanlı, kamuoyuna
açık, üyelerinin kendilerine özgü sınırlı
haklarla verilere erişebildiği, ülkemiz biyolojik
çeşitliliğinin izlenmesi için “türler”, “habitatlar”
ve “alanlar” özelinde sorgulama yapabilen bir
veritabanıdır.
• 18 Ekim 2007 Tarihinde Sayın Bakanımız Prof.
Dr. Veysel EROĞLU’nun teşrifleriyle açılan
Veritabanı www.nuhungemisi.gov.tr adresinde
hizmet vermektedir.
• Ülkemiz biyolojik çeşitliliğine ait verilerin bir
araya getirildiği, izlendiği ve sorgulandığı
ulusal çapta en büyük ve gov uzantılı tek
veritabanıdır.
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
23
KİMLER KATKIDA BULUNABİLİR?
• Tüm kamu kurumları,
• Bilim insanları ve akademik araştırma birimleri,
• Türkiye’nin doğası hakkında veri toplayan sivil toplum kuruluşları,
• Elinde biyolojik çeşitlilik verisi bulunan diğer kurumlar,
• Amatör araştırmacılar katkıda bulunabilecektir.
Kullanıcılara Getirdiği
Faydalar Nelerdir?
Kullanıcılar;
• Biyolojik çeşitliliğe ait verilerini, alan isimlerine
bağımlı kalmadan, doğrudan koordinat
üzerinden girebilecekler,
• Biyoçeşitlilik verileri; zaman aralığı, takson,
familya, tür düzeyinde ve habitat, coğrafi
alan, korunan alan, haritadan alan çizerek
süzebilecekler,
• Türlerin dağılım haritalarına ulaşabilecekler,
• Türlerin kırmızı liste statülerindeki zaman
içerisindeki değişimlerini izleyebilecekler,
• Tüm korunan alanları ve korunan alanların zaman
içerisindeki değişimlerini izleyebilecekler,
• Önemli yönetsel kararlar verirken ve çevre etki
değerlendirme raporu hazırlarken veritabanını
kullanabilecekler.
Veritabanı Yönetimi Nasıl
Gerçekleştirilmektedir?
Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’nın
yönetimi; Bakanlık Makamının 10.02.2009 tarih ve
B.18.0.BİD.0.03–713.03–91/10 sayılı olurları ile Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Bakanlık Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı altında yasal olarak yapılandırılan “Biyolojik
Çeşitlilik İzleme Birimi (BİB) tarafından yürütülmektedir.
19.10.2009 tarihli ve 2009/10 sayılı Bakanlık Genelgesi ile
Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarınca elde edilen
biyolojik çeşitliliğe ait bütün verilerin sayısal ortamda Nuh’un
Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’nda toplanması,
koordinasyonu, paylaşımı, dağıtımı ve yönetimi Biyolojik Çeşitlilik
İzleme Birimi’nce sağlanmaktadır.
24
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
SİSTEM
MODÜLLERİ
Ziyaretçi
Yönetim
Gösterge
Veritabanı sistemi, yanda yer alan
ana modüllerden oluşmaktadır.
Korunan
Alanlar
Harita
NUH’UN
GEMİSİ
Türe Dayalı
Arayüzler
Sorgulama
Toplu Veri
Aktarım
Tür Onay
Ziyaretçi Modülü
Bu modül sayesinde ziyaretçiler;
• Sisteme giriş kaydı yapmadıkları halde sınırlı
sayıda tür verisi görebilir,
• Korunan alanlar verisini sorgulayabilir,
• Coğrafi katmanları haritada görüntüleyebilir ve
sorgulayabilir,
• Sınırlı sayıda biyoçeşitlilik tür verisini
sorgulayabilir,
• İngilizce ve Türkçe arayüzleri kullanabilir.
Ziyaretçi Arayüzü
Yönetim
Yönetici modülü, veritabanı yönetimine ait aşağıdaki
uygulamaları gerçekleştirir.
• Kullanıcı yönetimi,
• Yeni kullanıcı kabul/red,
• Kullanıcılara toplu mail gönderme,
• Üye profili sorgularını yapabilme,
• Veri giriş yüzdelerini sorgulayabilme,
• Kullanıcıların yaptıkları tür sorgulama kayıtlarını
görebilme,
• Sisteme girilen verilerin kabul veya reddi,
• Taksonometri güncelleme,
Yönetici Modülü-Taksonometri
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
• Kırmızı Liste atama ve raporlama,
• Biyoçeşitlilik, sulak alan flora/fauna, yaban hayatı,
yabancı ve istilacı yayılmacı türlere erişebilme,
detaylı sorgulayabilme ve raporlama.
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
25
Harita
Modülü
Bakanlığın coğrafi
bilgi sistemi
bünyesindeki
katmanlar
veritabanında
altlık veri olarak
kullanılmaktadır.
Biyolojik
çeşitlilik gözlem
noktaları harita
üzerinden takip
edilebilmektedir.
26
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
Veritabanındaki son
gözlemlerin gözlem
detayı ve haritadaki
konumu, arayüzler
aracılığıyla takip
edilebilmektedir.
Alansal tür sorgulama
ile tür dağılım haritaları
üretilebilmektedir.
TÜRKİYE
KAŞIKÇI KUŞU
TÜR DAĞILIM
HARİTASI
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
27
Türe Dayalı
Arayüzler Modülü
Sistemdeki dört farklı arayüzün;
Veri girişi, sorgulaması, raporlaması
yapılabilmektedir.
Biyoçeşitlilik
Arayüzü
Sulakalan Arayüzü
28
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
Yaban Hayatı
Arayüzü
Yabancı ve
İstilacı Yayılmacı
Arayüzü
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
29
Tür Onayı Modülü
Bilimsel Danışma Kurulu ve Uzman Grupları tarafından tür gözlem
kayıtlarının onaylanması veya reddedilmesi gerçekleştirilir.
Tür Uzman Onayı
Uzman grubundaki her uzman, kendi sorumlu olduğu takson
grubunun tür gözlem kayıtlarının onaylanmasını veya reddedilmesini
gerçekleştirir.
Tür BDK Onayı
Bilimsel Danışma Kurulu, her takson grubunun tür gözlem
kayıtlarının onaylanması veya reddedilmesini gerçekleştirir.
30
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
Toplu Veri Giriş Modülü
Excel formatındaki tür verilerinin toplu olarak sisteme
yüklenmesi sağlanır.
Her bir arayüz için ayrı excel standardı mevcuttur.
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
31
Sorgulama Modülü
Aşağıdaki sorgulama parametrelerine göre alansal
tür sorgulama işlemleri gerçekleştirilir.
Kırmızı Liste
Sorgulama
32
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
Korunan Alanlar
Modülü
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
33
Gösterge Modulü
Gösterge Modülü, Kırmızı liste İndeksi ve
Alan Göstergesi alt modüllerinden oluşur.
Kırmızı
Liste
İndeksi
Çevre ve Orman Bakanlığı
34
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
KULLANILAN TEKNOLOJİLER
• Web tabanlı uygulama
• Çok katmanlı mimari
• Microsoft .NET platformu (ASP.NET 3.5)
• Oracle Veritabanı, Oracle Spatial
• C# programlama dili
• Microsoft Office ortamında raporlar
• Esri GIS teknolojleri : ArcGIS Server, ArcSDE , WMS
• Altlık Haritalar : Google Maps, Virtual Earth.
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI
35

Benzer belgeler

ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi

ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi zonlarında ve üç kıtanın birleşme noktasında yer alması, farklı iklimsel ve topografik özellikleri gibi nedenlerden dolayı biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir konumdadır. • Ülkemiz...

Detaylı

ulusal biyolojik çeşitlilik izleme raporu – 2011

ulusal biyolojik çeşitlilik izleme raporu – 2011 • Türkiye; İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz Biyo-coğrafyaları ile bu coğrafyaların geçiş zonlarında ve üç kıtanın birleşme noktasında yer alması, farklı iklimsel ve topografik özellikleri gibi...

Detaylı