STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK

Transkript

STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK
STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
A.Kapsam
Bu teknik şartname 6 cm – 8 cm – 10 cm parke taşı ürünlerini kapsamaktadır. Parke taşları iki tabaka halinde imal
edilmelidir. Üst tabaka ince agrega ile alt tabak ise kaba agrega ve ince agrega ile imal edilmelidir. Yüzey tabakası (
üst tabaka ) kalınlığı imalatçının beyan ettiği alan üzerinde 4 mm den az olamamalıdır. Gövde betonuna ( alt tabaka
) ayrılmayacak şekilde yapışmış olmalıdır.
B.Malzemelere ait genel özellikler
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Beton parke taşı TSE belgeli olacaktır. ( İlgili Türk Standardı TS 2824 EN 1338 )
Boyut toleransları parke taşı kalınlığı ≤ 100(mm), uzunluk ve genişlik ± 2(mm), kalınlık ± 2(mm)
Parke taşları karakteristik mukavemet, % 5 kırılma değeri ile ( % 95 güvenlik ) 3,6 MPa’ dan az olmamalıdır.
Parke taşları geniş diskli aşınma deneyine tabi tutulup ölçülen değer ≤ 20 mm aşmamalıdır.
Parke Taşları donma ve çözülme etkilerine , ıslanma – kuruma etkilerine, yağmur ve kar sularının tahrip edici
etkilerine karşı dayanıklı olup TSE 2824 N1338 de tarif edilen deney uygulanarak sınıf gösterimi ( B ) sınıfı
olmalıdır
Beton parke taşında kullanılan agregalar TS 706 EN 12620 e uygun olmalıdır. Agrega kayaçları kum taşı
olmayacaktır ve tabakalaşma görülmeyecektir.
Beton parke taşının imalatında kullanılan çimento CEM I 42,5 R ( PORTLAND çimento ) olacaktır.
Beyaz beton parke taşının üst tabaka imalatında irmik mozaik ve süper beyaz 52,5 portland çimento
kullanılacaktır
Beton yapımında kullanılacak karışım suyu TS EN 1008 ‘ e uygun olmalıdır.
Renkli beton parke taşı ( üst tabaka ) imalatında kullanılacak pigmentler TS EN 12878 ‘e uygun demir oksit
boya olmalıdır. Renk pigmentleri homojen olarak ürün harcına ( üst tabaka ) dağıtılmış olması
gerekmektedir. Çiçeklenmeye neden olmamalıdır.
Beton bordür taşları imalatında hiper akışkanlaştırıcı polikarbosilat katkı kullanılacaktır.
Beton parke taşının su emme oranı ≤ % 6 ( ortalama ) olmalıdır.
Beton parke taşı yüzey dokusu pürüzsüz ve boşluksuz olacaktır.
Beton parke taşlarının betonunun olgunlaşmasını sağlamak için yüksek izolasyonlu kür odalarında buhar
kürüne tabi tutulacaktır.
Ürünlere palet ve çemberle paketleme yöntemleri uygulanacaktır.

Benzer belgeler

Teknik Bilgi Föyü - İnterfiks Yapı Kimyasalları

Teknik Bilgi Föyü - İnterfiks Yapı Kimyasalları uyacak şekilde planlanıp kesilmelidir. Beton alt yüzeyinden çatlamaya başlayacağından derz kesiminde geç kalındığı takdirde, oluşan çatlaklar yüzeye kadar çıkacak ve kontrol altına alınamayacaklard...

Detaylı

Allmax Ürün Rehberi 2015

Allmax Ürün Rehberi 2015 SUMAX S5 ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCI YARI ESNEK ÜRÜN TANIMI

Detaylı

TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI

TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCI uygulamadan sonra 24 - 48 saat süreyle ıslak çuval, su ya da özel kür maddeleri ile hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.

Detaylı

RemPower 1700

RemPower 1700 vererek kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton (self compacting concrete) üretilmesine yardımcı olur. RemPower 1700 mineral katkılar ile uyumlu çalışır.

Detaylı

Mineral Katkılar Metaolin

Mineral Katkılar Metaolin İşlenebilirliğe olan etkisi belki de metakaolin’in tek olumsuz yönüdür

Detaylı