Kazanım: Süsleme yapar dönme ve simetriyi açıklar.

Transkript

Kazanım: Süsleme yapar dönme ve simetriyi açıklar.
Kazanım: Süsleme yapar dönme ve simetriyi
açıklar.
3. Aşağıda verilen süslemenin kodu hangisidir?
1. Aşağıda verilen geometrik cesimlerin hangisi ile
süsleme yapılamaz?
A)
B)
C)
D)
A) 4,8,8
C) 4,4,8
B) 8,8
D) 4,4,8,8
4. Aşağıda verilen süslemenin kodu hangisidir?
2. Aşağıda verilen süsleme modeli hangi seçenekte
verilen model ile çoğaltılmıştır?
A) 6,3,3
C) 6,6,3
B) 3,6,3,6
D) 6,4,3,3
5. Eşkenar dörtgenin dönme simetri açısı kaç derecedir?
A)
B)
C)
D)
A) 60o
B) 120o
C) 150o
D) 180o
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
6. Aşağıda verilen süslemenin kodu hangisidir?
A) 3,4,4,4
C) 3,4,6,4
8. Aşağıdakilerden hangisinin yansıması kendisi ile
aynıdır?
A)
B)
C)
D)
B) 6,6,3
D) 3,4,6
9. Aşağıda verilen süsleme hangi hareket kullanılarak
elde edilmiştir?
7. Aşağıdakilerden hangisi örnekte verilen şeklin dönme
hareketi sonucu oluşmuş görüntüsü değildir?
A) Öteleme
C) Yansıma
B) Dönme
D) Boyama
Örnek:
A)
B)
10. Aşağıda verilen çokgenlerden hangisinin dönme
simetrisi yoktur?
C)
D)
A)
B)
C)
D)
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
11.
Yanda verilen şeklin döndürülmesiyle aşağıdaki
şekillerden hangisi oluşur?
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıda verilen süsleme modeli han gi hareket
kullanılarak elde edilmiştir?
A) Yansıma
C) Öteleme
B) Dönme
D) Boyama
15. Aşağıdakilerden hangisinde yelkovan ilk konuma
göre 60o’lik dönme yapmıştır?
12. Aşağıda B harfi ile elde edilen süslemelerden hangisi
sadece yansıma hareketi ile elde edilmiştir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıda verilen eşleştirmeler yapılırsa hangi çokgen
açıkta kalır?
Çokgen
Eşkenar Üçgen
Kare
Düzgün Beşgen
Düzgün Altıgen
Düzgün Sekizgen
Dönme Simetri Açısı
90o
60o
120o
45o
A) kare
C) Eşkenar Üçgen
B) Düzgün Beşgen
D) Düzgün Sekizgen
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.

Benzer belgeler