Prof. Cemil OKTAY - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Transkript

Prof. Cemil OKTAY - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
ÖZGE
CEMİL OKTAY
YÜKSEKÖĞRETİM KUR
PROFESÖR
31.10
Adres
:
Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi 7. Kat 707
Telefon
:
2165780000-3213
E-posta
:
[email protected]
Doğum
Tarihi
Faks
:
10.07.1944
:
Kadro Yeri : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
Doktora
Université Paris IISiyasal Bilgiler Fakültesi
1
Yüksek Lisans-Tezli
Université Paris IISiyasal Bilgiler Fakültesi
1
Lisans-Anadal
Ankara Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler Fakültesi
1
Akademik Ünvanlar
Başlangıç
Unvan
Üniversite
DOÇENT
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI
1982
PROFESÖR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
1989
PROFESÖR
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET
BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2008
Yönetilen
Doktora
2013
2012
1999
1999
1999
1995
YAZKAN KUBAL AYFER
Turkısh foreıgn polıcy durıng the détente perıod of the cold war
ÇAKMAK GİZEM
The Europeanization of Greek foreign policy: Progress, challenges and strategies
GÜNGÖR CELALETTİN
Hint milliyetçiliğinin temelleri (Ram Mohan Roy'dan Mahatma Gandi'ye kadar)
ŞEN SABAHATTİN
Suriye Baas Partisi ve ideolojisi
AKALIN CÜNEYT
Uluslararası ilişkiler ortamında 27 Mayıs Müdahalasi
ONAY YAŞAR
Tarihte ve günümüzde Rusya'nın Orta Asya siyasetleri
1995
1991
1991
1990
1990
1989
ATAY MEHMET
ÇAKIR SERPİL
II. Meşrutiyet'te Osmanlı kadın hareketi ve Kadınlar Dünyası dergisi
ÖZTÜRK A.TURAN
Türkiye'de savunma sanayinin gelişimi ve Türkiye ekonomisi ile entegrasyonu
ARAFAT MOHAMMAD
İsrail ve Arap devletlerinin Afrika siyaseti 1948-1973
YILMAZ AYTEKİN
Türk kamu yönetiminde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (kuruluş ve işleyişi)
ÇOMAK HASRET
Siyasi yönüyle Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkileri
Yüksek Lisans
1999
1997
1995
1995
1994
1993
1992
1992
1992
1992
1991
1990
1990
1989
1989
1989
GÜNEY MÜGE ECE
Türkiye`nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurusu ve Ankara Antlaşması`nın imzalanma süreci
ÖKTEM MAHMUT CELALETTİN
Ders kitapları ve siyasal toplumsallaşma
UYAR MESUT
Gerilla savaşı
GÜRSOY SELÇUK
İslam İhtilal Cemiyetleri ittihadi yayın organı Liva El-İslam dergisi
DEMİR ALİ FAİK
GOVESSİS GEORGİOS
ÇAĞLA CENGİZ
Aydınların çoğulcu demokrasi arayışı Yeni Gündem örnek olayı
ERDOĞAN MERİÇ
Demokratik Sol Parti
KUYAKSİL ALİ
Türkiye'de yönetimi yeniden düzenleme çalışmaları çok partili dönem (1945-1963)
KARACAKAYA RECEP
Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895)
ALTIPARMAK AHMET
İngiltere'de mahalli idareler ve merkezi kontrol
KARAGÖZ AHMET
KAYA ZEKİ
1. Meşrutiyet ve (Türkiye'de Meclis-i Mebusan)
ESLEK TAŞKIN
12 Mart 1971 ara rejiminin Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi
GÖRGÜLÜ NESTEREN
Türkiye'de anayasalandırma hareketi ve halkoylamaları
KİRAZ BİROL
Bir alan çalışması olarak Avusturya'daki Türk baskı grupları
1987
1986
DEMİRKOL SELAMİ
Türkiye'de yönetimi yeniden düzenleme çalışmaları (1946-1973)
IŞIL YEŞİM
Bir aydınlanma hareketi olarak Mecmua-i Fünun
Üyelikler
Üye
2007
Siyasi İlimler Türk Cemiyeti
Üye
1993
Türkiye NATO Derneği
Üye
1991
Türkiye Toplumsal Tarih Vakfı
Üye
1962
Mülkiyeliler Birliği
Dersl * Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
er
2013-2014
Öğrenim Dili
Ders Saati
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Türkçe
3
Türk Siyasal Hayatı
Türkçe
3
International Politics
Fransızca
3
Modern Toplumlarda Uluslararası Savaş ve Barış
İngilizce
3
Siyaset Bilimine Giriş
Türkçe
3
Türk Siyasal Hayatı
Türkçe
3
Modern Toplumlarda Uluslararası Savaş ve Barış
İngilizce
3
International Politics
Fransızca
3
Siyaset Bilimine Giriş
Türkçe
3
Türk Siyasal Hayatı
Türkçe
3
Modern Toplumlarda Uluslararası Savaş ve Barış
İngilizce
3
Siyaset Bilimine Giriş
Türkçe
3
Doktora
2012-2013
Lisans
2011-2012
Lisans
Yabancı Dil Bilgisi
Fransızca
,
Üak Temel Alan
Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı : Siyasal Düşünceler
Anahtar Kelime 1 : Siyaset Felsefesi
Anahtar Kelime 2 : Türk Siyasal Hayatı
Anahtar Kelime 3 : Siyasi Düşünce Tarihi
Anahtar Kelime 4 : Siyaset Sosyolojisi
Anahtar Kelime 5 : Uluslararası Siyaset
Ödüller
Ulusal
1990 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Derneği Başkan Nejat Eczacıbaşı
İyi Vatandaşlık Ödülü
2013 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası
İsmimin dersliğe verilmesi
2001 İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Uluslararası Yayınlar Başarılı Araştırıcı Belgesi
Makale
Tahammül Edilebilir Yasalar ve Çoğulcu Demokrasi (Ulusal)
OKTAY CEMİL Armağan (Toktamış Ateşe Armağan), 2014
Clés Pour La Modernisation Des Institutions Politiques (Uluslararası)
La Turquie No 115 ss. 5-25 2005
“…Ve Bunun gibi Tedbîre Siyaset Dirler.” Tursun Bey’in Siyaset Tanımı Üzerine Notlar (Ulusal)
İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No: 40 Mart 2009
De la Taxis et de l’Oikomia Au Cercle de Justice: De l’idéologie politique byzantine a l’idéeologie politique Ottomane
Mediterraneés No:20 1999
Liberal Siyasi Düzenler Hakkında Notlar (Ulusal)
Doğu Batı Düşünce Dergisi Yıl:14 Sayı 57
Alem-i Medeniyetin Terakkiyat-ı Hazıra (Ulusal)
Yadigar-ı Meşrutiyet Bilgi Üniversitesi Yayınları
Osmanlı Siyasal Düşüncesinde Çarkıfelek Anlayışı (Ulusal)
OKTAY CEMİL Siyasalda Bir Ömür (Armağan), 2014
Kitap
İslam et Politique (Uluslararası)
OKTAY CEMİL
Siyaset Yazıları
OKTAY CEMİL, Der Yayınları
Hum Zamirinin Serencamı
OKTAY CEMİL, Bağlam Yayınları
Yükselen İstemler Karşısında Türk Siyasal Sistemi ve Kamu Bürokrasisi,İ.Ü SBF YAYINLARI
OKTAY CEMİL
Yayın Hakemliği
Dergi Diğer endeksler,
Afyon üniversitesi sosyal bilimler dergisi Hakemlik Sayısı:1

Benzer belgeler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölümü Bologna Bilgi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölümü Bologna Bilgi Hukuka Giriş Siyaset Bilimine Giriş Uluslararası İlişkiler Tarihi 1 Anayasa Hukuku Makroekono minin Temelleri Siyasi Kurumlar Akademik Araştırma Yazımına Giriş Uluslararası İlişkiler Tarihi 2 Sosyo...

Detaylı