AB 7. ÇP Marie Curie

Transkript

AB 7. ÇP Marie Curie
AB 7. ÇP Marie Curie
Araştırma Programları ve Bursları
“Araştırma Eğitim Programları”
AB 7.ÇP’de Marie Curie
Đşbirliği
Özel Programı
Kapasiteler
Özel Programı
(32,3 milyar €)
(4,2 milyar €)
Marie Curie Araştırma
Programları ve Bursları
Fikirler
Özel Programı
(4,7 milyar €)
(7,4 milyar €)
Ortak Araştırma Merkezleri (JRC)
Marie-Curie Programları Kapsamı
Marie-Curie Programları Kapsamı
ITN
IAPP
IRSES
Araştırma Eğitim Ağları Programı –
Initial Training Networks
Sanayi – Akademi Ortaklığı Programı –
Industry-Academia Partnerships and Pathways
Uluslararası Araştırma Personeli Değişim Programı
- International Research Staff Exchange Scheme
IEF
Avrupa içi Dolaşım Bursları – Intra-European
Fellowships
IOF
Uluslararası Giden Araştırmacı Bursları –
International Outgoing Fellowships
IIF
Uluslararası Gelen Araştırmacı Bursları –
International Incoming Fellowships
CIG
Kariyer Destek Hibeleri - Career Integration Grants
Araştırma Eğitim Ağları Programı –
Initial Training Networks
ITN
Akademi Sanayi
+
Yeni mezun olmuş
öğrenciler, yüksek lisans ve
doktoralı öğrenciler ve
mühendisler için burs
imkanı sunacak
Araştırma Eğitim
Programı
Proje Yapısı
• A Bölümü
– Matbu bilgiler yer almaktadır
• B Bölümü
– Projenin anlatıldığı bölümdür
– Pdf şeklinde sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.
A1: Genel Bilgi ve Proje Özetini Đçerir
* Proje özetinin çalışma programı ile ilişkilendirilmesi önemlidir
A2: Katılımcılarla Đlgili Bilgi Đçerir (1)
A2: Katılımcılarla Đlgili Bilgi Đçerir (2)
A2: Katılımcılarla Đlgili Bilgi Đçerir (3)
A4: Bursiyerler ve Araştırmacılarla ilgili Bilgi
Đçerir
A5: Asosye Ortaklarla ilgili Bilgi Đçerir
B Bölümü
B1: Katılımcılarla ilgili Bilgi Đçerir
B2: B&T Kalitesi aktarılır
Yukarıdaki bölümleri B.2.1., B.2.2. ... şeklinde başlıklar
Halinde sıralayınız paragraf paragraf istenilen bilgileri veriniz.
B3: Eğitim ile ilgili bilgi verilir
B3: Eğitim ile ilgili bilgi verilir
B4: Uygulama
B4: Uygulama, Đş Paketi Listesi
1 Work package number: WP 1 – WP n.
2 Please indicate one activity per work package:
3 Number of the participant leading the work in this work package.
4 The total number of person-months allocated to each work package.
5 Measured in months from the project start date (month 1).
B4: Uygulama, Çıktılar, Mihenk taşları
B5: Etki
B6: Etik Konular
B7: TABLE CAPACITIES OF THE HOST (1)
B7: TABLE CAPACITIES OF THE HOST (2)
Proje Değerlendirme Kriterleri
•
•
•
•
"S&T Quality" (30%),
"Training" (30%),
"Implementation" (20%)
"Impact" (20%).
Çağrı Detaylarına Nasıl Ulaşırım?
Proje Hazırlığı için Dokümanlar
Projemi nasıl sunabilirim?
Projemi nasıl sunabilirim?
Hakemlik:
https://cordis.europa.eu/emmfp7
Turkey is linked to EURAXESS Network
http://euraxess.tubitak.gov.tr/euraxess/
Yararlanabileceğiniz Internet Sayfaları
• TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon
Ofisi: www.fp7.org.tr/mariecurie
• AB Komisyonu Çağrı Sayfası:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Use
rSite.FP7CallsPage
• AB Komisyonu Marie Curie Sayfaları
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions
Proje Özetlerinin Yer Aldığı Đnternet Sayfası
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html

Benzer belgeler

Assoc.Prof.Dr.Burhan DAVARCIOĞLU

Assoc.Prof.Dr.Burhan DAVARCIOĞLU Scientific Research and Essays, www.academicjournals.org/SRE. International Research Journals-Chemical Abstracts. ISSN: 1992-2248, Since November 2012

Detaylı

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve – Aile Katkısı (500 Avro/Ay) – Araştırma & Eğitim Giderleri (1 800 Avro/Ay) – İdari Maliyetler (1.200 Avro/Ay)

Detaylı