dekübit cerrahisinden sekiz yıl sonra oluşan superior kluneal sinir

Transkript

dekübit cerrahisinden sekiz yıl sonra oluşan superior kluneal sinir
DEKÜBİT CERRAHİSİNDEN SEKİZ YIL SONRA OLUŞAN SUPERİOR KLUNEAL
SİNİR TUZAK NÖROPATİSİ
(OLGU SUNUMU)
Mert Akbaş, Arif Yeğin, Bilge Karslı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji B.D, Antalya.
Giriş: Superior kluneal sinir tuzak nöropatisi nadiren tehşiş edilebilen nöropatilerdendir. Ağrı yakınması
iliak kemiğin medial kısmında, gluteal veya lumbosakral bölgededir. Bu da yanlışlıkla faset sendromu,
diskojenik ağrılar veya iliolumbar sendrom olarak teşhiş edilebilir. Bu konuda literatürde oldukça az yayın
bulunmaktadır. Biz burada dekübit cerrahisi sonrası gelişen, ciddi alt bel ve aynı taraf bacağa yayılan
ağrısı olan bir olgudan bahsedeceğiz.
Olgu Sunumu: 62 yaşında ve 85 kg ağırlığında ki erkek hasta sekiz yıl önce koroner arter bypass cerrahisi
geçirmiş. Bazı solunum problemlerinden dolayı iki ay yoğun bakım ünitesinde kalmış. Bu zaman zarfında
sağ sakro-gluteal bölgede dekübit ülserleri oluşmuş. Yoğun bakım ünitesinden çıktıktan iki hafta sonra
dekübit cerrahisi geçirmiş. Hasta operasyondan iki hafta sonra komplikasyonsuz olarak taburcu edilmiş.
Hastamız sekiz yıl sonra Algoloji kliniğimize 6 aydır devam eden ciddi alt bel, sağ iliak krest ve aynı
bacağa yayılan ağrı nedeniyle başvurdu. Hastanın anamnezi alınıp, fizik muayenesi ve ileri tetkikleri
yapıldı. Faset ve sağ sakro iliak eklem ağrısından şüphelenildi. Aynı zamanda iliak krest üzerinde sağ orta
hattan 6.5 ve 7.5 cm uzaklıkta tetik noktalar saptandı. Hasta ağrıyı VAS 8-9 olarak tanımlıyordu. İliak
krest üzerindeki tetik noktaların olduğu bölgeye lokal anestetikle beraber kortikosteroid enjeksiyonu
yapıldı. Hastanın ağrısı işlemden beş dakika sonra ağrısı belirgin olarak azaldı. VAS 1-2 olarak
değerlendirildi.
Teknik: Hasta operasyon odasına alındıktan sonra prone pozisyonda steril olarak hazırlandı. Floroskopi
altında Superior Kluneal Sinir lokalizasyonu orta hattan 6.5, 7.5, ve 8.5 cm uzaklıkta sağ iliak krest
üzerinde belirlenerek işaretlendi. L4 vertebra orta hattan itibaren tetik noktalar (6.5, 7.5 cm) Superior
Kluneal Sinir dağlımı olan bölge 0.2% ropivakain ve 20 mg triamsinalon asetat (Kenakort A, Bristol
Myers Squibb) solüsyonu ile 3 ml volümde infiltre edildi.
Sonuç: Alt bel ve aynı taraf iliak krest ve/veya bacağa yayılan ağrısı olan hastlarda, alt bel ağrısı yapan
diğer nedenler dışlandıktan sonra superior kluneal sinir tuzak nöropatisi de olabileceği akılda tutulmalıdır.
Kaynaklar
Talu GK, Ozyalcin S, Talu U. Superior cluneal nerve entrapment. Reg Anesth pain Med. 2000, 25(6): 64850.
Berthelot JM, Delecrin J, Maugars Y, Caillon F, Prost A.A potentially underrecognized and treatable
cause of chronic back pain: entrapment neuropathy of the cluneal nerves. J Rheumatol. 1996
Dec;23(12):2179-81.