blackberry app world üyelik eki blackberry app world`den herhangi

Transkript

blackberry app world üyelik eki blackberry app world`den herhangi
BLACKBERRY APP WORLD ÜYELİK EKİ
BLACKBERRY APP WORLD'DEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ VEYA HİZMETİ SATIN ALMAK
VE/VEYA İNDİRMEK İÇİN: (1) GEÇERLİ BİR BLACKBERRY KULLANICI HESABI VE RIM
ONAYLI BLACKBERRY ÜYELİK ANLAŞMASI OLAN BİR BLACKBERRY ÜYESİ
OLMALISINIZ (2) BLACKBERRY ÜYELİK ANLAŞMASININ BU EKİ İLE MUTABIK
OLMALISINIZ GEÇERLİ BİR BLACKBERRY KULLANICI HESABINA SAHİP BİR ÜYE
DEĞİLSENİZ, ÜYE OLMAK İÇİN www.blackberry.com/appworld ADRESİNDEN BAŞVURU
YAPABİLİRSİNİZ. Aşağıdaki "KABUL EDİYORUM" tuşunu tıklamadan önce LÜTFEN BU
BLACKBERRY APP WORLD ÜYELİK EKİNİ dikkatlice OKUYUN.
1.
ANLAŞMA.
A
Anlaşma Koşulları. BlackBerry Üyelik Anlaşmasının mevcut versiyonu, RIM'in BlackBerry
Kullanıcı Hesabı sahiplerine Üyelik Hizmetleri sağladığı anlaşmadır ve bu BlackBerry Kullanıcı Hesabı
Eki ("Ek") ile nitelendiği üzere, BlackBerry App dünyası tarafından sağlanan Üyelik Hizmetleri'ne
("Anlaşma") uygundur.
Eğer bir BlackBerry Kullanıcı Hesabınız varsa, zaten BlackBerry Üyelik
Anlaşmasını veya daha eski bir versiyonunu kabul etmiş olmanız gerekir. BlackBerry Üyelik
Anlaşmasının mevcut sürümünü http://www.blackberry.com/legal adresinden bulabilirsiniz. BlackBerry
Üyelik Anlaşması ve bu Ek bir arada, bireysel olarak siz veya temsil etme yetkinizin olduğu şirketiniz
veya adına iş yapma yetkinizin olduğu tüzel kişi (her iki durumda da "Siz") ile BlackBerry Üyelik
Anlaşmasında sizinle birlikte adı geçen ("RIM") (Siz ve RIM'den herhangi biri burada "Taraf" ve bir
arada "Taraflar" olarak anılacaktır) Research In Motion Limited veya yan kuruluşu veya bağlı şirketi
arasındaki, BlackBerry App Word'e erişiminize dair yapılmış yasal bir anlaşmayı ("Anlaşma")
oluştururlar. BlackBerry Üyelik Anlaşmasına Şirketiniz veya başka bir tüzel kişi adına katıldıysanız, ve
BlackBerry App World'den kişisel kullanımınız için Uygulamalar edinmek istiyorsanız, BlackBerry
Üyelik Anlaşması ve bu Ek'e şahsen kaydolmalısınız. BlackBerry Üyelik Anlaşması ve bu Ek arasında bir
uyumsuzluk olması durumunda, sadece uyumsuzluk kapsamında, bu Ek geçerli olacaktır.
B.
"Kabul Ediyorum"u Tıklamanın Sonucu. Aşağıdaki "Kabul Ediyorum"u tıklamakla, bu
Anlaşma'yı okuduğunuzu, anladığınızı ve koşullara bağlı kalmayı onayladığınızı kabul etmiş olursunuz.
BU ANLAŞMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, BLACKBERRY APP WORLD TARAFINDAN
SAĞLANAN ÜYELİK HİZMETLERİNE ERİŞEMEZ VEYA KULLANAMAZSINIZ. BU
ANLAŞMA HÜKÜMLERİ HAKKINDA HERHANGİ BİR SORUNUZ VEYA ENDİŞENİZ VARSA,
LÜTFEN [email protected] ADRESİNDEN RIM İLE BAĞLANTIYA GEÇİNİZ.
2.
TANIMLAR.
Bu Anlaşma'daki büyük harfle yazılmış tüm terimler, bu Ek'te aksi belirtilmediği takdirde BlackBerry
Üyelik Anlaşması'nda belirlenen anlamlara sahiptir. Bu Anlaşma'da kullanılan şu terimler, aşağıda
belirtilen anlamlara sahiptir:
"Airtime Hizmeti" geniş alan kablosuz ağ hizmetleri, diğer ağ hizmetleri (kablosuz yerel ağ, uydu
hizmetleri ve Internet hizmetleri dahil) ve BlackBerry Çözümü'nüz ile birlikte kullanılmak üzere Airtime
Hizmet Sağlayıcılarınız tarafından sağlanan diğer hizmetleri ifade eder.
"Yetkili Kullanıcı(lar)" BlackBerry Çözümü Lisans Anlaşması altındaki İstemci Yazılımı'nın yetkili bir
kullanıcısını ifade eder (eski BlackBerry Yazılım Lisans Anlaşması).
BlackBerry App World Membership Terms (Turkey) 080510 cl TR
1
"BlackBerry App World" veya "BBAW" şu an "BlackBerry App World" olarak adlandırılan, Ürünlerin
ve My World veri havuzunun Size temin edildiği, RIM tarafından sahip olunan ve düzenlenen çevrimiçi
mağazanın giriş kapısı anlamındadır.
"BlackBerry Elde Taşınabilir Ürün", ya da "BlackBerry Cihazları", RIM tarafından veya adına
üretilen,
smartphone,
akıllı
kart
okuyucu,
veya
BlackBerry
Tanıtıcı
ve
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla adresinde bir BlackBerry Elde Taşınabilir
Cihaz olarak tanımlanmış diğer cihazlar da dahil kablosuz bir elde taşınabilir cihazı ifade eder.
"BlackBerry Elde Taşınabilir Yazılımı" bir Elde Taşınabilir Ürün için tasarlanmış, RIM tescilli yazılım
(RIM tescilli: yazılım, ürün yazılımı, arayüzler, içerik ve diğer veri, teknik olarak düşünülmüş olsun veya
olmasın yazılım kodu; ve Üçüncü Parti Bileşenler'den oluşmuştur) veya yazılımın herhangi bir
bölümüdür: (a) RIM tarafından nakledildiği haliyle Elde Taşınabilir Ürün'de yüklüdür; veya (b) Elde
Taşınabilir Ürün'ünüz için kullanılmak üzere RIM tarafından veya adına iletilir, dağıtılır veya herhangi
bir şekilde sunulur.
"BlackBerry Çözümü Lisans Anlaşması (eski BlackBerry Yazılım Lisans Anlaşması)" ya da
"BBSLA" RIM'in BlackBerry Çözümü'nün bir kısmını oluşturan Yazılım ve Hizmetleri kullanılabilir
kıldığı lisans anlaşmasını ifade eder. BBSLA, BlackBerry Üyelik Anlaşması'nın bir kısmını oluşturur.
"İstemci Yazılımı" BlackBerry App World mağazasına erişimi ve bunun kullanımını kolaylaştıran
BlackBerry Elde Taşınabilir Yazılımıdır.
"Ücretsiz Ürünler" BlackBerry App World yoluyla Ürünün dağıtımı için Sizden herhangi bir ücret talep
edilmeyen Ürünler anlamındadır.
"Elde Taşınabilir Ürünler" şunu ifade eder: (a) bir BlackBerry Elde Taşınabilir Ürünü; veya (b)
Üçüncü Parti bir Elde Taşınabilir Ürün.
"Büfe" bölüm 4’te verilmiş olan anlama sahiptir.
"MoR" RIM dışında, bir Büfe işleten veya başka şekilde kontrolü altında bulunduran ve böyle bir Büfe
yoluyla temin edilen Ücretli Ürünler söz konusu olduğunda, Ürünlerin satışı için kayıtlı tüccar ve/veya
satıcı olarak hareket eden ve söz konusu Ücretli Ürünlerin satışını desteklemek için gerekli görülen eticaret imkanlarını sağlayabilen herhangi bir kuruluş anlamındadır.
"My World" bölüm 11’de verilmiş olan anlama sahiptir.
"Ücretli Ürünler" Ürünün BlackBerry App World üzerindeki bir MoR Büfesi yoluyla satışı veya
dağıtımı için ücret talep edilen Ürünler anlamındadır.
"Ürün(ler)" BlackBerry App World tarafından satın alma ve/veya karşıdan yüklemeye izin verilen
Yazılımın ve Üçüncü Parti Ögelerin kopyaları anlamına gelir, uygun olduğu durumlarda, bahsi geçen
Yazılım ve Üçüncü Parti Ögeler tarafından erişilebilen ve kullanılabilen Hizmetleri ve Üçüncü Parti
Hizmetleri de içerir
"RIM Ürünü" herhangi bir BlackBerry Elde Taşınabilir Ürününü ve Yazılım dışındaki herhangi bir RIM
aksesuarını ifade eder.
"Hizmet(ler)" veya "Üyelik Hizmet(ler)i", RIM tarafından veya adına Tarafınıza sağlanmış BBAW
veya Yazılım ile ilgili herhangi bir RIM hizmetini ifade eder.
BlackBerry App World Membership Terms (Turkey) 080510 cl TR
2
"Yazılım" bu Anlaşma bağlamında, BBAW tarafından sağlanmış herhangi bir BlackBerry Elde
Taşınabilir Yazılımını ifade eder.
"Üçüncü Taraf Bileşenler"; RIM tarafından, bir üçüncü taraftan bir RIM yazılım ürünü ile veya RIM
donanım ürünlerindeki bir ürün yazılımı ile bütünleşmek üzere lisanslanmış, ve bir RIM markası altındaki
RIM ürününün bütünleyici bir parçası olarak dağıtılan fakat Üçüncü Taraf Yazılımını içermeyen yazılım
ve arayüzleri ifade eder.
"Üçüncü Taraf Ögeler", Üçüncü Taraf Donanım, Üçüncü Taraf Yazılım, Üçüncü Taraf İçerik ve
Üçüncü Taraf Ürünleri ifade eder.
"Üçüncü Taraf Ürünler" Üçüncü Taraf Donanım ve Üçüncü Taraf Yazılım ve RIM ürünü olmayan
diğer ticari ürünleri ifade eder.
"Üçüncü Taraf Hizmetler"; Airtime Hizmetleri, Satıcılar, Ödeme Şirketleri ve MoR'lar tarafından
sağlanan hizmetler, ve RIM dışında veya RIM'e bağlı herhangi bir kişi tarafından yönetilen web siteleri
de dahil bir üçüncü taraf tarafından sağlanan hizmetleri ifade eder.
"Üçüncü Taraf Yazılım" üçüncü bir tarafa ait, İstemci Yazılımı üzerinden bir sınırlama olmaksızın,
RIM Ürünleri ve Yazılımı ile veya yoluyla sağlanan, veya kullanılabilir kılınan tek başına yazılım
uygulamalarını ifade eder.
3.
BÖLGE. BlackBerry App World yoluyla sağlanan Ürünler her ülkedeki veya coğrafi bölgedeki
kullanıcıların kullanımına açık olmayabilir.
4.
APP WORLD BÜFELERİ VE ÜRÜNLERİ. BlackBerry App World, üzerinden çeşitli
satıcıların ("Satıcılar"), Ürünlerinin kullanımınıza sunulduğu muhtelif dükkanlardan ("Büfeler")
oluşur. Burada özellikle belirtilen dışında, BBSLA'daki ilgili Ürünlere dair tüm hüküm ve koşullar,
Hizmetler, Üçüncü Taraf Ögeleri ve Üçüncü Taraf Hizmetlerine dair hüküm ve koşullarda bir
sınırlandırma olmadan içeren BlackBerry App World yoluyla sağlanan Ürünlerin ilgili türlerinde
geçerlidir.
5.
ÜCRETLİ ÜRÜNLERE YÖNELİK İLAVE ANLAŞMALAR. BlackBerry App World
yoluyla Ücretli Ürünler satan Büfeler RIM tarafından işletilmemektedir ve bu Büfeler BBSLA
kapsamında Üçüncü Taraf Hizmetlerini oluşturuyor kabul edilir ve Büfeleri işleten MoR'lar ve
alışverişlerinizi kolaylaştıran ödeme şirketleri Size Üçüncü Taraf Hizmetleri sağlıyor olarak kabul edilir.
BlackBerry App World yoluyla bir Ücretli Ürün satın almak için, ilgili MoR tarafından söz konusu Büfe
dahilinde alım işlemi sırasında Size sunulacak olan tüm hüküm ve koşulları ("Satış Koşulları") kabul
etmeniz gerekecektir. Büfelerin ödeme yöntemleri söz konusu Büfenin MoR’ı tarafından belirlenecektir
ve bu bağlamda bir Büfeden alışveriş yapabilmek için, PayPal, Inc. ("PayPal") gibi bir ödeme şirketinde
hesabınızın olması istenebilir.
6.
ÜÇÜNCÜ TARAF ÖGELERİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ İÇİN SON
KULLANICI LİSANS ANLAŞMALARI. BlackBerry App World yoluyla Size temin edilen her
Üçüncü Parti Öge ve/veya Üçüncü Parti Hizmet Siz ve söz konusu Ürünün Tedarikçisi arasında yapılan
bir ek anlaşmaya ("Tedarikçi Koşulları") tabi olabilir. Bu Tedarikçi Koşullarına rağmen, Siz ve RIM
arasında, bu Anlaşmanın Üçüncü Taraf Ögeleri ve Üçüncü Taraf Hizmetleri ile ilgili hükümleri geçerli
olmaya devam edecektir ve bu Tedarikçi Koşulları ya da Siz ve bir Satıcı, MoR veya ödeme şirketi
arasındaki başka hüküm ve koşullar hiçbir şekilde RIM için bağlayıcı değildir ya da hiçbir şekilde RIM’e
ilave yükümlülükler veya bu Anlaşma hükümleri ile çelişen yükümlülükler yükleyemez. Buna karşın,
BlackBerry App World Membership Terms (Turkey) 080510 cl TR
3
BBSLA içerisindeki herhangi bir karşıtlığa bakılmaksızın, eğer BlackBerry App World tarafından
sağlanan Üçüncü Taraf Yazılım ile birlikte herhangi bir Tedarikçi Koşulları şart koşulmamışsa, böyle bir
yazılım, BBSLA Yazılım koşullarına tabi değildir. Tedarikçi Koşulları kapsamındaki hiçbir hüküm veya
koşula bakılmaksızın, Ürünleri satış veya yeniden satış amacıyla değil sadece Sizin kendi kişisel
kullanımınız için satın alacağınızı ve BlackBerry App World yoluyla Size temin edilen Ürünleri sadece
bir Elde Taşınabilir Ürün üzerinde çalışan bir BlackBerry Elde Taşınabilir Yazılım üzerine
yükleyeceğinizi, kuracağınızı ve/veya kullanacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz.
7.
ÜRÜNLERE TERSİNE MÜHENDİSLİK YAPILMAMASI. Yasa gereği RIM’in bu
faaliyetleri yasaklamasının açıkça engellendiği durumlar haricinde, Siz veya Yetkili Kullanıcılarınız
tarafından Ürünlerde değişiklik, düzeltme, uyarlama, türev eserler yaratma, tercüme etme, bozma, kaynak
koda dönüştürme, parçalara ayırma veya Tersine Mühendislik (BBSLA’da tanımlandığı üzere) gibi
işlemler yapılmasının ya da böyle bir girişimde bulunulması veya başka bir tarafa bu konuda izin, yetki,
onay veya teşvik verilmesinin yasak olduğunu kabul edersiniz.
8.
ÜÇÜNCÜ TARAF ÖGELER VE ÜÇÜNCÜ PARTİ HİZMETLER İÇİN
DESTEK/GARANTİ. BlackBerry App World yoluyla sağlanan Üçüncü Taraf Ögeler ve Üçüncü Taraf
Hizmetler için sadece Tedarikçi garantisinden (varsa) yararlanma hakkına sahip olacaksınız. Garantiler,
Tedarikçiler arasında ve hatta belirli bir Tedarikçinin faaliyette bulunduğu ülkeler arasında farklılık
gösterebilir. Herhangi bir ürün veya hizmetlerle ilgili olarak Tedarikçinin sunduğu desteğin içeriğini ve
destek ve garantilerle ilgili haklarınızı öğrenmek için ilgili dokümantasyon veya Tedarikçi Koşullarına
bakmalısınız. Aksi yönde bir mutabakata varılmadıkça veya geçerli kanun aksini gerektirmedikçe,
BlackBerry App World yoluyla temin edilen Üçüncü Taraf Ögeler ve Üçüncü Taraf Hizmetler ile ilgili
olarak sunulan garantiler başka taraflar için değil sadece Sizin için geçerlidir. BBAW yoluyla elde
edilmiş Yazılım ve Hizmetler ile ilgili geçerli olan RIM'in standart garantileri.
9.
ÜÇÜNCÜ TARAF ÖGELERİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ İLE İLGİLİ
GEÇERLİ OLAN MoR VE RIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Üçüncü Taraf Ögeleri veya Üçüncü Taraf
Hizmetleri ile ilgili olarak MoR'lar veya RIM’in teknik uzmanlığı yoktur. Kanunda açıkça öngörülen
veya söz konusu Üçüncü Taraf Öge veya Üçüncü Taraf Hizmet ile ilgili MoR iade politikası (varsa)
kapsamında öngörülen durumlar haricinde, MoR’lar veya RIM, kendi hesabına veya MoR için hizmet
sağlayıcı olarak hareket ederken, BlackBerry App World yoluyla temin edilen Ögeler veya Üçüncü Taraf
Hizmetleri ile ilgili olarak herhangi bir işletim desteği veya teknik destek sağlama veya para iadesi yapma
yükümlülüğü altında değildir.
10.
GEREKLİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ, AIRTIME HİZMET ÜCRETLERİ. Bazı Ürünler,
airtime hizmetlerinin kullanımını ya da Airtime Hizmet Sağlayıcınızın desteğini gerektirebilir veya Elde
Taşınabilir Ürünlerin sadece belirli modelleri ile uyumlu olabilir. Ürünlerinin kullanımı için airtime
hizmet ücreti alınma olasılığı olduğunda Tedarikçiler Size haber vermek zorundadır. Airtime Hizmet
ücretleri Ürünleri bir kablosuz ağ üzerinden Elde Taşınabilir Ürününüze karşıdan yüklemeniz karşılığında
alınabilir. RIM ve Siz arasındaki ilişki bakımından, Ürünleri yüklemeniz veya kullanmanız sonucunda
ortaya çıkan tüm Airtime Hizmet ücretlerinden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.
11.
"MY WORLD" VERİ HAVUZU VE KULLANIM KURALLARI. Bir Ürünü BlackBerry
App World yoluyla karşıdan yüklemenizden sonra, sizin sorumluluğunuz başlar ve Ürünle ilgili herhangi
bir zarar, ziyan veya sorun olduğunda RIM size karşı sorumlu değildir. BlackBerry App World, Elde
Taşınabilir Ürününüze BlackBerry App World yoluyla yüklediğiniz Ürünleri kaldırmanıza ve yeniden
kurmanıza imkan veren bir "My World" veri havuzu içerir. My World veri havuzu kullanılarak hem
Ücretli Ürünler hem de Ücretsiz Ürünler yeniden kurulabilir. Ayrıca Ücretli Ürünleri satın alma
tarihinden itibaren on iki aylık dönem içinde My World veri havuzunuzda bulunan Ücretli Ürünleri
uyumlu bir BlackBerry Elde Taşınabilir Yazılım platformuna sahip en fazla beş farklı Elde Taşınabilir
BlackBerry App World Membership Terms (Turkey) 080510 cl TR
4
Ürüne kurabilirsiniz, fakat My World veri havuzunuzda bulunan herhangi bir Ürünü tek seferde birden
fazla Elde Taşınabilir Ürüne kuramazsınız.
Şunu kabul ve teyit edersiniz: (i) My World kuralları ve özelliklerinin belirli zamanlarda değişebileceğini
ve BlackBerry App World’de açıklanan o zamanki güncel kurallara uyacağınızı; ve (ii) RIM’in aldığınız
Ürünlerin karşıdan yüklendiği ve kurulduğu Elde Taşınabilir Ürünle ilgili cihaz bilgilerini ve RIM’e
ve/veya herhangi bir MoR veya ödeme şirketine verdiğiniz ya da MoR veya ödeme şirketinin App World
yoluyla Ürünleri temin etmenizle bağlantılı olarak Sizi veya Elde Taşınabilir Ürününüzü söz konusu
alımlarla ilişkilendirmek ve böylece My World işlevlerini kullanabilmenizi sağlamak amacıyla ürettiği
veya başka şekilde doğrudan veya dolaylı olarak RIM’e temin ettiği, Sizi veya BlackBerry App World
üzerindeki işlemlerinizi tanımlayan bilgileri toplama, depolama ve kullanma hakkına sahip olduğunu
kabul edersiniz. RIM, My World ile ilgili kuralları uygulamak için güvenlik teknolojisi veya yazılımları
kullanabilecek olup, Sizin söz konusu güvenlik teknolojisi veya yazılımlarını atlatma veya değiştirmeye
çalışmanız veya başka kişilere bu konuda yardımcı olmanız yasaktır. Böyle bir durum kanunun ve bu
Anlaşmanın ihlali sayılabilir.
12.
YÜKSELTMELER. Belirli zamanlarda İstemci Yazılımı yoluyla BlackBerry App World’e
erişmek ve/veya BlackBerry App World üzerinde işlem yapmak için İstemci Yazılımının son sürümünde
yükseltme yapmak gerekli olabilir.
13.
SINIRLI DESTEK. BlackBerry App World, Üçüncü Taraf Ögeler ve Üçüncü Taraf Hizmetlere
dair, RIM şunlardan sorumlu olacaktır: (a) sadece Ürün karşıdan yükleme konularıyla ilgili sınırlı destek
hizmetlerinden ve (b) İstemci Yazılımı ile ilgili olarak karşılaşabileceğiniz teknik sorunlara yönelik
birincil destek hizmetlerinden sorumlu olacaktır. Mevcut destek hizmetleri için lütfen
blackberry.com/appworld/support adresindeki BlackBerry App World destek sayfasına bakınız.
14.
GARANTİ VEYA TAAHHÜT OLMAMASI. RIM şunlar hakkında bir garanti veya beyanda
bulunmaz: (i) BlackBerry App World yoluyla temin ettiğiniz Ürünlerin belirli bir kullanım veya amaca
uygunluğuna dair veya (ii) Ürünlerin Sizin tarafınızdan çirkin, uygunsuz veya başka şekilde sakıncalı
bulunmayacağına dair herhangi bir garanti veya taahhüdde bulunmaz. T.C. Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun kapsamında tanımlandığı şekilde bir “tüketici” iseniz, bu Anlaşmada öngörülenler
dışında başka haklarınız da olabilir.
15.
BBAW VE ÜRÜNLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ. RIM’İN BELİRLİ ZAMANLARDA
BİR ÜRÜNÜ BLACKBERRY APP WORLD VEYA MY WORLD’DEN KALDIRABİLECEĞİNİ VE
KANUNEN GEREKLİ OLDUĞUNDA VEYA BİR ÜRÜN ELDE TAŞINABİLİR ÜRÜNLERE
ZARAR VERDİĞİNDE VEYA SİZİN VE/VEYA BAŞKA KULLANICILARIN BLACKBERRY
ÇÖZÜMÜNÜ BAŞKA ŞEKİLDE OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNDE BİR ÜRÜNÜ ELDE TAŞINABİLİR
ÜRÜNÜNÜZDEN KALDIRABİLECEĞİNİ, BLACKBERRY APP WORLD VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF
HİZMETİNE ERİŞİMİ BELİRSİZ SÜRE BOYUNCA ASKIYA ALABİLECEĞİNİ VEYA HERHANGİ
BİR ZAMANDA SİZE HABER VERMEDEN BUNLARI SİZE TEDARİK ETMEYİ
BIRAKABİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. BÖYLE BİR DURUMDA RIM'E BAŞVURMA
HAKKINIZ OLMAYACAKTIR.
16.
FESİH. Bu Anlaşmanın, koşulları gereğince, fesih durumunda, fesih tarihine kadar ve fesih
tarihi dahil, kullanımınızda olan Ürünler ve Hizmetlerle ilgili, BlackBerry App World bünyesindeki
yetkili ödeme yönteminize borç kaydedilmiş tüm tutarlardan sorumlu olmaya devam edeceksiniz.
17.
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ, GİZLİLİK POLİTİKASI. BlackBerry Çözümü'nüz ile ilgili olarak
kişisel bilgilerin toplanması, kullanımı, işlenmesi, iletimi ve/veya ifşaatına dair daha önce kabul ettiğiniz
hükümleri sınırlandırmadan, BlackBerry Üyelik Anlaşması'ndaki hükümler de dahil olmak üzere, BBAW
BlackBerry App World Membership Terms (Turkey) 080510 cl TR
5
Üyelik Hizmetleri amaçları doğrultusunda, kişisel bilgileriniz sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
yetkili ödeme yöntemi hesap bilgileriniz ve/veya PayPal veya diğer ödeme yöntemleri hesapları ile ilgili
bilgileriniz, cihaz bilgileriniz, Ücretli Ürünleri karşıdan yüklemeniz sırasında cihazınıza tahsis edilen
telefon numarası (taşıyıcı ödemeli işlemlerle bağlantılı olarak MoR'lara veya Airtime Hizmet
Sağlayıcınıza ifşası sınırlandırılmamış olabilir), cihaz konum bilgileri ve BlackBerry App World yoluyla
karşıdan yüklediğiniz Ürünlere ilişkin bilgiler ve RIM veya MoR’a sağlamış olduğunuz veya başka
şekilde BlackBerry App World kullanımınız yoluyla toplanan Büfe işlemleri ile ilgili bilgileri içerir.
Kişisel bilgilerinizin: RIM, RIM bünyesindeki üçüncü taraflar, MoR’lar, Ürünlerini satın aldığınız veya
bu ürünler için size lisans veren Tedarikçiler ve/veya PayPal dahil olmak üzere ödeme şirketlerinize
ve/veya bunlar tarafından aşağıdaki amaçlarla (a) toplanması; (b) kullanılması; (c) işlenmesi; (d)
iletilmesi; ve/veya (e) ifşa edilmesine yetki verirsiniz:
(i) BlackBerry App World’e erişimi
kolaylaştırmak; (ii) bir Büfe yoluyla ücretli işlemler veya yenilemelerle ilgili prosedürleri
gerçekleştirmek; (iii) BlackBerry App World’ü geliştirmek; (iv) lisanslama kısıtlamalarını uygulamak; (v)
My World veri havuzunuzun (aşağıdaki My World başlığı altında açıklandığı üzere) işlevlerini etkin hale
getirmek; (vi) güvenliği artırmak ve sahtekarlığı önlemek; ve (vii) satın aldığınız Ürünlerin Tedarikçi
Koşullarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak; ve bu Anlaşma ve RIM Gizlilik Politikasına uygun
olarak işleme, teslimat veya BlackBerry App World’ü kullanımınıza yönelik yardımcı ifa ve destek
hizmetleri ile ilgili herhangi bir amaç ("Amaçlar"). Bu kişisel bilgileri Amaçlara yönelik olarak ifşa
etmek üzere geçerli kanun kapsamında gerekli görülen tüm onayları aldığınızı kabul edersiniz.
RIM ve MoR’ın kişisel bilgilerinizi App World’e erişmek, işlemleri gerçekleştirmek, gerçekleştirme
talimatı vermek ve masraflar ve diğer geçerli ücretleri Yetkili ödeme yönteminize yansıtmak için
depolayabileceğini ve kullanabileceğini kabul edersiniz. Bu Anlaşmada aksi açıkça belirtilmedikçe,
İstemci Yazılımı kullanılarak toplanan tüm bilgiler BBSLA'nın kişisel bilgilerinizin toplanması,
kullanılması, iletilmesi ve/veya ifşa edilmesi ile ilgili hükümlerine tabidir.
BlackBerry App World yoluyla sağlanan Ürünlerle ilgili incelemeler ("İncelemeler"), gönderirseniz,
başkalarının incelemesi ve yorumlaması için sunulan bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa
edilmesine peşinen onay verirsiniz ve bu İncelemelerle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya başka
mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı ve bu hakları edinmeniz halinde bunları RIM'e devredeceğinizi
kabul edersiniz.
PayPal Bilgilerini paylaşma onayınız: Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, PayPal ile ilgili olarak
PayPal’in e-posta adresinizi ve RIM nezdinde PayPal Hesabınızı tanımlamak üzere PayPal tarafından
üretilen numarayı, BlackBerry App World yoluyla satın aldığınız Ürünler için Size bir My World veri
havuzu sağlayabilmesi amacıyla RIM ile paylaşmasına izin verirsiniz.
Kabul Ediyorum
BlackBerry App World Membership Terms (Turkey) 080510 cl TR
Kabul Etmiyorum
6

Benzer belgeler

plans applıcatıon for blackberry software

plans applıcatıon for blackberry software BLACKBERRY YAZILIMI İÇİN PLAN UYGULAMASI LİSANS BEYANI Research In Motion Limited veya iştiraklerinden birisi (“RIM”), size kişisel olarak veya İstemci Yazılımını (aşağıda tanımlanmıştır) şirketini...

Detaylı

genel şartlar

genel şartlar şart ve koşullarına göre kullanılan Ayrı Lisanslanan Üçüncü Şahıs Teknolojisi ile ilgili olarak Oracle, Ana Anlaşma şartları çerçevesinde Program için ihlal tazminatını vermekle yükümlü olduğuyla a...

Detaylı

Trend Micro Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Trend Micro Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Madde 3(B)’nin hükümleri size de uygulanacaktır. Eğer Yazılım işbu Madde 3(B)’ ye uygun olarak kişisel kullanım için yükler veya kayıt ederseniz, Yazılım kullanmadan önce işbu Sözleşme’yi kabul etm...

Detaylı