Ecz. Ayşegül KAHRAMAN

Transkript

Ecz. Ayşegül KAHRAMAN
FarmaMorfoz
Eczacının ilaç endüstrisindeki
yeri ve beklentileri..
Ecz. Filiz Balçay
Ecz.Ayşegül
Kahraman
Chiesi
İlaç Genel
Müdürü
Chiesi İlaç Rusatlandırma Müdürü
Ajanda
İlaç Endüstrisine Genel Bakış
Eczacılık Eğitimi ve Faaliyet Alanları
Eczacılığın Bugünü
İlaç Endüstrisi ve Eczacılık
Daha Fazlası İçin Sorumluluklar
Sonsöz
İlaç Endüstrisi’ne Genel Bakış
İlaç piyasaları arasında*
 Dünya’da 16.
 Avrupa’ da 6. sıradayız.
 Ülkemizde,
 yerli ve yabancı toplam 300 ilaç şirketi,
 68 ilaç üretim tesisi (15’i çok uluslu)
 12 hammadde üretim tesisi (6’sı çok uluslu)
* Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlaç Sektörü Raporu (2013/1)
Türkiye İlaç Endüstrisi’ne Genel Bakış




Altyapı
Lojistik
Materyale erişim kolaylığı
İK ihtiyacına bölgenin yanıtı




 300 İlaç şirketi
Üretim
Ruhsatlandırma
Pazarlama ve Satış
Fiyatlandırma
 68 üretim tesisinde 3.100 çeşit ilaç üretimi,
Farmasötik form çeşitliliği ile 8.000 ilaç
 30.000 kişiye istihdam
* Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlaç Sektörü Raporu (2013/1)
Sektörde Uzmanlıklara Göre Çalışan Dağılımı*
10%
8%
%9,4
6%
4%
%4,3
%7,7
%7,2
Kimya
Mühendisi
Kimyager
%3,1
2%
0%
Eczacı
Hekim
Biyolog
İlaç sektöründeki ortalama 30.000 kişilik istihdamın
%50’sinden fazlası
yüksek eğitim seviyesine sahiptir.
* TOBB İlaç Sektör Raporu
Ajanda
Eczacılık Eğitimi ve Faaliyet Alanları
Eczacılığın Bugünü
Fakültelerimiz ve Mezunlarımız*
Eczacılık Fakültesi Sayısı
50
4000
40
30
?
26
8
2000
3000
?
2000
11
1000
2004
2012
2013
2014
* YÖK : Türkiye’de Sağlık Eğitimi Ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu
2015
0
450
20
0
41
1.700
30
10
Eczacılık Fakültesi Mezunları
2004
2013
2021
Eczacıların Çalışma Alanları Dağılımı*
30.000
24.541
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
1.942
2.828
1.399
0
Kamu
* TEB
Özel Sektör & Sanayi
Serbest Eczacı
İşini Yapmayan
Eczane Eczacılığının Bugünü
6197 sayılı Eczacılar
ve Eczaneler
hakkında Kanun
Mayıs 2012’de
değiştirildi ...
*6197 sayılı yasa Madde 5 – (Değişik: 17/5/2012-6308/2 md.)
Yeni Yasaya Göre Düzenleme Durumunda...
il
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Diyarbakır
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Manisa
Mersin
Samsun
Şanlıurfa
Van
TOPLAM
28.01.2013 tarihli Nüfus Bilgisi
(TÜİK)
3500 kişiye 1
Eczane olursa
Mevcut Eczane
Fazla Eczane sayısı
2.125.635
600
638
38
4.965.542
1404
2019
615
2.092.537
586
985
399
1.006.541
281
413
132
1.160.731
324
427
103
2.688.171
759
814
55
1.592.167
446
308
-138
1.799.558
511
452
-59
1.483.674
418
446
28
13.854.740
3940
5118
1178
4.005.459
1129
1737
608
1.063.174
298
247
-51
1.274.968
356
431
75
1.634.691
461
423
-38
2.052.281
571
734
163
1.346.162
376
449
73
1.682.848
473
561
88
1.251.722
348
405
57
1.762.075
498
334
-164
1.051.975
294
128
-166
49.894.651
14.073
17.069
2.996
*28.01.2013 TÜİK verilerine göre nüfusu 1 milyon üzeri şehirler örnek alınmıştır
Ajanda
İlaç Endüstrisi ve Eczacılık
Meslektaşlarımızın Çalışma Alanları
Serbest Eczaneler
Devlet Kurumları
Üniversiteler
İlaç Endüstrisi
Ecza Depoları
Mamul Depolar
Yetkinliklerimiz
Bilimsel Araştırma ve
Değerlendirme
Farmakogenomik
Kromatografik Analizler
ve İlaç Sanayinde
Kullanımı
Farmasötik Teknoloji
Farmasötik Kalite
Güvenliği,
Validasyon ve GMP
Farmasötik Kimya
Farmakognozi
İlaçta Ruhsat ve
Patent
Sahibiz!
* Eczacılık Fakülteleri Müfredat İçeriği (Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Müfredatı Zorunlu ve Seçmeli dersler)
Denetimli Salım ve
Yeni İlaç Taşıyıcı
Sistemleri
İlaç Endüstrisi’nde Çalışma Alanları
Pazarlama
ve
Satış
Medikal
Farmakovijilans
Üretim
Planlama
ve
Lojistik
İş Geliştirme
Ruhsatlandırma
Kalite Kontrol
ve
Kalite Güvenliği
Klinik
Araştırmalar
Ar-Ge
Üretim
İlaç Endüstrisi’nin İhtiyacı
Biyoteknoloji
Geliştirilen Spesifik Tedavi
Alanları İçin Etkin İletişim
Nanoteknoloji
Yeni ürün
Ruhsatlandırma Süreçleri
Gen Teknolojisi
Endüstri-Üniversite-Devlet İşbirliği
Global Ekonomi
Yoğun Rekabet
Global gelişime uyum!
Ajanda
Daha Fazlası İçin Sorumluluklar
Mevcut koşullarda uzun dönemli planlama önem kazanmıştır.
Yakın gelecekte oluşabilecek istihdam sorununun önüne geçmek
için kariyere yönelik yeni düzenlemelerin yapılması ve uzun
dönemli istihdam politikalarının geliştirilmesi gerektiği bir
gerçektir.
Bu sorumlulukta hepimize görevler düşmektedir...
Kollektif Sorumluluklarımız !
Eczacı’nın ilaç endüstrisinde daha fazla yer alması için görev ve sorumluluklarımız var …
...
Eczacı- Bireysel yetkinliklerin rekabetçi seviyeye çekilmesi...
İngilizce dil yetkinliği
Lisans eğitimi döneminde endüstri ihtiyaçlarıyla paralel yeni ve gelişime
açık alanlarda uzmanlaşma
Yüksek lisans programlarıyla spesifik alanlara yönelme (farmasötik kimya,
farmasötik teknolojiler, farmakoloji, fitoterapi, biyoteknolojiradyofarmasötik, klinik çalışmalar vb.)
Üniversiteler
Endüstri ile ortak projeler planlayarak yakın ilişkiler inşaa etmek, teorik
çalışma ortamlarını pratikle desteklemek,
Endüstriyel eczacılığa yönelik lisan dersleri ve yüksek lisans programlarına
öğrenci ve mezunları teşvik etmek.
Dernekler!
Endüstride çalışan eczacılar ile diğer alanlarda çalışan eczacılar arasında temsil ve
iletişimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler geliştirmek
Eczacı, endüstri ve üniversiteler arasında iletişimin güçlendirilmesi ve iletişim
kanallarının açılması yönünde faaliyetler geliştirmek,
Eczacılık kongrelerine endüstride çalışan eczacıların ihtiyaçlarına yönelik içerik ,eğitim
programları ve kursları dahil etmek,
Lokal toplantılarla eczacılık sektörünün bir araya getirilmesi ve oluşturulacak
içeriklerle toplantılara olan ilginin artırılmasını sağlamak.
Tecrübe - Yönlendirme:
İlaç Endüstrisi
Öğrencilik yıllarından itibaren endüstrinin daha iyi tanıtılmasına yönelik
aktiviteler geliştirmekten
Organizasyonel yapıda staj programlarına yer vermek, eğitimin son
yılında uzun dönemli staj imkanları sunmaktan
Ar-Ge yatırımlarının oranını artırmak.
Ajanda
Sonsöz
Güçlü ve hızlı gelişim gösteren sağlık sektöründe ilaç endüstrisi ve
Eczacılık birbirinden ayrı düşünülemez!
Teşekkürler...