Fumaria officinalis L. Diğer isimleri: Türkçe: Hakiki şahtere, Tıbbi

Transkript

Fumaria officinalis L. Diğer isimleri: Türkçe: Hakiki şahtere, Tıbbi
Fumaria officinalis L.
Diğer isimleri:
Türkçe: Hakiki şahtere, Tıbbi şahtere, Tilki
kişnişi
İngilizce: Common fumitory
Çevre istekleri: Bitki besin maddesince
zengin, tınlı ve yeteri derecede zengin nemli
toprakları sever, soğuk ve sıcak iklimlere
adapte olmuşsa da yazları kurak bölgelere
aynı uyumu göstermiştir. Anavatanı Batı
Sibirya ve Avrupa’dır. Ülkemizde dahil
olmak üzere tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
Bahçe, bağ, çapa bitkileri ayrıca hububatta
rastlanır.
Morfolojisi: Bitki tek yıllık ve otsu olup 10-50 cm boylanabilir. Sap bol dallı, yarı dik
görünümlü yayılıcı ve tırmanıcı, köşeli ve kırmızımsı renkte çizgilidir. Yapraklar uzun saplı,
narin ve el formunda parçalıdır. Çiçekler basit salkım şeklinde dizilmiş olup, 8 mm
boyundadır. Taç yapraklar 2 adet kırmızımsı-mor renkte ve uç kısmı koyu kırmızı siyah
renklidir. Çanak yapraklar 2-5 mm uzunluktadır. Genellikle Nisan-Ekim ayları arasında çiçek
açar. Meyve uzun saplı, yuvarlak ve içinde bir tek tohum bulunur. Tohumlar yuvarlak (ceviz
formunda), 2-3 mm çapında ve kırmızı-kahverengidir. 0,5-1 cm’den çimlenir. Bir bitki 400
(300-1600) tohum oluşturur. 11-60 yıl canlı kalabilir. Üreme tohumladır. Tedavide kullanılır
(Özer ve ark., 2001).
Kaynak
ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve
Tedavi), 4RENK Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.

Benzer belgeler

Tribulus terrestris L. Diğer İsimleri: Türkçe: Demir dikeni İngilizce

Tribulus terrestris L. Diğer İsimleri: Türkçe: Demir dikeni İngilizce şeklindedir ve uçtaki ' yaprakçık yoktur. Yaprakçıklar yumurta formunda uzunca, üst yüzey mavimtrak yeşil, alt yüzey ise grimsi yeşildir. Çiçekler tek tek yaprak koltuğundan çıkar. Çiçekleri san re...

Detaylı