MSDS - Viking Temizlik ve Kozmetik

Transkript

MSDS - Viking Temizlik ve Kozmetik
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
TEMİZLİK VE KOZMETİK
ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına
(11 / 03 / 2002 – 24692) göre hazırlanmıştır.
1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı:
Ürünün Ticari İsmi : VP MIX
Ürün Kodu
: 2003M001 / 2003M002
Hazırlanma Tarihi : 24 / 03 / 2008
Üretici Firma:
Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş.
K.O.S.B. İzmir Ankara Asfaltı 26. Km Ansızca Girişi
35170
Kemalpaşa / İZMİR
Tel numarası : 0232 878 54 54
Fax numarası : 0232 878 79 99
Acil Durumlarda : 0232 878 54 54
2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi:
Bileşenin Adı
Linear alkyl benzene
sulfonate – Na Salts
Cocoamidopropyl Betaine
Sodium Lauryl Ether
Sulphate + 2EO
Cocamide DEA
Cas No
Konsantrasyon
Sınıfı
R Durumları
42615 – 29 – 2
8 – 15
Xi
R36/38
61789-40-0
0,5 – 1,5
Xi
R36
68891 – 38 – 3
2–3
Xi
R36
68603-42-9
0,5 – 1,5
Xi
R38 – 41
3. Tehlike tanımı:
Fiziksel Tehlikeler :
Sağlık İçin Tehlikeler : Gözleri ve cildi tahriş eder. (R36/38)
MSDS 037 REV 00 /24.03.2008
1/5
TEMİZLİK VE KOZMETİK
ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
4. İlk yardım Önlemleri:
Gözler : Eğer madde göze girdi ise bol su ile en az 15 dakika yıkayın ve derhal bir doktora başvurun.
Cilt ile Temas : Madde ile kirlenen elbiseyi derhal çıkarın ve maddenin deriye temas ettiği yerleri bol
su ile yıkayın.
Soluma : Söz konusu değil.
5. Yangınla mücadelede:

Kapları su ile soğutun.

Su sisi (sprey) ile yangını söndürün.

Söndürmek için basınçlı su sıkmayın.

Eğer mümkünse su spreyi uygulayarak yangın dumanlarını aşağıya indirin.

Gereğinden fazla yangın söndürücü kullanarak çevreyi kirletmekten kaçının.
6. Kaza Sonucu Yayılmaya karşı Tedbirler :
Genel :
 Rüzgarı arkanıza alın. Tehlike bölgesine girmeden koruyucu giysilerinizi giyin.
Dökülme / Saçılma :





Eğer mümkünse sızıntıyı (kaçağı) durdurun.
Yayılmayı elde olan imkanlarla engelleyin.
Sıvıyı kum,toprak veya diğer uygun maddeye emdirin.
Eğer madde bir su kaynağına veya kanalizasyona girmişse sorumlu merciye haber verin.
Kişilere riski olmayacaksa, kanalizasyonu ve bodrumları havalandırın.
MSDS 037 REV 00 /24.03.2008
2/5
TEMİZLİK VE KOZMETİK
ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
7. Kullanma ve depolama:
Taşıma : Sadece çok iyi havalandırılmış ortamlarda kullanınız. Tozu / buharı solumayınız.
Depolama : Kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Işıktan
ve nemli ortamdan uzak tutunuz.
8. Önleyici Kontroller ve tedbirler / Kişisel Korunma:
Mühendislik Önlemleri : Uygun genel veya bölgesel havalandırma sağlayarak ortamdaki madde
konsantrasyonunu müsaade edilen limitlerin altında tutun.
Maruz Kalma Limitleri : Solunum Sisteminin Korunması : Söz konusu değil.
Ellerin Korunması : Lastik ya da PVC eldiven.
Gözlerin Korunması : Gözlük ya da göz koruyucusu.
Deri ve Vucudun Korunması : Kişisel risk halinde kimyasal maddelerden koruyucu giysi.
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
Görünüş : Viskoz sıvı
Koku : Limon
Yoğunluk : 0,9 – 1,1 g/ml
pH : 6,5 – 7,5
Sudaki Çözünürlük : Suda çözünür.
10. Kararlılık ve Tepkime :
Stabilite : Stabil.
Reaktivite : Söz konusu değil
Kaçınılması Gereken Durumlar : Söz konusu değil.
Temas Etmemesi Gereken Maddeler : Söz konusu değil.
Polimerizasyon Tehlikesi : Yok
MSDS 037 REV 00 /24.03.2008
3/5
TEMİZLİK VE KOZMETİK
ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
11. Toksikolojik Bilgiler:
Akut Toksidite : LD 50 : >2000 mg / kg
12. Ekolojik Bilgiler
Eko – Toksidite : yok
Akut – Balık Toksiditesi : yok
13. Doğadan Uzaklaştırma (Bertaraf Etme) :
Bu malzemenin atıkları uygun olarak bertaraf edilmiştir.
14. Taşımacılık Hakkında Bilgiler:
Ürün taşımacılığında herhangi bir risk teşkil etmez.
15. Mevzuat Bilgisi:
Xi
R Cümlecikleri : Gözleri ve cildi tahriş eder. (R36/38)
S Cümlecikleri : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. (S1/2)
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse bu etiketi gösterin) (S45)
Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. (S46)
MSDS 037 REV 00 /24.03.2008
4/5
TEMİZLİK VE KOZMETİK
ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
16. Diğer Bilgileri:
Yukarıdaki bilgiler firmamız tarafından 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama
Usul ve Esaslarına(11 / 03 / 2002 – 24692) göre hazırlanmıştır.
Belirlenen amaç dışında kullanımında, kullanıcı ortaya çıkacak riskleri göz önüne almalıdır.
Kullanıcılar ürünün kullanım amaçlarına uygunluğu açısından emin olmalıdırlar. Gerekirse firmamızın
teknik servis departmanına danışabilirler.
MSDS 037 REV 00 /24.03.2008
5/5