- MULTİ TOHUM

Transkript

- MULTİ TOHUM
CİVAN F1 YETİŞTİRME TEKNİĞİ
YETİŞTİRME DÖNEMİ : Açık tarlaya bölgelere göre değişen tarihlerde tohum ekimi ve fide dikimi yapılır. Yüksek kesimlerde(rakımın
500-600 m) nisan ayında, rakımın 800-900 m olduğu bölgelerde ise mayıs ve haziran aylarında dikim yapılabilir.Tohum ekiminden dikime
kadar geçen sürede fidelerin soğuktan korunmasına ve don riskinin ortadan kalktığı dönemde tarlaya dikilmesine dikkat edilmel idir,
mümkünse hazır fide kullanmak,riski azaltmak veya ortadan kaldırmak bakımından oldukça faydalı olur.
TOPRAK HAZIRLIĞI : Verimli, süzek, humusça zengin,ağır(taban) olmayan,süzek, kumlu-tınlı veya killi-tınlı toprakta iyi sonuç verir. Dikim
öncesi toprak hazırlığında (tahlil yapılmamışsa) dekara(=1000m2 ye) 50kg 18:46, 50kgpotasyum sülfat veya 100kg 15:15:15 ile beraber
zayıf topraklarda ilave olarak yanmış ve mümkünse hastalık ve yabancı ot tohumlarına karşı ilaçlanmış 5-10 ton/da hayvan (sığır)
gübresi verilmesi yararlıdır.
DİKİM SIKLIĞI : Domates tohumunun çimlenebilmesi için ortam sıcaklığının ortalama 20-25 derece olması gerekir.Dekara (=1000m2 ye)
800-900 bitki/datavsiye edilmektedir. CİVAN F1 in bitki yapısı güçlü ve örtücülüğü(meyvelerini güneşten koruma durumu) oldukça iyidir,
bitkisi çabuk açılmaz, örtücülüğünü uzun süre korur. Dikim yüzlek yapılmalı mümkünse kök boğazına toprak değmemeli, ilk
çiçeklenmeden önce kök boğazı 4-5cm doldurulmalıdır. Doldurulacak toprak tavında olmalı,çok ıslak veya çok kuru(yangın)
olmamalıdır.Dikim sonrası- can suyundan sonra, suyu biraz kısılarak kök gelişimi teşvik edilmeli, sonraki dönemde suyu ve
gübresi zamanında ve YETERLİ şekilde verilmeli,iyi bir bitki ve kök gelişimi sağlanmalıdır. Dikim esnasında fidelere veya dikim
sonrası kök boğazına fide dönemi hastalıklarına karşı ilaçlar kullanılmalıdır.
BUDAMA : Açık tarla oturak domates yetiştiriciliğinde yaprak,filiz ve dal budaması tavsiye edilmez. Ancak çok zorunlu olan hallerde;
mantar ve bakteri hastalıkları veya çok sık dikimlerde genelde yaşlanmış, sararmış, hastalanmış, sağlıklı görev yapamayacak durumdaki
dal ve yaprakları en son çare olarak budanıp alınabilir ve bitkinin diğer dalları mümkün olduğu kadar bir araya getirilerek güneş
yanıklığına karşı tedbir alınmalıdır. Eğer meyve kızarma döneminde değilse Azotlu(şeker, nitrat gibi) gübrelerle yeniden dallanma teşvik
edilmelidir.
HORMONLAMA : Sırıksız açık tarla domates yetiştiriciliğinde meyve tutumu dış şartlarla (rüzgar, arı gibi) sağlanır.Ancak iklim koşullarının
tozlanma ve meyve tutumu açısından olumsuz olduğu,; soğuk, kurutucu rüzgar(poyraz) ve yağışlı yüksek nemli hava şartlarında bu durum
zorlaştığından meyve tutumunu sağlamak için; haftada 1(bir) defa bitki gelişim düzenleyiciler verilebilir.Büyümeyi ve meyve tutumunu
kolaylaştırıcı düzenleyicilerden birisi ilaçlama yapar gibi üstten uygulanırsa faydalı olur.
SULAMA : CİVAN F1 ‘ de iyi bir bitki gelişimi ve kaliteli meyve için , verilen su ve gübre miktarı ile oranlarını iyi ayarlamak gerekir.Bu
şekilde CİVANF1 i döl ağırlıklı hale getirmek başarının en önemli anahtarıdır.
Su ;Arabalarda ki gaz pedalı gibidir. Bitki başına günlük su tüketimini; yetiştirme ortamı, toprak yapısı, iklim koşulları, bitki sıklığı, bitki
büyüklüğü gibi çok değişik faktörler etkiler. Genel mantık: Bitkiye günlük ihtiyacı olan suyu, yine günlük ihtiyacı olan gübre ile vermektir.
Bu amaçla her suyu azar azar ve gübreli vermek gereklidir. Unutulmamalıdır ki civan bitkisi güçlü olduğu için yeteri kadar meyve iriliğine
ulaşmak için sık sık sulanmalıdır.
GÜBRELEME :
CİVAN (MT.7261) F1 İÇİN GENEL OLARAK, BOL SU VE DENGELİ GÜBRE TAVSİYE EDİLİR.
Karıkla (salma) sulama ; dekara(=1000m2 ye)
*Dikimden ilk meyve fındık iriliğinne kadar………………………15.15.15 5 kg + ÜRE 5 kg ( ilk 1-2 suyunda)
sonra MKP 6 kg + %33 NİTRAT 4 kg
*İlk meyveler fındık iriliğinden ilk meyvelere ala düşümüne…..MKP 6 kg + %33 NİTRAT 6 kg
*İlk meyvelere ala düşümünden hasat sonuna kadar…………..POTASYUM NİTRAT 7 kg + MKP 4 kg + %33 NİTRAT 4 kg
Ayrıca, tek başına olmak kaydıyla sezon buyunca 2-3 defa sulama suyu ile veya yapraktan KALSİYUM verilebilir.
Damlama sulama ; Karıkla sulamada olduğu gibi taban gübresi verilir. Sulamalar sabahtan günlük ihtiyacı kadar su ve aşağıdaki gübre
ve miktarlarda yapılması gerekir. Organik madde ihtiyacını karşılamak üzere hasat dönemi boyunca Hümik/Fülvik asitli preperatlarla
haftada 1- 2 kg./da ,verilmelidir. Damlama borularını çekilen sırtlar üzerine sererek dikimin yapılması kök sistemine olumlu etki
yapacaktır. Genel olarak gübreleme aşağıdaki şekilde yapılabilir. Ayrıca günlük verilen gübre içine; FETRILON COMBI, NUTREL veya
eşdeğer preperatlardan 100 GR / da. / gün. hesabıyla karıştırılmalıdır
* Dikimden ilk meyve fındık iriliğine kadar...................................13+40+13 750gr + %33 nitrat 250gr + ME
* İlk meyveler fındık iriliğinden ilk meyvelere ala düşümüne….20:20:20 1,5 – 2 kg + ME
* İlk meyvelere ala düşümünden hasat sonuna kadar…............ POTASYUM NİTRAT 1 kg + MKP 1 kg + %33 NİTRAT 0.5 kg+ ME
Ayrıca tek başına olmak kaydıyla sezon boyunca 2-3 haftada bir,sulama suyu ile(5kg/da) veya yapraktan KALSİYUM NİTRAT
verilebilir.
HASAT : Hasatın geç kalmadan zamanında yapılması meyve kalitesinin daha uzun sure korunması bakımından önemlidir.
HASTALIKLARLA MÜCADELE :
Nematod : Eğer bölgemizde varsa, dikim öncesi ve sonrası şartlarımıza uygun şekillerde nematod (patatesleşme) ile mücadele
edilmelidir.
Virüsler : Özellikle TYLCV(Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklığı Virüsü) problem oluşturabilir. Bu virüs taşıyıcı böceklerle bir önceki sene
veya senelerden bünyesinde virüs bulunduran yabani bitkilerden taşıyıcı böceklerle dikimi yapılmış bitkilere aşılanırlar. Bitkilere aşılanan
virüsler 2-4 hafta sonra bitkide anormal gelişmelerle kendilerini gösterirler. En etkili mücadele ; taşıyıcı böceklere(özellikle beyaz sinek ve
yeşil sineğe) karşı sürekli ve sık sık ilaçlamadır. Özellikle fide dönemindeki enfeksiyonlara karşı tedbir alınmalıdır. Bu amaçla ;
CONFIDOR veya ACTARA gibi ilaçlar kökten uygulanmalı,gerekirse dikimden 20-30 gün sonra uygulama tekrarlanmalıdır.
Mildiyö(kara şimşek) :Hastalığa karşı M 45,Antracol gibi koruyucu ilaçlar belirtiler başlamadan önce düzenli olarak haftada 1(bir) defa
yapraktan uygulanırken, belirtiler görülmeye başlandığında Signim, bellis gibi sistemik ilaçlar kullanılabilir.
Bu öneriler, genel olarak fikir vermek amacıyla yapılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için Lütfen bizimle irtibat kurarmısınız.

Benzer belgeler

EZRA F1 - MULTİ TOHUM

EZRA F1 - MULTİ TOHUM sezonlarda mildiyo başta olmak üzere birçok yaprak ve kök hastalıkları ile çok sık karşılaşabilirsiniz. Damlama sulama; Karıkla sulamada olduğu gibi taban gübresi verilir. Sulamalar sabahtan günlük...

Detaylı

Şimdi İndir - MULTİ TOHUM

Şimdi İndir - MULTİ TOHUM Damlama Sulama ; Sulamaların sabahtan günlük yeteri kadar su ve aşağıdaki gübre ve miktarlarda ve özellikle geç güzlük ekimlerde sabah çiğ kalktıktan sonra yapılması gerekir. Organik madde ihtiyacı...

Detaylı

EZRA F1 - MULTİ TOHUM

EZRA F1 - MULTİ TOHUM haftası, yüksek kesimlerde(yayla ve iç Anadolu gibi) Nisan sonu mayıs ayında tarlaya dikim yapılır. Mümkünse hazır fide kullanmak,riski azaltmak veya ortadan kaldırmak bakımından oldukça faydalı ol...

Detaylı