Ankara Tarihi - Ankara Rehberi

Transkript

Ankara Tarihi - Ankara Rehberi
Ankara Tarihi
Ankara Tarihi Tunç Çağı Hattı uygarlığına kadar uzanmaktadır. Bunu milattan önce ikinci milenyumda H
Ankara başşehir olmadan büyük şehir merkezine sahip dünyanın en eski başkentlerinde
Nasrettin Hoca'yı eşeğe değil de Hitit aslanına ters binmiş gösteren heykel ile Anadolu kültürünün çok ka
Tarih Öncesi Ankara
Anadolu'daki insan karakterli ilk fosil primat kalıntıları Fikret Ozansoy tarafından Ankara'da bulunmuş ve
Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserl
Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan ve Prof. Dr. Şevket Aziz K
1/5
Ankara Tarihi
Ankara'nın eskiliği ile ilgili buluntular Anadolu Medeniyetleri Müzesi Çağlar boyu Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi - Filgiller alt çene kemiği
Anadolu Medeniyetleri Müzesi - Gergedangillere ait bir kem
Hititler Dönemi
Hititler M.Ö. 2000'de Anadolu'daki ilk siyasi birliktir.Ankara şehir merkezi ve çevresindeki
Hitit kenti olan Ankawa'nın bugünkü Ankara olmadığı görüşleri vardır.
2/5
Ankara Tarihi
Hitit Aslan rölyefi
Alacahöyük
Dönemi
M.Ö. XII. yüzyılFrigler
başlarında
Gordion
Ankara'nın
şehri,
Boğazlar
kurulmasına
bugünkü
üzerinden
Ankara'ya
dair anlatılanlar
Anadolu'ya
76 kmarasında
uzaklıkta
giren deniz
olan
bulunan
kavimlerinin
Frigya
Polatlı
tradisyonunda,
ilçesinin
istilasıylasınırları
Hitit
Kral İmpara
Midas
içind
Frigya'nın
konumu
-Jüpiter
geleneksel
bölge
(sarı)
- genişletilmiş
krallık
(turuncu)
İkinci
yerleşmeleri
Midas’ın
demek
çapasının,
isminin
kaynağı
bildirir
yüzyılın
ve
olan
arkasındaki
adı
kurduğunu
"İşte
kendi
kentin
ile
hakkında
ortalarında
Galat’lar
bilinen
dönemine
ismi
anlamı
ve
ve
bilgi
Frig’lerin
için
bu
üzerine
yaşamış
Ankyra
verirken,
vermeye
açıklama
kadar
bir
öyküler
olan
kentini
kenti
Ankara’dan
çalışır.
yapma
olduğunu
yazılan
(Zeus)
aldılar"
Gene
gereğini
gezgin
tapınağında
da
su
der.
Pausanias,
anlatır.
söz
kaynağının,
duyan
Pausanias,
eder.
Yunanca
Pausanias,
saklandığını
Ankyra
adı
Ankyra
geçen
Galatların
ve
kentini
Latince
Midas’ın
kentinde
metinde,
söyleyerek
Gordios’un
Anadolu’ya
gemi
bulduğu
olduğunu
Midas
çapası
kentin
oğlu
gemi
belediye
temellerinde
Ankara'daki
binası
bulunan
yanında,
Frig
kalıntılarla
Çankırıkapı'da,
varlığı
bugünkü
kendini
göstermektedir.
Augustus
şehir
sınırları
Tapınağı'nın
içinde
Ankara
ve
Türk
istasyonu
Tarih
Kurumu
civarında,
binasının
nekropollerindendir
Anıtkabir
ile
Atatürk
Orman
Çiftliği
arasında
bulunan
20
kadar
tümülüs
Frig
dönemi
Lidyalılar
Ankara
Dönemi
M.Ö.
7.Lidya’lı
yüzyılda
Batı
Anadolu'da
Gediz
ve
Küçük
Menderes
vadilerini
ka
Pers
İmparatorluğu
Dönemi
Pers
İmparatorluğu'nun
egemenliği,
Makedonya
kralı Büyü
Croesus'un
Lidya
haritası,
6ncı
yüzyıl
M.Ö.
Hellenistik
Süreç
anlamına
şehrinden
generalleri
şehrin
Ankara'ya
ve
haline
tarafından
Gürcistan,
getiren
enAnkara,
büyük
gelmektedir.)
gelmişti
gelip
biraz
arasında
Ermenistan
Pontos
şehri
değiştirilerek
genişlemesini
vebölüşülen
Kara
kısa
Yunanlıları
ismini
İskender
ve
bir
Deniz
Pers
Ankara
süre
almıştı
yaşadığı
imparatorlukta
zamanında
limanları
tarafından
İmparatorluğu
burada
olarak
Frikya
ikamet
vekullanılmaktadır.)Ànkyra
M.
meydana
Kırım
Ankara'ya
döneminin
Öile
etti.
333
ile
doğu
Babil'de
yılında
kuzey;
geldi.
Antigonus
arasında
dışında,
O
fethedildi,
Asur,
ölümünden
zamana
bir
mal
sahip
Kıbrıs
(Yunanca'da
başka
ticareti
İskender,
kadar
oldu.
ve
sonra
önemli
Lübnan
için
şehir
Antik
(M.Ö
Gordion
Çapa
merkez
genişleme
(Türkler
zamanda
ile323)
güney;
Galatyalılar
dönemi
Roma
İmparatorluğu
döneminde
Galatlar'ın
başkenti
AncyraM.Ö.278'de
Orta Anadolu'nu
Büyük
Roma
İmparatorluğu
döneminde
Ancyra
Galatlar'ın
başkenti üçAugustus
Romalılar
Dönemi
Res gestae
Augustus
Ankara'yı
Divi Augusti
Orta parçaları.Şehir
Anadolunun
yönetim merkezinden
tarafından 25biri
BCyapmaya
yılında fethedilmiş
karar verdi.
v
3/5
Ankara Tarihi
iki diğer Galatyan
Roma İmparatorluğunun
kabile merkezleri;
iyi Yozgat
zamanlarında
yakınlarındaki
Ankara'da
Tavium
200,000
ve Batıda
kişi yaşadığı
Sivrihisar
tahmin
yakınındaki
edilmektedir
Pess
4/5
Ankara Tarihi
Ankara
Anıtı
Anadolu
Medeniyetleri
Müzesi'ndeki
minyatürü
Gotlar
ve
Ankara'nın
Arapların
önemi
Seferleri
kuzey
Anadolu'daki
yolların
kuzeyden
güneye
ve
doğudan
batıya
uzanarak
bs
Ankara
Hristiyan
Bizans
Selçuklu
Süreci
ve
Diğer
Fakat
Clement
358'de
362-363
4.
Şehrin
1071
Osmanlı
Ankara
Ankara,
ve
Ankara
yüzyılın
Türkiye
Osmanlı
yılında,
Roma
zulümler
askeri,
kilise
yakınlarındaki
16-19.
yeni
Türkiye
yıllarında,
Devleti'nin
zamanında
ortalarında
Cumhuriyeti
kurulan
şehirlerinde
meclisi
Selçuklu
Süreci
özellikle
yüzyıllar
1892'
başarısız
Cumhuriyeti'nin
İmparator
I.Ankara
Türkiye
Ankara'da
de
Dünya
Ankara,
Kallippi'nin
Sultan'ı
de
arasında
ilk
olduğu
olmuştur
lojistik
tren
Kralının
Cumhuriyeti'nin
Savaşı'ndan
Mürtet
imparatorluğun
Alparslan
Paganizm
gibi,
başkenti
Ankara'ya
önemi
birçok
bilinmeyen
veJulian
yönettiği
Diocletian
314'te
uzun
yabancı
Malazgirt
olduktan
yenik
dini
Persler
gelmiştir.
Ankara
başkenti
bir
Bizans
Yarı-Aryan
tatil
sendelemeye
devri
ayrılmasıyla,
köyünün
gezginin
mekanı
zaferiyle
sonra
ve
zulümler
devri
Hristiyanlar
olduktan
Hristiyanlara
hızlı
bir
de
yerlileri
boyunca
haline
Türklere
meclisti.
uğrasa
uğrak
sonrası
Osmanlı
bir
sonra,
gelişme
üzerindeki
geldi.
,Proklos
yeri
karşı
sürdü.
da
Anadolunun
Bu
Hristiyan
yeni
başkenti
olmuştur.
hala
Constantinople
meclis
çıktığı
göstermiş,
ve
Ankara
gelişmeler
en
baskının
Hilarios'un
kilisesinin
yaygın
İstanbul
talihsiz
Aryan
Gezginler
kapılarını
6.yüzyıldan
bir
doruk
şehri
blasfemil
inanç
sefer
Doğu
yandan
ve
da
yenide
Ana
eski
açm
dah
yaz
nok
olm
dö
Ro
TARİH
İÇİNDE
Büyükşehir
ANKARA
Belediye
Başkanlığı
Yayınları
http://www.ankara.bel.tr/_layouts/tarihkultur/rar/ATKD_01.rar
alınmıştır
Bilgiler
5/5

Benzer belgeler

ankara ve çevresine tarihsel bakış

ankara ve çevresine tarihsel bakış Friglerin ilk kralı Gordias, en çok bilinen ve meşhur kralı Midas

Detaylı

Tantrik ne

Tantrik ne The plot device of a group of people being sequestered together in a hotel or. The town does not have any private schoolsexcluding sea side Montessori a pre K. 3 years or 50 000 miles whichever com...

Detaylı