dereceye giren projeleri görmek için lütfen tıklayınız.

Transkript

dereceye giren projeleri görmek için lütfen tıklayınız.
ÇEVRE
ATIK AMBALAJLARDAN ÇEVRE DOSTU YONGA
LEVHA ELDE EDİLMESİ
DİLEK BALKIŞ
THE CYCLE CONTİNUES
DARJA PERKUNİC
SAKIZ ÇALISI (PİSTACİA LENTİSCUS)
YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN FARKLI
EKSTRAKTLARIN ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ VE YARA MODELİ ÜZERİNDE
İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
FATMA PINAR KARTAL
ART-IK KÂĞIDIMIZ VE ART-IK BOYAMIZ VAR
ALP ARSLAN
LOMBRICACHAZA: ORGANIC ALTERNATIVE TO SOIL
FERTILIZATION
PHD. ENRİQUE MARTİNEZ
GONZALEZ
FROM WASTE TO WEALTH: SUSTAINABLE CEMENT
BOARD FROM AGRICULTURAL WASTE
MANTARLAR FARKLI TARIMSAL ATIKLARI YALITIM
MADDESİNE DÖNÜŞTÜRÜR MÜ?
KEKİK (THYMUS VULGARİS), NANE (MENTHA
PİPERİTA) VE LAVANTA (LAVANDULA L.) BİTKİLERİ
UÇUCU YAĞLARININ KLİMALARDA ÜREYEN
BAKTERİLER ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
HOW TO REDUCE RADIATION OF ANTIMONY
WASTES
OZONATOR
KÜLTÜR BALIKÇILIĞI (OREOCHROMİS
MOSEMBİCUS) ATIK SULARININ TARIMDA
(ALLİUMAMPELOPRASUM VAR. PORRUM(L.) J.GAY)
KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
RAKHİM ZHAN ERGESHBAEV
EDANUR PEHLİVAN GAMZE
ELİBOL
RASUL UULU ZHOROBAY
BEKTEMIR UULU ISABEK
NURGAZY BULARKİEV BAKAİ
ASANSHAEV
BANU SAHRANÇ
HANİFE YABANLI
SUDAKİ KROMUN ARITIMINDA KIZILÇAM KOZALAĞI,
KABUĞU VE YAPRAĞININ KULLANIMI
ELİF BEGÜM DEMİRAL
EŞE NUR AKKURT
SABİNA TİNJİD
AMİNA
KONJİD
MOHD FAKHARUDIN BIN
MAHMOD
NİHAN
YİĞİT
AYŞE BÜYÜKTAŞ
BERFİN AHU AYDOĞDU
CÉSAR LANDEROS LÓPEZ
STHEFANNY GUADALUPE
GASPAR OCHOA
MUHAMMAD NASHRUN
NAİM B. ABDUL MANAF
AHMAD IQBAL BİN ARİS
TURGAY TUNÇER
AYŞE BUKET PEKŞEN
AKSARAY
DÜNYA BİRİNCİSİ
BOSNA HERSEK
DÜNYA BİRİNCİSİ
EDA ACAR
SERPİL KORKMAZ
MUSTAPAEV AKNAZAR
İZMİR
DÜNYA İKİNCİSİ
ORDU
DÜNYA İKİNCİSİ
MEKSİKA
DÜNYA İKİNCİSİ
MALEZYA
DÜNYA İKİNCİSİ
SAMSUN
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
BURSA
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
KIRGIZİSTAN
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
KIRGIZİSTAN
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
YUSUF SALİH GÜLLÜ ÖMER
TAŞ
MUĞLA
GOLDEN CLIMATE FİNALİSTİKENYA
YUSUF GÜMÜŞ
MUĞLA
ATAST I-FEST FİNALİSTİ-TUNUS
ABDULKADİR ÖZARSLAN
FATİH BURAK KARADAĞ
YKLYM ASHYRMYRADOV
RAMAZAN MAHMUDOV
ERZİNCAN
DÜNYA BİRİNCİSİ
TURKMENISTAN
DÜNYA BİRİNCİSİ
METEHAN GÜZELKAYA
ÖZGE SERNİKLİ
SERVET TOKLU
YUNUS EMRE ZEYTUN
İZMİR
DÜNYA İKİNCİSİ
ERZİNCAN
DÜNYA İKİNCİSİ
İZMİR
IRAK
İZMİR
DÜNYA İKİNCİSİ
DÜNYA İKİNCİSİ
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
TURKMENISTAN
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
KIRGIZISTAN
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
ENERJİ
KATI YAKIT KAT KALORİFERİNDE ENERJİ TASARRUFU
ALİ HAYDAR USLU
COMBINED SOLAR DISTILLER
GLİSEROL TAYİNİNE YÖNELİK FLORİMETRİK BİR
BİYOSENSÖR SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE
BİYODİZEL TAYİNİNDE KULLANIM POTANSİYELİNİN
ARAŞTIRILMASI
FAN BUHAR CİHAZIYLA; DAHA AZ ENERJİ, DAHA
FAZLA ISINMA VE KONFOR
TERMOELEKTRİK MALZEMELER KULLANILARAK
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ELDE EDİLMESİ
THE NEW ELECTRIC STATION
ATIKTAN ENERJİYE BİYOKÖMÜR ELDESİ
TOLLY GURBANOV
TİMOTHY TİMUR
SALİH HARUN KARSAK
QUALIFIED BIOFUEL FROM COTTON STALK
THE SYNTHESİS OF HYDROTHALCİTES FROM
SUSTAİNABLE RESOURCES
PARAHAT SHOVKEDOV
HASAN BAKIŞ
BUSE ENERGİN
ZEYNEP BOLULU
FURKAN ALMAS
DOVLET
DURDYMUHAMMEDOV
YAZMYRAT
ANNGYURBANOV
CHYNGYZ AKMATOV
MURZALIEV BAKYT
DEFROSTSUZ KLİMA
BİOETANOLÜ YAKIT OLARAK KULLANAN YAKIT
HÜCRELİ CEP TELEFONU ŞARJ GELİŞTİRİLMESİ
AYHAN KARACA
CELAL AYDEMİR
GÖRKEM ŞENGÜL
İZMİR
MUSTAFA YILDIRIM
YUSUF ÇOLAK
SİVAS
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ MOSTRATEC
FİNALİSTİ-BREZİLYA
GOLDEN CLIMATE FİNALİSTİKENYA
SEVİL CANDAL
HİLAL BOZDOĞAN ECENUR
DÖNMEZ
İZMİR
ATAST I-FEST FİNALİSTİ-TUNUS
TANDIR KUMU İLE BENTONİT KARIŞIMININ DOĞAL
GAZ BORULARININ ISI YALITIMINA ETKİSİ.
ERHAN CEYLAN
MELTEM ECE ŞAHİN
RESMİYE GAFUROĞLU
MÜHENDİSLİK
SWİMBAG SİSTEMLERİ İLE OTOMOBİLLERİN SUDAKİ
GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI
THE NEW METHOD FOR SPILLED OIL RECOVERY IN
MARINE AREAS
KETEN TOHUMU YAĞININ ÜRE-FORMALDEHİT
YARDIMI İLE MİKROKAPSÜLLENMESİ VE METAL
PLAKALARDAKİ KOROZYON ÜZERİNDE ETKİSİNİN
GÖZLEMLENMESİ
FIRST ROBOTIC DESIGN AND EXPERIMENTAL SETUP
FOR SAVING ENDANGERED SPECIES DURING
DISASTERS
ANTIMALARIAL EFFECT OF GOLD THREAD, A HERB
FROM MYANMAR
ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNİ BİR ARADA
KULLANARAK SICAKLIĞI SABİTLEYEBİLEN ÇOKLU
ODALI CİHAZ
VİLDAN ÜNSAL
ÖMER KARTELLİ
İZMİR
DÜNYA BİRİNCİSİ
ATAMYRAT SHAHANOV
RAHMAN RAHMANOV
GOVSHUT ALLAMYRADOV
TÜRKMENİSTAN
DÜNYA BİRİNCİSİ
İZMİR
DÜNYA İKİNCİSİ
GÜLSÜM ERGİN
BERDIMYRAT YAZHANOV
NELLY MYO TİNT
GÜLNAZ PAZARCIK
EGE TÜYLEK
HASIRCI
UMUT
BERDIMYRAT MAMMEDOV
SULEYMAN ANNAGULYYEV TÜRKMENİSTAN
KHİN PHONE WAİ
VİDHİ SANJEEV PATEL
MYANMAR
ELİFNAZ ŞENTÜRK
DÜNYA İKİNCİSİ
DÜNYA İKİNCİSİ
İZMİR
DÜNYA İKİNCİSİ MOSTRATEC
FİNALİSTİ-BREZİLYA
İSTANBUL
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
İZMİR
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN TOPLU ULAŞIMDA
KULLANILACAK MOBİL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNİN
GELİŞTİRİLİP PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİ
ERSİN ERTÜRK
MZ SCADA
İBRAHİM AYDIN
MUSA SADIK ÜNAL
İBRAHİM ENES ASLAN
TUNAHAN ÇETİNEL MERVE
TAŞ
ONCE IGNORED NOW HERO: NOVELTY POLYMER
FROM PALM OIL WASTE
SUPPORTİNG EARTH CİVİLİZATİON; A NOVEL
METHOD FOR TRANSPORTİNG MATTER (RAW
MATERİALS) İN THE FORM OF AN IONİZED ATOMİC
BEAM CONFİNED BY AN OPTİCAL TUBE SHİELD AT
RELATİVİSTİC VELOCİTİES FROM PLANETS AND
ASTEROİDS TO EARTH
MOHD FAKHARUDIN BIN
MAHMOD
NOOV AINULHAYATI
ATHIRAH MOHAZAM NUR
FAIZZATUL ALUMA MASUD
MALEZYA
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
YAHİA ARABİYAT
DANA ARABİYAT
ÜRDÜN
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Benzer belgeler