NACAR-LOGIE Nur - Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yorumlar

Transkript

NACAR-LOGIE Nur - Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KİŞİSEL
BİLGİLER
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
E-posta
: Ahmet Yağlı
: 16.09.1977
: İzmir
: [email protected]
EĞİTİM
2009
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
anabilim dalında doktora eğitimi sürmekte.
2007
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
anabilim dalında “Bergama Altın Madenine İlişkin Hukuki Süreç”
başlıklı tezle yüksek lisans mezuniyeti.
2002
İstanbul Üniversitesi
mezuniyeti.
1995
İzmir Saint Joseph Lisesi’nde lise eğitimi. İyi derecede Fransızca ve
orta düzeyde İngilizce bilgisi.
Hukuk
Fakültesi’nde
lisans
eğitimi
DENEYİM
A- Hukuk Alanı
Mayıs-Temmuz 2010 Avrupa Birliği Adalet Divanı, staj, George Arestis kabinesi
Mart 2010
Irak Genel Seçimleri, Uluslararası Gözlemci
Eylül 2009
Avrupa Uluslararası Yüksek Öğrenimler Enstitüsü (Institut
Européen Des Hautes Etudes Internationales; Nice-France)
tarafından Kişinev Üniversitesi ile birlikte düzenlenen yaz çalışma
programına (“Yaz Üniversitesi”) katılım ve program sonunda
diploma almaya hak kazanma ve onur ödülü. (Çalışmanın konusu:
“Haklar Avrupası: Üye Ülkelerde Topluluk Hukukunun
Uygulanması”)
Haziran 2006
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim
Dalına araştırma görevlisi olarak atanma.
Haziran 2006
Avrupa Uluslararası Yüksek Öğrenimler Enstitüsü (Institut
Européen Des Hautes Etudes Internationales; Nice-France)
tarafından Kişinev Üniversitesi ile birlikte düzenlenen yaz çalışma
programına (“Yaz Üniversitesi”) katılım ve program sonunda
diploma almaya hak kazanma. (Çalışmanın konusu: “Avrupa
Birliği’nin Genişlemesi”)
2004-2005
Birleşmiş Milletler Gıda Fonu tarafından düzenlenen “Afrika
Çekirgeleri İle Uçakla Mücadele” kapsamı altında Barış Havacılık
(Adana) adına Senegal, Mali ve Cezayir ülkelerinde hukuki
danışman-koordinatör olarak çalışma. [Ekim2004-Mart 2005]
2002-2004
Seyir Yayıncılık hukuk danışmanı ve idari koordinatör. (Yayınevi
faaliyetine daha sonra son vermiştir.) [Haziran2002-Eylül 2004]
Ağustos 2004
Avrupa Uluslararası Yüksek Öğrenimler Enstitüsü (Institut
Européen Des Hautes Etudes Internationales; Nice-France)
tarafından Sofya Üniversitesi ile birlikte düzenlenen yaz çalışma
programına (“Yaz Üniversitesi”) katılım ve program sonunda
diploma almaya hak kazanma. (Çalışmanın konusu: “Avrupa
Anayasası”)
Temmuz 2004
Yukarıdaki Enstitü tarafından Bükreş Dimitri Cantemir
Üniversitesi ile birlikte düzenlenen ve konusu “Avrupa Birliği’nin
Genişlemesi: Perspektifler ve İlk Sonuçlar” olan yaz üniversitesi
programı sonunda diploma almaya hak kazanma.
Mart 2004
İstanbul Barosu bünyesinde yapılan Avukatlık Stajı’nın
tamamlanması. (Ruhsat almaya hak kazanılmış olup avukatlık
mesleği yapılmamaktadır).
Aralık 2003
Hasta ve Hasta Yakınları Derneği’ne üyelik ve dernek
çalışmalarına hukuk alanı ile ilgili olmak üzere kısmi katılım.
2000-2002
İstanbul Barosu’nun “Baro Gündemi” dergisinde yayın kurulu
üyeliği ve İstanbul Barosu’nun etkinliklerine aktif katılım.
1999-2002
Hukuk alanında Fransızca dilinde çevirmenlik.
B- Akademik Yayınlar
Ağustos 2014
Vakıf Üniversitesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının
Hukuki Statüsü, Prof. Dr. Yıldırım Uler'e Armağan, YDÜ
Yayınları, Lefkoşa 2014, s. 645-661
Mart 2014
Tebliğ: Hekimin Özlük Hakları, Acıbadem Üniversitesi, Sağlık
Hukuku Sertifika Programı, 27.3.2014
Şubat 2014
Tebliğ: İlaca Erişimde İdarenin Yetkileri (Prof. Dr. Turan Yıldırım
ile birlikte), I. Ulusal Sağlık Hukuku Klinik Araştırmalar ve İlaç
Hukuku Sempozyumu, 4.5.2013 (Şubat 2014 tarihinde kitap olarak
yayımlanmıştır.)
Haziran 2010
Lüksemburg Ombudsmanı ve Türkiye’ye Yönelik Çıkarımlar
(Mustafa Songür ile birlikte, yayımlanmamış rapor)
Ekim 2008
Danıştay’ın Rücu Hakkında Son Kararı, 17.10.2008 tarihli
Cumhuriyet Gazetesi
2008
AİHM kararı çevirisi: Mesutoğlu v. Türkiye (Osman Doğru, İnsan
Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları içinde. Ayrıca
http://ihami.anadolu.edu.tr/aihmgoster.asp?id=10153
internet
adresinden erişim)
Nisan 2001
Çeviri: Cezaevlerinde Son Gelişmeler Koğuşlardan Hücrelere 19
Aralık Cezaevleri Operasyonları, İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi Cezaevleri Çalışma Grubu, Nisan 2001, İşkenceyi Önleme
Avrupa Komitesi Başkanı Bayan Silvia Casale'in Türk
Hükümetine Açlık Grevleri ve Cezaevleri Müdahaleleri ile İlgili
Gözlemlerine İlişkin Mektubu
2000
AİHM kararı çevirisi: Büyükdağ v. Türkiye (Osman Doğru, İnsan
Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları içinde. Ayrıca
http://ihami.anadolu.edu.tr/aihmgoster.asp?id=1703
internet
adresinden erişim)
Kasım 1998
Hukuk Bilinci, Adım Dergisi, Kasım 1998, sayı 1 (Senem Özyavuz
ile birlikte)
C- Diğer Yayınlar ve
Kültürel Etkinlikler
Kasım 2005
Observatoire Nationale des Politiques Culturelles (Kültür
Politikaları Gözlem Merkezi/Fransa) adlı kurumun İstanbul’da
düzenlediği “Türkiye’de Kültür Politikalarının Durumu” başlıklı
araştırma projesinin İstanbul Koordinatörlüğü görevi. (Adı geçen
kurumun otuz iki görevlisinin hazır bulunduğu toplantılara Türkiye
Kültür Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunmuş, bunun dışında çok
çeşitli resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve
konu ile ilgili kişilerin katılımları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.)
Şubat-Ağustos 2004 Euturk adlı internet sitesinde (www.euturk.org) Fransızca
editörlük ve çevirmenlik. (Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak
üzere toplam dört dilde yayın yapan sitenin amacı Türkiye-AB ilişkileri hakkında bir
basın taraması yaparak doğrudan bu konu ile ilgili makalelerin çevrilip internet
ortamında yayınlanması idi. Sitenin çalışması maddi zorluklar nedeniyle durdurulmuş
bulunuyor. Çalışma boyunca tarafımdan yaklaşık 40 makalenin çevirisi yapılmıştır.)
Temmuz 2003
İnsan Yerleşimleri Derneği’ne üyelik. Yerel Yönetim Reformu
başlıklı projede koordinatörlük.
Aralık 2003
Hasta ve Hasta Yakınları Derneği’ne üyelik ve dernek
çalışmalarına hukuk alanı ile ilgili olmak üzere kısmi katılım.
Şubat 2003
Fotoğraf Vakfı ile “Telif Hakları” üzerine çalışma. (Çalışma, İngiliz
Başkonsolusluğu saldırısından sonra Vakıf binasının kullanılamaz hale gelmesi ile
birlikte sona erdirildi).
2002
İstanbul Günlüğü adlı yerel gazetede köşe yazarlığı. (Ağırlıklı olarak
İstanbul ve kent konulu yazılar yazılmıştır. 2003 yılında adı geçen gazete yayın
hayatına son vermiştir.)
1999-2002
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi bünyesinde Hukuk
Araştırmaları Kulübü’nün kuruculuğu, aktif yöneticiliği ve
kulübün yayınladığı Adım isimli öğrenci dergisinin editörlüğü. (22
Mart 1998 yılında düzenlenen Ulusal Felsefe Kongresi’ne sunduğumuz bildiri de yine
bu dergide yayınlanmıştır.)
1997-2002
Profesyonel Rehberlik kokartını almaya hak kazanma. Bu tarihten
itibaren özellikle detay İstanbul kent gezilerinde değişken
aralıklarla rehberlik.

Benzer belgeler

Av. Ceyda Cimilli Akaydın

Av. Ceyda Cimilli Akaydın KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri E-posta

Detaylı