AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Aksaray İli, Merkez İlçesi

Yorumlar

Transkript

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Aksaray İli, Merkez İlçesi
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Aksaray İli, Merkez İlçesi ……………………. Mahallesi tapunun ………….. pafta,
…………… ada, ………. parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerine …../…../…… tarih ve
…../….. sayılı Yapı Ruhsatıyla yapmış olduğum binamı tamamen/kısmen tamamlamış
bulunmaktayım, binamın kontrolünün yapılarak Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesini arz
ederim. ….. /…. / 20….
Adres :
………………………………………………..
İsim Soyad:…………………
………………………………………………..
İmza
….………../……….…..
T.C. :………………………..
Telefon : ………………………..
Müracaat Eki Belgeler :
İnşaat Kontrol Formu (Beton Değerleri-Su Basman, Temel Raporu)
Tapu Fotokopisi
Yapı Ruhsat Belgesi
Fenni Mesullerden Rapor (4'lü TUS )
Asansör İşletme Ruhsatı (Varsa)
Binanın Tüm Cephelerinden Fotoğraf ( RENKLİ)
Kanalizasyon İşletme Ruhsatı
Cins Değişikliği (Kadastro Müdürlüğü'nden )
Telekom Ankastre Kabul Formu (Türk Telekom’dan)
Mimardan onaylı m² cetveli
Enerji Kimlik Belgesi ( 01.01.2011 Tarihinden Sonraki Ruhsatlar )

Benzer belgeler

ISKAN DILEKCESI FENNI MESULLU YENI

ISKAN DILEKCESI FENNI MESULLU YENI AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Detaylı