102 - 121

Transkript

102 - 121
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 120 121
Gedore Ürünleri*...Gedore Products*...
Denizci setleri, Otomotiv el aletleri, Çektirmeler
Nautic-Sets, Automotive wrenches , Pullers
3/8˝ BUJ‹ LOKMA SET‹
DARBEL‹ VURMA KOLU
KARASÖR KAfiI⁄I - Kaportac›lar ‹çin
AKÜ SERV‹S ELEMANLARI
DEN‹ZC‹LER ‹Ç‹N ALET SETLER‹
KARASÖR LEVYES‹
ANT‹F‹R‹Z ÖLÇER
E⁄E SET - 6 Parçal›
KARGO GEM‹LER‹ ‹Ç‹N DEN‹ZC‹ ALET SET‹
BALANS PENSES‹
F‹LLER ÇAKISI (Sentil)
KELEPÇEL‹ ÇEKT‹RME - Uzun Tip
BALIK SIRTI E⁄E
F‹LTRE SÖKME ANAHTARI - Üç Ayakl›
KELEPÇEL‹ ÇEKT‹RME
BUJ‹ LOKMASI
FREN YAY PENSES‹
KULLANMADAN ÖNCE:
CAM VANTUZ 2’li
H‹DROL‹K ÇEKT‹RME M‹L‹
LAMA E⁄E - KALIN D‹fiL‹
CAM VANTUZ 3’lü
H‹DROL‹K YAY SIfiTIRICI
LAMA E⁄E
ÇATAL AYIRICI
HORTUM KELEPÇE PENSES‹
LEVYE
ÇEKT‹RME - ‹K‹ KOLLU
HORTUM KELEPÇES‹ PENSES‹
MAFSALLI BUJ‹ LOKMASI
ÇEKT‹RME - ÜÇ KOLLU
‹K‹ KOLLU H‹DROL‹K ÇEKT‹RME
P‹STON SEGMAN PENSES‹
ÇEKT‹RME AYAKLARI - ‹kili Set - ‹nce Tip
KAPORTACI E⁄ES‹
P‹STON YAY PENSES‹
ÇEKT‹RME AYAKLARI - ‹kili Set - Uzun Tip
KAPORTACI E⁄ES‹ YEDE⁄‹
ROT‹L ÇEKT‹RME
ÇEMBERL‹ F‹LTRE SÖKME ANAHTARI
KAPORTACI LEVYES‹
RULMAN DIfi AYIRICI
ÇOK AMAÇLI ÇEKT‹RME
KAPORTACI SET‹ - 8 Parçal›
RULMAN DIfi ÇEKT‹RME
ANTI-FREEZE TESTER
CLAW GRIPPER
INTERNAL EXTRACTOR
BALANCE WEIGHT PLIERS
DISMANTLING AND ASSEMBLY FORK
INTERNAL EXTRACTOR SET - 1.31
BALL JOINT PULLER
DRAIN PLUG WRENCH
KEY FILE SET 6 pieces
BATTERY SERVICING TOOLS
EXTENSION ROD
MAGNETIC LIFTER
BATTERY TERMINAL PULLER 3 - arm pattern
FEELER GAUGE SET, FAN PATTERN
NAUTIC SET CHARGO SHIP 69 pieces
BEARING SEPARATOR
FLEXIBLE MILLED FILE BLADES
NAUTIC SET MOTORBOAT 22 pieces
BENDING TOOL
HALF-ROUND BLUNT FILE
NAUTIC SET SKIFF PLUS 17 pieces
BODYWORK FILE
HAND FILE
NUT SPLITTER
BODYWORK LEVER
HOSE CLAMP PLIERS
OIL FILTER HOOK 3-arm pattern
BODYWORK SPOON
HOSE CLAMP PLIERS
PISTON RING COMPRESSOR
BODYWORK TOOL SET 8 pieces
HYDRAULIC PRESSURE SPINDLE
PISTON RING PLIERS
BOLT EXTRACTOR
IMPACT BEARING PULLER
PLIERS FOR VALVE SEALS
BOLT EXTRACTOR SETS
INSTALLATION PLIERS
PREPARATION FOR USE:
BRAKE CALIPER FILE
INTERNAL EXTRACTOR - 1.34
PULLER 2 - arm pattern
BRAKE SPRING PLIERS
INTERNAL EXTRACTOR - 1.34/1 - 1.34/4
PULLER 3 - arm pattern
(*) Katalo¤umuzun bu bölümünde yer alan tüm Gedore markal› ürünler stoklar›m›zda mevcuttur.
All Gedore products in this part of the cataloque exist in our stocks.
DEVAMI D‹⁄ER SAYFADA
CONTINUED NEXT PAGE
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 120 121
Gedore Ürünleri*...Gedore Products*...
Denizci setleri, Otomotiv el aletleri, Çektirmeler
Nautic-Sets, Automotive wrenches , Pullers
RULMAN DIfi ÇEKT‹RME UZATMASI
SOMUN KES‹C‹
ÜÇ KOLLU H‹DROL‹K ÇEKT‹RME
RULMAN DIfi ÇEKT‹RME ve AYIRICI SET‹
SP‹RALL‹ KISKAÇ
ÜÇ KOLLU STANDART ÇEKT‹RME
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME 1.34/1 - 1.34/4
SP‹RALL‹ MIKNATIS
ÜÇ KOLLU STANDART ÇEKT‹RME AYAKLARI
Üçlü Set - ‹nce Tip ve Uzun Tip
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME
SÜBAP A⁄IZ YEDEKLER‹
653 ‹çin Uygun Kauçuk Sübap Yedekleri
ÜÇGEN E⁄E
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME KONTRA APARATI
SÜBAP ALIfiTIRMA APARATI
ÜN‹VERSAL ROT‹L ÇEKT‹RME
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME TAKIMI - 1.31
SÜBAP SEGMAN PENSES‹
YAY SIKIfiTIRICI
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME TAKIMI - 1.34
TAPA ANAHTARI
YAY SIKIfiTIRICISI
SAPLAMA ÇEKT‹RMES‹
TERS KILAVUZ ve TERS KLAVUZ SET
YENGEÇ T‹P‹ SEGMAN PENSES‹
SEGMAN ÇEMBER‹ VE SEGMAN PENSES‹
UN‹VERSAL ÇEKT‹RME - Üç Kollu
YUVARLAK E⁄E
PULLER with clamping yoke
SEPARATOR AND PULLER SET
SUCTION CUP LIFTER with 3 cups
PULLER with slim legs
SEPARATOR PULLER
SUPPORT BRACE
PULLING LEGS set of 2 pieces, long pattern
SET OF SPARK PLUG SOCKETS 3/8˝
TRIANGULAR FILE
PULLING LEGS set of 2 pieces, slim pattern
SPARE RUBBER SUCTION CUP for 653
UNIVERSAL BALL JOINT PULLER
PULLING LEGS set of 3 pieces, long pattern
SPARK PLUG SOCKET
UNIVERSAL FILTER WRENCH
PULLING LEGS set of 3 pieces, slim pattern
SPARK PLUG SOCKET WRENCH
UNIVERSAL PULLER hydraulic, 2-arm pattern
QUICK-ACTION PULLER 3-arm pattern
SPRING SPREADER
UNIVERSAL PULLER hydraulic, 3-arm pattern
ROUND FILE
STUD EXTRACTOR
VALVE LAPPING TOOL
SAFETY COIL SPRING COMPRESSOR
SUCTION CUP LIFTER with 2 cups
VALVE SPRING COMPRESSOR
(*) Katalo¤umuzun bu bölümünde yer alan tüm Gedore markal› ürünler stoklar›m›zda mevcuttur.
All Gedore products in this part of the cataloque exist in our stocks.
ÖNCEK‹ SAYFA
PREVIUS PAGE
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
KOROSTOP EL ALETLER‹
COROSTOP TOOLS
GEDORE den bir yenilik
An innovation by GEDORE
Üzerinde
All tools
logosu bulunan el aletleri KOROSTOP kaplamal›d›r!
marked are COROSTOP-coated!
502 P
DEN‹ZC‹ SETLER‹
NAUTIC-Sets
DEN‹ZC‹LER ‹Ç‹N ALET SET‹ - 17 Parça
Bu set küçük yelkenliler için ihtiyaç duyulan el aletlerini içermektedir
Çantan›n tak›mlarla birlikte yüzme kapasitesi 20 N’dan fazlad›r
Boyutlar: 255 x 180 x 80 mm
Korostop el aletleri, muhtelif setler halinde
temin edilebilir.-25°den + 80°ye kadar su
geçirmez sar› plastik çanta içerisinde
sunulmaktad›r
NAUTIC SET SKIFF PLUS 17 pieces
This set contains only the tools required on a small sailing boats
The buoyancy of the case including tools is more than 20 N
Dimensions: 255 x 180 x 80 mm
Kod/Code
No.
07831884395
502 P
‹çindekiler/Contents
Çantalar su üstünde kalabilme özelli¤ine sahip
olup, ihtiyaç duyulan baz› özel eflyan›z› da
tafl›yabilir.Bu setler yaklafl›k olarak 10N- 100N
bir kuvvetle su üstünde kalabilme özelli¤ine
sahiptir
0
X
1,7
169.03
Korostop el aletlerinin ço¤unlu¤unda (=NC)
özelli¤i vard›r.Bu uzun bir vadede paslanmadan
muafiyet sa¤lar
COROSTOP tools are supplied in various sets,
in watertight, offshore-yellow cases, temperaturestable from -25°C to +80°C
The cases float and can give a person overboard
additional buoyancy. Depending on its size, the
case complete with tools has a buoyancy of around
10 N - 100 N
NC H 42-10 (1,3 1,5 2, 2,5 3 4 5 6 8 10 mm)
4900
The majority of the tools have the special
COROSTOP (=NC) coating to give long-term
NC 145 10
NC 2160 PH 0 1 2
247 H-30-200
E-502/503 EH First-Aid-Kit
T
503 M
DEN‹ZC‹LER ‹Ç‹N ALET SET‹ - 22 Parça
Bu set küçük ve orta boy deniz motorları için uygun. Küçük motor arızaları ve
bakımı için ideal
Çantan›n tak›mlarla birlikte yüzme kapasitesi 30 N’dan fazlad›r
Boyutlar: 255 x 180 x 80 mm
07831657461
110
‹çindekiler/Contents
503 M
Kargo gemi seti, küçük balıkçı teknelerden bafllayarak büyük yük gemilerine
kadar kullanılır.Liman dısında tamir yapma imkanı sa¤lar
Çantan›n tak›mlarla birlikte yüzme kapasitesi yaklafl›k 100 N’dur
Boyutlar: 420 x 305 x 170 mm
The CARGO SHIP set is aimed at owners of vessels from small
fishing smacks up to cargo ships, enabling them to carry out
repairs out of port
The buoyancy of the case including tools is around 100 N
Dimensions: 420 x 305 x 170 mm
The MOTORBOAT set is aimed at skippers of small to medium
sized motorboats. It contains all the tools required to carry
out maintenance and minor engine repairs
The buoyancy of the case
including tools is more
than 30 N
Dimensions:
255 x 180 x 80 mm
No.
KARGO GEM‹LER‹ ‹Ç‹N DEN‹ZC‹ ALET SET‹ - 69 Parça
NAUTIC SET CHARGO SHIP 69 pieces
NAUTIC SET MOTORBOAT 22 pieces
Kod/Code
o d
505 M
0
2.4
X
210.93
Kod/Code
No.
07831111111
505 M
‹çindekiler/Contents
0
X
15
1,113.74
NC H 42-10 (1,3 1,5 2, 2,5 3 4 5 6 8 10 mm)
NC 7 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 22
NC 49 D, NC 49 R
24 27 30 32
NC 145 10
NC H 42-10 (1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm)
NC 2150 5,5
NC SCL 43 TX-80 (T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40)
NC 2160 PH 2
NC 50
NC 8210-180 J
NC 19 10 12 13 14 16 17 18 19 22 24 27 30 32
4900
NC 1987
648
NC 137 10
4610
NC 2150 3 5.5 8
4629
4522
NC 54
NC 1990 -5 - 10
NC 145 10
4534-3
NC 1993 U-10 T
NC 352 150
NC 2160 PH 1 2
4610
4629
8729
NC 8132-160 J NC 8210-180 JC
E-502/503 EH First-Aid-Kit
NC 8316-160 J 247 H-30
NC 60 P 12
NC 355 4
406
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
8276
653
BALANS PENSES‹
SÜBAP ALIfiTIRMA APARATI
652-25 tip lastik tapa ile birlikte el tutamakl›
Gedore vanadyum çeli¤inden mamul
VALVE LAPPING TOOL
BALANCE WEIGHT PLIERS
GEDORE vanadium steel 31CrV3
Kod/Code
No.
07650673935
8276-250 C
Hand-held type with suction cup 652-25
y
z
/
£
X
250
10
300
1
57.45
Kod/Code
No.
y
,
/
£
X
07551653268
653
225
25
50
1
5.39
135
652
FREN YAY PENSES‹
SÜBAP A⁄IZ YEDEKLER‹
653 ‹çin Uygun Kauçuk Sübap Yedekleri
Kampanal› frenler için
Özel tutucu ve taç destekli. Özellikle yap›flt›rmal› fren balatalar› için uygundur
Gedore vanadyum çeli¤inden mamul 31CrV3, krom kaplamal›
SPARE RUBBER SUCTION CUP for 653
BRAKE SPRING PLIERS
For drum brakes
With special holder and support crown, especially suitable for adhesive brake linings
GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
y
z
/
£
X
135 13
330
13
370
1
40.84
07350640549
135 19
480
19
850
1
64.61
07350640018
135 20
500
500
1200
1
96.75
Kod/Code
No.
07350640530
a
299
TAPA ANAHTARI
Motor ya¤ depolar›nda ve ya¤ varillerindeki kare tapalar için, en çok kullan›lan
dokuz ebat
Gedore vanadyum çeli¤inden mamul (31CrV3) krom kapl›
5 kare ölçüsü: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13 mm
4 prizmatik kesitli: 6.8-8.7,10.5-13, 15.2-18, 16.5-19 mm
1 tornavida ucu: 5,5x18 mm
DRAIN PLUG WRENCH
For square plugs on engine sumps and oil drums, in nine common sizes
GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
5 square sizes: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13 mm
4 prismatic sizes: 6.8-8.7, 10.5-13, 15.2-18, 16.5-19 mm
One screwdriver blade: 5.5 x 18 mm
Kod/Code
No.
y
,
/
£
X
07551653012
652-20
38
20
10
1
1.83
07551653241
652-25
38
25
10
1
1.91
07551653020
652-30
38
30
15
1
2.36
07551653039
652-37
38
37
15
1
2.87
124
SÜBAP SEGMAN PENSES‹
Sübap mili segmanlar›n›n ve sübap yaylar›n›n ç›kart›lmas›nda
kullan›l›r
Tutamak k›sm› krom kapl›
VW, Audi, BMW, DB, Opel, Ford, Nissan marka arabalar için
PLIERS FOR VALVE SEALS
For removing valve-shaft sealing rings and valve spring supports
Handles chrome-plated
For VW-Audi, BMW, DB, Opel, Ford, Nissan
type of cars
Kod/Code
No.
y
z
/
£
X
07332639931
124
250
10
350
1
46.71
128
YAY SIKIfiTIRICISI
OHV motorlar için
Paralel ve düz k›skaçl›
VALVE SPRING COMPRESSOR
For OHV engines
One straight and one offset claw
Kod/Code
No.
y
/
£
X
07462646458
299
220
450
1
22.29
37
ÇEMBERL‹ F‹LTRE SÖKME ANAHTARI
Bütün standart ya¤ filtreleri ve kartufllar için
Kod/Code
No.
y
z
O
_
/
£
X
07336639850
128 2-225
290
11.1/2
60-225
2.3/8-9
1200
1
72.28
07336639869
128 1-280
390
15 120-280
4.3/4-11.1/2
3250
1 123.71
UNIVERSAL FILTER WRENCH
For all standard oil filters and round screwed unions
132
HORTUM KELEPÇE PENSES‹
Hortum kelepçesi s›k›flt›rmak için
Krom kapl› sap
HOSE CLAMP PLIERS
For self-clamping hose clips
Chrome-plated handles
Kod/Code
No.
07221632767
37
Clamping range
(appr.) y
/
£
X
80-110
285
270
1
33.87
Kod/Code
No.
y
z
/
£
X
07339639990
132
220
8.3/4
185
1
32.43
111
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
125
132 CLIC
SEGMAN ÇEMBER‹
HORTUM KELEPÇES‹ PENSES‹
Hortum kelepçesini s›k›flt›rmak için
Tafllanm›fl, parlak nikel kapl›, ba¤lant›lar siyah oksit kapl›, kollar mavi PVC
dald›rma izoleli
Dövülmüfl, klips ölçüleri 5-30 mm
Özel esnek sacdan yap›lm›fl, ayarlanabilir
S›kma anahtar› ile birlikte
PISTON RING COMPRESSOR
Made from special spring strip steel, with continuous adjustment
With tightening key
HOSE CLAMP PLIERS
For CLIC-R hose clamps
Ground, bright nickel-plated, joint gunmetal
finished, PVC dip coated handles
Forged, for clip sizes 5 - 30 mm
Kod/Code
No.
y
z
,
[
/
£
X
07333639672
125 0
50
2
40-75
1.1/2-3
120
1
17.78
07333639680
125 1
80
3
57-125
2.1/4-4
310
1
28.69
07333639699
125 2
80
3
90-175
3.1/2-7
350
1
33.93
07333639702
125 3
165
6.1/2
90-175
3.1/2-7
650
1
63.78
Kod/Code
No.
07339639991
132 CLIC
y
/
£
X
180
215
1
46.06
134
HORTUM KELEPÇES‹ PENSES‹
Kendinden ayarlanabilen ba¤lant› DBGM (Alman Patentli)
Aç›l› çene
Parlak nikel kapl› ba¤lant› yerleri siyah oksidasyon
HOSE CLAMP PLIERS
126/1-3
Self-adjusting joint, DBGM (German utility patent)
Angled jaw
Bright nickel-plated, joint gunmetal finished
YENGEÇ T‹P‹ SEGMAN PENSES‹
Segmanlar›n güvenli yerlefltirilmesi için
Kollar PVC ile kapl›d›r
PISTON RING PLIERS
For secure fitting or piston rings
Handles with blue sleeves
Kod/Code
No.
y
/
£
X
07770639133
134
180
410
1
75.18
601 - 609
Kod/Code
y z
No.
,
[
/
£
X
07334639737 126 1-100
200
8
55-100
2.3/16-4
250
1
28.22
07334639745 126 2-120
240
9.1/2
80-120
3.5/32-4.3/4
410
1
30.45
07334639753 126 3-160
240
9.1/2 110-160
4.5/16-6.5/16
410
1
38.73
AKÜ SERV‹S ELEMANLARI
BATTERY SERVICING TOOLS
601
607
604
126/0-60
P‹STON YAY PENSES‹
Piston yaylar›n›n güvenli yerlefltirilmesi için prizmatik
tutucu ile
Ayar vidas›
605
PISTON RING PLIERS
609
With prism gripper for secure fitting of piston rings
Adjuster screw
Kod/Code
Kod/Code
No.
07334639710
126 0-60
No.
07530652210 601
Akü temizleme f›rças›/Battery cleaning brush
/
£
X
100
1
13.26
30
1
5.97
150
1
14.59
07530652245 604
Asit pompas›/Battery cell filler
y
z
,
[
/
£
X
07530652253 605
Asit ölçer/Battery acid tester
210
8.1/4
30-60
1.3/16-2.3/8
160
1
28.22
07530652288 607
Raspa/Terminal opener
160
1
38.45
07530652318 609
Akü tafl›ma kemeri/Battery carrying belt
160
1
16.34
127
8134
P‹STON SEGMAN PENSES‹
SEGMAN PENSES‹
Segmanlar›n pirzmatik tutucu ile güvenli aç›lmas› için
Özel çelikten mamul
Sertlefltirilmifl prizmatik tutucu
Uçlar siyah oksit kapl›
Motor, flanz›man, kavrama üzerindeki flaft
tutucular›n›n nal segmanlar› için
VW, Audi ve Amerikan model araçlar için
Gedore vanadyum çeli¤inden mamul 31CrV3
PISTON RING PLIERS
INSTALLATION PLIERS
With prism gripper for safe piston ring spreading
Special steel
Hardened prism gripper
Gunmetal finished tips
Kod/Code
No. y
07335639761
127
112
220
For horseshoe pattern circlips of shaft retainers on
motors, gearboxes, clutches, etc.
For VW, AUDI and American vehicles
GEDORE vanadium steel 31CrV3.
z
,
[
/
£
X
8.5/8
60-160
2.3/8-6.5/16
200
1
40.47
Kod/Code
No.
07652672203
8134-170 C
y
z
/
£
X
170
6.3/4
165
1
36.32
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
n c 1 3 I
S 51 GU
3/8˝ BUJ‹ LOKMA SET‹
1
58
MAFSALLI BUJ‹ LOKMASI
4 adet m›knat›sl› buji lokmas›, 1 adet UD profilli lokma
Kardan mafsal›
3 adet uzatma
Gedore çeli¤inden mamul 31CrV3
Gedore mavisi metal sac kutu içerisinde
Durdurma yay› ve mafsall›
Gedore vanadyum çeli¤i 31CrV3, krom kapl›
SPARK PLUG SOCKET WRENCH
With retention spring and joint.
GEDORE vanidium steel 31CrV3, chrome-plated
SET OF SPARK PLUG SOCKETS 3/8˝
4 spark plug sockets with magnets, 1 socket with
UD profile
Universal joint
3 extensions
GEDORE vanadium steel 31CrV3
GEDORIT blue steel case
Kod/Code
No.
07291795554
S 51 GU
52 MH 53 MH 56 MH 59 MH
D 55 3093 GU-3 3090-3 -5 -10 3095
‹çindekiler/Contents
/
X
2350
276.26
Kod/Code
No.
07292636320
58 16
07292636312
58 20.8
!
"
y
/
£
X
16
5/8
500
400
1
32.72
20.8
13/16
500
455
1
32.72
I
640
SP‹RALL‹ MIKNATIS
Esnek flaft, plastik tutamak. Parlak nikel kaplama
n c o d 1
50 - 54
MAGNETIC LIFTER
With flexible shaft and plastic handle. Bright nickel-plated
BUJ‹ LOKMASI
S›k›flt›rma yay› ile Gedore vanadyum çeli¤i 31CrV3,
krom kapl›
SPARK PLUG SOCKET
With retention spring GEDORE vanadium steel 31CrV3,
chrome-plated
y
M›knat›s
Magnet-Ø
J
/
£
X
!
"
@ ”AF
y
/
£
X
07543653101
640-500
460
9
500
80
1
29.51
50
20.8
13/16
1/2
63.5
160
1
12.60
07543653128
640-1800
520
15
1800
250
1
37.49
54
16.0
-
1/2
63.5
110
1
15.53
07543653136
640-3000
520
19
3000
320
1
54.03
Kod/Code
No.
07290636169
07290636304
n c o d 1 I
50 MH - 54 MH
BUJ‹ LOKMASI
Kod/Code
No.
641
SP‹RALL‹ KISKAÇ
Çift m›knat›sl›, Gedore vanadyum çeli¤i 31CrV3, krom kapl›
Esnek flaft. K›skaç›n maksimum tutma kapasitesi 14 mm
SPARK PLUG SOCKET
CLAW GRIPPER
With two magnets, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
With flexible shaft. Max. gripping capacity 14 mm
Kod/Code
No.
!
"
@ ”AF
y
/
£
X
07290636142
50 MH
20.8
13/16
1/2
63.5
95
1
19.85
Kod/Code
No.
y
,
/
£
X
07290636347
54 MH
16.0
-
1/2
63.5
85
1
23.81
07550653152
641
540
7
100
1
46.19
614
ANT‹F‹R‹Z ÖLÇER
Etilen-Glikol kar›fl›m de¤erini ölçer
Yüksek kaliteli, güçlü,dayan›kl› plastikten mamul
Paslanma yapmaz
Emme boru uzunlu¤u 185 mm
ANTI-FREEZE TESTER
For ethylene glycol mixtures
Made from high-quality impact-resistant plastics
Corrosion-proof
Suction tube length: 185 mm
Kod/Code
No.
/
£
X
07531652377
614
50
1
37.51
113
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
121
269 K
CAM VANTUZ 2’li
KAPORTACI E⁄ES‹
Çift tarafl› sabitlenebilir, vantuz mekanizmal› kafalar, güvenli kilitleme
Ya¤ ve aside dayan›kl› ABS plasti¤inden mamul
Tafl›ma kapasitesi 80 Kg
Hafif metal al›fl›ml› tutamak, esnek törpü a¤›zl›
269 K, 269 F9 ile tak›m oluflturmaktad›r
BODYWORK FILE
SUCTION CUP LIFTER with 2 cups
With light-alloy handle and flexible milled file blades
269 K complete with 269 F 9
2 fixed heads with suction mechanism and safety locking
Oil and acid-resistant ABS plastic
Lifting capacity approx. 80 kg
Kod/Code
No.
/
£
X
07460646008
269 K
1050
1
82.44
269 F
Kod/Code
No.
y
,
/
£
X
07320639109
121
325
120
1255
1
108.89
KAPORTACI E⁄ES‹ YEDE⁄‹
FLEXIBLE MILLED FILE BLADES
121 G-3
CAM VANTUZ 3’lü
Mafsall› üç taraftan sabitlenebilir kafalar, ya¤a ve aside dayan›kl›
ABS plastikten mamul
Bombeli cam ve di¤er düzlemler için
Tafl›ma kapasitesi= 120 Kg
SUCTION CUP LIFTER with 3 cups
3 hinged suction heads made from oil and acid-resistant ABS plastic
For curved glass and panels
Lifting capacity 120 kg
Kod/Code
No.
07460546011
269 F 9
y
Difl/Teeth“
/
£
X
354
9
250
1
38.58
291
KARASÖR KAfiI⁄I - Kaportac›lar ‹çin
DIN 10083’e göre sertlefltirilmifl ve temperlenmifl çelikten mamul
Tafllanm›fl yüzeyler, tutma k›sm› mavi Hamerton boyal›
BODYWORK SPOON
Made from hardened and tempered steel to DIN EN 10083
Enamelled, with ground faces
Kod/Code
No.
07326390870
121 G-3
,
/
£
X
120
1275
1
295.44
Kod/Code
No.
y
z
/
£
X
07461646369
291
390
16
1100
1
63.05
286
292-293
LEVYE
DIN EN 10083’e göre sertlefltirilmifl ve temperlenmifl çelikten mamul, nikel
kaplamal›
KAPORTACI LEVYES‹
Gedore vanadyum çeli¤inden mamul 31Cr3V
Tafllanm›fl yüzeyler, orta k›s›m mavi Hamerton boyal›
BENDING TOOL
Made from hardened and tempered steel to DIN EN 10083, nickel-plated
BODYWORK LEVER
GEDORE vanadium steel 31CrV3
Enamelled, with ground faces
Kod/Code
No.
y
z
/
£
X
Kod/Code
No.
y
z
/
£
X
07461646377
292
450
16
1450
1
83.89
07443645869
286
400
16
610
1
45.13
07461646385
293
500
19
1900
1
98.83
284
260
KARASÖR LEVYES‹
KAPORTACI SET‹ - 8 Parçal›
Kaportac›lar için uygun
Ebatlar 525 x 206 x 78 mm
Gedore vanadyum çeli¤inden mamul, nikel kaplamal›
BODYWORK LEVER
BODYWORK TOOL SET 8 pieces
GEDORE vanadium steel 31CrV3, nickel-plated
Workshop selection
Dimensions: 525 x 206 x 78 mm
Kod/Code
No.
07443645850
284
114
y
z
/
£
X
400
16
490
1
40.66
Kod/Code
No.
07441645788
260
S 260, sac kutuda / in sheet steel case
0
X
7.4
416.46
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
8701
\
LAMA E⁄E
8728
E⁄E SET - 6 Parçal›
660-1
PVC sapl›
Mavi Plastik kapakl› poflette
DIN 7283 normuna uygun
DIN 7261, Form A normuna uygun
Difl Formu: Orta
KEY FILE SET 6 pieces
HAND FILE
In blue plastic wallet
DIN 7283
PVC handle
DIN 7261, Form A
Cut: 2
Kod/Code
No.
07700676802
07700676810
07700676829
/
£
X
6
65
1
12.38
8
180
1
16.64
10
280
1
19.57
L
W
H
L“
8701 2-6
150
16
4
8701 2-8
200
20
5
8701 2-10
250
25
6
Kod/Code
No.
07705677191
8728
‹çindekiler / Contents
Difl/Cut
/
£
X
\ ]^_`à
2
115
1
19.24
702
F‹LLER ÇAKISI (Sentil)
]
8719
Koruyucu sap, katlanabilir, kanat uzunlu¤u 100 mm
FEELER GAUGE SET, FAN PATTERN
ÜÇGEN E⁄E
With protective handle, folding, blade length 100 mm
PVC sapl›
DIN 7261, Form C normuna uygun (2 - 6= Standart d›fl›)
Difl Formu: Orta
TRIANGULAR FILE
PVC handle
DIN 7261, Form C, (2 - 6 = not standardised)
Cut: 2
Kod/Code
No.
L
W
L“
/
£
X
07701676926
8719 2-6 *
150
10
6
45
1
15.20
Kod/Code
No.
w
/
£
X
07701676934
8719 2-8
200
14
8
140
1
19.24
07582654779
702 13 M
70
1
5.74
07701676942
8719 2-10
250
17
10
250
1
26.14
5 10 15 20 25 30
40 50 60 70 80 90
100/100 mm
07582654787
702 20M
5 10 15 20 25 30 35
40 45 50 55 60 65
70 75 80 85 90 95
100/100 mm
100
1
9.41
^
8722
YUVARLAK E⁄E
PVC sapl›
DIN 7261, Form F normuna uygun
Difl Formu: Orta
8551
TERS KILAVUZ
ROUND FILE
K›r›lm›fl olan c›vatalar›n (tabloya bak›n›z), merkezine delik açmak suretiyle
ters k›lavuz vas›tas›yla vida yönünün tersine çevrilerek civatan›n ç›kar›lmas›n›
sa¤lar. (Ya¤lamak gerekli olabilir).
Daima en uygun ters k›lavuz ölçüsünü tercih ediniz.
PVC handle
DIN 7261, Form F
Cut: 2
L
L“
,
/
£
X
150
6
6.0
30
1
12.66
100
1
14.49
120
1
19.07
Kod/Code
No.
07702677000
8722 2-6
07702677019
8722 2-8
200
8
7.5
07702677027
8722 2-10
250
10
9.5
8725
BOLT EXTRACTOR
Drill a central hole into the broken bolt (see table). Turn the bolt extractor to the left
into this hole until it grips and removes the bolt (penetrating oil may be necessary!).
Always choose the maximum possible extractor size.
_
BALIK SIRTI E⁄E
PVC sapl›
DIN 7261, Form E normuna uygun
Difl Formu: Orta
HALF-ROUND BLUNT FILE
PVC handle
DIN 7261, Form E
Cut: 2
Kod/Code
No.
y
,
p
p /
07680675849
8551 1
50
1.4-3.6
M3-M6
1/8-1/4
£
X
4
1
2.47
07680675857
8551 2
57
2.1-4.9
M6-M8
07680675865
8551 3
65
3.1-5.5
M8-M11
1/4-5/16
9
1
2.47
5/16-7/16
13
1
07680675873
8551 4
70
4.8-8.8 M11-M14
3.01
7/16-9/16
30
1
07680675881
8551 5
80
3.76
6.2-11.0 M14-M18
9/16-3/4
50
1
07680675903
8551 6
4.75
85
9.4-15.0 M18-M24
3/4-1
100
1
07680675911
7.02
8551 7
95
12.7-19.0 M24-M33
1-1.3/8
150
1 11.01
07680675938
8551 8
100
17.5-24.0 M33-M45 1.3/8-1.3/4
290
1 16.42
Kod/Code
No.
L
W
H
L“
/
£
X
07703677035
8725 2-6
150
16
4.5
6
80
1
18.07
07703677043
8725 2-8
200
20
6.0
8
165
1
21.61
8551 - 55 / 66 / 88
07703677051
8725 2-10 250
25
7.0
10
280
1
28.85
TERS KLAVUZ SET
Plastik kutuda
8726
BOLT EXTRACTOR SETS
LAMA EGE - KALIN D‹fiL‹
In plastic case
BRAKE CALIPER FILE
Kod/Code
No.
07704677078
8726
Kod/Code
No.
07680675962
8551 55
y
,
1-2-3-4-5
p
p /
150
£
X
1 20.62
y
z
/
£
X
07680675970
8551 66
1-2-3-4-5-6
300
1 29.58
260
10
150
1
39.42
07680675989
8551 88
1-2-3-4-5-6-7-8
750
1 59.42
115
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
1.06 HSP Hidrolik çektirme
1.06 HSP Hydraulic Puller
Maksimum 15 tona kadar
Up to max. 15 t
1.34 rulman iç çektirme
1.34 Internal extractor
Zor ulafl›labilen yerler için
For barely-accessible places
Daha fazla aç›lma kapasitesi
Higher spread range
H‹DROL‹K ÇEKT‹RME M‹L‹...
HYDRAULIC PRESSURE SPINDLE...
KULLANMADAN ÖNCE:
PREPARATION FOR USE:
Kullanmadan önce bask› vidas›n›n yeteri kadar gevfletilmifl
olmas›na dikkat edin, ancak o zaman hidrolik bask› s›f›rlan›r
ve çektirmenin ucunu geri itebilirsiniz.Pistonu geriye itin
Emniyet vidas›n› söktükten sonra, çektirme milinin üzerindeki
somunu sökünüz.
Çektirme milini çektirme gövdesine afla¤›dan yukar›ya do¤ru
vidalay›n›z, 60 mm gövdenin d›fl›na ç›kana kadar bu iflleme
devam ediniz.
Ç›karm›fl oldu¤unuz somunu tekrar s›k›n›z. Emniyet vidas›n›
da takarak sistemi sabitleyiniz.
Kullan›ma haz›r olan çektirmeyi çekilecek parçaya yerlefltirip
41 mm anahtar› ile bofllu¤u alana kadar s›k›n›z.
Bask› vidasan› 17 mm anahtar› ile s›k›n›z. Hidrolik etki kendini
gösterecektir. Hidrolik pistonun ilerlemesi max. 12
mm’dir.Çektirme milinin üzerindeki somunu s›karak daha önce
hidrolik kuvvetle gevfletilmifl olan ifl parças› muhtemelen
tamam›yla ç›kart›labilecektir. ‹fllem gerçekleflmedi ise 1,5 ve
6 no’lu ifllemleri tekrarlay›n›z
Sonraki ifller için bask› vidas›n› 17 mm’lik anahtarla ilk
konumuna getiriniz ve pistonu hidrolik silindirin içine itiniz
Before using, check whether the pressure spindle is screwed far
enough out of the cap, so that the pressure pad is in the initial position
in the hydraulic cylinder.
Unscrew the cap from the spindle body. For this purpose, first slacken
off the grup screw.
Screw the spindle body from beneath into the cross piece of the puller
until the body protrudes approx. 60 mm from the cross piece.
Screw the cap on to the spindle body until the stop, and then fix it
in position by turning in the grup screw.
Place the puller into position and pre-tension the spindle body using
a size 41 mm spanner.
Screw the pressure spindle with size 17 mm spanner into the cap.
The hydraulic effect will come into use. The stroke of the pressure
pad in the hydraulic cylinder is max. 12 mm. The workpiece that has
been loosened by the hydraulic force may be pulled off completely
by turning the spindle body with the cap with size 41 mm, spanner
Following its use, the pressure spindle (size 17 mm) is turned back
into its initial position and the pressure pad pushed into the hydraulic
cylinder.
1.06 HSP
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME...
INTERNAL EXTRACTOR...
... hassas üretim teknoloji sayesinde gurubunda lider
... leader in a class of its own due to the precision manufacturing processes
T‹TANYUM N‹TRAT YÜZEY
TITANIUM NITRIDED SURFACE
1
Basit çal›flma metodu
rulmanlar›n h›zl› ve kolay
ç›kart›lmas›n› sa¤lar.
The simple handling method
guarantees the fast and
uncomplicated withdrawal of ball
bearings.
2 Titanyum nitrat kaplama
sayesinde daha sert yüzeyler ve
daha iyi koruma özelli¤i.
Daha sert
Su geçirmezli¤i daha yüksek
Daha iyi yüzey korumal›
Is›ya daha çok dayan›kl›
Zarif tasar›m
Is› farklar›na karfl› h›zl› adaptasyon
Harder
More wear-resistant
Better surface protection
More heat-resistant
Fine design
Fast compensation of temperature differences
116
Because of their titanium nitrided
coating, the surfaces have increased
hardness and are provided with better
protection.
1.34
4
Aç›lma aral›¤› artt›r›lm›flt›r. Böylece daha
az çektirmeye gerek vard›r.
The expansion ranges have been increased,
thus fewer pullers are necessary for the same
overall expansion range.
3
Hassas ifllenmifl yap›s› sayesinde daha
fazla güç aktar›m›.
Force transmission is increased and improved
by precise manufacturing accuracy.
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
1.06/HSP
1.07/E
‹K‹ KOLLU H‹DROL‹K ÇEKT‹RME
ÜÇ KOLLU STANDART ÇEKT‹RME
Disklerin, tekerleklerin ve rulman gibi parçalar›n çabuk
ve emniyetli ç›kar›lmas›n› sa¤lar
Kollar iç ve d›fl kavrama için uygun
Hidrolik mil ile kapasite art›fl› sa¤lanabilir
Sa¤lam çelik dövme gövde ve kollar
‹ç ve d›fltan çekme yapabilmek için tersine
döndürülebilir ayaklar
UNIVERSAL PULLER hydraulic, 2-arm pattern
QUICK-ACTION PULLER 3-arm pattern
Strong drop forged pattern
Reversible hooks for internal or external pulling
Kod/Code
No.
11058000150
1.06/2-HSP1
Safe and quick removal of pulleys, wheels, ball bearings, etc.
Reversible legs for internal or external pulling
Upgradeable with hydraulic spindle
Kod/Code
No.
y
Y
A
max. t
0
X
11051222902
1.07/1-E
90
100
M 14x1,5 x 140
3.0
1.4
98.00
11051225901
1.07/1A-E
130
100
M 14x1,5 x 140
3.0
1.6
104.53
0
X
11051227335
1.07/2-E
160
150
G 1/2 x 210
5.0
3.6
181.63
10
3.6
364.66
11051227459
1.07/2A-E
200
150
G 1/2 x 210
5.0
4.0
199.05
5.0
10
4.0
376.38
11051554751
1.07/3-E
250
200
G 3/4 x 280
7.5
9.0
343.45
1.06/HSP2
7.5
14
8.2
481.12
1.06/HSP2
7.5
14
9.6
500.92
d max. t max. N·m
y
Y
160
75
1.06/HSP1
5.0
11058002870
1.06/2A-HSP1 200
75
1.06/HSP1
11058003170
1.06/3-HSP2
250
125
11058003920
1.06/3A-HSP2 350
125
1.07/HSP
ÜÇ KOLLU H‹DROL‹K ÇEKT‹RME
1.06/HSP
‹ç ve d›fltan çekme yapabilmek için tersine döndürülebilir ayaklar
H‹DROL‹K ÇEKT‹RME M‹L‹
UNIVERSAL PULLER hydraulic, 3-arm pattern
Kontrollu ve güvenli çal›flma için
Maksimum 15 tona kadar
Reversible legs for internal or external pulling
HYDRAULIC PRESSURE SPINDLE
For controlled and safe pulling work
Set up for a pressure of up to 15 t
Difl / Thread
y
0
X
11058116100 1.06/HSP1
1/2˝
350
1.1
267.81
Kod/Code
No.
d
max.t
max.N·m
0
X
11058116290 1.06/HSP2
3/4˝
420
1.8
298.34
11058009960
1.07/2-HSP1 160
75 1.06/HSP1
5.0
10
4.4
412.52
11058116370 1.06/HSP3
1˝
465
3.6
365.18
11058010970
1.07/2A-HSP1 200
75 1.06/HSP1
5.0
10
4.8
429.06
11058012400
1.07/4-HSP3 450
80 1.06/HSP3
10
28
19.4
1044.47
Kod/Code
No.
y
Y
1.06/AV-EV
1.07/AV-DV
ÇEKT‹RME AYAKLARI - ‹kili Set - Uzun Tip
ÜÇ KOLLU STANDART ÇEKT‹RME AYAKLARI
Üçlü Set - Uzun Tip
Özel boylarda
PULLING LEGS set of 2 pieces, long pattern
Özel boylarda
In special lengths
PULLING LEGS set of 3 pieces, long pattern
In special lengths
Kod/Code
No.
B
Y
0
X
11058035370
1.06/AV
1.06/1 /1A
200
1.1
53.04
11058035450
1.06/BV
1.06/2 /2A
300
2.8
89.54
11050803553
1.06/CV
1.06/3 /3A /4
300
5.0
147.46
11058035610
1.06/DV
1.06/3 /3A /4
400
6.3
178.42
11058035880
1.06/EV
1.06/3 /3A /4
500
186.71
7.5
1.06/S
Kod/Code
No.
B
Y
0
X
11051307487
1.07/AV
1.07/1 1.07/1A
200
1.6
79.49
11051307495
1.07/BV
1.07/2 1.07/2A
300
4.2
134.50
11051307509
1.07/CV
1.07/3 1.07/4
300
7.5
221.09
11051307517
1.07/DV
1.07/3 1.07/4
400
9.4
267.75
1.07/S
ÇEKT‹RME AYAKLARI - ‹kili Set - ‹nce Tip
ÜÇ KOLLU STANDART ÇEKT‹RME AYAKLARI
Üçlü Set - ‹nce Tip
Özellikle zor ulafl›labilen yerler için
PULLING LEGS set of 2 pieces, slim pattern
Özellikle zor ulafl›labilen yerler için
Particularly suitable for barely-accessible places
PULLING LEGS set of 3 pieces, slim pattern
Particularly suitable for barely-accessible places
Kod/Code
No.
11051175513
1.06/S100
B
Y
Bacak kal›nl›¤›
Thickness leg foot
0
X
1.06/S1 1.06/S1A
100
3.6
0.5
62.74
Kod/Code
No.
B
Y
Bacak kal›nl›¤›
Thickness leg foot
86.85
11051307630
1.07/S250
1.07/S1 1.07/S1A
250
3.6
3.0 130.25
0
X
11051175556
1.06/S250
1.06/S1 1.06/S1A
250
3.6
1.2
11051554867
1.06/S250S 1.06/S1 1.06/S1A
250
2.3
1.2
87.94
11051554808
1.07/S250S 1.07/S1 1.07/S1A
250
2.3
2.0 131.96
11051175580
1.06/S300
300
5.0
2.2
1
128.80
11051307665
1.07/S300
300
5.0
5.0 193.19
1.06/S2 1.06/S2A
1.07/S2 1.07/S2A
117
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
1.10
1.20
ÇEKT‹RME - ‹K‹ KOLLU
KELEPÇEL‹ ÇEKT‹RME
Çift tarafl›, bir ucu dar, di¤er ucu genifl
Otomatik kavrama
Kelepçe sayesinde s›k›flt›r›larak sökülecek
parçan›n arkas›ndan sa¤lam flekilde kavrama
yapar ve çektirmeyi sürekli do¤ru konumda
tutar
PULLER 2 - arm pattern
Double ended with wide or narrow grips
Automatic gripping
PULLER with clamping yoke
The clamping yoke applies firm pressure behind
the part to be moved and keeps the puller firmly
in the correct position
Kod/Code
No.
y
Y
A
max. t
0
X
Kod/Code
No.
y
Y
A
max. t
0
X
11020800260
1.10/1
90
80 M 14X1,5 x 125
2.0
0.7
58.12
11068008050
1.20/1
90
85
M 18x1,5 x 130
5.0
1.2
95.20
11020800279
1.10/2
160
130 M 18X1,5 x 170
5.0
2.0
97.94
11068008210
1.20/3
150
140
G 1/2 x 175
7.5
3.3
148.19
1.11
1.22
ÇEKT‹RME - ÜÇ KOLLU
KELEPÇEL‹ ÇEKT‹RME - Uzun Tip
Çift tarafl›, bir ucu dar, di¤er ucu genifl
Otomatik kavrama
Her iki uçu da kullan›labilir çift tarafl› çeneler.
Özellikle gömme / ankastre parçalar›n çekip
ç›kar›lmas› için uyundur
PULLER 3 - arm pattern
Double ended with wide or narrow grips
Automatic gripping
PULLER with clamping yoke
Double-ended hooks Particularly suitable for separating
and removing flush-seated parts
Kod/Code
No.
y
Y
A
max. t
0
X
11023800295
1.11/1
90
80
M 14x1,5 x 125
3.0
0.9
75.03
11023800309
1.11/2
160
130
M 18x1,5 x 170
7.5
2.7
124.34
Kod/Code
No.
11028009020
1.22/1
y
Y
A
max. t
0
X
110
170
M 18x1,5 x 200
5.0
2.1
164.05
1.12
1.23
ÇEKT‹RME - ‹ki Kollu
ÇOK AMAÇLI ÇEKT‹RME
Özellikle disklerin, tekerlerin ve rulman gibi
parçalar›n çabuk ve emniyetli ç›kar›lmas›n› sa¤lar
Ekonomik model
Otomatik kavrama
Dar alanlardaki rulmanlar›n ç›kart›lmas› için
S›kma ifllemine geçildi¤inde kollar otomatik
kavrama yapar
PULLER with slim legs
PULLER 2 - arm pattern
For removing bearings in confined spaces
Legs grip automatically
Ideal for removing pulleys, wheels, ball bearings, etc.
Economic model
Automatic gripping
Kod/Code
No.
y
Y
A
max. t
0
X
Kod/Code
No.
y
Y
A
max. t
0
X
11021800325
1.12/0
70
80
M 12x1,5 x 110
1.0
0.4
37.74
11030808431
1.23/1
80
85
M 10 x 105
2.0
0.4
95.97
11021800333
1.12/1
90 120
M 14x1,5 x 155
2.0
0.7
62.89
11030808474
1.23/3
120
150
M 14x1,5 x 205
3.5
1.0
130.04
1.13
1.26
UN‹VERSAL ÇEKT‹RME - Üç Kollu
SOMUN KES‹C‹
Akü bafllar›, diskler ve rulman gibi küçük
parçalar›n çabuk ve emniyetli ç›kar›lmas›n› sa¤lar
Otomatik kavrama
Bozulmufl, paslanm›fl ve kaynam›fl somunlar›n parçalanarak ç›kar›lmas› için
S›n›f 6’ya kadar olan somunlar için uygundur
NUT SPLITTER
BATTERY TERMINAL PULLER 3 - arm pattern
For splitting jammed or stripped nuts without damaging the
bolt thread
Suitable for nuts up to property class 6
Ideal for removing small parts such as battery
terminals, pulleys, wheels, ball bearings etc.
Automatic gripping
Kod/Code
No.
y
Y
A
max. t
0
X
Kod/Code
No.
somunlar için / for nuts
A
0
X
11052800465
1.13/02
60
40
M 10x1,5 x 60
0.8
0.2
27.07
11031800988
1.26/1
17 mm, M10
M 14x1.5 x 37
0.2
56.98
11052800457
1.13/01
60
60
M 10x1,5 x 80
0.8
0.2
28.10
11031800961
1.26/2
24 mm, M16
M 14x1.5 x 37
0.3
59.78
11051628410
1.13/00
70
80
M 10x1,5 x 100
1.0
0.2
38.73
11031801003
1.26/3
36 mm, M24
M 22x1.5 x 70
1.1
77.10
118
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
1.28
1.35
SAPLAMA ÇEKT‹RMES‹
DARBEL‹ VURMA KOLU
Küçük rulmanlar›n sökülmesi için
destek kollar›n›n giremedi¤i dar
alanlar için uygundur
Saplamalar› s›k›flt›rmak ve sökmek için
Çok k›sa saplamalar› bile ç›karmak için
uygundur
IMPACT BEARING PULLER
STUD EXTRACTOR
Suited for the removal of small ball
bearings since there is often not
enough room for support braces
For inserting and removing studs
Even suitable for extremely short stud ends
Kod/Code
No.
u- Saplama / Stud
0
X
11068010620
1.28/1
6-13
0.2
38.99
Kod/Code
No.
11068010700
1.28/2
8-19
0.3
45.84
11048016070
1.35/1
1.30/1 - 1.30/5
11068010890
1.28/3
19-25
0.4
56.05
11048039010
1.35/2
1.30/0 - 1.30/9
‹ç çektirme için
for internal extractors
1.28/4
1.36/1-2-3
SAPLAMA ÇEKT‹RMES‹
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME KONTRA APARATI
Saplamalar› s›k›flt›rmak ve sökmek için
Çok k›sa saplamalar› bile ç›karmak için
uygundur
No.
1.28/4
/
X
M10
550
24.27
M10
3200
84.46
SUPPORT BRACE
For inserting and removing studs
Even suitable for extremely short stud ends
11061465031
M 14 x 1,5
p
Kontra aparat›n mili iç çektirmeye vidaland›ktan
sonra, ayaklar gövdeye dayat›l›r. Milin üstündeki
somunu s›kmak suretiyle rulman yavaflça ç›kar›l›r.
STUD EXTRACTOR
Kod/Code
adaptör ile
with adaptor
u- Saplama / Stud
0
X
5-26
0.4
75.08
1.30 / 0-9
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME
Çok s›k›flm›fl rulmanlar, rulman yataklar›,burçlar
ve ya¤ contas› halkalar› kolayca ç›kar›l›r
Operation: The support brace is placed on the housing
and the spindle screwed onto the spindle
of the internal extractor. The toggle is held firmly, and
the bearing extracted by tightening the nut
‹ç çektirme için
for internal extractors
p
/
X
1.36/1
1.30/0 - 1.30/5
M10
600
38.32
11048016660
1.36/2
1.30/6 - 1.30/8
M14x1.5
1400
61.03
11048016740
1.36/3
1.30/9
M14x1.5
3000
120.24
Kod/Code
No.
11048016580
INTERNAL EXTRACTOR
For extremely-tightly-packed ball bearings, bearing
races, bushings, and shaft seals Simmering®
1.36/4
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME KONTRA APARATI
1,30/10 Rulman ‹ç Çektirme için
Kullan›m› için 1,36 aç›klama k›sm›na bak›n›z
SUPPORT BRACE
For internal extractor no. 1.30/10
Operation see no. 1.36
Kod/Code
No.
p
C
/
X
11040801275
1.30/0
M10
5-8
150
42.47
11040801283
1.30/1
M10
8-12
160
42.67
11040801291
1.30/2
M10
12-15
170
43.87
11040801313
1.30/3
M10
15-19
170
45.99
11040801348
1.30/4
M10
19-25
200
46.92
Kod/Code
No.
11040801356
1.30/4A
M10
25-30
300
48.89
11048016820
1.36/4
11040801364
1.30/5
M10
30-35
350
55.01
11040801372
1.30/6
M14x1.5
35-45
650
67.35
1.31
11040801380
1.30/7
M14x1.5
45-55
800
85.92
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME TAKIMI
11040801399
1.30/8
M14x1.5
55-70
1400
110.18
11040801402
1.30/9
M14x1.5
70-100
2900
168.41
1.30/10
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME
1.30/10
159.65
Rulmanlar›n, rulman yataklar›n›n, burçlar›n
ve ya¤ conta halkalar›n›n ç›kar›lmas› için
en çok kullan›lan rulman iç çektirmelerinden
oluflan set
Tafl›nabilir sac çanta içerisinde
Kod/Code
No.
11048014530
1.31/0
1.31/2
Muhteviyat / Contents
0
X
4 iç çektirme/internal extractors 12-30 mm
2.4
266.15
5.9
452.13
10.0
654.45
1.30/2 - 3 -4 -4A
Suitable for removing large ball bearings and bearing outer
races
Operation: The extraction jaws are spread by turning the
nut. The newly-developed spreading system enables a simple,
step-free and time-saving adjustment to the desired diameter
to be made. The sharp-edged sections of the extraction jaws seat
flush beneath when spread
11040801410
X
7.7
Set comprises the most used extractor sizes for
the removal of ball bearings, bearing races,
bushings, shaft seals, etc.
In handy sheet metal case
INTERNAL EXTRACTOR
No.
0
G 1/2
INTERNAL EXTRACTOR SET
Genifl rulmanlar›n ve rulman d›fl parçalar›n›n ç›kar›lmas› için uygundur
Uygulama: Çektirme çeneleri somunun döndürülmesi ile aç›lmaya
bafllar. Bu aç›n›m sistemi arzu edilen çapa uygun ayarlar için sürekli
de¤iflken ve zaman tasarrufu özellikleri aç›s›ndan ifli basitlefltirir.
Çeneler aç›ld›¤›nda keskin kenarlar parçan›n alt›ndan kavramay›
sa¤larlar.
Kod/Code
p
1 kontra aparat›/support braces 1.36/1
11048014610
1.31/1
6 iç çektirme/internal extractors 12-46 mm
1.30/2 - 6
2 kontra aparat›/support braces 1.36/1 - 2
11049801488
1.31/2
8 iç çektirme/internal extractors 12-70 mm
p
C
/
X
1.30/2 - 8
G 1/2
60-160
2312
303.32
2 kontra aparat›/support braces 1.36/1 - 2
119
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
1.34/10
1.38
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME TAKIMI
RULMAN DIfi ÇEKT‹RME
S›k›fl›k pozisyonda bulunan bilya, kovan, pul ve o-ring’lerin sökümünde kullan›l›r
Uygulama: ‹ç çektirme rulman›n içine do¤ru sokulur ve mil çevrilir. Çektirme
çenelerinin keskin kanatlar› ç›kart›lacak parçan›n arkas›na do¤ru zorlanarak geçirilir.
Rulman iç çektirme kontra aparat› veya darbeli vurma kolu sayesinde ifllem
tamamlan›r
Set muhteviyat›: 4 adet iç çektirme 1.34/1(5-8.5 mm), 1.34/2 (8-15 mm), 1.34/3
(15-24 mm), 1.34/4 (25-36 mm)
1 adet darbeli vurma aparat› 1.35/0
Anahtar a¤›zlar› (11mm &13 mm) M 10 ba¤lant› civatas›
INTERNAL EXTRACTOR
For tightly-fitting ball bearings, bearing races, bushings and shaft seals
Operation: The internal extractor is inserted into the bearing and the spindle
screwed in. The sharp turned-out shoulders of the pulling shell jaws will press outwards
behind the part to be extracted. The counter-support brace or the impact bearing puller is
then added
Contents in practical case: 4 internal extractors 1.34/1 (5-8.5 mm), 1.34/2 (8-15 mm),
1.34/3 (15-24 mm), 1.34/4 (25-36 mm)
1 impact bearing puller 1.35/0
Multiple wrench size (11 mm & 13 mm) M10 connecting thread
1.40 Rulman d›fl ay›r›c› ile birlikte kullan›l›r
Gerdirme c›vatalar› rulman d›fl ayr›c›daki difl aç›lm›fl
deliklere vidalan›r
SEPARATOR PULLER
These separator pullers are used together with the bearing separators
1.40
The tension bolts are screwed into the threaded holes in the bearing
separators
seperatör için
Kod/Code
No.
for separator
y
Y
A
0
X
11048017550
1.38/0
1.40/0
40-120
160
M 14 x 120
1.0
50.55
11048017630
1.38/1
1.40/1
60-165
230
M 18 x 170
2.5
82.65
11048017710
1.38/2
1.40/2
70-215
250
G 1/2 x 210
3.8
122.52
11048017980
1.38/3
1.40/3
90-300
270
G 3/4 x 280
7.2
185.05
11048018010
1.38/4
1.40/4
125-380
350
G 1 x 310
11.3
359.22
11048018280
1.38/5
1.40/5
140-440
400
G 1 x 360
16.3
480.81
for separator
1.38 AV
RULMAN DIfi ÇEKT‹RME UZATMASI
1,38 Rulman D›fl Çektirme için
EXTENSION ROD
For separator pullers 1.38
Kod/Code
No.
11041638584
1.34/10
/
X
1.1
318.93
1.34/1-2-3-4
seperatör için
Kod/Code
No.
y
0
X
11048018440
1.38/AV
1.38/0 1.38/1
100
0.3
12.39
11048018520
1.38/CV
1.38/2
100
0.5
17.99
11048018600
1.38/DV
1.38/3
100
0.7
20.48
11048018790
1.38/EV
1.38/4
200
2.1
34.84
11048018870
1.38/FV
1.38/5
200
2.7
50.14
1.40
RULMAN ‹Ç ÇEKT‹RME 1.34/1 - 1.34/4
RULMAN DIfi AYIRICI
Konik makaral› yataklar›n ve rulmanlar›n,iç
rulman yataklar›n›n ve di¤er s›k›flm›fl veya ince
cidarl› parçalar›n ç›kar›lmas›nda kullan›l›r
INTERNAL EXTRACTOR
BEARING SEPARATOR
For removing taper roller and ball bearings, inner
bearing races, and other tightly-seated or thin-walled
parts
Kod/Code
No.
C
/
X
11041638556
1.34/1
5,0-8,5
63
66.11
Kod/Code
No.
for puller
p
O
0
X
11041638564
1.34/2
8,0-15,0
72
68.86
11078019680
1.40/0
1.38/0
M10
5-60
0.5
52.37
11041638572
1.34/3
15,0-25,0
76
73.32
11078019760
1.40/1
1.38/1
M10
12-75
1.0
66.11
11041638580
1.34/4
25,0-36,0
100
80.16
11078019840
1.40/2
1.38/2
M14x1.5
22-115
2.3
108.31
1
11078019920
1.40/3
1.38/3
M18x1.5
30-155
4.4
169.34
11078020180
1.40/4
1.38/4
M22x1.5
30-200
8.9
356.73
11078020260
1.40/5
1.38/5
M24x1.5
30-250
15.3
642.11
çektirme için
1.41
RULMAN DIfi ÇEKT‹RME ve AYIRICI SET‹
Rulman d›fl çektirme, rulman d›fl ay›r›c› ve rulman d›fl
çektirme uzatmas› içeren set
Sac kutuda; Ebatlar: 420 x 320 x 80 mm
SEPARATOR AND PULLER SET
Set comprising separator, puller, and extension rods
In sheet metal case, dimensions: 420 x 320 x 80 mm
120
Kod/Code
No.
Muhteviyat / Contents
0
X
11078109750
1.41/0
1.38/0 1.38/AV 1.40/0
2.8
155.24
11070810983
1.41/1
1.38/1 1.38/AV 1.40/1
4.1
208.49
11070810991
1.41/2
1.38/2 1.38/CV 1.40/2
9.1
305.19
11070811009
1.41/3
1.38/3 1.38/DV 1.40/3
16.1
449.23
11078110170
1.41/4
1.38/4 1.38/EV 1.40/4
28.6
839.92
‹Ç‹NDEK‹LER / PRODUCT OVERVIEW
1.70
1.74
ÇATAL AYIRICI
ÜN‹VERSAL ROT‹L ÇEKT‹RME
Uzun rod, külbütör çubu¤u, direksiyon mili ve direksiyon- tekerlek kumandas›
ile ilgili di¤er parçalar›n h›zl› söküm iflleri için
Bunun yan›s›ra amortisör ve di¤er ay›r›c› ve söküm iflleri için
Çatal uçlar en dar alanlar için uygundur
Tutma ucuna yap›lacak çekiç darbeleri ile parçalar›n ay›rma ifllemi tamamlan›r.
Direksiyon mili, stabilizatör çubu¤u vb. üzerindeki bilyal› mafsal
saplamalar›n›n ç›kar›lmas› için
Alttaki ince k›s›mla ve iki- kademeli kollu mekanizma ile kolay çal›flma
UNIVERSAL BALL JOINT PULLER
For removing the ball joint journals on track rods,
stabilizers, etc.
Simple operation due to slender lower part and 2-stage
lever position
DISMANTLING AND ASSEMBLY FORK
For fast removal of track rod and push rod ends, steering arms, and other steering parts
Also suitable for removing shock absorbers and other separating and dismantling work
The forks are suitable for use in the most confined spaces
Hammer blows on the handle ends are used to separate the parts
O
Kavrama yüksekli¤i
Çatal derinli¤i
Clamping height
Fork depth
0
X
1.74/1
20
12-50
35
1.0
109.87
1.74/2
20
50-80
35
1.4
138.39
Kod/Code
No.
11018085200
11018085390
c
1.75
F‹LTRE SÖKME ANAHTARI - Üç Ayakl›
Zor oynat›labilir ya¤ filtrelerinin ç›kar›lmas› için
3/8˝ kare gömme ve 17 mm ölçüsünde somunu ile
OIL FILTER HOOK 3-arm pattern
Kod/Code
No.
A mm
B mm
C mm
0
X
11013802921
1.70/1
18
340
80
0.8
44.28
11013802948
1.70/2
23
340
80
0.8
47.44
11013802956
1.70/3
29
350
90
1.0
49.52
11013802964
1.70/4
40
350
90
1.1
53.46
11013808504
1.70/5
45
355
95
1.2
66.37
1.72
For removing firmly seated oil filters
With 3/8˝ female square drive and adaptor 17 mm
external
Kod/Code
No.
11011811742
1.75/1
O
0
X
60-120
0.7
30.12
ROT‹L ÇEKT‹RME
Rot kollar›ndaki rot bafllar›n›n ve rotillerinin hasars›z ç›kart›lmas› için
d
1.78 S
BALL JOINT PULLER
YAY SIKIfiTIRICI
For the simple and damage-free removal of ball pins on track rods and push rods
110 - 180 mm çap›ndaki helezon yaylar›n›n güvenli tak›lmas› ve sökülmesi için
Güvenlik notu: Miller eflit olarak s›k›ld›¤›nda, tutucu kafalar yaylar› s›k›ca kavrar,
yandan oynamas› imkans›zd›r. VPA- GS- güvenlik testi yap›lm›flt›r
SAFETY COIL SPRING COMPRESSOR
For the safe installation and removal of coil springs with a diameter of 110-180 mm
Safety note: When the spindles are tightened evenly, the clamping heads grip the coils tightly,
rendering sideways slip impossible. VPA-GS-tested safety
No.
a
c
b
A
0
X
11012803030
1.72/1
18
40
35
M 14x1,5 x 50
0.3
34.84
11012803049
1.72/2
23
50
45
M 14x1,5 x 50
0.5
47.34
11012803057
1.72/3
27
60
56
M 18x1,5 x 80
0.7
60.66
11012803065
1.72/4
37
75
78
G 1/2 x 110
1.5
79.02
Kod/Code
1.73
Kod/Code
No.
Aç›lma alan›
Clamping reach
0
X
11010803111
1.78/S1
180
2.2
132.06
11010803138
1.78/S2
280
2.5
137.40
ÜN‹VERSAL ROT‹L ÇEKT‹RME
d
1.79
Otomobiller ve kamyonlardaki rotillerin
ç›kar›lmas› için
H‹DROL‹K YAY SIKIfiTIRICI
Özellikle Volkswagen egzos donan›mlar› için
tasarlanm›flt›r. Egzos borosu egzos
manifolduna civatalar yerine yaylar ile ba¤l›d›r
UNIVERSAL BALL JOINT PULLER
For removing ball joints on cars and trucks
SPRING SPREADER
Especially designed for VAG exhaust installations,
where the pipe is not held by bolts to the exhaust
manifold, but clamped on using springs
O
Kavrama yüksekli¤i
Çatal derinli¤i
Clamping height
Fork depth
0
X
1.73/1
23
65
24
0.7
69.12
1.73/3
32
85
28
2.4
171.83
Kod/Code
No.
11011803081
11011803324
Kod/Code
No.
11014811254
1.79/1
0
X
0.4
68.70
121

Benzer belgeler

Çekiçler, Boru bükme aparatlar

Çekiçler, Boru bükme aparatlar Hickory handle With hardened steel sleeve, fixing plate, tapered collar and wood screw With this handle acc. to DIN 6475 every standard DIN club hammer head can be converted to a ROTBAND-PLUS hammer

Detaylı

Bijon Anahtarlar›, Levyeler, Çekiçler ve Di¤er El Aletleri... Wheel Nut

Bijon Anahtarlar›, Levyeler, Çekiçler ve Di¤er El Aletleri... Wheel Nut With strong, non-slip fabrik strap,extra wide = 25 mm. 36 - 1 made from carbon steel. 36 - 2 made from, 31CrV3. Spare straps are E - 36/1 & E - 36/2.

Detaylı

nobel

nobel 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Detaylı