muhtelif bor ürünü muhtelif bor ürünü

Transkript

muhtelif bor ürünü muhtelif bor ürünü
2 NO.LU TİP ŞARTNAME/SÖZLEŞME TEKLİF VERME FORMU
İlan No: 16/EPOY-098
SIRA
NO
1
2
TEKLİF TOPLAM
TUTARI
(EUR)
(A*B)
BOŞALTMA
LİMANI
MUHTELİF BOR ÜRÜNÜ
BANDIRMA
(TÜRKİYE)
DORDRECHT
(HOLLANDA)
3078,00
(+/- 5% ETİ
option)
26-30 Eylül 2016
MUHTELİF BOR ÜRÜNÜ
BANDIRMA
(TÜRKİYE)
SZCZECIN
(POLONYA)
2300,00
(+/- 5% ETİ
option)
26-30 Eylül 2016
İŞ KALEMİ
İŞ MİKTARI
(TON)
(A)
TEKLİF
BİRİM
FİYAT
(EUR/TON
(B)
YÜKLEME
LİMANLARI
BANDIRMA
LAYCAN
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (1)
Kaşe ve İmza
NOTLAR :
1.Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
2.Repertuarımızda bulunmayıp, ilk kez teklif veren firmalar; Genel Müdürlüğümüzün www.etimaden.gov.tr web sayfasında yer alan 2 No.lu Tip Şartname/Sözleşme esas ve şartlarını kabul ettiklerini Teklif
İsteme Formu üzerinde beyan ederler ve repertuarımıza kaydedilmek üzere aynı yerde istenilen bilgi ve belgeleri ivedilikle Genel Müdürlüğümüze vereceklerini taahhüt etmiş sayılırlar.
3.Teklifler, Teklif Verme Formu doldurularak ve işbu Form ile eki olan “gemi, sevkiyat ve taşıma detayları ile diğer detaylar” imzalanarak ve kaşelenerek verilir.
4.İstekli, teklifle beraber gemiyi ve Bandırma ETA’sını mutlaka nomine edecektir. Gemi nomine edilirken kesinlikle birden fazla gemi adı verilmeyecek veya “substitute” veya benzeri ifadelere yer
verilmeyecektir. Bandırma Laycan’i olarak bildirilen süreye uymayan teklifler ile gemisi nomine edilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.İstekli/Yüklenici 2 no.lu tip şartname şartlarını ve gemi, sevkiyat ve taşıma detaylarını kabul etmiştir.
EK : GEMİ, SEVKİYAT VE TAŞIMA DETAYLARI İLE DİĞER DETAYLAR
GEMİ, SEVKİYAT VE TAŞIMA DETAYLARI İLE DİĞER DETAYLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
İstekli, işin tamamına teklif verecektir.
Taşıma işi, kısmi kargo olmadan tek bir gemiyle, tek bir seferde yapılacaktır.
Boşaltma limanlarında yapılacak tahliyeler, aşağıda bildirilen Alıcı Firmanın boşaltma limanı
acentelerinin bildirdiği rıhtımlara yapılacaktır. Yüklenici, tahliye rıhtımlarını, alıcı firmanın boşaltma
limanı acentesinden öğrenecek ve ETİ’den teyit alacaktır.
Bu taşıma işinde kargo, gemiden barge’lara alınabilir.
Konşimentolar Clean on Board ibaresini taşıyacaktır. Konşimentolar üzerinde istenecek ilave bilgiler
bilahare bildirilecektir. Konşimentolar düzenlendiğinde ETİ’nin istediği sayıda konşimento, Yüklenici
tarafından bekletilmeden ETİ’ye teslim edilir.
Yüklenici, ambarların su sızdırmazlığını minimize etmek üzere, gemi ambar kapaklarını min. 150 mm
genişliğinde ve min. 5 mm kalınlığında kapak bandı veya köpük ile yalıtacaktır.
TAŞIMA ŞEKLİ : FIOST lashing/securing/dunnage
BANDIRMA LAYCAN : 26.09.2016 – 30.09.2016
Yüklenici, ETİ’den aldığı taşıma talimatını müteakip yükleme rıhtımına ve boşaltma limanına uygun gemiyi en
geç 30.09.2016 tarihinde YÜKLEME LİMANINA getirmek zorundadır. Aksi halde sözleşme ETİ tarafından
fesh edilir ve İstekli/ Yüklenici hiç bir hak iddia edemez.
ETA İHBARI : Gemi yükleme ve boşaltma limanlarına varışını(ETA) 7 (yedi), 5 (beş), 3 (üç), 2 (iki) ve 1 (bir)
gün aralıklarla ETİ’ye ve [email protected] ihbar edecektir.
İŞİN MİKTARI:Net Toplamı 5378,00 ton
ÜRÜN DETAYI
DORDRECHT
2000 tons KIR Etibor-48 in bulk,
120 tons KIR Etibor-48 in 1000 kg BB PP + PE inner bags with bottom valves,
72 tons KIR Etibor-48 in 25 kg FFS type bags on 1200 kg pallets (with cartons),
48 tons BAN Borax Decahydrate in 25 kg bags on 1200 kg pallets (with cartons),
120 tons BAN Borax Decahydrate (powder) in 25 kg bags on 1200 kg pallets (with cartons),
168 tons EME LS Boric Acid in 25 kg bags on 1050 kg pallets (with cartons),
350 tons EME LS Boric Acid in 1000 kg BB + PE inner bags with bottom valves,
200 tons BIG Ground Colemanite (-75 micron) in 1000 kg BB with bottom valves,
Total 3078.00 tons
Dordrecht kargosu Dordrecht Limanında gemiden barge’lara alınacaktır.
SZCZECIN
1500 tons KIR Etibor-48 in 1000 kg BB + PE inner bags with bottom valves,
168 tons KIR Etibor-48 in 25 kg FFS type bags on 1200 kg pallets (with cartons),
132 tons BAN Borax Decahydrate in 25 kg bags on 1200 kg pallets (with cartons),
500 tons BIG Ground Colemanite (-75 micron) in 1000 kg BB PP + PE inner bags with bottom valves,
Total 2300.00 tons







Dökme 2000 ton Etibor-48 ürünü Bandırma Eti Maden İskelesinden, diğer ürünler ise Yüklenicinin
Acentesi vasıtasıyla tespit edeceği Bandırma Limanı Çelebi Terminali rıhtımlarından birinden
yüklenecektir.
Dökme ürün üzerine torbalı ürün yüklenmeyecektir.
Torbalı ürünler ayrı ambarda istiflenecektir.
Torbalı ürünler maksimum 6 sıra yüklenecektir.
Paletli ürünler üst üste en fazla 3 sıra yüklenecektir.
%5 opsiyon dahilinde kalmak kaydıyla ürün tip ve tonajında değişiklik yapılabilir.
Taşıtılacak ürünler zararsız (HARMLESS), tehlikesiz (NON-DANGEROUS), uluslararası deniz
taşımacılığının tehlikeli maddeler sınıfı dışında kalan (NON IMO CLASSED) materyallerdir.
PACKING DIMENSION & BALE WEIGHT
For Etibor-48 in 1000 kg BB
(L/W/H): APPROXIMATELY (METER) 1,10 X 1,10 X.1,12
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 1000 KG,
For Etibor-48 in 25 kg bags on 1200 kg pallets
(L/W/H): APPROXIMATELY (MTR) 1.10 X 1.10 X.1,12
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 1200 KG,
For Borax Deca in 25 kg bags on 1200 kg pallets
(L/W/H): APPROXIMATELY (MTR) 1.15 X 1.15 X.1,30
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 1200 KG,
For Boric Acid in 25 kg on 1050 kg pallets
(L/W/H): APPROXIMATELY (MTR) 1.10 X 1.10 X.1,10
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 1050 KG,
For Boric Acid in 1000 kg BB
(L/W/H): APPROXIMATELY (MTR) 1.12 X 1.12 X.1,20
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 1000 KG,
For Ground Colemanite in 1000 BB
(L/W/H): APPROXIMATELY (METER) 1,15 X 1,15 X 0,95
(PACKAGE WEIGHT): APPROXIMATELY 1000 KG,
SON TEKLİF VERME TARİHİ : 08.09.2016 Perşembe, saat:13.30
GEMİ DETAYI





Gemi yaşı maksimum 10 olmalıdır.
Gemi son 1 yıl içinde 2 No.lu Tip Şartnamede belirtilen ürünler dışında her türlü atık, RDF ve
benzeri ile yakıt ve türevleri taşınmamış olmalıdır.
Gemide vinç zorunluluğu yoktur.
Armatör ve Gemi IACS üyesi olmalıdır.
Gemi son 1 yıl içinde hiçbir sebeple tutuklanmamış olmalıdır.
Yüklenici, yükleme ve boşaltma limanlarının liman özelliklerine, iklim şartlarına uygun, kapma ve vinçle
yükleme ve boşaltma yapmaya müsait kabul edilebilir derinlikte ambarlara sahip bir gemiyi temin etmekle
mükelleftir.
Gemi Ambarı: Çift cidarlı (DOUBLE SKINNED) ve kutu hazneli (BOX SHAPED HOLDS) ve en az 2
ambarlı olacak şekilde BULKHEAD olacaktır. Ambarlar çelik tabanlı (STEEL FLOOR) olmalıdır.
Ambarların, ambar kapaklarının boyutları ile aynı ölçüde “TAM AÇIK AMBAR (open hatch)” ve otomatik
olarak açılır, kapanır özellikte olması gerekmektedir.
YÜKLEME LİMANI BİLGİSİ
Bandırma Eti Maden İskelesi :
1 SAFE BERTH
İskele Uzunluğu: yaklaşık 180 metre
İskele Genişliği: yaklaşık 80 metre
Rıhtım derinliği (berth draft): SSW YAKLAŞIK 8,00 metre
1gsb (good, safe berth) & aa (always afloat)
Yükleme kapasitesi: YAKLAŞIK 3000 ton/24 saat (dökme)
Çelebi Terminali : 1 SAFE BERTH
RIHTIM UZUNLUKLARI VE DRAFTLARI
RIHTIM
YAKLAŞIK UZUNLUK YAKLAŞIK DRAFT SSW (Summer Salt Water)
NO
(METRE)
(METRE)
2-3
4-5
6
284
324
130
9
10
10
7-8
380
9
11
204
190
250 metrelik kısım = 12 metre
130 metrelik kısım =10 metre
10
10
Genişliği: YAKLAŞIK 80 metre
1gsb (good, safe berth) & aa (always afloat)
Yükleme kapasitesi: YAKLAŞIK 1000 TON/24 SAAT (Big-Bag) ve 400 ton/24 saat (Paletli torbalı)
BOŞALTMA LİMANI BİLGİSİ
1 SAFE BERTH, DORDRECHT
120 hours at Dordrecht; weather working hours SSHEX EIU
Working hours; Monday to Friday (07.00-22.00 hours)
1 SAFE BERTH, SZCZECIN
144 hours at port of Szczecin per weather working day of 24 consecutive hours SSHEX EIU.
LOA ABOUT 120 m
BREADTH OF CARGO HOLD ABOUT 11,5 -12,5 m
DEPTH/HEIGHT OF CARGO HOLD MAX 10,0 m.
MAX DRAFT : BELGIAN QUAY 8,40 m FW (officially Port Authority announces 9,15m)
MAX DISTANCE BETWEEN WATER LINE AND TOP OF HATCH COAMING 10 M
Yüklenici, boşaltma limanları acentelerinden limanların özellikleri, idari ve teknik şartları, durumları ile
buzlanma ve diğer iklim şartları hakkında bilgi alarak uygun özelliklerdeki gemiyi temin edecektir. İklim
şartları, buzlanma gibi nedenlerle geminin denizde, limanda mahsur kalması, limanlara yanaşamaması
gibi nedenlerle karşılaşacağı masraf ve kayıplar, zararlar Yükleniciye aittir.
ALICININ BOŞALTMA LİMANI ACENTELERİ
DORDRECHT
Gans Transport BV
Ravelstraat 5, 3161 WE Rhoon, Netherlands
Tel:+31 10 50 134 55
Fax:+31 10 50 125 43
e-mail:[email protected]
SZCZECIN
Fast Baltic Sp. z o.o.
Ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, Poland
Tel : +48 91 4308-550 / mob : +48 603 914-716
mail : [email protected]
:

Benzer belgeler

KOPER ve RAVENNA Teklif verme formu

KOPER ve RAVENNA Teklif verme formu Yüklenici, yükleme ve boşaltma limanlarının liman özelliklerine, liman draftlarına, iklim şartlarına uygun, kapma ve vinçle yükleme ve boşaltma yapmaya müsait kabul edilebilir derinlikte ambarlara ...

Detaylı

IMMINGHAM Teklif verme formu

IMMINGHAM Teklif verme formu vinçle yükleme ve boşaltma yapmaya müsait kabul edilebilir derinlikte ambarlara sahip bir gemiyi temin etmekle mükelleftir. Gemi Ambarı: Çift cidarlı (DOUBLE SKINNED) ve kutu hazneli (BOX SHAPED HO...

Detaylı

KOPER Teklif verme formu

KOPER Teklif verme formu Yüklenici, yükleme ve boşaltma limanlarının liman özelliklerine, liman draftlarına, iklim şartlarına uygun, kapma ve vinçle yükleme ve boşaltma yapmaya müsait kabul edilebilir derinlikte ambarlara ...

Detaylı

(TON) (A) - Eti Maden

(TON) (A) - Eti Maden Yükleme kapasitesi: YAKLAŞIK 1200 TON/24 SAAT (Big-Bag) ve 600 ton/24 saat (Paletli Big-Bag) Yüklenici, geminin yükleme limanının hangi no.lu Rıhtımına yanaşacağını kendi Acentesi vasıtasıyla tespi...

Detaylı

Turna Extra Virgin Olive Oil

Turna Extra Virgin Olive Oil linoleic acid by this way it protects the heart and vascular diseases also with high proportion of E, A, D and K vitamins are help to slow aging process, nourish the skin and protect hair. It used ...

Detaylı

Gemi Kiralama Teklif verme formu

Gemi Kiralama Teklif verme formu 2 NO.LU TİP ŞARTNAME/SÖZLEŞME TEKLİF VERME FORMU İlan No: 16/ESA-086

Detaylı

Gemi Kiralama Teklif verme formu

Gemi Kiralama Teklif verme formu Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (1) Kaşe ve İmza NOTLAR : 1.Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. 2.Repertuarımızda bulunmayıp, ilk kez teklif veren firmalar; Genel Müdürlüğümüzün www....

Detaylı