bursa karagöz rotary kulübü bülteni

Transkript

bursa karagöz rotary kulübü bülteni
BURSA KARAGÖZ ROTARY KULÜBÜ BÜLTENĐ
Kuruluş : 09 Haziran 2000
Charter: 23 Nisan 2002
Toplantı No: 580
Tarih: 08/11/2011
Toplantı yeri : Almira otel
Toplantı günü : Salı
toplantı saati : 19:30
KATILIM ORANI
GELMEYEN ÜYELER
İZİNLİ ÜYE
TOPLANTIYA İLK KATILAN
KONUKLARIMIZ
MUTLU GÜNLER
UR BAŞKANI
Kalyan BANERJEE
2440.BÖLGE
GUVERNÖRÜ
Ahmet GÜRMERİÇ
3.GRUP GUVERNÖR
YARDIMCISI
Murat ERGÜZEL
ĐNSANLI
NSANLIĞI
NSANLI I
ĐÇ
ÇĐN
NĐZDEK
ZDEKĐ
ZDEK
GÜÇLE
ÜÇLE
KUCAKLAYIN
:
% 76
: Çağlar Türkmen,Rüstem Avcı,Vural Doğar,Mehmet Tümen
:
:
:
6.11.2011 Serpil Aldatmaz doğum günü – 5.11.2011 Uğur Özcan goğum
günü
TOPLANTI NOTLAR:
Karagöz Rotary Kulübü’nün 580. toplantısı Almira Otelde ,Karagöz Rotary Kulübü
Başkanımız M.Kemal KIZILBULUT tarafından UR başkanı Kalyan BANERJEE ve bölge
guvernörümüz Ahmet GÜRMERİÇ’in “İNSANLIĞI İÇİNİZDEKİ GÜÇLE KUCAKLAYIN”
sloganıyla açıldı.
İnegöl ‘de üyelikle ilgili bir eğitim semineri olduğu ve özellikle yeni üyelerin bu seminere
katılmaları gerektiği ifade edildi.
Balat İlk Öğretim Okulunun bir Atatürk köşesi olmaması, bunun üzerine okul müdürünün
bizden yardım talebinde bulunmasıyla üyelerimizden Seyfi arkadaşımızdan bu konuyla
ilgilenmesi rica edildi.
Cenk arkadaşımızdan hazırlamış olduğu bir stratejik plan sunumu gerçekleşdi.
Ayrıca gündemde Rotaract Kukübü kurulması konusu konuşuldu.
Kulübümüzün 580. toplantısı kulüp başkanımız M.Kemal KIZILBULUT tarafından UR
başkanı Kalyan BANERJEE ve bölge guvernörümüz Ahmet GÜRMERİÇ’in “İNSANLIĞI
İÇİNİZDEKİ GÜÇLE KUCAKLAYIN” sloganı ile kapatıldı.
YÖNETİM KURULU
Başkan
M.Kemal KIZILBULUT
As Başkan
Uğur ÖZCAN
Sekreter
Erhan ÖZDÜNDAR
Sayman
Ozan LÖKÇETİN
Geçmiş Dönem Başkanı
Sefer S. KÖSTEM
DÖRT’LÜ DENEY
Düşündüklerimiz
Söylediklerimiz ve
Yaptıklarımız
* Gerçeğe Uygun mu?
* Đlgililerin tümü için adil
mi?
* Đyi niyet ve daha iyi
dostluklar sağlayacak
mı?
* Đlgililerin tümü için
Hayırlı mı?
BÜLTEN SORUMLUSU
SEYFĐ MALAKÇI
2011-2012 DÖNEMİ
BİZİ AKTİF SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEN TAKİP
EDEBİLİRSİNİZ
Web sayfamız :
Twitter hesabımız :
www.karagozrotary.org
http://twitter.com/#!/Karagoz_RK
Facebook sayfamız
www.karagozrotary.org
Page 1
GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAŞKANLARIMIZ
2000 - 2001
Hıdır BAYÜLGEN
2004 - 2005
Oğuzhan KUTLUBAY
2008 - 2009
Cenk Erim TEZEL
2001 - 2002
Erkan ALDATMAZ
2005 - 2006
Feyyaz ZORLUBİLEK
2009 - 2010
Mustafa CİVAN
2002 - 2003
Şerafettin GÜZEL
2006 - 2007
Atlıhan HÜNLER
2010 - 2011
Sefer KÖSTEM
2003 - 2004
Ahmet ERDURSUN
2007 - 2008
İhsan AYMİR
2011 - 2012
M.Kemal KIZILBULUT
BÖLGEMİZDEN DUYURULAR :
• Bölgemizin yıllardan beri süregelen bir mail grubu daha vardır.Bu grup tüm Rotaryenlere
açık olup sadece Rotary ile ilgili konular moderasyonlu olarak üyelerine iletilmektedir. Mesaj-larınızla daha geniş bir
Rotaryen kitlesine ulaşmak isterseniz [email protected] grubuna üye olabilirsiniz. Üyelik için Rtn.Güneş
Ertaş’a ([email protected]) bir mail göndemeniz yeterlidir.
• Bunun dışında birçoğunuzun tanıdığı http://2440rotary.shutterfly.com adresinin ana Sayfasında güncel haberlere,
resimlere ve kulüblerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
•
Aktif sosyal medya sitelerinden twitter- facebook ve web sitemizden bizi takip edebilirsiniz..
KASIM AYININ ÖNEMLİ GÜNLERİ
:
01.Kas Yeni Türk harflerinin kabulü (1928).
02.Kas Đhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (ĐGEME)`nin Kuruluşu (1960).
03.Kas Gülhane Hattı Hümayunu ile Tanzimat Devri' nin başlayışı (1839).
03.Kas Musul'un Türk topraklarından ayrılışı (1918).
05.Kas
Đsmet Paşa başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Delegasyonu’nun, Ankara'dan, Lozan görüşmelerine
katılmak üzere hareket etmesi (1922).
06.Kas Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı (GAP)`nın kuruluşu (1989).
09.Kas
Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan GAP'ın, Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci halkasını oluşturan
Urfa T1 Sulama Tüneli, törenle açılarak Harran'a su bırakıldı (1994).
10.Kas Halk Fırkasının adı, "Cumhuriyet Halk Fırkası" olarak değiştirildi (1924).
10.Kas Atatürk'ün ölümü (1938).
10.Kas Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakli (1953).
11.Kas Birinci Dünya Savaşı'nın sonu (1918).
12.Kas Düzce'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (1999).
13.Kas Birinci Dünya Savaşı sonu. Đtilaf Devletleri Donanması'nın Đstanbul'a girişi (1918).
13.Kas Suriye'de Savunma Bakanı General Hafız Esad'ın yönetime el koyması (1970).
13.Kas PKK`nın başı Abdullah Öcalan, Đtalya`nın başkenti Roma`da yakalandı (1998).
15.Kas Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kuruluşu (1956).
16.Kas Süveyş Kanalı'nın açılışı (1869).
17.Kas Ankara'da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Kurulan ilk muhalefet partisidir (1924).
17.Kas Son padişah Vahdettin'in Türkiye`den ayrılışı (1922).
19.Kas Atatürk'ün naaşının Đstanbul'dan Ankara'ya götürülmesi (1938).
19.Kas Avrupa Güvenlik ve Đşbirliği Konferansı (AGĐK)'nın toplanması, Paris Sözleşmesi'nin imzalanması (1990).
20.Kas Halk Fırkası, "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" örgütünü bünyesi içine aldı (1923).
20.Kas Türkiye'de ilk koalisyon hükümetinin Đsmet Đnönü tarafından AP ve CHP'li bakanlarla kuruluşu (1961).
20.Kas Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulü (1989).
21.Kas Atatürk'ün naaşının Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuşu (1938).
22.Kas Sultan I. Ahmet'in ölümü; I. Mustafa'nın sultan ilan edilmesi (1617).
22.Kas Kennedy'nin öldürülmesi (1963).
23.Kas Cumhuriyet tarihinin ilk çerçeve özelleştirme yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (1994).
24.Kas Ankara Zafer Anıtı'nın açılışı (1927).
24.Kas Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadının verilişi (1934).
25.Kas Şapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü (1925).
25.Kas Đsmet Paşa'nın "Đnönü" soyadını alışı (1934).
26.Kas Lakap ve unvanların kaldırılışı (1934).
.
2011-2012 DÖNEMİ
www.karagozrotary.org
Page 2
ATATÜRK’den ÖZLÜ SÖZLER :
•
•
•
•
•
•
•
Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.
Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun
doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak
demektir.
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete
terk eder.
Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa
kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.
Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.
Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir,
ne de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir.
Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
NUTUK HAKKINDA
Atatürk 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin büyük salonunda
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kurultay üyelerine sesleniyordu. O tarihte henüz “Atatürk’ adını
almamış olan Gazi Mustafa Kemal tam 5 gün süren tarihi konuşmasında 1919 – 1927 yılları
arasındaki gelişmeleri kendi kaleminden kendi sesinden aktardı. Daha sonra “Nutuk Büyük
Nutuk Söylev” adlarıyla anılan bu uzun konuşma Osmanlı İmparatorluğu’nun son günleri
ulusal bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu üzerine bilinen en
önemli kaynaklardan tarihi belgerden biridir.
Nutuk tarihe yön veren bir liderin olaylara bakış açısını birinci elden anlatır. Mustafa
Kemal’in yaşadıklarını bir diğer deyişle yaşam öyküsünü hemen her sayfada izlemek
mümkündür. Eserin bir diğer önemli yanı da parti üyelerine ve topluma “genç Cumhuriyet’in
ideoloji”sinin ve geçmişin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin en yetkili ağızdan aktarımıdır.
Bu konuşmanın söz konusu dönemde yükselen aykırı seslere karşı net bir bildiri muhalefete
dönük şüphe bulutlarını dağıtmaya yönelik bir “kamuoyu” açıklaması olduğu da
hatırlanmalıdır. Tüm bu nitelikleriyle “Nutuk” sadece ülkenin bölgenin uluslararası ilişkilerin
tarihi için değil tarihe yön veren liderlerin davranışlarına ve zihin yapısına örnek oluşturması
adına da özel bir ilgiyi hak eder.
Pek çok lider gibi Atatürk de kendinden sonra gelen kuşaklar tarafından çok farklı
biçimde değerlendirilmiş kimi zaman destansı bir kişilik olarak yüceltilmiş kimi zaman da
acımasızca hatta nefretle yerilmiştir. Dolayısı ile böylesine kilit bir kişiliğin serinkanlı ve
nesnel bir incelemesi için ilk adım kuşkusuz onu dinlemek ya da diğer bir deyişle Nutuk’u
okumak olmalı. Bu sitedeki belgede Nutuk’un günümüz okuyucusu için anlaşılması zor dili
Bedi Yazıcı tarafından sadeleştirildi. İlk olarak 1995 yılında iki ciltlik bir kitap olarak basılan
bu belgenin özelliği ise Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan özgün metinle dil içi çeviri
sayılabilecek uyarlanmış metnin yan yana kullanılması. Bu uygulama okuyucuya her bir
sayfada karşılaştırma olanağı sunuyor.
Nutuk herkese açık ve herkesin anlamasına olanaklı biçimde okunmayı
bekliyor. Kulaktan dolma bilgileri ve sloganları ilgiye ve nesnel bilgiye tercih eden bir
toplumun üyeleri olarak bu okumayı tarihe karşı duygusal bir sorumluluktan öte
günümüze ve geleceğe yönelik bir gereklilik olarak düşünmek daha doğru
görünüyor.
2011-2012 DÖNEMİ
www.karagozrotary.org
Page 3
Sponsorlarımız;
2011-2012 DÖNEMİ
www.karagozrotary.org
Page 4