33 ya gelerek oluşturdukları birliktir. Grubun üyesi bankalar şunlardır

Yorumlar

Transkript

33 ya gelerek oluşturdukları birliktir. Grubun üyesi bankalar şunlardır
Bankacılar Dergisi
ya gelerek oluşturdukları birliktir. Grubun üyesi bankalar şunlardır: ABN Amro NV, Banco
Santander Central Hispano S.A., Bank of Tokyo- Mitsubishi Ltd, Barclays Bank, Citigroup,
Credit Suisse Group, Deutche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase,
Societe Generale, UBS AG.
Grubun, karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili olarak yayınladığı belgelerin
kapsamına aşağıda kısaca değinilmiştir:
a- Karapara Aklamaya Karşı Özel Bankacılık Prensipleri (Anti Money Laundering
Principles for Private Banking): Wolfsberg Group’un Ekim 2000 de yayınladığı (daha sonra
Mayıs 2002 de revize ettiği) Prensipler; Müşteri kabulü, müşteri kabulünde özel dikkat gösterilmesi, dosyaların güncellenmesi, şüpheli işlem uygulamaları, izleme, kontrol sorumluluğu,
eğitim, yetiştirme, bilgilendirme, kayıt tutma, istisnai durumlar ve karapara aklamayı önleme
sistemi kurulması konularını ihtiva etmektedir.
b-Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Bildiri (Statement on the Suppression
of the Financing of Terrorism): Wolfsberg Group’un Ocak 2002 de yayınladığı Bildiri; terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal kuruluşların, yasa uygulama birimlerine yardımcı
olmasını, müşterini tanı program ve prosedürlerini güçlendirmesini, şüpheli işlem uygulamalarında özel dikkat göstermesini, global işbirliğini ve FATF tavsiyelerini uygulamalarını öngörmüştür.
c- Karapara Aklamaya Karşı Muhabir Bankacılık Prensipleri (Anti Money Laundering
Principles for Correspondent Banking): Wolfsberg Group’un Kasım 2002’de yayınladığı
Prensipler; Uluslararası bankaların paravan bankalarla iş ilişkisine girmemesini ve muhabir
bankacılık ilişkisinde bankaların risk esasına dayalı yaklaşımı benimsemelerini belirtmiştir.
d- Karapara Aklama Riskinin Yönetimi için Risk Temelli Yaklaşım Rehberi (Guidance
on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks): Wolfsberg Grubun Mart
2006 da yayınladığı Rehberde, riske dayalı bir yaklaşım geliştirme ve uygulama konusunda
kurumlara yararlı olacak hususlar ortaya konulmuştur. Rehberde potansiyel karapara aklama risklerini etkin bir şekilde yönetmek için kuruluşlara yardımcı olmak amaçlanmıştır.
e- Yatırım Fonları ve Yatırım Araçları için Karapara Aklama ile Mücadele Rehberi
(Anti Money Laundering Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles)
:Wolfsberg Grubun Mart 2006 da yayınladığı Rehberde; karapara aklama riski, yatırım araçları ve yatırımlar arasındaki ilişkiler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıtların
saklanması, karapara aklamaya karşı program geliştirme konuları üzerinde durulmuştur.
3. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu Örgütü (International
Organization of Securities Commissions – IOSCO)
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu Örgütü 1983 yılında kurulan ve
Sekreteryası Madrid’de (İspanya) bulunan menkul kıymet düzenlemelerinde yetkili ve sorumlu birimlerin oluşturduğu bir kuruluştur. Üyelerine uygulama standartları ve tavsiyeler
öneren ve sektörel gelişmeler konusunda bilgi sağlayan IOSCO’nun temel amacı yatırımcıları korumak, menkul kıymet piyasalarının adil, etkin ve şeffaf olmasını sağlamak, sistematik
riski azaltmaktır.
IOSCO’nun konu ile ilgili belli başlı çalışmaları şöyle belirtilmiştir:
a- IOSCO, Ekim 1992 de “Karapara Aklamaya Dair Karar” (Resolution on Money
Laundering) başlıklı bir rapor yayınlamıştır. Raporda; müşteri kimliğinin bilinmesi, kayıtların
saklanması, şüpheli işlem bildirimine ilişkin sistem kurulması, menkul kıymet piyasasında
33

Benzer belgeler

Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede

Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede geliştirerek devletlere bu konuda yol gösterme ihtiyacı duymuşlar ve bu mücadeleye münhasır özel organlar ihdas etmişlerdir. Bugün birçok ülkede müstakil bir suç olarak kabul edilen karapara aklama...

Detaylı